Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

3 67 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 17:06

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cách th/h phép trừ hai số thập phân , giải tốn có nội dung thực tế - HS làm 1ab, 2ab ,3 lại HS giỏi làm - Rèn HS :viết số rõ, xếp số thẳng cột ,tính xác II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1/ KTBC: - GV: Gọi 2HS lên sửa Bt số tiết trước, đồng thời kiểm tra VBT HS - GV: Sửa bài, nhận xét & cho điểm 2/ Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 :*Gthiệu: Trong học em học cách th/h phép trừ hai số thập phân - HS: Nhắc lại đề Á/dụng phép trừ hai số thập phân để giải tốn có liên quan HĐ2 :*Hướng dẫn thực phép trừ hai số thập phân: a Ví du1ï: -Nêu tóan : đường gấp khúc ABC đài -HS phân tích đề tốn 4,29m đoạn thẳng ab dài 1,84m Hỏi đoạn thẳng BC dài mét? -Hỏi: Để tính độ dài đoạn thẳng BC phải làm nào? -Y/c HS đọc phép tính -Nêu 4,29 - 1,84 thập phân phép trừ hai số -Y/c HS suy nghĩ để tìm cách thực 4,29m - 1,84m -Gọi HS nêu cách tính -Nhận xét cách tính HS - -Việc tính đặt tính tương tự thực phép cộng hai số thập phân Gọi HS trình bày cách tính -Nêu cách đặt tính cho kết so với cách đổi đơn vị thành xăng-ti-mét? -Y/c HS so sánh hai phép tính trừ: 429 4,29 184 1,84 245 2,45 -2HS trao đổi đặt tính 1HS lên bảng vừa đặt tính vừa giải thích cách đặt tính, lớp theo dõi nhận xét -Hỏi: Có nhận xét dấu phẩy số bị ttrừ, số ttrừ dấu phẩy hiệu phép -HS so sánh nêu trừ hai số thập phân bVí dụ2: - Nêu : 45,8 -19,26 -Hỏi: Nhận xét số chữ số phần thập phân số bị trừ so với số chữ số phần thập phân số trừ? - 1HS lên bảng tính, lớp làm vào -Nêu: Coi 45,8 45,80 đặt tính thực nháp: : 45,80 -19,26 -Y/c HS lên bảng vừa thực vừa nêu cách tính -Nhận xét c.Ghi nhớ: Qua ví dụ, em nêu cách thực phép -HS đọc trừ hai số thập phân? -Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK HĐ3 :*Luyện tập, thực hành: Bài 1: - 1HS đọc đề - Y/c HS đọc đề - HS lên bảng làm & nêu cách tính, lớp làm VBT - Y/c HS tự làm -Chữa nhận xét cho diểm HS - Y/c HS nêu cách thực phép ttrừ Bài 2: -Y/c HS tự làm - 1HS đọc đề làm vào bảng Bài 3: - GV: Gọi HS đọc đề - GV: Y/c HS làm - GV: Nhận xét & cho điểm HS - 1HS lên bảng làm, lớp làm VBT Bài 4: HS nêu yêu cầu đề GV tổ chức làm theo cặp - 1HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào vở, nhận xét làm bạn HĐ4 :Củng cố-dặn dò: - GV: Nhận xét tiết học -HS nêu - Dặn dò: Làm BT & Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : - ... ttrừ, số ttrừ dấu phẩy hiệu phép -HS so sánh nêu trừ hai số thập phân bVí d 2: - Nêu : 45, 8 -19 ,26 -Hỏi: Nhận xét số chữ số phần thập phân số bị trừ so với số chữ số phần thập phân số trừ? -... so sánh hai phép tính trừ: 429 4 ,29 184 1,84 2 45 2, 45 -2HS trao đổi đặt tính 1HS lên bảng vừa đặt tính vừa giải thích cách đặt tính, lớp theo dõi nhận xét -Hỏi: Có nhận xét dấu phẩy số bị ttrừ,... vào -Nêu: Coi 45, 8 45, 80 đặt tính thực nháp: : 45, 80 -19 ,26 -Y/c HS lên bảng vừa thực vừa nêu cách tính -Nhận xét c.Ghi nhớ: Qua ví dụ, em nêu cách thực phép -HS đọc trừ hai số thập phân? -Gọi HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân, Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn