chuyên đề CHÍNH SÁCH ĐA DẠNG HÓA NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

18 83 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 01:45

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP TRUNG TÂM THƠNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP Thơng tin chun đề CHÍNH SÁCH ĐA DẠNG HĨA NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM (Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV) Hà Nội, tháng năm 2018 MỤC LỤC I Một số khái niệm nguồn lực phát triển đô thị II Chính sách đa dạng hóa nguồn lực phát triển đô thị số nước giới.5 III Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .12 Tài liệu tham khảo 18 Lời mở đầu Quá trình thị hóa xu hướng tất yếu giới với tốc độ nhanh chưa thấy, đặc biệt nước phát triển Điều kéo theo việc mở rộng quy mô đô thị, nhu cầu sở hạ tầng đô thị tăng nhanh ngày trở nên căng thẳng Trong đó, nguồn vốn đầu tư chủ yếu cho sở hạ tầng địa phương từ ngân sách nhà nước không đủ Như vậy, nhiệm vụ cho thành phố lớn phải tìm nguồn vốn khác để đầu tư sở hạ tầng cung cấp dịch vụ công cộng cho người dân Ở nước ta nay, để đáp ứng mục tiêu đặt phát triển sở hạ tầng nói chung, hạ tầng thị nói riêng giai đoạn từ đến năm 2030, Việt Nam cần đến 480 tỷ USD1 Đây khoản đầu tư lớn, đòi hỏi phải huy động từ nhiều nguồn ngồi ngân sách nhà nước cần có sách, chế riêng nhằm tạo nguồn tài cho xây dựng, phát triển đô thị Xuất phát từ bối cảnh đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm nước ngồi đa dạng hóa nguồn lực phát triển thị có ý nghĩa thiết thực giai đoạn nay, góp phần cung cấp luận quan trọng xây dựng sách thu hút, huy động nguồn lực tham gia phát triển đô thị - tốn khó mà khơng phải quốc gia giải ngắn hạn Bộ kế hoạch Đầu tư, tài liệu Hội thảo hợp tác Việt Nam – Diễn đàn kinh tế giới lĩnh vực sở hạ tầng ngày 16/11/2017 Hà Nội I Một số khái niệm nguồn lực phát triển đô thị Để triển khai hiệu nội dung vấn đề, trước hết cần làm rõ cách hiểu thống số khái niệm liên quan sau: 1.1 Nguồn lực phát triển đô thị Trước hết, thấy: khái niệm nguồn lực nói chung hiểu tổng thể vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối sách, vốn thị trường…ở nước ngồi nước khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ/một quốc gia định2 Như vậy, khái niệm nguồn lực phát triển thị, theo nghĩa rộng hiểu với nội hàm ý nghĩa tương tự trên, nhiên, đối tượng phát triển đô thị/thành phố cụ thể thuộc quốc gia Trong chuyên đề này, muốn thống cách hiểu khái niệm nguồn lực phát triển đô thị theo nghĩa hẹp sau: Nguồn lực phát triển đô thị tổng thể nguồn lực tài nước huy động, sử dụng để phục vụ cho việc đầu tư, xây dựng, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị đô thị định Hiện nay, nguồn tài phục vụ phát triển cho đô thị định theo thể chế hành nước ta bao gồm nguồn sau: - Nguồn thu ngân sách đô thị cấp tỉnh phân bổ: nguồn thu từ thuế liên quan đến bất động sản đô thị, thuế thu từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công… - Nguồn thu tự huy động: viện trợ khơng hồn lại; đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân nước nước ngồi cho thị; huy động từ tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật; thu từ kết dư ngân sách3 đô thị khoản thu khác theo quy định pháp luật Sách giáo khoa địa lý lớp 10, 26 – Cơ cấu kinh tế, trang 99 chênh lệch lớn tổng số thu ngân sách so với tổng số chi ngân sách cấp ngân sách sau kết thúc năm ngân sách (khoản 12, Điều 4, Luật Ngân sách Nhà nước 2015) 1.2 Chính sách đa dạng hóa nguồn lực phát triển thị Là hệ thống sách, quy định chứa đựng chủ trương, đường lối, biện pháp cụ thể quan có thẩm quyền ban hành nhằm tạo sở pháp lý để huy động vốn từ nguồn khác nước nhằm phục vụ đầu tư, xây dựng, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị quốc gia đô thị định II Chính sách đa dạng hóa nguồn lực phát triển đô thị số nước giới 2.1 Huy động vốn cho phát triển đô thị thông qua phát hành trái phiếu đô thị/trái phiếu quyền địa phương Trái phiếu thị trái phiếu quyền địa phương loại trái phiếu đầu tư có kỳ hạn từ năm trở lên, quyền địa phương ủy quyền cho kho bạc pháp nhân quyền địa phương lập ra, phát hành với mục đích huy động vốn để đầu tư xây dựng cơng trình mang tính cơng cộng đường xá, bến cảng, trường học, bệnh viện4…Kinh nghiệm nước phát triển cho thấy phát hành trái phiếu đô thị xem lựa chọn hiệu huy động vốn cho đầu tư Cho đến nay, ngân sách nhiều thành phố lớn giới bồi đắp trái phiếu quyền địa phương, chí vài thập niên gần đây, hàng loạt thành phố lớn nước quyền địa phương kiến thiết nguồn vốn để xây dựng cơng trình điện nước, xử lý rác thải, cầu đường, sân bay, cảng biển…bởi dự án thường đòi hỏi lượng vốn đầu tư khổng lồ nhiều năm, thời gian hoàn vốn phải kéo dài từ 20 - 30 năm với lợi tức thấp Do đó, nguồn tài trợ ngắn hạn giải pháp tốt mà phải nguồn tài trợ dài hạn ổn định, trái phiếu quyền địa phương ưu tiên hàng đầu Có thể kể đến học thành cơng từ Ấn Độ sau: Diệp Gia Luật, Thị trường trái phiếu thị Việt Nam, Tạp chí phát triển kinh tế số 215, tháng 9/2008 Năm 1998, Công ty Đô thị Ahmedabad (AMC), quan có chức phát triển thị địa phương, phát hành tỷ Ringgit (25 triệu USD) trái phiếu địa phương để tài trợ phần cho dự án cấp thoát nước cho thành phố Ahmedabad Sự kiện coi bước tiến đáng kể đợt phát hành trái phiếu địa phương Ấn Độ khơng có bảo lãnh nhà nước Đây bước hướng tới chế tài địa phương theo định hướng thị trường, mở hướng sử dụng trái phiếu địa phương để đầu tư cho sở hạ tầng đô thị Ấn Độ Để đạt thành cơng này, AMC tiến hành theo lộ trình hoạt động sau5: Thứ nhất, AMC trọng cải cách tài quy chế quản lý phát hành trái phiếu: kể từ năm 1994, AMC tiến hành cải cách đáng kể, bao gồm cải thiện thu thuế, tin học hóa hệ thống kế tốn củng cố trình độ lực lượng nhân quản lý tài AMC AMC triển khai chiến dịch lớn nhằm cải thiện công tác thu thuế nhập thị - loại thuế nhiều loại hàng hóa mang vào thành phố Thứ hai, cải thiện xếp hạng tín dụng: năm 1996, AMC CRISIL6, quan xếp hạng tín dụng độc lập, xếp hạng tín dụng ban đầu “A+”7 Sau xếp hạng ban đầu này, AMC điều chỉnh lại cấu trúc tài việc chào bán trái phiếu bổ sung thêm số đặc điểm cải thiện tín dụng cách thiết lập tài khoản phong tỏa cho thuế nhập thị thu mười trung tâm thu thuế quỹ toán nợ nhằm phục vụ việc trả gốc vay AMC chấp toàn thuế nhập thị thu nhập khác cho người nắm giữ trái phiếu trường hợp khoản tiền thu từ mười trung tâm thu thuế khơng đủ để trả nợ Vì vậy, thực tế Ngân hàng giới, Báo cáo đánh giá khung tài trợ sở hạ tầng địa phương Việt Nam, tháng 9/2013, trang 139140 quan chun trách tập trung thu thập thơng tin tín dụng doanh nghiệp, công bố liệu liên quan đến trái phiếu phát hành, kích thước, lãi suất, xếp hạng tín dụng nhất, hoạt động doanh nghiệp, thông tin giao dịch thị trường thứ cấp ; Những người vay tốt độ ổn định tài bị ảnh hưởng hoàn cảnh kinh tế định đợt phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung Với nỗ lực bổ sung này, AMC nhận xếp hạng cải thiện “AA”8 Thứ ba cải thiện chứng từ giao dịch: Trong giao dịch trái phiếu đô thị, tài liệu công bố thông tin (bản cáo bạch) giao kèo ủy thác tài liệu quan trọng Ngoài tổng quan chung điều kiện kinh tế, mơi trường tài AMC, cáo bạch cung cấp đầy đủ chi tiết rủi ro nội bên cho nhà đầu tư theo chuẩn mực quốc tế, góp phần xây dựng lòng tin vững nhà đầu tư việc bỏ tiền mua trái phiếu đô thị 2.2 Huy động vốn cho phát triển đô thị thông qua Quỹ đầu tư phát triển địa phương Quỹ đầu tư phát triển địa phương tổ chức trung gian tài cấp vốn cho dự án phát triển quyền địa phương Quỹ thiết lập nhiều quốc gia giới để đáp ứng nhu cầu lớn dần phân cấp quản lý thị hóa ngày tăng quốc gia mà quyền địa phương khơng tiếp cận trực tiếp với thị trường tài Các quỹ thường sử dụng làm công cụ chuyển tiếp để chuẩn bị cho hệ thống tài tự trì địa phương cho phép bên phát hành tiếp cận trực tiếp với thị trường vốn Các quỹ thuộc sở hữu nhà nước, tư nhân, hỗn hợp - Ví dụ mơ hình FINDETER Cô-lôm-bi-a (viết tắt Financiera de Desarrollo Territorial – Quỹ Tài phát triển quyền địa phương) với vai trò tổ chức trung gian tài theo định hướng thị trường: FINDETER cơng ty tài phát triển thuộc quyền địa phương Chính phủ Cơ-lơm-bi-a sở hữu (90%), phần sở hữu lại thuộc quyền địa phương Cơ-lơm-bi-a Cơng ty có nguồn vốn từ Chính phủ nhà tài trợ (ví dụ: khoản vay) FINDETER hoạt động với vai trò bên cho vay thứ cấp, khuyến khích bên cho vay cấp (ngân hàng thương mại) cấp khoản vay trực tiếp cho Những người vay đánh giá tốt, có độ rủi ro thấp người vay tốt đánh giá mức AAA quyền/ đơn vị địa phương theo chế thị trường Các đơn vị địa phương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan quản lý nhà nước phụ trách dự án địa phương FINDETER tái chiết khấu khoản vay mà ngân hàng thương mại cấp cho bên vay địa phương, giúp khoản vay trở nên hấp dẫn mặt tài để ngân hàng thương mại cho đơn vị địa phương vay Ngoài ra, FINDETER chuyển nguồn vốn từ quan Chính phủ khác cấp trung ương có nhiệm vụ tài trợ cho dự án cấp tỉnh Cuối cùng, vai trò quan trọng FINDETER cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho quyền địa phương lĩnh vực tài quản lý điều hành FINDETER thành công việc hoạt động định chế tài có khả tồn Cơ-lơm-bi-a, có tác động tích cực phát triển quốc gia Mặc dù ban đầu FINDETER phụ thuộc vào định chế tài quốc tế để có nguồn vốn cho hoạt động, doanh thu FINDETER từ khoản vay tài trợ cho phần lớn hoạt động Năm 2010, FINDETER có tổng khoản giải ngân tỷ USD, tổng doanh thu 181 triệu USD, tổng lượng phát hành thị trường vốn 1,1 tỷ USD thu nhập ròng 15 triệu USD Từ 1990 đến 2003, FINDETER tài trợ khoảng tỷ USD hình thức khoản vay cho 700 địa phương, trì mức nợ xấu thấp (dưới 2% năm 2003)9 FINDETER khuyến khích ngân hàng thương mại hoạt động thị trường nợ địa phương cung cấp cho bên vay địa phương khoản vay dài hạn với lãi suất hấp dẫn Các khoản vay FINDETER tài trợ có thời hạn từ đến 15 năm, khoản vay cho địa phương mà khơng có hỗ trợ FINDETER thường khơng q năm Nếu phù hợp, có giai đoạn ân hạn vốn lên đến năm ân hạn lãi lên đến năm FINDETER đạt xếp hạng tín Ngân hàng giới, Báo cáo đánh giá khung tài trợ sở hạ tầng địa phương Việt Nam, tháng 9/2013, trang 117119 dụng nước AAA (của Duff & Phelps), giúp cho tổ chức tiếp cận nguồn tài trợ với chi phí rẻ 2.3 Thúc đẩy hợp tác theo hình thức đối tác công tư (PPP) cấp địa phương để huy động vốn từ khu vực tư nhân cho phát triển đô thị Do nhu cầu cao tăng nhanh dịch vụ hạ tầng, việc huy động đầu tư từ khu vực tư nhân cần thiết để bù đắp thiếu hụt kinh phí Đối với vấn đề này, PPP ghi nhận cách thức hiệu tài trợ phát triển hạ tầng Kinh nghiệm Braxin việc xây dựng quy định nhằm thúc đẩy dự án PPP sau: Tại Braxin, Hiến pháp cho phép quyền địa phương ủy quyền cho tư nhân, chủ yếu thông qua hình thức nhượng quyền, thực cung cấp dịch vụ chỗ giao thông đô thị, cấp nước, vệ sinh mơi trường Năm 2004, Chính phủ Braxin thông qua Luật PPP áp dụng cho cấp quyền bổ sung quy định pháp lý hành gồm Luật Nhượng quyền Đấu thầu Luật có quy định an tồn tài cơng, hạn chế tổng mức cam kết tài cơng cho dự án PPP tối đa 1% tổng thu nhập ròng quyền địa phương Nếu địa phương vượt giới hạn này, quyền Liên bang quyền khấu trừ vào ngân sách phân bổ Để đối phó với rủi ro từ đối tác nhà nước giảm chi phí vốn, Luật quy định hình thành Quỹ Bảo lãnh (Fundo Garantidor) tài sản cơng đóng góp vào quỹ để bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh Chính phủ chế PPP Luật cho phép trích riêng nguồn vốn nhà nước để thực cam kết theo dự án PPP Nhiều quyền tiểu bang thơng qua luật PPP bang Goiás, Minas Gerais, Rio Grande Sul, Santa Catarina, Sao Paulo PPP giúp địa phương nâng cao khả cung cấp dịch vụ cơng, giải phóng nguồn vốn để đầu tư cho lĩnh vực khác Những tiểu bang tích cực tính đến bang Minas Gerais, Sao Paulo, Bahia, lĩnh vực chiếm ưu đường bộ, nước vệ sinh, y tế, giáo dục Mơ hình cấp vốn hỗ trợ tài Chính phủ bang có nội dung khác nhau: bang Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande Sul chọn mơ hình lập quỹ tín dụng theo quy định luật liên bang, bang Sao Paulo, Goiás thành lập công ty nhà nước, liên kết với kho bạc để quản lý khoản bảo lãnh tiểu bang Chính quyền Liên bang hỗ trợ cho đơn vị quyền địa phương việc cấu dự án PPP Bộ Kế hoạch Liên bang ký kết thỏa thuận hợp tác kỹ thuật với bang Bahia, Ceará, Manaus, Maranhão, Piauí, Rio Grande Norte Do địa phương có số kinh nghiệm quản lý đấu thầu cơng trình cơng ích nên cơng tác đào tạo chủ yếu tập trung vào tạo lập thói quen sử dụng hợp đồng định hướng kết nâng cao lực pháp lý, tài cần thiết để cấu dự án PPP phức tạp.10 Chính quyền Liên bang, thơng qua ngân hàng phát triển liên bang (BNDES) góp phần vào việc thành lập hai quỹ nhằm hỗ trợ xây dựng dự án PPP Thứ Quỹ phát triển PSP, tài trợ BNDES, Tổ chức Tài Quốc tế (IFC) Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IADB) Quỹ Phát triển PSP có quỹ tuần hồn để trang trải chi phí xây dựng dự án khuyến khích lập dự án đủ điều kiện vay vốn ngân hàng hình thức trả lương chuyên gia quan trọng quỹ trả phí theo hiệu Ngồi ra, nhiều Ngân hàng thương mại với BNDES, thành lập EBP - Estruturadora Brasileira de Projetos11, công ty tư nhân chuyên xây dựng dự án sở hạ tầng truyền thống xã hội cho quyền liên bang, tiểu bang, địa phương EBP tập trung vào dự án có mức đầu tư từ 265 triệu USD đến tỷ USD, thời hạn tối đa năm, theo hình thức ký kết hợp đồng nhượng quyền/PPP EBP thường xuyên thực ký kết, điều phối nghiên cứu khả thi môi trường, kỹ thuật, pháp lý, tài với quan nhà nước liên quan Chi phí nghiên cứu EBP tài trợ tiền riêng 10 11 Ngân hàng giới, Báo cáo đánh giá khung tài trợ sở hạ tầng địa phương Việt Nam, tháng 9/2013, trang 135 Xem tại: http://www.infrapppworld.com/company/estruturadora-brasileira-de-projetos-ebp 10 EBP chịu hoàn toàn rủi ro Khi hợp đồng nhượng quyền/PPP ký kết, EBP doanh nghiệp nhận nhượng quyền thành lập hồn trả chi phí bỏ ra, theo quy định Điều 21, Luật Nhượng quyền (Số 8987 năm 1995) 2.4 Huy động vốn cho phát triển đô thị thông qua chế tạo nguồn thu từ đất đai/bất động sản Hai chế huy động vốn cho phát triển đô thị thông qua nguồn lực đất đô thị xem xét gồm: (i) Bán quyền phát triển đất thu phí phát triển đất; (ii) Thu thuế đầu tư, nâng cấp đất Tại Bra-xin, việc bán quyền phát triển đất phương án thay cho việc bán đất nhằm thu giá trị thặng dư đất có nhờ dự án sở hạ tầng Trong mơ hình này, quyền bán quyền phát triển đất, (a) quyền chuyển đổi đất nông thôn thành thành thị; (b) quyền xây dựng với mật độ lớn mật độ cho phép quy tắc vùng giới hạn cao nhất12 Tương tự vậy, số nước khác, chủ sở hữu bất động sản muốn tăng mật độ xây dựng cách nâng cao số tầng để “tư hữu hóa” khơng gian cao không gian ngầm khu vực đô thị đà phát triển mạnh mẽ, giá trị đất đai tăng cao, chủ đầu tư phải nộp phí phát triển để quyền có nguồn tài tăng cường dịch vụ hạ tầng kinh tế xã hội khu vực cho tương xứng với mật độ xây dựng Có nhiều cách thu phí như: (i) Thu phí cấp giấy phép xây dựng (Hồng Kơng); (ii) Thu phí cách bán “quyền phát triển” đất (Hồng Kơng); (iii) Thu phí khu vực tăng trưởng vượt mức trần phát triển (Singapore) Phí phát triển tính theo diện tích sàn mặt đất mặt đất (mức phí mặt đất ½ phí mặt đất).13 Tuy nhiên, mơ hình chưa áp dụng tỉnh Việt Nam Mặc dù mơ hình dường không trái với luật pháp hành Việt Nam, Ngân hàng giới, Báo cáo đánh giá khung tài trợ sở hạ tầng địa phương Việt Nam, tháng 9/2013, trang 134 Phạm Sỹ Liêm, Huy động tài từ đất đai để phát triển hạ tầng, http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/r/m/ncvtd/ncvtd_chitiet?dDocName=MOFUCM114649&dID=11 9571 12 13 11 nhiên để thực nên có quy định rõ ràng khả Luật Đất đai sửa đổi, với hướng dẫn chi tiết văn luật để dễ dàng áp dụng Tại Cô-lôm-bi-a, thuế đầu tư, nâng cấp đất loại phí đánh trực tiếp vào việc tăng giá trị đất tạo cơng trình cơng cộng Loại thuế áp dụng lần thu từ đầu Trong mơ hình Cơ-lơm-bia, mảnh đất khu vực quy hoạch đặc biệt cho chuyển đổi thành thị quyền địa phương cho phép bị đánh thuế đầu tư, nâng cấp đất từ 30 đến 50% theo định địa phương Thuế đầu tư, nâng cấp đất đến hạn nộp vào thời điểm thực hóa phần giá trị đất tăng lên thời điểm bán xây dựng Thuế đầu tư, nâng cấp đất chưa áp dụng theo luật pháp hành Việt Nam, khó áp dụng trừ trường hợp có thay đổi cần thiết pháp luật quy định14 III Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Từ kinh nghiệm thực tiễn số nước phân tích trên, rút số học tham khảo việc đa dạng hóa nguồn lực tài phục vụ phát triển đô thị Việt Nam sau: - Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng chiến lược tổng quát để tạo môi trường thuận lợi cho phát hành trái phiếu quyền địa phương Trên thực tế, nhiều quốc gia thấy nhu cầu lợi ích lớn việc phát triển thị trường tín dụng địa phương nói chung thị trường trái phiếu địa phương nói riêng quốc gia thành công lĩnh vực không nhiều, đặc biệt với trường hợp phát triển thị trường trái phiếu địa phương Kinh nghiệm cho thấy, việc thiết lập phát triển thị trường trái phiếu địa phương không đơn giản mà trình phức tạp với nhiều nhân tố đan xen Nó đòi hỏi phải có sở hạ tầng kinh tế, tài lành mạnh hệ 14 Ngân hàng giới, Báo cáo đánh giá khung tài trợ sở hạ tầng địa phương Việt Nam, tháng 9/2013, trang 134 12 thống sách khuyến khích hợp lí Phát hành trái phiếu đô thị phần nhỏ vấn đề rộng lớn mà Việt Nam cần quan tâm thời gian tới, vấn đề vay nợ quản lí nợ địa phương Nếu muốn có thị trường trái phiếu thị thành cơng phải xây dựng chiến lược tổng quát nhằm định hướng cho vấn đề Để đáp ứng nguồn vốn đầu tư sở hạ tầng địa phương, Việt Nam nên dựa nhiều vào mô hình quỹ phát triển địa phương hay cơng ty phát triển đô thị trường hợp AMC Ấn Độ để thu hút nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu địa phương Từ kinh nghiệm Ấn Độ cho thấy để trái phiếu quyền địa phương thu hút nhà đầu tư cần trọng xếp hạng tín dụng trái phiếu cơng khai thơng tin tài địa phương Hiện Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến 2020 tầm nhìn đến 2030; Bộ Tài ban hành Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; điều kiện hoạt động doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm thành lập hoạt động, tính đến thời điểm có doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện cung cấp dịch vụ xếp hạng tín dụng Cơng ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Rating Như xếp hạng tín dụng lĩnh vực mẻ cần thúc đẩy thời gian tới, qua đó, minh bạch thơng tin trái phiếu quyền địa phương, cung cấp cho nhà đầu tư tư nhân thông tin cần thiết mức độ xếp hạng trái phiếu phát hành để họ có sở đánh giá rủi ro nhằm định đầu tư Cơ quan đánh giá xếp hạng tín dụng thực việc đánh giá quản lý tài chi tiết quyền địa phương doanh nghiệp phát hành trái phiếu, từ tìm yếu quản lý tài xác định hoạt động ưu tiên để giải Những hoạt động góp phần mang lại minh bạch quản lý tài quyền địa phương doanh 13 nghiệp phát hành trái phiếu, đồng thời cải thiện công bố thông tin tin tưởng nhà đầu tư trái phiếu quyền địa phương - Thứ hai, bước xây dựng Quỹ phát triển đô thị đóng vai trò bên cho vay thứ cấp: Bài học thành cơng từ mơ hình FINDETER Cơ-lơm-bi-a gợi ý cho việc xây dựng nội dung tổ chức hoạt động mơ hình Quỹ đầu tư phát triển thị Việt Nam Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành lập riêng thuộc Quỹ đầu tư phát triển địa phương hoạt động địa phương Tuy nhiên, phương án có Quỹ đầu tư phát triển thị riêng để tách bạch với Quỹ phát triển địa phương nói chung, Quỹ đất thị hay Quỹ tài khác khắc phục việc nguồn lực tài thu từ quỹ đất đô thị, lợi vị trí thị, dịch vụ hạ tầng thị nhiều trường hợp bị quy định hòa đồng vào chi tiêu ngân sách, không ưu tiên cho đầu tư phát triển thị, chương trình phát triển thị dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng Dự thảo Luật Quản lý phát triển thị (trình xin ý kiến tháng 1/2018) có quy định cho phép UBND cấp tỉnh thành lập Quỹ đầu tư phát triển đô thị (Chương VI, Điều 58, khoản 1) Tuy nhiên quy định Dự thảo chung chung Nếu khơng định rõ mơ hình tổ chức hoạt động hiệu cho Quỹ theo lối mòn khả huy động vốn cấp vốn mỏng đại đa số Quỹ đầu tư phát triển địa phương tồn nước ta Vì vậy, nên có quy định chi tiết Dự thảo luật mô hình tổ chức hoạt động Quỹ đầu tư phát triển thị Khả áp dụng mơ hình FINDETER Cô-lôm-bi-a cho Quỹ đầu tư phát triển đô thị điều kiện Việt Nam khơng q khó khăn Việt Nam Cơ-lơm-bi-a có nét tương đồng chế phân quyền phân cấp tài khóa Tuy nhiên, việc áp dụng thí điểm có lộ trình cần thiết để rút hạn chế ưu điểm học thành công hoàn cảnh cụ thể khác 14 tính chất tương đối Trong giai đoạn trước mắt áp dụng thí điểm thành lập Quỹ đầu tư phát triển thị riêng theo mơ hình FINDETER địa phương định Quỹ có vai trò bên cho vay thứ cấp, khuyến khích ngân hàng thương mại cho quyền địa phương vay để đầu tư vào dự án phát triển sở hạ tầng cho thị Trong mơ hình này, quyền địa phương nộp hồ sơ xin vay từ ngân hàng thương mại, ngân hàng tiến hành thẩm định khoản vay dựa hướng dẫn Quỹ đầu tư phát triển đô thị chuẩn mực ngành ngân hàng Nếu việc thẩm định thành công, Quỹ ủy thác cho ngân hàng thương mại cho quyền địa phương vay để đầu tư sở hạ tầng (trong trường hợp định, khoản vay bổ sung viện trợ khơng hồn lại từ quyền trung ương) Sau Quỹ cho ngân hàng thương mại vay khoản có giá trị, với lãi suất chiết khấu kỳ hạn trung tới dài hạn Ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm trả khoản vay chiết khấu cho Quỹ, độc lập với việc bên vay quyền địa phương trả nợ, ngân hàng thương mại chịu tồn rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Quỹ tùy thuộc vào rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Thứ ba, việc huy động đầu tư theo hình mơ hình đối tác công-tư Hiện nay, hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư quy định Nghị định số 15/2015/NĐ-CP đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nghị định số 30/2015/NĐ-CP lựa chọn nhà đầu tư số thông tư, văn hướng dẫn có liên quan Tuy nhiên, số lượng dự án thực theo hai Nghị định không nhiều, hầu hết giai đoạn chuẩn bị đầu tư Những dự án giai đoạn xây dựng vận hành chủ yếu dự án chuyển tiếp từ khung pháp luật cũ (Nghị định 108/2009/NĐ-CP15) Như quy định hình thức PPP Việt Nam dừng lại mức Nghị định, điều chỉnh lĩnh vực phụ thuộc vào nhiều luật chuyên ngành Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư, Nghị định đầu tư theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao ngày 27/11/2009 Chính phủ 15 15 Luật Đấu thầu nên tính ổn định sách không cao Đây trở ngại chủ yếu cho nhà đầu tư nước ngồi Bên cạnh đó, nợ cơng Việt Nam mức cao nên Chính phủ hạn chế việc bảo lãnh; chế, sách chia sẻ rủi ro Chính phủ bảo đảm doanh thu, chuyển đổi ngoại tệ…chưa sẵn có, số tín nhiệm Việt Nam chưa cao nên khơng hấp dẫn nhà đầu tư nước ngồi Hành lang pháp lý PPP phụ thuộc nhiều luật chuyên ngành suốt vòng đời dự án PPP từ bước chuẩn bị đến triển khai đầu tư vận hành, khai thác dự án, văn chủ yếu xây dựng để điều chỉnh hoạt động đầu tư công đầu tư tư nhân chủ yếu Nhìn chung, luật có chồng chéo, chưa xét đến đặc thù hình thức đầu tư PPP u cầu cần có đạo luật riêng PPP đặt giai đoạn để giải khó khăn nêu Từ kinh nghiệm Braxin phần II cho thấy, Việt Nam xây dựng ban hành Luật PPP nhằm đặt mục tiêu thúc đẩy tham gia khu vực tư nhân vào phát triển đô thị theo hướng tạo chế rõ ràng minh bạch để xác định mức độ hỗ trợ cam kết tài Chính phủ dự án PPP nhằm chia sẻ rủi ro hợp tác Cơ chế Luật PPP Braxin thể thông qua quy định hình thành Quỹ Bảo lãnh (Fundo Garantidor) tài sản cơng đóng góp vào quỹ để bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh Chính phủ chế PPP quy định cho phép trích riêng nguồn vốn nhà nước để thực cam kết theo dự án PPP - Thứ tư, phương thức huy động tài từ đất đai nhằm phát triển hệ thống hạ tầng đô thị Xem xét kinh nghiệm số nước phát triển vấn đề rút thực tế rằng: giá trị đất đai có mối quan hệ chặt chẽ với cơng trình hạ tầng thị Cơng trình hạ tầng tạo điều kiện tiếp cận, khai thác, phát triển khu vực đất đai kết nối với khu vực khác Lợi ích dự án hạ tầng đem lại cho kinh tế thể qua giá trị gia tăng đất đai (đã tiền tệ hóa) 16 phạm vi khu vực chịu tác động Do đó, việc tận dụng giá trị to lớn đất đô thị để tạo vốn cho phát triển đô thị học không giới Tuy nhiên, cách làm quốc gia khác lại mang đến giá trị định để quốc gia khác học hỏi tham khảo Các biện pháp huy động tài từ đất đai thông qua chế bán quyền phát triển đất; thu thuế đầu tư, nâng cấp đất phí phát triển đất theo kinh nghiệm số nước phân tích hướng mà Việt Nam nghiên cứu học hỏi tương lai Tóm lại, việc đa dạng hóa huy động tối đa nguồn lực tài vào phát triển hạ tầng đô thị nhu cầu tất yếu yêu cầu cấp bách không Việt Nam mà tất nước phát triển phát triển Kinh nghiệm từ nước phân tích cho thấy, tính hiệu sách phụ thuộc vào tính tốn đầy đủ xây dựng việc ban hành hệ thống sách liên quan sách thị trường vốn, sách đất đai, quy định phân cấp ngân sách nhà nước, hình thức huy động đầu tư PPP đặt mối quan hệ biện chứng gắn bó chặt chẽ với sách, quy định quản lý phát triển đô thị 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO World Bank, Socialist republic of Vietnam - Assessment of financing framework for municipal infrastructure, 9/2013 (Report: ACS5919) (Báo cáo cuối – Đánh giá khung tài trợ sở hạ tầng địa phương Việt Nam Ngân hàng Thế giới) UCLG, Asian innovation in financing sustainable urban development, Best practices on financing local and regional government based on six recommendations Luật Ngân sách nhà nước 2015 http://ddif.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/464/Nhu-cau-va-chinh-sach-trai-phieudo-thi-Viet-Nam Phạm Sỹ Liêm, Huy động tài từ đất dai để phát triển hạ tầng, http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/r/m/ncvtd/ncvtd_chitiet ?dDocName=MOFUCM114649&dID=119571 http://baophapluat.vn/chinh-sach/ha-noi-huy-dong-cac-nguon-luc-xa-hoicho-ha-tang-do-thi-328444.html Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị (lấy ý kiến tháng 1/2018) Diệp Gia Luật, Thị trường trái phiếu thị Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế số 215, tháng 9/2008, 18 ...MỤC LỤC I Một số khái niệm nguồn lực phát triển đô thị II Chính sách đa dạng hóa nguồn lực phát triển đô thị số nước giới. 5 III Bài học kinh nghiệm cho Việt... từ nguồn khác nước nhằm phục vụ đầu tư, xây dựng, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị quốc gia thị định II Chính sách đa dạng hóa nguồn lực phát triển thị số nước giới 2.1 Huy động vốn cho phát triển. .. Hà Nội I Một số khái niệm nguồn lực phát triển đô thị Để triển khai hiệu nội dung vấn đề, trước hết cần làm rõ cách hiểu thống số khái niệm liên quan sau: 1.1 Nguồn lực phát triển đô thị Trước
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề CHÍNH SÁCH ĐA DẠNG HÓA NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM, chuyên đề CHÍNH SÁCH ĐA DẠNG HÓA NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn