Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

6 80 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 17:06

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN I/ MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cách thực phép trừ hai số thập phân - Bước đầu có kĩ trừ hai số thập phân vận dụng kĩ giải tốn có nội dung thực tế * U CẦU CẦN ĐẠT : Biết: - Trừ hai số thập phân - Bước đầu có kĩ trừ hai số thập phân vận dụng kĩ giải tốn có nội dung thực tế II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: -Vở tập toán , ghi Bảng con, viết, bút chì, thước kẻ số tờ giấy khổ to III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A/ ỔN ĐỊNH - Nhắc nhở HS giữ trật tự, chuẩn bị sách để học - HS lắng nghe thực B/ KIỂM TRA BÀI CŨ: - Chấm số VBT toán - 10 HS đưa lên chấm - Kiểm tra lớp : Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm : 4,5 + 2,3 …… 6,8 ; 8,56 …… 5,2 + 3,4 - Yêu cầu HS làm vào bảng - HS lớp làm vào bảng - Gọi HS gắn bảng - HS gắn bảng, trình bày cách làm - Kiểm tra bảng - Giơ bảng, nhận xét - GV nhận xét chốt kết C/ BÀI MỚI 1/ Giới thiệu bài: - Trừ hai số thập phân - HS nghe nhắc lại tựa - GV ghi tựa lên bảng, yêu cầu HS nhắc lại Hướng dẫn thực phép trừ hai số thập phân a) Ví dụ * Hình thành phép trừ - HS nghe tự phân tích đề tốn - GV nêu tốn: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, đoạn thẳng AB dài 1,84m Hỏi đoạn thẳng BC dài mét? - HS nêu - GV hỏi: Để tính độ dài đoạn thẳng BC phải làm nào? - HS đọc - GV u cầu : Hãy đọc phép tính - GV nêu : 4,29 - 1,84 phép trừ hai số thập phân * Đi tìm kết - GV yêu cầu HS suy nghĩ để tìm cách thực 4,29m - 1,84m (Gợi ý: Chuyển số đo từ đơn vị mét thành đơn vị xăng-ti-mét tính) - GV gọi HS nêu cách tính trước lớp - GV nhận xét cách tính HS hỏi lại: Vậy 4,29 trừ 1,84 bao nhiêu? * Giới thiệu kĩ thuật tính - GV nêu: Trong tốn để tìm kết phép trừ : 4,29m - 1,84m = 2,45m em phải chuyển từ đơn vị mét thành đơn vị xăng-ti-mét để thực phép trừ với số tự nhiên, sau lại đổi kết từ đơn vị xăng-ti-mét thành đơn vị mét Làm không thuận tiện thời gian, người ta nghĩ cách đặt tính tính - HS trao đổi với tính - HS nêu - HS nêu - GV yêu cầu : Việc đặt tính thực phép trừ hai số thập phân tương tự cách đặt tính thực phép cộng hai số thập phân Các em đặt tính thực tính : 4,29 - 2,84 - GV cho HS có cách tính trình bày cách tính trước lớp (Nếu HS khơng trình bày trình bày chưa rõ ràng GV trình bày) - GV hỏi Cách đặt tính cho kết so với cách đổi đơn vị thành xăng-timét? - GV yêu cầu HS so sánh hai phép trừ: 429 184 245 4,29 - HS ngồi cạnh trao đổi đặt tính để thực phép tính - HS lên bảng vừa đặt tính vừa giải thích cách đặt tính thực tính - HS lớp theo dõi bổ sung ý kiến - HS nêu - HS so sánh nêu 1,84 2,45 - GV hỏi tiếp: Em có nhận xét dấu - HS nêu phẩy số bị trừ, số trừ dấu phẩy hiệu phép tính trừ hai số thập phân b) Ví dụ - GV nêu ví dụ: Đặt tính tính 45,8 19,26 - GV hỏi: Em có nhận xét số chữ số phần thập phân số bị trừ so với số chữ số phần thập phân số trừ? - GV: Hãy tìm cách làm cho chữ số phần thập phân số bị trừ số chữ số phần thập phân số trừ mà giá trị số bị trừ không thay đổi - HS nghe yêu cầu - HS nêu - HS nêu - GV nêu: Coi 45,8 45,80 em đặt tính thực 45,80 - 19,26 - GV y/c HS vừa lên bảng nêu rõ cách đặt tính thực tính - HS lên bảng, HS lớp đặt tính tính vào giấy nháp - HS nêu, lớp theo dõi, nhận xét - GV nhận xét câu trả lời HS thống 3/ Ghi nhớ - GV hỏi: Qua ví dụ, bạn nêu cách thực phép trừ hai số thập phân? - GV cho HS đọc phần ghi nhớ SGK yêu cầu học thuộc lớp - Một số HS nêu trước lớp, lớp theo dõi nhận xét - HS đọc - GV yêu cầu HS đọc phần ý 4/ Luyện tập- thực hành - HS đọc trước lớp, HS lớp đọc thầm SGK * Bài (a,b) trang 54 : Hoạt động cá nhân - GV yêu cầu HS đọc đề - HS lớp đọc thầm đề - GV đọc phép tính yêu cầu HS làm vào SGK bảng con, HS làm bảng phụ - HS làm vào bảng con, HS làm - Kiểm tra bảng, nhận xét bảng phụ - Gọi HS gắn bảng phụ - HS giơ bảng - GV gọi HS nhận xét làm bạn bảng - HS gắn bảng, bạn nhận xét, bạn làm sai sửa lại cho - GV yêu cầu HS nêu rõ cách thực tính - HS nêu - GV nhận xét * Bài (a,b) trang 54 : Hoạt động cá nhân - Gọi HS đọc đề hỏi:bài tập yêu cầu làm gì? - HS đọc , HS lớp đọc thầm đề SGK HS nêu - HS làm vào vở, HS làm - Yêu cầu HS làm vào vở, HS làm phiếu phiếu - HS dán phiếu trình bày cách - Gọi HS dán phiếu trình bày cách làm làm - Gọi HS nhận xét bạn yêu cầu HS - HS nhận xét bạn HS ngồi cạnh đổi kiểm tra cho nhau đổi chéo để kiểm tra - GV yêu cầu HS giải thích cách làm biểu thức - HS nêu - GV nhận xét chốt làm * Bài trang 54 : Hoạt động nhóm đơi - Gọi HS đọc đề - HS đọc đề SGK - Yêu cầu HS trao đổi theo cặp tìm cách - HS trao đổi tìm cách giải làm giải làm vào vở, HS làm vào vở, HS làm phiếu phiếu - HS dán phiếu trình bày cách - Gọi HS dán phiếu trình bày cách làm làm - Yêu cầu HS nêu cách làm khác - HS nêu - Gọi HS nhận xét bạn yêu cầu HS - HS nhận xét bạn HS đổi đổi kiểm tra cho kiểm tra cho - GV nhận xét chốt giải : Cách 1: Bài giải : Số kg đường lại sau lấy ra10,5kg đường : 28,75 – 10,5 = 18,25(kg) Số kg đường lại thùng : 18,25 – = 10,25(kg) Đáp số :10,25 kg Cách 2: Số kg đường lấy tất : 10,5 + = 18,5(kg) Số kg đường lại thùng : 28,75 - 18,25 = 10,25(kg) Đáp số :10,25 kg D/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - HS nêu - Muốn trừ hai số thập phân ta làm ? - HS lắng nghe ghi dặn dò nhà thực - GV tổng kết tiết học - Về nhà làm tập toán tiết 52 - Chuẩn bị sau : Luyện tập ... xét số chữ số phần thập phân số bị trừ so với số chữ số phần thập phân số trừ? - GV: Hãy tìm cách làm cho chữ số phần thập phân số bị trừ số chữ số phần thập phân số trừ mà giá trị số bị trừ. .. 1: Bài giải : Số kg đường lại sau lấy ra10,5kg đường : 28 , 75 – 10 ,5 = 18, 25 ( kg) Số kg đường lại thùng : 18, 25 – = 10, 25 ( kg) Đáp số :10, 25 kg Cách 2: Số kg đường lấy tất : 10 ,5 + = 18 ,5( kg) Số. .. : 28 , 75 - 18, 25 = 10, 25 ( kg) Đáp số :10, 25 kg D/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - HS nêu - Muốn trừ hai số thập phân ta làm ? - HS lắng nghe ghi dặn dò nhà thực - GV tổng kết tiết học - Về nhà làm tập toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân, Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn