Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với một số

2 90 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2018, 21:06

Trường tiểu học Hiếu Thành A KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn : Tốn Bài dạy : NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ (Trang135) Tuần : 26 Tiết :126 I Mục tiêu: Biết -Thực phép nhânsố đo thời gian với số -Vận dụng để giải số tốn có nội dung thực tế *Bài tập cần làm ( Bài 1) - Thái độ: Giáo dục học sinh tính xác, khoa học II Chuẩn bị: + GV: SGK, phấn màu, ghi sẵn ví dụ bảng, giấy cứng + HS: SGK, VBT III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Khởi động: - Hát Bài cũ: - Cả lớp nhận xét - Giáo viên nhận xét _ cho điểm Giới thiệu mới:  Giáo viên ghi bảng Phát triển hoạt động:  Hoạt động 1: Phương pháp: Giảng giải, thực hành, đàm thoại MT : Hướng dẫn học sinh thực phép nhân số đo thời gian với số -Đặt tính sau Ví dụ : 1giờ 10phút 3 =? 1giờ 10phút 3 30 phút Vậy : 10 3 = 30 phút Ví dụ 2: 15 phút  Đặt tính sau 5=? 3giờ 15 phút  15 75 phút = 16 15 phút Vậy : 3giờ 10 phút 5 = 16 15 phút  Hoạt động 2: Phương pháp: Luyện tập, Thực hành MT : Hướng dẫn học sinh làm tập Bài 1: tính 1a) 12 phút 23 phút 12 phút 25 giây 3   36 phút 16 92 phút= 60phút125giây= 17giờ 32 phút 1giờ2phút5 giây Trường tiểu học Hiếu Thành A Tổng kết - dặn dò: Nhận xét tiết học 1b) 4,1 6 3,4 4 9,5 3 24,6 13,6 28,5 - Ôn lại quy tắc - Chuẩn bị: Chia số đo thời gian ... học Hiếu Thành A Tổng kết - dặn dò: Nhận xét tiết học 1b) 4, 1 6 3 ,4 4 9 ,5 3 24, 6 13,6 28 ,5 - Ôn lại quy tắc - Chuẩn bị: Chia số đo thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với một số, Giáo án Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn