Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5

2 88 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2018, 13:29

Bài 2: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I.Mục tiêu: -Giúp HS biết dấu hiệu chia hết cho khơng chia hết cho Nhận biết số có tận chia hết cho -Vận dụng dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho để giải tập liên quan II.Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ -SGK III.Các bước lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định -Hs hát KTBC +Các số chia hết cho 2? -Hs trả lời sửa 4b/95 +Em nhận biết số chia hết cho qua dấu hiệu nào? Các số khơng chia hết cho 2? b) 8347; 8349; 835; 8353; 8355; 8357 -Hs nhận xét Bài -Gv giới thiệu -Hs lắng nghe, nhắc lại a.-GV hướng đẫn HS tìm dấu hiệu chia hết cho -GVhướng dẫn tương tự dấu hiệu chia hết cho - HS thảo luận nhóm đơi tìm nêu kết -Gv cho Hs nêu ví dụ số chia hết cho 5, số không chia hết cho viết thành cột Sau cho Hs ý đến số chia hết cho , rút nhận xét -Các số có tận chữ số chữ số -Hs nhắc lại chia hết cho -Gv tiếp tục cho Hs ý đến cột ghi phép tính khơng chia hết cho từ nêu số không chia hết cho số tận không 0; -Gv chốt lại: Muốn biết số có chia hết - Hs nhắc lại: “Các số có chữ số tận cho hay không cần xét chữ số tận cùng chia hết cho 5” bên phải số chia hết cho -Gv: Các số khơng có chữ số tận khơng chia hết cho b Thực hành Bài 1: Cho Hs nêu miệng -Gv nhận xét tuyên dương Bài 2: Cho Hs làm vào vở, sau cho hs ngồi gần kiểm tra kết cho -HSthực hành -Hs đọc giải thích theo nhóm đơi a Các số chia hết cho là: 35; 660; 3000; 945 b Các số không chia hết cho là: 8; 57; 4674; 5553 - Hs nêu yêu cầu - Hs làm bảng a 150 < 155 < 160 b 3575 < 3580 < 3585 c 335; 340; 345; 350; 355; 360 -Gv nhận xét ghi điểm Bài 4: -Cho Hs nêu đề thảo luận nhóm tìm ghi tên phiếu giấy khổ to, nhóm xong trước dán bảng -Hs trình bày nhận xét bổ sung a Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho là: 660; 3000 b Số chia hết cho không chia hết cho là: 35; 945 Củng cố – Dặn dò: -Về nhà ôn học chuẩn bị kiểm tra học kì I -Hs lắng nghe * RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY: ... Các số chia hết cho là: 35 ; 660; 30 00; 9 45 b Các số không chia hết cho là: 8; 57 ; 46 74; 55 53 - Hs nêu yêu cầu - Hs làm bảng a 150 < 155 < 160 b 35 75 < 35 80 < 35 85 c 33 5; 34 0 ; 34 5 ; 35 0; 35 5; 36 0... điểm Bài 4: -Cho Hs nêu đề thảo luận nhóm tìm ghi tên phiếu giấy khổ to, nhóm xong trước dán bảng -Hs trình bày nhận xét bổ sung a Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho là: 660; 30 00 b Số chia hết. ..hoặc khơng chia hết cho b Thực hành Bài 1: Cho Hs nêu miệng -Gv nhận xét tuyên dương Bài 2: Cho Hs làm vào vở, sau cho hs ngồi gần kiểm tra kết cho -HSthực hành -Hs đọc giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5, Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn