Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

2 101 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2018, 13:21

BÀI DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I, Mục tiêu : - Biết dấu hiệu chia hết cho - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho số tình đơn giản III, Các hoạt động dạy - học : T Hoạt động thầy Hoạt động L trò 5’ 1, Bài cũ : Viết vào ô trống chữ số - 4 HS làm bảng - lớp làm thích hợp để số chia hết cho nháp 34 ; 46 ; 618 ; 45 - Gọi HS nêu dấu hiệu chia hết cho - HS nêu 12 - Nhận xét ’ 2, Bài : A, GT : (trực tiếp) - HS nghe B, HD HS phát dấu hiệu chia hết cho : HS thảo luận nhóm đơi thời gian - HS nêu - lớp nhận phút thực yêu cầu : Tìm vài số chia hết cho 3, xét - HS nêu nhận xét không chia hết cho Nhận xét số chia hết cho để tìm dấu hiệu chia hết cho 3, - HS nêu – cho ví dụ - HS nêu – cho ví dụ khơng chia hết cho Hãy nêu dấu hiệu chia hết cho - HS nêu cá nhân 20 Cho ví dụ ’ Hãy nêu dấu hiệu khơng chia hết cho Cho ví dụ * GV : Cho HS rút điểm chung số chia hết cho cho 2’ C, Thực hành : - Bài : Cho HS đọc yêu cầu + Cho HS nêu lại dấu hiệu chia hết cho - HS đọc to - lớp đọc thầm + Cho HS làm - HS làm - HSTB,Y : nêu bảng - HS làm - HS làm bảng + GV chấm số em + Các số chia hết cho : 231, 1872, 92313 - HS đọc to - lớp đọc thầm - Bài : Cho HS đọc yêu cầu - HSTB nêu + Cho HS nêu số không chia hết cho -(N2) thảo luận – nêu miệng + Cho HS (N2) thảo luận – nêu KQ miệng KQ + Các số không chia hết cho + Nhận xét : 502, 6823, C 55553, 641311 * HSK,G : Làm tập 3,4 SGK / 98 3, Củng cố - dặn dò : - HS làm bảng * KT : Để số 32 chia hết cho chữ số thích hợp cần viết vào ô trống : A, 4 ; B, ; C, 6 ; D, * Về học thuộc dấu hiệu chia hết cho làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3, Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn