Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế

118 184 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2018, 15:18

1 of 128 PHẦN I: MỞ ĐẦU Sự cần thiết khách quan việc chọn nghiên cứu đề tài Một nội dung quan trọng công đổi chế quản lý kinh tế Đảng Nhà nước năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90, việc thực cải cách lĩnh vực Tài chính-Tiền tệ Hệ thống Ngân hàng tổ chức lại thành hai cấp; thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ế trực thuộc Bộ Tài chính, chuyển nhiệm vụ quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước U (NSNN) từ Ngân hàng Nhà nước trước sang cho KBNN Một chức ́H năng, nhiệm vụ chủ yếu hệ thống KBNN thực chi kiểm soát chi TÊ NSNN Năm 2000, sở sáp nhập Tổng Cục đầu tư phát triển vào hệ thống KBNN, nhiệm vụ kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ Tổng cục đầu tư phát triển H chuyển sang hệ thống KBNN, nhằm tập trung thống nhiệm vụ kiểm soát chi IN vào quan KBNN Thừa Thiên Huế từ thành lập vào hoạt động đến nay, với K chức nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN địa bàn có nhiều tiến triển rõ ̣C rệt.Cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN đạt O nhiều kết định KBNN góp phần đảm bảo cơng tác toán vốn đầu ̣I H tư XDCB sách, chế độ đồng thời giảm tình trạng tốn vốn sai quy định, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Đ A Tuy nhiên, cơng tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB năm qua nhiều hạn chế, nhiều điểm bất cập, chưa thống nhất; Cơ chế quản lý chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN nhiều vấn đề chưa hồn chỉnh Thực tế đòi hỏi cần phải sâu nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để đánh giá mặt đạt phân tích điểm tồn dẫn đến hạn chế hiệu cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN địa bàn tỉnh năm qua từ đó, tìm giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn NSNN kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hoá vấn đề lý luận vốn đầu tư XDCB dự án đầu tư, để làm sở nghiên cứu thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế - Phân tích đánh giá tình hình cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2004-2008 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu Ế tư XDCB qua KBNN địa bàn Thừa Thiên Huế nói riêng nước nói chung U Đối tượng phạm vi nghiên cứu ́H - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN TÊ - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài sâu vào nghiên cứu cơng tác kiểm sốt chi (Tổ chức máy tổ chức H nghiệp vụ) vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 2004-2008 IN Đề tài tập trung giải vấn đề liên quan đến cơng tác kiểm K sốt chi vốn đầu tư nước, coi chiếm tỷ trọng lớn tổng số nguồn vốn toán qua KBNN O ̣C Phương pháp nghiên cứu ̣I H - Phương pháp luận vật biện chứng - Phương pháp thống kê, điều tra, vấn, khảo sát thực tiễn Đ A (Nguồn số liệu thứ cấp: quan KBNN ngành có liên quan.Nguồn số liệu sơ cấp: điều tra qua chủ đầu tư , ban quản lý có giao dịch văn phòng KBNN Tỉnh, Huyện, thị xã, thành phố) - Phương pháp tổng hợp phân tích (trên sở sử dụng phần mềm excel SPSS ) - Phương pháp đối chiếu, so sánh.v.v Tên đề tài - Tên đề tài: “Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế” kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XDCB VÀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN Ế MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN U 1.1 ĐẦU TƯ ́H 1.1.1 Một số lý luận chung đầu tư đầu tư phát triển TÊ 1.1.1.1 Khái niệm phân loại đầu tư - Khái niệm đầu tư H Đầu tư nói chung hy sinh nguồn lực để tiến hành IN hoạt động nhằm thu kết định tương lai lớn nguồn lực bỏ để đạt kết K Nguồn lực phải hy sinh tiền, tài nguyên thiên nhiên, tài sản tài ̣C (tiền vốn), tài sản vật chất, tài sản trí tuệ O Trong kết đạt được, kết tài sản vật chất, tài sản trí ̣I H tuệ nguồn nhân lực tăng thêm có vai trò quan trọng lúc nơi, khơng người bỏ vốn mà kinh tế [23,7] Đ A - Phân loại đầu tư: đầu tư chia đầu tư thành loại chủ yếu sau: - Đầu tư tài chính: Là loại đầu tư người có tiền bỏ tiền cho vay mua chứng có giá để hưởng lãi suất định trước lãi suất phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh công ty phát hành - Đầu tư thương mại: Là loại đầu tư mà người có tiền bỏ tiền mua hàng hố sau bán với giá cao nhằm thu lợi nhuận chênh lệch giá mua bán Hai loại đầu tư không tạo tài sản cho kinh tế, mà làm tăng tài sản tài người đầu tư Tuy nhiên, chúng có tác dụng thúc đẩy đầu tư phát triển kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 - Đầu tư phát triển: Là hoạt động đầu tư mà người có tiền bỏ tiền để tiến hành hoạt động nhằm tạo tài sản cho kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh hoạt động xã hội khác, điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân xã hội Đó việc bỏ tiền để xây dựng cơng trình hạ tầng kinh tế - xã hội, mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động tài sản nhằm trì tiềm lực hoạt động sở Ế tồn tạo tiềm lực cho kinh tế xã hội U 1.1.1.2 Đầu tư phát triển vai trò kinh tế ́H Như biết, đầu tư phát triển hoạt động đầu tư tài sản vật chất sức lao động nhân tố quan trọng để phát triển tăng TÊ trưởng kinh tế Vai trò kinh tế thể mặt sau : - Thứ đầu tư vừa tác động đến tổng cung vừa tác động đến tổng cầu: H +Tác động đến tổng cầu: Đầu tư yếu tố chiếm tỷ trọng lớn tổng cầu IN toàn kinh tế quốc dân, thường từ 24%-28% Khi mà tổng cung chưa thay giá cân tăng K đổi, tăng lên đầu tư làm cho tổng cầu tăng kéo sản lượng cân tăng theo O ̣C + Tác động đến tổng cung: Tăng quy mô đầu tư nguyên nhân trực tiếp ̣I H nguyên nhân trực tiếp làm tăng tổng cung kinh tế, yếu tố khác không thay đổi Mặt khác, tác động vốn đầu tư thông qua hoạt động đầu tư nâng Đ A cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi công nghệ gián tiếp làm tăng tổng cung đến kinh tế - Thứ hai đầu tư có tác động tăng trưởng kinh tế : Đầu tư vừa tác động đến tăng trưởng kinh tế vừa tác động đến chất lượng tăng trưởng Biểu tập trung mối quan hệ đầu tư với tăng trưởng kinh tế thể hệ công thức tính hệ số ICOR Hệ số ICOR (Incremental Capital Output Ratio- tỷ số gia tăng cuả vốn so với sản lượng) tỷ số quy mô đầu tư tăng thêm với mức gia tăng sản lượng, kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 suất đầu tư cần thiết để tạo đơn vị sản lượng (GDP) tăng thêm Là tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn đầu tư Ý nghĩa hệ số ICOR để tạo thêm đơn vị kết sản xuất cần tăng thêm đơn vị vốn sản xuất hay nói thời kỳ định muốn tạo đồng tăng trưởng cần đồng vốn đầu tư Vốn đầu tư tăng thêm ICOR = Đầu tư kỳ = GDP tăng thêm Ế GDP tăng thêm U Hay ICOR xác định công thức sau: ICOR = TÊ Tốc độ tăng trưởng kinh tế ́H Tỷ lệ vốn đầu tư/GDP Công thức cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào vốn đầu tư (nếu H công nghệ không thay đổi, nhân tố kết hợp vốn lao động theo hệ IN số cố định) K Ngoài ra, ICOR cho thấy tăng trưởng phụ thuộc vốn hay hiệu sử dụng đầu tư Theo số liệu thống kê, ICOR Việt Nam 5,7, cao nhiều so O ̣C với 3,32 năm 1995 Do đó, việc quản lý vốn đầu tư yêu cầu cấp ̣I H thiết cho phát triển vững kinh tế Đầu tư tác động đến quy mơ tăng trưởng mà tác động đến Đ A chất lượng tăng trưởng, biểu qua công thức sau: g = Di+DI+TFP Trong đó: g: tốc độ tăng trưởng kinh tế Di: phần đóng góp vốn đầu tư vào tăng trưởng GDP DI: phần đóng góp lao động vào tăng trưởng GDP TFP: phần đóng góp của yếu tố suất vào tăng trưởng trưởng GDP - Thứ ba đầu tư có vai trò quan trọng việc chuyển dịch cấu kinh tế: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 Cơ cấu kinh tế cấu tổng thể yếu tố cấu thành kinh tế, có quan hệ chặt chẽ với nhau, biểu mặt vật chất mặt lượng, tuỳ theo mục đích kinh tế Đầu tư có tác động quan trọng đến chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với quy luật chiến lược lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia thời kỳ - Thứ tư đầu tư có tác động đến phát triển khoa học công nghệ Đầu tư nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến định đổi phát triển Ế khoa học công nghệ doanh nghiệp quốc gia [23,25] U 1.2 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 1.2.1 Nguồn vốn nước ́H * Nguồn vốn nhà nước TÊ Nguồn vốn đầu tư nhà nước bao gồm nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước nguồn vốn đầu tư phát triển H doanh nghiệp nhà nước IN - Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước: Đây nguồn chi ngân K sách Nhà nước cho đầu tư Đó nguồn vốn đầu tư quan trọng chiến lựơc phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Nguồn vốn thường sử dụng ̣C cho dự án kết cấu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hỗ trợ cho dự án O doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực cần tham gia Nhà nước, chi cho ̣I H công tác lập thực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ, quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn Đ A - Vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước: Cùng với q trình đổi mở cửa, tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước ngày đóng vai trò đáng kể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước có tác dụng tích cực việc giảm đáng kể việc bao cấp vốn trực tiếp Nhà nước Với chế tín dụng, đơn vị sử dụng nguồn vốn phải đảm bảo nguyên tắc hoàn trả vốn vay Chủ đầu tư người vay vốn phải tính tốn hiệu đầu tư, sử dụng vốn tiết kiệm Vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước hình thức độ chuyển từ hình thức cấp phát ngân sách sang phương thức tín dụng dự án có khả thu hồi vốn trực tiếp kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 - Nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp Nhà nước: Được xác định thành phần chủ đạo kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ khối lượng vốn lớn Mặc dù số hạn chế đánh giá cách công khu vực kinh tế Nhà nước với tham gia doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò chủ đạo kinh tế nhiều thành phần Với chủ trương tiếp tục đổi doanh nghiệp Nhà nước, hiệu hoạt động khu vực kinh tế ngày khẳng định, tích luỹ doanh nghiệp Nhà nước ngày Ế gia tăng đóng góp đáng kể vào tổng quy mơ vốn đầu tư toàn xã hội U * Nguồn vốn dân cư tư nhân ́H Nguồn vốn từ khu vực tư nhân bao gồm phần tiết kiệm dân cư, phần tích luỹ doanh nghiệp dân doanh, hợp tác xã Theo đánh giá sơ bộ, khu vực TÊ kinh tế Nhà nước sở hữu lượng vốn tiềm lớn mà chưa huy động triệt để H Thực tế thời gian qua cho thấy đầu tư doanh nghiệp tư nhân hộ gia IN đình đóng vai trò quan trọng đặc biệt việc phát triển nông nghiệp kinh tế nông K thôn, mở mang ngành nghề, phát triển công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ vận tải địa phương Vốn dân cư phụ thuộc vào thu nhập chi tiêu O ̣C hộ gia đình Quy mơ nguồn tiết kiệm phụ thuộc vào: ̣I H - Trình độ phát triển đất nước (ở nước có trình độ phát triển thấp thường có quy mơ tỷ lệ tiết kiệm thấp) Đ A - Tập quán tiêu dùng dân cư - Chính sách động viên Nhà nước thơng qua sách thuế thu nhập khoản đóng góp với xã hội.[23, 28-30] 1.2.2 Nguồn vốn nước ngồi Có thể xem xét nguồn vốn đầu tư nuớc phạm vi rộng dòng lưu chuyển vốn quốc tế (international capital flows) Về thực chất, dòng lưu chuyển vốn quốc tế biểu thị trình chuyển giao nguồn lực tài quốc gia giới Trong dòng lưu chuyển vốn quốc tế, dòng từ nước phát triển đổ vào nước phát triển thường nước giới thứ ba đặc biệt kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 quan tâm Dòng vốn diễn với nhiều hình thức Mỗi hình thức có đặc điểm, mục tiêu điều kiện thực riêng, khơng hồn tồn giống Theo tính chất lưu chuyển vốn, phân loại nguồn vốn nước ngồi sau: - Tài trợ phát triển vốn thức (ODF - official development finance) Nguồn bao gồm: Viện trợ phát triển thức (ODA -offical development assistance) hình thức viện trợ khác Trong đó, ODA chiếm tỷ trọng chủ yếu nguồn ODF; - Đầu tư trực tiếp nước ngoài; ́H - Nguồn huy động qua thị trường vốn quốc tế U Ế - Nguồn tín dụng từ ngân hàng thương mại; * Nguồn vốn ODA TÊ Đây nguồn vốn phát triển tổ chức quốc tế phủ nước ngồi cung cấp với mục tiêu trợ giúp nước phát triển So với hình thức H tài trợ khác, ODA mang tính ưu đãi cao nguồn vốn ODF khác IN Ngoài điều kiện ưu đãi lãi suất, thời hạn cho vay tương đối lớn, K ODA có yếu tố khơng hồn lại (còn gọi thành tố hỗ trợ) đạt 25% Mặc dù có tính ưu đãi cao, song ưu đãi cho loại vốn thường kèm O ̣C điều kiện ràng buộc tương đối khắt khe (tính hiệu dự án, thủ tục ̣I H chuyển giao vốn thị trường…) Vì vậy, để nhận loại tài trợ hấp dẫn với thiệt thòi nhất, cần phải xem xét dự án điều kiện tài tổng thể Nếu Đ A khơng việc tiếp nhận viện trợ trở thành gánh nặng nợ nần lâu dài cho kinh tế Điều có hàm ý rằng, ngồi yếu tố thuộc nội dung dự án tài trợ, cần có nghệ thuật thoả thuận để vừa nhận vốn, vừa bảo tồn mục tiêu có tính nguyên tắc * Nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại Điều kiện ưu đãi dành cho loại vốn không dễ dàng nguồn vốn ODA Tuy nhiên, bù lại có ưu điểm rõ ràng khơng có gắn với ràng buộc trị, xã hội Mặc dù vậy, thủ tục vay nguồn vốn thường kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 tương đối khắt khe, thời gian trả nợ nghiêm ngặt, mức lãi suất cao trở ngại không nhỏ nước nghèo Do đánh giá mức lãi suất tương đối cao thận trọng kinh doanh ngân hàng (tính rủi ro nước vay, thị trường giới xu hướng lãi suất quốc tế), nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại thường sử dụng chủ yếu để đáp ứng nhu cầu xuất thường ngắn hạn Một phận nguồn vốn dùng để đầu tư phát triển Ế * Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) U Nguồn đầu tư trực tiếp nước ngồi có đặc điểm khác nguồn vốn nước ́H khác việc tiếp nhận nguồn vốn không phát sinh nợ cho nước tiếp nhận Thay nhận lãi suất vốn đầu tư, nhà đầu tư nhận phần lợi nhuận thích TÊ đáng dự án đầu tư hoạt động có hiệu Đầu tư trực tiếp nước ngồi mang theo toàn tài nguyên kinh doanh vào nước nhận vốn nên thúc đẩy phát H triển ngành nghề mới, đặc biệt ngành đòi hỏi cao trình độ kỹ thuật, IN cơng nghệ hay cần nhiều vốn Vì nguồn vốn có tác dụng to lớn đối K với trình cơng nghiệp hố, chuyển dịch cấu kinh tế tốc độ tăng trưởng nhanh nước nhận đầu tư ̣C * Thị trường vốn quốc tế O Với xu hướng tồn cầu hố, mối liên kết ngày tăng thị trường ̣I H vốn quốc gia vào hệ thống tài quốc tế tạo nên vẻ đa dạng vế nguồn vốn cho quốc gia làm tăng khối lượng vốn lưu chuyển phạm vi toàn cầu Đ A Ngay nhiều nước phát triển, dòng vốn đầu tư qua thị trường chứng khoán gia tăng mạnh mẽ 1.3 Bản chất nguồn vốn đầu tư Xét chất, nguồn hình thành vốn đầu tư phần tiết kiệm hay tích luỹ mà kinh tế huy động để đưa vào trình tái sản xuất xã hội Điều kinh tế học cổ điển, kinh tế trị học Mác - Lênin kinh tế học đại chứng minh Trong tác phẩm “Của cải dân tộc” (1776), Adam Smith, đại diện điển hình trường phái kinh tế học cổ điển cho rằng: “Tiết kiệm nguyên kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 nhân trực tiếp gia tăng vốn Lao động tạo sản phẩm để tích luỹ cho q trình tiết kiệm Nhưng dù có tạo nữa, khơng có tiết kiệm vốn khơng tăng lên” Sang kỷ XIX, nghiên cứu cân đối kinh tế, mối quan hệ khu vực sản xuất xã hội, vấn đề trực tiếp liên quan đến tích luỹ, C Mác chứng minh rằng: Trong kinh tế hai khu vực, khu vực I sản xuất tư liệu sản xuất khu vực II sản xuất tư liệu tiêu dùng Cơ cấu tổng giá trị Ế khu vực bao gồm (c + v + m) c phần tiêu hao vật chất, (v + m) U phần giá trị tạo Khi đó, điều kiện để đảm bảo tái sản xuất mở rộng khơng ́H ngừng sản xuất xã hội phải đảm bảo (v + m) khu vực I lớn tiêu hao (v + m)I > cII Hay nói cách khác: TÊ vật chất (c) khu vực II Tức là: H (c + v + m)I > cII + cI IN Điều có nghĩa rằng, tư liệu sản xuất tạo khu vực I khơng bồi K hồn tiêu hao vật chất toàn kinh tế (của hai khu vực) mà phải dư thừa để đầu tư làm tăng quy mơ tư liệu sản xuất q trình sản xuất ̣C Đối với khu vực II, yêu cầu phải đảm bảo: O (c+v+m)II < (v+m)I + (v+m)2 ̣I H Có nghĩa tồn giá trị hai khu vực phải lớn giá trị sản phẩm sản xuất khu vực II Chỉ điều kiện thoả mãn, kinh tế Đ A dành phần để tái sản xuất mở rộng Từ quy mơ vốn đầu tư gia tăng Như để đảm bảo gia tăng nguồn lực cho sản xuất, gia tăng quy mô đầu tư, mặt phải tăng cường sản xuất tư liệu sản xuất khu vực I, đồng thời phải sử dụng tiết kiệm tư liệu sản xuất hai khu vực Mặt khác phải tăng cường sản xuất tư liệu tiêu dùng khu vực II, thực hành tiết kiệm tư liệu tiêu dùng hai khu vực Với phân tích trên, thấy theo quan điểm C.Mác, đường quan trọng lâu dài để tái sản xuất mở rộng phát triển sản xuất kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu 10 -Footer Pag 104 of 128 2.Don gian quy trinh Obs Exp erve ecte dN dN Residual khong 56 40.0 16.0 co 24 40.0 -16.0 Total 80 erve ecte dN dN 55 40.0 co 25 40.0 Total 80 15.0 -15.0 TÊ khong Residual U Exp ́H Obs Ế 3.Don gian chung tu toan 4.Cai thien thoi gian chuyen tien Expect dN ed N IN H Observe khong K co 70 40.0 30.0 10 40.0 -30.0 80 ̣C Total Residual Đ A khong ̣I H O 5.Thai giao dich co Total Obs Exp erve ecte dN dN Residual 71 40.0 31.0 40.0 -31.0 80 a cells (.0%) have expected frequencies less than The minimum expected cell frequency is 40.0 b Based on 10000 sampled tables with starting seed 1310155034 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 105 of 128 Chi- df Square( Số quan sát Tỷ lệ Asymp Monte Carlo Sig Sig Sig a) 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound 25% 20.000 0.000 000(b) 0.000 0.000 2.Don gian quy trinh 24 30% 12.800 0.000 000(b) 0.000 0.000 25 31% 11.250 0.001 001(b) 0.000 0.001 chuyen tien 10 13% 45.000 0.000 5.Thai giao dich 11% 48.050 0.000 3.Don gian chung tu toan 000(b) 0.000 0.000 000(b) 0.000 0.000 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H 4.Cai thien thoi gian Ế 20 U 1.Cai tien co che cua kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 106 of 128 Phụ lục 9: Phụ lục 02 theo Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Phụ lục 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 Bộ Xây dựng) Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc hồn thành theo hợp đồng Số ngày tháng năm Ế Tên/số hợp đồng xây dựng: U Tên Bên giao thầu: ́H Tên Bên nhận thầu: TÊ Cơng trình: Hạng mục: Giai đoạn toán / lần toán H số: K IN Căn xác định: Khối lư- Đơn vị ̣C Tên cơng việc ợng tính Đã thực Theo HĐ toán Thành tiền Đã thực Theo HĐ Ghi Đ A ̣I H O Số TT Đơn giá Tổng cộng Bằng chữ: Đại diện Bên giao thầu đại Đại diện Bên nhận diện Nhà tư vấn (nếu có) thầu (Ký, ghi rõ họ tên, (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) chức vụ) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 107 of 128 Phụ lục 10: Mẫu thơng báo kết kiểm sốt chi MẪU SỐ 02/TTVĐT KHO BẠC NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHO BẠC NHÀ NƯỚC Số : Độc lập - Tự - Hạnh phúc /KB-TTVĐT , ngày tháng năm Ế THƠNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM SỐT THANH TỐN U Kính gửi: Sau xem xét nội dung hồ sơ: ́H Thuộc dự án: TÊ Chủ đầu tư: Bộ, ngành, địa phương: H Kho bạc Nhà nước thông báo kết kiểm soát hồ sơ sau: IN Nhận xét Tên hạng mục Số vốn chủ đầu Giá trị KBNN Giá trị sau Giá trị giá trị trúng tư đề nghị tạm chấp nhận kiểm soát chênh ứng/thanh toán toán trước ( KBNN lệch KLHT/quyết trường hợp toán toán trước kiểm 7= 4-6 O thầu giá trị ̣I H hợp đồng soát sau) Đ A Đơn vị tính : đồng Dự tốn duyệt ̣C STT K Kết kiểm soát toán + Nguyên nhân tăng, giảm : Số vốn đề nghị thu hồi ( trừ vào lần toán tiếp theo) Đề nghị : Trong vòng 05 ngày chủ đầu tư khơng có ý kiến coi chấp nhận nội dung văn GIÁM ĐỐC Nơi nhận : ( Ký tên, đóng dấu ) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 108 of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, tất nguồn số liệu sử dụng phạm vi nội dung nghiên cứu đề tài trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khoa học Các thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cám ơn đầy đủ Trần Kiêm Phú Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Tác giả luận văn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan vanithac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 109 of 128 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tất cá nhân, đơn vị giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Lời cảm ơn xin gửi đến Thầy TS.Hoàng Văn Liêm, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi suốt thời gian làm luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo quan Kho bạc Ế Nhà nước Thừa Thiên Huế tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập lớp U Cao học ́H Tôi xin cảm ơn đến đồng nghiệp ngành Kho bạc Nhà nước, Ban TÊ quản lý, Chủ đầu tư tham gia nhiều ý kiến quý báu cho đề tài nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân động H viên, chia sẻ tạo điều kiện cho tơi vượt qua nhiều khó khăn để học tập hoàn Trần Kiêm Phú Đ A ̣I H O ̣C K IN thành luận văn này./ kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan vaniithac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 110 of 128 TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: Trần Kiêm Phú Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2007-2010 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Văn Liêm Tên đề tài: : “Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế” Ế Tính cấp thiết đề tài U KBNN Thừa Thiên Huế , với chức nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN địa ́H bàn, năm qua, có nhiều tiến triển rõ rệt, góp phần đảm bảo cơng tác tốn vốn đầu tư XDCB sách, chế độ Tuy nhiên, cơng tác TÊ kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB năm qua nhiều hạn chế, nhiều điểm bất cập, chưa thống nhất; Cơ chế quản lý chi vốn đầu tư XDCB qua H KBNN nhiều vấn đề chưa hồn chỉnh Thực tế đòi hỏi cần phải sâu IN nghiên cứu, khảo sát thực tiễn để đánh giá mặt đạt được, điểm tồn K cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN địa bàn tỉnh năm qua từ đó, tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng ̣C tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN O Phương pháp nghiên cứu ̣I H Phương pháp luận vật biện chứng Phương pháp thống kê, điều tra, vấn, khảo sát thực tiễn; Phương pháp tổng hợp phân tích (trên sở sử dụng Đ A phần mềm excel SPSS );Phương pháp đối chiếu, so sánh.v.v Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn  Hồn thiện chế quản lý, tốn vốn đầu tư XDCB  Hoàn chỉnh máy kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB  Hồn chỉnh quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB  Ứng dụng khoa học công nghệ quản lý  Tăng cường công tác cán bộ, công tác giáo dục trị tư tưởng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan vaniiithac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 111 of 128 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT NGHĨA BQL Ban quản lý CB Cán DA Dự án ĐP Địa phương FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội ICOR Tỷ số gia tăng vốn so với sản lượng KBNN Kho bạc Nhà nước KHTH Kế hoạch tổng hợp 10 KSC Kiểm soát chi 11 NSNN Ngân sách Nhà nước 12 NXB Nhà xuất 13 ODA 14 ODF 15 TƯ 16 TTVĐT Thanh toán vốn đầu tư UBND Uỷ ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư XDCB Xây dựng XHCN Xã hội Chủ nghĩa 18 20 U ́H TÊ H IN Tài trợ phát triển thức K ̣C Đ A 19 Viện trợ phát triển thức Trung ương ̣I H 17 Ế O STT kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan vanivthac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 112 of 128 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Chu trình giải ngân vốn dự án đầu tư nguồn vốn nước .27 Sơ đồ 1.2: Chu trình giải ngân vốn dự án đầu tư nguồn vốn nước .28 Sơ đồ 1.3: Quy trình kiểm sốt loại cơng việc, hợp đồng tốn Quy trình kiểm sốt loại cơng việc, hợp đồng toán U Sơ đồ 1.4: Ế nhiều lần 48 ́H lần lần tốn cuối cơng việc, hợp đồng tốn Quy trình kiểm sốt chi đề nghị sửa đổi 79 Đ A ̣I H O ̣C K IN H Sơ đồ 3.1: TÊ nhiều lần 51 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan vanvthac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 113 of 128 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ số 2.1: Tình hình tốn vốn qua KBNN Thừa Thiên Huế từ 2004-2008 .55 Biểu đồ số 2.2: Tình hình tốn vốn qua KBNN Thừa Thiên Huế từ 2004-2008 theo cấp ngân sách 56 Tỷ lệ giảm cấp phát từ 2004-2008 66 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Biểu đồ số 2.3: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan vanvithac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 114 of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số liệu cấp phát vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế.54 Bảng 2.2: Thống kê số liệu cấp phát vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế theo cấp ngân sách từ năm 2004-2008 55 Bảng 2.3: Thống kê số liệu giảm chi kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế qua năm .65 Ế Bảng 2.4: Phân tích nguyên nhân giảm chi kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB U từ 2004-2008 66 ́H Bảng 2.5: Kiểm định độ tin cậy thang đo 69 TÊ Bảng 2.6: Thống kê mô tả vấn đề tồn cơng tác kiểm sốt chi Đ A ̣I H O ̣C K IN H KBNN .71 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan vanviithac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 115 of 128 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục sơ đồ v Ế Danh mục biểu đồ vi U Danh mục bảng vii ́H Mục lục viii TÊ PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 Sự cần thiết khách quan việc chọn nghiên cứu đề tài .1 H Mục đích nghiên cứu đề tài IN Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 K Tên đề tài .2 ̣C PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .3 O Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ̣I H CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XDCB VÀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN Đ A MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 ĐẦU TƯ .3 1.1.1 Một số lý luận chung đầu tư đầu tư phát triển .3 1.1.1.1 Khái niệm phân loại đầu tư .3 1.1.1.2 Đầu tư phát triển vai trò kinh tế .4 1.2 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ .6 1.2.1 Nguồn vốn nước .6 1.3 Bản chất nguồn vốn đầu tư 1.4 DỰ ÁN ĐẦU TƯ .12 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag viii 116 of 128 1.4.1 Khái niệm dự án 12 1.4.2 Khái niệm dự án đầu tư 13 1.4.3 Đặc điểm dự án đầu tư 13 1.4.4 Trình tự đầu tư .14 1.5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM SOÁT TTVĐT .18 1.5.1 Khái niệm quản lý 18 1.5.2 Quản lý vốn đầu tư 18 Ế 1.5.3 Kiểm soát toán vốn đầu tư 18 U 1.6 CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XDCB TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 19 ́H 1.7 CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ XDCB CỦA NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY 22 1.7.1 Cơ sở xây dựng sách đầu tư nhà nước 22 TÊ 1.7.2 Chính sách vốn đầu tư nhà nước 23 1.7.2.1 Dự án đầu tư nhằm chuyển dịch cấu kinh tế 23 H 1.7.2.2 Dự án đầu tư phát triển nguồn nhân lực .23 IN 1.7.2.3 Dự án đầu tư xố đói giảm nghèo 24 K 1.7.2.4 Dự án đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN 24 1.7.2.5 Dự án thu hút vốn đầu tư nước 26 O ̣C 1.8.1 Chu trình giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn vốn NSNN 26 ̣I H 1.8.2 Chu trình giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn vốn nước 28 1.9 SỰ CẦN THIẾT PHẢI KIỂM SỐT TTVĐT – VAI TRỊ VÀ TRÁCH Đ A NHIỆM CỦA CHỦ THỂ TRONG QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VỐN ĐẦU TƯ XDCB 29 1.9.1 Sự cần thiết phải kiểm soát TTVĐT 29 1.9.2 Nhiệm vụ chủ thể công tác quản lý kiểm soát TTVĐT thuộc ngân sách nhà nước 31 1.9.3 Nhiệm vụ hệ thống KBNN quản lý TTVĐT XDCB 34 1.10 ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ QUA KBNN 36 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan vanixthac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 117 of 128 1.10.1 Thanh toán khối lượng thủ tục, trình tự, quy trình tốn vốn XDCB .36 1.10.2 Thực kiểm tra xác mức vốn đầu tư phải tốn 37 1.10.3 Đạt mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ sở tảng thực cải cách hành cơng 38 1.11 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN 39 Ế 1.12 TỔ CHỨC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN .40 U 1.12.1 Những quy định nguyên tắc chung quản lý cấp phát, tóan vốn ́H đầu tư XDCB thuộc NSNN qua hệ thống KBNN 40 1.12.2 Quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư nước qua KBNN 43 TÊ 1.12.3 Trình tự giải thủ tục, hồ sơ luân chuyển chứng từ vốn đầu tư toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN .46 H CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB IN QUA KBNN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỜI GIAN QUA 52 K 2.1 MỘT SỐ KẾT QUẢ CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC TRONG CƠNG TÁC THANH TỐN VỐN ĐẦU TƯ XDCB CỦA THỪA THIÊN HUẾ O ̣C GIAI ĐOẠN 2004-2008 52 ̣I H 2.2 CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ KIỂM SOÁT TTVĐT VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN 53 Đ A 2.3 KẾT QUẢ KIỂM SOÁT CHI QUA KBNN THỪA THIÊN HUẾ TỪ 2004-2008 54 2.4.CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN TRONG CÁC NĂM QUA .56 2.4.1 Về tổ chức máy quản lý, phân công nhiệm vụ kiểm sốt TTVĐT ứng dụng cơng nghệ thông tin 56 2.4.2 Tình hình thực nhiệm vụ kiểm soát TTVĐT 63 2.5 QUY TRÌNH QUẢN LÝ KIỂM SỐT, TTVĐT HIỆN NAY CỦA HỆ THỐNG KBNN 67 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan vanxthac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 118 of 128 2.6 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI CỦA KBNN THỪA THIÊN HUẾ QUA KHẢO SÁT CHỦ ĐẦU TƯ (BAN QUẢN LÝ) 68 2.6.1 Thông tin chung người vấn 68 2.6.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo đánh giá nội dung điều tra 69 2.6.3 Những vấn đề tồn kiểm soát chi .70 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG THỜI Ế GIAN TỚI 72 U 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT ́H CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN 72 3.1.1 Mục tiêu cơng tác kiểm sốt TTVĐT .72 TÊ 3.1.2 Định hướng thực 73 3.2 GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN H ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG THỜI GIAN IN TỚI 75 K 3.2.1 Hoàn thiện chế quản lý, toán vốn đầu tư XDCB 75 3.2.2 Hồn chỉnh máy kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB 78 O ̣C 3.2.3 Hồn chỉnh quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB 79 ̣I H 3.2.4 Ứng dụng khoa học công nghệ quản lý 80 PHẦN III: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 83 Đ A PHẦN KIẾN NGHỊ 83 PHẦN KẾT LUẬN .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan vanxithac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... luận vốn đầu tư XDCB dự án đầu tư, để làm sở nghiên cứu thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Thừa Thiên Huế - Phân tích đánh giá tình hình cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB... Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa... VỐN ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CÁC VĂN BẢN HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XDCB VÀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN Ế MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN U 1.1 ĐẦU TƯ ́H 1.1.1 Một số lý luận chung đầu tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế, Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn