bao co ro phi 2

62 107 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 10:35

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN DỰ ÁN ST T Họ tên Học vị Chức danh Đơn vị Nguyễn Huy Điền Tiến sỹ Chủ nhiệm dự án Trung tâm KNKN Quốc gia Phạm Anh Tuấn Tiến sỹ Phó Chủ nhiệm dự án Vụ KHCN&MT Nguyễn Hữu Ninh Thạc sỹ Thành viên Viện nghiên cứu NTTS I Trần Anh Tuấn Thạc sỹ Thành viên Viện nghiên cứu NTTS I Lê Ngọc Khánh Kỹ sư Thành viên Viện nghiên cứu NTTS I Nguyễn Anh Hiếu Kỹ sư Thành viên Viện nghiên cứu NTTS I Đặng Duy Tuyền Kỹ thuật Thành viên Viện nghiên cứu NTTS I Hoàng Thị Nghĩa Kỹ thuật Thành viên Viện nghiên cứu NTTS I Ngô Phú Thoả Kỹ sư Thành viên Viện nghiên cứu NTTS I 10 Nguyễn Văn Điệp Kỹ thuật Thành viên Viện nghiên cứu NTTS I 11 Trịnh Quốc Trọng Thạc sỹ Thành viên Viện nghiên cứu NTTS II 12 Nguyễn Thị Kim Đàn Kỹ sư Thành viên Viện nghiên cứu NTTS II 13 Lê Trung Đỉnh Kỹ thuật Thành viên Viện nghiên cứu NTTS II 14 Nguyễn Tấn Đức Kỹ thuật Thành viên Viện nghiên cứu NTTS II 15 Nguyễn Văn Vũ Kỹ thuật Thành viên Viện nghiên cứu NTTS II 16 Hoa Duy Hải Thạc sỹ Thành viên Trung tâm KNKN Quốc gia 17 Trần Mạnh Hà Kỹ sư Thành viên Trung tâm KNKN Quốc gia 18 Nguyễn Quang Hạnh Kỹ sư Thành viên Trung tâm KNKN Quốc gia 19 Tăng Thị Mỹ Trang Kỹ sư Thành viên Trung tâm KNKN Quốc gia 20 Đỗ Văn Kiên Kỹ sư Thành viên Trung tâm KNKN Quốc gia Thành viên Công ty Thái Dương 21 Đoàn Văn Huấn 22 Chu Văn Cần Kỹ thuật Thành viên Công ty Thái Dương 23 Nguyễn Thị Liên Kỹ thuật Thành viên Công ty Thái Dương 24 Phạm Thị Huế Kỹ thuật Thành viên Công ty Thái Dương 25 Nguyễn Hữu Dũng Thành viên Công ty Hải Thanh 26 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thành viên Cơng ty Hải Thanh I ĐẶT VẤN ĐỀ Cá phi tên gọi chung cho khoảng 80 lồi cá xuất xứ Châu Phi, nhiên số lồi cá phi ni phổ biến cả, cá phi vằn (Oreochromis niloticus), cá phi xanh (O aureus) cá phi hồng (Oreochromis sp.) Cá phi di giống, hố trở thành đối tượng nuôi phổ biến vùng nước khác 100 nước giới Theo ước tính, năm 2006 sản lượng cá phi giới đạt 2,5 triệu Cá phi phát triển trở thành đối tượng hàng hố ngày sức cạnh tranh cao thị trường nước phát triển Thị trường cá phi phát triển nhanh thập kỷ gần đây, đặc biệt thị trường Mỹ Châu Âu Thị trường nhập cá phi giới năm 1996 20.000 tấn, năm 1999 100.000 Trong năm qua thị trường nhập cá phi hàng năm tăng 38% Cá phi ngày nhu cầu cao thị trường giới Trong giá nhiều loại cá hay loại thuỷ sản khác ln nhiều biến động hầu hết sản phẩm từ cá phi giá ổn định vòng năm qua Tương lai, theo nhiều dự đoán, giá sản phẩm từ cá phi ổn định giảm chút xuất thêm nhiều nước khác ni cá phi tiến khoa học công nghệ áp dụng nâng cao suất hạ giá thành sản phẩm Phát triển nuôi cá phi nước ta góp phần tăng nhanh sản lượng cá nuôi, mặt khác làm tăng tỷ trọng xuất đặc biệt sản phẩm thuỷ sản nuôi từ nước Ni cá phi góp phần đa dạng hoá sản phẩm, tận dụng tốt vùng nước Ni cá phi nước lợ giải pháp giúp giảm rủi ro nuôi trồng thuỷ sản, biện pháp cải tạo môi trường ao nuôi tôm, đặc biệt vùng nuôi tượng suy thối mơi trường Cá phi thành thục sớm, sinh sản tự nhiên gần quanh năm nên khó kiểm sốt mật độ, cá thường chậm lớn, cỡ cá thu hoạch không đồng (Phạm Anh Tuấn & CTV., 1998) hạn chế hiệu nuôi cá Để nâng cao suất hiệu ni cá phi việc chủ động tạo đàn cá phi đơn tính đực nhiều nhà nghiên cứu sản xuất quan tâm số phương pháp khác để tạo quần đàn cá phi đơn tính đực, là: Chọn mắt thường tách riêng cá đực cá cái, chuyển giới tính xử lý hc mơn, lai khác lồi tạo cá siêu đực Hiện nay, phương pháp tạo quần đàn cá phi đơn tính đực áp dụng rộng rãi xử lý hc mơn chuyển đổi giới tính 17Methyltestosterone Tuy nhiên, phương pháp sản xuất nguy tiềm ẩn ảnh hưởng khơng tốt đến môi trường người Sử dụng giải pháp lai xa để tạo quần đàn cá phi đơn tính đực ưu điểm khơng gây lo ngại ảnh hưởng hc mơn chuyển giới tính đến mơi trường người tiêu dùng, giảm bớt chi phí thời gian cho sản xuất giống (Bạch Thị Tuyết, 1999) Mặt khác hệ lai kết hợp ưu điểm cá bố mẹ như: Ví dụ tiến hành lai xa cá phi vằn O niloticus với O aureus tận dụng tốc độ sinh trưởng nhanh cá phi vằn (O niloticus) khả chống chịu nhiệt độ thấp cá phi xanh (O aureus) Cơng nghệ lai khác lồi tạo quần đàn cá phi đơn tính đực thành cơng ý nghĩa thực tiễn sản xuất giống, góp phần thúc đẩy nghề nuôi cá phi nước ta phát triển Nhận thức vấn đề này, Trung tâm khuyến nơng -Khuyến ngư Quốc gia chủ trì thực dự án: Sản xuất cá phi đơn tính cơng nghệ lai khác lồi phục vụ ni cá phi xuất II TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Các giải pháp tạo đàn cá phi đơn tính đực giới Cá phi thành thục sớm, đẻ nhiều lần năm ta khơng kiểm sốt mật độ cá ni ao, cỡ cá nhỏ không đồng thu hoạch Vì vậy, suất cá thường khơng cao, cỡ cá thương phẩm nhỏ Việc sử dụng quần đàn cá đơn tính đực giải pháp góp phần nâng cao hiệu ni cá phi nhiều phương pháp tạo quần đàn đơn tính đực, là: - Chọn lọc dựa vào hình thái ngồi: Khi cá đạt cỡ 7-10 cm trọng lượng ≥ 30g (McAndrew, 1993) tiến hành lựa chọn dựa vào khác biệt hình thái bên ngồi để tách ni riêng cá đực, cá cái, phương pháp đơn giản, cần nhiều cơng lao động trình độ kinh nghiệm, tốn nhiều thời gian độ xác khơng cao, với phương pháp chọn lọc độ xác đạt khoảng 80-85% (Hickling, 1963) - Phương pháp chuyển giới tính việc xử lý trực tiếp hc mơn thơng qua ngâm, cho ăn thức ăn trộn hc mơn; phương pháp nhiều nước giới áp dụng Thái Lan, Philippine, Đài Loan, Brazil Việt Nam Tuy nhiên cá đơn tính xử lý hc mơn giá thành tương đối cao thường nguy gây ảnh hưởng không tốt tới môi trường (Mair Little, 1991) - Tạo cá đơn tính đực cơng nghệ cá siêu đực (YY), cho cá siêu đực sinh sản với cá thường cho phép tạo lượng lớn cá giống đơn tính thời gian Song tỷ lệ giới tính hệ cá siêu đực số dòng cá khơng thật ổn định thời gian để tạo cá siêu đực (YY) dài, thường 3- năm yêu cầu biện pháp kỹ thuật phức tạp Hiện kỹ thuật thử nghiệm quy mô hạn chế số nước Phillippine, Brazil - Tạo quần đàn đơn tính đực khác lồi Phương pháp ứng dụng với phạm vi định số nước Israel, Đài Loan, Trung Quốc Một số công thức lai cho đàn tỷ lệ cá đực cao Tuy nhiên tỷ lệ phần trăm cá đực hệ lai F1 số công thức lai không ổn định, công thức lai tỷ lệ cá đực lai thay đổi theo nguồn gốc địa lý cá bố mẹ Việc lai khác lồi u cầu cơng tác lưu giữ dòng bố, mẹ cách nghiêm ngặt Đầu năm 1960, Hicking tiến hành lai Tilapia mossambica với T hornorum cho tỷ lệ cá đực hệ gần đạt 100% Bằng phép lai phân tích ơng đưa kết luận cặp nhiễm sắc thể/gen quy định giới tính cá phi phức tạp Sau nghiên cứu tiến hành lai khác lồi cá phi với nhau, để tạo lai đơn tính Theo số tác giả, công thức lai sau coi cho hệ tỷ lệ giới tính đực cao tới gần 100%: T nilotica x T hornorum (Pruginin & Kanyike, 1965) T nilotica x T aureus (Fishelson, 1962) Tuy nhiên qua nhiều nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ cá đực hệ lai không ổn định Pruginin (1975) tiến hành cho lai loài O niloticus với O aureus nuôi vùng địa lý khác nhau, kết thu hệ lai tỷ lệ cá đực 52 – 100% Majumdar & McAndrew (1993) thực 41 phép lai T mossambicus x T macrochir cho 100% cá đực hệ Tỷ lệ cá đực hệ thu từ công thức lai xa phụ thuộc nhiều vào dòng cá khác loài sử dụng (Hulata CTV., 1983) Theo Loshin (1982) kết sản xuất cá đơn tính đực phương pháp lai xa thường khơng ổn định khó giữ cá bố mẹ chủng làm nguyên liệu sản xuất ban đầu Gần phương pháp lai xa quan tâm nhiều ưu điểm lai sinh trưởng khả thích nghi mà chúng thừa hưởng từ cá bố mẹ (Mires, 1977; 1983; Hulata & CTV., 1993; Lahav, 1990; McAndrew, 1993 Wohlfarth, 1994) Pruginin CTV (1995); Hulata CTV (1983) tìm vài cặp lai cá phi O niloticus với cá phi đực O aureus tạo hệ lai tồn đực Theo số kết cơng bố, hệ lai tồn đực tạo cách ổn định từ công thức lai xa cá O niloticus cá đực O aureus (Lahav, 1990; Wohlfarth, 1994) Trong cơng thức lai xa cá phi O niloticus cá đực O aureus ứng dụng phạm vi định số trang trại Israel Đài Loan (Liao Chen, 1983; Kissil, 1996) Nhưng vấn đề chủng cá bố mẹ nên phần lớn cặp lai cá phi O niloticus cá đực O aureus chưa tạo hệ lai 100% cá đực, tỷ lệ cá đực thay đổi từ 59% đến 81% (Wohlfarth, 1994) Việc sử dụng lai khác lồi ni cá phi nhiều thuận lợi Năm 1983, Guerrero tiến hành nghiên cứu tốc độ tăng trưởng cá O niloticus lai cá O niloticus với cá đực O aureus Kết cho thấy, tốc độ tăng trưởng lai F1 (lai hai loài) cao hẳn so với hệ sinh từ bố mẹ loài Theo Phạm Anh Tuấn (1997), áp dụng phương pháp lai xa tránh tượng lai cận huyết cá thể lồi nhiễm mơi trường hc mơn chuyển giới tính gây Mặt khác hệ lai kết hợp ưu điểm cá bố cá mẹ tốc độ sinh trưởng nhanh cá phi vằn O niloticus khả chịu đựng nhiệt độ thấp cá phi xanh O aureus Nhưng hiệu công thức lai xa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác yếu tố di truyền cá bố mẹ, yếu tố môi trường tương tác yếu tố môi trường yếu tố di truyền (Hulata & CTV.1993) Bảng Tỷ lệ cá đực hệ số công thức lai xa (Muir & Robert, 1993) Cá đực O niloticus O niloticus O aureus O hornorum Cá O aureus O hornorum O hornorum O aureus Tỷ lệ cá đực (%) 52-100 100 100 97 2.2 Giải pháp tạo đàn cá phi đơn tính đực Việt Nam Ở nước ta, năm 1995 1996 nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển giới tính tạo cá phi tồn đực thực kết quả, Viện nghiên cứu ni trồng thuỷ sản làm chủ công nghệ chuyển giới tính cá phi, chủ động sản xuất hàng loạt cá phi đơn tính với tỷ lệ cá đực 95-100% Đến tháng năm 2004 cơng nghệ sản xuất cá phi đơn tính chuyển giao tới 15 trại sản xuất giống tồn quốc Theo thống kê khơng đầy đủ năm 2003 nước sản xuất khoảng 120 triệu cá phi đơn tính cơng nghệ chuyển giới tính Tuy công nghệ dễ áp dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu giống, lo ngại ảnh hưởng xấu hc mơn đến người tiêu dùng mơi trường điều đáng quan tâm, tính bền vững ứng dụng cơng nghệ chuyển giới tính tương lai gần phải tính đến, đặc biệt bối cảnh nhu cầu sản phẩm sạch, an tồn tính cạnh tranh thương mại thị trường giới ngày gay gắt Nghiên cứu tạo cá phi siêu đực tiến hành Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản (1997-2000) cá phi vằn dòng Thái lan, cá siêu đực tạo ra, tỷ lệ đực đàn thấp khơng ổn định, công nghệ chưa thể áp dụng sản xuất Năm 1970 thử nghiệm lai xa cá phi Trần Đình Trọng tiến hành (Bạch Thị Tuyết & CTV., 1998) lai cá phi vằn O niloticus với cá phi đen O mossambicus, cho tỷ lệ cá đực đạt 60 - 70% Tiến hành lai cá phi O niloticus dòng Egypt-AIT với cá phi đực O aureus dòng Phillipine; cá phi O aureus với cá siêu đực O niloticus dòng Egypt-Swansea Bạch Thị Tuyết & CTV (1998) thí nghiệm, tỷ lệ cá đực hai công thức lai chưa đạt kết mong muốn Tỷ lệ cá đực trung bình cơng thức lai là: 65,4% (giao đông 37% - 96%) 67,2% (giao động 34,2% - 100%) Theo tác giả tỷ lệ cá đực thấp không ổn định hệ lai thuộc hai công thức chịu ảnh hưởng nhiều nguyên nhân khác nguồn gốc hai dòng cá sử dụng, độ chủng cá bố mẹ, ảnh hưởng yếu tố môi trường tỷ lệ sống đàn Năm 2002-2003 khn khổ "Chương trình giống thuỷ sản", Trung tâm giống thuỷ sản Hưng Yên thực dự án nhập cơng nghệ cá phi đơn tính phương pháp lai khác loài từ Trung Quốc, đàn cá phi vằn cá phi xanh nhập nội từ Trung Quốc Thông qua chọn lọc dựa theo đặc điểm hình thái, số cá bố mẹ chọn lọc để sản xuất cá đơn tính cho tỷ lệ đực cao (>95%), nhiên tỷ lệ cá bố mẹ chọn lọc đạt 5% từ đàn cá nhập, tỷ lệ thấp so với mong đợi từ công nghệ lai khác loài; mặt khác dự án chưa tạo đàn cá phi vằn phi xanh chủng (đàn cá ơng bà) để sản xuất đại trà cá bố cá phi xanh O aureus cá mẹ cá phi vằn O niloticus cung cấp cho sở sản xuất cá phi đơn tính đực Kết nghiên cứu nhiều tác giả ngồi nước tiến hành cho thấy cơng nghệ lai xa cá phi, lai cá phi vằn O niloticus với cá đực phi xanh O aureus, cơng nghệ triển vọng ứng dụng sản xuất cá phi đơn tính đực Để sớm cơng nghệ ứng dụng sản xuất cho kết mong muốn cần kết hợp nhập vật liệu/giống tốt sẵn từ nước ngồi tiến hành nghiên cứu tiếp tục, gắn kết nỗ lực quan nghiên cứu với sở sản xuất nước cần thiết III MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN Dự án phải đạt mục tiêu chủ yếu sau đây: Phát triển cơng nghệ lai khác lồi phục vụ nhanh, kịp thời sản xuất đại trà với số lượng lớn cá phi tồn đực Xây dựng quỹ gen cá phi phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu di truyền cho công tác nghiên cứu nâng cao chất lượng giống cá phi nước ta Đào tạo, tập huấn cán kỹ thuật đơn vị sản xuất giống cá phi nước công nghệ sản xuất giống cá phi đơn tính đực phương pháp lai khác loài IV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.1 Xây dựng tập đồn giống cá phi Nhập nội chọn lọc số giống cá phi, cá phi vằn O niloticus, cá phi xanh O aureus từ Israel Trung Quốc Các đàn cá nhập nội thử nghiệm, đánh giá so sánh số tính trạng kinh tế chúng với số dòng cá phi có, bước thu hút đặc tính tốt đàn nhập nội tạo giống cá phi chất lượng nước ta 4.2 Tạo đàn cá phi vằn O niloticus đàn cá phi xanh O aureus sản xuất đại trà cá phi đơn tính đực Dựa hai đàn cá phi vằn cá phi xanh nhập từ Trung Quốc Israel tiến hành lai phân tích (đánh giá tỷ lệ giới tính hệ con), đánh giá đặc trưng hình thái số marker phân tử để lựa chọn đàn cá phi vằn đàn cá phi xanh đảm bảo sản xuất đại trà 25.000 cá bố O aureus 25.000 cá mẹ O niloticus cung cấp cho sở sản xuất giống cá phi đơn tính đực Tỷ lệ cá đực đạt từ 95-100% Tỷ lệ cá giống làm ông bà qua tuyển chọn đạt 5%, tỷ lệ tuyển chịn cá giống làm cá bố mẹ đạt từ 10-15% V PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 5.1 Địa điểm thời gian thực dự án - Địa điểm quan phối hợp thực hiện: + Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I (Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản nước miền Bắc Phú Tảo, Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Dương - Viện I) + Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II (Viện II) + Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Hải Thanh (Công ty Hải Thanh) + Công ty Cổ phần dịch vụ Dạy nghề Thái Dương (Công ty Thái Dương) - Thời gian: Từ tháng 12 năm 2005 đến tháng năm 2008 5.2 Vật liệu nghiên cứu Ba (03) dòng cá phi vằn (O niloticus) hai (02) dòng cá phi xanh (O aureus) dùng nghiên cứu dự án, là: - Cá phi xanh phi vằn Trung Quốc: Cá nhập từ Trung Quốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dạy nghề Thái Dương (Xóm La, Từ liêm, Hà Nội) năm 2005 Sau cá chuyển đến Trung tâm Quốc gia Giống Thuỷ sản nước miền Bắc tháng năm 2006 Cá chuyển đến Trung tâm Quốc gia giống thuỷ sản nước miền Bắc gồm cá hậu bị (200g/con) cá ông bà (400g/con) - Cá phi vằn xanh Israel: Được nhập trực tiếp từ Israel tháng năm 2006 Ngay nhập về, cá chuyển lưu giữ nuôi lớn Trung tâm Quốc gia Giống Thuỷ sản nước miền Bắc miền Nam Cỡ cá nhập cá hương, trọng lượng trung bình khoảng 0,5g/con 10 D3D627 CAFDF9 CB0F1C CB042A CB156C CB093E CB039A D3D3A4 CB089B CB0AD0 CB191E D3D1A9 CAEC67 D3CAFD D3CE2C CB0481 D3BA99 CAF4E1 CB09AE D3D58E CB0800 CAF93F CAF93B D3B8E4 6A499F CB003E D3C24D CB1381 CB0308 D3BFC9 CAFEA8 D3A9DA D3C565 CB124D D3B597 D3B9E5 CAF018 D3BAFD CAF295 D3AA3A D3AE24 D3D2A5 23.7 28.4 27.3 27.5 28.8 24.4 32.8 24.5 31.2 21.9 19.3 21.5 19.4 20 29.4 19.8 21 25 22.4 20.6 29.9 29.5 21.5 31 23 27 19.8 26.2 25.8 20.7 25.2 21.2 18.9 24.3 22.1 20.2 18.9 19.9 21.2 21.9 22 21.9 19.4 22.7 21.5 22 22.7 19 26.6 19.4 24.7 16.7 15.4 17.4 15.8 16 20.1 15.4 17 19.8 17.9 16.3 24.8 23.7 17.2 25.1 18.4 16.4 15.7 21 20.6 16.8 20.5 17 15 19.4 17.8 16.3 15.8 16 16.7 17.4 17.8 17.4 5.16 4.78 6.8 6.55 5.45 4.93 7.04 4.62 6.69 4.45 3.63 4.58 4.5 4.18 5.27 4.35 4.42 4.64 4.17 6.54 6.27 4.04 7.24 5.07 4.28 3.84 4.6 4.76 3.82 5.54 4.77 4.2 4.45 4.7 4.34 4.24 3.81 4.55 4.48 4.68 4.41 28 27 30 29 29 27 29 28 28 28 30 30 27 28 30 29 28 27 30 29 29 27 28 28 28 29 28 28 28 28 28 28 28 27 28 28 29 28 28 28 28 29 30 27 30 28 29 28 29 29 28 28 30 30 29 30 30 30 29 28 30 30 29 27 29 29 30 29 30 28 28 29 30 30 30 29 29 30 29 30 30 30 30 30 T S X X T T T T 48 CB0759 CB0FC5 CAF6D0 CB028E CB078E CAFD98 CB0EC2 D3C715 CAEC40 CB0329 CAFF75 CB0AB1 D3ACF9 CB016B D3D0AD CB0CC3 CB184B CB15E5 CB0F9B CB146A CAEFFB CB13E6 CAEFBE CB14D4 CB19A2 CB027D CAEBC0 D3AB4A D3CA32 D3BC32 CAFF55 CB184C CB0494 CB0B1C CAEE6C D3C6E9 CAF39B CAF160 CB0D62 CB0F16 CAFFAA C305FB 34.9 24.1 23.1 28.7 26.8 22.8 22.8 20.1 31.6 29.1 29.7 29.2 26.8 23 23.6 22.5 21.9 22.5 24.6 25.4 24.1 23.8 23.8 19.7 23.1 23.8 37.6 22.2 30.4 21.7 19.8 24.7 26.7 23 18.7 22.4 19.8 31.4 22 25.6 21.6 25.8 28.6 19.2 18.3 23.3 22.1 18 18.5 16.1 25.7 23.8 23.6 23.5 21.4 17.9 19.2 17.6 17.3 17.6 19.4 20.5 18.8 19.3 18.7 15.6 18.3 18.8 30.5 17.8 24.6 16.5 16 19.8 21.8 18.7 14.6 17.7 16 25.5 17.4 20.2 17.2 20.6 8.23 4.85 4.91 6.19 6.21 3.91 5.1 4.05 7.16 6.25 6.31 6.16 6.06 4.7 5.27 4.4 6.91 4.35 5.39 5.63 4.88 5.37 5.32 4.32 4.2 4.27 8.44 4.93 6.73 4.53 4.2 5.57 6.86 4.91 4.06 5.18 4.44 7.04 4.85 4.98 4.88 4.9 29 27 27 27 29 28 29 25 29 29 28 27 28 26 28 26 27 26 27 30 28 28 27 29 26 27 28 28 29 29 28 30 29 28 28 29 28 28 28 27 28 27 29 28 27 28 30 28 30 29 29 29 29 26 27 29 28 29 28 30 29 29 29 31 28 28 29 30 29 29 29 29 30 29 30 30 29 29 30 29 29 28 S S T S S T S T S S S S S S R R T T T S T S S S T T T T T T T S T T T T S S S T S T X X G G X X 49 CB04D2 20.4 16.2 4.6 28 30 S X C3C1D4 17.9 14.1 4.89 28 29 S X D3D15D 21.8 17.5 4.81 29 30 S X CAFD27 20.5 16.4 4.52 28 29 S X CAEB09 26.8 16.8 4.57 29 30 T G Ghi chú: T: Xuất phát trước cung nắp mang; S: Xuất phát sau cung nắp mang; X: Khoảng cách gốc vây ngực đến gốc vây bụng xa; G: Khoảng cách gốc vây ngực đến gốc vây bụng gần Phụ lục 4: Kết phân tích phương sai nhóm tỷ lệ đực tiêu hình thái đo đếm - Cơng thức 1: (♀ O niloticus Israel x ♂ O aureus Israel) Cá đực Anova: Two-Factor Without Replication SUMMARY 90 L/Lo Chiều cao/Khoảng cách vây bụng đến lỗ hậu môn Số vẩy đường bên Số tia vây lưng Count 4 Sum Average Variance 59.88 14.97 244.2649 57.74 14.435 227.767 58.29666667 14.57416667 230.7618 3.803333333 1.267777778 0.000115 4.668888889 1.556296296 0.004397 3 82.11111111 27.37037037 0.300412 85.33333333 28.44444444 0.259259 ANOVA Source of Variation Rows Columns Error SS 0.616369 2107.869 0.511996 Total 2108.998 df MS F P-value F crit 0.308184259 3.611562 0.093422517 5.14325 702.6230901 8233.927 3.13228E-11 4.75706 0.085332682 11 Cá Anova: Two-Factor Without Replication SUMMARY Count Sum Average Variance 90 59.57 14.8925 247.5529 61.25954545 15.31488636 251.7386 L/Lo Chiều cao/Khoảng cách vây bụng đến lỗ hậu môn Số vẩy đường bên Số tia vây lưng ANOVA Source of Variation SS Rows 0.761672 Columns 2302.499 Error 0.920451 3.784242424 1.261414141 0.000664 4.594393939 1.531464646 0.091393 84.53030303 28.17676768 0.366468 89.89393939 29.96464646 0.382537 df MS F P-value F crit 0.38083617 2.482498 0.163843189 5.14325 767.4998104 5002.982 1.39561E-10 4.75706 0.153408469 Total 2304.182 11 - Công thức 2: (♀O niloticus DL x ♂O aureus I) Cá đực Anova: Two-Factor Without Replication SUMMARY 90 4 58.41 58.454 Variance 223.576 14.39333333 230.877 14.6025 14.6135 232.289 L/Lo Chiều cao/Khoảng cách vây bụng đến lỗ hậu môn 3.791 1.263666667 6.03E-05 Số vẩy đường bên 4.87966 80.6666 Số tia vây lưng 85.1 ANOVA Source of Count SS df Average 1.626555556 0.001199 0.03703 26.88888889 0.10333 28.36666667 MS F P-value F crit 51 Variation Error 0.12312674 2060.06937 0.16013251 Total 2060.35263 Rows Columns 0.06156337 686.6897915 0.026688753 Average 15.055 15.2033333 60.81333 3.700833 1.233611111 Variance 251.302 253.291 256.919 3.63E-05 1.36305555 28.5555555 29.2222222 0.00182 0.06481 0.03703 90 L/Lo Chiều cao/Khoảng cách vây bụng đến lỗ hậu môn 3 4.089167 Số vẩy đường bên 85.66667 Số tia vây lưng ANOVA Source of Variation 87.66667 Error Total 2284.61548 Rows Columns 5.14325 4.75706 11 Cá Anova: Two-Factor Without Replication SUMMARY Count Sum SS 0.07434629 2284.40806 0.13306944 2.30671 0.18067 25729.5 1E-12 df 15.0225 MS 0.037173148 761.469356 0.022178241 F P-value 1.67610 0.26406 34334.0 4.3E-13 F crit 5.14325 4.75706 11 52 - Công thức 5: (♀O niloticus DL x ♂O aureus TQ) Cá đực Anova: Two-Factor Without Replication SUMMARY Count Sum Average 90 63.04 15.76 90 65.82 16.455 Variance 188.285 195.989 221.538 230.216 1.23625 0.00015 L/Lo Chiều cao/Khoảng cách vây bụng đến lỗ hậu môn 4.945 24.36 6.09125 Số vẩy đường bên Số tia vây lưng 4 113 114.5 28.25 28.625 ANOVA Source of Variation Error SS 5.83831 2502.37 5.71256 Total 2513.92 Rows Columns df MS 1.94610 834.126 0.63473 0.37097 0.91666 2.5625 F P-value 3.06603 0.08381 1314.14 3.32E-12 F crit 3.86254 3.86254 15 Phụ lục 5: Kết phân tích phương sai tỷ lệ đực qua lần sinh sản lặp cơng thức - C«ng thøc 1: (♀ O niloticus Israel x ♂ O aureus Israel) Anova: Single Factor 53 SUMMARY Groups Count Sum Average Lần thứ 16 1446.08 Lần thứ hai 16 1382.68 Lần thứ ANOVA Source of Variation Between Groups 492.96 SS 322.269 df Within Groups 11161.58 35 Total 11483.85 37 Variance 270.357 90.38 282.353 86.4175 574.182 82.16 MS 161.134 318.902 F P-value 0.6076 0.50528 F crit 3.26742 - Công thức 2: (♀O niloticus DL x ♂O aureus I) Anova: Single Factor SUMMARY Groups Count Sum Average Lần thứ 410.32 Lần thứ hai Lần thứ 353.74 185 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS 751.824 4240.76 Total 4992.58 df Variance 565.807 82.064 466.257 70.748 92.5 112.5 MS 375.912 471.195 F 0.79778 P-value 0.47976 F crit 4.25649 11 - Công thức 5: (♀O niloticus DL x ♂O aureus TQ) 54 Anova: Single Factor SUMMARY Groups Lần thứ Lần thứ hai Lần thứ ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total Count Average Variance 99.3833 1.14083 298.15 3 96.6833 9.30083 290.05 3 193 96.5 12.5 SS 14.4616 33.3833 47.845 Sum df MS 7.23083 6.67666 F 1.083 P-value 0.40666 F crit 5.78613 ẢNH MINH HOẠ Ảnh Tuyến sinh dục cá phi đực 55 Ảnh Tuyến sinh dục cá phi Ảnh Giai ghép ương cá phi thí nghiệm 56 Ảnh Thu cá phi mổ kiểm tra giới tính Xuất phát trước Xuất phát sau Ảnh Điểm xuất phát tia vây lưng so với cung nắp mang 57 Khoảng cách gốc vây ngực đến gốc vây bụng Ảnh Khoảng cách gốc vây ngực gốc vây bụng cá phi 58 MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG I ĐẶT VẤN ĐỀ II TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .4 2.1 Các giải pháp tạo đàn cá phi đơn tính đực giới .4 2.2 Giải pháp tạo đàn cá phi đơn tính đực Việt Nam .7 III MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN .9 IV NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4.1 Xây dựng tập đoàn giống cá phi 4.2 Tạo đàn cá phi vằn O niloticus đàn cá phi xanh O aureus sản xuất đại trà cá phi đơn tính đực V PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 10 5.1 Địa điểm thời gian thực dự án 10 5.2 Vật liệu nghiên cứu 10 5.3 Ao, giai vật dụng thí nghiệm .11 5.4 Bố trí thí nghiệm .12 5.5 Phương pháp thu trứng bắn số đánh dấu cá bố mẹ 12 5.6 Phương pháp xác định giới tính .13 5.7 Chế độ chăm sóc quản lý 14 5.8 Phương pháp thu thập phân tích số liệu .14 VI KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN .15 6.1 Sản phẩm dự án 15 6.2 Nhập nội tái sản xuất cá phi vằn cá phi xanh từ Trung Quốc Israel 15 6.3 Nghiên cứu sản xuất cá phi đơn tính đực phương pháp khác loài .19 6.3.1 Sản xuất khác loài từ đàn cá bố mẹ nhập nội 19 6.3.1.1 Tại Công ty Thái Dương 19 6.3.1.2 Tại Công ty Hải Thanh 20 6.3.2 Sản xuất lai xa từ đàn cá hương nhập nội .21 6.3.2.1 Sản xuất lai xa từ đàn cá hương Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I 21 59 6.3.2.2 Sản xuất lai xa từ đàn cá hương Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II 27 6.4 Xây dựng quỹ gen cá phi 27 6.4.1 Các tiêu hình thái qua đo đếm số vẩy đường bên số tia vây lưng để tuyển chọn đàn cá bố mẹ 28 6.4.2 Chỉ tiêu hình thái qua việc xác định xuất phát điểm tia vây lưng khoảng cách gốc vây ngực gốc vây bụng để tuyển chọn cá bố mẹ 30 6.5 Đánh giá công thức lai tối ưu 32 6.6 Chuyển giao công nghệ đào tạo, tập huấn cán kỹ thuật .33 VII KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 34 7.1 Kết luận 34 7.2 Đề xuất 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC 40 60 DANH MỤC BẢNG TRONG BÁO CÁO Bảng Tỷ lệ cá đực hệ số công thức lai xa (Muir & Robert, 1993) Bảng Số lượng cá giai thí nghiệm .11 Bảng 3: Số lượng giai cá thí nghiệm 11 Bảng Sơ đồ thí nghiệm 12 Bảng Số lượng cá phi vằn phi xanh nhập từ Trung Quốc, Israel chuyển đến sở phối hợp thực 18 Bảng Kết kiểm tra tỷ lệ giới tính đực đàn lai xa Công ty Thái Dương 19 Bảng Kết kiểm tra tỷ lệ giới tính đực đàn lai xa Công ty Hải Thanh 20 Bảng 8: Kết sản xuất cá phi đơn tính đực phương pháp lai khác lồi Cơng ty Hải Thanh .21 Bảng 9: Kết sinh sản qua đợt 22 Bảng 10 Tổng hợp kết kiểm tra giới tính cơng thức thí nghiệm 24 Bảng 11 Tổng hợp kết kiểm tra giới tính cơng thức thí nghiệm 27 61 DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO Hình 1: Phân bố tỷ lệ (%) cá đực gia đình cơng thức (♀ O niloticus Israel x ♂ O aureus Israel) 24 Hình 2: Phân bố tỷ lệ (%) cá đực gia đình cơng thức (♀ O niloticus Đài Loan x ♂ O aureus Israel ) .25 Hình 3: Phân bố tỷ lệ (%) cá đực gia đình cơng thức (♀ O niloticus Israel x ♂ O aureus Trung Quốc) .25 Hình 4: Phân bố tỷ lệ (%) cá đực gia đình cơng thức (♀O niloticus Trung Quốc x ♂O aureus Trung Quốc) 26 Hình 5: Phân bố tỷ lệ (%) cá đực gia đình cơng thức (♀O niloticus Đài Loan x ♂O aureus Trung Quốc) .26 Hình Các tiêu hình thái đo đếm tỷ lệ cá đực công thức lai cá phi O niloticus Israel với cá đực phi O aureus Israel 29 Hình Các tiêu hình thái đo đếm tỷ lệ cá đực công thức lai cá phi O niloticus Đài Loan với cá đực phi O aureus Israel 29 Hình Các tiêu hình thái đo đếm tỷ lệ cá đực công thức lai cá O niloticus Đài Loan với cá đực O aureus Trung Quốc .30 Hình Hình thái cá bố mẹ tỷ lệ giới tính lai .31 62 ... D1 02/ 04/07 23 11 D2 13/04/07 15 D3 25 /04/07 24 16 D4 05/05/07 30 17 D5 12/ 05/07 20 15 D6 21 /05/07 33 22 D7 28 /05/07 14 10 D8 08/06/07 12 D9 20 /06/07 18 15 D10 30/06/07 D11 10/07/07 D 12 21/07/07... aureus TQ Tổng đình 62 23 20 12 11 128 Số mẫu 5764 20 75 1960 127 0 1064 12. 133 Tỷ lệ Biến đực động tỷ lệ (%) 88,71*** 81,31*** 42, 95 52, 01 93 ,29 *** đực(%) 42 - 100 43 - 100 - 100 42 - 71 50 - 100 Ghi... 2. 000 cá rô phi vằn Oreochromis niloticus 929 cá rô phi xanh Oreochromis aureus Cá bố mẹ sử dụng để tái tạo quần đàn lưu giữ 2. 500 rô phi xanh 2. 900 rô phi vằn - Tại Viện I: Đàn cá bố mẹ rơ phi
- Xem thêm -

Xem thêm: bao co ro phi 2 , bao co ro phi 2 , II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, V. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN, 1 Sản phẩm của dự án, VII. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Mục lục

Xem thêm