Đối tượng chứng minh trong vụ án giết người từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

84 166 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:21

Đối tượng chứng minh trong vụ án giết người từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Đối tượng chứng minh trong vụ án giết người từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Đối tượng chứng minh trong vụ án giết người từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Đối tượng chứng minh trong vụ án giết người từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỨA THỊ THẢO ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI TỪ THỰC TIỄN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỨA THỊ THẢO ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI TỪ THỰC TIỄN TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG QUANG PHƯƠNG HÀ NỘI – 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI 1.1 Khái niệm, vai trò đối tượng chứng minh vụ án giết người 1.2 Đối tượng chứng minh vụ án giết người 17 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 36 2.1 Quy định pháp luật đối tượng chứng minh vụ án giết người 36 2.2 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật đối tượng chứng minh vụ án giết người Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh .48 Chương 3: CÁC YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM, XÁC ĐỊNH ĐÚNG, ĐẦY ĐỦ ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI 58 3.1 Các yêu cầu bảo đảm xác định đúng, đầy đủ đối tượng chứng minh vụ án giết người 58 3.2 Các giải pháp bảo đảm xác định đúng, đầy đủ đối tượng chứng minh vụ án giết người 62 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật Hình BLTTHS : Bộ luật Tố tụng Hình CQĐT : Cơ quan điều tra HSST : Hình sơ thẩm TAND : Tòa án nhân dân TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh VKSND : Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tỷ lệ số vụ án giết người bị khởi tố số vụ án giết người bị xét xử địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 49 Bảng 3.2: So sánh tội giết người theo quy định BLHS năm 1999 Bộ luật hình năm 2015 64 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực đường lối đổi Đảng, đến nay, đạt nhiều thành tựu to lớn tất lĩnh vực đời sống xã hội Đời sống nhân dân ngày nâng cao Bên cạnh thành tựu đạt được, có nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh như: dân số, việc làm, tệ nạn xã hội, tình hình tội phạm nói chung có tội phạm giết người Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần có diễn biến phức tạp tình hình tội phạm nói chung đặc biệt tội Giết người nói riêng Nhiều vụ án giết người mang tính chất đồ, man rợ, rúng động dư luận, gây ảnh hưởng tâm lý đời sống người dân Do vậy, nhiệm vụ giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội đặt ngày thiết Trong trình giải vụ án hình sự, đặc biết tội giết người, việc xác định đối tượng chứng minh chứng minh đầy đủ khơng đảm bảo cho việc giải vụ án đắn mà rút ngắn thời gian, giảm chi phí, góp phần nâng cao hiệu việc đấu tranh phòng chống tội phạm, tránh oan sai, thiệt hại Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy không xác định đối tượng chứng minh vụ án cách xác nên dẫn đến nhiều vụ án phải điều tra điều tra lại, dẫn đến việc giải vụ án nhiều sai sót, làm oan người vơ tội, bỏ lọt tội phạm Đối với vụ án giết người việc không xác định đối tượng chứng minh xác định sai đối tượng vụ án lại gây nhiều hệ lụy khó khắc phục được, tội phạm thuộc tội ln khung hình phạt cao (chung thân, tử hình, ) nên việc khắc phục hậu nhận sai sót q trình tố tụng bị cáo chấp hành án xong (tử hình, ) gần khơng thể Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng như: quy định pháp luật TTHS đối tượng chứng minh nhiều bất cập, việc xác định chứng nhiều mâu thuẫn Nên việc nghiên cứu cách toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn đối tượng chứng minh vụ án giết người, đánh giá thực trạng đối tượng chứng minh thành phố Hồ Chí Mịnh để từ đề giải pháp hoàn thiện mặt lập pháp giải nâng cao hiệu áp dụng giải vụ án giết người vấn đề có ý nghĩa quan trọng, mang tính cấp thiết, góp phần nâng cao chất lượng giải vụ án hình Đây lý tác giả chọn đề tài “Đối tượng chứng minh vụ án giết người từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn thạc sỹ luật học chuyên ngành Luật hình tố tụng hình Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian vừa qua, vấn đề đối tượng chứng minh vụ án giết người đề cập đến nhiều cơng trình khoa học, biết tạp chí, nghiên cứu như: ''Điều tra vụ án giết người chưa rõ thủ phạm Việt Nam nay'' tác giả Triệu Quốc Kế, Nxb: Công an nhân dân, 1998, Hà Nội Tác giả nghiên cứu Thực trạng tội phạm giết người công tác điều tra án giết người Việt Nam Phương pháp điều tra, giải pháp để nâng cao hiệu cơng tác điều tra phòng ngừa tội phạm giết người Việt Nam Luận văn thạc sĩ đề tài Hoạt động thu thập, đánh giá, sử dụng chứng điều tra vụ án giết người theo pháp luật tố tụng hình Việt nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh tác giả Huỳnh Tấn Hải - bảo vệ năm 2012 Luận án Tiến sỹ Luật học đề tài “Thu thập, đánh giá sử dụng chứng điều tra vụ án hình Việt Nam nay” tác giả Đỗ Văn Đương – bảo vệ năm 2000 Giáo trình luật TTHS Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2000 Trong khóa luận tốt nghiệp Cử nhân luật học đề tài: “ Chứng minh tố tụng hình Việt Nam” tác giả Phạm Thế Lực – K41B – Khoa Luật – Đại học QGHN Trong khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật học đề tài: “Đối tượng chứng minh phương tiện chứng minh vụ án giết người” tác giả Nguyễn Văn Hoan – K41C – Khoa luật – ĐHQG Hà Nội Các cơng trình có nhiều đóng góp, có đề cập đến: đối tượng chứng minh, khái niệm đối tượng chứng minh phân loại đối tượng chứng minh, vấn đề cần phải chứng minh TTHS Việt Nam Nhưng đối tượng nghiên cứu luận văn, nên tác giả giải vấn đề cách khái quát chung làm rõ mối quan hệ với vấn đề khác luận văn để từ nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu làm rõ vấn đề luận văn Chưa có cơng trình sâu nghiên cứu đối tượng chứng minh vụ án giết người theo Luật Hình tố tụng hình hành, đặc biệt sâu vào nghiên cứu lý luận thực tiễn địa bàn cụ thể đối tượng chứng minh vụ án giết người từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu đề tài “đối tượng chứng minh vụ án giết người từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” với nhìn xun suốt từ lý luận thông qua thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh để có kiến nghị, giải pháp có sở lý luận thực tiễn cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật TTHS nước ta đối tượng chứng minh vụ án giết người Đánh giá thực tiễn hoạt động quan THTT hình tập trung giai đoạn xét xử địa bàn thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đối tượng chứng minh, tìm điểm tồn từ đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện mặt lập pháp có liên quan đến đối tượng chứng minh nâng cao hiệu áp dụng thực tiễn, từ góp phần nâng cao chất lượng giải vụ án hình 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, trình nghiên cứu, cần giải vấn đề sau:  Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận đối tượng chứng minh vụ án giết người;  Đánh giá thực tiễn hoạt động quan THTT hình liên quan tập trung giai đoạn xét xử sơ thẩm đến đối tượng chứng minh vụ án giết người thành phố Hồ Chí Minh;  Đưa giải pháp hoàn thiện quy định luật TTHS Việt Nam đối tượng chứng minh vụ án giết người giải pháp nâng cao hiệu thực tiễn áp dụng quy định quan THTT hình Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ cách toàn diện vấn đề lý luận thực tiễn đối tượng chứng minh tố tụng hình cụ thể tội giết người địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá thực trạng hoạt động quan tiến hành tố tụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đối tượng chứng minh Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nghiên cứu: giới hạn đối tượng chứng minh vụ án Giết người giai đoạn xét xử vụ án hình Việt Nam + Khơng gian: địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh + Thời gian: Thực tiễn xác định đối tượng chứng minh vụ án tội giết người năm năm (từ năm 2013-2017) Đề tài: “Đối tượng chứng minh vụ án giết người từ thực tiễn Thành phố Hồ chí Minh” nghiên cứu góc độ Luật hình tố tụng hình Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận: Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, quan điểm Đảng Nhà nước phòng chống tội phạm 5.2 Phương pháp nghiên cứu: Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu quy nạp, diễn dịch, phân tích, so sánh, đánh giá, điều tra, khảo sát, tổng hợp, thống kê để thực luận văn Có thể có nhiều phương pháp khác nhau, có phương pháp quan trọng sau: + Phương pháp phân tích: Là việc làm rõ chi tiết vấn đề có liên quan đến hoạt động chứng minh, đối tượng chứng minh; từ xác định đối tượng chứng minh vụ án giết người Các nội dung cần phân tích bao gồm: Chứng cứ, phạm trù chứng minh, đối tượng phạm vi chứng minh, giới hạn chứng minh, nghĩa vụ chứng minh, sở khoa học, sở phương pháp luận sở pháp lý việc thu thập, đánh giá, sử dụng chứng điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình + Phương pháp tổng hợp: Đó việc khái qt tồn nhận định độc lập sau phân tích Phương pháp tổng hợp giúp cho trình đánh giá tránh khỏi thiếu trọng tâm Các nội dung tổng hợp đặt hệ thống có mối liên hệ qua lại + Phương pháp thống kê: Nguồn thống kê lấy từ quan có thẩm quyền địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận luật hình sự, tố tụng hình đối tượng chứng minh tội Giết người Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên trường Đại học, Học viện chuyên Luật Bổ sung hoàn thiện thêm vấn đề lý luận chung đối tượng chứng minh vụ án giết người 6.2 Ý nghĩa thực tiễn luận văn Luận văn cung cấp thơng tin hữu ích cho việc nghiên cứu thực tiễn: chứng cứ, phạm trù chứng minh, đối tượng, phạm vi chứng minh, giới hạn ... thực tiễn địa bàn cụ thể đối tượng chứng minh vụ án giết người từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu đề tài đối tượng chứng minh vụ án giết người từ thực tiễn thành. .. VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI 1.1 Khái niệm, vai trò đối tượng chứng minh vụ án giết người 1.2 Đối tượng chứng minh vụ án giết người ... đúng, đầy đủ đối tượng chứng minh vụ án giết người Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG CHỨNG MINH TRONG VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI 1.1 Khái niệm, vai trò đối tượng chứng minh vụ án giết người 1.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối tượng chứng minh trong vụ án giết người từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ), Đối tượng chứng minh trong vụ án giết người từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn