Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (105)

34 92 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2018, 06:38

MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .3 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHONG .7 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty Tên Cơng ty : CƠNG TY TNHH NGUN PHONG 1.1.2 Q trình phát triển Cơng ty 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 1.2.1.1 Chức 1.2.1.2 Nhiệm vụ 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 1.2.2.1 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh .8 1.2.2.2 Hoạt động nghiên cứu thị trường công ty 1.3 Tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh Công ty TNHH Nguyên Phong 1.3.1 Cơ cấu máy quản lý Công ty .9 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 10 1.4 Tình hình tài kết kinh doanh Công ty TNHH Nguyên Phong 12 1.4.1 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 12 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH NGUN PHONG 17 2.1 Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Nguyên Phong .17 2.2 Tổ chức hệ thống kế tốn Cơng ty TNHH Nguyên Phong 19 2.2.1 Các sách kế tốn chung: .19 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán .20 2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 20 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán .21 2.3 Tổ chức số phần hành chủ yếu công ty 21 2.3.1 Kế toán vốn tiền 21 2.3.1.1 Kế toán tiền mặt .21 2.3.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng .21 2.3.1.3 Kế toán tiền chuyển 22 2.3.2 Kế tốn Tài sản cố định hữu hình 22 2.3.3 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương .24 2.3.4 Kế toán nguyên liệu, vật liệu 26 2.3.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .27 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TỐN KẾ TỐN TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHONG 30 3.1 Đánh giá tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH Ngun Phong .30 3.2 Đánh giá tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Ngun Phong 31 KẾT LUẬN .33 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SXKD : Sản xuất kinh doanh CPNVLTT : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT : Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC : Chi phí sản xuất chung CPBH : Chi phí bán hàng CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp CCDC : Công cụ dụng cụ NVL : Nguyên vật liệu TSCĐ : Tài sản cố định DN : Doanh nghiệp TNHH : Trách nhiệm hữu hạn NV : Nhân viên DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Bảng chi tiết doanh thu Công ty TNHH Nguyên Phong năm 2011-2013 12 Bảng 1.2: bảng tổng hợp chi phí theo yếu tố từ năm 2011-2013: 13 Bảng 1.3: Bảng tổng hợp kinh doanh công ty 15 Bảng 1.4: Bảng cân đối kế toán năm 2011-2013: 16 Sơ đồ 1.1: Cơ cấu máy quản lý Công ty 10 Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ kế tốn phòng kế tốn .17 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hình thức ghi sổ 20 LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt thầy Viện Kế tốn – Kiểm tốn trường tạo hội cho em đến thực tập Công ty TNHH Nguyên Phong Và em xin chân thành cám ơn cô– giảng viên Viện Kế tốn – Kiểm tốn nhiệt tình hướng dẫn em trình thực tập tốt nghiệp Cũng nhân đây, em xin cảm ơn Ban giám đốc Công ty TNHH Nguyên Phong tạo điều kiện tốt để em thu thập thơng tin hoàn thành báo cáo, học hỏi kinh nghiệm tác phong làm việc cán công công nhân viên Công ty Trong giai đoạn đầu thực tập tổng hợp công ty, em khảo sát thu thập thông tin khái quát hoạt động kinh doanh, quản lý vấn đề thuộc lĩnh vực kế tốn Cơng ty Báo cáo thực tập tổng hợp em gồm chương: Chương 1: Tổng quan đặc điểm kinh tế - kỹ thuật tổ chức máy quản lý công ty TNHH Nguyên Phong Chương 2: Tổ chức máy kế tốn hệ thống kế tốn cơng ty TNHH Nguyên Phong Chương 3: Đánh giá tình hình tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH Nguyên Phong CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH NGUYÊN PHONG 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 1.1.1 Giới thiệu chung Cơng ty Tên Cơng ty : CƠNG TY TNHH NGUN PHONG - Trụ sở : Lơ M13 khu đấu giá Ngơ Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đơng, Hà Nội - Điện thoại : 0435577571 Số Fax : 0435577549 - Website: http://www.nguyenphongcom.vn - Năm thành lập: 2007 - Vốn điều lệ :1.800.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm triệu đồng) 1.1.2 Q trình phát triển Cơng ty Năm 2007, nhu cầu sử dụng mặt hàng mùi thơm thị trường nước phát triển, thị trường nước có cơng ty phục vụ lĩnh vực này, chủ yếu hàng nhập từ nước Thái Lan Nắm bắt nhu cầu đầu năm 2007 Cơng ty TNHH Ngun Phong thành lập Năm 2010 sau năm xây dựng hình thành cơng ty đưa thị trường số sản phẩm túi thơm , nước hoa xịt phong … người tiêu dung chấp nhận Năm 2012 công ty xây dựng nhà máy sản xuất với diện tích nghìn m2, vào sủ dụng vào cuối năm 2012 Năm 2013 công ty đưa thêm nhiều sản phẩm với chất lượng mẫu mã đa dạng với hệ thống nhầ phân phối khắp miền bắc Sau năm xây dựng phát triển Công ty TNHH Nguyên Phong trở thành doanh nghiệp chuyên kinh doanh sản xuất mặt hàng tẩy rửa hóa mỹ phẩm có uy tín thị trường nước, Hiện sản phẩm công ty xuất sang số quốc gia với hệ thống phâm phối rộng khắp nước Một số mốc son lịch sử công ty - Năm 2009 – 2011 xây dựng sở xản xuất hệ thống phân phân phối rộng khắp nước - Năm 2012 xây dựng xưởng sản xuất lớn với dây truyền tiên tiến Mở chi nhánh Công ty TNHH Nguyên Phong Nam Định - Năm 2013 đến công ty cho nhiều sản phẩm chất lượng mẫu mã sản phẩm tốt đối tác tin cậy khách hàng với sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty 1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ Công ty 1.2.1.1 Chức Công ty TNHH Nguyên Phong có chức kinh doanh chủ yếu buôn bán kinh doanh dầu thơm, hương liệu Sản xuất chất thơm, Kinh doanh đồ uống, kinh doanh phụ tùng y tế, kinh doanh chất tẩy rửa…trên nước Thơng qua thúc đẩy phất chuyển kinh tế, góp phần giải cơng an việc làm cho người lao động đảm bảo tăng doanh thu, tăng mức đóng góp cho nhà nước 1.2.1.2 Nhiệm vụ Xây dựng tổ chức máy kinh doanh tạo nguồn vốn, bảo tồn nguồn vốn cơng ty kinh doanh có hiệu nguồn vốn Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Thực chế độ báo cáo kế tốn tài theo quy định hành Bộ tài chính, chịu trách nhiệm tính xác, trung thực báo cáo tài 1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 1.2.2.1 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh - Sản xuất bột giấy, giấy bìa - Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bong chế phẩm vệ sinh - Chưng, tinh cất pha chế loại rượu mạnh Buôn bán kinh doanh dầu thơm hương liệu - Sản xuất loại hương liệu chiết xuất từ tự nhiên, sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm hóa mỹ phẩm thực phẩm Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất - Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh (nước hoa, mỹ phẩm vật phẩm) - Bán lẻ đồ uống - Bán lẻ thực phẩm - Bán bn máy móc, thiêt bị phụ tùng máy khác (máy móc,thiết bị y tế) - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp - Bán buôn đồ uống - Bán buôn thực phẩm 1.2.2.2 Hoạt động nghiên cứu thị trường công ty Qua nghiên cứu trị trường để định hướng cho sư tồn phát triển công ty, Ban giám đốc xây dựng đội ngũ kinh doanh để thu thập liệuvề thị trường kinh doanh, giao cho phòng kinh doanh cơng ty chịu trách nhiệm báo cáo cho ban gám đốc định hướng giải pháp đó, đua giải phấp tối ưu cho công ty như: Giải pháp phát triển hoạt động Marketing nhằm thúc đẩy trình bán hàng thị trường ngồi nước góp phần làm gia tăng thị phần phát triển thị trường Công ty TNHH Nguyên Phong thường xuyên tổ chức khóa đào tạo kỹ bán hàng, đào tạo chuyên gia marketing (bao gồm kỷ giới thiệu sản phẩm, làm mẫu, bán hàng…) quan trọng Công ty để tăng giá trị gia tăng Bên cạnh đó, tiếp tục phát triển nhà phân phối cửa hàng tạp hóa với ưu đại tốt tạo ấn tượng nhận biết nhãn hiệu sản phẩm lòng người tiêu dùng tạo thị phần nước Công tác nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu khách hàng mục tiêu cần quan tâm thực có cách thức giới thiệu sản phẩm cách hiệu đến người tiêu dùng Ngồi ra, cơng tác tổ chức hội chợ để giới thiệu mẫu mã sản phẩm hướng tới khách hàng trung cao cấp cần đẩy mạnh Hoạt động quảng bá sản phẩm hoạt động có hiệu việc giới thiệu sản phẩm quảng cáo thương hiệu sản phẩm nằm chiến lược phát triển thị trường nội địa Bên cạnh đó, để thúc đẩy doanh thu cần bổ sung hoạt động khuyến hình thức khuyến mại tặng quà cho người tiêu dùng mua sản phẩm công ty Đây hoạt động chưa công ty quan tâm thực 1.3 Tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh Công ty TNHH Nguyên Phong 1.3.1 Cơ cấu máy quản lý Công ty Sơ đồ 1.1: Cơ cấu máy quản lý Công ty GIÁM ĐỐC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT GIẤY TỔ CHẾ NHIấN LIỆU TỔ SEO GIẤY PHÒNG NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VẬT TƯ TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH BỘ PHẬN SẢN XUẤT BỘ PHẬN TIấU THỤ 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận Giám đốc công ty Giám đốc người đại diện hợp pháp công ty, chịu trách nhiệm cho tất hoạt động công ty trước pháp luật Giám đốc công ty người điều hành hoạt động kinh doanh ngày công ty, chịu trách nhiệm trước thành viên việc thực quyền nhiệm vụ Giám đốc có chức nhiệm vụ sau đây: - Tổ chức thực định Hội đồng thành viên; - Quyết định vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh ngày công ty; - Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty; - Ban hành quy chế quản lý nội công ty; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng thành viên; - Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên; - Kiến nghị phương án cấu tổ chức công ty; - Trình báo cáo tốn tài năm lên Hội đồng thành viên; - Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận xử lý lỗ kinh doanh; - Tuyển dụng lao động; 10 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ hình thức ghi sổ Chứng từ kế tốn Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại NHẬT KÝ – SỔ CÁI Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu - Hàng ngày, kế toán vào chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại để ghi vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại sau ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái, dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan - Cuối tháng, sau phản ánh tồn chứng từ kế tốn phát sinh kỳ vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái Sổ, Thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu kiểm tra đối chiếu số cộng cuối kỳ Căn vào số liệu khóa sổ đối tượng Sổ, Thẻ kế toán chi tiết kế toán lập Bảng tổng hợp chi tiết cho tài khoản - Số liệu Nhật ký – Sổ Cái Bảng tổng hợp sau khóa sổ kiểm tra, đối chiếu khớp, sử dụng để lập Báo cáo tài 2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn Cơng ty TNHH Ngun Phong áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nên sử dụng hệ thống kế toán tài khoản theo định số 1141 TC/QĐ/ chế độ kế tốn 1/112000 định sửa đổi Cơng ty sử dụng 51 tài koản có 41 tài khoản cấp I 10 tài khoản cấp II 2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán + Sổ chi tiết VL, CCDC + Sổ quỹ, sổ theo dõi TGNH 20 + Sổ TSCĐ + Sổ theo dõi hạch toán + Thẻ kho + Bảng kê + Sổ chi tiết chi phí sản xuất + Các bảng phân bổ + Sổ chi tiết tiêu thụ sản phẩm + Sổ tài khoản + Các nhật ký chứng từ 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Bảng cân đối kế toán: Báo cáo kết kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài 2.3 Tổ chức số phần hành chủ yếu công ty 2.3.1 Kế toán vốn tiền Vốn tiền TK dùng để phản ánh số có tình hình biến động tăng, giảm loại vốn tiền doanh nghiệp gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng khoản tiền chuyển Vốn tiền phận tài sản lưu động, hình thành chủ yếu trình bán hàng quan hệ toán 2.3.1.1 Kế toán tiền mặt TK sử dụng TK 111 TK dùng để phản ánh tình hình thu chi quỹ tiền mặt cơng ty Kế tốn tiền mặt cơng ty có trách nhiệm mở sổ kế tốn quỹ tiền mặt ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh khoản thu, chi, nhập xuất quỹ tiền mặt tính số tồn quỹ sau lần nhập xuất quỹ ngày Các chứng từ sử dụng bao gồm: - Phiếu thu (mẫu số 01-TT) - Phiếu chi (mẫu số 02- TT) - Giấy đề nghị tạm ứng (mẫu số 03- TT) - Giấy toán tiền tạm ứng (mẫu số 04- TT) - Giấy đề nghị toán (mẫu số 05- TT) - Biên lai thu tiền (mẫu số 06- TT) Sổ kế toán sử dụng: Sổ quỹ tiền mặt, sổ TK 111 2.3.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng TK sử dụng TK112: Tài khoản dùng để phản ánh số có tình hình biến động tăng giảm khoản tiền gửi ngân hàng công ty Các chứng từ sử dụng: 21 - Giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng - Các bảng kê ngân hàng kèm theo chúng từ gốc uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo chi Sổ kế toán sử dụng: Sổ tiền gửi ngân hàng, sổ TK112 Ví dụ 1: + Ngày 15/09/2015 xuất quỹ tiền mặt 16.500.000 VNĐ (Thuế VAT 10%) mua NVL gỗ Cơng Ty TNHH Thương Mại Vương Thanh Ví dụ 2: Ngày 30/09/2015 Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt 200.000.000đ, phiếu thu (Phụ lục 25, trang số 24), 2.3.1.3 Kế toán tiền chuyển TK sử dụng TK113: Tài khoản dùng để phản ánh khoản tiền doanh nghiệp nộp vào Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, gửi bưu điện để chuyển cho Ngân hàng chưa nhận giấy báo Có, báo Nợ với khoản khách hàng trả nợ Ví dụ 3: Ngày 31/09/2015 Cơng ty xuất tiền mặt 150.000.000đ gửi vào ngân hàng chưa nhận đươc giấy báo có ngân hàng 2.3.2 Kế tốn Tài sản cố định hữu hình Kế tốn TSCĐ phản ánh trị giá có tình hình biến động tăng giảm toàn tài sản cố đinh thuộc quyền sở hữu công ty Áp dụng theo thông tư 45/2015/TTBTC a) Các TSCĐ có cơng ty Phân loại TSCĐ : phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện, tài sản cố định chia thành TSCĐ hữu hình TSCĐ vơ hình + TSCĐ hữu hình công ty bao gồm: - Trụ sở làm việc, nhà kho, nhà xưởng - Máy móc thiết bị: Máy móc, thiết bị sản xuất ( máy cắt, máy dán cạnh, máy CNC…) - Phương tiện vận tải : ô tô tải Huynhdai 1,25 22 + TSCĐ vơ hình cơng ty bao gồm: - Chi phí đất sử dụng, chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí nghiên cứu phát triển… Đánh giá TSCĐ xuất phát từ yêu cầu quản lý chất lượng thiết bị, đơn vị tổ chúc, kiểm tra đánh giá tiêu chí chất lượng để có sở lập kế hoạch sản xuất cho năm sau b) Kế toán chi tiết TSCĐ : * Tại phòng kế tốn, kế tốn sử dụng thẻ sổ TSCĐ để ghi chép, theo dõi số có, tình hình tăng giảm hao mòn TSCĐ * Thẻ TSCĐ dùng để ghi chép, theo dõi đối tượng ghi TSCĐ: nguyên giá, tình hình tăng giảm, giá trị lại, hao mòn luỹ kế dựa vào chứng từ có liên quan * Tại đơn vị sử dụng TSCĐ : mở sổ theo dõi TSCĐ theo đơn vị sử dụng • Căn để kế tốn lập thẻ TSCĐ là: +Biên giao nhận TSCĐ (mẫu 01- TSCĐ) +Biên lý TSCĐ( mẫu 02- TSCĐ) +Biên đánh giá lại TSCĐ( mẫu 04- TSCĐ) +Biên kiểm kê TSCĐ( mẫu 05- TSCĐ) +Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ( mẫu 06- TSCĐ) * Sổ TSCĐ để theo dõi tình hình biến động TSCĐ, tình hình hao mòn c)Tài khoản sử dụng: Các tài khoản sử dụng công ty bao gồm: + TSCĐ hữu hình (TK211): tài khoản phản ánh trị giá có tình hình biến động tăng, giảm tồn TSCĐ hữu hình cơng ty theo ngun giá + TSCĐ th tài (TK212) + Hao mòn TSCĐ (TK214) d) Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Cơng ty áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng( khấu hao nhanh), cơng thức sau: Mức khấu hao bình qn năm = 23 Giá trị phải tính khấu hao Số năm sử dụng Mức khấu hao bình quân tháng = Mức K.Hao bình qn năm 12 tháng e) Kế tốn tăng giảm TSCĐ: • Kế tốn tăng tài sản cố định Trường hợp TSCĐ công ty tăng giao vốn, nhận góp vốn TSCĐ, mua sắm, cơng tác XDCB hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng, viện trợ, tặng , biếu Ví dụ: Trong tháng 09/2015 cơng ty mua máy cắt CNC trị giá mua chưa thuế 560.000.000đ, thuế VAT10% Cơng ty tốn TGNN Căn vào chứng từ có, kế tốn phản ánh nghiệp vụ phát sinh phản ánh vào chứng từ ghi sổ (Phụ lục 20, trang số 20) định khoản: Kế tốn giảm TSCĐ TSCĐ cơng ty giảm nhượng bán, lý, mát, phát thiếu kiểm kê, đem góp vốn liên doanh, điều chuyển cho đơn vị khác, tháo dỡ hoạch số phận Ví dụ: Trong tháng 09/2015 cơng ty lý máy cắt gỗ nguyên giá ban đầu 260tr, khấu hao luỹ kế 160tr, giá bán bao gồm thuế 154 tr toán băng tiền gửi ngân hàng Biết chi phí tân trang sửa chữa thuê trả tiền mặt bao gồm thuế VAT 5% 6.3 tr Căn vào biên nhượng bán TSCĐ (Phụ lục 26, trang số 25) kế tốn ghi giảm TSCĐ định khoản: Sau phản ánh vào chứng từ ghi sổ (phụ lục 27, trang số 26) số tiền thu từ lý 2.3.3 Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Hình thức trả lương: Cơng ty vào định mức lao động bảng chấm cơng để tính lương phải trả cho cơng nhân hàng tháng theo hình thức hình thức trả lương theo thời gian Hình thức áp dụng với toàn nhân viên ( văn phòng+ phận sản xuất) 24 Tiền lương = Mức lương tối thiểu nhân viên x 26 ngày Ngày công làm việc thực tế + Phụ cấp lương + Mức lương tối thiểu công ty áp dụng năm 2015 : 2.350.000 đ/ tháng/ người Chứng từ kế tốn sử dụng: - Bảng chấm cơng( mẫu số 01a- LĐTL), Bảng chấm công làm thêm ( mẫu số 01b- LĐTL), Bảng toán tiền lương( mẫu 02-LĐTL), Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH( mẫu 03- LĐTL), Bảng toán tiền thưởng( Mẫu 05-LĐTL), Phiếu báo làm thêm giờ( mẫu số 07- LĐTL) Sổ kế toán sử dụng: - Sổ chi tiết TK334, TK338; Sổ TK334, TK338 Tài khoản sử dụng: TK334, TK338 (Chi tiết TK3382, TK3383, TK3384) Cơ sở chứng từ để tính lương theo thời gian bảng chấm công, bảng dùng để theo dõi thời gian làm việc tháng phòng ghi hàng ngày theo quy định chấm cơng Cuối tháng, phòng nộp lại cho phòng hành để tnhs tổng cơng, làm them sau chuyển cho kế tốn tiền lương tính lương Tại phòng kế tốn cơng ty, hàng tháng với việc tốn lương, kế tốn tính tốn khoản phải trích theo lương Các khoản tính mức lương bản: BHYT, BHXH, BHTN khoản tính lương thực tế: KPCĐ Khoản kinh phí phải nộp trích vào chi phí sản xuất kỳ đơn vị theo tỷ lệ quy định tiền lương cho CNV khoản BHYT, BHXH , BHTN Tổng số tính vào chi phí sản xuất 23% BHXH: 17%, BHYT: 3%, BHTN 1% tính mức lương KPCĐ : 2% tính tổng lương thực tế Còn lại 9.5% 7% BHXH ; 1.5%BHYT 1% BHTN trừ vào lương CNV Ví dụ: Chị Trần Thị Nhung phận kế toán: Lương ( lương tối thiểu): 2.350.000đ Ngày làm:26 ngày, phụ cấp ăn trưa 550.000đ/ tháng Từ ta tính lương chị Nhung sau: 25 Tiền lương chị Nhung = 2.350.000đ 26 ngày x 26 ngày + 550.000 = 2.900.000đ Các khoản khấu trừ: Nộp BHXH 7%: 2.350.000 x7% = 117.500đ Nộp BHYT 1.5%: 2.350.000 x1.5% = 35.250đ Nộp BHTN 1%: 2.350.000 x 1% = 23.500đ Vậy tiền lương thực lĩnh là: 2.900.000 –(117.500+35.250+23500) =2.723.750đ 2.3.4 Kế toán nguyên liệu, vật liệu Nguyên vật liệu yếu tố quan trọng doanh nghiệp sản xuất chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất kinh doanh * Phân loại vật liệu công ty + Nguyên vật liệu bao gồm: gỗ MDF, MFC, mika… + Nguyên vật liệu phụ bao gồm: keo 502, keo dog, dây điện… Công cụ dụng cụ tư liệu lao động khơng có đủ tiêu chuẩn TSCĐ giá trị thời gian sử dụng * Phân loại công cụ, dụng cụ công ty Gồm: kéo, gang tay, sung bắn đạn ghim… Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: Chứng từ sử dụng: + Phiếu xuất kho (01- VT) + Phiếu nhập kho (02-VT) + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội (03- VT) + Biên kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá Phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ: +Phương pháp thẻ song song (Phụ lục 04, trang số 4) Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: Sổ kế toán sử dụng + Sổ thẻ kho + Sổ chi tiết NVL, CCDC 26 + Sổ TK152, 153 + Sổ theo dõi chi tiết NVL, CCDC Trình tự ghi sổ: Kế toán theo phương pháp KKTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Tài khoản sử dụng: TK 152: nguyên vật liệu TK153: Công cụ dụng cụ VD1: Ngày 15/9/ 2015 công ty xuất 15 gỗ MDF 9ly cho sản xuât gian hàng Pico mall ( phiếu xuất kho, phụ lục số 21, trang số 21) VD2: Ngày 24/9/2015 công ty mua 20 mika sành 2.8ly CC402 nhập kho , giá mua 870.000đ/ ( giá chưa gồm VAT 10%) CTy TNHH W&W, vào phiếu nhập kho (phụ lục22, trang số 22) hoá đơn GTGT (Phụ lục 23, trang số 23) kế toán ghi: 2.3.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm *> Hệ thống sổ kế toán sử dụng: - Sổ chứng từ ghi sổ - Sổ TK621, 622, 627 ,154 *>Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất xác định cơng ty cơng trình gian hàng, Show tổ chức kiện Công ty phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, cơng dụng chi phí - Chi phí ngun vật liệu trực tiếp bao gồm: Chi phí gỗ, mika, nẹp… - Chi phí nhân cơng trực tiếp bao gồm khoản tiền phải trả công nhân trực tiếp sản xuất như: tiền lương, phụ cấp lương, khoản trích nộp theo lương (BHXH, BHYT, BHTN) - Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí quản lý phục vụ sản xuất phát sinh phòng ban, phân xưởng, tổ sản xuất: chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí NVL cơng cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất chung, chi phí dich vụ mua ngồi 27 a Kế tốn chi phí nguyên vật liêu trực tiếp Phương pháp hạch toán hàng tồn kho công ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho sản xuất hạch toán vào tài khoản tổng hợp -TK621 Từ số liệu dòng tổng cộng bảng kê xuất nguyên vật liệu (Phụ lục 19, trang số 19), kế toán lập chứng từ ghi sổ để phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất theo định khoản ( dựa theo VD làm phần NVL) Cuối tháng, kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vào TK154 để tính giá thành sản phẩm Kế toán hạch toán sau: Chứng từ ghi sổ sở để kế toán đơn vị phản ánh vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ ( phụ lục 12, tramg 12) vào sổ TK621 (Phụ lục 07, trang số 07) b.Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Căn vào số liệu bảng phân bổ tiền lương, kế toán tiền lương lập chứng từ ghi sổ để phản ánh tiền lương phải trả công nhân sản xuất khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, BHTN theo định khoản sau: + Chi phí nhân cơng trực tiếp sản xuất tập hợp trực tiếp vào TK622 + Cuối tháng kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp để tính giá thành sản phẩm theo định khoản: Từ chứng từ ghi sổ kế toán (Phụ lục 11, trang số 11) vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, vào sổ TK622- chi phí nhân cơng trực tiếp (Phụ lục 08, trang số 8) c.Kế tốn chi phí sản xuất chung (TK 627) Chi phí sản xuất chung cơng ty bao gồm khoản chi phí sau: + Chi phí nhân viên phân xưởng: TK627 (1) Chi phí nhân viên phân xưởng tính vào chi phí sản xuất chung bao gồm: Tiền lương, tiền công, khoản phụ cấp, khoản trích theo lương nhân viên quản lý, thủ kho phân xưởng sản xuất Chi phí nhân viên tính vào chi phí sản xuất chung phân bổ theo bảng phân bổ tiền lương đóng BHXH Căn vào bảng phân bổ tiền lương BHXH tháng 09/2015 chi phí nhân viên tính vào chi phí sản xuất chung là: 121.486.977 VNĐ Số liệu ghi vào chứng từ ghi sổ (phụ lục 13, trang 13) 28 TSCĐ công ty bao gồm: nhà xưởng, máy móc thiết bị dùng cho sx (dây chuyền sx bia), phương tiện vận tải, máy móc thiết bị dùng cho qản lý, phục vụ sản xuất máy vi tính, khấu hao TSCĐ khoản mục chi phí năm giá thành sản xuất Khi trích khấu hao TSCĐ kế tốn ghi sổ theo định khoản Việc trích khấu hao TSCĐ cơng ty thực bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ (Phụ lục 18, trang số 18) * Các chứng từ sử dụng: Về nhân công (Bảng phân bổ tiền lương BHXH, bảng chấm công); Về vật liệu (Phiếu xuất kho, bảng kê xuất vật tư ); Về chi phí dịch vụ mua ngồi (hố đơn tốn tiền điện, nước ) Hàng ngày vào chứng từ gốc, kế toán tiến hành lập chứng từ ghi sổ, vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chúng từ ghi sổ, sau dùng để ghi vào sổ TK627 (Phụ lục 09, trang số 09)  Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ Phương pháp tính chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương với mức độ chế biến hồn thành 70% Chi phí Chi phí SPDD đầu kỳ SP DD cuối (NL,VL) kỳ NL,VL = Số lượng sản phẩm hồn thành Chi phí SX Chi phí SX NCTT NCTT,SXC) , SXC) SPDD SPDD cuối kỳ = Số lượng sản phẩm hoàn thành Chi phí NL,VL trực + tiếp( NL,VL chính) Số lượng phát sinh kỳ Số lượng SPDD cuối + x SPDD cuối kỳ kỳ Chi phí SX NCTT , + SXC) phát sinh Số lượng kỳ + Số lượng SPDD qui x SP qui đổi đổi Sau kế toán ghi vào biên kiểm kê sản phẩm dở dang tháng 9/2015 Phương pháp tính giá thành sản phẩm công ty (theo phương pháp giản đơn) cách tập hợp tất chi phí lien quan tới cơng trình sản xuất lắp đặt Định kỳ phòng tài vụ lập chứng từ ghi sổ theo định khoản: 29 Nợ TK155: 10.943.017.720đ Có TK 154: 10.943.017.720đ Sau lập bảng tính giá thành (Phụ lục 06, trang số 06) Kế toán lập chứng từ ghi sổ vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Căn vào chứng từ ghi sổ, kế toán ghi vào sổ TK 154 (Phụ lục 17, trang số 17) CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TỐN KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH NGUN PHONG 3.1 Đánh giá tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Nguyên Phong Công ty TNHH Nguyên Phong cơng ty tiêu biểu cho loại hình kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ với máy gọn nhẹ, phù hợp với quy mô Công ty Công ty quan tâm đến chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực tạo đội ngũ cán lành nghề, thích ứng với biến đổi thị trường có chỗ đứng thời kỳ Cụ thể: Về máy kế toán: Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, công ty lựa chọn mơ hình tổ chức cơng tác kế tốn tập trung Với mơ hình này, cơng việc chủ yếu kế tốn thực phòng kế tốn tạo điều kiện cho lãnh đạo doanh 30 nghiệp nắm bắt kịp thời tồn thơng tin hoạt động kinh tế doanh nghiệp, từ thực kiểm tra đạo sát hoạt động tồn doanh nghiệp Cơng tác kế tốn cơng ty, tổ chức có kế hoạch, xếp bố trí cán bộ, nhân viên kế tốn phù hợp chặt chẽ thành viên với nhau, đảm bảo tính thống phạm vi phương pháp tính tốn, ghi chép Do cơng việc hoàn thành kịp thời theo đạo kế tốn trưởng 3.2 Đánh giá tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Ngun Phong *Ưu điểm: Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển điều kiện cạnh tranh kinh tế thị trường phải biết quan tâm đến công tác quản lý tài doanh nghiệp Hạch tốn kế tốn với chất hệ thống thơng tin kiểm tra tình hình biến động tài sản doanh nghiệp với chức thu nhập xử lý, cung cấp thông tin cho đối tượng quan tâm đặc biệt nhà quản lý doanh nghiệp Qua thời gian nghiên cứu thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Ngọc Anh em thấy cơng tác kế tốn nói chung hạch tốn nghiệp vụ nói riêng tổ chức tương đối phù hợp với điều kiện thực tế công ty giai đoạn Về hình thức ghi sổ: Cơng ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Khi áp dụng hình thức tạo điều kiện cho kế tốn ghi chép cơng việc rõ ràng, dễ hiểu tránh sai sót trùng lặp khơng cần thiết Hệ thống chứng từ mà công ty sử dụng phục vụ cho cơng tác hạch tốn ban đầu tương đối hoàn thiện Các chứng từ sử dụng phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo mẫu qui định Bộ Tài ban hành Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh hoá đơn, chứng từ, phù hợp số lượng, nguyên tắc ghi chép yêu cầu công tác quản lý chứng từ Quá trình luân chuyển chứng từ tạo điều kiện cho kế tốn phản ánh kịp thời tình hình tiêu thụ hàng hố cơng ty Các chứng từ sau xếp, phân loại bảo quản lưu trữ theo chế độ lưu trữ chứng từ kế toán Nhà nước Với hệ thống TK sử dụng: công ty áp dụng đầy đủ TK có liên quan đến q trình bán hàng, tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho việc ghi chép hàng hố tiêu thụ, khoản doanh thu cơng nợ với khách hàng 31 Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kê khai hàng tồn kho Phương pháp đảm bảo cung cấp thông tin xác tình hình biến động tài sản doanh nghiệp *Hạn chế: Bên cạnh ưu điểm bật nói trên, cơng tác kế tốn tồn số hạn chế đòi hỏi phải đưa biện pháp cụ thể có tính thực thi cao nhằm khắc phục hoàn thiện tốt Do giúp kế toán thực tốt chức nhiệm vụ vốn có mình, phục vụ cho yêu cầu quản lý điều kiện Trong kế tốn bán hàng, cơng ty chưa sử dụng tài khoản phản ánh giảm giá hàng bán hàng bị trả lại Khi phát sinh khoản giảm trừ cho khách hàng, kế tốn cơng ty, phản ánh vào TK 641 (CPBH)và coi chi phí bán hàng Kiểu hạch tốn vây chưa hợp lý, khơng với qui định hành từ gây khó khăn cho cơng tác theo dõi, phân tích quản lý chi phí chưa hồn thành nhiệm vụ kế toán phản ánh nội dung kinh tế nghiệp vụ phát sinh Đối với mẫu sổ liên quan đến q trình tiêu thụ Hiện cơng ty sử dụng sổ chi tiết bán hàng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sổ ghi chép theo thời gian, trình tự phát sinh nghiệp vụ bán hàng song mẫu sổ công ty sử dụng chưa khoa học Các tiêu sổ chưa có tiêu giá vốn hàng bán công ty chưa mở chi tiết cho mặt hàng mà tổng hợp loại mặt hàng cho mẫu sổ gây khó khăn cho việc xác định kết doanh thu chi tiết mặt hàng Việc theo dõi đáp ứng yêu cầu quản lý công tác bán hàng Yêu cầu đặt cho việc chi tiết doanh thu đến loại hàng hóa, xác định kết lỗ, lãi cho loại hàng kỳ kinh doanh Có vậy, nhà quản lý cơng ty có định kinh doanh, đắn với loại hàng hóa 32 KẾT LUẬN Trong q trình thực tập Công ty TNHH Nguyên Phong, em nhận thấy hiểu biết hạn chế, dựa vào kiến thức học trường chưa đủ Bởi thời gian cho em thử nghiệm kiến thức học ngồi ghế nhà trường vào cơng tác thực tế Mặt khác, qúa trình thực tập giúp em hiểu sâu hơn, kiến thức học Em cảm thấy chững chạc lên nhiều hiểu lý luận phải đôi với thực tiễn làm tiến trưởng thành Hiểu tầm quan trọng đó, em cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu học hỏi thêm lý luận thực tế cơng tác kế tốn, áp dụng chế độ kế toán nước ta 33 Được giúp đỡ, hướng dẫn, bảo nhiệt tình, tận tâm Cô Giáo Nguyễn Thị Phương Thảo; bác, cô, chú, anh chị Công ty TNHH Nguyên Phong , nên em hoàn thành báo cáo tổng hợp thực trạng kế tốn cơng ty Trong báo cáo này, em xin mạnh dạn trình bày số ý kiến nhỏ với nguyện vọng để công ty tham khảo nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn xây cơng ty Do trình độ kiến thức thân hạn chế, nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót, hạn chế định Em mong đóng góp bảo thầy cô giáo, bác, cô, chú, anh chị để nhận thức em tiến Hà Nội, ngày tháng .năm 2015 34 ... ghi sổ đến khâu tổng hợp, lập báo cáo kế toán, từ kế toán chi tiết đến kế tốn tổng hợp Ở phòng kế toán nhân viên kế toán đặt đạo trực tiếp kế toán trưởng Bộ máy kế tốn Cơng ty tổ chức bố trí... chứng từ 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Bảng cân đối kế toán: Báo cáo kết kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài 2.3 Tổ chức số phần hành chủ yếu cơng ty 2.3.1 Kế tốn vốn tiền Vốn tiền TK dùng... nắm vững nghiệp vụ chuyên môn Mối quan hệ kế tốn phòng kế tốn biểu sơ đồ sau: Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ kế tốn phòng kế tốn KẾ TỐN TRƯỞNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG KIÊM THỦ QUỸ KẾ TOÁN VẬT
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (105) , Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kinh tế và kế toán (105) , Tên Công ty : CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHONG, CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHONG, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHONG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn