Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

2 106 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2018, 13:21

BÀI DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I/ Mục tiêu : Giúp HS : -Biết dấu hiệu chia hết cho -Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho số tình đơn giản II/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1/ Giới thiệu : 2/ H/dẫn HS phát dấu hiệu chia hết cho : -Y/c : -HS tìm vài số chia hết cho không chia hết cho -Vài HS lên bảng viết kquả thành cột (cột bên trái ghi phép chia hết cho 3, cột bên phải ghi phép chia -H/dẫn HS nhận xét, rút dấu không chia hết cho 3) hiệu chia hết cho -Y/c : -Tính tổng chữ số cột bên phải nêu nhận xét “Các số có tổng Các số chia hết cho ? chữ số chia hết cho chia hết cho 3” -Y/c : -Các số có tổng chữ số chia hết Các số không chia hết cho ? cho chia hết cho -Vài HS nhắc lại dấu hiệu chia hết 3/ Thực hành : cho +BT1: Củng cố dấu hiệu chia hết -Các số có tổng chữ số khơng cho chia hết cho khơng chia hết cho -Y/c : -Khi chữa bài, y/c : +Btập2: Biết số không chia hết -1 HS đọc y/c BT cho3 -HS nêu số chia hết cho -Y/c : -Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho +Btập : (dành cho HS giỏi) -Y/c : +Btập4:(dành cho HS giỏi) -Y/c : 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị Luyện tập -Nhận xét tiết học -1 HS đọc y/c BT - HS nêu số không chia hết cho (chọn số mà tổng chữ số không chia hết cho 3) -1 HS đọc y/c BT -1 HS lên bảng viết, lớp viết vào -1 HS đọc y/c BT -1 HS lên bảng điền, lớp điền vào SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3, Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn