SO SÁNH sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của 7 GIỐNG dưa lê TRONG NHÀ lưới vụ hè THU 2007

64 727 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 16:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- TRẦN VĨNH SANG SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG DƯA LÊ TRONG NHÀ LƯỚI VỤ HÈ THU 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH TRỒNG TRỌT Cần Thơ - 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- TRẦN VĨNH SANG SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG DƯA LÊ TRONG NHÀ LƯỚI VỤ HÈ THU 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ TRỒNG TRỌT Cán hướng dẫn TS Trần Thị Ba ThS Võ Thị Bích Thủy Cần Thơ – 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o- Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành trồng trọt, với đề tài SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG DƯA LÊ TRONG NHÀ LƯỚI VỤ HÈ THU 2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Sinh viên Trần Vĩnh Sang thực Kính trình lên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần Thơ, ngày tháng năm 2008 Cán hướng dẫn Trần Thị Ba LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa công bố cơng trình luận văn trước Tác giả luận văn Trần Vĩnh Sang Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -o0o- Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành trồng trọt với đề tài: SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG DƯA LÊ TRONG NHÀ LƯỚI VỤ HÈ THU 2007 Do sinh viên TRẦN VĨNH SANG thực bảo vệ trước hội đồng Ý kiến hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Luận văn hội đồng đánh giá mức DUYỆT KHOA Trường Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2008 Chủ tịch hội đồng LƯỢC SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Trần Vĩnh Sang Con ông: Trần Văn Sanh Và bà: Nguyễn Thị Thu Vân Sinh ngày: 03/09/1986 Nơi sinh: Quận Ninh Kiều, thành phố cần Thơ Địa chỉ: 23/4T2 đường 30/4 phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ Quá trình học tập: Năm 1992-1997: học trường tiểu học Lê Quí Đơn Năm 1997-2001: học trường Trung Học Cơ Sở Đồn Thị Điểm Năm 2001-2004: học trường Trung Học Phổ Thông Châu Văn Liêm Năm 2004-2008: Là sinh viên trồng trọt k30, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, trường Đại Học Cần Thơ Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu LỜI CẢM TẠ Kính dâng! Kính dâng cha mẹ suốt đời tận tụy con! Thành kính ghi ơn! Cơ Trần Thị Ba tận tình giúp đỡ em suốt trình làm luận văn tốt nghiệp Chân thành biết ơn! Quý thầy cô trường Đại Học Cần Thơ, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng Cô cố vấn Nguyễn Thị Xuân Thu chị Bùi Thị Cẩm Hường dìu dắt lớp suốt trình học tập lời biết ơn sâu sắc Thầy Bùi Văn Tùng truyền đạt kinh nghiệm quí báu Chị Võ Thị Bích Thủy đóng góp nhiều ý kiến hay giúp em hoàn thành luận văn Trung tâm ChânHọc thànhliệu cám ĐH ơn! Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Các bạn Trần Thiện Thiên Trang, Nguyễn Hải Ngọc, Mai Huỳnh Chí Thiện, Châu Ngọc Ánh, Đặng Phương Thảo, Thạch Thị Út Linh, Trần Thị Kiều Thu, Trần Ngọc Kim Tiên, Vương Quý Khang Mã Tú Trinh hết lòng giúp đỡ để tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp Thân gửi về! Tập thể lớp trồng trọt khóa 30 lời chúc sức khỏe thành đạt TRẦN VĨNH SANG TRẦN VĨNH SANG, 2007 “SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG DƯA LÊ TRONG NHÀ LƯỚI VỤ HÈ THU 2007” Luậnvăn tốt nghiệp kỹ sư Trồng Trọt, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Cần Thơ Cán hướng dẫn: TS Trần Thị Ba Ths Võ Thị Bích Thủy TÓM LƯỢC Thí nghiệm “So sánh sinh trưởng suất giống dưa lê nhà lưới vụ Hè Thu 2006-2007” thực với mục đích tìm giống có suất cao, phẩm chất tốt để khuyến cáo vào sản xuất Thí nghiệm bố trí theo thể thức khối hồn tồn ngẫu nhiên với lần lặp lại nghiệm thức Các nghiệm thức giống dưa lê: (1) Thiên Hồng 369, (2) Kim Cô Nương, (3) Thiên Hoa, (4) Mật Hoa, (5) Chu Ái, (6) Chu Phấn (7) F83-2259 Kết thí nghiệm cho thấy ba giống Kim Cơ Nương, F83-2259 Chu Phấn có ưu điểm sinh trưởng, suất phẩm chất so với giống khác, giống bật lên Kim Cô Nương F83-2259, Kim Cô Nương giống dưa có vỏ trái màu vàng sáng thịt trắng, thời gian sinh trưởng ngắn (50 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu NSKT), trái có hình cầu, suất thương phẩm cao (37,28 tấn/ha) cuống trái bị rụng, độ Brix (11,23%), độ cứng cao nên có khả vận chuyển bảo quản, giống F83-2259 sinh trưởng tốt thời gian sinh trưởng tương đối dài (65-80 NSKT), suất thương phẩm cao giống thí nghiệm (57,35 tấn/ha), độ Brix (9,73%) có Kim Cơ Nương, nhiên giống F83-2259 có độ cứng thấp nên khó tồn trữ nên thích hợp ăn tươi chế biến Qua đặc điểm hai giống Kim Cô Nương F83-2259 hai giống triển vọng cho vụ Hè Thu TP Cần Thơ MỤC LỤC Trang Lược sử cá nhân iv Cảm Tạ v Tóm lược vi Mục lục vii Danh sách hình x Danh sách bảng xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Nguồn gốc phân loại giá trị dinh dưỡng dưa lê 1.1.1 Nguồn gốc 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Giá trị dinh dưỡng dưa lê 1.1.4 Tình hình sản xuất dưa lê 1.2 Đặc thựcCần vật vàThơ yêu cầu Trung tâm Học liệutính ĐH @ngoại Tàicảnh liệu học tập nghiên cứu 1.2.1 Đặc tính thực vật 1.2.2 Yêu cầu ngoại cảnh 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến suất 1.3.1 Giống 1.3.2 Phân bón 1.3.3 Tỉa nhánh 1.4 Sâu bệnh hại 1.4.1 Sâu bệnh 1.4.2 Bệnh hại 10 1.5 Một số kết nghiên cứu dưa lê 11 1.6 Nhà lưới 11 1.6.1 Giới thiệu nhà lưới Việt Nam 11 1.6.2 Ưu điểm nhà lưới 12 1.6.3 Tình hình sản xuất rau nhà lưới 12 CHƯƠNG PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện 13 2.1.1 Địa điểm thời gian 13 2.1.2 Khí hậu 13 2.1.3 Vật liệu thí nghiệm 14 2.2 Phương pháp 15 2.2.1 Bố trí thí nghiệm 15 2.2.2 Kỹ thuật canh tác 17 2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi 19 2.2.4 Phân tích số liệu 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 3.1 Ghi nhận tổng quát 21 3.2 Tình hình sinh trưởng 22 3.2.1 Chiều dài thân 22 3.2.2 Số thân 23 3.2.3 Đường kính gốc thân 24 3.2.4 Kích thước trái 24 Trung tâm Học Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 3.3liệu ThànhĐH phầnCần suất suất 25 3.3.1 Trọng lượng trái 25 3.3.2 Năng suất tổng 26 3.3.3 Năng suất thương phẩm 27 3.4 Một số tiêu phẩm chất 28 3.4.1 Độ brix thịt trái 28 3.4.2 Độ dày thịt trái 29 3.4.3 Độ cứng thịt trái 30 3.4.4 Trọng lượng khô 31 3.4.5 Màu sắc 32 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận 34 4.2 Đề nghị 34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ CHƯƠNG PHỤ CHƯƠNG SỐ LIỆU KHÍ TƯƠNG THỦY VĂN TẠI CẦN THƠ Tháng 05/2007 06/2007 07/2007 08/2007 09/2007 10/2007 Nhiệt độ trung bình (oC) 28,0 27,7 27,1 27,0 27,2 26,8 Ẩm độ (%) 85 89 87 88 87 88 Lượng mưa (mm) 272,6 174,1 102,8 230,4 187,6 347,2 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu PHỤ CHƯƠNG SỐ LIỆU VỀ TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG DƯA LÊ Bảng Chiều cao dây giống dưa lê qua lần khảo sát trại Thực nghiệm nông nghiệp trường ĐHCT (tháng 7-10/2007) Giống dưa lê Thiên Hồng 369 Kim Cô Nương Thiên Hoa Mật Hoa Chu Ái Chu Phấn F83-2259 Mức ý nghĩa CV (%) Chiều cao dây (cm) qua ngày sau trồng 10 17 24 31 5,0 e 23,2 d 89,7 c 172,6 d 10,6 b 45,5 b 122,7 b 195,6 bc 7,7 c 35,0 c 101,0 c 177,1 cd 6,0 d 47,2 b 133,1 b 214,5 b 7,7 c 32,3 c 96,5 c 168,3 d 6,6 d 40,4 bc 121,5 b 209,9 b 12,0a 65,0a 153,6a 238,3a ** 7,06 ** 14,38 ** 9,37 ** 7,68 Trung tâm Học liệucùng ĐHmột Cần Thơ @theo Tài tập Những số cột có chữ số sauliệu giốnghọc khơng khácnghiên biệt có ý cứu nghĩa qua phân tích thống kê ** mức ý nghĩa 1% Bảng Tốc độ tăng trưởng chiều cao dây (cm) giống dưa lê qua lần khảo sát (tháng 7-10/2007) Giống dưa lê Thiên Hồng 369 Kim Cô Nương Thiên Hoa Mật Hoa Chu Ái Chu Phấn F83-2259 Mức ý nghĩa CV (%) Tốc độ tăng trưởng chiều cao dây (cm/ngày)qua ngày sau trồng 10-17 17-24 24-31 2,60 e 9,50 c 11,84 ab 4,99 bc 11,02 b 10,41 cd 3,90 cd 9,44 c 10,88 bcd 5,89 b 12,27 ab 11,63 abc 3,52 de 9,17 c 10,24 d 4,84 bc 11,57 ab 12,63 a 7,58 a 12,65 a 12,09 ab 17,77 7,95 7,45 ** ** ** Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê ** mức ý nghĩa 1% Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng Số dây giống dưa lê qua lần khảo sát trại Thực nghiệm nông nghiệp trường ĐHCT (tháng 7-10/2007) Giống dưa lê Thiên Hồng 369 Kim Cô Nương Thiên Hoa Mật Hoa Chu Ái Chu Phấn F83-2259 Mức ý nghĩa CV (%) Số dây (lá) qua ngày sau trồng 10 3,0 d 3,9 c 3,4 d 4,8 b 4,0 c 3,9 c 5,3 a ** 6,71 17 7,5 e 9,7 c 8,5 de 11,4 b 9,4 cd 10,0 c 13,4 a ** 7,18 24 31 15,8 e 18,0 d 16,3 e 21,2 b 19,4 c 20,2 bc 23,0 a 24,3 cd 25,6 c 23,6 d 29,4 b 27,9 b 28,5 b 31,8 a ** 4,26 ** 4,38 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê ** mức ý nghĩa 1% Bảng Tốc độ tăng trưởng số dây (lá) giống dưa lê qua lần khảo sát (tháng 7-10/2007) Giống dưa lê Thiên Hồng 369 Kim Cô Nương Thiên Hoa Mật Hoa Chu Ái Chu Phấn F83-2259 Mức ý nghĩa CV (%) Tốc độ tăng trưởng số dây (cm)qua ngày sau trồng 10-17 17-24 24-31 4,46 d 8,33 b 8,48 ab 5,75 bcd 8,38 b 7,56 bc 5,04 cd 7,89 b 7,23 c 6,62 b 9,87 a 8,15 abc 5,38 bcd 9,96 a 8,46 ab 6,09 bc 10,23 a 8,28 ab 8,13 a 9,62 a 8,79 a 5,55 8,17 14,67 ** * ** Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê ** mức ý nghĩa 1%,* mức ý nghĩa 5% Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng Đường kính gốc giống dưa lê sau lần khảo sát sát trại Thực nghiệm nông nghiệp trường ĐHCT, tháng 7-10/2007 Giống dưa lê Thiên Hồng 369 Kim Cô Nương Thiên Hoa Mật Hoa Chu Ái Chu Phấn F83-2259 Mức ý nghĩa CV.(%) Đường kính gốc qua ngày sau trồng Thu hoạch 30 6,2 b 8,4 bc 6,4 b 7,8 c 6,3 b 8,1 bc 7,4 a 9,2 a 6,6 b 8,6 ab 6,4 b 8,1 bc 6,5 b 8,6 ab ** 4,47 * 5,82 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê ** mức ý nghĩa 1%,* mức ý nghĩa 5% Bảng Chu vi trái chiều dài trái giống dưa lê sát trại Thực nghiệm nông nghiệp trường ĐHCT, tháng 7-10/2007 Giống dưa lê Thiên Hồng 369 Kim Cô Nương Thiên Hoa Mật Hoa Chu Ái Chu Phấn F83-2259 Mức ý nghĩa CV (%) Chu vi trái (cm) 44,6 abc 40,2 cd 46,0 a 40,7 bcd 38,8 d 45,0 ab 44,3 abc Chiều dài trái (cm) 15,9 bcd 14,8 cd 17,3 b 16,1 bc 13,6 d 17,1 bc 23,0 a * 7,11 ** 9,48 Tỉ lệ Chiều cao/đường kính 1,11 c 1,16 bc 1,18 bc 1,24 b 1,09 c 1,19 bc 1,64 a ** 6,48 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê ** mức ý nghĩa 1%,* mức ý nghĩa 5% Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng Năng suất giống dưa lê trại Thực nghiệm nông nghiệp trường ĐHCT, tháng 7-10/2007 Giống dưa lê Thiên Hồng 369 Kim Cô Nương Thiên Hoa Mật Hoa Chu Ái Chu Phấn F83-2259 Mức ý nghĩa CV.(%) Năng suất tổng (tấn/ha) 41,62 bc 37,28 d 60,61 a 41,90 cd 33,80 d 53,40 ab 60,21 a Năng suất thương phẩm (tấn/ha) 43,13 c 37,28 cd 55,46 ab 37,41 cd 32,43 d 46,19 bc 57,35 a ** 13,43 ** 14,40 Tỉ lệ 90,61 100,00 91,79 88,84 96,03 87,51 95,75 ns 7,39 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê* * mức ý nghĩa 1%, ns khác biệt không ý nghĩa Bảng Phẩm chất giống dưa lê trại Thực nghiệm nông nghiệp trường ĐHCT, tháng 7-10/2007 Giống dưa lê Thiên Hồng 369 Kim Cô Nương Thiên Hoa Mật Hoa Chu Ái Chu Phấn F83-2259 Trọng lượng(kg) 1,53 c 1,19 e 1,93 a 1,33 d 1,08 e 1,79 b 2,01 a Độ cứng (kg/cm2) 0,46 a 0,41 ab 0,40 ab 0,39 b 0,34 bc 0,35 bc 0,31 c Mức ý nghĩa CV (%) Độ dày thịt(cm) 3,23 a 2,60 b 2,99 ab 2,94 ab 2,66 b 2,91 ab 3,01 ab * 10,84 * 11,17 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê * mức ý nghĩa 5% Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Bảng Phẩm chất giống dưa lê trại Thực nghiệm nông nghiệp trường ĐHCT, tháng 7-10/2007 Giống dưa lê Thiên Hồng 369 Kim Cô Nương Thiên Hoa Mật Hoa Chu Ái Chu Phấn F83-2259 Mức ý nghĩa CV (%) Độ Brix thịt trái(%) 7,53 c 11,63 a 7,05 c 6,75 c 6,63 c 9,25 b 9,93 b ** 8,27 Trọng lượng khô (%) 7,17 ab 8,12 a 4,90 cd 4,17 d 3,82 d 5,96 bc 7,18 ab ** 17,13 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê* * mức ý nghĩa 1% Bảng 10 Màu sắc giống dưa lê trại Thực nghiệm nông nghiệp trường ĐHCT, tháng 7-10/2007 Màu sắc giống dưa lê Giống dưa lê Màu sắc thịt Màu sắc vỏ Thiên Hồng 369 35,17 bc 37,25 d Kim Cô Nương 25,60 d 73,11 a Thiên Hoa 36,89 abc 42,56 c Mật Hoa 40,36 ab 42,86 c Chu Ái 41,03 a 40,56 cd 36,18 abc 41,90 c Chu Phấn F83-2259 31,40 c 47,75 b Mức ý nghĩa CV (%) ** 10,56 ** 6,18 Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê* * mức ý nghĩa 1% Trung tâm Học ĐH Cần Thơ Tài tập vànghiệp nghiên 11 liệu Năng suất giống dưa@ lê trạiliệu Thực học nghiệm nông trườngcứu Bảng ĐHCT, tháng 7-10/2007 Giống dưa lê Thiên Hồng 369 Kim Cô Nương Thiên Hoa Mật Hoa Chu Ái Chu Phấn F83-2259 Mức ý nghĩa CV.(%) Năng suất tổng (tấn/ha) 47,62 bc 37,28 d 60,61 a 41,90 cd 33,80 d 53,40 ab 60,21 a Năng suất thương phẩm (tấn/ha) 43,13 c 37,28 cd 55,46 ab 37,41 cd 32,43 d 46,19 bc 57,35 a 90,61 ab 100,00 a 91,79 ab 88,84 b 96,03 ab 87,51 b 95,75 ab ** 13,43 ** 14,40 ns 7,39 Tỉ lệ Những số cột có chữ số theo sau giống khơng khác biệt có ý nghĩa qua phân tích thống kê* * mức ý nghĩa 1%, ns khác biệt không ý nghĩa PHỤ CHƯƠNG BẢNG ANOVA VỀ SINH TRƯỞNG CỦA GIỐNG DƯA LÊ Bảng1: Chiều dài thân giống dưa lê 10 NSKT trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Nghiệm thức Sai số 18 Tổng cộng 27 Tổng bình phương 5,294 150,92 5,633 161,847 Trung bình bình phương 1,765 25,153 0,313 Giá trị F 5,6392 80,3788** CV.(%)= 7,06 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Chiều dài thân giống dưa lê 17 NSKT trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Trung Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Lặp lại Cần 544,11 tâm Học liệu ĐH Thơ @ Nghiệm thức 4264,905 Sai số 18 633,501 Tổng cộng 27 5442,516 Trung bình bình phương 181,37 Tài liệu học tập 710,818 35,194 Giá trị F 5,1534 nghiên cứu 20,1968** CV.(%)=14,38 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Chiều dài thân giống dưa lê 24 NSKT trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Nghiệm thức Sai số 18 Tổng cộng 27 Tổng bình phương 398,569 12293,707 2161,202 14853,477 CV.(%)= 9,37 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 132,856 2048,951 120,067 Giá trị F 1,1065 17,0651** Bảng Chiều dài thân giống dưa lê 31 NSKT trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Nghiệm thức 18 Sai số Tổng cộng 27 Tổng bình phương 2408,816 15960,738 4103,279 22472,833 Trung bình bình phương 802,939 2660,123 227,96 Giá trị F 3,5223 11,6693** CV.(%)= 7,68 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Số thân của giống dưa lê 10NSKT trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Trung Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Lặp lại 0,36 Nghiệm thức 13,526 tâm Học liệu ĐH Sai số 18 Cần Thơ 1,326 @ Tổng cộng 27 15,213 Trung bình bình phương 0,12 2,254 Tài liệu học tập 0,074 Giá trị F 1,6287 30,5975** nghiên cứu CV.(%)= 6,71 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Số thân giống dưa lê 17 NSKT trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Nghiệm thức Sai số 18 Tổng cộng 27 Tổng bình phương 6,573 89,598 9,227 105,398 CV.(%)=7,18 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 2,191 14,933 0,513 Giá trị F 4,2741 29,1318** Bảng Số thân giống dưa lê 24NSKT trại Thực nghiệm Nông nghiệp Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Nghiệm thức 18 Sai số Tổng cộng 27 Tổng bình phương 4,941 162,32 11,986 179,247 Trung bình bình phương 1,647 27,053 0,666 Giá trị F 2,4736 40,6276** CV.(%)= 4,26 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Số thân giống dưa lê 24NSKT trại Thực nghiệm Nông nghiệp Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Trung Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Lặp lại 11,61 Nghiệm thức 208,361 tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Sai số 18 25,692 Tổng cộng 27 245,664 Trung bình bình phương 3,87 34,727 Tài liệu học tập 1,427 Giá trị F 2,7114 24,3294** nghiên cứu CV.(%)=4,38 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng Đường kính gốc giống dưa lê 30NSKT trại Thực nghiệm Nông nghiệp Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Nghiệm thức Sai số 18 Tổng cộng 27 Tổng bình phương 0,363 3,719 1,546 5,628 CV.(%)=4,47 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 0,121 0,62 0,086 Giá trị F 1,4093 7,2188** Bảng 10 Đường kính gốc giống dưa lê luc thu trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Nghiệm thức 18 Sai số Tổng cộng 27 Tổng bình phương 0,291 5,046 4,279 9,616 Trung bình bình phương 0,097 0,841 0,238 Giá trị F 0,4084 3,5375** CV.(%)=5,82 ** = khác biệt mức ý nghĩa 5% BẢNG ANOVA VỀ KÍCH THƯỚC TRÁI CỦA GIỐNG DƯA LÊ Bảng 11 Chu vi trái7 giống dưa lê lúc thu trại thực nghiệm Nông nghiệp Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Trung Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Lặp lại 43,014 Nghiệm thức 190,187 tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Sai số 18 166,901 Tổng cộng 27 400,102 Trung bình bình phương 14,338 31,698 Tài liệu học tập 9,272 Giá trị F 1,5463 3,4186* nghiên cứu CV.(%)=7,11 * = khác biệt mức ý nghĩa 5% Bảng 12 Chiều dài trái giống dưa lê lúc thu trại Thực nghiệm Nông nghiệp Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng 18 27 CV.(%)=9,84 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 17,013 218,326 45,756 281,095 Trung bình bình phương 5,671 36,388 2,542 Giá trị F 2,231 14,3147** Bảng 13 Tỉ lệ chiều cao/đường kính trái giống dưa lê lúc thu trại Thực nghiệm Nông nghiệp Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Tổng bình phương 0,040 0,841 0,115 0,995 Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng 18 27 Trung bình bình phương 0,013 0,140 0,006 Giá trị F 2,0995 22,0308** CV.(%)=6,48 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng 14 Trọng lượng giống dưa lê lúc thu trại Thực nghiệm Nông nghiệp Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Trung Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Lặp lại 0,015 Nghiệm thức 3,257 Sai số 18 Cần 0,101 tâm Học liệu ĐH Thơ @ Tổng cộng 27 3,373 Trung bình bình phương 0,005 0,543 0,006học tập Tài liệu Giá trị F 0,9124 96,7741** nghiên cứu CV.(%)=4,82 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng 15 Năng suất tổng giống dưa lê lúc thu trại Thực nghiệm Nông nghiệp Đại Học Cần Thơ Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Nghiệm thức Sai số 18 Tổng cộng 27 Tổng bình phương 92,230 2763,433 754,603 3160,366 CV.(%)=18,64 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 30,377 460,572 41,922 Giá trị F 0,7341 10,9863** Bảng 16 Năng suất thương phẩm giống dưa lê lúc thu trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến Độ tự động Lặp lại Nghiệm thức 18 Sai số Tổng cộng 27 Tổng bình phương 47,539 2148,494 728,539 2924,571 Trung bình bình phương 15,846 358,082 40,474 Giá trị F 0,3915 8,8471** CV (%)=14,4 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng 17 Tỉ lệ suất tổng/năng suất thương phẩm giống dưa lê lúc thu trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Trung Nguồn biến Tổng bình Độ tự động phương Lặp lại 560,191 Nghiệm thức 481,206 tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Sai số 18 848,040 Tổng cộng 27 1889,436 Trung bình bình phương 186,730 80,201 Tài liệu học tập 47,113 Giá trị F 3,9634 1,7023ns nghiên cứu CV (%)=7,39 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng 18 Độ cứng thịt trái giống dưa lê trồng trại Thực Nghiệm Nông Nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 18 27 Tổng bình phương 0,016 0,059 0,03 0,106 CV.(%)=10,84 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Trung bình bình phương 0,005 0,01 0,002 Giá trị F 3,2479 5,8451** Bảng 19 Độ dày thịt trái giống dưa lê trồng trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng 18 27 Tổng bình phương 0,233 1,115 1,897 3,245 Trung bình bình phương 0,078 0,186 0,105 Giá trị F 0,7371 1,7629ns CV.(%)=11,17 ns = không khác biệt Bảng 20 Độ Brix thịt trái giống dưa lê trồng trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng 18 27 Tổng bình phương 2,654 87,3 8,686 98,64 Trung bình bình phương 0,885 14,55 0,483 Giá trị F 1,8336 30,153** Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CV.(%)=8,27 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Bảng 21 Trọng lượng khô giống dưa lê trồng trại Thực nghiệm Nông nghiệp, Đại Học Cần Thơ (tháng 7-10/2007) Nguồn biến động Độ tự Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng 18 27 CV.(%)=17,13 ** = khác biệt mức ý nghĩa 1% Tổng bình phương 1,967 65,866 18,403 86,236 Trung bình bình phương 0,656 10,978 1,022 Giá trị F 0,6412 10,7375** Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ... định suất, phẩm chất, mùa vụ trồng quan trọng, đề tài: So Sánh sinh trưởng phát triển giống dưa lê nhà lưới vụ Hè Thu tiến hành nhằm mục đích so sánh sinh trưởng suất giống dưa lê nhà lưới vụ Hè. .. SANG TRẦN VĨNH SANG, 20 07 SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG DƯA LÊ TRONG NHÀ LƯỚI VỤ HÈ THU 20 07 Luậnvăn tốt nghiệp kỹ sư Trồng Trọt, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng,...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- TRẦN VĨNH SANG SO SÁNH SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA GIỐNG DƯA LÊ TRONG NHÀ LƯỚI VỤ HÈ THU 20 07 Trung tâm Học liệu ĐH
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của 7 GIỐNG dưa lê TRONG NHÀ lưới vụ hè THU 2007 , SO SÁNH sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của 7 GIỐNG dưa lê TRONG NHÀ lưới vụ hè THU 2007

Từ khóa liên quan