Thi hành các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

87 119 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 16:46

Thi hành các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Thi hành các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Thi hành các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Thi hành các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHẮC LAN CHI THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT KHƠNG TƯỚC TỰ DO TỪ THỰC TIỄN QUẬN GỊ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHẮC LAN CHI THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT KHƠNG TƯỚC TỰ DO TỪ THỰC TIỄN QUẬN GỊ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN HIỂN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Khắc Lan Chi MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT KHƠNG TƯỚC TỰ DO 1.1 Khái niệm đặc điểm thi hành hình phạt khơng tước tự 1.2 Nội dung thi hành hình phạt khơng tước tự 12 1.3 Các nguyên tắc thi hành hình phạt không tước tự 26 Chương 2:THỰC TRẠNG THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT KHƠNG TƯỚC TỰ DOTRÊN ĐỊA BÀN QUẬN VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 36 2.1 Khái quát thực trạng thi hành hình phạt khơng tước tự địa bàn quận Vấp 36 2.2 Một số hạn chế, bất cập thực tiễn áp dụng hình phạt khơng tước tự 47 2.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập 56 Chương 3:GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT KHƠNG TƯỚCTỰ DO 64 3.1 Định hướng, quan điểm tăng cường hiệu lực, hiệu hoạt động thi hành hình phạt khơng tước tự 64 3.2 Giải pháp 65 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số liệu thống kê số bị cáo áp dụng hình phạt khơng tước tự địa bàn quận Vấp thời gian 06 năm (từ năm 2012 đến năm 2017).37 Bảng 2.2: Số liệu thống kê số người chấp hành hình phạt áp dụng hình phạt khơng tước tự địa bàn quận Vấp thời gian 06 năm (từ năm 2012 đến năm 2017) 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thi hành hình phạt khơng tước tự phần hoạt động thi hành án hình nước ta Đó hệ thống hoạt động quan, tổ chức giao nhiệm vụ thi hành án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án loại hình phạt nói theo quy định pháp luật Theo quy định khoản Điều 28 Bộ luật Hình 1999, hình phạt khơng tước tự bao gồm: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ trục xuất Trong hình phạt này, hình phạt tiền quan thi hành án dân thi hành theo chế riêng, hình phạt trục xuất vừa quy định hình phạt chính, vừa quy định hình phạt bổ sung Các hình phạt khơng tước tự lại cảnh cáo cải tạo khơng giam giữ Các hình phạt khơng tước tự có vai trò quan trọng khơng bảo đảm ngun tắc phân hố trách nhiệm hình cá thể hố hình phạt mà thể rõ sách nhân đạo luật hình Việc tăng cường hiệu hình phạt không tước tự vấn đề đặt trình sửa đổi Bộ luật Hình nhằm tiếp tục tăng cường sách nhân đạo, tính hướng thiện việc xử lý người phạm tội Bộ luật Hình năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương hạn chế áp dụng hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt khơng tước tự người phạm tội Cụ thể: áp dụng hình phạt tiền hình phạt khơng tội nghiêm trọng trước đây, mà áp dụng tội nghiêm trọng, chí với số tội nghiêm trọng; sửa đổi hình phạt cải tạo khơng giam giữ theo hướng tăng cường tính cưỡng chế, nhằm nâng cao hiệu giáo dục loại hình phạt này; khẳng định ngun tắc khơng áp dụng hình phạt người lần đầu phạm tội nghiêm trọng vơ ý Để đảm bảo hiệu hình phạt khơng tước tự pháp luật hình Việt Nam cần đưa yêu cầu, tiêu chuẩn cụ thể trình lập pháp, trình định hình phạt trình chấp hành hình phạt.Tuy nhiên, hệ thống văn quy định hình phạt khơng tước tự Luật hình Việt Nam tồn nhiều hạn chế, bất cập; nội dung chưa quy định cụ thể; điều kiện áp dụng hình phạt quy định chung chung; ranh giới hình phạt khơng tước tự khó xác định; thực tiễn áp dụng thi hành nảy sinh nhiều vấn đề cần giải Việc tăng cường áp dụng hình phạt khơng tước tự thể rõ nét sách phân hóa trách nhiệm hình ngun tắc nhân đạo luật hình sự, tạo điều kiện cho người phạm tội có hội hồn lương mà khơng phải cách ly khỏi xã hội; đồng thời giúp giảm bớt chi phí Nhà nước việc giam giữ người phạm tội, tăng cường tính răn đe, giáo dục cộng đồng, góp phần hiệu vào cơng phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc quy định pháp luật thi hành hình phạt khơng tước tự do, đồng thời đánh giá việc thi hành hình phạt khơng tước tự thực tiễn để đưa giải pháp hoàn thiện mặt luật pháp, nâng cao hiệu áp dụng hình phạt khơng tước tự khơng có ý nghĩa lý luận - thực tiễn pháp lý quan trọng, mà vấn đề mang tính cấp thiết Đây lý luận chứng cho việc định chọn đề tài “Thi hành hình phạt khơng tước tự từ thực tiễn Quận Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Thi hành án hình nói chung, có thi hành hình phạt khơng tước tự nhiều nhà khoa học, học giả quan tâm nghiên cứu, để cập nhiều viết, nghiên cứuvà thể báo trung ương địa phương chuyên ngành pháp luật như: Sách “Pháp luật thi hành án Việt Nam Những vấn đề lý luận thực tiễn” Nxb pháp 2006, PGS.TS Võ Khánh Vinh PGS.TS Nguyễn Mạnh Kháng; Giáo trình “Luật thi hành án hình sự” Nxb Khoa học xã hội 2013, GS.TS Võ Khánh Vinh TS Cao Thị Oanh; Luận văn Thạc sĩ Luật học“Thi hành hình phạt khơng tước tự địa bàn tỉnh Hà Giang” củaHoàng Việt Trung; Luận văn Thạc sĩ Luật “Các hình phạt khơng tước tự Luật Việt Nam” Lê Khánh Hưng, Luận văn Thạc sĩ Luật học“Thi hành hình phạt cải tạo khơng giam giữ, án treo từ thực tiễn tỉnh Cà Mau”của Nguyễn Thị Hiền… Các cơng trình nghiên cứu tài liệu bổ ích giá trị sử dụng trình nghiên cứu đề tài Trên sở tiếp thu có chọn lọc kết cơng trình nghiên cứu, viết, đồng thời kinh nghiệm thực tiễn vốn hiểu biết mình, tác giả trình bày luận văn sở lý luận quy định pháp luật thi hành hình phạt khơng tước tự từ thực tiễn quận Vấp, đưa số đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác thi hành hình phạt khơng tước tự dotại địa phương Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn thi hành hình phạt khơng tước tự cảnh cáo, phạt tiền cải tạo không giam giữ, đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác thi hành hình phạt khơng tước tự từ thực tiễn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ số nội dung chung thi hành hình phạt khơng tước tự - Phân tích, đánh giá quy định pháp luật thi hành hình phạt khơng tước tự thực tiễn áp dụng quy định - Đề xuất số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện, hiệu thi hành hình phạt khơng tước tự Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn lấy quan điểm khoa học pháp lý hình sự, quy định pháp luật thi hành hình phạt khơng tước tự do, thực tiễn thi hành hình phạt khơng tước tự địa bàn quận Vấp 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Lý luận chung thi hành hình phạt khơng tước tự do; - Nghiên cứu hình phạt khơng tước tự phương diện lập pháp thực tiễn áp dụng để từ bất cập, hạn chế, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng thực tiễn Quận Vấp - Do nội dung đề tài rộng phạm vi nghiên cứu hạn chế nên luận văn nghiên cứu hình phạt khơng tước tự hình phạt chính; khơng nghiên cứu hình phạt khơng tước quyền tự hình phạt bổ sung, biện pháp pháp Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam cải cách pháp; luận điểm khoa học cơng trình nghiên cứu, sách chuyên khảo viết đăng tạp chí số nhà khoa học luật hình Các phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng Luận văn phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp luật học so sánh, phương pháp thống kê… Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Hệ thống, phân tích vấn đề quan điểm, lý luận thi hành hình phạt khơng tước tự do; đánh giá cơng tác thi hành hình phạt khơng tước tự thực tiễn Trình bày thực trạng áp dụng thi hành hình phạt khơng tước tự địa bàn quận Vấp từ năm 2012 đến năm 2017; kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Từ đó, đưa số đề xuất, giải pháp nhằm góp phần hồn thiện quy định pháp luật hình sự, tố tụng hình thi hành án hình Việt Nam, nâng cao hiệu công tác thi hành hình phạt khơng tước tự địa phương Kết cấu luận văn Ngoài mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương với cấu sau: Chương 1: Một số vấn đề chung thi hành hình phạt không tước tự Chương 2: Thực trạng thi hành hình phạt khơng tước tự địa bàn Quận Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu thi hành hình phạt khơng tước tự ... điểm thi hành hình phạt không tước tự 1.2 Nội dung thi hành hình phạt khơng tước tự 12 1.3 Các nguyên tắc thi hành hình phạt khơng tước tự 26 Chương 2:THỰC TRẠNG THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT... hiệu thi hành hình phạt khơng tước tự Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THI HÀNH CÁC HÌNH PHẠT KHƠNG TƯỚC TỰ DO 1.1 Khái niệm đặc điểm thi hành hình phạt khơng tước tự 1.1.1 Khái niệm thi hành hình phạt. .. khơng tước tự từ thực tiễn Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Thi hành án hình nói chung, có thi hành hình phạt khơng tước tự nhiều nhà khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi hành các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ), Thi hành các hình phạt không tước tự do từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn