Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh vĩnh long năm học 2018 2019 có đáp án

2 3,608 52
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2018, 09:09

Hướng dẫn Bài a) ta góc BFC = góc BEC = 900 => đỉnh F E nhìn BC góc 900 => tứ giác BFEC nội tiếp b) góc BEC = 900 => BC đường kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác BFEC => M tâm đường tròn => góc EBC góc nội tiếp chắn cung EC góc EMC góc tâm chắn cung EC Nếu góc EBC = 300 => góc EMC = 600 c) ta tứ giác BDHF nội tiếp; tứ giác DCEH nội tiếp => góc EDH = góc FBH = góc FCE = góc HDE => góc FDE = góc FBE mà góc FBE góc nội tiếp chắn cung EF góc FME góc tâm chắn cung EF => góc FME = góc FBE => góc FDE = góc FME Bai 1 1   ; a.b = 2 a  b   a  b   2ab    2 �3 � 17 4 2 2 a  b   a  b   2a b  � �  �2 � 8 Ta a + b =  4 7 3 4 3 Do a  b   a  b   a  b   a b (a  b) a  b3   a  b   3ab  a  b   2  = 17 169 = 64 64 ...a) ta có góc BFC = góc BEC = 900 => đỉnh F E nhìn BC góc 900 => tứ giác BFEC nội tiếp b) góc BEC = 900... góc nội tiếp chắn cung EC góc EMC góc tâm chắn cung EC Nếu góc EBC = 300 => góc EMC = 600 c) ta có tứ giác BDHF nội tiếp; tứ giác DCEH nội tiếp => góc EDH = góc FBH = góc FCE = góc HDE => góc... a.b = 2 a  b   a  b   2ab    2 �3 � 17 4 2 2 a  b   a  b   2a b  � �  �2 � 8 Ta có a + b =  4 7 3 4 3 Do a  b   a  b   a  b   a b (a  b) a  b3   a  b   3ab  a
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh vĩnh long năm học 2018 2019 có đáp án, Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh vĩnh long năm học 2018 2019 có đáp án

Từ khóa liên quan