Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận tân phú, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

83 148 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 13:07

Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận tân phú, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận tân phú, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận tân phú, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TÔ THỊ NGỌC PHƯỢNG ÁP DỤNG HÌNH PHẠT THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TÔ THỊ NGỌC PHƯỢNG ÁP DỤNG HÌNH PHẠT THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành:Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH VĂN EM HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình tơi tự nghiên cứu; số liệu Luận văn có sở rõ ràng trung thực Kết luận luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2018 Tác giả luận văn Tô Thị Ngọc Phượng MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬNPHÁP LUẬT CỦA ÁP DỤNG HÌNH PHẠT 1.1 Những vấn đề lý luận áp dụng hình phạt 1.2 Quy định pháp luật hình Việt Nam hình phạt thuộc thẩm quyền áp dụng Tòa án nhân dân cấp huyện 36 CHƯƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TẠI QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39 2.1 Khái quát kết áp dụng hình phạt quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 39 2.2 Thực trạng định hình phạt quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 41 2.3 Thực trạng miễn hình phạt giảm mức hình phạt tuyên quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 49 CHƯƠNG YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG HÌNH PHẠT ĐÚNG TẠI QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 54 3.1 Yêu cầu bảo đảm áp dụng hình phạt quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 54 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng hình phạt quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 60 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCT : Bộ Chính trị BLHS : Bộ luật Hình BLTTHS : Bộ luật Tố tụng hình CP : Chính phủ CT : Chỉ thị ĐCS : Đảng cộng sản ĐTV : Điều tra viên HĐXX : Hội đồng xét xử HP : Hình phạt KL : Kết luận KSĐT : Kiểm sát điều tra KSV : Kiểm sát viên KSXX : Kiểm sát xét xử NN : Nhà Nước PL : Pháp luật TANDTC : Toà án nhân dân tối cao THQCT : Thực hành quyền công tố TP : Thẩm phán VAHS : Vụ án hình VKSND : Viện kiểm sát nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa XXST : Xét xử sơ thẩm DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số vụ số bị cáo bị xét xử sơ thẩm vụ án hình địa bàn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (2013 – 2017) Bảng 2.2 Kết áp dụng hình phạt xét xử hình Tòa án nhân dân quận Tân Phú giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn cải cách phápquan Tòa án xác định trung tâm, hoạt động xét xử Tòa án coi trọng tâm, hoạt động xét xử vụ án hình Tòa án giai đoạn tồn q trình tố tụng hình Vì khác với hoạt động xét xử loại án khác như: án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, xét xử vụ án hình Tồ án giai đoạn chuyển tiếp sau điều tra, truy tố; kết thúc việc xét xử hình Tòa án nhân danh Nhà nước để tuyên án, kết tội người vi phạm pháp luật hình áp dụng hình phạt người phạm tội Trong khoa học pháp luật hình hình phạt trách nhiệm pháp lý mà người phạm tội phải gánh chịu hành vi phạm tội, tương xứng với tính chất, mức độ hậu tội phạm mà gây ra, thể lên án trừng trị Nhà nước người phạm tội Cho nên hoạt động xét xử hình ln đòi hỏi Tòa án phải áp dụng chế định (chế tài) hình phạt; áp dụng hình phạt góp phần bảo vệ cơng lý, bảo vệ quyền người, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng người phạm tội người bị tội phạm xâm hại Tạo điều kiện để người phạm tội sớm có hội sửa chữa, khắc phục lỗi lầm thân Từ năm 2013 đến năm 2017 công tác xét xử án hình Thẩm phán TAND quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng đúng, đầy đủ quy định pháp luật hình chế tài hình phạt Nhưng hoạt động áp dụng hình phạt XXST VAHS TAND quận Tân Phú tồn tại, hạn chế, là: Áp dụng loại hình phạt chưa phù hợp với tính chất, mức độ, nhân thân người phạm tội; Áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình khơng dẫn đến áp dụng loại hình phạt khơng phù hợp xử nhẹ hay nặng; Cho hưởng án treo không phù hợp không đủ điều kiện; xử khung hình phạt khơng quy định pháp luật; định hình phạt người chưa đủ 18 tuổi phạm tội khơng đúng; định hình phạt bổ sung tùy tiện, chưa phù hợp với thực tế… Do vậy, việc nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động áp dụng hình phạt TAND quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng hoạt động áp dụng xây dựng pháp luật Một mặt, góp phần làm phong phú hoàn thiện lý luận áp dụng hình phạt, mặt khác góp phần nâng cao hiệu hoạt động áp dụng hình phạt thực tiễn xét xử, hoàn thiện quy định pháp luật hình áp dụng hình phạt hướng dẫn áp dụng pháp luật trình giải VAHS Từ lý học viên chọn Đề tài “Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn thạc sĩ có tính cấp thiết, thời khoa học thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Trong trình thực đề tài luận văn, học viên tham khảo cơng trình nghiên cứu sau đây: * Các sách chuyên khảo: - Giáo trình Luật hình Việt Nam phần chung, GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 2014 [41] - Luận án Tiến sỹ tác giả Lê Xuân Thân: “Áp dụng pháp luật hoạt động xét xử TAND Việt Nam nay”, năm 2004 [34] - Luận án Tiến sỹ Chu Thị Thu Trang: “Hoạt động áp dụng pháp luật hình quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án Việt Nam”, năm 2009 [35] - Luận văn thạc sỹ luật học: “Áp dụng hình phạt hoạt động xét xử sơ thẩm án hình Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên”, tác giả Nguyễn Mạnh Toàn, Viện Nhà nước Pháp luật, trường Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2008 [31] - Luận văn thạc sỹ luật học: “Áp dụng pháp luật xét xử sơ thẩm vụ án hình Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La” tác giả Lương Long Bình, Viện Nhà nước Pháp luật, trường Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2014 [2] - Luận văn thạc sỹ luật học: “Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”, tác giả Hoàng Văn Huyền, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện khoa học xã hội năm 2016 [17] - Luận văn thạc sỹ luật học: “Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình”, tác giả Vũ Quang Chung, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện khoa học xã hội, năm 2016 [5] - Luận văn thạc sỹ luật học: “Áp dụng hình phạt tội phạm xâm phạm sở hữu theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”, tác giả Trần Thị kim Quy, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện khoa học xã hội năm 2017 [28] - Luận văn thạc sỹ luật học: “Áp dụng hình phạt từ thực tiễn tỉnh Bắc Giang”, tác giả Nguyễn Ngọc Thương Hiền, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện khoa học xã hội năm 2017 [12] - Luận văn thạc sỹ luật học: “Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình Việt Nam, từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” tác giả Đình Tuấn Long, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện khoa học xã hội, năm 2017 [19] - Luận văn thạc sỹ luật học: “Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình Việt Nam, từ thực tiễn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội” tác giả Đỗ Minh Loan, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Viện khoa học xã hội, năm 2017 [18] - Bài viết tác giả Lưu Tiến Dũng: “Bàn áp dụng pháp luật cơng tác xét xử’’, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 05/2005 [6] Kết nghiên cứu cơng trình nghiên cứu đây, mặt cung cấp cho học viên cách tiếp cận nghiên cứu, mặt khác cung cấp cho học viên tri thức cần thiết để học viên thực đề tài luận văn giao Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Thơng qua việc làm rõ vấn đề lý luận áp dụng hình phạt, nội dung quy định pháp luật hình áp dụng hình phạt thực tiễn áp dụng hình phạt quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Luận văn đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng hình phạt địa bàn nói thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn có nhiệm vụ: - Phân tích vấn đề lý luận, áp dụng hình phạt TAND, tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm, chủ thể, nội dung hình thức áp dụng hình phạt phiên tòa XXHS; vấn đề chung việc áp dụng hình phạt TAND quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh - Phân tích quy định pháp luật hình hình phạt thuộc thẩm quyền áp dụng Tòa án nhân dân cấp huyện - Phân tích đánh giá thực tiễn áp dụng hình phạt quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017 - Đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng hình phạt Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ... định pháp luật hình áp dụng hình phạt hướng dẫn áp dụng pháp luật trình giải VAHS Từ lý học viên chọn Đề tài Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Tân Phú, thành phố Hồ. .. DỤNG HÌNH PHẠT TẠI QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39 2.1 Khái quát kết áp dụng hình phạt quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 39 2.2 Thực trạng định hình phạt quận Tân. .. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG HÌNH PHẠT ĐÚNG TẠI QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 54 3.1 Yêu cầu bảo đảm áp dụng hình phạt quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 54 3.2 Các giải pháp bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận tân phú, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ), Áp dụng hình phạt theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận tân phú, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn