De HSG sinh hoc 10 nam 2018 ha tinh DA

4 388 19
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2018, 00:41

Đáp án đề thi chọn HSG tỉnh môn Sinh học 10 HÀ TĩnhCâu 1:Cả 6 phát biểu đều sai.a) sai. Vì tế bào vi khuẩn không có nhân.b) sai. Vì tế bào hồng cầu không có nhân.c) sai. Vì ti thể cũng có màng kép.d) sai. Vì ti thể có ADN.e) sai. Vì riboxom có axit nucleic.g) sai. Vì bào quan riboxom không có màng. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TĨNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐÁP ÁNN Môn thi: SINH HỌC 10 Thời gian làm bài: 180 phút Câu (3 điểm) Nội dung Cả phát biểu sai a) sai Vì tế bào vi khuẩn khơng có nhân b) sai Vì tế bào hồng cầu khơng có nhân c) sai Vì ti thể có màng kép d) sai Vì ti thể có ADN e) sai Vì riboxom có axit nucleic g) sai Vì bào quan riboxom khơng có màng Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu (2 điểm) Nội dung a) Phương trình lên men rượu: C6H12O6  C2H5OH + CO2 + ATP b) Việc sử dụng chủng nấm men đột biến có ưu việc đơn giản hóa điều kiện lên men khơng cần phải trì điều kiện kị khí nấm men kiểu dại - Nấm men vi sinh vật kị khí khơng bắt buộc Trong điều kiện thiếu O 2, nấm men lên men rượu Trong điều kiện có O 2, nấm men tiến hành hơ hấp hiếu khí Do đó, phải trì điều kiện kị khí để tiến hành lên men Trong cơng nghệ lên men rượu, việc trì điều kiện kị khí đòi hỏi chi phí thực - Xitơcrơm ơxidaza thành phần chuỗi vận chuyển điện tử Nếu thiếu enzim chuỗi vận chuyển điện tử bị ngừng trệ Chu trình Crep bị ngừng thiếu NAD + từ chuỗi vận chuyển điện tử Do đó, nấm men chuyển sang lên men rượu có O2 Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu (3 điểm) Nội dung a) Cấu tạo vai trò enzim: - Thành phần cấu tạo: Enzim thành phần: cấu tạo từ prôtêin; Enzim thành phần: Protein coenzim cofacter - Cấu hình khơng gian: Mỗi enzim thường có cấu hình khơng gian định Trong có trung tâm hoạt động nơi liên kết với chất thực phản ứng xúc tác - Vai trò enzim: Xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng sinh hóa (Ở người, loại enzim bị bất hoạt thường bị bệnh rối loạn chuyển hóa) b) - Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzim: Nhiệt độ, độ pH, nồng độ enzim, nồng độ chất, chất hoạt hóa, chất ức chế - Độ pH mơi trường ảnh hưởng đến hoạt tính enzim vì: + Độ pH làm thay đổi cấu hình khơng gian enzim, dẫn tới làm thay đổi trung tâm hoạt động enzim (HS giải thích sâu loại liên kết yếu độ pH làm ảnh hưởng đến liên kết yếu enzim) + Độ pH làm hoạt hóa enzim khác để xúc tác làm biến đổi cấu trúc hóa học enzim Dẫn tới làm thay đổi cấu hình khơng gian trung tâm hoạt động enzim c) Các giả thuyết: - Chất A enzim xúc tác cắt đoạn peptit phân tử enzim, làm biến đổi cấu hình khơng gian enzim gắn thêm nhóm chức hóa học (ví dụ nhóm photphat) vào enzim, làm thay đổi cấu hình khơng gian enzim dẫn tới thay đổi trung SH1 Điểm 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1/11 tâm hoạt động enzim - Chất A gắn trực tiếp lên enzim, làm thay đổi cấu hình khơng gian enzim dẫn tới thay đổi trung tâm hoạt động enzim - Chất A làm thay đổi tính chất lí hóa mơi trường (thay đổi độ pH, áp suất thẩm thẩm thấu) nên gián tiếp làm biến đổi cấu hình khơng gian enzim - Chất A enzim cạnh tranh chất với enzim B 0,25 0,25 0,25 Câu (3,0 điểm) Nội dung a) - A phôtpholipit A có chức tạo thành lớp màng bảo vệ tế bào thực tính thấm chọn lọc màng Đi axit béo photpholipit đóng vai trò việc đảm bảo tính lỏng màng - B phân tử prôtêin màng Chức B tùy thuộc vào loại protein Là enzim với trung tâm hoạt động hướng phía chất dung dịch xung quanh; Là glicoprôtêin làm dấu hiệu nhận biết tế bào; Là prôtêin gắn kết với khung tế bào chất ngoại bào giúp trì hình dạng tế bào điều hòa thay đổi chất ngoại bào nội bào; Là protein tải làm nhiệm vụ vận chuyển chất qua màng b) Mức độ linh động màng tế bào phụ thuộc vào thành phần hóa học màng tế bào phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường - Nhiệt độ cao phân tử di chuyển mạnh nên tăng tính linh động ngược lại Tuy nhiên, nhiệt độ màng có tính linh động khác khác biệt thành phần cấu trúc - Cấu trúc màng: Nếu phân tử phospholipid chứa nhiều axit béo khơng bão hòa khoảng cách phân tử lớn so với chúng cấu tạo từ axit béo bão hòa tính linh động màng tăng lên; Thành phần loại sterol ảnh hưởng đến tính linh động màng Nhiều cholesterol làm cho màng trở nên ổn định - Ví dụ minh họa: Sinh vật thích nghi với điều kiện mơi trường có nhiệt độ thấp, để tăng tính linh động màng tế bào phospholipid có nhiều axit béo không no thường tổng hợp Ở vi khuẩn, để tăng tính ổn định màng thường tăng cường thêm sterol c) - Kết thí nghiệm cho thấy: Khi nồng độ chất X thấp, tốc độ hấp thụ chất X tỉ lệ thuận với nồng độ chất X môi trường Khi nồng độ chất X từ 35mM trở tốc độ hấp thụ giữ ổn định - Nguyên nhân chất X hấp thụ qua kênh đặc hiệu Khi tồn kênh prơtêin tham gia vận chuyển chất X tiếp tục tăng nồng độ chất X khơng thể tăng tốc độ hấp thụ Điểm 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 Câu (3 điểm) Nội dung a) - Các pha sinh trưởng môi trường nuôi cấy không liên tục: Pha tiềm phát, lũy thừa, cân bằng, suy vong - Thời gian pha lũy thừa phụ thuộc nguồn dinh dưỡng có mơi trường tốc độ phân bào loài Nếu tốc độ sinh sản nhanh nguồn dinh dưỡng có hạn pha lũy thừa kéo dài khoảng thời gian ngắn, sau chuyển sang pha cân pha suy vong ln2(t  t ) ln2 (8 - 6) 0,7 2 b) Thời gian hệ (g) = = = =7/13 lnN - lnN1 18,25  15,65 ln 8,47 10  ln 6,31 10  g = 7/13×60 = 32,3 phút (Nếu thí sinh có cách làm lấy kết 32 phút cho điểm tối đa) SH1 Điểm 0,5 0,5 2/11 c) - Ở cuối pha log, hầu hết tế bào dạng sinh dưỡng Khi bổ sung lizôzim, thành tế bào bị mất, tạo tế bào trần (protoplast) Tế bào thành không sinh sản được, nên hộp lồng I có số lượng khuẩn lạc - Ở cuối pha cân bằng, chất dinh dưỡng cạn dần, chất độc tích lũy nhiều nên số vi khuẩn hình thành bào tử Lizơzim khơng tác động lên bào tử, nên hộp lồng II, bào tử nảy mầm cho số lượng khuẩn lạc nhiều Câu (3 điểm) Nội dung a) - Để nhận biết kì tế bào, người ta dựa vào hình thái NST, trạng thái màng nhân thoi phân bào - Giải thích: (Thí sinh trả lời ý cho 0,25 điểm; ý trở lên cho 0,5 điểm) + Nếu thấy NST dạng kép có sợi mảnh, có màng nhân tế bào kì trung gian + Nếu thấy NST dạng kép co ngắn, rõ dần; màng nhân phồng lên có dấu hiệu biến mất; thoi phân bào hình thành tế bào kì đầu + Nếu thấy NST dạng kép co ngắn cực đại, rõ, xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo; khơng có màng nhân tế bào kì + Nếu thấy NST dạng kép tách ra, bám lên thoi vơ sắc có dấu hiệu di chuyển cực tế bào tế bào kì sau + Nếu thấy NST dạng đơn sợi mảnh; Có phân chia tế bào chất, màng nhân xuất biện tế bào kì cuối b) Tế bào có nhiễm sắc thể giống giống tế bào mẹ nhờ: - Bắt đầu bước vào phân bào nguyên phân, tất NST nhân đôi thành NST kép - Ở kì sau nguyên phân, tất NST kép tách di chuyển cực tế bào; Ở kì cuối, màng tế bào eo lại phân chia tế bào thành tế bào Để chuẩn bị cho hoạt động phân chia NST kì sau kì đầu, kì xảy co ngắn NST, tập trung NST mặt phẳng xích đạo gắn NST với thoi vô sắc c) - Thời gian kỳ: Tỉ lệ thời gian kì tương đương với tỉ lệ số tế bào quan sát kì Vì ta có: 400 10 60 = 480 phút Thời gian kì trung gian = 500 60 10 60 = 72 phút Thời gian kì đầu = 500 20 10 60 = 24 phút Thời gian kì = 500 10 10 60 = 12 phút Thời gian kì sau = 500 10 10 60 = 12 phút Thời gian kì cuối = 500  Kì đầu có 72 phút; kì 24 phút; kì sau 12 phút, kì cuối 12 phút  Từ kì đầu, muốn kết thúc phân bào phải trải qua thời gian = 72+24+12+12 = 120 SH1 0,5 0,5 Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3/11 phút = - Sau 23 tế bào trải qua chu kì (2 lần ngun phân) hồn thành kì cuối  Đã trải qua chu kì  Số tế bào = 23 = tế bào 0,5 Câu (3 điểm) Nội dung Điểm a) - Phương trình pha sáng quang hợp 12H2O + 12NADP+ + 18ADP + 18Pi +  12NADPH + 18ATP + 6O2 - Khơng có ánh sáng khơng xảy quang phân li nước vì: Ánh sáng làm cho diệp lục bị điện tử Khi diệp lục bị điện tử diệp lục cướp điện tử nước, làm cho nước phân li chiều theo phương trình: H 2O  H+ + OH + e Sau đó, OH kết hợp với thành H2O2 ; Chất H2O2 chất bền chuyển hóa thành H2O O2 (giải phóng O2) Do vậy, khơng có ánh sáng khơng thể xảy phản ứng nói b) - Nếu khơng có CO2 khơng diễn pha sáng -Vì khơng có CO2 chu trình Canvin khơng diễn nên khơng tạo NADP +, ADP, Pi Vì pha sáng sử dụng NADP+ ADP, Pi pha tối cung cấp Do vậy, khơng có CO không diễn pha sáng c) - 24 mol NADPH tương đương với mol Glucozơ có 12 mol O2 tạo - Vì O2 tạo từ H2O nên số gam O2 = 12 × 36 = 432g - Glucôzơ tạo từ CO2 nên số gam glucơzơ = 180 × = 360g -HẾT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 SH1 4/11 ... 400 10 60 = 480 phút Thời gian kì trung gian = 500 60 10 60 = 72 phút Thời gian kì đầu = 500 20 10 60 = 24 phút Thời gian kì = 500 10 10 60 = 12 phút Thời gian kì sau = 500 10 10 60... 15,65 ln 8,47 10  ln 6,31 10  g = 7/13×60 = 32,3 phút (Nếu thí sinh có cách làm lấy kết 32 phút cho điểm tối đa) SH1 Điểm 0,5 0,5 2/11 c) - Ở cuối pha log, hầu hết tế bào dạng sinh dưỡng Khi... pha sinh trưởng môi trường nuôi cấy không liên tục: Pha tiềm phát, lũy thừa, cân bằng, suy vong - Thời gian pha lũy thừa phụ thuộc nguồn dinh dưỡng có mơi trường tốc độ phân bào lồi Nếu tốc độ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: De HSG sinh hoc 10 nam 2018 ha tinh DA, De HSG sinh hoc 10 nam 2018 ha tinh DA