Phân tích hành vi khách hàng đối với dịch vụ phim ảnh

24 751 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2012, 12:23

Thị trường rạp chiếu phim VN đang bước vào một cuộc cải tổ lớn chưa từng có. Rõ nhất là sự thay đổi ở hệ thống các rạp chiếu thuộc sở hữu của nhà nước. Sự có mặt của cụm rạp hiện 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hành vi khách hàng đối với dịch vụ phim ảnh , Phân tích hành vi khách hàng đối với dịch vụ phim ảnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn