KHẢO sát sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của BA GIỐNG dưa lê TRỒNG NGOÀI ĐỒNG vụ ĐÔNG XUÂN 2008 2009

55 229 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2018, 07:19

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VÕ THÁI HƯNG KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA BA GIỐNG DƯA LÊ TRỒNG NGỒI ĐỒNG VỤ ĐƠNG XN 2008-2009 Luận văn tốt nghiệp Ngành: NÔNG HỌC ) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: NÔNG HỌC Tên đề tài: KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤTCỦA BA GIỐNG DƯA LÊ TRỒNG NGỒI ĐỒNG VỤ ĐƠNG XUÂN 2008-2009 Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS Trần Thị Ba Võ Thái Hưng ThS.Võ Thị Bích Thủy MSSV: 3060987 Lớp: Nông Học K32 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành nông học, với đề tài: KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA BA GIỐNG DƯA LÊ TRỒNG NGOÀI ĐỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN 2008-2009 Sinh viên Võ Thái Hưng thực Kính trình lên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Cần thơ, ngày tháng năm 2010 Cán hướng dẫn Trần Thị Ba LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình luận văn trước Cần thơ, ngày tháng Võ Thái Hưng năm 2010 TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ tên: Võ Thái Hưng Ngày, tháng, năm sinh: 12/07/1986 Nơi sinh: tỉnh Đồng Tháp Con ông: Võ Văn Thành Và bà: Dương Thị Sương Chỗ nay: 70/A, ấp 1, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Quá trình học tập: Năm 1991-1995: học trường Tiểu học Đốc Binh Kiều Năm 1996-2009: học trường Trung học sở Phú Điền Năm 2000-2003: học trường Trung học phổ thông Tháp Mười Năm 2006-2010: Sinh viên trường Đại Học Cần Thơ, ngành Nơng Học, khóa 32, Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp nhận luận văn đính kèm với đề tài: KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA BA GIỐNG DƯA LÊ TRỒNG NGỒI ĐỒNG VỤ ĐƠNG XN 2008-2009 Do sinh viên Võ Thái Hưng thực bảo vệ trước Hội đồng Ý kiến hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp Hội đồng đánh giá mức: …………………………… DUYỆT KHOA Trưởng khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng Cần Thơ, ngày tháng Chủ tịch Hội đồng năm 2010 LỜI CẢM TẠ Kính dâng! Cha mẹ hết lòng ni khôn lớn nên người Xin tỏ long biết ơn sâu sắc đến! - TS Trần Thị Ba, người tận tình hướng dẫn, gợi ý cho lời khuyên bổ ích việc nghiên cứu hồn thành luận văn - Ths Võ Thị Bích Thủy đóng góp ý kiến xác thực góp phần hồn chỉnh luận văn - Cơ chủ nhiệm Phan Thị Thanh Thủy quan tâm dìu dắt em hồn thành tốt khóa học Q Thầy, Cơ trường Đại Học Cần Thơ, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng Dụng tận tình truyền đạt kiến thức suốt khóa học Xin chân thành biết ơn! Thầy Bùi Văn Tùng, Anh, Chị Bộ môn Khoa học trồng, Khoa Nơng Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng nhiệt tình hỗ trợ, cung cấp phương tiện, truyền đạt kinh nghiệm quý báo suốt trình thực đề tài Chân thành cảm ơn! Chị Kiều, chị Khuyên, anh Chơn, anh Tú bạn Thể, Vinh, Thoảng, Trinh, Tú, Quý, Ngoan, … cộng tác thí nghiệm nhà lưới Thân gửi bạn lớp Nông Học K32 lời chúc thành đạt tương lai VÕ THÁI HƯNG DANH SÁCH BẢNG Bảng Trang 2.1 Tựa bảng Liều lượng phân bón cho ba giống dưa lê, trại Thực Nghiệm Nông Nghiệp, ĐHCT, (11/2008 – 01/2009) 12 3.1 Số thân giống dưa lê trồng ngồi đồng Trại Thực nghiệm Nơng nghiệp, ĐHCT, Đơng Xuân (2008-2009) 17 3.2 Tốc độ tăng trưởng thân giống dưa lê trồng đồng Trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân (2008-2009) 18 3.3 Độ Brix, độ dày thịt trái giống dưa lê trồng ngồi đồng Trại Thực nghiệm Nơng nghiệp, ĐHCT, Đơng Xn (2008-2009) 25 DANH SÁCH HÌNH Hình Trang Tựa hình 2.1 Tình hình khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm (11/2008-01/2009) TP Cần Thơ (Đài Khí Tượng Thủy Văn TP Cần Thơ) 2.2 Các giống dưa lê thí nghiệm trại Thực nghiệm Nơng nghiệp, ĐHCT 2.3 Sơ đồ bố trí thí nghiệm “Khảo sát sinh trưởng suất ba giống dưa lê trồng ngồi đồng vụ Đơng Xuân (11/2008 – 1/2009)” tạị trại Thực Nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT 10 Chiều dài thân ba giống dưa lê ngồi đồng Trại Thực nghiệm Nơng Nghiệp, ĐHCT, Đơng Xn (2008-2009.) 16 3.2 Đường kính gốc thân ba giống dưa lê đồng Trại Thực nghiệm 19 Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân (2008-2009.) 3.3 Kích thước trái ba giống dưa lê trồng ngồi đồng Trại Thực nghiệm Nơng nghiệp, ĐHCT, Đơng Xuân (2008-2009) 20 3.4 Vị trí dể trái ba giống dưa lê trồng đồng Trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân (2008-2009) 21 3.5 Trọng lượng trọng lượng trái ba giống dưa lê trồng ngồi đồng Trại Thực nghiệm Nơng nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân (2008-2009) 22 3.6 Năng suất tổng, suất thương phẩm tỷ lệ NSTP/NST ba giống dưa lê trồng ngồi đồng Trại Thực nghiệm Nơng nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân (2008-2009) 23 10 VÕ THÁI HƯNG, 2010 “Khảo sát sinh trưởng, suất phẩm ba giống dưa lê trồng ngồi đồng vụ Đơng Xn 2008-2009” Luận văn Tốt nghiệp Đại học, Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Cán hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Ba, Ths Võ Thị Bích Thủy TĨM LƯỢC Thí nghiệm “Khảo sát sinh trưởng, suất phẩm chất ba giống dưa lê trồng ngồi đồng vụ Đơng Xn 2008-2009” thực với mục đích tìm giống có xuất cao, phẩm chất tốt để khuyến cáo vào sản xuất Thí nghiệm canh tác đất cát, vụ trước trồng dưa lê, bố trí theo thể thức khối hồn tồn ngẫu nhiên, lần lặp lại với nghiệm thức giống dưa lê: ̣(1) Thiên Hoa; (2) Seminis; (3) Kim Cô Nương Kết cho thấy: Giống Thiên Hoa có suất cao (20,56 tấn/ha), sinh trưởng mạnh chiều dài số thân chính, kháng bệnh tốt, trái có độ Brix (7,50%), vỏ có vân lưới đẹp, độ dày thịt cao (3,17cm), vỏ dày thích hợp cho vận chuyển bảo quản lâu Giống Seminis có suất tương đương với Thiên Hoa (17,64 tấn/ha), sinh trưởng không ổn định giai đoạn đầu,khả kháng bệnh độ Brix Thấp (7,17%), thịt trái có mùi thơm, thích hợp dùng làm sinh tố hay Coctail Giống Kim Cô Nương sinh trưởng tương đương với Thiên Hoa, bệnh (8,34%), tiêu kích thước trái thấp nên suất không cao (13,12tấn/ha), nhiên có độ Brix cao (12,75%), màu sắc đẹp hấp dẫn, thích hợp chưng tết, thị trường ưa chuộng 41 MAI THỊ PHƯƠNG ANH, TRẦN VĂN LÀI, TRẦN KHẮC THI 1996 Rau trồng rau Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội MAI THỊ PHƯƠNG ANH 1996 Giáo trình rau trồng rau Giáo trình Cao Học Nơng Nghiệp Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp NGUYỄN SỸ LÂM 2004 Ảnh hưởng vật liệu phủ liếp biện pháp phun thuốc trừ sâu số sâu hại dưa hấu huyện Chợ Mới tỉnh An Giang vụ Xuân Hè 2003 Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Khoa Nông Nghiệp, ĐHCT NGUYỄN TÂM ÂN 2006 So sánh suất, phẩm chất giống dưa lê có triển vọng thành phố Cần Thơ vụ Đơng Xuân 2004 – 2005 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt Khoa Nông Nghiệp Sinh học ứng dụng, ĐHCT NGUYỄN THỊ NGHIÊM 1998 Bài giảng bệnh hại trồng đồng Sơng Cửu Long Tài liệu lưu hành nội Khoa Nông Nghiệp, ĐHCT NGUYỄN THỤY MỸ HẠNH 2006 Ảnh hưởng số trái tuyển chọn dưa lê (Cucumis melon L.) đến suất hiệu kinh tế thành phố Cần Thơ, Đông Xuân 2004 – 2005 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt Khoa Nông Nghiệp Sinh học ứng dụng, ĐHCT NGUYỄN VĂN BÌNH 2005 Cải thiện phẩm chất dưa lê KNO3 KCl thành phố Cần Thơ, vụ Xuân Hè Luận văn tốt nghiệp Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, ĐHCT NGUYỄN VĂN HAI 2006 Nâng cao hiệu sản xuất dưa hấu (Citrullus lanatus Thumb.) Bằng biện pháp cắt tỉa sử dụng dầu khoáng, kết hợp với thuốc trừ sâu hệ mới, vụ Xuân Hè 2005 Luận án thạc sĩ NGUYỄN VĂN HUỲNH LÊ THỊ SEN 2003 Giáo trình trùng nông nghiệp, tài liệu lưu hành nội Khoa Nông Nghiệp, ĐHCT NGUYỄN XUÂN THỌ 1984 Ảnh hưởng mật độ đến suất dưa Cantaloupe Imperial PMR-4-50A vụ đông xuân 1983-1984 nông trại khu II Đại Học Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp Khoa Nông Nghiệp, ĐHCT 42 PHẠM HỒNG CÚC 2001 Kỹ thuật trồng dưa hấu mùa mưa Hội thảo huấn luyện trao đổi kinh nghiệm sản xuất rau trái vụ tỉnh phía nam Tập 1, thành phố Hồ Chí Minh PHẠM TRUNG HIẾU 2008 So sánh sinh trưởng, suất phẩm chất cuar giống dưa lê ghép vụ Xuân Hè 2008 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt, khoa Nông Nghiệp & SHƯD, ĐHCT TẠ THU CÚC 2005 Giáo trình kỹ thuật trồng rau Nhà xuất Hà Nội TINDALL, H, D., 1983 Vegertables in the tropics Macmillan press, London, Longman 533p TRẦN KHẮC THI 1999 Kỹ thuật trồng rau Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội TRẦN THANH THY VÀ ĐẶNG LOAN ANH 2002 Ảnh hưởng phân bón dịch hại, tăng trưởng suất dưa hấu phường Bình Thủy, TPCT vụ Xuân Hè 2001 TRẦN THỊ BA (2005) Biện pháp nâng cao phẩm chất dưa lê Trong: Tuyển tập Cơng Trình Nghiên Cúu Khoa Học Đại Học Cần Thơ 2005 Cần Thơ TRẦN THỊ BA, TRẦN THỊ KIM BA PHẠM HỒNG CÚC 1999 Giáo trình trồng rau Bộ mơn Khoa Học Cây Trồng Khoa Nông Nghiệp, ĐHCT TRẦN THỊ THIÊN THƯ 2003 Trắc nghiệm năm giống dưa lê tết TP Cần Thơ, vụ Đông Xuân 2001-2002 Luận án tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt TRẦN THIỆN THIÊN TRANG 2008 Khảo sát sơ khởi 11 giống dưa lê nhà lưới vụ Xuân Hè 2007 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt Khoa Nông Nghiệp Sinh học ứng dụng ĐHCT VÕ THỊ BÍCH THỦY 2005 Cải thiện suất phẩm chất dưa lê cách bón phân Kali đất phù sa Cần Thơ vụ xuân hè năm 2004 Luận văn Thạc sĩ trồng trọt Khoa Nông Nghiệp Sinh Học Ứng Dụng, ĐHCT 43 PHỤ CHƯƠNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH CẦN THƠ Phụ bảng Tình hình khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm (11/200801/2009) TP Cần Thơ (Đài Khí Tượng Thủy Văn TP Cần Thơ) Thời gian 11/2008 12/2008 01/2009 Nhiệt độ trung bình (0C) 26,5 25,6 24,3 Ẩm độ (%) 84 83 81 Lượng mưa (mm) 1417,6 61,3 31,3 44 PHỤ CHƯƠNG CÁC BẢNG SỐ LIỆU Phụ bảng 2.1 Số ngày trổ hoa thu hoạch (sau gieo) ba giống dưa lê trồng ngồi đồng Trại Thực nghiệm Nơng nghiệp, ĐHCT, Đơng Xuân 2008-2009 Giống Thiên Hoa Seminis Kim Cô Nương Số ngày trổ hoa (ngày) 36 35 33 Số ngày thu hoạch (ngày) 69 69 65 Phụ bảng 2.2 Tỷ lệ bị bệnh chạy dây bệnh khảm ba giống dưa lê trồng đồng Trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân 2008-2009 Tỷ lệ (%) bị bệnh Giống Thiên Hoa Seminis Kim Cô Nương Bệnh khảm 5,56 4,17 5,56 Bệnh chạy dây 2,94 6,73 2,78 Phụ bảng 2.3 Tỷ lệ bị sâu hại (%) ba giống dưa lê trồng đồng Trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân 2008-2009 Tỷ lệ (%) bị sâu hại Giống Thiên Hoa Seminis Kim Cô Nương Ruồi đục trái 1,39 4,17 4,17 Sâu ăn trái 2,78 4,17 20,80 45 Phụ bảng 2.4 Chiều dài thân ba giống dưa lê trồng đồng Trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân 2008-2009 Chiều dài thân (cm) qua ngày sau trồng Giống Thiên Hoa Seminis Kim Cô Nương Mức ý nghĩa CV.(%) 10 12,18 a 7,53 b 11,67 a ** 9,10 20 74,26 a 52,71 b 64,23 ab * 13,35 30 177,80 a 144,70 b 182,50 a * 7,40 Trong cột chữ số theo sau giống không khác biệt qua phép thử DUNCAN ** Khác biệt ý nghĩa mức 1% * Khác biệt ý nghĩa mức 5% Phụ bảng 2.5 Tốc độ tăng trưởng thân ba giống dưa lê trồng đồng Trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân 2008-2009 Tốc độ tăng trưởng thân (cm/ngày) qua ngày sau trồng Giống 10-20 60,08 46,70 52,57 ns 14,69 Thiên Hoa Seminis Kim Cô Nương Mức ý nghĩa CV.(%) 20-30 105,60 ab 90,50 b 118,30 a * 7,01 Trong cột chữ số theo sau giống không khác biệt qua phép thử DUNCAN * Khác biệt ý nghĩa mức 5% ns Không khác biệt Phụ bảng 2.8 Đường kính gốc thân ba giống dưa lê trồng ngồi đồng Trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân 2008-2009 Đường kính gốc thân (cm) qua ngày sau trồng Giống Thiên Hoa Seminis Kim Cô Nương Mức ý nghĩa CV.(%) 10 0,61 0,57 0,58 ns 6,47 20 0,81 b 0,91 a 0,77 b * 3,87 30 0,97 b 1,10 a 1,02 b ** 2,24 Trong cột chữ số theo sau giống không khác biệt qua phép thử DUNCAN ** Khác biệt ý nghĩa mức 1% * Khác biệt ý nghĩa mớc 5% 46 ns Khơng khác biệt Phụ bảng 2.9 Kích thước trái ba giống dưa lê trồng đồng Trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân 2008-2009 Giống Thiên Hoa Seminis Kim Cô Nương Mức ý nghĩa CV.(%) Chu vi trái (cm) 46,44 a 41,97 ab 39,01 b * 5,36 Chiều cao trái (cm) 15,15 b 18,13 a 14,95 b * 5,98 Trong cột chữ số theo sau giống không khác biệt qua phép thử DUNCAN * Khác biệt ý nghĩa mức 5% Phụ bảng 2.10 Trọng lượng trung bình trái trọng lượng trung bình ba giống dưa lê trồng ngồi đồng Trại Thực nghiệm Nơng nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân 2008-2009 Giống Thiên Hoa Seminis Kim Cô Nương Mức ý nghĩa CV.(%) Trọng lượng trái (kg) 1,47 ab 1,77 a 1,16 b * 15,68 Trọng lượng (cm) 0,67 0,79 0,77 ns 25,66 Vị trí để trái (lá) 12,07 b 22,20 a 10,43 b ** 5,86 Trong cột chữ số theo sau giống không khác biệt qua phép thử DUNCAN ** Khác biệt ý nghĩa mức 1% * Khác biệt ý nghĩa mức 5% ns Không khác biệt Phụ bảng 2.12 Thành phần suất ba giống dưa lê trồng đồng Trại Thực nghiệm Nông nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân 2008-2009 Giống Thiên Hoa Seminis Kim Cô Nương Mức ý nghĩa CV.(%) Năng suất tổng (tấn/ha) 20,56 a 17,64 ab 13,12 b * 18,54 Năng suất thương phẩm (tấn/ha) 19,85 a 17,57 ab 12,36 b * 19,03 Tỷ lệ NSTP/NST (%) 95,85 99,49 93,89 ns 3,41 Trong cột số có chữ theo sau giống khơng khác biệt qua phép thử DUNCAN * Khác biệt ý nghĩa mức 5% ns Không khác biệt 47 PHỤ CHƯƠNG BẢNG ANOVA Phụ bảng 3.1 Chiều dài thân (cm) ba giống dưa lê 10 ngày sau trồng ngồi đồng Trại Thực nghiệm Nơng nghiệp, ĐHCT, Đông Xuân 2008-2009 Nguồn biến động Lặp lại Nghiệm thức Sai số Tổng cộng Độ tự 2 Tổng bình phương 1,404 38,974 3,621 43,999 TB bình phương F tính 0,072
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của BA GIỐNG dưa lê TRỒNG NGOÀI ĐỒNG vụ ĐÔNG XUÂN 2008 2009 , KHẢO sát sự SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT và PHẨM CHẤT của BA GIỐNG dưa lê TRỒNG NGOÀI ĐỒNG vụ ĐÔNG XUÂN 2008 2009

Từ khóa liên quan