SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 13 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2011, TẠI HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

82 110 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 08:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT 13 GIỐNG VỤ XUÂN 2011, TẠI HUYỆN GỊ DẦU, TỈNH TÂY NINH NGÀNH KHĨA SVTH : NÔNG HỌC : 2007 2011 : NGUYỄN THỊ THÚY ANH Tháng 08/2011 i SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT 13 GIỐNG VỤ XUÂN 2011, TẠI HUYỆN DẦU, TỈNH TÂY NINH Tác giả NGUYỄN THỊ THÚY ANH Khóa luận văn đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU Ks NGUYỄN THỊ HOÀI TRÂM Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến ba mẹ sinh thành, dưỡng dục, động viên khích lệ suốt thời gian qua Xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học tất q thầy nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý giá suốt thời gian em học tập trường Đặc biệt, em gởi lời cảm ơn đến cô Nguyễn Thị Thúy Liễu, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoài Trâm, Viện nghiên cứu dầu có dầu, gia đình Huỳnh Văn Đạt, ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, huyện Dầu, tỉnh Tây Ninh giúp đỡ tạo điều kiện cho em thực tốt khóa luận Xin cảm ơn tập thể lớp DH07NHA, người bạn chân thành động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập Tp HCM, tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thúy Anh iii TÓM TẮT Đề tài “So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 13 giống vụ Xuân 2011, huyện Dầu, tỉnh Tây Ninh” thực từ tháng đến tháng 6/2011, ấp Phước Hội, xã Phước Thạnh, huyện Dầu, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm tiến hành với 13 giống: VDM 3, VDM 7, VDM 9, VDM 11, VDM 12, VDM 13, VDM 18, VDM 21, VDM 22, VDM 24, VDM 27, VDM 32 giống V6 làm đối chứng Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên yếu tố, lần lặp lại Kết đạt sau: Thời gian sinh trưởng phát triển giống mè: thời gian sinh trưởng giống thí nghiệm bị rút ngắn điều kiện mưa, giống có thời gian sinh trưởng dài so với giống VDM 22 (70 ngày) Các tiêu sinh trưởng: thời điểm 54 (NSG) giống VDM 18 chiều cao đạt (134,2 cm), giống đối chứng V6 (121,6 cm) Số đốt thân nhiều giống VDM 27 V6 (Đ/c) đạt 21,3 đốt Tổng số xanh nhiều giống VDM 27 V6 (Đ/c) đạt 42,7 (lá) Vị trí đóng trái thấp giống V6 (Đ/c) (21,7 cm), giống VDM có vị trí đóng trái cao với 34,6 (cm) Chiều dài đoạn cho trái dài thuộc giống VDM 21 đạt 82,4 (cm) tương đương với giống đối chứng V6 (82,0 cm) Số đốt đoạn cho trái nhiều giống VDM 21(14,9 đốt) giống V6 đạt (14,7 đốt) Chiều dài đốt trung bình đoạn cho trái ngắn giống VDM 32 đạt (5,4 cm), giống đối chứng đạt 5,6 (cm) Các yếu tố câu thành suất: giốngsố trái/cây đạt nhiều V6 (Đ/c) 51,4 (trái/cây) giống VDM đạt 51,0 (trái/cây) Giống có chiều dài trái dài giống VDM đạt 4,3 (cm) Các giống thí nghiệm có ngăn, số hạt/trái nhiều so với giống khác VDM (85,3 hạt/trái) cao giống V6 (Đ/c) Trọng lượng 1000 hạt cao 2,8 (g) giống VDM 24 VDM 27 Năng suất thực thu: giống VDM đạt suất cao thí nghiệm vụ Xuân (2011) 14,59 tạ/ha Tổng chi phí trồng 12.624.000 (đồng) lợi nhuận thu cao giống VDM 30.246.000 (đồng/ha) iv MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách bảng vii Danh sách chữ viết tắt viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu 2.1.1 Nguồn gốc, xuất xứ phân bố 2.1.2 Phân loại thực vật học 2.1.3 Một số giống phổ biến tỉnh phía Nam 2.2 Đặc điểm thực vật học .5 2.2.1 Rễ 2.2.2 Thân 2.2.3 Lá 2.2.4 Cành 2.2.5 Hoa 2.2.6 Quả 2.2.7 Hạt 2.3 Yêu cầu sinh thái 2.3.1 Khí hậu 2.3.2 Đất đai 2.3.3 Các chất dinh dưỡng .9 2.4 Công dụng giá trị 10 v 2.4.1 Công dụng 10 2.4.2 Giá trị dinh dưỡng 11 2.5 Tình hình sản xuất giới Việt Nam 12 2.5.1 Tình hình sản xuất giới 12 2.5.2 Tình hình sản xuất Việt Nam 13 2.6 Tình hình nghiên cứu giới Việt Nam 14 2.6.1 Tình hình nghiên cứu giới .14 2.6.2 Tình hình nghiên cứu nước 17 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 23 3.1.1 Thời gian .23 3.1.2 Điều kiện tự nhiên khu vực thí nghiệm 23 3.2 Nội dung nghiên cứu .24 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu .24 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4 Kỹ thuật canh tác .26 3.5 Các tiêu theo dõi lấy mẫu .26 3.5.1 Cách lấy mẫu theo dõi 26 3.5.2 Các tiêu theo dõi .27 3.6 Phương pháp xử lý số liệu .28 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1 Đặc điểm hình thái giống thí nghiệm .29 4.2 Thời gian sinh trưởng phát triển giống 30 4.3 Chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao qua thời điểm đo đếm 31 4.3.1 Chiều cao giống 31 4.3.2 Biến thiên chiều cao .33 4.4 Tổng số đốt 33 4.5 Số xanh biến thiên số xanh giống 34 4.5.1 Số xanh .34 4.5.2 Biến thiên số xanh 36 vi 4.6 Các đặc điểm thân đốt giống thí nghiệm 37 4.7 Đánh giá tiêu yếu tố cấu thành suất suất .38 4.7.1 Các tiêu yếu tố cấu thành suất 38 4.7.2 Các tiêu vềtrọng lượng trái hạt 40 4.7.3 Năng suất thực thu, suất lý thuyết hàm lượng dầu 42 4.8 Hiệu kinh tế .44 4.9 Một số sâu hại xuất ruộng thí nghiệm 47 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO .50 PHỤ LỤC 53 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: dùng cho thực phẩm, dược, công nghiệp mỹ nghệ 11 Bảng 2.2: Bảng phân tích thành phần dinh dưỡng có bột thịt 12 Bảng 2.3: Bảng số liệu diện tích, suất sản lượng giới 13 Bảng 2.4: Diện tích, suất sản lượng Việt Nam từ năm 2005 - 2009 14 Bảng 2.5: Bảng phân tích chất lượng Việt Nam 18 Bảng 2.6: Chất lượng trắng giống V6 18 Bảng 2.7:Chất lượng đen giống V36 19 Bảng 3.1: Diễn biến thời tiết thời gian thí nghiệm 23 Bảng 3.2: Thành phần dinh dưỡng đất thí nghiệm 24 Bảng 3.3: Bảng nguồn gốc giống thí nghiệm 24 Bảng 4.1: Bảng đặc điểm hình thái giống 29 Bảng 4.2: Thời gian sinh trưởng phát triển giống 30 Bảng 4.3: Chiều cao giống (cm) 32 Bảng 4.4: Bảng biến thiên chiều cao (cm/cây/7 ngày) 33 Bảng 4.5: Số đốt giống qua thời điểm đo đếm (đốt) 34 Bảng 4.6: Số xanh qua thời điểm đo đếm (lá) 35 Bảng 4.7: Bảng biến thiên số xanh (lá/cây/7 ngày) 36 Bảng 4.8: Các đặc điểm thân đốt 37 Bảng 4.9: Các tiêu yếu tố cấu thành suất 39 Bảng 4.10: Bảng trọng lượng trái, hạt tỷ lệ % hạt giống 41 Bảng 4.11: Bảng suất hàm lượng dầu giống 43 Bảng 4.12: Tổng chi phí trồng 45 Bảng 4.13: Bảng hiệu kinh tế/1 trồng 46 Bảng 4.14: Một số sâu hại ruộng thí nghiệm 47 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCC : Chiều cao CCĐTĐT : Chiều cao đóng trái CD ĐTB ĐCT: Chiều dài đốt trung bình đaọn cho trái CDĐCT : Chiều dài đoạn cho trái CDT : Chiều dài trái CV : Hệ số biến động (Coefficient of Variation) Đ/c : Đối chứng ĐKT : Đường kính trái HLD : Hàm lượng dầu LSD : Sự khác biệt tối thiểu có ý nghĩa (Least Significant Differences) NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu NSQĐ : Năng suất quy đổi NSG : Ngày sau gieo NRH : Ngày hoa SĐĐCT : Số đốt đoạn cho trái SHTT : Số hạt trái STTC : Số trái TGRH : Thời gian hoa TGST : Thời gian sinh trưởng TLNM : Tỷ lệ nảy mầm TL : Trọng lượng %TLH : Phần trăm trọng lượng hạt %TLHC : Phần trăm trọng lượng hạt T0tb : Nhiệt độ trung bình T0max : Nhiệt độ cao T0min : Nhiệt độ thấp Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Cây (Sesamum indicum L.) gọi vừng, có dầu lâu đời Trong hạt hàm lượng dầu béo 45 – 55%, Protein 16 – 20% protein có đủ axit amin khơng thay Ngồi ra, hạt chứa nhiều vitamin A, B1, B2, PP số nguyên tố khoáng canxi, phốt pho, kẽm, đồng, molipden… Theo báo cáo Morris (2002), hạt chứa hàm lượng canxi cao gấp ba lần canxi sữa Từ lâu đời dân ta dùng hạt làm thức ăn Ngoài ý nghĩa ăn hạt có tác dụng chữa bệnh, người cao tuổi Dầu loại dầu thực vật cao cấp dùng thay mỡ động vật, giúp ta tránh nhiều bệnh bệnh tim mạch, huyết áp cao, vữa động mạch… Dầu dùng vài ngành cơng nghiệp, kỹ nghệ chất kháng nấm, kháng khuẩn, thuốc trừ sâu, mỹ phẩm, chất hồ tan, xà phòng Ngồi phụ phẩm trình chế biến hạt tận dụng trồng trọt chăn ni Theo xu hướng nhu cầu sản xuất tiêu thụ dầu thực vật nói chung, dầu nói riêng ngày tăng Những điều khẳng định có chỗ đứng thị trường nước xuất Mặt khác, loại trồng cạn ngắn ngày có ưu hệ thống luân canh trồng Do đó, việc đưa trồng cạn ngắn ngày có giá trị cao góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng đa dạng, bền vững Tuy nhiên, so với giống trồng khác tiến kỹ thuật giống hạn chế, số giống chọn tạo áp dụng sản xuất khơng nhiều Điều chưa xem trồng nên đầu tư nghiên cứu ứng dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất hạn chế 59 3.2 Số đốt Dependent Variable: so dot 26nsg Source Model Error Corrected Total Sum of Squares 3.49128205 2.05846154 5.54974359 DF 14 24 38 R-Square 0.629089 Source K T Coeff Var 5.745317 DF 12 Trắc nghiệm phân hạng Means with E E E E E E E E Mean Square 0.24937729 0.08576923 Root MSE 0.292864 Anova SS 0.94820513 2.54307692 F Value 2.91 Pr > F 0.0105 Y Mean 5.097436 Mean Square 0.47410256 0.21192308 F Value 5.53 2.47 Pr > F 0.0106 0.0286 t Tests (LSD) for (so dot 26nsg) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 0.085769 Critical Value of t 2.06390 Least Significant Difference 0.4935 the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 5.5333 27 B A 5.5000 B A C 5.3000 11 B D A C 5.2667 B D A C 5.2000 21 B D A C 5.1667 B D A C 5.1333 13 B D C 5.0333 22 D C 4.9667 18 D C 4.8667 32 D 4.8000 24 D 4.8000 3 4.7000 12 Dependent Variable: so dot 33nsg Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.662854 Source K T Trắc nghiệm phân hạng Sum of Squares 11.38102564 5.78871795 17.16974359 Coeff Var 5.963135 DF 12 Mean Square 0.81293040 0.24119658 Root MSE 0.491118 Anova SS 2.29128205 9.08974359 F Value 3.37 Pr > F 0.0044 Y Mean 8.235897 Mean Square 1.14564103 0.75747863 F Value 4.75 3.14 t Tests (LSD) for (so dot 33nsg) Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 0.241197 Critical Value of t 2.79694 Least Significant Difference 1.1216 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 9.3000 27 B A 8.7333 11 B A C 8.5000 13 B A C 8.4000 12 B A C 8.3667 B A C 8.3000 B A C 8.2667 B A C 8.2667 3 B A C 8.2667 22 B C 8.0333 21 B C 7.7333 18 C 7.4667 32 C 7.4333 24 Pr > F 0.0183 0.0082 60 Dependent Variable: so dot 40nsg Source Model Error Corrected Total Sum of Squares 15.59487179 15.46256410 31.05743590 DF 14 24 38 R-Square 0.502130 Source K T Coeff Var 6.150097 DF 12 Mean Square 1.11391941 0.64427350 Root MSE 0.802666 F Value 1.73 Pr > F 0.1154 Y Mean 13.05128 Anova SS 0.51743590 15.07743590 Mean Square 0.25871795 1.25645299 F Value 0.40 1.95 Pr > F 0.6737 0.0791 Sum of Squares 64.3246154 43.8230769 108.1476923 Mean Square 4.5946154 1.8259615 F Value 2.52 Pr > F 0.0227 Dependent Variable: so dot 47nsg Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.594785 Source K T Coeff Var 7.725004 DF 12 Trắc nghiệm phân hạng Root MSE 1.351281 Anova SS 14.45692308 49.86769231 Y Mean 17.49231 Mean Square 7.22846154 4.15564103 F Value 3.96 2.28 Pr > F 0.0327 0.0417 t Tests (LSD) for Y(so dot 47nsg) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 1.825962 Critical Value of t 2.06390 Least Significant Difference 2.2771 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 19.700 27 B A 18.967 11 B A C 18.733 B D A C 18.400 21 B D A C 18.267 B D E C 17.133 22 B D E C 17.067 24 B D E C 17.000 18 B D E C 16.733 3 D E C 16.600 12 D E C 16.567 D E 16.267 32 E 15.967 13 Dependent Variable: so dot 54nsg Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.656369 Source K T Trắc nghiệm phân hạng Sum of Squares 70.8205128 37.0769231 107.8974359 Coeff Var 6.303540 DF 12 Mean Square 5.0586081 1.5448718 Root MSE 1.242929 Anova SS 17.58974359 53.23076923 F Value 3.27 Pr > F 0.0052 Y Mean 19.71795 Mean Square 8.79487179 4.43589744 t Tests (LSD) for (so dot 54nsg) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 1.544872 Critical Value of t 2.06390 Least Significant Difference 2.0945 F Value 5.69 2.87 Pr > F 0.0095 0.0134 61 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 21.333 A 21.333 27 B A 21.000 11 B A C 20.667 B A C 20.667 24 B D A C 20.333 21 E B D A C 19.333 22 E B D A C 19.333 18 E B D C 19.000 3 E D C 18.667 E D 18.333 12 E D 18.333 32 E 18.000 13 3.3 Tổng số Dependent Variable: so la 19nsg Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.280875 Source K T Sum of Squares 1.34358974 3.44000000 4.78358974 Coeff Var 13.42287 DF 12 Mean Square 0.09597070 0.14333333 Root MSE 0.378594 F Value 0.67 Pr > F 0.7803 Y Mean 2.820513 Anova SS 0.02666667 1.31692308 Mean Square 0.01333333 0.10974359 F Value 0.09 0.77 Pr > F 0.9115 0.6780 Sum of Squares 13.66974359 8.12923077 21.79897436 Mean Square 0.97641026 0.33871795 F Value 2.88 Pr > F 0.0110 Dependent Variable: so la 26nsg Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.627082 Source K T Coeff Var 5.702964 DF 12 Trắc nghiệm phân hạng Means with E E E E E E E E Root MSE 0.581995 Anova SS 2.85743590 10.81230769 Y Mean 10.20513 Mean Square 1.42871795 0.90102564 F Value 4.22 2.66 Pr > F 0.0269 0.0199 t Tests (LSD) for (so dot 26nsg) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 0.338718 Critical Value of t 2.06390 Least Significant Difference 0.9808 the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 11.0667 27 B A 11.0000 B A C 10.6000 11 B D A C 10.5333 B D A C 10.4000 21 B D A C 10.3333 B D A C 10.2667 24 B D A C 10.2667 13 B D C 10.0667 22 D C 9.7333 32 D 9.6000 3 9.4000 12 9.4000 18 Dependent Variable: so la 33nsg Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 Sum of Squares 48.29333333 20.79589744 69.08923077 Mean Square 3.44952381 0.86649573 F Value 3.98 Pr > F 0.0015 62 R-Square 0.698999 Source K T Coeff Var 5.633681 DF 12 Trắc nghiệm phân hạng Root MSE 0.930858 Anova SS 8.59076923 39.70256410 Y Mean 16.52308 Mean Square 4.29538462 3.30854701 F Value 4.96 3.82 Pr > F 0.0158 0.0025 t Tests (LSD) for (so la 33nsg) Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 0.866496 Critical Value of t 2.79694 Least Significant Difference 2.1258 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 18.6000 27 B A 17.6667 13 B A C 17.4667 11 B D A C 16.8000 12 B D A C 16.7333 B D A C 16.6000 B D A C 16.5333 B D A C 16.5333 3 B D A C 16.5333 22 B D C 16.0667 21 D C 15.4667 18 D 14.9333 32 D 14.8667 24 Dependent Variable: so la 40nsg Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.657078 Source K T Trắc nghiệm phân hạng Sum of Squares 67.8482051 35.4092308 103.2574359 Coeff Var 4.645177 DF 12 Mean Square 4.8463004 1.4753846 Root MSE 1.214654 Anova SS 0.61743590 67.23076923 F Value 3.28 Pr > F 0.0051 Y Mean 26.14872 Mean Square 0.30871795 5.60256410 F Value 0.21 3.80 Pr > F 0.8127 0.0026 t Tests (LSD) for (so la 40nsg) Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 1.475385 Critical Value of t 2.79694 Least Significant Difference 2.7739 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 29.0000 11 B A 28.2000 27 B A C 27.2667 B D A C 26.9333 B D A C 26.3333 12 B D C 26.0667 13 B D C 25.6000 18 B D C 25.4667 24 D C 25.4000 21 D C 25.3333 3 D C 25.2000 22 D C 24.9333 D 24.2000 32 Dependent Variable: so la 47nsg Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 Sum of Squares 257.2984615 175.2923077 432.5907692 Mean Square 18.3784615 7.3038462 F Value 2.52 Pr > F 0.0227 63 R-Square 0.594785 Source K T Coeff Var 7.725004 DF 12 Root MSE 2.702563 Anova SS 57.8276923 199.4707692 Y Mean 34.98462 Mean Square 28.9138462 16.6225641 F Value 3.96 2.28 Pr > F 0.0327 0.0417 Trắc nghiệm phân hạng t Tests (LSD) for (so la 47nsg) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 7.303846 Critical Value of t 2.06390 Least Significant Difference 4.5543 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 39.400 27 B A 37.933 11 B A C 37.467 B D A C 36.800 21 B D A C 36.533 B D E C 34.267 22 B D E C 34.133 24 B D E C 34.000 18 B D E C 33.467 3 D E C 33.200 12 D E C 33.133 D E 32.533 32 E 31.933 13 Dependent Variable: so la 54nsg Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.599810 Source K T Trắc nghiệm phân hạng Sum of Squares 258.8717949 172.7179487 431.5897436 Coeff Var 6.802544 DF 12 Mean Square 18.4908425 7.1965812 Root MSE 2.682644 Anova SS 59.2820513 199.5897436 F Value 2.57 Pr > F 0.0204 Y Mean 39.43590 Mean Square 29.6410256 16.6324786 F Value 4.12 2.31 Pr > F 0.0290 0.0390 t Tests (LSD) for (so la 54nsg) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 7.196581 Critical Value of t 2.06390 Least Significant Difference 4.5207 Means with the same letter are not significantly t Grouping Mean N A 42.667 A 42.667 B A 42.000 B A 41.333 B A C 40.667 B A C 40.667 B D A C 38.667 B D A C 38.667 B D C 38.000 B D C 38.000 D C 36.667 D C 36.667 D 36.000 3.4 Chỉ tiêu thân đốt different T 27 11 21 24 22 18 12 32 13 Dependent Variable: Chieu dai doan cho trai Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 Sum of Squares 920.861538 550.697436 1471.558974 Mean Square 65.775824 22.945726 F Value 2.87 Pr > F 0.0113 64 R-Square 0.625773 Source K T Coeff Var 6.455308 DF 12 Trắc nghiệm phân hạng Root MSE 4.790170 Anova SS 105.5158974 815.3456410 Y Mean 74.20513 Mean Square 52.7579487 67.9454701 F Value 2.30 2.96 Pr > F 0.1220 0.0114 t Tests (LSD) for (CD doan cho trai) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 22.94573 Critical Value of t 2.06390 Least Significant Difference 8.0722 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 82.400 21 A 82.000 B A 77.667 13 B A 77.267 22 B A 77.267 18 B A C 74.667 B C 72.533 32 B C 71.800 B C 71.467 11 B C 71.000 27 B C 69.600 3 C 68.867 12 C 68.133 24 Dependent Variable: So dot doan cho trai Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.651426 Source K T Trắc nghiệm phân hạng Sum of Squares 82.5046154 44.1476923 126.6523077 Coeff Var 11.17338 DF 12 Mean Square 5.8931868 1.8394872 Root MSE 1.356277 Anova SS 0.41230769 82.09230769 F Value 3.20 Pr > F 0.0059 Y Mean 12.13846 Mean Square 0.20615385 6.84102564 F Value 0.11 3.72 Pr > F 0.8944 0.0030 t Tests (LSD) for (so dot doan cho trai) Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 1.839487 Critical Value of t 2.79694 Least Significant Difference 3.0973 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 14.933 21 A 14.667 B A 13.333 27 B A 13.200 22 B A 12.600 11 B A 12.333 24 B 11.533 B 11.133 B 11.000 18 B 11.000 13 B 10.867 3 B 10.733 32 B 10.467 12 Dependent Variable: Chieu cao dong trai dau tien Sum of Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 Squares 606.1723077 361.6820513 967.8543590 Mean Square 43.2980220 15.0700855 F Value 2.87 Pr > F 0.0112 65 R-Square 0.626305 Source K T Trắc nghiệm phân hạng Coeff Var 14.05224 DF 12 Root MSE 3.882021 Anova SS 57.3312821 548.8410256 Y Mean 27.62564 Mean Square 28.6656410 45.7367521 F Value 1.90 3.03 Pr > F 0.1711 0.0099 t Tests (LSD) for (chieu cao dong trai dau tien) Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 15.07009 Critical Value of t 2.79694 Least Significant Difference 8.8653 Means with the same letter are not significantly t Grouping Mean N A 34.600 B A 31.533 B A 31.000 B A C 30.800 B D A C 30.467 B D A C 27.733 B D A C 27.400 B D A C 26.933 B D A C 25.800 B D C 25.067 B D C 24.067 D C 22.067 D 21.667 different T 18 24 21 12 11 22 27 13 32 Dependent Variable: Chieu dai dot trung binh doan cho trai Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.571292 Source K T Trắc nghiệm phân hạng Sum of Squares 13.84394359 10.38873333 24.23267692 Coeff Var 10.59590 DF 12 Mean Square 0.98885311 0.43286389 Root MSE 0.657924 Anova SS 0.22820000 13.61574359 F Value 2.28 Pr > F 0.0363 Y Mean 6.209231 Mean Square 0.11410000 1.13464530 F Value 0.26 2.62 Pr > F 0.7705 0.0215 t Tests (LSD) for (chieu dai dot trung binh cho trai) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 0.432864 Critical Value of t 2.06390 Least Significant Difference 1.1087 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 7.0800 18 A 7.0733 13 B A 6.8367 32 B A C 6.6300 12 B D A C 6.4833 B D A C 6.4733 E B D A C 6.4433 3 E B D C 5.8900 22 E D C 5.6833 11 E D C 5.6433 24 E D C 5.6100 E D 5.5133 21 E 5.3600 27 3.5 Chỉ tiêu yếu tố câu thành suất Dependent Variable: so trai tren cay Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 Sum of Squares 1067.096385 413.108046 1480.204431 Mean Square 76.221170 17.212835 F Value 4.43 Pr > F 0.0007 66 R-Square 0.720911 Source K T Coeff Var 9.560206 DF 12 Trắc nghiệm phân hạng Root MSE 4.148835 Anova SS 28.056754 1039.039631 Y Mean 43.39692 Mean Square 14.028377 86.586636 F Value 0.81 5.03 Pr > F 0.4545 0.0004 t Tests (LSD) for (so trai tren cay) Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 17.21284 Critical Value of t 2.79694 Least Significant Difference 9.4747 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 51.443 B A 51.030 3 B A C 46.823 22 B A C 45.300 18 B A C 44.853 24 B A C 44.473 B A C 44.017 12 B D A C 43.467 13 B D A C 42.930 32 B D E C 41.810 D E C 40.903 21 D E 34.457 11 E 32.653 27 Dependent Variable: so trai tren moi mat Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.777193 Source K T Trắc nghiệm phân hạng Sum of Squares 15.98666667 4.58307692 20.56974359 Coeff Var 11.92629 DF 12 Mean Square 1.14190476 0.19096154 Root MSE 0.436991 Anova SS 0.22358974 15.76307692 F Value 5.98 Pr > F F 0.5646 F 0.0558 Y Mean 0.771795 Anova SS 0.02917436 0.24584103 Mean Square 0.01458718 0.02048675 F Value 1.54 2.17 Pr > F 0.2343 0.0517 Sum of Squares 8.42769231 0.91128205 9.33897436 Mean Square 0.60197802 0.03797009 F Value 15.85 Pr > F F 0.9734 F 0.0077 Coeff Var Root MSE Y Mean 5.947705 4.618469 77.65128 DF Anova SS Mean Square F Value 8.5005128 4.2502564 0.20 12 907.4707692 75.6225641 3.55 Pr > F 0.8207 0.0040 t Tests (LSD) for (so hat tren trai) Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 21.33026 Critical Value of t 2.79694 Least Significant Difference 10.547 68 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 85.333 3 A 84.400 A 84.400 21 B A 80.667 32 B A 79.600 13 B A 78.400 27 B A 77.333 22 B A 76.800 24 B 73.733 18 B 73.467 B 72.667 11 B 71.867 B 70.800 12 Dependent Variable: TL 1000 HAT Source Model Error Corrected Total Sum of Squares 2.77297436 0.74481538 3.51778974 DF 14 24 38 R-Square 0.788272 Source K T Coeff Var 7.311291 DF 12 Trắc nghiệm phân hạng Mean Square 0.19806960 0.03103397 Root MSE 0.176165 Anova SS 0.00465128 2.76832308 F Value 6.38 Pr > F F 0.9280 F 0.2064 Y Mean 13.26128 Anova SS 6.4330667 120.9742359 Mean Square 3.2165333 10.0811863 F Value 0.51 1.60 Pr > F 0.6060 0.1570 Sum of Squares 29.77498974 7.16490769 36.93989744 Mean Square 2.12678498 0.29853782 F Value 7.12 Pr > F F 0.1926 F F 0.1601 F 0.0011 70 Source K T DF 12 Anova SS 43.074877 1403.928974 Mean Square 21.537438 116.994081 F Value 0.86 4.68 Pr > F 0.4355 0.0006 Trắc nghiệm phân hạng t Tests (LSD) for (Ty le luong hat) Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 25.02426 Critical Value of t 2.79694 Least Significant Difference 11.424 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 55.310 3 B 42.500 27 B 41.423 B 40.537 13 B 40.350 18 C B 38.847 C B 38.713 32 C B 37.300 C B 36.913 12 C B 35.117 21 C B 34.287 11 C B 34.000 22 C 28.473 24 Dependent Variable: Ty le (%) luong hat chac Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.633411 Source K T Trắc nghiệm phân hạng Sum of Squares 436.0674513 252.3759231 688.4433744 Coeff Var 4.158047 DF 12 Mean Square 31.1476751 10.5156635 Root MSE 3.242786 Anova SS 38.2859436 397.7815077 F Value 2.96 Pr > F 0.0094 Y Mean 77.98821 Mean Square 19.1429718 33.1484590 F Value 1.82 3.15 Pr > F 0.1836 0.0080 t Tests (LSD) for (ty le luong hat chac) Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 10.51566 Critical Value of t 2.79694 Least Significant Difference 7.4055 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 85.077 3 B A 82.320 13 B A C 80.593 22 B A C 79.993 21 B A C 79.167 27 B A C 78.627 B C 76.453 32 B C 76.407 B C 76.270 B C 75.137 24 B C 75.027 18 C 74.807 11 C 73.970 12 3.6 Năng suất Dependent Variable: Nang suat ly thuyet Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.708397 Sum of Squares 1272.629077 523.863231 1796.492308 Coeff Var 14.36588 Mean Square 90.902077 21.827635 Root MSE 4.672005 F Value 4.16 Y Mean 32.52154 Pr > F 0.0011 71 Source K T DF 12 Trắc nghiệm phân hạng Anova SS 20.069969 1252.559108 Mean Square 10.034985 104.379926 F Value 0.46 4.78 Pr > F 0.6369 0.0006 t Tests (LSD) for (nang suat ly thuyet) Alpha 0.01 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 21.82763 Critical Value of t 2.79694 Least Significant Difference 10.669 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 42.960 3 B A 38.663 24 B A C 36.417 B A C 36.173 18 B A C 35.887 22 B A C 34.330 21 B A C 34.163 13 B D C 30.490 12 B D C 30.013 B D C 28.843 32 B D C 28.230 27 D C 25.833 D 20.777 11 Dependent Variable: Nang suat thuc thu Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.828762 Source K T Trắc nghiệm phân hạng Sum of Squares 238.5596513 49.2910410 287.8506923 Coeff Var 13.22335 DF 12 Mean Square 17.0399751 2.0537934 Root MSE 1.433106 Anova SS 13.0148923 225.5447590 F Value 8.30 Pr > F F 0.0601 F F 0.0588 F 0.0130 Y Mean 87.17949 Mean Square 417.948718 428.311966 F Value 2.74 2.81 Pr > F 0.0849 0.0152 t Tests (LSD) for (ty le mam) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 152.6709 Critical Value of t 2.06390 Least Significant Difference 20.822 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 98.33 A 96.67 A 96.67 12 A 96.67 18 A 93.33 A 93.33 11 A 91.67 13 A 91.67 27 A 88.33 3 B A 80.00 32 B A 78.33 21 B 66.67 24 Dependent Variable: thoi gian sinh truong Source Model Error Corrected Total DF 14 24 38 R-Square 0.602620 Sum of Squares 92.0000000 60.6666667 152.6666667 Coeff Var 2.384848 Mean Square 6.5714286 2.5277778 Root MSE 1.589899 F Value 2.60 Y Mean 66.66667 Pr > F 0.0192 73 Source K T Trắc nghiệm phân hạng DF 12 Anova SS 8.66666667 83.33333333 Mean Square 4.33333333 6.94444444 F Value 1.71 2.75 t Tests (LSD) for (thoi gian sinh trương) Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 24 Error Mean Square 2.527778 Critical Value of t 2.06390 Least Significant Difference 2.6792 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 70.000 22 B A 69.000 24 B A C 67.333 21 B A C 67.333 27 B C 67.000 B C 66.667 32 B C 66.667 18 C 66.000 13 C 66.000 12 C 65.667 C 65.000 11 C 65.000 C 65.000 3 Pr > F 0.2014 0.0169 ... 31 4.3.2 Biến thi n chiều cao .33 4.4 Tổng số đốt 33 4.5 Số xanh biến thi n số xanh giống 34 4.5.1 Số xanh .34 4.5.2 Biến thi n số xanh 36... biến thi n chiều cao (cm/cây/7 ngày) 33 Bảng 4.5: Số đốt giống qua thời điểm đo đếm (đốt) 34 Bảng 4.6: Số xanh qua thời điểm đo đếm (lá) 35 Bảng 4.7: Bảng biến thi n số xanh (lá/cây/7... cm chiều rộng Lá có màu xanh đậm, xanh nhạt tùy thuộc vào giống Mặt có lơng tơ bao phủ Theo nhiều thí nghiệm cho thấy tốc độ dẫn nước mè không mở nhanh mè mở Do đó, vùng thi u nước khơng thích
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 13 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2011, TẠI HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH , SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 13 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2011, TẠI HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

Từ khóa liên quan