Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

3 81 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 17:12

TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU: Biết - Tính tổng nhiều số thập phân - Tính chất kết hợp phép cộng số thập phân - Vận dụng để tính tổng theo cách thuận tiện Làm 1ab,2,3ac - Rèn HS :Tính xác II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1/KTBC: - GV: Gọi 2HS lên sửa BT, đồng thời k/tra VBT HS - GV: Sửa bài, nhận xét & cho điểm III Dạy-học mới: - HĐ1 :*Gthiệu: Giờ tốn hơm thực tính tổng nhiều số thập phân tương tự tính tổng hai số thập phân, nhận biết tính chất kết hợp số thập phân,biết sử dụng tính - HS: Nhắc lại đề chất phép cộng số thập phâmn để tính theo cách thuận tiện HĐ2 :*Hướng dẫn tính tổng nhiều số thập phân: a Ví dụ: - Nêu tốn: Có thùng đựng dầu, thùng thứ có 27,5lít thùng thứ hai có 36,75lít thùng thứ ba có 14,5lít Hỏi ba thùng có lít -1HS đọc đề dầu? - Hỏi Làm để tính số lít dầu thùng? - Dựa vào cách tính tổng hai số thập phân, suy nghĩ tìm cách tính tổng ba số 27,5 + 36,75 +14,5 -HS nêu - Gọi HS lên bảng thực phép cộng, y/c nêu -HS lớp làm cách thực phép tính -Chữa nhận xét b.Bài toán: -Nêu: Người ta uốn sợi dây thép fhình tam giác có độ dài cạnh 8,7dm ; 6,25dm ;10dm Tính chu vi cua hình tam giác đó? - HSđọc đề -Nêu cách tính chu vi hình tam giác -Hãy giải thích toán -Y/c HS tự làm -Chữa nhận xét cho diểm HS - 1HS nêu, HS lớp nh/xét làm bạn HĐ3 :*Luyện tập-thực hành: Bài 1: - Y/c HS đặt tính tính tổng số thập phân -Chữa nhận xét cho diểm HS - 4HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào vở, nxét làm bạn Bài 2: - Y/c HS đọc đề hỏi tập y/c làm gì? - HSđọc đề - Y/c HS tự tính giá trị biểu thức (a+b) +c a+ (b+c) trường hợp - GV: Chữa & y/c HS nêu dựa vào tính chất - 1HS nêu, HS lớp phép cộng số tự nhiên? nh/xét làm bạn - Hãy phát biểu tính chất kết hợp phép cộng -HS nêu số tự nhiên - Theo em phép cộng số thập phân có tính chất kết hợp khơng, sao? - Y/c nêu tính chất kết hợp phép cộng số thập phân - GV: Nhận xét & cho điểm HS Bài 3: - Y/c HS đọc đề hỏi tập y/c làm -HS nêu gì? - Y/c HS tự làm -Chữa nhận xét cho diểm HS HĐ4 :Củng cố-dặn dò: - Gv nhận xét tiết học Dặn dò: Làm BT & CBB sau: - 4HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào vở, nhận xét làm bạn RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : - ... bạn HĐ3 :*Luyện tập-thực hành: Bài 1: - Y/c HS đặt tính tính tổng số thập phân -Chữa nhận xét cho diểm HS - 4HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào vở, nxét làm bạn Bài 2: - Y/c HS đọc đề hỏi tập y/c... tính chất - 1HS nêu, HS lớp phép cộng số tự nhiên? nh/xét làm bạn - Hãy phát biểu tính chất kết hợp phép cộng -HS nêu số tự nhiên - Theo em phép cộng số thập phân có tính chất kết hợp khơng, sao?... phân có tính chất kết hợp khơng, sao? - Y/c nêu tính chất kết hợp phép cộng số thập phân - GV: Nhận xét & cho điểm HS Bài 3: - Y/c HS đọc đề hỏi tập y/c làm -HS nêu gì? - Y/c HS tự làm -Chữa nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân, Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân