Megabook đề số 2 file word có lời giải chi tiết

18 132 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2018, 17:22

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ SỐ  BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong quang phổ vạch nguyên tử hidro, vạch dãy Pasen tạo thành electron chuyển từ quỹ đạo bên vế quỹ đạo sau đây? A L B N C M D K Câu 2: Dao động tắt dần dao động có A chu kì tăng tỉ lệ với thời gian B biên độ thay đổi liên tục C ma sát cực đại D biên độ giảm dần theo thời gian Câu 3: Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A chu kì sóng tăng B tần số sóng khơng thay đổi C bước sóng sóng khơng thay đổi D bước sóng giảm Câu 4: Một lắc đơn dao động điều hòa, mốc trọng trường chọn mặt phẳng nằm ngang qua vị trí cân vật nặng Khi lực căng dây treo có độ lớn trọng lực tác dụng lên vật nặng A gấp hai lần động vật nặng B động vật nặng C động vật đạt giá trị cực đại D gấp ba lần động vật nặng 2.10 4 F , R thay đổi Câu 5: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L  H , C    Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức: u  U cos 100t   V  Để u C chậm pha 3 so với u AB R phải có giá trị A R  100  B R  100  C R  50  D R  150  Câu 6: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi Ban đầu tần số f hiệu điện hai đầu tụ chậm pha hiệu điện hai đầu mạch 0,5 Tăng tần số, nhận định sau không A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện tăng B Cơng suất giảm C Mạch có tính cảm kháng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ D Hiệu điện hai đẩu điện trở chậm pha so với hiệu điện hai đầu mạch điện Câu 7: Kết luận cho biết đoạn mạch RLC không phân nhánh xảy tượng cộng hưởng? A 2  LC B 2  LC C 2  RC D 2  LC Câu 8: Trong nghiên cứu quang phổ vạch vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí vạch người ta biết A nguyên tố hoá học cấu thành vật B nhiệt độ vật phát quang C hợp chất hoá học tổn vật D phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang Câu 9: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự (dao động riêng) với tần số góc 104 rad s Điện tích cực đại tụ điện 109 C Khi cường độ dòng điện mạch 6.106 A điện tích tụ điện A 6.1010 C B 4.1010 C C 8.1010 C D 2.1010 C Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc Nếu thực thí nghiệm nước thì: A khoảng vân không đổi B tần số thay đổi C vị trí vân sáng trung tâm khơng đổi D bước sóng khơng đổi Câu 11: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào khơng khí với tốc độ truyền âm v Khoảng cách điểm gần hướng truyền sóng âm dao động ngược pha x Tần số âm A 2v x B v 2x C v 4x D v x Câu 12: Dao động điện từ hình thành mạch dao động LC tượng A tự cảm B cộng hưởng C nhiễu xạ sóng D sóng dừng Câu 13: Giới hạn quang điện Natri 0,5 m Cơng Kẽm lớn Natri 1,4 lần Giới hạn quang điện kẽm A 0, m B 0,36 m C 0,9 m D 0, 63 m Câu 14: Chọn câu sai câu sau: A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B Mỗi ánh sáng đơn sắc khác có màu sắc định khác C Lăng kính có khả làm tán sắc ánh sáng D Ánh sáng trắng tập hợp ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Câu 15: Một chất điểm dao động điều hồ với chu kì T  3,14 s ; biên độ A  m Khi chất điểm qua vị trí cân vận tốc A 0,5 m s B m s C m s D m s   Câu 16: Một vật dao động điều hoà với phương trình gia tốc a  402 cos  2t   cm s 2  Phương trình dao động vật   A x  cos  2t   cm 4    B x  10 cos  2t   cm 2  C x  10 cos  2t  cm   D x  20 cos  2t   cm 2  Câu 17: Chọn câu sai nói vẽ sóng dừng xảy sợi dây A Khoảng cách điểm nút điểm bụng liền kề phẩn tư bước sóng B Hai điểm đối xứng với qua điểm nút dao động pha C Khoảng thời gian hai lần sợi dây duỗi thẳng nửa chu kì D Khi xảy sóng dừng khơng có truyền lượng Câu 18: Công thức sau đúng: A i  uR R B i  u Z C i  Câu 19: Cho khối lượng proton; notron ; 40 18 uC ZC D i  uL ZL Ar ; 36 Li là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145u u  931,5 MeV c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân Li lượng liên kết riêng cùa hạt nhân 40 18 Ar A nhỏ lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D lớn lượng 5,20 MeV Câu 20: Một mạch dao động với tụ điện C cuộn cảm thực dao động tự Điện tích cực đại tụ Q0  2.106 C dòng điện cực đại mạch I0  0,314  A  Lấy 2  10 Tần số dao động điện từ tự mạch A 2,5 MHz B MHz C 25 MHz D 50 MHz Câu 21: Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết tính cho Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Một hạt moi nguyên tử B Một nuclon C Một notron D Một proton Câu 22: Khi cho qua cuộn dây, dòng điện khơng đổi sinh cơng suất gấp lần dòng điện xoay chiều Tỉ số cường độ dòng điện khơng đổi với giá trị cực đại dòng xoay chiều A B 3 C D 2 Câu 23: Khi chiếu bực xạ có bước sóng  vào kim loại thấy có tượng quang điện Electron quang điện có động ban đầu cực đại A photon ánh sáng tới có lượng lớn B cơng electron có lượng nhỏ C lượng mà electron bị nhỏ D lượng mà electron thu lớn Câu 24: Khi nói tia  , phát biểu sau sai? A Tia  dòng hạt nhân heli  He  B Khi qua điện trường giũa hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m s D Khi khơng khí, tia  làm ion hóa khơng khí dần lượng Câu 25: Một vật khối lượng m  250 g thực dao động điều hòa Lấy mốc vị trí cân bằng, người ta thấy sau khoảng thời gian ngắn  s 10 lắc lại động nó, gia tốc vật lại có độ lớn m s2 Cơ vật A 80 mJ B 0,04 mJ C 2,5 mJ D 40 mJ Câu 26: Một chất điểm tham gia thời hai dao động điều hòa trục Ox với phương trình x1  sin  t   cm  x  A cos  t  2   cm  Phương trình dao động tổng hợp x  cos  t     cm  Biết Cặp giá trị A2  đúng? A cm  B cm  C cm  D cm  Câu 27: Một điện thoại di động hãng Blackberry Pastport treo sợi dây cực mảnh bình thủy tinh kín rút hết khơng khí Điện thoại dùng số thuê bao 0977.560.138 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ nghe gọi bình thường cài đặt âm lượng lớn với nhạc chuông hát “Nối lại tình xưa” ca sĩ Mạnh Quỳnh - Như Quỳnh thể Thầy Oai đứng gần bình thủy tinh dùng điện thoại Iphone X gọi vào thuê bao 0977.560.138 Câu trả lời Thầy Oai sau câu nói thật: A Nghe thấy nhạc chng nhỏ bình thường B Nghe thấy nhạc chng bình thường C Chỉ nghe gái nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau” D Vẫn liên lạc không nghe thấy nhạc chuông Câu 28: Một sợi dây đàn hồi căng ngang có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB  18 cm , M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phân tử M 0,1 s Tốc dộ truyền sóng dây là: [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] A 4,8 m s B 5, m s C 3, m s D 2, m s Câu 29: Chiếu xạ có bước sóng 533 nm lên kim loại có cơng A  3.1019 J Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện cho bay vào từ trường theo phương vng góc với đường cảm ứng từ Biết bán kính cực đại quỹ đạo electron quang điện 22,75 mm Độ lớn cảm ứng từ B từ trường A 2,5.103 T B 1, 0.103 T C 1, 0.103 T D 2,5.104 T Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát xạ có bước sóng 500 nm, khoảng cách hai khe 1,5 mm, quan sát E cách mặt phẳng hai khe 2,4 m Dịch chuyển mối hàn cặp nhiệt điện E theo đường vng góc với hai khe, sau khoảng kim điện kế lại lệch nhiều nhất? A 0,8 mm B 0,3 mm C 0,6 mm D 0,4 mm Câu 31: Mức lượng E n nguyên tử hidro xác định E n   E0 (trong n n2 số nguyên dương, E lượng ứng với trạng thái bản) Khi electron nhảy từ quỹ đạo thứ ba quỹ đạo thứ hai nguyên tử hidro phát xạ có bước sóng  Nếu electron nhảy từ quỹ đạo thứ hai quỹ đạo thứ bước sóng xạ phát là: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A 0 15 B 0 C  D 0 27 Câu 32: Thí nghiệm giao thoa ánh sang với hai khe Y-âng đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ màu lục khoảng vân giao thoa 1,5 mm 1,1 mm Hai điểm M N nằm hai bên vân sáng trung tâm cách vân trung tâm 6,4 mm 26,5 mm Trên đoạn MN, số vân sáng màu đỏ quan sát A 20 B 28 C D 22 Câu 33: Một nguồn điểm phát âm đẳng hướng không gian Ở khoảng cách 10 m mức cường độ âm L1  80 dB Bỏ qua hấp thụ âm môi trường Hỏi khoảng cách m mức cường độ âm bao nhiêu? A 80 dB B 82 dB C 100 dB D 120 dB Câu 34: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R không đổi, tụ điện có điện dụng C khơng đổi cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều u  120 cos  t   V   thay đổi Cố định L  L1 thay đổi  , thấy   120 rad s U L có giá trị cực đại U C  40 V Sau cố định L  L2  2L1 thay đổi  , giá trị  để U L có giá trị cực đại là: A 60 rad s B 100 rad s C 40 rad s D 120 rad s Câu 35: Một tàu phá băng công suất 16 MW Tàu dùng lượng phân hạch hạt nhân 235 U Trung bình phân hạch tỏa 200 MeV Nhiên liệu dùng lò 235 U làm giàu đến 12,5% (tính theo khối lượng) Hiệu suất lò 30 % Hỏi tàu làm việc liên tục tháng cần kg nhiên liệu (coi ngày làm việc 24 giờ, tháng tính 30 ngày) A 10,11 kg B 80,9 kg C 24,3 kg D 40,47 kg Câu 36: Một mạch dao động LC dùng thu sóng điện từ, Bước sóng thu 40 m Để thu sóng có bước sóng 10 m cần mắc vào tụ C tụ C’ có giá trị mắc nào? A C '  C mắc nối tiếp 16 C C'  15C mắc song song B C '  C mắc nối tiếp 15 D C'  16C mắc song song Câu 37: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng 250 g mang điện tích 107 C treo vào sợi dây mảnh cách điện có chiều dài 90 cm điện trường nằm ngang có Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ cường độ E  2.106 V m Khi cầu nằm yên vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường lắc dao động điều hòa Cho g  10 m s Tốc độ cực đại cầu sau đổi chiều điện trường có giá trị gần A 55 cm s B 24 cm s C 40 cm s D 48 cm s Câu 38: Đặt vào mạch R, L, C nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi Biết điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần, tụ điện mạch là: 40 V, 50 V 90 V Khi điện áp tức thời hai đầu điện trở 40 V tăng điện áp tức thời hai đầu mạch là: [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] A -29,28 V B -80 V C 81,96 V D 109,28 V Câu 39: Đặt điện áp u  U0 cos  t ( U  không đổi) vào hai đẩu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C  C1 C  C2 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện 1 rad  rad Khi C  C0 điện áp hai đầu tụ điện đạt cực đại độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện 0 Giá trị 0 là: A 1   1 2 0 B 1  2  20 C 1  2  0 D 12  22  202 Câu 40: Cơng suất xạ tồn phần mặt trời P  3,9.1026 W Biết phản ứng hạt nhân lòng mặt trời phản ứng tổng hợp Hidro thành Heli lượng Heli tạo thành năm 1,945.1019 kg Tính khối lượng Hidro tiêu thụ hàng năm là: A mH  1,945.1019 kg B mH  0,9725.1019 kg C mH  3,89.1019 kg D mH  1,958.1019 kg Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đáp án 1-C 2-D 3-B 4-A 5-C 6-A 7-B 8-A 9-C 10-C 11-B 12-A 13-B 14-D 15-C 16-B 17-B 18-A 19-B 20-C 21-B 22-A 23-C 24-C 25-D 26-A 27-D 28-D 29-C 30-A 31-D 32-A 33-C 34-B 35-D 36-C 37-D 38-A 39-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Dãy Pasen hình thành electron lớp chuyển quỹ đạo M Câu 2: Đáp án D Dao động tắt dần dao động có biên độ lượng giảm dần theo thời gian Câu 3: Đáp án B Đối với tất sóng, truyền qua mơi trường tần số sóng khơng thay đổi Câu 4: Đáp án A Khi lực căng dây treo với trọng lực F  P  3mg.cos   2mg.cos   mg  cos    2cos 0 Thế lắc đó:   2cos 0 Wt  mg 1  cos    mg 1      mg 1  cos    W   Wd  W  Wt  W  Wt  2Wd Câu 5: Đáp án C Để u C chậm pha 3 3 3  u  i   uC  i   so với u AB thì: u  uC  4 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/    C  3     3        4  2 Ta lại có: tan   Z L  ZC  Z  ZC  tan  L   R  ZL  ZC  50  R R Câu 6: Đáp án A Hiệu điện hai đầu tụ chậm pha hiệu điện hai đầu mạch u  uC   nên         C            2  2 Vậy mạch có cộng hưởng, có nghĩa là: + Pmax + ZL  ZC Nếu tăng tần số f thì: ZL  ZC  nên đó: + Cơng suất P giảm (mạch khơng cộng hưởng) + Z L  ZC nên mạch có tính cảm kháng u sớm pha i (hay u sớm pha u R ) Câu 7: Đáp án B Điều kiện có cộng hưởng: ZL  ZC    LC Câu 8: Đáp án A Trong quang phổ vạch, nguyên tố cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho ngun tố (vẽ vị trí, số lượng, màu sắc, độ sáng tỉ đối vạch) Nên dựa vào vị trí vạch ta xác định nguyên tố cấu thành nên vật Câu 9: Đáp án C Q02 q 2 i2 2 Từ lượng dao động mạch: W    Li  Q0  q  2C 2C  Rút q thay số ta có: q  10  6.10    10  6 9  8.1010 C Câu 10: Đáp án C Nếu thực thí nghiệm nước tần số ánh sáng khơng đổi, có bước sóng thay đổi  Khoảng vân thay đổi Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 11: Đáp án B Hai điểm gần dao động ngược pha nên:   x 2f.x v  f  v v 2x Câu 12: Đáp án A Nếu xem trình dao động mạch LC chu kì ta thấy ln có biến thiên cường độ dòng điện I biến thiên dẫn tới từ trường B biến thiên  từ thông  biên thiên  sinh suất điện động tự cảm  Hiện tượng tự cảm Câu 13: Đáp án B Cơng Kẽm lớn Natri 1,4 lần nên: A K  1, 4A Na   hc hc 0,5  1,   0K  0Na   0,36 m  0K  0Na 1, 1, Câu 14: Đáp án D Ánh sáng trắng tổng hợp vơ số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím (chứ ánh sáng đơn sắc) Câu 15: Đáp án C Vận tốc vật VTCB: v0  A  A 2 2.3,14  2m s T 3,14 Câu 16: Đáp án B Biên độ dao động: a max  A2  A  2   402  A  10 cm Gia tốc biến thiên sớm pha  so với li độ nên: x  a        2   Phương trình dao động vật: x  10 cos  2t   cm 2  Câu 17: Đáp án B Hai điểm đối xứng qua nút dao động ngược pha Câu 18: Đáp án A Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Trong mạch điện xoay chiểu, có điện áp u R biến thiên pha với cường độ dòng điện mạch nên i  uR R Câu 19: Đáp án B Độ hụt khối hạt nhân 40 18 Ar : m Ar  18.1, 0073u   40  18  1, 0087u  39,9525u  0,3703u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Ar  40 18 Ar mAr c2 0,3703u.c2 0,3703.931,5    8,62 MeV A 40 40 Độ hụt khối hạt nhân 36 Li : m Li  3.1, 0073u    3 1, 0087u  6, 0145u  0, 0335u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân Li  Li mLi c2 0, 0335u.c2 0, 0335.931,5    5, MeV A 6 Ta có   Ar  Li  8, 62  5,  3, 42 MeV Câu 20: Đáp án C Tần số dao động mạch: I0  .Q0  2f Q0  f  I0 0,314   25000 Hz 2.Q0 2.3,14.2.106 Câu 21: Đáp án B Năng lượng liên kết riêng lượng liên kết tính cho nuclon Câu 22: Đáp án A Theo đề bài, dòng điện khơng đổi sinh cơng suất gấp lần dòng điện xoay chiều nên Pkd  6Pxc  I kd  6.I 2xc  I kd  6.I xc  I0xc  I kd  3.I0xc Câu 23: Đáp án C Năng lượng mà electron nhận dùng để thực việc sau: + Một phần lượng mát cho mạng tinh thể để đưa electron lên bề mặt kim loại (nếu electron sâu kim loại) (Q) + Cung cấp cho electron cơng A để bứt khỏi bề mặt kim loại + Cung cấp cho electron động ban đầu (Wd) Ta có:   Q  A  Wd  Wd    A  Q Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Từ biểu thức ta thấy Q  (electron bề mặt kim loại) động ban đầu Wd lớn Câu 24: Đáp án C Tia  phóng từ hạt nhân có tốc độ 2.107 m s Câu 25: Đáp án D Khoảng thời gian ngắn hai lần động năng: t  T  2  T  s      rad s  10 Vị trí động  Wd  Wt  x A n 1  A 11  A Tại vị trí đó, gia tốc có độ lớn m s2 nên: a  2 x  200  52 Cơ vật: W   1 m2 A  0, 25.52 0, 08 2  A  A  cm  0, 04  J   40 mJ Câu 26: Đáp án A   Đổi: x1  sin  t   cos  t   2  Tìm thành phần A1 , ta có: A12  A 22  A  2A A cos  2     Thay số vào ta có:   A 22  22  2.A 2cos   A 22  2A   A  cm Giải phương trình ta được:  A  2 cm  L  Để tìm  ta xác định biên độ tổng hợp A: A  A12  A 22  2A1 A cos  2  1  cos  2  1   2  1   22   2.2 3.4  42  24 16  5 5      2      6  2 Câu 27: Đáp án D Sóng điện thoại sóng điện từ, truyền chân khơng nên ta liên lạc với thuê bao 0977.xxx.xxx Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Tuy nhiên, âm phát từ điện thoại không truyền qua lớp chân khơng bình thủy tinh nên không nghe nhạc chuông phát từ điện thoại [Bản quyền thuộc website dethithpt.com] Câu 28: Đáp án D Khoảng cách bụng nút liên tiếp: AB    18    18.4  72 cm Khoảng cách từ M đến A: AM  AB  MB  18  12  cm Biên độ M: A M  A sin 2d 2.6 A (A biên độ bụng sóng)  A sin   72 Vận tốc cực đại phần tử M: v M max  A M   A Vận tốc cực đại phần tử B (bụng sóng): vB max  A B   A Theo đề bài: Khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1 s nên: t  T T   0,1  T  0,3 s 12 Tốc độ truyền sóng sợi dây: v   72   240 cm s  2, m s T 0,3 Câu 29: Đáp án C Theo công thức Anh-xtanh tượng quang điện: hc  A  m.v 02 max  v max   Thay số vào ta có: v0 max  me  hc    A    19,.875.1026   3.1019   4.105  m s  31  9,1.10  533.10  Khi electron chuyển động từ trường B có hướng vng góc với v chịu tác dụng lực Lorenxo FL có độ lớn khơng đổi ln vng góc với v , nên electron chuyển động theo quỹ đạo tròn lực Lorenxo đóng vai trò lực hướng tâm: Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ FL  Bve  me v m v r e r eB Như vậy, electron có vận tốc cực đại có bán kính cực đại: R max  me v02 max 9,1.1031.4.105   104  T  19 3 eR 1, 6.10 22, 75.10 Câu 30: Đáp án A Khoảng vân giao thoa: i  D 500.109.2,   0,8 mm a 1,5.103 Vị trí mà kim điện kế lệch nhiều vị trí vân sáng giao thoa nên sau khoảng vân, kim điện kế lại lệch nhiều Câu 31: Đáp án D + Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng n  quỹ đạo dừng n  ngun tử phát photon có bước sóng  nên: 0  hc 13,  13,   E  E        13,  eV  0   36 + Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo dừng n  quỹ đạo dừng n  ngun tử phát photon có bước sóng  nên:  hc 13,  13,   E  E1        13,  eV     13, 0  36    + Ta có:  0 27 13, Câu 32: Đáp án A Số vân sáng xạ đỏ quan sáy đoạn MN 6,  k.1,5  26,5  4,  k  17,  Có 22 vân sáng xạ màu đỏ Điều kiện trùng hai xạ: kd i 1,1 11     k d  11 k i d 1,5 15 Khoảng cách vân trùng liên tiếp: i tn  k d id  11.1,5  16,5 mm Số vân trùng đoạn MN: 6,  k.16,5  26,5   6, 26,5 k  0,38  k  1,6  k  0; 16,5 16,5 Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Hai vân trùng quan sát khơng màu đỏ (hoặc lục) nên tổng số vân màu đỏ quan sát MN là: Ndo  22   20 Câu 33: Đáp án C r  I r Xét hiệu mức cường độ âm hai vị trí: L  L1  10 log  10 log    20 log I1 r2  r2  Thay số ta có: L2  L1  20 log 10  20 log10  20  L2  L1  20  80  20  100 dB Câu 34: Đáp án B + Khi L  L1   120 rad s U L có giá trị cực đại nên sử dụng hệ U L max ta có:  ZC  ZL1  ZC   R  R   Z2  Z2  Z2 C  L1  2 R  2ZL1 ZC  2ZC 2   2  U L1  U  U C   1 Thay U  120 V U C  40 V ta có:  U L1  1202  40 Mà   80 V U L1 ZL1 80     ZL1  2ZC UC ZC 40 R  2.2.1  2.12   Chuẩn hóa: ZC   ZL1  2ZC  Thay vào (1) ta có:  L1 2  ZL1 ZC  C  + Khi L2  2L1 thay đổi  để U L max nên: R  2Z L2 Z'C  2Z'C2    2.4  2Z 'C2  Z'C   L 2L1  4  ZL2 ZC  C C  + Lập tỉ số ZC  ' '  120     '    40  rad s  Z 'C   3 Câu 35: Đáp án D Năng lượng để tàu hoạt động tháng Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ E  P.t  16.106.30.86400  1, 24416.1014  J  Năng lượng thực tế mà phản ứng hạt nhân cung cấp E0  E E   4,1472.1014  J  H 0,3 Số hạt nhân Urani tham gia phản ứng N E0  1, 296.1025 200.10 1, 6.1019 Khối lượng 235 Khối lượng 235 N 1, 296.1025 U cần là: m U  A  235  5059 g NA 6, 02.1023 U cần dùng là: m U  12,5%m  m  mU  40473g  40, 473kg 0,125 Câu 36: Đáp án C Điện dung tụ điện cần mắc:   2c LC    0 2 C  Cb  C b2  15C Cb  Ta có: Cb  C  Cần mắc song song với tụ C tụ C’ có điện dung: Cb  C  C'  C'  Cb  C  15C Câu 37: Đáp án D Khi lắc cân điện trường có phương nằm ngang, vị trí A lắc có dây treo hợp với phương thẳng đứng góc  với: tan   F qE   0, 08    0, 08  rad  P mg Khi đột ngột đổi chiểu điện trường giữ nguyên cường độ lắc dao động quanh VTCB điểm C, A B với biên độ góc: 0  2  0,16 rad (Hình vẽ) Con lắc dao động trọng trường hiệu dụng  qE  g '  g2     10, 032  m s  m Tốc độ cực đại cầu sau đổi chiều điện trường: Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ v0  2g ' 1  cos 0   2.10, 032.0,9 1  cos 0,16   0, 48 m s  48 cm s Câu 38: Đáp án A Ta có: tan   U  UC 50  90   1     UR 40 Nên u chậm pha u Rgoc  Ta lại có: U  U 2R   U L  U C    40   50 2  90   80 V Dùng đường tròn ta tìm điện áp tức thời hai đầu mạch là:       u  80 2.cos   80 2.cos       40  40  29, 28 V    Câu 39: Đáp án B Khi C  C1 , độ lệch pha mạch: tan 1  ZL  ZC1  ZC1  ZL  R tan 1 1 R Khi C  C2 , độ lệch pha mạch: tan 2  ZL  ZC2  ZC2  ZL  R tan 2 R  2 Từ (1) (2) ta có: ZC1  ZC2  2ZL  R  tan 1  tan 2  Lấy (1) (2) ta có: ZC1 ZC2  Z2L  RZL  tan 1  tan 2   R tan 1 tan 2 Khi C  C0 , độ lệch pha mạch: tan 0  ZL  ZC0 R  Z2L R  (với Z C0  ) R ZL ZL Mà C  C1 C  C2 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị: U C1  U C2  Z  ZC2 2Z 2Z 1    L  C1  L ZC1 ZC2 ZC0 R  ZL ZC1 ZC2 R  ZL Từ (1), (2) (3): 2Z L  R  tan 1  tan 2  Z  RZ L  tan 1  tan 2   R tan 1 tan 2 L 2    3 2Z L R  Z L2 R ZL tan 0 tan 1  tan 2 2RZ  L2    tan 1 tan 2 R  ZL R  tan 0  Z2L Trang 17 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ tan  1  2   tan  20   1  2  20 Câu 40: Đáp án D Áp dụng hệ thức Anh-xtanh: E  m.c  P.t  m  Thay số vào ta có: m  3,9.1026.365.86400  3.10  P.t c2  1,367.1017 kg Vậy sau năm khối lượng mặt trời giảm m  1,367.1017 kg Khối lượng hidro tiêu thụ hàng năm là: mH  mHe  m  1,945.1019  1,367.1017  1,958.1019 kg Trang 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... 09 82. 563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đáp án 1-C 2- D 3-B 4-A 5-C 6-A 7-B 8-A 9-C 10-C 11-B 1 2- A 13-B 14-D 15-C 16-B 17-B 18-A 19-B 20 -C 21 -B 22 -A 23 -C... 22 -A 23 -C 24 -C 25 -D 26 -A 27 -D 28 -D 29 -C 30-A 31-D 3 2- A 33-C 34-B 35-D 36-C 37-D 38-A 39-B 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Dãy Pasen hình thành electron lớp ngồi chuyển quỹ đạo M Câu 2: Đáp... mJ Câu 26 : Đáp án A   Đổi: x1  sin  t   cos  t   2  Tìm thành phần A1 , ta có: A 12  A 22  A  2A A cos  2     Thay số vào ta có:   A 22  22  2. A 2cos   A 22  2A  
- Xem thêm -

Xem thêm: Megabook đề số 2 file word có lời giải chi tiết , Megabook đề số 2 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan