Đề tài “THỰC TRẠNG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC của CÔNG TY TNHH MTV SXTM LINH HƯƠNG”

63 480 2
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 20:03

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP Lần Đề tài: “THỰC TRẠNG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY TNHH MTV SXTM LINH HƯƠNG” SVTH: Nguyễn Mỵ Thảo Nhi MSSV: 1321002650 – Lớp: 13DTM3 Chuyên ngành: Thương mại quốc tế GVHD: TS Phạm Ngọc Dưỡng TP Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2015 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn tới giảng viên hướng dẫn TS Phạm Ngọc Dưỡng Thầy nhiệt tình giúp đỡ, góp ý để nhóm em hồn thành tốt báo cáo thực hành nghề nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô khoa thương mại truyền đạt kiến thức, giảng dạy nhiệt tình với sinh viên, giúp sinh viên có kiến thức ngành theo học phục vụ cho báo cáo Do kinh nghiệm thực tế em hạn chế nên khơng tránh khỏi có thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy khoa tất người để rút kinh nghiệm bổ sung kiến thức lĩnh vực hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn ! Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2015 Nguyễn Mỵ Thảo Nhi GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Giảng Viên Hướng Dẫn PHẠM NGỌC DƯỠNG GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG MỤC LỤC: GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH MTV SXTM : Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất Thương mại CMO: Chief Marketing Officer (giám đốc Marketing) L/C: Letter of Credit (thư tín dụng) TQ: Trung Quốc Page GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG DANH MỤC BẢNG – BIỂU ĐỒ - HÌNH Danh mục bảng: Bảng 1.1: Tổng kim ngạch xuất cao su thiên nhiên Việt Nam sang thị trường chủ lực giới giai đoạn 2010 – 2014 (nghìn USD) Danh mục biểu đồ: Biểu đồ 1.1: Diện tích gieo trồn cao su nước giai đoạn 2010 – 2014 Biểu đồ 2.1: Sản lượng cao su xuất sang TQ công ty giai đoạn 2010 – 2014 (Tấn) Biểu đồ 2.2: Tổng kim ngạch xuất qua TQ công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương giai đoạn 2011 – 2014 (USD) Danh mục hình: Hình 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương Page GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG Page GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện quốc gia toàn giới hòa vào xu tồn cầu hóa hợp tác kinh tế với lớn lên mạnh mẽ kinh tế thị trường, phụ thuộc liên quan sâu sắc lẫn kinh tế quốc gia hoạt động ngoại thương Việt Nam ngoại lệ Hiện Đảng nhà nước chủ trương đẩy mạnh hoạt động thương mại với quốc gia không khu vực Đơng Nam Á mà rộng tồn giới Do Việt Nam có xuất phát điểm nước cơng nghiệp lạc hậu, nhiều hạn chế khoa học kĩ thuật, lại mạnh hoạt động sản xuất nơng nghiệp Do đó, mạnh sản xuất xuất nông sản hướng đắn cho kinh tế Việt Nam Việt Nam quốc gia có tiềm to lớn sản xuất xuất nông sản Đây yếu tố quan trọng để thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa Việt Nam giúp Việt Nam hòa vào tiến độ phát triển kinh tế giới Để làm việc đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải tìm cho thị trường xuất trọng điểm mang lại nguồn lợi ích cao Đã từ lâu, tương đồng văn hóa, lịch sử phong tục tập quán truyền thống làm ăn, Trung Quốc thị trường béo bở mà doanh nghiệp xuất Việt Nam muốn hướng tới Trải qua trình hợp tác lâu dài đơi bên đạt lợi ích định, Trung Quốc trở thành thị trường xuất nông sản chủ yếu nước ta Nhắm vào nhu cầu thị hiếu khách hàng Trung Quốc, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Linh Hương – Bình Phước chuyên xuất cao su thiên nhiên thấy rõ tiềm lợi nhuận định mà doanh nghiệp đạt thị trường xây dựng mối quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài với Trung Quốc 10 năm qua Trải qua q trình tìm hiểu cơng ty kiến thức học từ nhà trường, với mục đích tìm hiểu kỹ quy trình xuất cơng ty, tơi Page GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG chọn đề tài nghiên cứu là: “Thực trạng quy trình xuất cao su sang thị trường Trung Quốc công ty TNHH MTV sản xuất Thương mại Linh Hương giải pháp đẩy mạnh xuất đến năm 2020” Thông qua đề tài này, hi vọng cung cấp thêm số thông tin kiến thức quy trình xuất cao su DNTN đề số giải pháp giúp cho việc xuất cao su DNTN Việt Nam đạt lợi ích định hợp tác bền vững lâu dài với Trung Quốc Mục tiêu nghiên cứu • Hoạt động sản xuất – kinh doanh, xuất cao su Việt Nam • Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến đề tài • Phân tích, đánh giá quy trình xuất cao su doanh nghiệp Linh Hương vào thị trường Trung QuốcĐề số giải pháp đẩy mạnh xuất cao su Linh Hương vào thị trường Trung Quốc đến 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Quy trình xuất cao su sang Trung Quốc công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương  Phạm vi nghiên cứu: Không gian: thị trường Trung Quốc Việt Nam Thời gian: từ năm 2012 đến dự báo đến năm 2020 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kiến nghị, kết luận đề tài có kết cấu chương, bao gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận xuất cao su Chương 2: Phân tích thực trạng quy trình xuất cao su sang Trung Quốc cơng ty TNHH MTV SXTM Linh Hương Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất cao su cho công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương đến năm 2020 Page GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thống kê: nhằm đưa số liệu thực tế, khách quan, biện luận cho quan điểm nêu đề tài Phương pháp suy diễn: từ số liệu thống kê, thông qua việc đánh giá, diễn để đưa giả thuyết giải pháp hợp lý, hiệu Phương pháp so sánh: nhằm đưa tương quan, so sánh làm bật vấn đề cần nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU CAO SU 1.2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 1.1.1 Một số khái niệm hoạt động xuất Có nhiều khái niệm hoạt động xuất khẩu: “Xuất hàng hóa việc hàng hóa đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam đưa vào khu vực đặc biệt lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật” (Theo điều 28, Luật Thương Mại (2005)) Hiểu cách đơn giản, xuất thực chất việc bn bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc gia với quốc gia khác quốc gia với khu vực hải quan đặc biệt quốc gia Xuất diễn lĩnh vực kinh tế, 1.1.2 1.1.2.1 từ nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ, Một số hình thức xuất Ngày này, xuất diễn nhiều hình thức1: Xuất trực tiếp: Là xuất hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp sản xuất mua lại từ đơn vị sản xuất nước, sau xuất nước ngồi thơng qua tổ chức Hình thức xuất có ưu điểm lợi nhuận mà đơn vị kinh doanh xuất thường cao hình thức khác khơng phải chia sẻ lợi nhuận cho trung gian Người có nâng cao uy tín đơn vị trực tiếp giao dịch ngoại thương với đối tác Tuy vậy, đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng trước 1.1.2.2 lượng vốn lớn để sản xuất thu mua hàng gặp nhiều rủi ro Xuất gián tiếp (xuất ủy thác) Các hình thức xuất xem tại: http://voer.edu.vn/m/cac-hinh-thuc-xuat-khau-chu-yeu/461e4c53; Nghị định 187/2013/NĐ – CP tổng cục Hải quan, xem tại: http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=7089 Page 10 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG tính đàn hồi dễ dàng việc xếp hàng vận chuyển Tuy nhiên cao su loại sản phẩm có mùi hơi, khâu bảo quản bao bọc không cẩn thận dễ bốc mùi gây ảnh hưởng đến người ảnh hưởng đến môi trường 2.3.4.3 Kiểm tra chất lượng hàng hố Cơng tác kiểm tra hàng xuất mặt hàng cao su từ trước tới công ty cao su coi khâu quan trong trình thực hợp đồng nhằm giữ uy tín hiệu kinh doanh lâu dài Theo quy định nhà nước việc kiểm tra hàng xuất công ty thực hai cấp độ: cấp sở cấp cửa Trong kiểm tra cấp sở định cho phép hàng xuất hay khơng Còn kiểm tra cấp cửa trở nên thơng thống sách khuyến khích Nhà Nước Nội dung kiểm tra mặt hàng cao su cao su có đảm bảo độ, vệ sinh hay không Cơ quan kiểm tra chất lượng cao su Hiệp hội Cao su Việt Nam Tại quan hải quan nhận đủ chứng từ cần thiết nhân viên Hải quan xuống kiểm tra hàng hoá thấy khơng có vấn đề tiến hành cho hàng hoá vào container để chuyển xuống tàu 2.3.4.4 Thuê phương tiện vận tải Tình trạng chung Việt Nam phương tiện vận chuyển đặc biệt tàu biển không lớn mạnh nước khác, có nhiều đội tàu đa phần tàu già hầu hết tuổi biển Do tình trạng nên ảnh hưởng đến phương thức xuất Công ty phương thức mà Công ty thường sử dụng xuất mặt hàng cao su thiên nhiên CIF CFR chủ yếu CFR điều kiện giao dịch áp dụng cho đường biển đường sơng nội địa người bán có nghĩa vụ th tàu gía tốn gồm tiền hàng cước phí, đồng thời người Page 49 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG bán khơng có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm cho hàng hố Còn th tàu, tàu phải có điều kiện Tàu phải có khả biển tức phải kín nước đủ khỏe + Tàu phải có dự trữ lương thực, thực phẩm Sở dĩ công ty thường sử dụng điều kiện CFR xuất để tránh tình trạng bị động thuê tàu đặc biệt phù hợp mặt hàng cao su có đặc điểm khơng để lâu ngày Một điều CFR việc khoảng thời gian làm thủ tục mua bảo hiểm Nói chung thực xuất hàng hoá hai bên tiến hành thoả thuận điều kiện giao hàng cho phù hợp nên chưa tạo lòng tin cho số đối tác làm ăn công ty Trong việc thuê tàu, công ty thường thuê tàu chuyến lượng hàng chuyên chở không lớn, thường 50 đến 100 cho lần xuất Công ty thường thuê tàu chuyến cho đợt xuất nhiều hàng với khối lượng lớn từ – ngàn lần xuất Từ năm 2002, Công ty ký hợp đồng vận tải lâu dài với cơng ty TNHH vận tải Hùng Vinh có trụ sở Gia Lai có chi nhánh TPHCM 2.3.4.5 Làm thủ tục hải quan Công ty làm thủ tục Hải quan cảng Tân cảng - Cát Lái Địa chỉ: 1295B Đường Nguyễn Thị Định, P.Cát Lái, Quận 2, TPHCM Theo nghị định số 57- 1998/NĐ-CP mặt hàng cao suCơng ty thực xuất từ trước mặt hàng phép nằm danh mục hàng hoá xuất Khi đến làm thủ tục hải quan Công ty phải xuất trình chứng từ bao gồm:  Giấy phép kinh doanh đơn vị xuất Page 50 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG  Bản đăng kí thành lập doanh nghiệp Nhà nước  Bản chứng nhận đăng kí mã số doanh nghiệp XNK  Bản hợp đồng XK  Bảng kê chi tiết hàng hố  Giấy uỷ quyền kí hợp đồng Cũng theo nghị định 57-1998/LĐ-CP, Công ty tổ chức tham gia đánh mã số Tổng cục Hải quan Hà Nội với mã số 2800238046 sử dụng mã số tờ khai Hải quan giấy tờ, sổ sách, chứng từ nộp cho quan Hải quan lần thực hoạt động mua bán quốc tế Với tư cách Công ty chuyên kinh doanh mặt hàng cao su, mục tiêu hoạt động Công ty thu lợi nhuận, đảm bảo uy tín, trách nhiệm pháp luật Chính hầu hết q trình thực nhiệm vụ với Hải quan, quan Hải quan cảng Tân cảng - Cát Lái kiểm tra hàng hoá xuất phần lớn tiến hành thuận lợi, xảy rắc rối chất lượng hàng hoá, khối lượng hàng sai quy định Nhà nước hợp đồng mua bán 2.3.4.6 Giao hàng lên tàu Giao hàng xuất với phương tiện vận tải nói chung Cơng ty ý thức xem xét bước quan trọng phức tạp q trình thực hợp đồng Nó bao gồm nhiều giấy tờ, thủ tục có liên quan trực tiếp đến chất lượng, số lượng hàng, cán trực tiếp tham gia thận trọng thực theo trình tự mà thơng lệ bn bán qui định, giám sát chặt chẽ để nắm bắt số lượng hàng giao giải kịp thời vướng mắc phát sinh Page 51 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG Trong trường hợp giao hàng với tàu, việc đổi biên lai thuyền phó lấy vận đơn đường biển coi quan trọng vận đơn đòi hỏi phải vận đơn hồn hảo Nếu giao hàng Container nhận Container rỗng giao nơi thu mua, khơng đủ hàng Cơng ty vận chuyển hàng bãi Container Việc kiểm tra hàng để niêm phong kẹp chì cơng việc quản lý sát từ phía Cơng ty, đơn vị vận tải chuyến quan Hải quan Nếu lượng hàng xuất lớn đủ tàu Cơng ty tập kết hàng cảng, làm thủ tục hải quan giao hàng xuống tàu Do có kinh nghiệm thuê tàu xe lâu năm, Công ty xe tải chuyên chở mà Công ty th lại lớn nên q trình vận chuyển xảy trục trặc ảnh hưởng đến hàng hoá, thời gian giao hàng, gửi hàng Sử dụng giấy tờ đầy đủ, đảm bảo nên phần lớn tránh lấn áp thiệt thòi, đòi hỏi từ Cơng ty vận tải 2.3.4.7 Làm thủ tục tốn Trong q trình thực xuất Công ty ý thức việc tốn quan trọng, ảnh hưởng lớn đến định, hiệu kinh tế kinh doanh Công ty Linh Hương chọn phương thức toán L/C trả cho hợp đồng với đối tác Thư tín dụng trả (L/C at sight) loại thư tín dụng người xuất tốn xuất trình chứng từ phù hợp với điều khoản quy định Thư tín dụng ngân hàng định toán Trong trường hợp người xuất ký phát hối phiếu trả để u cầu tốn Cơng ty làm thủ tục tốn ngân hàng Sacombank trụ sở TPHCM Nhìn chung, nhiều năm qua có nhiều hợp đồng thực song hầu hết khách hàng toán hẹn, tránh hạn chế nhiều trường hợp bị khách Page 52 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG hàng chiếm dụng vốn, đặc biệt chưa sảy tranh chấp, kiếu nại xuất hàng cao su sang thị trường nước 2.3.4.8 Khiếu nại giải khiếu nại (nếu có) Từ cơng ty vào hoạt động, chưa phải giải tranh chấp hay khiếu nại từ phía khách hàng Chứng tỏ công ty Linh Hương kỹ sát tất khâu q trình xuất hàng Bên cạnh đó, khơng thể khơng nhắc đến trình độ học vấn kinh nghiệm dày dặn đội ngũ công nhân viên công ty Nhờ mà công ty có nhiều hợp đồng mang lại lợi nhuận cao tạo niềm tin với đối tác để làm ăn lâu dài đến ngày hơm Nếu q trình thực hợp đồng xuất khẩu, phía khách hàng có vi phạm Cơng ty khiếu nại với trọng tài vi phạm đó, trường hợp cần thiết kiện tồ án, việc tiến hành khiếu khiện phải tiến hành thận trọng, tỉ mỉ, kịp thời, dựa chứng từ kèm theo Trong trường hợp Công ty bị khiếu nại đòi bồi thường Cơng ty có thái độ nghiêm túc thận trọng xem xét yêu cầu khách hàng để giải khâu chương kịp thời có tình có lý Đánh q quy trình xuất 2.4.1 Ưu điểm 2.4 Qua trình tìm hiểu nghiên cứu quy trình xuất cao su thiên nhiên công ty Linh Hương sang thị trường Trung Quốc, nhận thấy nghiệp vụ thực chuyên nghiệp đồng bộ, có hỗ trợ từ chuyên gia cách linh hoạt đạt hiệu cao từ khâu sơ chế đến khâu phức tạp Hàng bảo quản theo tiêu chuẩn quốc tế theo hợp đồng ký kết với đối tác Trung Quốc Khâu kiểm tra hàng đảm bảo tính khách quan có độ tin cậy cao Đặc biệt với kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực xuất cao su thiên nhiên đội ngũ cán Page 53 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG công nhân viên có trình độ chun mơn cao, thành thạp am hiểu luật pháp quốc tế Nhờ ưu điểm trình xuất mà năm gần công ty đạt kim ngạch cao so với cơng tylĩnh vực kinh doanh khác 2.4.2 Nhược điểm Trong năm qua, cơng ty có nhiều cố gắng tồn động số hạn chế thiếu sót việc tổ chức thực hoạt đơng xuất Cụ thể sau:  Trong khâu giao hàng cho phương tiện vận tải: Việc giao hàng công ty gặp khó khăn hàng giao khơng lịch trình quan điều hành hoạt động cảng Cát Lái, dẫn đến làm chậm trễ thời gian vận chuyển làm ảnh hưởng xấu đến kết thực hợp đồng Bên cạnh đó, cơng ty thường xuất theo điều kiện CFR làm giảm phần lợi nhuận từ việc thuê tàu  Trong khâu làm thủ tục toán: áp dụng phương thức tốn L/C nên tồn nhiều khó khăn làm nhiều thời gian chi phí sử dụng vốn lớn Nguyên nhân công ty mở L/C có nhiều tập quán nước nhập Trung Quốccông ty không thỏa mãn, thời gian giao dịch L/C qua nhiều công đoạn Thêm vào đó, tình trạng chậm tốn tiền hàng tồn nhiều khách quen làm ăn lâu dài  Trong khâu bảo quản: cao su mặt hàng có mùi khó chịu để lâu, nên cơng ty bị lực lượng chức cảng phàn nàn nhắc nhở vài lần cơng tác bảo quản, kiểm sốt hàng hóa chưa tốt  Do ảnh hưởng thị trường cao su giới nên vài năm gần đây, công ty không đạt lợi nhuận mong muốn Nguyên nhân sâu xa giá mủ cao su dạng nước giảm mạnh làm cho người nơng dân có nơng trang cao su nản chí việc chăm bón thu hoạch Từ dẫn đến cơng ty khơng thu mua đủ lượng hàng cần để xuất sang Trung Quốc Page 54 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG Nói tóm lại, kinh tế thị trường có tính cạnh tranh khốc liệt tham gia vào kinh tế giới biến động đem lại cho công ty nhiều hội thách thức khó khăn Trong nhiều năm qua phải đối mặt với môi trường kinh doanh phức tạp công ty đạt mục tiêu đề Điều tạo nên móng quan trọng, giúp cho việc hoàn thiện việc tổ chức thực quy trình xuất cao su thiên nhiên tương lai công ty Page 55 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LINH HƯƠNG Cơ sở đề xuất giải pháp Mục tiêu đề xuất giải pháp 3.1 3.1.1 Thứ nhất, giữ vững vị trí xuất cao su giới đồng thời đạt mốc giá trị xuất 50 triệu USD/năm Thứ hai, phấn đấu đến năm 2020 chế xuất 100.000 cao su thiên nhiên Đó mục tiêu “Chiến lược phát triển bền vững ngành cao su Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” mà Hiệp hội Cao su Việt Nam trình Chính phủ phê duyệt Theo đó, cơng ty hướng tới phát triển bền vững tất khâu trồng, thu mua, chế biến, tiêu thụ nước Thứ ba, với ngành Cao su Việt Nam thực chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng tăng suất, chất lượng, khả cạnh tranh, phấn đấu đưa kim ngạch xuất lên tỷ USD vào năm 2015 10 tỷ USD vào năm 2020 Bên cạnh xuất trọng xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường tiêu dùng nước 3.1.2 Một số sở lý luận để đề xuất giải pháp Thị trường Trung Quốc thị trường xuất tiềm lớn tiềm với dân số 1,4 tỷ người, nhu cầu sử dụng sản phẩm từ cao su nhân cao Hệ thống luật kinh doanh Trung Quốc phức tạp gắn liền với phong tục tập quán Do đó, muốn thâm nhập vào thị trường Trung Quốc cần phải có am hiểu định hệ thống luật Trung Quốc phải có bước thận trọng xác Tính cạnh trạnh tranh thị trường Trung Quốc cao đa số nước phát triển Ấn Độ, Mỹ, …đều lấy Trung Quốc làm thị trường chủ lực để thâm nhập Page 56 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG Sản lượng cao su xuất Việt Nam cao, chất lượng tốt đối tác Trung Quốc nhận xét cao su Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng giới Các sản phẩm làm từ cao su thiên nhiên nhập từ Việt Nam không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Bên cạnh đó, cao su Việt Nam góp phần quan trọng phát triển ngành nghề khác Trung Quốc như: sản xuất đồ gia dụng, sản xuất ô tô, vv Trong thời kỳ hội nhập ASEAN, thuế xuất nhập mức nên thuận lợi cho việc xuất sang Trung Quốc thị trường khác Góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp khơng phải đóng thuế xuất nhập trước 3.1.3 Định hướng phát triển công ty Thứ nhất, thị trường xuất mặt hàng cao su thiên nhiên công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương nhiều nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương Ngồi ra, sách thay đổi thị trường Trung Quốc sách tốn, mà thị trường cơng ty xuất mặt hàng cao su thiên nhiêncơng ty cần phải có hướng xác nhằm thay đổi cho phù hợp với thị trường như: Tìm kiếm nhà cung cấp có trình độ bảo quản cao hơn, cần lựa chọn hãng tàu có chất lượng tốt, tốc độ di chuyển nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu bảo quản cao su thiên nhiên, đàm phán hao hụt chất lượng đối tác Trung Quốc Còn đối tác khác cần giữ vững tăng cường quan hệ buôn bán với họ thơng qua sách ưu đãi giá, ưu đãi sách tốn, thái độ khách hàng cần mềm mỏng Thứ hai, thương hiệu mặt hàng cao su thiên nhiên Công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương nhỏ bé thị trường quốc tế Tuy có mặt nhiều nước mức độ nhận biết chủ yếu nước thuộc khu vực Nam Á Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc,… nước Đơng Nam Á Malaysia cơng ty cần nâng cao thương hiệu nhằm cạnh tranh với công ty xuyên quốc gia Công ty cần tạo cho thương hiệu riêng ví dụ cao su thiên nhiên đảm bảo chất Page 57 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG lượng giá tốt Thứ ba, cải thiện trình độ cơng nghệ hệ thống chế biến Vấn đề công nghệ vấn đề khó khăn Việt Nam Trình độ cơng nghệ không đáp ứng đủ yêu cầu ngày khó khăn khách hàng, ví dụ mặt hàng cao su thiên nhiên cần phải tăng mức độ cẩn thận cơng tác chế biến xuấtđể công ty đưa mặt hàng cao su thiên nhiên đến thị trường khó tính Mỹ, EU cần phải cải thiện hệ thống chế biến hàng hóa xuất Thứ tư, tương lai công ty dự định mở rộng lĩnh vực xuất mình, không xuất mặt hàng cao su thiên nhiên mà đẩy mạnh xuất cao su tổng hợp – mặt hàng mà công ty sản xuât để phục vụ nhu cầu nước Bên cạnh đó, cơng ty trình thực kế hoạch mở rộng nhà máy chế biến thành phẩm sản phẩm có chất liệu từ cao su tạo nên thương hiệu độc quyền nước nước 3.1.4 Nhược điểm cơng ty khó khăn mắc phải Trong khâu giao hàng cho phương tiện vận tải: Việc giao hàng cơng ty gặp khó khăn công ty vận tải xa dẫn đến không lịch trình quan điều hành hoạt động cảng Cát Lái, làm chậm trễ thời gian vận chuyển gây ảnh hưởng xấu đến kết thực hợp đồng Trong khâu làm thủ tục toán: áp dụng phương thức tốn L/C nên tồn khó khăn làm nhiều thời gian chi phí sử dụng vốn lớn Nguyên nhân cơng ty mở L/C có nhiều tập qn nước nhập Trung Quốccông ty không thỏa mãn, thời gian giao dịch L/C qua nhiều cơng đoạn Thêm vào đó, tình trạng chậm tốn tiền hàng tồn nhiều khách quen làm ăn lâu dài Trong khâu bảo quản: cao su mặt hàng có mùi khó chịu để lâu, nên công ty bị lực lượng chức cảng phàn nàn nhắc nhở vài lần cơng tác bảo quản, kiểm sốt hàng hóa chưa tốt Page 58 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG Do ảnh hưởng thị trường cao su giới nên vài năm gần đây, công ty không đạt lợi nhuận mong muốn Nguyên nhân sâu xa giá mủ cao su dạng nước giảm mạnh làm cho người nơng dân có nơng trang cao su nản chí việc chăm bón thu hoạch Từ dẫn đến công ty không thu mua đủ lượng hàng cần để xuất sang Trung Quốc 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy trình xuất Giải pháp 1: đưa yêu cầu khắt khe hơn, nặng tay ký hợp đồng vận tải với công ty vận tải Giải pháp 2: quán triệt tình hình khách hàng lâu năm kéo dài thời gian toán Đưa u cầu mà đối tác khơng đồng tình để cân với yêu cầu họ khiến công ty không thỏa mãn Giải pháp 3: Xây dựng đội ngũ cơng nhân viên có tay nghề cao để riết theo dõi công ty làm công tác bảo quản sản phẩm cho Nếu gặp phải lỗi kịp thời sửa chữa Giải pháp 4: Có sách đãi ngộ, chăm sóc cho khách hàng người cung cấp (bán) mủ cao su cho công ty giá cao su có giảm sút 3.3 Tổ chức thực  Đưa yêu cầu khắt khe hơn, nặng tay đàm phán để ký hợp đồng vận tải với công ty vận tải Để thực biện pháp này, công ty cần phải mạnh mẽ việc đưa yêu cầu ký hợp đồng vận tải với công ty vận tải cho dù có đối tác làm ăn lâu năm Công ty cần đưa vào hợp đồng thuê tàu điều khoản có liên quan đến thưởng/phạt tiến độ vận chuyển cho công ty vận tải Để làm công ty cần phải thiết lập tổ đàm phán chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm đàm phán, thái độ phải thật cứng rắn, liệt, không nhún nhường trước điều gây bất lợi cho phía cơng ty Bên cạnh cần có người đại diện pháp luật có tiếng tăm cho để giúp đỡ cơng ty trường hợp thưởng/phạt hợp đồng Page 59 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG  Quán triệt tình hình khách hàng lâu năm kéo dài thời gian toán Đưa yêu cầu mà đối tác khơng đồng tình để cân với yêu cầu họ khiến công ty không thỏa mãn Khách hàng lâu năm khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty Tuy nhiêncơng ty du di cho họ vấn đề thời hạn tốn Cơng ty cần phải đặt lợi ích lên hết, không nhún nhường cho dù họ đối tác tiềm lực Do sử dụng L/C để tốn nên nhiều cơng đoạn thực hiện, nên việc tốn từ phía cơng ty nhập thật cần thiết Để khắc phục tình trạng này, ban kiểm soát thực hợp đồng công ty cần cương việc đưa điều khoản phạt hợp đồng tốn khơng hẹn  Xây dựng đội ngũ công nhân viên có tay nghề cao để riết theo dõi công ty làm công tác bảo quản sản phẩm cho Nếu gặp phải lỗi kịp thời sửa chữa Cơng ty nên thành lập thêm phòng chun giám sát chất lượng sản phẩm hội tụ người có đầy đủ hiểu biết kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ theo dõi trình bảo quản, chuẩn bị hàng hóa từ phía cơng ty bảo quản Nếu q khó khăn việc tìm nhân lực cơng ty nên gửi cán cơng nhân viên mà có học để mở rộng hiểu biết cơng tác chuẩn bị hàng hóa trước xuất Như vừa nâng cao trình độ công nhân viên công ty vừa tiết kiệm khoản tiền để trả lương cho người Tuy nhiên cần xem xét kỹ lưỡng thái độ trình độ tiếp thu cơng nhân viên có thích ứng với cơng việc hay không? Để tránh trường hợp “tiền tật mang” tức gửi người học người không tiếp thu để giúp cho cơng ty mà gây thâm hụt vào tài cơng ty Page 60 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG  Có sách đãi ngộ, chăm sóc cho khách hàng người cung cấp (bán) mủ cao su cho công ty giá cao su giảm sút Trong khoảng năm trở lại đây, giá cao su giới giảm mạnh suy thối ngành sản xuấtTrung Quốc – nơi tiêu thụ cao su thiên nhiên lớn giới dẫn đễn giá cao su nước giảm mạnh Điều làm cho nông dân hoang mang lo sợ sản lượng cao su giảm sút có thu hoạch bán với giá khơng đủ để trả tiền chăm bón tiền công thuê người làm Do vậy, hầu hết hộ gia đình có cao su tuổi cạo mủ thường để mặc cao su không cạo Những điều làm cho sản lượng thu mua cao su cơng ty Linh Hương giảm sút theo chủ yếu công ty mua lại cao su từ đồn điền, nơng trang địa bàn tỉnh Bình Phước địa bàn lân cận Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Do đó, cơng ty xây dựng sách đãi ngộ cho người bán, họ có tâm lý dù giá giảm bán họ có chút lợi nhuận Nhắm vào đây, đề xuất cho công ty thực số biện pháp ví dụ sau: • Thu mua cao su với giá cao giá thị trường vài trăm đồng Ví dụ thời điểm giá cao su tụt xuống thấp 190 đồng/độ cơng ty có • thể mua với giá nhỉnh 200 – 210đ/độ Tặng quà mời khách hàng thân thiết với cơng ty, có đóng góp lớn cho công ty dự tiệc mở tiệc nhỏ để khách hàng nói • vấn đề xảy ra, nâng cao tình hữu nghị làm ăn lâu dài Đưa xe công ty vào tận nông trang người dân để thu mua chở không tính phí vận chuyển Đó số biện pháp để thực giải pháp Tuy nhiên cơng ty cần có chun gia tài làm việc sát để cân thâm hụt mà công ty phải chịu với tiềm lực mà cơng ty có thực biện pháp Page 61 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG KẾT LUẬN Qua số thống kê thơng tin nghiên nghiên cứu góp nhặt ta thấy thành công đạt hoạt động kinh doanh xuất công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương góp phần đẩy mạnh phát triển mở rộng phạm vi hoạt động công ty thương trường Điều khẳng định tồn phát triển vững vàng công ty chế thị trường phương hướng đạo đắn tích cực sáng tạo ban giám đốc cán quản lý công ty Đối với công ty hiệu kinh doanh vấn đề ban lãnh đạo tập thể nhân viên công ty quan tâm hàng đầu Do việc đổi phát triển hồn thiện quy trình xuất coi việc làm thường xuyên lâu dài liên tục Những kết thu năm vừa qua kết ban đầu trình đổi hoạt động xuất cơng ty Với mạnh có thành công đạt cho phép khẳng định công ty đứng vững phát triển mạnh mẽ hồn thành nhiệm vụ giao góp phần nâng cao lợi ích chung tồn cơng ty góp phần vào nghiệp CNH - HĐH đất nước Page 62 GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Các trang web: http://www.trademap.org Trade map – International Trade centre (ITC) http://voer.edu.vn Thư viện học liệu mở Việt Nam http://www.vra.com.vn Hiệp hội cao su Việt Nam http://www.customs.gov.vn Tổng cục Hải quan Việt Nam http://www.rubbergroup.vn Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam http://thitruongcaosu.net Thông tin thị trường cao su Các tài liệu/sách tham khảo/giáo trình: Giáo trình “Quản trị xuất nhập khẩu” – GS TS Trần Thị Hồng Vân Giáo trình “Thương Mại Quốc Tế” – PSG TS Nguyễn Văn Tuấn, TS Trần Hòe Giáo trình “Đàm phán kinh doanh quốc tế” – GS TS Trần Thị Hồng Vân Sách tham khảo: “Thanh Toán Quốc Tế” – PGS TS Trần Hồng Ngân Sách tham khảo: “Incoterms 2010” – phòng Thương Mại quốc tế (ICC) Page 63 ... quan đến đề tài • Phân tích, đánh giá quy trình xuất cao su doanh nghiệp Linh Hương vào thị trường Trung Quốc • Đề số giải pháp đẩy mạnh xuất cao su Linh Hương vào thị trường Trung Quốc đến 2020... nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Quy trình xuất cao su sang Trung Quốc công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương  Phạm vi nghiên cứu: Không gian: thị trường Trung Quốc Việt Nam Thời gian: từ năm 2012... qua trình tìm hiểu công ty kiến thức học từ nhà trường, với mục đích tìm hiểu kỹ quy trình xuất cơng ty, Page GVHD: TS PHẠM NGỌC DƯỠNG chọn đề tài nghiên cứu là: “Thực trạng quy trình xuất cao su
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài “THỰC TRẠNG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC của CÔNG TY TNHH MTV SXTM LINH HƯƠNG”, Đề tài “THỰC TRẠNG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CAO SU THIÊN NHIÊN SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC của CÔNG TY TNHH MTV SXTM LINH HƯƠNG”, Đây là hính thức xuất khẩu mà các đơn vị giao nhận, giao dịch, đàm phán, kí kết hợp đồng để xuất khẩu cho một đơn vị. Trong hình thức xuất khẩu ủy thác, đơn vị ngoại thương đóng vai trò là người trung gian xuất khẩu làm thay cho đơn vị sản xuất. Ưu điểm c, Tạo nguồn vốn vững vàng cho nhập khẩu, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước., Máy móc thiết bị và công nghệ, 2 Sơ lược về ngành cao su Việt Nam, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CAO SU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC CỦA CÔNG TY TNHH MTV LINH HƯƠNG, 1 Tổng quan về công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Linh Hương, 2 Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty Linh Hương, 3 Quy trình xuất khẩu cao su của công ty sang Trung Quốc, Bên bán, bên mua cùng ghi rõ tên của công ty, địa chỉ, số điện thoại, fax, tên ngân hàng của công ty, số tài khoản mở, tên đại diện cho công ty và chức vụ của họ. Sau khi ghi rõ tất cả những điều kiện trên 2 bên cùng thoả thuận đồng kí kết hợp đồng theo n, Trong quá trình thực hiện xuất khẩu Công ty ý thức được việc thanh toán là rất quan trọng, nó ảnh hưởng lớn đến quyết định, hiệu quả kinh tế kinh doanh., 4 Đánh quá quy trình xuất khẩu, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LINH HƯƠNG, 1 Cơ sở đề xuất giải pháp, 3 Tổ chức thực hiện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn