Tuần 33 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

57 659 37
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 22:23

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 33 Thứ hai ngày 30 tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện CÓC KIỆN TRỜI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: nắng hạn, nứt nẻ, trơ trụi, náo động, lọan, nghiến răng, - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ - Đọc rõ ràng, rành mạch, biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu nội dung: Do tâm biết phối hợp với đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc bạn thắng đội quân hùng hậu Trời, buộc Trời phải làm mưa cho hạ giới - Kể lại đoạn truyện theo lời nhân vật truyện, dựa theo tranh minh hoạ( SGK) Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: Náo động, lưỡi tầm sét ,địch thủ, túng thế, Thái độ: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS đọc thơ bài: “ Con cóc cậu ơng trời” - HS đọc - Gọi học sinh lên bảng đọc “Cuốn sổ tay” - Học sinh thực theo YC nêu nội dung bài? - Giáo viên nhận xét đánh giá - Giáo viên giới thiệu mới: - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở - Giáo viên ghi tựa lên bảng sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: nắng hạn, nứt nẻ, trơ trụi, náo động, lọan, nghiến răng, , - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Náo động, lưỡi tầm sét ,địch thủ, túng thế, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh sgk trang 122 - HS quan sát + Chú ý giọng đọc phù hợp : - + Đoạn 1: Giọng khoan thai Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Đoạn 2: Giọng hồi hộp Nhấn giọng từ ngữ tả chiến đấu Cóc bạn ( mình, ba hồi trống, bé tẹo, náo động, giận, ) ++Đoạn 3: Giọng phấn chấn, thể niềm vui chiến thắng b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó nắng hạn, nứt nẻ, trơ trụi, náo động, lọan, nghiến răng, Chú ý phát âm đối tượng HS M1 - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) - Học sinh nối tiếp đọc c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp đoạn kết hợp giải nghĩa - Giải nghĩa từ: Náo động, lưỡi tầm sét ,địch từ luyện đọc câu khó thủ, túng thế, + Đặt câu với từ: Náo động, địch - Luyện câu: thủ, + Thôi,/ cậu đi// Ta cho mưa xuống!// +… ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1, M2 e Học sinh thi đọc nhóm - Học sinh hoạt động theo nhóm, - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc luân phiên đọc đoạn - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc + Học sinh đọc cá nhân - Yêu cầu học sinh nhận xét +HS tham gia thi đọc - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương -Hs bình chọn bạn thể giọng nhóm đọc tốt g Đọc toàn - Yêu cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương -Lớp đọc đồng TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện: Hiểu nội dung: Do tâm biết phối hợp với đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc bạn thắng đội quân hùng hậu Trời *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn + TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: *Việc 2: Đại diện HS đọc *Dự kiến nội dung chia sẻ: đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả -Cả lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi lời câu hỏi : - Vì Cóc phải lên kiện Trời? +Vì Trời lâu ngày khơng mưa, hạ giới bị Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 hạn lớn, mn lồi khổ sở - Cóc xếp đội ngũ + Cóc bố trí lực lượng chỗ bất trước đánh trống? ngờ, phát huy sức mạnh vật: Cua chum nước, ) - Kể lại chiến đấu hai bên? + Cóc tiến tới, lấy dùi tróng đánh ba hồi trống Trời dậy sai Gà trị tội, ) - Sau chiến thái độ ơng Trời + Trời mời Cóc vào thương lượng, nói thay đổi nào? dịu giọng, - Theo em, cóc có điểm đáng + Có gan lớn dám kiện Trời, mưu trí khen? - Nêu nội dung bài? *Nội dung: Do tâm biết phối hợp với đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc bạn thắng đội quân hùng hậu Trời - GV nhận xét, tổng kết - HS ý nghe HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết, cao giọng dấu chấm hỏi - Biết đọc với giọng kể phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật Cóc, Trời, người dẫn chuyện *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 2) - HS lắng nghe - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - HS đọc bài với giọnghồi hộp - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm + Đọc đoạn văn (đoạn 2) giọng đọc Cóc, Trời ( ) + Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi + HS đọc theo YC (trong nhóm) - Các nhóm thi đọc phân vai : người dẫn chuyện, Cóc, Trời , + Đọc theo phân vai nối tiếp thi đọc đoạn - HS theo dõi, nhận xét cách đọc câu chuyện - HS thi đọc đoạn +Mời số nhóm thi đọc diễn cảm - Lớp lắng nghe, nhận xét theo vai nhân vật văn -Bình chọn bạn đọc hay - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên lớp bình chọn bạn đọc hay Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Kể lại gợi ý đoạn câu chuyện dựa theo tranh - HS M3+M4 kể lại câu chuyện theo lời Cóc Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - Cho HS qua sát tranh minh họa - HS quan sát tranh - Mời hai em nói vắn tắt nội dung - Quan sát tranh gợi ý để kể lại tranh câu chuyện + GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa - Cả lớp quan sát tranh minh họa kết hợp với nội dung đoạn trang 114 kết hợp nội dung đoạn truyện kể lại toàn câu chuyện trang 113sgk để kể lại câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh kết hợp tranh - Yêu cầu Hs quan sát tranh, nêu vắn tắt -HS thực theoYC nội dung tranh - Hướng dẫn HS chọn vai thích +u cầu HSQS tranh + HS QS tranh + Đọc nội dung đoạn truyện + Đọc nhẩm nội dung đoạn -HS chọn vai nhân vật để kể -HS chọn vai Cóc, vai Trời… + Tranh 1: Cóc rủ bạn kiện Trời + Tranh 2: Cóc đánh trống kiện Trời + Tranh 3: Trời thua phải thương lượng với Cóc + Tranh 4: Trời làm mưa - GV nhận xét, nhắc HS kể toàn câu -Lắng nghe chuyện theo lời kể Cóc, *Tổ chức cho HS tập kể - Mời HS M4 kể mẫu - HS M4 kể mẫu theo tranh - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét +Lắng nghe - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể cách kể +HS kể chuyện cá nhân * Lưu ý: Không thể kể vai chết +HS kể nhóm -> chia sẻ cách kể chiến Gà, Chó,Thần Sét) chuyện - Lưu ý HS kể lời phải xưng tơi b HD HS kể chuyện nhóm - HS kể chuyện nhóm (N2) - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm + HS (nhóm 2) kể nhóm - GV nhóm quan sát HS kể + HS nhóm chia sẻ, chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - HS tập kể trước lớp - Đại diện số nhóm kể chuyện +Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn - Các nhóm theo dõi, nhận xét +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước - Yêu cầu số em kể lại câu lớp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 chuyện theo vai nhân vật người thợ săn -GV nhận xét, đánh giá - > Lớp bình chọn người kể hay - Học sinh nhận xét, khen bạn HĐ tiếp nối: (5 phút) -Câu chuyện muốn khuyên điều ? - Về kể chuyện cho người thân nghe - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem trước “Mặt trời xanh tơi” - Biết tâm, đồn kết để đấu tranh cho điều tốt đệp sống ( ) -Về nhà tập kể lại nhiều lần - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Toán KIỂM TRA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kiểm tra kiến thức chủ yếu học sinh về: Đọc viết số có năm chữ số, tìm số liền sau số có năm chữ số, xác định số lớn nhất, bé nhóm số cho - Thực tính cộng trừ, nhân, chia số có năm chữ số - Biết giải tốn có đến hai phép tính Kĩ năng: Rèn kĩ làm kiểm tra Thái độ: GD HS tính trung thực II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - PP vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Đề kiểm tra III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -HsS kiểm tra lại chuẩn bị -Kiểm tra chuẩn bị HS -GV nêu số quy định - Lắng nghe kiểm tra Hoạt động kiểm tra : (30 phút) * Mục tiêu: HS thực theo YC đề * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp 1/ YC HS làm kiểm tra  Dự kiến đề +Bài 1: Đọc số sau: 86 030, 42 980, 54678, 78903 +Bài 2: Đặt tính tính 55739 + 20446 12928 x 17482- 9946 15250 : Năm học 2017 - 2018 Đáp án + Bài 1: điểm +Bài 2: điểm Mỗi phép tính cho điểm + Bài : điểm +Bài 4: điểm +Bài 1: Đọc số sau: 86 030: Tám mươi sáu ngàn không trăm ba mươi 42 980: Bốn mươi hai ngàn chin trăm tám mươi +Bài 2: Đặt tính tính 55739 + 20446 12928 x 53739 12928 + 20446 x 74185 38784 17482- 9946 17482 + 9946 27428 + Bài 3: Tính giá trị biểu thức (16452- 9946) : = 23 432 + 14531 �2 = 15250 : 15250 02 3050 25 00 + Bài 3: Tính giá trị biểu thức (16452- 9946) : = 6506 : = 3253 23432 + 14531 �2 = 23432 +29062 = 52494 +Bài 4: Cửa hàng có 236 m vải Đã +Bài 4: Cửa hàng có 222 m vải Đã bán số mét vải Hỏi cửa hàng bán bán lại mét vải? số mét vải Hỏi cửa hàng bán lại mét vải? Giải Số mét vải bán là: 222 : = 74 ( m) Còn lại số m vải là: 222 – 74 = 148 ( m) ĐS : 148 m 2/ Thu làm HS 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Gv đánh giá ý thức làm HS -Lắng nghe, - Về nhà học chuẩn bị sau Ôn -Lắng nghe, thực tập số đến 100 000 Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đạo đức DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG ( Chủ đề: Giữ vệ sinh nơi công cộng) I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp Học sinh biết được: -Học sinh biết nơi công cộng nơi nào? -Học sinh biêt giữ gìn vệ sinh nơi cơng cộng (nơi có nhiều người qua lại) -Giữ vệ sinh nơi công cộng thể nếp sống văn hoá Hành vi: Thường xuyên thực nghiêm túc giữ vệ sinh môi trường xung quanh Thái độ: GDHS ý thức giữ vệ sinh môi trường II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Tư liệu vệ sinh nơi công cộng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát Bé nhớ giữ vệ sinh - Học sinh hát tập thể - Bài hát có nội dung gì? - HSTL - HS lắng nghe, - Kết nối với nội dung HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu HS biết: - Học sinh hiểu nơi công cộng nơi nào, biết tác dụng việc giữ vệ sinh nơi cơng cộng *Cách tiến hành: HĐ cá nhân -> Nhóm -> Chia sẻ trước lớp  Việc 1: Thảo luận lớp -Nhận phiếuHT ->thực theo -Giáo viên phát phiếu HT( câu hỏi) YC - Lớp làm việc cá nhân -HS chia sẻ -> thống ý kiến -Gọi TBHT điều hành HĐ chia sẻ: + Nơi có nhiều người qua lại +Nơi công cộng nơi nào? +Nêu ví dụ nơi cơng cộng mà em +Trường học, bệnh viện, công viên, siêu thị… biết? +Em có nên vứt rác bừa bãi lớp học, +… sân trường khơng? Vì sao? +Đi chơi cơng viên, ăn q bánh, em có nên vứt rác mặt đường, thảm cỏ, bồn hoa không? Vì sao? Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +Vào bệnh viện, em có khạc nhổ lung tung nhà khơng? +Vì em phải giữ vệ sinh nơi cơng cộng? + Giữ vệ sinh nơi công cộng thể nếp sống văn hoá =>Kết luận: Nơi công cộng trường học, bệnh +HS lắng nghe viện, cơng viên, siêu thị…, ta phải giữ gìn vệ sinh nơi công cộng thể nếp sống văn minh giữ gìn mơi trường sống ln + Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ  Việc : Thảo luận để đóng vai -Giáo viên nêu tình chia nhóm + HS thảo luận để đóng vai +HS tự biết cách xử lí tình thảo luận để đóng vai giữ vệ sinh nơi cơng cộng +Đại diện nhóm trình bày , nhóm +TBHT điều hành HĐ chia sẻ trước lớp khác nhận xét góp ý *Dự kiến cách giải tình Tình huống1: Em bạn vệ sinh, tiểu -Tình 1: Em nên nhắc xong, bạn em không dội nước chạy vào lớp nhở bạn dội nước sau vệ sinh xong học -Tình huống2: Trong thủ cơng, sau -Tình 2: Các em phải hoàn thành xong sản phẩm, trống báo hiệu nhặt giấy vụn chơi, bạn nhóm học tập em chạy chơi ùa khơng nhặt giấy vụn -Tình huống3: Giờ chơi, em nhìn thấy bạn -Tình 3: Em nên nhắc bạn nhặt rác Học sinh ăn quà, xả rác -Tình 4: Vào cơng viên chơi, em thấy -Tình 4: Em cần nhắc nhóm em nhỏ ăn sữa chua vứt hộp em nhỏ: sau ăn quà xong, em nên bỏ hộp sữa vào thùng rác xuống thảm cỏ -Các nhóm nhận nhiệm vụ thảo luận, đóng để giữ gìn vệ sinh chung -Lớp bình chọn nhóm có cách vai để xử lí tình giải hay + Lắng nghe giáo viên nhận xét , -Giáo viên nhận xét, chốt ý tình chốt ý - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ 3.HĐ Tiếp nối: (3 phút) -Liên hệ, giáo dục Học sinh giữ gìn vệ sinh nơi + Học sinh nêu lại : giữ gìn vệ công cộng trường học để sinh nơi công cộng trường học để tạo tạo môi trường xanh, sạch, đẹp môi trường xanh, sạch, đẹp + Học sinh lắng nghe giáo viên -Nhận xét tiết học -Dặn Học sinh thực hiên tốt điều học nhận xét , đánh giá tiết học - Học sinh ghi nhớ dặn dò -Chuẩn bị sau: Dành cho địa phương giáo viên Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày 01 tháng năm 2018 Tập đọc MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng, đọc trôi chảy ý đọc từ ngữ: lắng nghe, lên rừng, xòa, mặt trời, ngời ngời, - Biết ngắt nhịp hợp lí dòng thơ, nghỉ sau khổ thơ - Hiểu tình yêu thương tác giả qua hình ảnh “ Mặt trời xanh” dòng thơ tả vẻ đẹp đa dạng rừng cọ (Trả lời câu hỏi SGK, thuộc lòng thơ) Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc hiểu thơ - Hiểu nghĩa từ khó bài: cọ, mặt trời xanh, 3.Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa thơ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy 1.Hoạt động khởi động: ( phút) +Gọi em lên nối tiếp kể lại câu chuyện “Cóc kiện Trời” Yêu cầu nêu nội dung ý nghĩa - GV nhận xét chung + Lớp nghe hát Quê hương rừng cọ đồi chè - HS theo dõi SGK, quan sát tranh minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động trò - Thực theo YC: +2 em lên tiếp nối kể lại câu chuyện " Cóc kiện Trời ” theo lời Cóc - Nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện - Cả theo dõi, nhận xét bạn đọc +Nghe hát -Nội dung hát nói điều -Quan sát, ghi vào Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đôi a GV đọc toàn *Đọc mẫu Giáo viên: Cả lớp Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đọc mẫu tồn với tha thiết, trìu mến b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - HD đọc phát âm từ khó: lắng nghe, lên rừng, xòa, mặt trời, ngời ngời, - GV hướng dẫn 1số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt, nghỉ sau dấu câu Đã có lắng nghe// Tiếng mưa rừng cọ// Như tiếng thác/ rội về// Như ào / trận gió.// (…) - Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt nghỉ HS * Đọc đoạn trước lớp * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đoạn - GV chia đoạn ( đoạn) - Gọi HS đọc đoạn trước lớp - Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ theo dấu câu - Giúp học sinh hiểu nghĩa từ ngữ bài: cọ, mặt trời xanh, - Học sinh lắng nghe - Nối tiếp đọc câu Mỗi em đọc câu - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó: lắng nghe, lên rừng, xòa, mặt trời, ngời ngời, , - Đọc cá nhân, chia sẻ cách đọc nhóm - Nối tiếp đọc đoạn (4 đoạn/4 HS) - Nhận xét - Tìm hiểu nghĩa từ cọ, mặt trời xanh, - Đặt câu với từ: mặt trời xanh, + -HS đọc đoạn nhóm (N4) - Cả lớp đọc ĐT toàn *Đọc đoạn nhóm - Yêu cầu HS đọc đoạn nhóm - Yêu cầu lớp đọc đồng *GVKL +GV đọc diễn cảm toàn Hoạt động tìm hiểu bài: ( phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu đọc thầm thơ trả lời câu -HS đọc thầm toàn thơ hỏi: -HS trả lời câu hỏi SGK-> trao đổi với bạn bàn-> chia sẻ trước lớp *TBHT điều hành * Dự kiến kết chia sẻ: - Yêu cầu lớp đọc thầm thơ - Cả lớp đọc thầm văn +Tiếng mưa rừng cọ so sánh + Với tiếng thác đổ về, tiếng gió thổi với âm rừng? + Về mùa hè rừng cọ có thú vị + nhà thơ tìm thấy trời xanh qua Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, -Ôn tập thật tốt để chuẩn bị kiểm tra Toán, Tiếng Việt -Phát động phong trào “Đơi bạn tiến”; “Tình bạn thân” -Tự tin chia sẻ, tương tác nội dung học tập với bạn nhóm, trước lớp, Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 44 Trường Tiểu học: ... + Bài 3: Tính giá trị biểu thức (16452- 9946) : = 23 432 + 14 531 �2 = 15250 : 15250 02 30 50 25 00 + Bài 3: Tính giá trị biểu thức (16452- 9946) : = 6506 : = 32 53 234 32 + 14 531 �2 = 234 32 +29062... Học sinh tự làm vào BT báo cáo với giáo viên HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Chọn số học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp. .. sạch, đẹp + Học sinh lắng nghe giáo viên -Nhận xét tiết học -Dặn Học sinh thực hiên tốt điều học nhận xét , đánh giá tiết học - Học sinh ghi nhớ dặn dò -Chuẩn bị sau: Dành cho địa phương giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 33 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan