Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

2 114 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2018, 13:21

BÀI DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I Mục tiêu: - Giúp H nhận biết dấu hiệu chia hết cho - Vận dụng dấu hiệu để tìm, nêu số chia hết không chia hết cho II Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập - HS : SGK, ô li III Các hoạt động dạy học: Nội dung Cách thức tiến hành A Kiểm tra cũ: - H nêu dấu hiệu chia hết cho 5P 2H "Dấu hiệu chia hết cho 9" Cho VD B Bài mới: - G nêu yêu cầu tiết học Giới thiệu bài: 1P - G yêu cầu H nêu phép chia Dấu hiệu chia hết cho : chia hết cho phép chia 7P không chia hết cho 4H * Những số có tổng chữ số chia - H nhận xét để nêu dấu hiệu chia không chia hết cho hết cho chia hết cho - GKL: Thực hành: 20P * Bài trang 98 - Trong số sau: số chia hết cho ? * Bài - Trong số sau: - H nêu yêu cầu - G gợi ý H dựa vào dấu hiệu chia hết - H thực theo nhóm đơi, nêu miệng - H tự làm vào vở, H ngồi gần số không chia hết cho 3? * Bài 3: Viết ba số có ba chữ số chia hết cho kiểm tra lẫn nhau, lên bảng chữa 2H - G giúp đỡ H yếu - H làm theo nhóm đơi, trình bày * Bài 4: 3H Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống - H+G: Nhận xét, bổ sung để số chia hết cho không chia hết cho - H làm theo nhóm, trình bày 4N Củng cố dặn dò: - G cho H nêu dấu hiệu chia hết 2P cho Làm tập - H nêu dấu hiệu chia hết cho 3, - H+G hệ thống ND bài, nhận xét tiết học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3, Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn