TỐI ƯU HÓA PHÁC ĐỒ KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN NẶNG DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC PK/PD

68 86 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2018, 17:42

TỐI ƯU HÓA PHÁC ĐỒ KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN NẶNG DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC PK/PD Nguyễn Hoàng Anh - Trung tâm Quốc gia Thông tin thuốc Theo dõi ADR - Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Dược Hà nội Hội nghị khoa học “Tiếp cận hiệu thuốc trang thiết bị y tế chuyên ngành Lao bệnh Phổi”, Cần thơ tháng 10/2016 Điều trị nhiễm trùng bệnh nhân nặng: phác đồ kháng sinh kinh nghiệm đóng vai trò định Lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm không phù hợp làm tăng tỷ lệ tử vong bệnh nhân viêm phổi bệnh viện Mục tiêu điều trị nhiễm trùng nặng: làm khuẩn để tránh chọn lọc đề kháng thích nghi mắc phải Sanders CC et al JID 1986; 154: 792-800 NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN NẶNG TẠI ICU Căn nguyên vi khuẩn giảm nhạy cảm với kháng sinh Phân bố MIC meropenem với P aeruginosa phân lập từ 40 bệnh viện Hoa kỳ (n=1044) Phác đồ kháng sinh đòi hỏi phải bao phủ phía breakpoint Eagye KJ et al Clin Ther 2009; 31: 2678-2688 NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN NẶNG TẠI ICU Căn nguyên vi khuẩn giảm nhạy cảm với kháng sinh Thay đổi độ nhạy cảm VK gây bệnh: phân bố MIC colistin với A baumanii phân lập bệnh viện Bạch mai Giảm nhạy cảm đề kháng VAN lâm sàng (VISA): phát thông qua E-test Giảm nhạy cảm đề kháng VAN lâm sàng  462 chủng MRSA thu thập từ nước tham gia chương trình ANSORP (2004-2006)  71 chủng từ Việt nam (mủ: 47, máu: 10, đờm: 7, nước tiểu: 7)  chủng (7%) xác định hVISA Tỷ lệ cao (cùng với Hàn quốc)  MIC VAN: 0,5 (40), (16), (1) Giảm nhạy cảm đề kháng VAN lâm sàng “VAN MIC creep” "HIT HARD & HIT FAST" Pea F, Viale P Clin Infect Dis 2006; 42: 1764-1771 Cân nhắc sử dụng chế độ liều cao để cải thiện đáp ứng lâm sàng: colistin Gibson GA et al Antimicrob Agents Chemother 2016; 60: 431-436 Xây dựng chế độ liều cho colistin cân hiệu quả/độc tính thận Cân nhắc sử dụng chế độ liều cao để cải thiện đáp ứng lâm sàng: colistin Chế độ liều đề xuất nghiên cứu thử nghiệm Khoa HSTC, bệnh viện Bạch mai theo công thức Garonzik (2011) có hiệu chỉnh theo cân nặng, với giả thuyết Cđích = µg/ml (MIC90 colistin với loại VK Gram âm đa kháng Khoa giai đoạn 2012-2015 0,5 µg/ml) Tăng nồng độ cách đưa kháng sinh đến mơ đích Palmer LB Curr Opin Pulm Med 2015; 21: 239-249 Khí dung colistin: nghiên cứu Dược động học • 12 BN VAP • Khí dung đơn liều: 2x106 IU (160 mg of CMS/10 ml NaCl) vòng 30 phút, sau IV: truyền 60 phút x106 IU 50 ml NaCl • So sánh nồng độ ELF huyết tương Boisson M et al Antimicrobiol Agents Chemother 2014; 58: 7331-7339 Khí dung colistin: nghiên cứu Dược động học • 12 BN VAP • Khí dung đơn liều: 2x106 IU (160 mg of CMS/10 ml NaCl) vòng 30 phút, sau IV: truyền 60 phút x106 IU 50 ml NaCl • Ước tính tác dụng diệt khuẩn CMS khí dung MIU sau MIU IV sau h 16 h so với IV MIU h Boisson M et al Antimicrobiol Agents Chemother 2014; 58: 7331-7339 Khí dung colistin: nghiên cứu lâm sàng • 16 nghiên cứu lâm sàng, mức độ chứng thấp (cohort, case-control, RCT) • Liều dùng khí dung thay đổi • Khơng dùng khí dung đơn độc Crit Care Med 2015; 43: 527-533 Giám sát điều trị thông qua nồng độ thuốc máu (TDM) Vai trò TDM sử dụng vancomycin 2013 Vai trò TDM sử dụng vancomycin: hiệu lâm sàng Vai trò TDM sử dụng vancomycin: độc tính thận Kết luận  Dịch tễ kháng thuốc nhiễm trùng bệnh nhân nặng diễn biến phức tạp Cần có phác đồ kháng sinh phù hợp để điều trị MRSA VK Gram âm đa kháng thuốc  Thay đổi sinh lý bệnh BN nặng ảnh hưởng lớn đến Dược động học kháng sinh, làm giảm hiệu điều trị kháng sinh  Áp dụng PK/PD sử dụng chế độ liều kháng sinh: cân nhắc liều nạp, ưu tiên sử dụng liều cao, chế độ liều truyền liên tục/kéo dài rút ngắn khoảng cách, phối hợp kháng sinh đưa liều để tăng hiệu điều trị Thay lời cho kết: Phác đồ kháng sinh kinh nghiệm phù hợp yếu tố định thành công liệu pháp kháng sinh bệnh nhân nặng, tránh vòng xoắn luẩn quẩn thất bại điều trị/kháng thuốc-tử vong ICU Bassetti M et al Intens Care Med 2015; 41: 776-795
- Xem thêm -

Xem thêm: TỐI ƯU HÓA PHÁC ĐỒ KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN NẶNG DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC PK/PD, TỐI ƯU HÓA PHÁC ĐỒ KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG Ở BỆNH NHÂN NẶNG DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC PK/PD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn