Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt Các hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ Trường mầm non Phìn Hồ

26 183 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 09:35

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NẬM PỒ TRƯỜNG MẦM NON PHÌN HỒ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp đạo giáo viên tổ chức tốt Các hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ Trường mầm non Phìn Hồ Tác giả: Lê Thị Hằng Đơn vị cơng tác: Trường Mầm non Phìn Hồ Nậm Pồ, tháng 04 năm 2018 DANH MỤC CHÚ THÍCH CHỮ VIẾT TẮT Stt Chữ viết tắt GV Giáo viên GDLG Giáo dục lễ giáo Chú thích PHỤ LỤC STT TÊN ĐỀ TRANG A Mục đích cần thiết B Phạm vi triển khai thực C Nội dung I Tình trạng giải pháp biết II Nội dung giải pháp Xây dựng kế hoạch đạo nâng cao chất lượng giáo Giải pháp dục lễ giáo toàn trường 6-7 8 Giải pháp Xây dựng lớp học lễ giáo 8-10 Giải pháp Cô giáo người gương mẫu hoạt động 10-11 Giải pháp Xây dựng mơi trường ngồi lớp học Hướng dẫn giáo viên đưa nội dung giáo dục lễ giáo Giải pháp vào kế hoach giáo dục 11-12 12-15 Giải pháp Bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề 15-16 Giải pháp Qua tổ chức hoạt động kiện, lễ hội 16-17 Giải pháp Chỉ đạo giáo viên phối kết hợp với bậc phụ 17-18 huynh Giải pháp Công tác kiểm tra đánh giá III Khả áp dụng giải pháp IV Hiệu quả, lợi ích thu áp dụng giải pháp V Phạm vi ảnh hưởng giải pháp 18-19 19 19-20 20 VI Kiến nghị, đề xuất 21-22 MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN TỔ CHỨC TỐT CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỄ GIÁO CHO TRẺ TRƯỜNG MẦM NON PHÌN HỒ A Mục đích, cần thiết “Uốn từ thuở non Dạy từ thuở ngây thơ” Trẻ em lúc nhỏ lớn lúc trẻ dễ đồng cảm với thứ xung quanh, nhỏ trẻ có não tốt hoạt động mạnh khỏe tiếp thu nhanh chóng, điều điều đáng cần cân nhắc Mọi hoạt động ngày người lớn cách ứng nhân xử tâm trí trẻ lưu nhớ kỹ bắt trước làm theo, nên người cần phải làm để trẻ trở thành đứa trẻ ngoan, biết phân biệt xấu, Bác Hồ nói "Trẻ em búp cành, biết ăn ngủ biết học hành ngoan" Búp cành nhỏ nhoi, tươi non cần chăm sóc Búp non phần dễ bị tổn thương phần sáng đẹp nhất, giàu sức sống Cây có xanh tươi, có thân cành vạm vỡ nhờ từ búp Và trẻ em ví mầm non ấy, tương lai Đất nước Chúng ta dành cho trẻ em ưu tiên, che chở, bảo vệ cao Trẻ nhỏ xem vở có nhiều trang giấy trắng, nhiệm vụ người lớn viết lên trang giấy trắng việc dạy cho trẻ biết thứ xung quanh mình, trách nhiệm người dạy trở nên thận trọng, lớn lao Một trang giấy trắng đẹp khơng có vết nghệch ngoạc trở nên dơ bẩn, xấu tùy vào cách người viết Trẻ nhỏ thế, trẻ trở thành người có ích cho xã hội trở thành người tệ nạn xã hội tùy vào cách người dạy Giáo dục mầm non bậc học giáo dục, giai đoạn đặt móng quan trọng để phát triển nhân cách người Để trẻ lớn lên trở thành người có ích cho xã hội Vì mục tiêu Giáo dục Đào tạo có ghi rõ hình thành cho trẻ sở ban đầu nhân cách người xã hội chủ nghĩa: “Khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phát triển hài hòa cân đối, giàu lòng yêu thương biết quan tâm nhường nhịn, giúp đỡ người, biết u thích giữ gìn đẹp, thơng minh ham hiểu biết, thích khám phá” Trong điều kiện kinh tế phát triển nay, kinh tế nước ta đường hội nhập Đất nước phải giao lưu với nhiều văn hóa khác Làm thế hệ trẻ: “Hòa nhập mà khơng hòa tan” giữ gọi là: “Vốn văn hóa dân tộc Việt” Trong thời đại việc giáo dục trí tuệ cho trẻ chưa đủ mà phải giáo dục trẻ giữ truyền thống đạo đức văn hóa dân tộc Thành ngữ có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”, tức trước tiên người ta cần học lễ nghĩa trước sau học tiếp mơn văn hóa Trăn trở với mục tiêu chung nội dung giáo dục Là phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn nhà trường, qua thực tế kiểm tra thăm lớp dự lớp nhận thấy việc thể hiện lễ giáo trẻ nhiêu hình thức trẻ lớp học tự lại, tự phát ngơn Vẫn nói câu cụt, câu què Khi có người đến thăm lớp dự cô phải nhắc nhỏ cháu biết chào việc thể lễ giáo trẻ không xuất phát từ nhận thức tâm hồn trẻ Bên cạnh điều kiện vùng miền, đặc điểm văn hóa dân tộc mà việc giáo dục lễ giáo (GDLG) cho trẻ gia đình chưa quan tâm mức, bố mẹ nhà quanh quẩn ruộng nương, cơm áo gạo tiền mà chưa quan tâm đến thái độ hành vi trẻ Vì áp dụng đề tài “Một số biện pháp đạo giáo viên tổ chức tốt hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ trường mầm non Phìn Hồ” B Phạm vi triển khai thực + Đề tài tiến hành nghiên cứu phạm vi 461 trẻ trường Mầm non Phìn Hồ + Thời gian tiến hành nghiên cứu từ ngày 05/09/2017 đến ngày 10/04/2018 C Nội dung I Tình trạng giải pháp biết Trường mầm non Phìn Hồ ln nhận quan tâm phòng giáo dục, quyền địa phương Tỉ lệ trẻ đến lớp đông, số lượng trẻ mẫu giáo lớp 358/360 đạt 99,4% trẻ nhà trẻ 103/304 = 33,8% 100% trẻ tuổi lớp, 100% trẻ ăn bán trú lớp Đội ngũ GV trường trẻ, khỏe, động, nhiệt tình, ln học hỏi có nhiều sáng tạo hoạt động Đội ngũ phát huy tốt tinh thần đoàn kết Hội đồng sư phạm nhà trường, sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ cho nhau, giúp tiến bộ, tập thể GV toàn trường nhận thức tốt tinh thần trách nhiệm mình, phát huy tính tự giác cao + Về đội ngũ viên trường - Tổng số: 20 đồng chí - Trình độ chuyên môn: + Đại học: Đ/C + Cao đẳng: Đ/C + Trung cấp: Đ/C - 100% giáo viên trường có trình độ đạt chuẩn chuẩn + Về nhận thức giáo viên: Đa số giáo viên hiểu mục đích, yêu cầu tầm quan trọng việc giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non, nhiên việc giáo dục lễ giáo cho trẻ nằm phạm vi lồng ghép vào hoạt động giáo dục khác, chưa có hoạt động riêng biệt để giáo dục lễ giáo cho trẻ nên kết đem lại chưa cao Trình độ giáo viên không đồng đều, khả nắm bắt vận dụng số giáo viên chưa linh hoạt Tính sáng tạo khâu thiết kế dạy chưa cao dẫn đến việc thực đổi nhiều khó khăn Giáo viên thực nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ xong chưa đưa vào kế hoạch cụ thể, chưa sát thực tế chung chung gượng ép Các biện pháp giáo dục lễ giáo mờ nhạt Do điều kiện sở vật chất nhà trường vần nhiều hạn chế lên môi trường giáo dục lễ giáo nhà trường nhóm lớp chưa phong phú nội dung đa dạng hình thức Nhà trường đạo thực giáo dục lễ giáo xong hàng năm chưa có kế hoạch thực đánh giá cụ thể hoạt động này, điểm trường nằm rải rác, nên việc học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với đồng nghiệp gặp nhiều khó khăn Trẻ 96% dân tộc thiểu số Trình độ nhận thức trẻ khơng đồng đều, vốn tiếng Việt trẻ hạn chế nên gây khó khăn việc chăm sóc giáo dục trẻ Đa số trẻ nhà trường thể lễ giáo vần hình thức mà chưa xuất phát từ nhận thức tâm hồn trẻ Việc giáo dục lễ giáo gia đình chưa quan tâm mức Do điều kiện lối sống bà dân tộc vất vả Hiện gia đình bố mẹ công việc mà chưa quan tâm đến cái, để trẻ tự hành động tự phát ngơn mà khơng theo ngun tắc Vì vấn đề đặt cần phải đổi tư hình thức giáo dục lễ giáo cho trẻ để phát triển toàn diện nhân cách trẻ Bảng 1: Khảo sát kết trước thực đề tài Kết đạt Stt Hành vi lễ giáo trẻ Số lượng Tỷ lệ Trẻ biết xưng hô, chào hỏi lễ phép 231 50% Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi lúc 231 50% Trẻ biết giữ gìn, cất đồ chơi nơi quy định 215 46,6% Trẻ biết giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh môi 270 58,5% trường Trẻ biết nhường nhịn giúp đỡ bạn 250 54,2% Trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp 231 50% II Nội dung giải pháp Giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch đạo nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo toàn trường Muốn tổ chức tốt trước tiên phải có kế hoạch tốt Khi thực nhiệm vụ kế hoạch năm học việc xây dựng kế hoạch việc làm thiếu công tác đạo giúp cho người làm cơng tác quản lí thực tốt kế hoạch đề Chính mà thực kế hoạch đạo GDLG vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học chung phòng giáo dục đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ kế hoạch GDLG để triển khai tới toàn thể GV Sau từ kế hoạch chung nhà trường tơi đạo, hướng dẫn GV lớp xây dựng kế hoạch cụ thể nhóm lớp để nhà trường kiểm tra phê duyệt Trong q trình thực tơi thường xun kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, hướng dẫn bổ sung kế hoạch cho phù hợp nhóm lớp để GV chủ động việc lồng ghép tích hợp nội dung GDLG vào hoạt động mạng lại kết cao việc GDLG cho trẻ Giải pháp 2: Xây dựng lớp học lễ giáo Cùng với toàn ngành thực chuyên đề năm học xây dựng trường học “Lấy trẻ làm trung tâm” Thì việc tạo cảnh quan sư phạm phòng học chuyên đề mà cô giáo cần ý trọng GV phải ý tạo cảnh quan phòng học, đồ dùng đồ chơi xếp gọn gàng, ngăn nắp, góc riêng biệt kệ góc giáo cần phải làm để hấp dẫn trẻ, tạo cảm giác thích thú trẻ hoạt động mong muốn xếp ngăn nắp sau chơi Ngồi hoạt động cô giáo cần lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục lễ giáo góc theo chủ đề, ý trang trí hấp dẫn sưu tầm tranh ảnh có nội dung giáo dục lễ giáo dán vào cho trẻ xem, kèm theo thơ hay nội dung phù hợp với hình ảnh, trẻ chơi góc GV cần ý cho trẻ đến xem trò chuyện giáo dục hành vi trẻ người, vật xung quanh đàm thoại với trẻ hành vi văn minh giao tiếp Ví dụ: Với chủ đề “Trường mầm non” giáo viên dán lên tranh em bé vòng tay chào giáo đến lớp Khi trẻ nhìn tranh biết hành động em bé ngoan hay hư, từ có ý thức làm theo việc làm đắn Hay chủ đề “Gia đình” giáo viên dán lên thơ Buổi sáng với hình ảnh minh họa bé quét nhà chăm sóc vật Thơng qua hình ảnh trẻ biết giúp đỡ người cơng việc nhỏ vừa với sức để thể tình u thương, kính trọng với người xung quanh Buổi sáng Sáng Bé dậy bà Ra trước sân nhà Tập thể dục Đánh rửa mặt Lấy chổi quét nhà Cho gà ăn thóc Thương ba khó nhọc Bé học chuyên cần Thương mẹ tảo tần Bé ngoan lễ phép Việc lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo vào góc trẻ thích thú thường xun đến xem qua phát triển ngơn ngữ, tăng khả tiếng Việt nhận biết làm quen kí hiệu, chữ sinh hoạt hàng ngày Ngoài tơi hướng dẫn giáo viên xây dựng góc lễ giáo lớp Ở góc tuyên truyền lễ giáo có tranh ảnh nói hành vi GDLG Có câu chuyện thơ có nơi dung GDLG có kế hoạch GDLG theo tháng nhóm lớp Góc lễ giáo lớp khơng thể thiếu biện pháp hữu hiệu chuyên đề lễ giáo lẽ trẻ có đặc điểm dễ nhớ lại mau quên Song, trẻ trực quan hình ảnh qua thơ, chuyện trẻ dễ tiếp thu, dễ phân biệt việc làm tốt, việc làm xấu H1: Trẻ chơi hoạt động góc Lớp có tủ ngăn riêng cho trẻ ngăn tủ cá nhân có kí hiệu riêng trẻ để trẻ biết tự cất đồ dùng đùng nơi quy định Lớp học trang bị đầy đủ đồ dùng cá nhân cho trẻ lớp, đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ có kí hiệu riêng để trẻ ln có ý thức sử dụng đồ dùng vệ sinh cá nhân trẻ Giải pháp 3: Cô giáo người làm gương mẫu hoạt động Để đạt hiệu giáo dục lễ giáo cho trẻ việc giáo gương mẫu việc làm vô cần thiết Cô giáo phải chuẩn mực cách giao tiếp với người lớn người xung quanh Với trẻ không to tiếng quát tháo, xưng hô dịu dàng cô cháu, Trong đón trả trẻ, ln ân cần dịu dàng; khiêm tốn lịch giao tiếp với phụ huynh; trẻ hỏi, trả lời rõ ràng, đủ câu Có thái độ niềm nở, tơn trọng trẻ Khi trẻ chưa có nề nếp chủ động chào trẻ để trẻ thấy cần thiết lời chào, thấy thân cô quan tâm để có thái độ ứng xử phù hợp Có trẻ lớp nhút nhát, bứng bỉnh mà chưa chào hay có thái độ khơng tốt khơng mà khó chịu với trẻ, hay ép trẻ phải chào ngay, tìm hiểu 10 Chỉ đạo hướng dẫn GV kết hợp với phụ huynh học sinh làm chợ quê để thông qua chơi trẻ sắm vai người lớn, trẻ giao tiếp thông qua hoạt động mua bán, sếp, bày trí đồ dùng, qua chơi trẻ biết giao tiếp lịch người bán người mua, biết nói lời cảm ơn lúc, kịp thời Qua ngơn ngữ trẻ rèn luyện phát triển, khả giao tiếp tiếng Việt trẻ nâng cao H2: Hình ảnh mơi trường ngồi lớp học Giải pháp 5: Hướng dẫn giáo viên đưa nội dung giáo dục lễ giáo vào kế hoạch giáo dục Muốn lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo vào nội dung giáo dục Trước tiên giáo viên xác định nội dung giáo dục lễ giáo bao gồm: Chào hỏi lễ phép, biết nhận quà hai tay, biết cảm ơn xin lỗi, khơng nói to không la hét, không tranh giành đồ chơi bạn, biết ăn hết xuất, khơng nói chuyện ăn, biết mời người lớn bạn trước ăn, rửa tay trước ăn, sau vệ sinh tay bẩn, biết vệ sinh nơi quy định, biết cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau chơi, khơng nói dối Tơi đạo định hướng cho giáo viên dự kiến nội dung giáo dục lễ giáo để lồng ghép vào chương trình giáo dục theo tháng năm học với nội dung u cầu từ dễ đến khó Ví dụ: Đối với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 12 Tháng Nội dung hoạt động - Biết chào cô, chào bố mẹ, chào khách lễ phép - Biết vệ sinh nơi qui định - Biết sử dụng đồ dùng ký hiệu để nơi qui định - Biết giữ vệ sinh trước, sau ăn sau vệ sinh - Không vứt rác bừa bãi, biết bỏ rác bỏ vào thùng - Biết chào cô, chào bố mẹ, chào khách cách chủ động tự giác - Trẻ biết ăn uống gọn gàng, khơng nói chuyện cười 10 đùa ăn - Trẻ có thói quen nề nếp biết tự phục vụ ngủ - Biết chơi đoàn kết với bạn, không giành đồ chơi với bạn Tôi định hướng cho giáo viên nội dung giáo dục lễ giáo thường có lĩnh vực phát triển tình cảm kĩ xã hội lồng ghép hoạt động thời điểm ngày H3: Giờ đón trẻ 13 Ví dụ: Giờ đón trẻ, trẻ biết chào cơ, chào bố mẹ vào lớp, cất đồ dùng nơi quy định, thể dục buổi sáng biết xếp hàng ngắn không chen lấn xô đẩy bạn, hoạt động góc biết chơi đồn kết với bạn bè không tranh đồ chơi bạn biết giúp đỡ bạn chơi, nhập vai chơi xưng hô lịch chơi, ăn biết mời cô bạn trước ăn, ăn khơng nói chuyện, trẻ biết ăn hết xuất khơng làm rơi vãi thức ăn, chơi tự biết chơi đoàn kết giúp đỡ bạn bè, trả trẻ biết chào cơ, chào bố mẹ, lấy hết đồ dùng cá nhân mang * Tôi đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo vào hoạt động cách hợp lí có hiệu Ví dụ: Qua hoạt động nêu gương cuối ngày, nêu gương cuối tuần thường xuyên kiểm tra đạo giáo viên làm thật tốt hoạt động Cơ nêu gương khen bạn ngoan ngỗn lễ phép, bạn tốt biết giúp đỡ người xung quanh Cô động viên bạn chưa ngoan phải cố gắng để khen Ví dụ: Hoạt động ngồi trời: “Quan sát xanh” Cơ giáo đặt câu hỏi đàm thoại: Cây xanh để làm gì? Cây xanh có lợi ích nào? Muốn cho nhanh lớn phải làm gì? Muốn có nhiều xanh phải làm nào? Qua tìm tìm hiểu xanh, giáo dục trẻ tác dụng xanh đời sống người, trẻ biết chăm sóc bảo vệ xanh ta nhiều lợi ích Đối với học tạo hình: "Vẽ q tặng mẹ" Cơ đàm thoại Con định vẽ gì? Con vè nào? Con vẽ tặng ai? Tại lại muốn tặng quà cho mẹ? Tình cảm mẹ nào? 14 Qua giáo dục trẻ biết u thương kính trọng nghe lời ơng bà bố mẹ người lớn tuổi * Tôi đạo giáo dục lễ giáo cho trẻ thơng qua hình thức tranh ảnh xem tranh ảnh có hình ảnh bạn biết khoanh tay chào cơ, biết vui vẻ đoàn kết chơi bạn, biết lấy tăm mời bà cho trẻ xem vào chơi lúc nơi, hoạt động góc hoạt động chiều Thông qua câu chuyện, ứng dụng cơng nghệ thơng tin Ví dụ: Trong tiết học, định hướng cho giáo viên sử dụng công nghệ thơng tin, cho trẻ xem hình ảnh thật hành vi văn minh, lễ phép, gương người tốt việc tốt thực tế Cho trẻ xem đoạn phim bạn nhỏ thực công việc nhặt rác sân trường giáo dục cho trẻ biết bạn làm vệ sinh môi trường nơi cơng cộng để giữ gìn vệ sinh chung… Giải pháp 6: Bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề Để nâng cao trình độ chun mơn cho giáo viên biết cách lồng ghép giáo dục lễ giáo vào hoạt động giáo dục trọng đạo số công tác sau: Ngay vào đầu năm học đạo 100% giáo viên tham gia tập huấn hè đầy đủ để học tập lĩnh hội, cập nhật tất nội dung kế hoạch chuyên môn cho năm học Cung cấp cho giáo viên đầy đủ tài liệu có nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ Qua tài liệu mà cung cấp giáo viên tìm hiểu tham khảo để tìm biện pháp tốt cho giáo dục lễ giáo cho trẻ thời điểm ngày lúc nơi VD: Các tạp chí giáo dục mầm non, tập san nhà xuất Hà Nội có nội dung giáo dục lễ giáo Tổ chức chuyên đề: Tôi lập kế hoạch tổ chức chuyên đề hoạt động dựa nội dung kế hoạch GDLG hàng tháng năm học nhà trường để lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo, qua môn học như: văn hoc, tạo hình, thể dục, tiết chuyên đề chuyên biệt Từ buổi chuyên đề GV trao đổi thảo luận, phát biểu ý kiến cá nhân 15 mặt tồn hạn chế cần khắc phục ưu điểm cần phát huy để từ có biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ cách có hiệu H4: Giờ chuyên đề giáo dục lễ giáo đê tài “Lời chào” Thông qua buổi chuyên đề, kết hợp sinh hoạt chuyên môn hàng tháng thường kết hợp đánh giá kết thực giáó dục lễ giáo động viên khen ngợi mặt ưu điểm mà giáo viên làm đồng thời mặt hạn chế tồn biện pháp khắc phục để cô giải kịp thời Tôi thường quán triệt giáo viên phải gương mầu gần gũi yêu thương trẻ hành động, việc làm, lời nói phải xác thể hành động văn hóa, văn minh để trẻ noi gương làm theo Giải pháp 7: Qua tổ chức hoạt động kiện, lễ hội Tôi đạo giáo viên tổ chức kiện năm học như: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, ngày 8-3, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6…Tổ chức hình thức nhóm lớp theo độ tuổi trường Qua hình thức tổ chức trẻ trực tiếp tham gia trải nghiệm vào hoạt 16 động từ khắc sâu cho trẻ biết hành động việc làm để thể tình cảm với người ngày lễ nào? Tôi hướng dẫn giáo viên từ ý nghĩa ngày lễ hội quê hương đất nước Từ hình thành cho trẻ lòng tự hào, kính yêu người lớn tuổi, người hy sinh cho lợi ích dân tộc thơng qua khuyến khích trẻ học tập phấn đấu thành người có ích sau Đối với trẻ 4-5 tuổi lên kế hoạch đạo lớp cho giáo viên dẫn trẻ thăm đài tưởng niệm, thăm nhà văn hóa, dự ngày hội đại đồn kết từ giáo dục trẻ biết ý nghĩa ngày hội biết truyền thống địa phương Giáo dục trẻ biết yêu bả n làng quê hương H5: Hình ảnh trẻ tham quan đài tưởng niệm địa phương Giải pháp 8: Chỉ đạo giáo viên phối kết hợp với bậc phụ huynh 17 Vào buổi họp năm học đạo giáo viên phải phối kết hợp trặt trẽ với bậc phụ huynh hoạt động nhà trường trú trọng đến việc phối kết hợp để giáo dục lễ giáo cho trẻ với nhà trường Do đặc thù giáo dục mầm non buổi sáng cô đón trẻ trực tiếp với phụ huynh buổi chiều cô lại trả trẻ cho phụ huynh không ạt để trẻ tự cấp học khác lên giáo có nhiều điều kiện để gặp gỡ bậc phụ huynh Chỉ đạo giáo viên tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí, sở thích, hạn chế trẻ thông qua trao đổi trực tiếp với phụ huynh qua hoạt động đón, trả trẻ qua buổi họp phụ huynh đầu năm, từ có biện pháp phù hợp giáo dục trẻ Kết hợp với phụ huynh để giáo dục lễ giáo nhà, tùy gia đình mà giáo viên có biện pháp phù hợp để trao đổi kết hợp với bậc phụ huynh Ví dụ + Đối với gia đình q nng chiều giáo phải trao đổi với phụ huynh để đưa biện pháp lên hướng cho trẻ làm số việc tự phục vụ thân phù hợp với khả trẻ, giáo dục trẻ biết cần nói cần làm khơng nói leo khơng mè nheo đòi hỏi + Đối với gia đình quan tâm đến bận công việc điều kiện kinh tế q khó khăn giáo phải trao đổi trực tiếp bố mẹ phải thường xuyên phải quan tâm trò chuyện với bố mẹ phải gần gũi tình cảm trẻ biết sở thích tâm tư nguyện vọng trẻ, nhu cầu trẻ để trẻ phát triển cách toàn diện Giáo dục lễ giáo cho trẻ khơng thể tách rời khỏi gia đình giáo dục tình yêu gia đình nội dung giáo dục lòng nhân cho trẻ Giải pháp 9: Công tác kiểm tra đánh giá Trong công tác giáo dục, đặc biệt giáo dục lễ giáo cho trẻ người làm công tác đạo cần sát hoạt động Việc kiểm tra đánh giá giáo 18 viên giúp giáo viên hồn thành tốt cơng việc giao, có ý thức cơng tác ni dạy trẻ Đánh giá hiệu nội dung giáo dục lễ giáo nhóm lớp cách tơi thường xun thăm lớp kiểm tra nề nếp vệ sinh cá nhân, ăn, ngủ hoạt động ngày để đánh giá công tác giáo dục lễ giáo giáo viên việc thực lễ giáo trẻ để có biện pháp đạo kịp thời VD: Nề nếp chào hỏi: Tôi thăm lớp dự để xem trẻ có người lạ đến lớp trẻ có biết lễ phép chào hỏi không? Trẻ hoạt động có ngoan khơng? trả lời giáo có lễ phép không? Khi dự hoạt động theo dõi xem giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo phù hợp chưa…Từ tơi góp ý với giáo viên biện pháp hợp lí để giáo dục lễ giáo cho trẻ Tôi đưa kết kiểm tra đánh giá công tác giáo dục lễ giáo cho trẻ nhóm lớp vào tiêu chí đánh giá thi đua năm học Từ việc đánh giá kiểm tra cho thấy mặt mạnh làm mặt hạn chế cơng tác giáo dục lễ giáo cho trẻ trường mầm non Từ xây dựng kế hoạch bổ sung hoàn thiện điều kiện sở vật chất để đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục ngày tốt III Khả áp dụng giải pháp Trong năm học 2017 – 2018 nghiên cứu đạo giáo viên áp dụng giải pháp vào việc tổ chức hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ trường mầm non Phìn Hồ tổng số trẻ áp dụng giải pháp 461 cháu Qua nghiên cứu thực thấy số giải pháp đưa áp dụng trẻ trường Mầm non Phìn Hồ nói riêng áp dụng với trẻ mẫu giáo địa bàn nói chung IV Hiệu quả, lợi ích thu áp dụng giải pháp Sau áp dụng số biện pháp đạo thực tế nhà trường thu số kết sau: 19 - Môi trường giáo dục lễ giáo sân trường lớp học hấp dẫn trẻ bậc phụ huynh - Giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục lễ giáo cách cụ thể, toàn diện sát thực với kế hoạch đạo nhà trường phù hợp với thực tế nhóm lớp, phù hợp với chủ đề - Giáo viên biết linh động lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vào hoạt động mang lại hiệu cao cho hoạt động giáo dục lễ giáo trường mầm non Tơi nhận thấy trình độ giáo viên có tiến vượt bậc chun mơn khả lồng ghép thích hợp nội dung giáo dục lễ giáo vào tiết dạy mang lại hiệu cao Số dự đạt loại giỏi tăng từ 20% lên đến 60%, tiết đạt yêu cầu giảm từ 40% 10% khơng có tiết khơng đạt u cầu Trẻ mạnh dạn tự tin giao tiếp Đã có hành vi văn minh, văn hóa lễ phép giao tiếp ứng xử hàng ngày Bảng 2: Kết đánh giá hành vi lễ giáo trẻ St t Hành vi lễ giáo trẻ Kết đạt Số lượng Tỷ lệ Biết chào hỏi lễ phép 440 95% Biết xưng hô lễ phép 440 95% Biết cảm ơn xin lỗi 420 91% Biết giữ gìn cất giữ đồ chơi theo quy định 440 95% Biết giữ gìn vệ sinh thân thể vệ sinh môi trường 440 95% Biết nhường nhịn giúp đỡ bạn bè 440 95% Trẻ mạnh dạn giao tiếp 440 95% Qua bảng tổng hợp kiểm tra thể lễ giáo trẻ tồn trường sau thời gian áp dụng tơi có kết việc thể lễ giáo trẻ 20 tốt Tất hành vi lễ giáo trẻ tiến rõ rệt so với đầu năm từ 40% đến 45 % Phụ huynh hiểu tầm quan trọng việc giáo dục lễ giáo cho trẻ Tạo điều kiện ủng hộ kết hợp nhà làm tốt việc giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non V Phạm vi ảnh hưởng giải pháp Lễ giáo người yếu tố quan trọng để đánh giá nhận xét người Ngoài việc xây dựng lên kế hoạch giáo dục phù hợp tạo môi trường hấp dẫn trẻ bậc phụ huynh giáo viên phải biết lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục lễ giáo vào chủ đề hoạt động chăm sóc giáo dục nhằm bước hình thành trẻ nề nếp thói quen hành vi chuẩn mực đạo đức để trẻ biết hướng chân - thiện - mỹ Với đề tài tơi áp dụng vào trường mầm non Phìn Hồ nơi tơi cơng tác có kết tốt Tơi tin đề tài áp dụng cho tất trường mầm non toàn huyện Để sáng kiến nhân rộng cần có điều kiện sở vật chất đảm bảo yêu cầu Đội ngũ giáo viên yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết, nhiệt tình có lực sư phạm trình độ đạt chuẩn trở lên Bên cạnh ln cần có quan tâm đạo sát cấp lãnh đạo Giáo viên người hướng dẫn truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm sống trẻ người lĩnh hội tri thức sau thực lại sống ngày Trong trình hướng dẫn đạo tơi hiểu thêm điều muốn làm việc đạt kết tốt cần phải rèn luyện nhiều Chính thân tơi ln cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để có sáng kiến thu hút, lôi trẻ vào hoạt động cách tự nhiên thoải mái, góp phần nho nhỏ vào kế hoạch giáo dục trẻ ngày tốt 21 VI Kiến nghị, đề xuất Giáo dục lễ giáo môn học giáo dục mầm non nội dung cần thiết thiếu việc giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ Giáo dục trẻ phát triển nhân cách người cần phải có thời gian tính kiên trì giáo viên trẻ nhỏ tất “tập” “làm quen” dễ “thích” nhanh “chán” mau “nhớ” chóng “quên” – Vì giáo dục lễ giáo nội dung vô then chốt thiếu giáo dục mầm non Giáo dục lễ giáo nhằm giúp trẻ phát triển tồn diện nhân cách trí tuệ nhiệm vụ mà người làm công tác giáo dục ln phải quan tâm có biện pháp thực Đó vấn đề dài mà cần thảo luận Để việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non nói chung giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non nói riêng ngày có kết tốt tơi xin có số kiến nghị, đề xuất sau: * Đối với phòng giáo dục: + Cung cấp tài liệu, tập san chuyên đề có nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non để cán quản lí giáo viên học tập nghiên cứu + Tạo nhiều hôi để cán quản lí giáo viên có điều kiện trau dồi kĩ sư phạm qua chuyên đề nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non * Đối với nhà trường: Làm tốt công tác xã hội háo giáo dục tạo cảnh quan nhà trường khang trang để trẻ có mơi trường tốt để thực nhiệm vụ giáo dục + Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở, dự giờ, rút kinh nghiệm, hướng dẫn giáo viên biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ * Đối với giáo viên: Mọi hành vi lời nói giáo viên phải chuẩn mực để làm gương cho trẻ hành động theo, phải gần gũi quan tâm đến trẻ Qua thời gian làm việc trường Mầm non Phìn Hồ mạnh dạn áp dụng biện pháp đạo giáo viên giáo dục lễ giáo thân cố gắng, với vốn kinh nghiệm khơng tránh khỏi thiếu 22 sót mong ý kiến đóng góp lãnh đạo cấp trên, hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp để nội dung đề tài tơi hồn thiện sáng tạo Tôi xin chân thành cảm ơn! Phìn Hồ, ngày 10 tháng năm 2018 Người viết sáng kiến Lê Thị Hằng NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT CẤP TRƯỜNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT CẤP HUYỆN Nhậnxét 23 Xếp loại CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 24 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NẬM PỒ TRƯỜNG MẦM NON PHÌN HỒ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số biện pháp đạo giáo viên tổ chức tốt Các hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ Trường mầm non Phìn Hồ” Tác giả: Lê Thị Hằng Đơn vị cơng tác: Trường Mầm non Phìn Hồ Nậm Pồ, tháng năm 2018 25 26 ... hoach giáo dục 1 1-1 2 1 2-1 5 Giải pháp Bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề 1 5-1 6 Giải pháp Qua tổ chức hoạt động kiện, lễ hội 1 6-1 7 Giải pháp Chỉ đạo giáo viên phối kết hợp với bậc phụ 1 7-1 8 huynh Giải... với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 12 Tháng Nội dung hoạt động - Biết chào cô, chào bố mẹ, chào khách lễ phép - Biết vệ sinh nơi qui định - Biết sử dụng đồ dùng ký hiệu để nơi qui định - Biết giữ vệ sinh... sau vệ sinh - Không vứt rác bừa bãi, biết bỏ rác bỏ vào thùng - Biết chào cô, chào bố mẹ, chào khách cách chủ động tự giác - Trẻ biết ăn uống gọn gàng, khơng nói chuyện cười 10 đùa ăn - Trẻ có thói
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt Các hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ Trường mầm non Phìn Hồ, Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tổ chức tốt Các hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ Trường mầm non Phìn Hồ

Từ khóa liên quan