Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm tình dục trẻ em từ thực tiễn quận tân bình, thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)

102 193 2
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:27

Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm tình dục trẻ em từ thực tiễn quận tân bình, thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm tình dục trẻ em từ thực tiễn quận tân bình, thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm tình dục trẻ em từ thực tiễn quận tân bình, thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Cao Xuân Cường ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC TRẺ EM TỪ THỰC TIỄN QUẬN TÂN BÌNH- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Cao Xuân Cường ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC TRẺ EM TỪ THỰC TIỄN QUẬN TÂN BÌNH- THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số : 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC TRẺ EM 1.1 Những vấn đề lý luận áp dụng pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em 1.2 Cơ sở pháp lý áp dụng pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em 13 1.3 Các nhân tố xã hội tác động đến áp dụng pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em 35 Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39 2.1 Thực tiễn định tội danh tội xâm phạm tình dục trẻ em địa bàn Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 39 2.2 Thực tiễn định hình phạt tội xâm phạm tình dục trẻ em địa bàn Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 51 Chương 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC TRẺ EM 62 3.1 Các yêu cầu áp dụng pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em 62 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật hình với tội xâm phạm tình dục trẻ em 69 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS BLTTHS : Bộ luật hình : Bộ luật tố tụng hình CQĐT CTTP NQ QPPL PLHS TP HCM : Cơ quan điều tra : Cấu thành tội phạm : Nghị : Quy phạm pháp luật : Pháp luật hình : Thành phố Hồ Chí Minh TAND : Tòa án nhân dân TANDTC TNHS : Tòa án nhân dân Tối cao : Trách nhiệm hình TTHS : Tố tụng hình VKSND : Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân Tối cao XPTDTE : Xâm phạm tình dục trẻ em DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu 2.1 Thống kê vụ án xâm phạm tình dục trẻ em tổng số vụ án hình sơ thẩm xét xử Tòa án nhân dân quận Tân Bình (từ năm 20132017) 40 Biểu 2.2 Cơ cấu loại tội xâm phạm tình dục trẻ em 40 Bảng 2.1 Tổng hợp kết định hình phạt địa bàn quận Tân Bình tội xâm phạm tình dục trẻ em (từ năm 2013-2017) 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trẻ em mầm non, tương lai đất nước, cần phải sống môi trường giáo dục, xã hội an toàn, lành mạnh để phát triển tồn diện Vì cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm XPTDTE cần quan tâm nữa, cần tăng cường biện pháp nhằm phát nhanh chóng, xác điều tra xử lý nghiêm minh tội XPTDTE Từ giành quyền đến nay, Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm, chăm lo, bảo vệ, trừng trị nghiêm khắc hành vi xâm phạm tình dục nói chung, xâm hại tình dục trẻ em nói riêng, nhiều án nghiêm khắc, có án tử hình người phạm tội Tòa án tuyên, thể quan điểm Nhà nước việc đấu tranh không khoan nhượng loại tội phạm này, học đắt giá người phạm tội, đồng thời tiếng chng cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung cộng đồng xã hội Qua thực tiễn áp dụng pháp luật hình cho thấy, loại tội phạm khơng xâm hại đến phát triển bình thường, lành mạnh trẻ em, mà gây ảnh hưởng xấu đến tâm, sinh lý trẻ lâu dài, làm tổn thương tinh thần trẻ em gia đình trẻ Ở góc độ xã hội, hành vi có tác động xấu đến mơi trường xung quanh, nhiều vụ án gây phẫn nộ, xúc, nhức nhối dư luận xã hội; việc xâm hại tình dục trẻ em khơng diễn cộng đồng hay nơi làm việc mà diễn gia đình, nhà trường nơi tưởng chừng an toàn với trẻ Đối tượng thực hành vi thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi Tính chất vụ việc XPTDTE ngày nghiêm trọng, đáng báo động xuống cấp đạo đức phận dân cư, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an tồn xã hội, nếp sống văn hóa, văn minh xã hội cộng đồng Quận Tân Bình quận, huyện TP Hồ Chí Minh có diện tích 22, 39 km2, địa giới hành chia làm 15 Phường (từ Phường 1 đến Phường 15), mật độ dân cư đơng, có số lượng lớn dân nhập cư sinh sống làm việc, nơi có nhiều trung tâm thương mại doanh nghiệp lớn, đặc biệt có sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, cụm cảng hàng không lớn Việt Nam khu vực Điều góp phần thúc đẩy kinh tế Quận phát triển nói riêng đóng góp vào phát triển Thành phố nói chung mặt khác kéo theo nhiều loại loại tội phạm phát triển có chiều hướng gia tăng phức tạp, đặc biệt loại tội phạm XPTDTE đặt cho quan Tư pháp quận Tân Bình nhiệm vụ nặng nề cơng tác giữ gìn an ninh trị, trật tự trị an địa phương, công tác áp dụng PLHS, xét xử TAND Quận Từ năm 2013 đến năm 2017, Tòa án nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đưa xét xử sơ thẩm 21 vụ án XPTDTE tổng số 27 vụ án thụ lý điều tra, đạt tỷ lệ giải 77,78% Trong thời gian qua, việc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm ngành, cấp, quan tư pháp quận Tân Bình ngày nâng cao, đạt kết định có đồng hệ thống pháp luật, nhiên gặp phải khó khăn thực tiễn áp dụng pháp luật số vướng mắc Việc hạn chế, thiếu sót quy định pháp luật hình vướng mắc áp dụng pháp luật thực tiễn gây khơng trở ngại cho quan tư pháp Quận, để kịp thời bảo vệ đối tượng yếu bị xâm hại trẻ em Những quy định điều luật tội XPTDTE nói chung điều luật cụ thể nói riêng, áp dụng gặp phải quan điểm, đường lối xử lý thiếu thống nhất, tùy nghi, cách hiểu, cách tiếp cận quy định pháp luật hình Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhiều khác biệt Điều này, dẫn đến việc áp dụng PLHS vào thực tế vụ án địa bàn quận Tân Bình, đơi lúc hết mức độ tương xứng chế tài áp dụng với tính chất, mức độ, hành vi nguy hiểm hậu mà người phạm tội gây ra, khơng thể hết tính nghiêm minh pháp luật vào đời sống xã hội Do đó, nhận thấy việc nghiên cứu lý luận quy định pháp luật hình Việt Nam, áp dụng pháp luật hình tội XPTDTE từ thực tiễn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cần thiết, qua phần góp vào việc hồn thiện hệ thống pháp luật hình để tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, bảo vệ hiệu quyền bất khả xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm phát triển bình thường mặt tâm sinh lý trẻ em Vì vậy, tác giả định chọn đề tài “Áp dụng pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em từ thực tiễn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Trong khoa học luật hình nước ta có nhiều cơng trình nghiên cứu lý luận chuyên sâu tội phạm xâm hại tình dục trẻ em Các cơng trình nghiên cứu sau tác giả nghiên cứu tham khảo để thực đề tài luận văn: “Giáo trình luật hình Việt Nam- Phần chung” Nhà xuất Khoa học xã hội, xuất năm 2014 GS TS Võ Khánh Vinh; “Giáo trình luật hình Việt Nam- Phần tội phạm” Nhà xuất Công an nhân dân, xuất năm 2008 GS TS Võ Khánh Vinh; “Lý luận chung định tội danh” Nhà xuất Khoa học xã hội, xuất năm 2013 GS TS Võ Khánh Vinh; “Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017” Nhà xuất Thế giới, xuất năm 2017 Tiến sĩ Đinh Thế Hưng Trần Văn Biên; “Bình luận khoa học Bộ luật hình sự- Phần tội phạm” Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh, xuất năm 2002 thạc sĩ Đinh Văn Quế; “Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sựNhững vấn đề lý luận thực tiễn” Nhà xuất Phương Đông, xuất năm 2000 thạc sĩ Đinh Văn Quế; “Giáo trình Luật hình Việt Nam” trường Đại học Luật Hà Nội năm 2008; “Quyết định hình phạt luật hình Việt Nam” Nhà xuất Chính trị quốc gia, xuất năm 1995 tác giải Nguyễn Ngọc Hòa; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, năm 2004 “Phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em, theo chức lực lượng Cảnh sát nhân dân”, Trần Phương Đạt làm chủ nhiệm; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, năm 2005 “Tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em tỉnh, thành phố phía Nam; thực trạng giải pháp phòng ngừa, đấu tranh”, Vũ Đức Trung làm chủ nhiệm Để phục vụ cho việc hoàn thành đề tài luận văn, tác giả luận văn tham khảo nghiên cứu khoa học tội XPTDTE, kể đến: Khánh Vân (2017) “Tìm hiểu tội xâm phạm tình dục trẻ em Bộ luật hình 2015”- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Luận văn thạc sỹ năm 2001 “Thực trạng giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác đấu tranh chống tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em, nước ta nay”, tác giải Đặng Thị Thanh; Luận văn thạc sỹ năm 2014 “Các tội xâm phạm tình dục trẻ em theo pháp luật hình Việt Nam, từ thực tiễn tỉnh Bình Phước”, tác giải Nguyễn Vinh Huy; Luận văn thạc sỹ năm 2014 “Các tội xâm phạm tình dục trẻ em Luật hình Việt Nam”, tác giải Nguyễn Tấn Thiện Các công trình nghiên cứu khoa học nói nghiên cứu vấn đề lý luận bản, lịch sử lập pháp hình Việt Nam; thực tiễn cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em phạm vi nước địa bàn cụ thể có kết luận, đưa kiến nghị hữu ích áp dụng vào thực tiễn Tuy nhiên, thấy cơng trình khoa học chưa có cơng trình nghiên cứu áp dụng PLHS tội XPTDTE địa bàn quận Tân Bình Đặc biệt, từ ngày 01/01/2018, Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), có hiệu lực thi hành, có thay đổi, bổ sung thêm tội so với Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009), nhằm phù hợp với thực tiễn xã hội quy phạm pháp luật khác Do vậy, đề tài “Áp dụng pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em từ thực tiễn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh” đề tài mới, lần nghiên cứu cấp độ luận văn thạc sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận, quy định pháp luật tội XPTDTE, thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017, luận văn đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội XPTDTE, góp phần vào cơng đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ vững trật tự, an toàn xã hội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích đây, luận văn tập trung thực nhiệm vụ: - Thứ nhất: Phân tích, tìm hiểu vấn đề lý luận quy định pháp luật áp dụng pháp luật hình tội XPTDTE; - Thứ hai: Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội XPTDTE, địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; - Thứ ba: Xác định nguyên nhân hạn chế, vi phạm, sai lầm áp dụng pháp luật hình tội XPTDTE địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; - Thứ tư: Kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh, phòng ngừa loại tội phạm địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; ... dụng pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em 35 Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM TÌNH DỤC TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. .. tội xâm phạm tình dục trẻ em Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Các yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng. .. XPTDTE, thực tiễn áp dụng pháp luật hình tội xâm phạm tình dục trẻ em địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017, luận văn đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật hình tội
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm tình dục trẻ em từ thực tiễn quận tân bình, thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ), Áp dụng pháp luật hình sự đối với các tội xâm phạm tình dục trẻ em từ thực tiễn quận tân bình, thành phố hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn