Phân tích tình hình hoạt động của công ty cổ phần năng lượng sinh học phú tài

52 357 1
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2018, 22:09

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 PHẦN I:1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI 1.1 Q trình hình thành, phát triển cơng ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài 1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài 1.2.1 Chức 1.2.2 Nhiệm vụ 1.3 cấu máy tổ chức quản lý công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài 1.3.1 Mơ hình tổ chức cấu máy quản lý 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận quản lý .6 1.4 Các hoạt động cơng ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài 1.4.1 Đặc điểm thị trường 1.4.2 Đặc điểm sản phẩm .7 1.5 Khái quát kết hiệu kinh doanh công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài PHẦN II2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI .11 2.1 Lập báo cáo tài 11 2.1.1 Bảng cân đối kế toán 11 2.1.1.1 sở lập bảng cân đối kế toán 11 2.1.1.2 Nội dung 11 2.1.2 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh .12 2.1.2.1 sở lập báo cáo 12 2.1.2.2 Nội dung 12 2.1.3 Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ 12 2.1.3.1 sở lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 12 2.1.3.2 Nội dung 12 2.2 Phân tích báo cáo tài 14 2.2.1 Phân tích bảng cân đối kế tốn 14 2.2.2 Phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh .17 2.2.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 20 2.2.3.1 Phân tích thay đổi lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh .21 2.2.3.2 Phân tích thay đổi lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư 21 2.2.3.2 Phân tích thay đổi lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài .21 2.2.4 Phân tích tài .25 2.2.4.1 Các tỷ số khả toán 25 2.2.4.2 Phân tích tỷ số khả hoạt động .27 2.2.4.3 Các tỷ số đòn bẩy tài .30 2.2.4.4 Các tỷ số sinh lời 32 2.3 Kế tốn tài .35 2.3.1 Kỳ kế toán đơn vị tiền tệ sử dụng 35 2.3.2 Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng .35 PHẦN III3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI 37 3.1 Những kết đạt 37 3.2 Những hạn chế tồn 37 3.3 Nguyên nhân hạn chế 37 3.4 Giải pháp 38 KẾT LUẬN 40 PHỤ LỤC 42 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 53 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 54 NHẬN XÉT CỦA SỞ THỰC TẬP 55 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .56 LỜI MỞ ĐẦU Trong trình học tập khoa TC-NH&QTKD trường đại học Quy Nhơn chúng em tiếp cận trang bị cho lý luận, học thuyết kinh tế giảng thầy tài chính, martketting, sản xuất…Tuy nhiên để khỏi bỡ ngỡ trường, nhà trường tạo hội cho chúng em tiếp cận thực tế, từ kết hợp với kiến thức học hình thành nên nhận thức khách quan xoay quanh kiến thức quản lý doanh nghiệp Mục đích báo cáo: nhằm cung cấp thông tin cần thiết giúp đánh giá khách quan sức mạnh tài công ty, khả sinh lời triển vọng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh tìm hiểu làm quen với vấn đề thực tế cơng ty Đối tượng nghiên cứu: q trình hoạt động công ty giai đoạn 2013-2015 Phương pháp nghiên cứu: báo cáo áp dụng phương pháp chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử làm sở phương pháp luận, kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê… Kết cấu báo cáo gồm phần: Phần I: Giới thiệu khái quát công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài Phần II: Phân tích tình hình hoạt động công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài Phần III: Đánh giá chung tình hình hoạt động công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài Mặc dù cố gắng q trình hồn thành báo cáo tránh khỏi nhiều thiếu sót nên mong nhận đóng góp ý kiến GVHD để báo cáo hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Đặng Thị Hoàng Nhất PHẦN I:1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI 1.1 Q trình hình thành, phát triển cơng ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài - Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI - Tên giao dịch: PHU TAI BIO-ENERGY Địa chỉ: Lô 23B, đường Trung Tâm, khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Điện thoại: 056.3841888 - Mã số thuế: 4101258588 - Công ty thành lập vào ngày 6/10/2011 ông Nguyễn Thanh Nhã/ Nguyễn Thanh Phong làm giám đốc tư cách pháp nhân, dấu riêng mở tài khoản BIDV Phú Tài, NH Ngoại Thương VN – CN Phú Tài, với số vốn điều lệ 60 tỷ đồng, chia thành 6.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần - Hiện công ty giải việc làm cho gần 300 người, với mức lương bình qn khoảng 8.000.000 đồng/người/tháng Năm 2011, cơng ty chuyên sản xuất ván sàn mặt hàng gỗ xuất Đến năm 2012 tập trung sản xuất viên nén gỗ sang thị trường nước Từ năm 2013 đến mở rộng xuất sang thị trường Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản…kim ngạch xuất công ty đạt khoảng 20.000.000 USD/ năm Công ty ngày bước phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu - Quy mô công ty bao gồm công ty thành viên khắp huyện thuộc tỉnh Bình Định: + Ở huyện Vân Canh cơng ty cổ phần Năng lượng sinh học Vân Canh + Ở huyện Tây Sơn cơng ty cổ phần Năng lượng Thiện Minh + Ở huyện Phù Mỹ cơng ty cổ phần Năng lượng Bình Định + Ở huyện Hồi Nhơn cơng ty Năng lượng Hà Tiên 1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty Năng lượng sinh học Phú Tài 1.2.1 Chức - Tổ chức sản xuất kinh doanh ngành nghề đăng kí với quan chức Nhà nước - Thực theo quy định Bộ Lao động – Thương binh Xã hội việc kí hợp đồng lao động, đồng thời ưu tiên sử dụng lao động địa phương - Tìm kiếm, kí kết thực hợp đồng kinh tế với đối tác nước - Thực chế độ báo cáo thống kê định kì theo quy định Nhà nước 1.2.2 Nhiệm vụ - Nắm bắt khả kinh doanh, nhu cầu thị trường nước để xây dựng thực phương án sản xuất hiệu - Quản lý đội ngũ cán bộ, thực phân phối thu nhập hợp lý, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty - Các phòng, ban cán lao động nhiệm vụ xây dựng biện pháp an tồn lao động, phòng, chống cháy nổ, an ninh quốc phòng - Xây dựng thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh nộp doanh nghiệp với phương châm năm sau cao năm trước Làm tốt nghĩa vụ với - Nhà nước việc nộp đầy đủ khoản tiền cho ngân sách Nhà nước hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp - Xây dựng kế hoạch tài cho phù hợp để sản xuất kinh doanh, tổ chức theo dõi hoạt động tài doanh nghiệp ngồi doanh nghiệp nhằm cân đối tình hình tài 1.3 cấu máy tổ chức quản lý công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài 1.3.1 Mơ hình tổ chức cấu máy quản lý Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài tổ chức sau: - Bộ phận trực tiếp: tham gia công đoạn sản xuất nhà máy - Bộ phận gián tiếp: gồm phận quản lý, phận kinh doanh, phận phục vụ sản xuất Chú thích: : quan hệ đạo ĐHĐCĐ Ban kiểm soát HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Phòng Kế tốn Phòng Kinh Doanh Phòng ĐỐC BAN GIÁM Sản Xuất Phòng Hành Chính Nhân Sự Phòng Thu Mua Và Kho Vận Sơ đồ Bộ máy Tổ tổ chức quản lý công ty 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận quản lý công ty cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng, mặt giúp cho Ban Giám Đốc toàn quyền định, mặt khác phát huy chun mơn phòng, ban, phận liên hệ chặt chẽ với suốt trình hoạt động cấu tổ chức quản lý công ty thể sau: - Hội đồng quản trị: đâị diện cho Đại hội đồng cổ đơng hoạt động kiểm tra, kiểm sốt Ban kiểm soát Hội đồng quản trị định kế hoạch sản xuất kinh doanh ngân sách hàng năm công ty, tham gia bổ nhiệm, bãi nhiệm, cách chức giám đốc, quản lý, định cấu kinh doanh - Ban giám đốc: + Giám đốc: người chịu trách nhiệm tổ chức quản lý điều hành tồn hoạt động cơng ty, trực tiếp phụ trách kinh doanh Là người lãnh đạo phụ trách chung người đại diện pháp nhân doanh nghiệp trước nhà nước pháp luật Giám đốc công ty phân công, phân nhiệm hay ủy quyền cho phó giám đốc, trưởng phòng ban chức số mặt hoạt động công ty theo chế độ cá nhân phụ trách + Phó giám đốc: người chịu trách nhiệm trước Giám đốc việc Giám đốc ủy quyền phân công cụ thể, đạo phận nghiệp vụ xây dựng hướng dẫn thực chế độ, tiêu chuẩn định mức đơn vị - Các phòng ban + Phòng Kế Tốn: chịu trách nhiệm hạch toán kế toán theo quy định nhà nước, tham mưu cho Giám đốc công ty cơng tác tài kế tốn, giúp Giám đốc công ty công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, tiền vốn, chi phí sản xuất kinh doanh) để đạt mục đích đề Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, phù hợp với chủ trương, sách pháp luật hành, quy định Nhà nước kế tốn thống kê + Phòng Kinh doanh: chức nắm bắt thông tin kinh tế thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho giai đoạn, lập phương án kinh doanh cụ thể giám sát thực hiện, tham mưu cho Giám đốc công ty đầu tư, sản xuất kinh doanh + Phòng Sản xuất: đứng đầu Quản đốc phân xưởng người nhiệm vụ đạo chung cho tồn phân xưởng sản xuất thơng qua trưởng ca + Phòng Hành nhân sự: chun quản lý tổ chức nhân sự, bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động nhân cho phòng, ban, phận sản xuất công ty, theo dõi thực chế độ sách CBCNV cơng ty, kiểm tra, kiểm sốt nhân phòng, ban + Phòng Thu mua kho vận: làm nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất thu mua nguyên vật liệu phục vụ cho q trình sản xuất kinh doanh, cơng tác quản lý, kiểm tra vật tư, thiết bị 1.4 Các hoạt động cơng ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài 1.4.1 Đặc điểm sản phẩm Công ty chuyên sản xuất viên nén gỗ ( Viên gỗ nén loại nhiên liệu sinh học, nguồn gốc hồn tồn từ thiên nhiên hay gọi vật liệu sinh khối dăm bào, mùn cưa từ loại gỗ thải loại Nói cách khác, chúng sản xuất hoàn toàn từ phế phẩm lâm nghiệp.) xuất sang thị trường Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản… 1.4.2 Đặc điểm thị trường  Thị trường đầu vào Nguồn nguyên liệu đầu vào gồm sản phẩm lâm sản, hay lâm trường, ngồn nguyên liệu thô mùn cưa, gỗ mảnh hay loại gỗ khơng khả tái sử dụng cho mục đích chế tác vv… cung cấp thơng qua thị trường nước  Thị trường đầu Viên nén gỗ công ty chủ yếu xuất sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông… Đối với thị trường nước cơng ty khơng ý định hướng tới 1.4.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất Để tạo sản phẩm, công ty tổ chức sản xuất theo dây chuyền liên tục Quá trình sản xuất viên nén gỗ công ty thể qua sơ đồ sau: Nghiền nguyên liệu thô Tạo độ ẩm cho mùn cưa Tạo hình viên nén mùn cưa Kho chứa thành phẩm Đóng bao jumbo Làm mát viên nén mùn cưa Sơ đồ Quy trình sản xuất cơng ty (Nguồn: Phòng sản xuất cơng ty) - - - - - Nghiền nguyên liệu: nguyên liệu sản xuất viên nén gỗ thường mùn cưa xẻ gỗ, mùn cưa từ tre nứa hay dăm bào…Những loại ngun liệu kích cỡ ban đầu lớn thân cây, cành hay gỗ vụn đưa vào hệ thống nghiền để nghiền thành mùn cưa kích thước phù hợp, mùn cưa đạt kích thước đồng tạo viên củi nén đẹp tỷ trọng cao Tạo độ ẩm cho mùn cưa: độ ẩm lý tưởng nguyên liệu sản xuất viên nén mùn cưa khoảng 10-14% Tạo độ ẩm thích hợp cho mùn cưa cách đưa lên băng tải vào hệ thống sấy Sau qua hệ thống sấy, mùn cưa đạt độ ẩm thích hợp đưa lên băng tải vào hệ thống nén để tạo hình sản phẩm Tạo hình viên nén mùn cưa: sau nguyên liệu đạt độ ẩm thích hợp đưa vào miệng nạp máy ép viên thông qua băng tải, vít tải Hệ thống cung cấp nguyên liệu cách đặn vào miệng nạp nguyên liệu máy nén viên Sau nguyên liệu nén với áp suất cao cho viên kích thước đồng cứng mà không cần dùng đến phụ gia hay hóa chất Làm mát viên nén gỗ: sau đưa khỏi máy nén, viên nén mùn cưa nhiệt độ cao Tiếp theo đưa viên nén vào hệ thống làm mát băng tải, máy làm mát làm giảm nhiệt độ viên nén Làm mát quy chuẩn làm cho viên nén mùn cưa cứng hơn, không bị hồi ẩm viên nén tốt sau đưa vào sử dụng Đóng bao jumbo: viên nén mùn cưa sau làm mát đưa vào phễu máy đóng gói sau đóng kín bao jumbo 600kg, 800kg Kho chứa thành phẩm: sau hồn thành cơng đoạn trên, KCS tiến hành kiểm tra lại mặt hàng đạt tiêu chuẩn chưa để nhập kho 1.5 Khái quát kết hiệu kinh doanh công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài - (Đơn vị tính: 1000 đồng) CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 DT bán hàng CCDV 1,362,128,629 1,553,437,575 1,739,054,063 DT từ bán hàng CCDV 1,309,820,457 1,545,349,528 1,738,002,037 LN từ HĐKD 5,543,347 (133,917,301) (310,122,512) Tổng LN kế tốn trước thuế 6,808,887 20,178,826 15,565,390 Chi phí thuế TNDN hành 760,986 2,514,478 1,945,674 LN sau thuế TNDN 5,326,901 17,664,348 13,619,716 (Nguồn: BBCKQHĐKD) Bảng 1.1:Kết kinh doanh công ty từ năm 2013-2015 Qua bảng số liệu ta thấy doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty qua năm tăng Doanh thu xu hướng năm sau tăng so với năm trước Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế công ty lại không ổn định, tăng lại giảm nhẹ Tuy công ty làm ăn hiệu quả, lời qua năm Chỉ tiêu DLDT BEPR ROE ROA Công thức LNST/DTT EBIT/TSBQ LNST/VCSHB Q LNST/TSBQ (Đơn vị tính: %) Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 0.41 1.14 0.78 3.23 3.54 2.15 4.81 13.67 10.62 2.53 3.1 1.89 (Nguồn:BCĐKT&BCHQHĐKD) Bảng 1.2: Các tỷ số sinh lời qua năm Hiệu kinh doanh đánh giá thông qua tiêu: - Doanh lợi doanh thu: Tỷ số cho biết lợi nhuận sau thuế chiếm phần trăm doanh thu; tỷ số mang giá trị dương nghĩa Công ty kinh doanh lãi, tỷ số lớn nghĩa lãi lớn; tỷ số mang giá trị âm nghĩa Công ty kinh doanh thua lỗ Qua bảng ta thấy DLDT biến động theo chiều hướng khác năm, cụ thể năm 2013 DLDT 0.41% đến năm 2014 tăng lên 1.14% năm 2015 lại giảm xuống 0.78% - Sức sinh lời (BEPR): Nhìn chung BEPR biến đổi liên tục qua năm, cụ thể năm 2013 3.23% đến năm 2014 3.54% đến năm 2015 2.15% BEPR phản ánh khả sinh lời Công ty chưa kể đến ảnh hưởng thuế đòn bẩy tài Sức sinh lời năm 2014 tăng lên nhanh chóng giảm năm 2015 chứng tỏ Cơng ty dấu hiệu khơng tốt hoạt động kinh doanh - Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE): Tỷ số cho biết 100đ VCSH sử dụng tạo lợi nhuận sau thuế Cũng DLDT, ROE biến động khác qua năm hoạt động kinh doanh công ty Cụ thể, năm 2013 ROE 4.81% đến năm 2014 tăng lên thành 13.67% năm 2015 giảm xuống 10.62% Nguyên nhân tăng mạnh lơi nhuận sau thuế công ty năm 2014 tăng lên cao khoảng 12 tỷ VND Điều cho thấy việc quản lý VCSH công ty chưa thật hiệu - Doanh lợi tài sản (ROA): Tỷ số cho biết 100đ tài sản sử dụng tạo lợi nhuận sau thuế Nhìn chung, doanh lợi tài sản biến động theo xu hướng giống DLDT ROE Cụ thể số qua năm 2.53%, 3.1% 1.89% Công ty chưa sử dụng hiệu tài sản Để hiểu rõ hơn, tỷ số phân tích kỹ phần II Nhìn chung, Cơng ty làm ăn hiệu hoạt động kinh doanh hiệu suốt năm vừa qua Tuy vậy, cơng ty cần phải kế hoạch cụ thể để quản lý tốt VCSH tổng TS 10 Do lần đầu tiếp xúc với thực tế Cơng ty, trình độ thân hạn, chưa sâu vào thực tiễn, góc độ nghiên cứu, tìm hiểu với thời gian hạn hẹp báo cáo khơng thể tránh khỏi sai sót định Vì vậy, em mong ý kiến đóng góp, nhận xét từ phía Ban giám đốc Cơng ty, Anh (Chị) phòng Kế tốn, q thầy nhà trường để thân tơi thêm kinh nghiệm quý báu, làm tiền đề cho công việc thực tế sau 38 PHỤ LỤC Phụ lục 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI QUA CÁC NĂM 2013-2015 Phụ lục 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI QUA CÁC NĂM 2013-2015 Phụ lục : BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI Phụ lục 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CƠNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI QUA CÁC NĂM 2013-2015 ĐVT: 1000 đồng 39 TÀI SẢN Mã số Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 88,352,007 464,038,475 626,468,191 10,811,818 66,253,217 114,374,606 813,131 1,057,920 551,969 9,998,687 65,195,297 113,362,637 - - 460,000 - - - - - - 128 - - - Dự phòng giảm giá đầu 129 tư ngắn hạn - - - III Các khoản phải thu 130 ngắn hạn 16,888,517 133,581,072 131,594,642 11,833,653 42,659,332 37,867,487 1,667,651 859,200 1,281,438 - - 2,464,436 - - - 4,591,866 91,192,642 90,136,731 (1,204,652) (1,130,103) (155,450) 59,934,760 263,679,450 380,144,188 A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+1 100 50 I Tiền khoản 110 tương đương tiền 1.Tiền 111 Các khoản tương đương 112 tiền Tiền chuyển 113 II Các khoản đầu tư tài 120 ngắn hạn Đầu tư chứng khốn 121 ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn khác Phải thu khách hàng 131 Trả trước cho người bán 132 Thuế GTGT khấu 133 trừ Phải thu nội 134 Các khoản phải thu 138 khác Dự phòng phải thu 139 ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho 140 40 Hàng mua 141 đường - - - Nguyên vật liệu tồn kho 142 - - 75,298 - - - - - - Công cụ dụng cụ 143 kho Chi phí sản xuất kinh 144 doanh dở dang Thành phẩm tồn kho 145 1,626,924 8,297,048 - Hàng hóa tồn kho 146 47,868,348 255,382,403 380,068,890 Hàng gửi bán 147 - - - Dự phòng giảm giá 149 hàng tồn kho - - - V Tài sản lưu động khác 150 716,912 524,736 354,755 Tạm ứng 151 671,160 245,697 100,381 Chi phí trả trước 152 38,182 135,000 160,000 Tài sản thiếu chờ xử lý 154 7,750 144,039 94,373 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 200 240 + 241) 122,153,366 105,936,402 96,013,096 I- Tài sản cố định 210 120,166,385 101,220,715 89,725,219 Tài sản cố định hữu 211 hình 120,166,385 95,547,566 84,397,827 -Nguyên giá 212 140,154,913 128,910,222 132,307,645 -Giá trị hao mòn lũy kế 213 (119,988,528) (33,362,656) (47,909,817) Tài sản cố định vơ hình 217 - 5,673,148 5,327,392 - - - - - - II Các khoản đầu tư tài 220 dài hạn Đầu tư chứng khốn dài 221 hạn 41 Góp vốn liên doanh 222 Các khoản đàu tư dài 228 hạn khác Dự phòng giảm giá đầu 229 tư dài hạn III Chi phí xây dựng 230 dở dang - - - - - - - - - 1,487,866 1,319,472 2,536,362 Tổng kho 231 - - - Cây dầu 232 846,689 - - Khác 233 641,177 - - - 3,115,215 3,220,515 499,115 281,000 531,000 IV Các khoản ký quỹ, ký 240 cược dài hạn V Chi phí trả trước dài 241 hạn TỔNG CỘNG TÀI SẢN 250 210,505,373 569,974,876 722,481,287 A - NỢ PHẢI TRẢ 300 99,749,333 440,802,136 594,176,829 I Nợ ngắn hạn 310 86,075,864 424,386,303 583,644,900 Vay ngắn hạn 311 37,040,699 126,433,046 356,326,222 Nợ dài hạn đến hạn trả 312 4,890,340 5,443,276 5,335,644 Phải trả cho người bán 313 32,457,026 253,796,564 173,347,766 Người mua trả tiền 314 trước 1,219,423 5,258,073 23,329,646 Thuế khoản phải 315 nộp Nhà nước 1,961,535 25,005,210 10,419,678 3,279,198 3,122,589 1,900,140 Phải trả công nhân viên 316 42 Phải trả đơn vị nội 317 2,676,169 3,032,982 - Các khoản phải trả phải 318 nộp khác 2,551,475 2,294,563 12,985,804 II Nợ dài hạn 320 13,593,408 10,788,998 5,453,354 Vay dài hạn 321 13,593,408 10,788,998 5,453,354 Nợ dài hạn khác 322 - - - 330 80,061 5,626,835 5,078,575 Chi phí phải trả 331 80,061 2,573,190 1,760,159 2.Tài sản thừa chờ xử lý 332 - 214,525 418,121 - 2,839,120 2,900,295 110,756,040 129,172,740 128,304,458 410 109,620,779 127,577,730 126,836,109 411 105,012,156 110,896,968 112,926,253 - - - III Nợ khác 3.Nhận ký quỹ, ký cược 333 dài hạn B – NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 400 420) I Vốn chủ sở hữu Nguồn vốn kinh doanh Chênh lệch đánh giá lại 412 tài sản Chênh lệch tỷ giá 413 - - - Quỹ đầu tư phát triển 414 - - - Quỹ dự phòng tài 415 563,836 1,459,957 1,971,125 4,040,787 - - - - - Lợi nhuận chưa phân 416 phối Nguồn vốn đầu tư xây 417 43 dựng II Nguồn kinh phí 420 1,135,261 1,595,010 1,468,349 334,030 1,595,010 1,468,349 801,231 - - 423 - - - Nguồn kinh phí 424 nghiệp - - - Nguồn kinh phí hình 427 thành TSCĐ - - - Tổng cộng nguồn vốn 430 (430 = 300 + 400) 210,505,373 569,974,876 722,481,287 Quỹ trợ cấp việc 421 làm Quỹ khen thưởng 422 phúc lợi Quỹ quản lí cấp Phụ lục 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI QUA CÁC NĂM 2013 - 2015 (ĐVT: 1000 đồng) CHỈ TIÊU Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 1,362,128,629 1,553,437,575 1,739,054,063 52,308,172 8,088,048 1,052,026 44 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 1,309,820,457 1,545,349,528 1,738,002,037 1,250,401,624 1,617,049,697 1,976,164,737 59,418,832 (71,700,169) (238,162,700) 21 225,185 1,603,319 1,689,810 22 23 24 3,465,243 2,771,489 45,409,722 5,308,101 4,043,987 54,530,493 17,067,623 15,288,477 53,257,241 25 5,225,705 3,918,857 3,324,758 30 5,543,347 (133,917,301) (310,122,512) 31 32 585,245 40,705 906,654 257,148 3,188,102 12 40 544,540 649,415 3,188,090 50 6,808,887 20,178,826 15,565,390 51 760,986 2,514,478 1,945,674 5,326,901 17,664,348 13,619,716 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng 20 cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hồn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 -51-52) 18 Lãi cổ phiếu 52 60 70 45 Phụ lục : BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI QUA CÁC NĂM 2013 - 2015 (Theo phương pháp trực tiếp) (ĐVT: 1000 đồng) CHỈ TIÊU Mã số I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tiền thu bán hàng, cung 01 2013 2014 2015 - - - 1,482,819,546 1,735,738,566 46 2,032,257,954 cấp dịch vụ doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG 02 251,433,366 1,596,616,522 2,132,525,151 03 7,468,395 8,786,596 10,703,031 04 3,465,243 4,043,987 15,063,715 1,594,711 2,576,202 05 06 619,967,117 111,562,419 353,255,213 07 1,518,497,380 262,745,260 356,021,349 20 321,922,280 (26,486,092) (131,316,281) - - - 21 5,730,884 5,372,053 5,231,275 22 - - - 23 - - - 24 - - - 25 - - - 26 - - - 27 - - - 30 (5,730,884) (5,372,053) (5,231,275) - - - 47 TÀI CHÍNH Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu DN phát hành Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay 5.Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50= 20+30+40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 31 - - - - - - 32 - - - 33 136,908,559 245,387,741 1,010,301,690 34 468,010,341 158,088,197 825,407,983 35 - - - 36 - - - 40 (331,101,781) 87,299,544 184,893,707 50 (15,910,386) 55,441,399 48,346,152 60 25,722,240 10,811,818 66,253,217 61 - - (224,762) 70 10,811,818 66,253,317 114,374,606 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ST T TỪ VIẾT TẮT BBCKQHĐKD BBCLCTT DIỄN GIẢI Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ 48 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 BCĐKT BEPR CCDV CĐKT DLDT DN DT ĐTDH ĐTNH EBIT HĐKD HSSDTS KPT LN LNST NPT VCSHBQ ROA ROE TS TSLĐ TSNH TSDH TSCĐ Bảng cân đối kế toán Sức sinh lời Cung cấp dịch vụ Cân đối kế toán Doanh lợi doanh thu Doanh nghiệp Doanh thu Đầu tư dài hạn Đầu tư ngắn hạn Lợi nhuận trước thuế lãi vay Hoạt động kinh doanh Hiệu suất sử dụng tài sản Khoản phải thu Lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu bình quân Doanh lợi tài sản Doanh lợi vốn chủ sở hữu Tài sản Tài sản lưu động Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tài sản cố định DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Danh sách sơ đồ, bảng, biểu đồ Sơ đồ 1: cấu máy tổ chức Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất Cơng ty 49 Trang Sơ đồ 3: Trình tự Bảng 1: Kết kinh doanh công ty từ năm 2013-2015 Bảng 2: Các tỷ số sinh lời qua năm Bảng 3: Bảng khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn Công ty Bảng 4: Bảng phân tích khái qt tình hình hoạt động cơng ty Bảng 5: Phân tích khái quát báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bảng 6: Tổng hợp dòng tiền vào từ hoạt động Bảng 7: Phân tích lưu chuyển tiền tệ qua năm Bảng 8: Phân tích tỷ số tài Bảng 9: Tổng hợp số khả hoạt động Bảng 10: Tổng hợp tỷ số đòn bẩy tài Bảng 11: Đánh giá tỷ số sinh lời Biểu đồ 1: Biểu Đồ biến động cấu tài sản Biểu đồ 2: Biểu Đồ biến động cấu nguồn vốn Biểu đồ 3: Biểu Đồ phân tích xu hướng biến động ROA Biểu đồ 4: Biểu Đồ phân tích su hướng biến đổi ROE Biểu đồ 5: Biểu Đồ phân tích su hướng biến đổi BEPR 36 9 14 18 20 22 23 25 27 30 32 15 16 33 35 35 NHẬN XÉT CỦA SỞ THỰC TẬP sở thực tập: 50 Xác nhận sinh viên: Lớp: - Chấp hành kỷ luật lao động: (thời gian, quy định đơn vị) - Quan hệ với sở thực tập: - Năng lực chuyên môn: ……, Ngày … tháng … năm 2016 ĐẠI DIỆN SỞ THỰC TẬP (Ký tên, đóng dấu) 51 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Lớp: sở thực tập: Địa chỉ: Tiến độ thái độ thực tập sinh viên: - Mức độ liên hệ với giảng viên: - Thời gian thực tập quan hệ với sở: - Tiến độ thực hiện: Nội dung báo cáo: - Thực nội dung thực tập: - Thu thập xử lý số liệu thực tế: - Khả hiểu biết thực tế lý thuyết: Hình thức trình bày: Một số ý kiến khác: Đánh giá giảng viên hướng dẫn: (…./10) (Chất lượng báo cáo: tốt, khá, trung bình, yếu) Bình Định, ngày …… tháng…… năm 2016 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ThS Phạm Thị Bích Duyên 52 ... pháp phân tích tổng hợp, thống kê… Kết cấu báo cáo gồm phần: Phần I: Giới thiệu khái quát công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài Phần II: Phân tích tình hình hoạt động công ty cổ phần Năng lượng. .. ơn Sinh viên thực Đặng Thị Hoàng Nhất PHẦN I:1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SINH HỌC PHÚ TÀI 1.1 Quá trình hình thành, phát triển công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài. .. quản lý công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài 1.3.1 Mơ hình tổ chức cấu máy quản lý Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú Tài tổ chức sau: - Bộ phận trực tiếp: tham gia công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình hoạt động của công ty cổ phần năng lượng sinh học phú tài , Phân tích tình hình hoạt động của công ty cổ phần năng lượng sinh học phú tài , Báo cáo LCTT cung cấp các thông tin bổ xung về tình hình tài chính của doanh nghiệp mà BCĐKT và BCKQKD chưa phản ánh được do kết quả hoạt động trong kỳ của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhiều khoản mục phi tiền tệ. Cụ thể là, báo cáo LCTT cung cấp các thô, Phần III: Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào và chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính bao gồm các nghiệp vụ làm tăng, giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp như chủ d, Bên cạnh một số thành tựu đạt được thì công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:, 3 Nguyên nhân những hạn chế.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn