Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký kinh doanh

3 565 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 09:20

“Việt Nam có khoảng 95% doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng phần lớn đều có những hạn chế nhất định về cách thức tổ chức quản lý và ứng dụng công nghệ thông ti 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký kinh doanh , Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký kinh doanh

Từ khóa liên quan