Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

2 78 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 17:06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -oOo BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP Số 001/BBTHHĐ/HB Căn Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Chính phủ quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ Căn Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung số điều nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Chính phủ quy định hố đơn bán hàng hố, cung ứng dịch vụ Căn Thơng tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Nghị định 04/2014/NĐ-CP Hôm nay, ngày 28/06/2018, đại diện hai bên gồm có: BÊN A: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN IECD Địa : 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại : 04.3726 5151 Fax: 04 3726 5522 Tài khoản : 1400.288.696.888 Tại : Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ MST : 0108015315 Tên đơn vị ủy : CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH quyền thực Đại diện : Ông Lương Ngọc Khuê Chức vụ : Cục trưởng Địa : 138A Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại : 04.62732445 Fax: 04.62732289 Mã ĐVQHNS : 1086993 Tài khoản số : 1300201233328 Tại : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, chi nhánh Thăng Long, Hà Nội BÊN B: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH QUỐC TẾ HỊA BÌNH Đại diện Chức vụ Địa Điện thoại Mã số thuế Tên đơn vị hưởng Tài khoản số : : : : : : Bà Phan Thị Lành Giám đốc 39 An Trạch 1, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội 024 37325976/7 Fax: 024 37325978 0102720141 Công ty TNHH Đầu tư thương mại Du lịch quốc tế Hòa Bình : 11120846228011 SWIFT code Tại : VTCBVNVX, Mã ngân hàng: 01310008 : Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Thăng Long - PGD Cát Linh - Hà Nội Hai bên,thống lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/002 lập, có ký hiệu: HB/17T số 0003936 ngày 22/06/2018 để xóa bỏ theo qui định, xuất thay hóa đơn số 01GTKT3/002, ký hiệu: HB/17T số ………… ngày 28/06/2018  Lý thu hồi : Sai ngày hóa đơn Chúng tơi cam kết hồn tồn chịu trách nhiệm việc thu hồi xóa bỏ hóa đơn Biên lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 ĐẠI DIỆN BÊN A Cục trưởng ĐẠI DIỆN BÊN B Giám đốc Lương Ngọc Khuê Phan Thị Lành ... Nội Hai bên,thống lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/0 02 lập, có ký hiệu: HB/17T số 0003936 ngày 22 /06 /20 18 để xóa bỏ theo qui định, xuất thay hóa đơn số 01GTKT3/0 02, ký hiệu: HB/17T số. .. 01GTKT3/0 02, ký hiệu: HB/17T số ………… ngày 28 /06 /20 18  Lý thu hồi : Sai ngày hóa đơn Chúng tơi cam kết hồn tồn chịu trách nhiệm việc thu hồi xóa bỏ hóa đơn Biên lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân, Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn