CẤU HÌNH DHCP SERVER

6 490 2
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 03:12

CẤU HÌNH DHCP SERVER CẤU HÌNH DHCP SERVER Vào Start  Administrative Tools  DHCP Chọn IPv4.Nhấp chuột phải vào Scope [192.168.0.50] ICT24H-DHCP và chọn Properties. Tại tab General bạn có thể thay đổi Scope name,thiết lập lại dải IP và giới hạn thời gian địa chỉ IP tồn tại trên máy client Để thay đổi gateway.Chọn Scope Options.Tại khung bên phải,nhấp chuột phải vào 003 Router và chọn Properties. Tại bảng Scope Options bạn có thể thay đổi gateway bằng cách chọn Add và xóa bỏ bằng cách chọn Remove. Sau đó chọn OK. Để thay đổi tên miền,vào Server Options và chọn 015 DNS Domain Name và chọn Properties. Tại mục String value gõ tên miền mới vào chọn OK CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IP ĐỘNG TRÊN MÁY CLIENT. Chọn Obtain an IP address automatically và Obtain DNS server address automatically Thử ping tới server . . CẤU HÌNH DHCP SERVER Vào Start  Administrative Tools  DHCP Chọn IPv4.Nhấp chuột phải vào Scope [192.168.0.50] ICT24H -DHCP và chọn Properties đổi tên miền,vào Server Options và chọn 015 DNS Domain Name và chọn Properties. Tại mục String value gõ tên miền mới vào chọn OK CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IP ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤU HÌNH DHCP SERVER, CẤU HÌNH DHCP SERVER

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn