10 đề thi KSCL THPT chuyên lam sơn thanh hóa file word có lời giải chi tiết

14 141 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2018, 17:11

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đề thi KSCL THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - Năm 2018 Câu 1: Hai dao động điều hòa phương, tần số, có phương trình dao động : x1 = 3cos(ωt ‒ 0,25π) cm x2 = 4cos(ωt + 0,25π) cm Biên độ dao động tổng hợp hai dao động A cm B 12 cm C cm D cm Câu 2: Công thức liên hệ tần số, tốc độ truyền sóng bước sóng A   v f B   f v C    v D   vf Câu 3: Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng A hai lần bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 4: Một dây đàn hồi dài 60 cm phát âm có tần số f = 100 Hz, ta thấy có nút kể nút hai đầu dây Tốc độ truyền sóng dây A 40 m/s B 30 m/s C 20 m/s D 10 m/s Câu 5: Độ cao âm đặc trưng sinh lý tương ứng với đặc trưng vật lý âm? B Cường độ A Tần số C Mức cường độ D Đồ thị dao động Câu 6: Một dòng điện có phương trình i = 2cos100πt A Giá trị hiệu dụng dòng điện A A Câu 7: B A Đặt vào hai đầu C tụ điện có A điện D A dung C điện áp xoay   chiều u  U cos  t   V Biểu thức cường độ dòng điện i chạy mạch 6    A i  CU cos  t   A 3  B i  U   cos  t   A C 6    C i  CU cos  t   A 3  D i  U   cos  t   A C 3  Câu 8: Cho mạch điện RLC nối tiếp, R = 40 Ω, L  103 H,C  F Điện áp hai đầu  7 đoạn mạch u  100cos100t V Tổng trở mạch A 40 Ω B 70 Ω C 50 Ω D 110 Ω Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 9: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến áp Số vòng dây cuộn thứ cấp A 1100 B 2200 C 2500 D 2000 Câu 10: Phát biểu sau không đúng? A Hạt electron hạt mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10‒19 C B Hạt electron hạt có khối lượng m = 9,1.10‒31 kg C Nguyên tử nhận thêm electron để trở thành ion D Electron chuyển động từ vật sang vật khác Câu 11: Công lực điện trường dịch chuyển điện tích ‒2 µC từ A đến B mJ Hiệu điện hai điểm A B A V B 2000 V C ‒8 V D ‒2000 V Câu 12: Lực lạ thực cơng 840 mJ dịch chuyển điện tích 7.10‒2 C hai cực bên nguồn điện Suất điện động nguồn điện A V B 10 V C V D 15 V C W D kVA Câu 13: Cơng dòng điện có đơn vị A J/s B kWh Câu 14: Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có anot làm đồng, điện trở bình điện phân R = Ω, mắc vào hai cực nguồn ξ = V, điện trở r = Ω Khối lượng đồng bám vào catot thời gian có giá trị A g B 10,5 g C 5,97 g D 11,94 g Câu 15: Diode bán dẫn có tác dụng A chỉnh lưu dòng điện B khuếch đại dòng điện C cho dòng điện theo hai chiều D cho dòng điện theo hai chiều Câu 16: Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với A điện tích chuyển động B nam châm đứng yên C điện tích đứng yên D nam châm chuyển động Câu 17: Một hạt proton chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào vùng khơng gian có từ trường B = 0,02 T theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ góc 300 Biết diện tích hạt proton +1,6.10‒19 C Lực Lozent tác dụng lên hạt có độ lớn A 3,2.10‒14 N B 6,4.10‒14 N C 3,2.10‒15 N D 6,4.10‒15 N Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 18: Hai khung dây có mặt phẳng song song với đặt từ trường Khung dây có đường kính 20 cm từ thơng qua 30 Wb Khung dây hai có đường kính 40 cm từ thơng qua A 60 Wb B 120 Wb C 15 mWb D 7,5 mWb Câu 19: Khi núm xoay đồng hồ đo điện đa số DT‒830B đặt vị trí DCV 20 V dùng làm chức A vơn kế đo dòng chiều giới hạn thang đo 20 V B vôn kế đo dòng xoay chiều giới hạn thang đo 20 V C ampe kế đo dòng chiều giới hạn thang đo 20 A D ampe kế đo dòng xoay chiều giới hạn thang đo 20 A Câu 20: Hiện tượng khúc xạ tượng A ánh sáng bị gãy khúc truyền xiên góc qua mặt phân cách hai môi trường suốt B ánh sáng bị giảm cường độ truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt C ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ truyền tới mặt phân cách hai môi trường suốt D ánh sáng bị thay đổi màu sắc truyền qua mặt phân cách hai mơi trường suốt Câu 21: Một người có điểm cực cận cách mắt 100 cm để nhìn rõ vật gần cách mắt 25 cm phải đeo sát mắt kính A hội tụ có tiêu cự 20 cm C hội tụ có tiêu cự 100 cm B phân kì có tiêu cực 20 chứng minh D phân kì có tiêu cự 100 cm Câu 22: Một vật dao động điều hòa trục x’Ox với gốc tọa độ O vị trí cân vật Khi vật li độ x1 = cm x2 = cm có vận tốc tương ứng v1  4 cm / s v  2 cm / s Biên độ chu kì dao động A A = cm T = s B A = cm T = s C A = cm T = s D A = cm T = s Câu 23: Một cầu khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k làm lò xo giãn đoạn cm Kéo vật khỏi vị trí cân theo phương thẳng đứng đoạn thả nhẹ Lấy g = π2 m/s2 Chu kì dao động vật A 2,5 s B 0,25 s C 1,25 s D 0,4 s Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 24: Một lắc đơn có khối lượng m = 10 kg độ dài l = m Góc lệch cực đại so với đường thẳng đứng α0 = 100 = 0,175 rad Cho g = 9,8 m/s2 Độ lớn vận tốc vật nặng vị trí động A 0,62 m/s B 0,55 m/s C 0,48 m/s D 0,36 m/s Câu 25: Một electron bay với vận tốc v = 1,2.107 m.s từ điểm có điện V1 = 600 V, theo hướng đường sức Biết điện tích electron ‒1,6.10‒19 C khối lượng 9,1.10‒31 kg Điện V2 điểm mà electron dừng lại A 150,4 V B 170,5 V C 190,5 V D 200 V Câu 26: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V, điện trở r = 2,5 Ω mạch gồm điện trở R1 = 0,5 Ω mắc nối tiếp với điện trở R Công suất tiêu thụ điện trở R đạt giá trị lớn A 20 W B 25 W C 14,4 W D 12 W Câu 27: Nguồn điện với suất điện động ξ, điện trở r mắc nối tiếp với điện trở R = r, cường độ dòng điện mạch A Nếu thay nguồn điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch A A B 1,5 A C A D A Câu 28: Đồ thị hình bên biểu diễn biến thiên theo thời gian t li độ u vật dao động điều hòa Điểm điểm A, B, C, D lực hồi phục làm tăng tốc vật ? A Điểm A B Điểm B C Điểm C D Điểm D Câu 29: Dùng sợi dây động có đường kính tiết diện d = 1,2 mm để quấn thành ống dây dài Dây có phủ lớn sơn cách điện mỏng Các vòng dây sát Khi cho dòng điện qua ống dây người ta đo cảm ứng từ ống dây B = 0,004 T Cho biết dây l = 60 m, điện trở suất đồng 1,76.10‒8 Ωm Hiệu điện U đặt vào hai đầu ống dây A 3,5 V B 4,5 V C 6,3 V D 12 V Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 30: Một người viễn thị phải đeo sát mắt kính có độ tụ dp để đọc dòng chữ nằm cách mắt gần 25 cm Nếu người thay kính nói kính có độ tụ dp đọc dòng chữ gần cách mắt ? A 100 cm B 30 cm C 34,3 cm D 200 cm Câu 31: Một người có điểm cực cận cách mắt 25 cm điểm cực viễn vơ cực quan sát vật nhỏ qua kính lúp có số bội giác ngắm chừng vơ cực Kính đặt cách mắt 10 cm Phải đặt vật cách kính để có số bội giác ? A cm B 3,25 cm C 3,75 cm D cm Câu 32: Cho dòng điện có biểu thức i = I1 + I0cosωt chạy qua điện trở Cường độ dòng hiệu dụng dòng điện A I1  I0 B I1  I0 C I12  I02 D I12  I12 Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch cuộn cảm L, tụ điện C điện trở R mắc nối tiếp Tăng dần điện dung tụ điện, gọi t1, t2 t3 thời điểm mà giá trị hiệu dụng UL, UC UR đạt cực đại Kết luận sau ? A t1 = t2> t3 B t1 = t3> t2 C t1 = t2< t3 D t1 = t3< t2 Câu 34: Đặt điện áp u = 150 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 60 Ω, cuộn dây (có điện trở thuần) tụ điện Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch 250 W Nối hai tụ điện dây dẫn có điện trở khơng đáng kể Khi điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 50 V Dung kháng tụ điện có giá trị A 60  B 30  C 15  D 45  Câu 35: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos20πt (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng gần A cho phần tử chất lỏng M dao động với biên độ cực đại pha với nguồn A Khoảng cách AM A cm B 7,5 cm C 2,5 cm D cm Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 36: Một nguồn sóng dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(10πt + 0,5π) cm Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động phần tử mơi trường lệch pha 1200 m Tốc độ truyền sóng A 25 m/s B 75 m/s C 45 m/s D 50 m/s Câu 37: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8cosπt cm Thời gian ngắn để vật có vận tốc 4π cm/s A s B s C 11 s D 21 s Câu 38: Một lắc lò xo có khối lượng vật m = kg dao động điều hòa theo phương trình x = Acosωt có W = 0,125 J Cứ sau khoảng thời gian t1 = 0,125 s động lắc lại Giá trị ω A A ω = 2π rad/s A = cm B ω = 2π rad/s A = cm C ω = 4π rad/s A = cm D ω = 4π rad/s A = cm Câu 39: Một vật tham gia đồng thời dao động thành phần chu kì, phương Biên độ dao động thành phần dao động tổng hợp Cho biết phương trình dao   động tổng hợp x  cos 100t   cm Phương trình hai dao động thành phần 6      A x1  cos 100t   cm x  cos 100t   cm 2 6       B x1  cos 100t   cm x  cos 100t   cm 3 6       C x1  cos 100t   cm x  cos 100t   cm 3 3       D x1  cos 100t   cm x  cos 100t   cm 2 6   Câu 40: Cho hai điện tích điểm q1 = q2 C đặt hai điểm cố định A, B cách khoảng 2a m khơng khí Trên đường trung trực AB vị trí mà cường độ điện trường có cường độ cực đại Giá trị cực đại A E Mmax  4kq 3a B E M max  4kq 3a C E Mmax  kq 3a D E Mmax  4kq 3a Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ MA TRẬN ĐỀ THI Chủ đề - Dao động – Sóng âm - Sóng - Dòng điện xoay chiều - Dao động sóng LỚP điện từ 12 - Tính chất sóng ánh sáng - Lượng tử ánh sáng - Hạt nhân - Điện tích, điện trường - Dòng điện khơng đổi – Dòng điện môi trường – Từ trường LỚP – Cảm ứng điện từ 11 – Khúc xạ ánh sáng - Mắt dụng cụ quang học – Thí nghiệm TỔNG Mức độ nhận thức Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Nhận biết Thông hiểu 2 0,5 3 0,5 0,75 Vận dụng Tổng 0,75 0,25 0,25 0,25 0,75 Vận dụng cao 0,25 0,75 1,5 0,25 0,25 0,25 2,0 0,25 0,25 1,75 0,75 0,5 0,75 0,5 0,25 0,75 1 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 Số câu Điểm 0,25 Số câu 13 10 12 Điểm 3,25 2,5 0,5 0,75 0,25 3,0 40 1,25 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 10,0 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đáp án 1-A 2-A 3-C 4-A 5-A 6-C 7-A 8-C 9-B 10-D 11-D 12-C 13-B 14-C 15-A 16-C 17-C 18-B 19-A 20-A 21-C 22-D 23-D 24-B 25-C 26-D 27-D 28-D 29-A 30-A 31-C 32-D 33-B 34-B 35-A 36-C 37-B 38-C 39-A 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A + Biên độ tổng hợp hai dao động vuông pha A  A12  A 22  cm Câu 2: Đáp án A + Công thức liên hệ   v f Câu 3: Đáp án C + Trong tượng giao thoa sóng nước khoảng cách hai cực đại liên tiếp đoạn thẳng nối hai nguồn nửa bước sóng Câu 4: Đáp án A + Điều kiện để có sóng dừng dây với đầu cố định l  n → Trên dây có nút sóng  n  , v  v , n số bó sóng 2f 2lf  40 m/s Câu 5: Đáp án A + Độ cao đặc trưng sinh lý âm tương ứng với tần số Câu 6: Đáp án C + Giá trị hiệu dụng dòng điện I  A Câu 7: Đáp án A   + Biểu thức dòng điện mạch i  CU cos  t   A 3  Câu 8: Đáp án C   + Tổng trở mạch Z  R   L    50 C   Câu 9: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + Số vòng dây cuộn thứ cấp N  N1 U2  2200 vòng U1 Câu 10: Đáp án D + Electron di chuyển từ vật sang vật khác → D sai Câu 11: Đáp án D + Ta có A  qU  U  2000 V Câu 12: Đáp án C + Suất điện động nguồn điện A  q    12 V Câu 13: Đáp án B +  KWh    J   đơn vị công Câu 14: Đáp án C + Dòng điện chạy qua bình I    A Rr Khối lượng đồng bám vào catot m  AIt 64.1.18000   5,97 g Fn 96500.2 Câu 15: Đáp án A + Diot bán dẫn có tác dụng chỉnh lưu dòng điện Câu 16: Đáp án C + Dây dẫn mang dòng điện khơng tương tác với điện tích đứng yên Câu 17: Đáp án C + Độ lớn lực Lorenxo f  qvBsin   3, 2.1015 N Câu 18: Đáp án B + Ta có   S  d  với d  2d1    41  120 Wb Câu 19: Đáp án A + DCV (Direct current Volt) → đo dòng khơng đổi với giới hạn đo 20V Câu 20: Đáp án A + Hiện tượng khúc xạ ánh sáng tượng tia sáng bị gãy khúc truyền xuyên góc qua mặt phân cách hai môi trường Câu 21: Đáp án C + Để nhìn vật cách mắt 25 cm ảnh vật vị trí phải nằm vị trí điểm cực cận Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/  1 100 cm   f  100 25 f → thấu kính hội tụ Câu 22: Đáp án D + Tần số góc dao động   v12  v 22  2rad / s  T  s x 22  x12 v  → Biên độ giao động A  x12     cm  Câu 23: Đáp án D + Chu kì dao động vật T  2 l0  0, s g Câu 24: Đáp án B + Động vật tương ứng với      0,12 rad → Tốc độ tương ứng v  gl   02     0,55 m/s Câu 25: Đáp án C + Ta có mv2  q  v  v1   v  190,5 V Câu 26: Đáp án D + Công suất tiêu thụ biến trở P  I R  2 R  R0  r 2  R r  R0  R  2r  R0  → Từ biểu thức trên, ta thấy Pmax R  r  R  3  I    2A  PR  I R  2.3  12W W 33 Câu 27: Đáp án D + Với nguồn điện I      2A    4r V R  r 2r  b    4r  → Suất điện động nguồn mắc song song  r rb  Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ → Dòng điện mạch lúc I '  b 4r   A R  r0 r  r Câu 28: Đáp án D + Điểm A, vật vị trí cân  F  khơng có tác dụng làm tăng tốc vật + Điểm B C vật có xu hướng chuyển động biên, lực kéo lại hướng vị trí cân → làm giảm tốc cho vật + Điểm D vật chuyển động vị trí cân → F làm tăng tốc Câu 29: Đáp án A + Dòng điện chạy qua ống dây từ trường B tương ứng B  4.107 NI L Giả sử N L số vòng dây quấn vào chiều dài ống dây  L  Nd  B  4.107 I  I  3,8 d + Điện trở cuộn dây R    0,93  U  IR  3,5 V S Câu 30: Đáp án A + Điểm cực cận mắt người 1   D  CC  50 cm CC 25 + Nếu người thay kính có D  1dp  f  100 cm, vị trí nhìn rõ gần mắt là: 1 100 cm   d CC d 100 Câu 31: Đáp án C + Độ bội giác ngắm chừng vô cực G   → Độ bội giác G  OCC 25 5  f  cm f f kD d '  10 5d  d '  1  d 5    d' 5d d d'  k   d 5d → Thay vào biểu thức độ bội giác, ta tìm d  3, 75 cm Câu 32: Đáp án D Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + Nhiệt lượng tỏa mạch tính tổng nhiệt lượng dòng điện gây ra: I2  I  Q  Q1  Q  I Rt  I Rt    Rt  I  I12   2 2 Câu 33: Đáp án B + C biến thiên để điện áp hiệu dụng cuộn cảm điện trở cực đại xảy cộng hưởng  t1  t + C biến thiên để điện áp hiệu dụng tụ cực đại tụ R  Z2L ZC   ZL  ZC0  C  C0 ZL → Khi tăng dần giá trị cực điện dung C ta có trường hợp U Cmax xảy trước trường hợp cộng hưởng  U C max , U R max   t  t1  t Câu 34: Đáp án B + Khi nối tắt tụ điện áp hiệu dụng điện trở điện áp hiệu dụng cuộn dây  R  r  Z2L + Từ hình vẽ, ta có ZL  3r  Zd  60  r  30 Z L  30 3 + Công suất tiêu thụ mạch chưa nối tắt tụ điện P U2  R  r   R  r    Z L  ZC  2  250  1502  60  30   60  30    ZL  ZC  2  ZC  30 3 Câu 35: Đáp án A + Bước sóng sóng    2v  cm →số dãy cực đại giao thoa  AB AB k  3,  k  3,   + Điều kiện để M cực đại pha với nguồn A d  d1  k d  d  5k  n k chẵn lẻ  d1  d  n d1  d  5n d  d1  15  d1  cm + Với k  ta có  d1  d  25 Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ d  d1  10  d1  cm + Với k  ta có  d1  d  20 d  d1   d1  cm + Với k  ta có  d1  d  15  AM  cm Câu 36: Đáp án C + Ta có   2df 2   v  3df  45 m/s v Câu 37: Đáp án B + Tại t  vật vị trí biên dương → thời gian ngắn để vật có vận tốc v  0,5v max t  T T   s 12 Câu 38: Đáp án C + Động vật sau khoảng thời gian t  0, 25T  0,125s  T  0,5s    4 rad/s + Biên độ dao động vật E  0,5m2 A  0,125J  A  cm Câu 39: Đáp án A + Đây trường hợp đặc biệt tổng hợp dao động, dao động thành phần có biên độ biên độ dao đồng tổng hợp Vẽ giản đồ ta có tam giác OMN ONP tam giác (do A  A1  A ) → Hai dao động thành phần lệch pha so với dao động tổng hợp góc  (một dao động nhanh pha – dao động chậm pha hơn) Do phương trình dao động tổng hợp là:   x  cos 100t   cm 6    → Phương trình dao động thành phần x1  cos 100t   cm 2    x  cos 100t   cm 3  Câu 40: Đáp án D Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + Cường độ điện trường điểm M E M  E1  E Trong E1 , E cường độ điện trường q1 q gây M E1  E  k q1 a  h2 + Cường độ điện trường tổng hợp M E M  2E1 cos   2k q h a  h  1,5 V/m Xác định h để E M cực đại Ta có a2  h2  3 a2 a2 a 4h 27 3   h2  33  a2  h2   a h  a  h2 2  a h 2 4 Vậy E M  2kqh 4kq  3 3a a h  E M cực đại h  a 4kq  E M max  3a Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... http://dethithpt.com/bode2018/ Đáp án 1-A 2-A 3-C 4-A 5-A 6-C 7-A 8-C 9-B 10-D 11-D 12-C 13-B 14-C 15-A 16-C 17-C 18-B 19-A 20-A 21-C 22-D 23-D 24-B 25-C 26-D 27-D 28-D 29-A 30-A 31-C 32-D 33-B 34-B...  cm + Với k  ta có  d1  d  25 Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word gửi đến 0982.563.365... 4,5 V C 6,3 V D 12 V Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi KSCL THPT chuyên lam sơn thanh hóa file word có lời giải chi tiết , 10 đề thi KSCL THPT chuyên lam sơn thanh hóa file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn