Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 1,044 41
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 20:26

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 32 Thứ hai ngày 16 tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: xách nỏ, lông xám, lẳng lặng, bẻ gãy nỏ, nghiếng răng, - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ -Hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện: Giết hại thú rừng tội ác Từ có ý thức bảo vệ mơi trường (TL câu hỏi 1,2,4,5) Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: Tận số, nỏ, bùi nhùi, Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích biết bảo vệ động vật II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS nghe hát bài: “ Người săn vượn – Nguyễn Thị Cúc” - Gọi học sinh lên bảng đọc thuộc lòng “bài hát trồng cây” nêu nội dung bài? -Giáo viên nhận xét đánh giá - Giáo viên giới thiệu mới: - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Lớp nghe hát - Học sinh thực theo YC - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: xách nỏ, lông xám, lẳng lặng, bẻ gãy nỏ, nghiếng răng, , - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Tận số, nỏ, bùi nhùi, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh sgk trang 113 - HS quan sát + Chú ý giọng đọc phù hợp : - + Đoạn 1: Giọng kể khoan thai + Đoạn 2: Giọng hồi hộp Nhấn giọng từ ngữ tả thái độ vượn mẹ trúng thương ( giật mình, Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 căm giận, không rời) ++ Đoạn 3: Giọng cảm xúc, xót xa + Đoạn 4: Giọng buồn rầu, thể tâm trạng nặng nề, ân hận bác thợ săn, b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó: xách nỏ, lông xám, lẳng lặng, bẻ gãy nỏ, nghiếng răng, Chú ý phát âm đối tượng HS M1 - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) - Học sinh nối tiếp đọc c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp đoạn kết hợp giải nghĩa - Giải nghĩa từ: Tận số, nỏ, bùi nhùi, từ luyện đọc câu khó - Luyện câu: + Đặt câu với từ:nỏ + Một hôm,/ người săn xách nỏ vào rừng.// +… Bác thấy vượn lông xám/ ngồi ôm tảng đá.// Bác nhẹ nhàng rút mũi tên/ bắn trúng vượn mẹ.// ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối - Học sinh hoạt động theo nhóm, tượng M1, M2 luân phiên đọc đoạn e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc - Các nhóm thi đọc + Học sinh đọc cá nhân - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc +HS tham gia thi đọc -Hs bình chọn bạn thể giọng - Yêu cầu học sinh nhận xét đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương nhóm g Đọc toàn -Lớp đọc đồng - Yêu cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện: Giết hại thú rừng tội ác Từ có ý thức bảo vệ mơi trường (TL câu hỏi 1,2,4,5) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn + TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: *Việc 2: Đại diện HS đọc *Dự kiến nội dung chia sẻ: đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp -Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả -Cả lớp đọc thầm đoạn trả lời câu lời câu hỏi : hỏi + Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả -Cả lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi lời câu hỏi : Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Chi tiết nói lên tài săn bắn bác thợ săn ? + Mời em đọc đoạn Yêu cầu lớp đọc thầm theo - Cái nhìn căm giận vượn mẹ nói lên điều ? -Con thú khơng may gặp bác coi hơm ngày tận số -Một em đọc tiếp đoạn Lớp đọc thầm theo -Nó căm ghét người săn độc ác Nó tức giận kẻ bắn chết nó nhỏ cần ni nấng , + Yêu cầu lớp đọc thầm tiếp đoạn - Lớp đọc thầm đoạn -Những chi tiết cho thấy chết -Nó vơ vội nắm bùi nhùi , lót đầu cho vượn mẹ thương tâm ? , hái vắt sữa vào đưa lên miệng nghiến giật mũi tên , hét lên tiếng ngã chết +Yêu cầu lớp đọc thầm tiếp đoạn - Đọc thầm đoạn -Chứng kiến chết vượn mẹ bác -Bác đứng lặng , cắn môi , chảy nước mắt thợ săn làm ? bẻ gãy nỏ Từ bác bỏ hẳn nghề thợ săn -Câu chuyện muốn nói lên điều với - Phát biểu theo suy nghĩ thân ? +Phải bảo vệ động vật hoang dã, - Nêu nội dung bài? *Nội dung: Giết hại thú rừng tội ác Từ có ý thức bảo vệ môi trường - GV nhận xét, tổng kết - HS ý nghe HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết, cao giọng dấu chấm hỏi - Biết đọc với giọng kể phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật bác thợ săn *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 2) - HS lắng nghe - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - HS đọc bài với giọnghồi hộp - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm + Đọc đoạn văn (đoạn 2) giọng đọc bác thợ săn Nhấn giọng từ ngữ tả thái độ vượn mẹ bị trúng đạn bác thợ săn, ( ) + Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi + HS đọc theo YC (trong nhóm) + Đọc theo phân vai nối tiếp thi đọc đoạn - Các nhóm thi đọc phân vai : người dẫn câu chuyện chuyện, bacvs thợ săn, vượn mẹ, +Mời số nhóm thi đọc diễn cảm - HS theo dõi, nhận xét cách đọc theo vai nhân vật văn - HS thi đọc đoạn - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên lớp bình chọn bạn đọc -Bình chọn bạn đọc hay hay Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Bước đầu biết kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa đoạn câu chuyện HS kể theo lời người săn + HS M3+M4 kể lại câu chuyện theo lời bà khách * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - Cho HS qua sát tranh minh họa - HS quan sát tranh - Mời hai em nói vắn tắt nội dung - Quan sát tranh gợi ý để kể lại tranh câu chuyện + GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa - Cả lớp quan sát tranh minh họa kết hợp với nội dung đoạn trang 114 kết hợp nội dung đoạn truyện kể lại toàn câu chuyện trang 113sgk để kể lại câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh kết hợp tranh - Gợi ý học sinh nhìn tranh kết hợp với nội dung sgk để kể đoạn truyện +Yêu cầu HSQS tranh + Đọc nội dung đoạn truyện - GV nhận xét, nhắc HS kể toàn câu chuyện theo lời kể người thợ săn *Tổ chức cho HS tập kể - Mời HS M4 kể mẫu - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể b HD HS kể chuyện nhóm - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm - GV nhóm quan sát HS kể chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - HS tập kể trước lớp +Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu chuyện theo vai nhân vật người thợ săn Giáo viên: + HS QS tranh + Đọc nhẩm nội dung đoạn -Lắng nghe - HS M4 kể mẫu theo tranh +Lắng nghe - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể +HS kể chuyện cá nhân + HS kể nhóm -> chia sẻ cách kể chuyện - HS kể chuyện nhóm (N4) + HS (nhóm 4) kể nhóm + HS nhóm chia sẻ, - Đại diện số nhóm kể chuyện - Các nhóm theo dõi, nhận xét - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - > Lớp bình chọn người kể hay - Học sinh nhận xét, khen bạn -GV nhận xét, đánh giá HĐ tiếp nối: (5 phút) -Câu chuyện muốn khuyên điều ? - Về kể chuyện cho người thân nghe - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem trước “Cuốn sỏ tay” - Giết hại thú rừng tội ác ( ) -Về nhà tập kể lại nhiều lần - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: -Biết đặt nhân chia số có năm chữ số cho (với ) số có chữ số - Biết giải tốn có phép nhân - HS làm BT 1, 2, Kĩ năng: Rèn kĩ thực chia số có chữ số với số có chữ số Thái độ: GD HS chăm học toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - PP vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, T/C học tập, - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Nội dung tập ghi sẵn vào bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -Trò chơi Hái hoa dân chủ - HS tham gia chơi -Nội dung chơi : - Lớp theo dõi 19 243 + 7427 38475 - 2828 1094 x 2685 : ( ) -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - Rèn kĩ nhân chia số có chữ số - Giải tốn có lời văn - HS vận dụng kiến thức làm BT: 1, 2, * Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - Yêu cầu HS nêu cách: đặt tính tính *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành BT *GV củng cố cách tính nhân, chia b Bài tập 2: Làm việc nhóm đơi – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo YC - GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 hồn thành BT: + HD tìm hiểu tóm tắt B1 Tìm số bánh mua B2 Tìm số bạn nhận bánh: /?/ Tìm số bạn chia bánh cách nào? - Lưu ý HS viết: x 105 *Gv củng cố giải tốn có lời văn c Bài tập Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS đọc tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân +GV trợ giúp Hs hạn chế +GV khuyến khích HS hạn chế chia sẻ - B1 Tìm chiều rộng - B2: Tìm DT Giáo viên: -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào ghi - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết -Thống cách làm đáp án đúng: 10715 21542 30755 X x 07 6151 64290 64626 25 ( ) 05 - HS nêu yêu cầu tập + HS làm N2 -> chia sẻ + HS làm nhóm- trao đổi KT kết + HS thống KQ chung + Đại diện HS chia sẻ trước lớp * Dự kiến KQ: Số bánh nhà trường mua là: x 105 = 420( cái) Số bạn chia bánh : 420 : = 210 ( bạn) ĐS: 210 bạn - HS đọc - HS làm cá nhân - HS chia sẻ kết trước lớp, lớp bổ sung: Dự kiến kết quả: *Tóm tắt: - Chiều dài : 12 cm Chiều rộng : 1/3 chiều dài Diện tích HCN : cm? Bài giải: Chiều rộng HCN là: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * GV củng cố lại cách tính DT HCN Trước phải tính chiều rộng HCN 12 : = (cm) Diện tích HCN là: 12 x = 48(cm2) Đ/S: 48cm2 µBài tập PTNL -HS thực yêu cầu tập Bài tập (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo - HS làmbài cá nhân - HS báo cáo kết với GV kết - GV chốt đáp án 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - GV gọi Hs nêu lại ND học -Vài học sinh nhắc lại nội dung - Về nhà học chuẩn bị sau: Bài -Lắng nghe, thực toán liên quan đến rút đơn vị - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG ( Chủ đề bảo vệ môi trường) I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp Học sinh biết được: - Môi trường mang lại cho người sức khỏe Học sinh biết bảo vệ môi trường để môi trường khơng bị nhiễm Có thái độ phản đối hành vi phá hoại môi trường sống Hành vi: phản đối hành vi phá hoại môi trường sống Thái độ: GDHS ý thức bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh môi trường III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Hát Em yêu xanh - Bài hát có nội dung gì? - Kết nối với nội dung HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu HS biết: Giáo viên: Hoạt động học - Học sinh hát tập thể - HSTL - HS lắng nghe, Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Môi trường mang lại cho người sức khỏe - Biết bảo vệ môi trường để mơi trường khơng bị nhiễm Có thái độ phản đối hành vi phá hoại môi trường sống *Cách tiến hành: HĐ cá nhân -> Nhóm -> Chia sẻ trước lớp  Việc 1: Báo cáo kết điều tra - Yêu cầu lớp vẽ tranh mô tả môi trường nơi em - Lớp làm việc cá nhân sống ? -Mời em mô tả lại tranh mơi - Nhớ hình dung lại mơi trường nơi để vẽ tranh trường em vẽ -Lần lượt em lên chia sẻ, giới thiệu tranh trước lớp - Theo em nơi sống có phải mơi -HS chia sẻ môi trường nơi trường không ? + Em tham gia vào hoạt động bảo vệ + Giữ vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi … môi trường đẹp ? -Các em khác lắng nghe nhận xét và bổ sung - Bình chọn em vẽ có - Giáo viên lắng nghe nhận xét bổ việc làm tốt  Việc : Thảo luận theo nhóm -Yêu cầu nhóm nhóm trao đổi bày tỏ -Lớp chia nhóm thảo thái độ ý kiến giáo viên đưa luận theo yêu cầu giáo viên giải thích -Lần lượt nêu ý kiến thơng qua phiếu học -Lần lượt nhóm cử đại diện tập ( ND SGV) lên giải nêu thái độ -Mời đại diện nhóm lên trả lời nhóm cho lớp nghe -Nhận xét đánh giá kết công việc -Các nhóm khác theo dõi nhận xét ý kiến nhóm bạn nhóm -Lớp bình chọn nhóm có cách => GV nhận xét kết luận giải hay - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ 3.HĐ Tiếp nối: (3 phút) - GV hệ thống - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo học - Nhắc HS chuẩn bị sau… -HS lắng nghe, ghi nhớ -Về nhà học thuộc áp dụng học vào sống hàng ngày Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày 17 tháng năm 2018 Tập đọc CUỐN SỔ TAY I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc đúng: Đọc trôi chảy ý đọc từ ngữ Mô – na – cô, Va – ti – căng, cầm lên, lí thú ,quyển sổ, toan cầm lên, … - Hiểu đặc điểm số nước nêu Nắm công dụng sổ tay Biết cách ứng xử không xem sổ tay người khác ( TL CH SGK) Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ khó bài: Trọng tài, Mơ-na-cơ, diện tích, Va-ti-căng, quốc gia, 3.Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bản đồ giới để tên số nước bài, số sổ tay ghi chép III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Lớp nghe hát Cuốn sổ tay - Nghe hát +Gọi em lên nối tiếp kể lại câu chuyện “Người săn vượn” Yêu cầu - Thực theo YC: +2 em lên tiếp nối kể lại câu chuyện " nêu nội dung ý nghĩa Người săn vượn ” theo lời bác thợ săn - Nêu lên nội dung ý nghĩa câu chuyện - Cả theo dõi, nhận xét bạn đọc - GV nhận xét chung - HS lắng nghe - HS theo dõi SGK, quan sát tranh -Quan sát, ghi vào minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đơi Cả lớp a GV đọc tồn *Đọc mẫu Đọc mẫu toàn với giọng kể rành - Học sinh lắng nghe Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 mạch chậm rải, nhẹ nhàng b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - HD đọc phát âm từ khó: Mơ – na – cô, Va – ti – căng, cầm lên, lí thú ,quyển sổ, toan cầm lên, - GV hướng dẫn 1số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt, nghỉ sau dấu câu Đừng!// Sao lại xem sổ tay bạn?// (…) - Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt nghỉ HS * Đọc đoạn trước lớp * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc đoạn - GV chia đoạn ( đoạn) - Gọi HS đọc đoạn trước lớp - Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ theo dấu câu - Giúp học sinh hiểu nghĩa từ ngữ bài: Trọng tài, Mô-na-cô, diện tích, Va-ti-căng, quốc gia, - Nối tiếp đọc câu Mỗi em đọc câu - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó; Mơ – na – cơ, Va – ti – căng, cầm lên, lí thú ,quyển sổ, toan cầm lên,, - Đọc cá nhân, chia sẻ cách đọc nhóm - Nối tiếp đọc đoạn (4 đoạn/4 HS) - Nhận xét - Tìm hiểu nghĩa từ Trọng tài, Mơ-na-cơ, diện tích, Va-ti-căng, quốc gia, - Đặt câu với từ: Trọng tài + -HS đọc đoạn nhóm (N4) - Cả lớp đọc ĐT toàn *Đọc đoạn nhóm - Yêu cầu HS đọc đoạn nhóm - Yêu cầu lớp đọc đồng *GVKL +GV đọc diễn cảm toàn Hoạt động tìm hiểu bài: ( phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu đọc thầm trả lời câu hỏi: -HS đọc thầm toàn -HS trả lời câu hỏi SGK-> trao đổi với bạn bàn-> chia sẻ trước lớp *TBHT điều hành Dự kiến kết chia sẻ: - Yêu cầu lớp đọc thầm - Cả lớp đọc thầm văn + Thanh dùng sổ tay làm ? - Ghi nội dung họp, việc cần làm, chuyện lí thú , +Hãy nói vài điều lí thú ghi sổ -Lí thú : tên nước nhỏ nhấ , nước lớn Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 (HS M1 ) Lưu ý: - Tư ngồi, cách cầm bút,tốc độ viết, điểm đặt bút dừng bút nét cong, nét khuyết, độ rộng chữ, HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đô chéo chấm cho - Giáo viên chấm nhanh - 10 - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Làm b.tập 2a tìm viết từ chứa tiếng bắt đầu l/n, *Cách tiến hành: HĐ nhóm -> Chia sẻ trước lớp Bài 2a: - Cho học sinh đọc yêu cầu - HS đọc YC - Yêu cầu lớp đọc thầm tập - HS làm N2 ( phiếu)-> chia sẻ - YC thảo luận N2 - Đại diện nhóm lê nchia sẻ - Mời nhóm chia sẻ trước lớp trước lớp - Lớp nhận xét-> thống KQ - GV kết luận +Từ cần điền lần lượt: a Lào, Nam Cực , Thái Lan - em đọc lại KQ sau điền đủ, từ * BT.PTNL( HSM3 +M4) Bài tập 2b - HS đọc YC -Phát phiếu học tập -HS thực YC vào phiếu -Báo cáo KQ với GV - GV kiểm tra KQ làm HS + HS đọc lại KQ 2b b màu vàng, dừa, voi HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học Xem trước tả sau: Cóc kiện Trời - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Giáo viên: 29 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 _ Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị - Biết lập bảng thống kê (theo mẫu) - HS làm BT 1, 2, 3a, Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C “Hái hoa dân chủ” -TBHT điều hành + Trong biểu thức có phép tính -HS tham gia chơi nhân chia em thực nào?” + VD: 1407 : x 20560 : x (…) -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Tuyên dương - Tổng kết T/C -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Rèn kĩ giải toán liên quan đến rút đơn vị - Rèn kĩ lập bảng thống kê (theo mẫu) - Vận dụng kiến thức làm tập BT 1, 2, 3a, * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Bài tập 1: Làm việc lớp +GV giao nhiệm vụ: - YC HS đọc YC - Giáo viên nhận xét đánh giá - GV củng cố giải toán rút đơn vị Giáo viên: -2 HS đọc YC - Cá nhân-> chia sẻ trước lớp -> Thống KQ Tóm tắt : 12 phút đươc : 3km 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 28 phút được: …km ? Bài giải Số phút ki-lô-mét là: 12 : = (km) Số ki-lô-mét 28 phút là: Bài tập 2: 28 :4 =7 (km) Làm việc cá nhân – Cả lớp Đ/S: km - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân + HS làm cá nhân-> chia sẻ *GV giúp HS M1 +HS lớp theo dõi nhận xét bạn Tóm tắt 21 kg : túi 15 kg : túi? - Bài toán giống dạng dạng toán Bài giải làm ? Số gạo túi là: - GV nhận xét, củng cố giải toán liên 21 : = (kg0 quan đến rút đơn vị Số túi cần lấy để đựng 15 kg gạo là: 15 : = (túi) Bài tập 3a- HĐ nhóm Kĩ thuật khăn trải bàn (N6) - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo ba bước kĩ thuật khăn trải bàn -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 hồn thành BT - GV lưu ý động viên số HS M1 tương tác, chia sẻ nội dung với nhóm * GV củng cố kĩ tính giá trị biểu thức Bài tập 4- HĐ cặp đôi - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm N2 -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào góc phiếu - Đại diện số nhóm HS lên bảng gắn phiếu lớn - Chia sẻ KQ trước lớp kết -Thống cách làm đáp án đúng: a) 32 : x = 16 32 : : = - 1HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào phiếu - Đại diện nhóm lên bảng gắn phiếu lớn - Chia sẻ KQ trước lớp kết -Thống cách làm đáp án đúng: Giỏi Khá TB Tổng 3A 10 15 30 3B 20 29 3C 22 32 3D 19 30 Tổng 34 76 11 121 µBài tập PTNL: Bài tập 3b (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo -Hs đọc YC -> Thực YC -Báo cáo KQ với GV Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 kết - GV chốt đáp án Hoạt động tiếp nối (2 phút) -Nêu lại nội dung học? - HSTL - Về nhà học chuẩn bị sau: -Lắng nghe, thực Luyện tậpchung - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Tập làm văn NÓI, VIẾT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết kể lại việc tốt làm để bảo vệ môi trường dựa theo gợi ý (SGK) - Viết đoạn văn ngắn (khoảng câu) kể lại việc làm Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói, viết * Kĩ sống: Rèn kỹ giao tiếp, lắng nghe cảm nhận chia xẻ bình luận Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: -Bảng lớp viết gợi ý cách kể III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “ Cái xanh xanh” - Lớp hát tập thể -YC HS đọc lại văn việc cần làm để - 3HS đọc bảo vệ môi trường - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Nhận xét - >Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng - Lắng nghe Nói, viết bảo vệ môi trường - HS mở SGK tập HĐ hình thành kiến thức: (12 phút) *Mục tiêu - Biết kể lại việc tốt làm để bảo vệ môi trường dựa theo gợi ý *Cách tiến hành Việc : : HD HS làm miệng Hoạt động cá nhân -> nhóm đơi-> lớp Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Hs nêu yêu cầu tập-> lớp đọc thầm theo +GV ghi yêu cầu câu hỏi gợi ý +1 HS đọc yêu cầu tập, tập lên bảng gợi ý a b -GV giới thiệu số tranh, ảnh hoạt động - Hs QS, lắng nghe bảo vệ môi trường -GV cho HS nói đề tài - HS nói tên đề tài chọn kể -GV nhắc HS bổ sung tên việc làm - Hs nghe khác có ý nghiã bảo vệ mơi trường ( gợi ý SGK) -GV cho HS kể theo nhóm - HS nhóm kể cho -GV cho HS thi kể nghe việc tốt có ý nghĩa bảo vệ + TBHT điều hành cho bạn chia sẻ nội dung mơi trường làm - Một số HS thi kể trước lớp +GV đánh giá - Cả lớp nhận xét Lưu ý: Khuyến khích M1+M2 chia sẻ nội dung học tập nhóm HĐ thực hành: (18 phút) *Mục tiêu: - HS viết bài: Viết đoạn văn ngắn (khoảng đến 10 câu) kể lại việc làm *Cách tiến hành Việc 2: Làm tập Bài 2: Hoạt động cá nhân -> lớp - Viết đoạn văn ngắn kể lại việc tốt em - Hs nêu yêu cầu làm để bảo vệ môi trường - GV nhắc HS ghi lại lời kể tập thành - Lắng nghe đoạn văn ( từ đến 10 câu) - Hs viết vào BT - Yêu cầu HS làm vào VBT +TBHT điều hành cho bạn chia sẻ nội dung + Hs nhận xét, chia sẻ, bổ sung - HS đọc lại đoạn văn trước lớp - Gọi số HS đọc viết trước lớp - GV lớp nhận xét thơng báo: cách dùng - Bình chọn viết tốt từ, sử dụng dấu câu, -Lắng nghe - Giáo viên tuyên dương, khen ngợi *Lưu ý: Khuyến khích Hs M1 tham gia vào hoạt động chia sẻ * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết học tập học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: Ghi Giáo viên: 33 - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 chép sổ tay Điều chỉnh: Thể dục TUNG VÀ BẮT BĨNG THEO NHĨM NGƯỜI TRỊ CHƠI : CHUYỂN ĐỒ VẬT I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh:  Tung bắt bóng nhóm người Yêu cầu thực động tác mức độ tương đối nâng cao thành tích Chơi trò chơi : “Chuyển đồ vật “ Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi mức tương đối chủ động Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, Sân bãi chọn nơi thoáng mát, phẳng, vệ sinh sân tập đảm bảo an toàn luyện tập - Phương tiện: kẻ sân cho trò chơi , em có bóng … III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương pháp dạy học 1.Phần mở đầu : -G v nhận lớp phổ biến nội dung tiết học -TBTDTT điều hành +Tập thể dục phát triển chung lần x nhịp + Trò chơi : “ Tìm người huy “ +Chạy chậm địa hình tự nhiên 100 – 200 m -GV đánh giá 2/ Phần : * Tung bắt bóng theo nhóm ba người -Hướng dẫn lại : Ba người đứng đối diện theo hình tam giác , ba em tung bắt bóng qua lại cho hai tay Tung bóng cho bóng bay thành vòng cung vừa tầm bắt bạn lần đầu tung, bắt theo di chuyển tiến lên hay lùi xuống sau chuyển sang phải, sang trái để bắt bóng tung qua bắt lại khơng để bóng rơi xuống đất nhiều lần tốt -TBTDTT điều hành cho bạn tập luyện -Gv tuyên dương, Giáo viên: 34 Định lượng Đội hình luyện tập 1phút 2phút 2phút -Đội hình hàng ngang 14 phút     Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Chơi trò chơi : “Chuyển đồ vật“ -Nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi để học sinh nắm 6phút - Yêu cầu tập hợp thành đội có số người -Lần lượt cặp thực chơi thử lượt Sau cho chơi thức -Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi ý số trường hợp phạm qui -GV tổng kết T/C 3/Phần kết thúc: 2phút -Yêu cầu học sinh làm thả lỏng -Đi chậm xung quanh vòng tròn hít thở sâu 2phút -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Dặn nhà Ơn tung bắt bóng cá nhân GV Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 20 tháng năm 2018 Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tính giá trị biểu thức số - Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị - Thực hành 1,3,4 Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính giá trị biểu thức giải toán Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính xác u tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đơi Đồ dùng dạy học: -Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C Hái hoa dân chủ +TBHT điều hành -HS tham gia chơi: + Nêu bước giải toán rút đơn vị Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Trong biểu thức mà có phép tính cộng phép tính nhân ? + VD: 1073 + 4356: ( ) + Lớp theo dõi nhận xét, đánh giá -Nhận xét, đánh giá, tuyên dương bạn nắm vững kiến thức cũ - Kết nối nội dung học -Lắg nghe -> Ghi vào 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Rèn kĩ tính giá trị biểu thức số -Rèn kĩ giải toán liên quan đến rút đơn vị -Vận dụng kiến thức làm tập làm BT 1, BT3, BT4 * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân - lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu Hs tự làm - HS làm cá nhân - Gọi Hs lên chia sẻ làm - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết + -Thống cách làm đáp án Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc thực + HS nêu bước phép tính biểu thức a)(13829 + 20718) x = 34547 x *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn = 69094 thành BT b)(20354 – 9638 )x = 10716 x *GV củng cố lại cách tính giá trị biểu = 42864 ( ) thức b Bài tập 3: Làm việc cá nhân– Cặp đôi - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS cá nhân –> chia sẻ N2 - HS làm cá nhân-> đổi chéo -> GV gợi ý cho HS đối tượng M1 hoàn chia sẻ: thành BT + HS thống KQ chung + Bài tốn thuộc dạng nào? Tóm tắt: => Bài toán liên quan rút đơn vị người nhận: 75000 đồng *GV củng cố cách giải toán liên người nhận: đồng? quan rút đơn vị Bài giải Mỗi người nhận số tiền là: 75 000: = 25 000(đồng) Hai người nhận số tiền là: c Bài tập 4: 25 000 x2 = 50 000(đồng) Làm việc cá nhân– Cả lớp Đ/S:50 000 đồng -HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS làm cá nhân - GV yêu cầu HS làm cá nhân Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 +GV trợ giúp HS M1: - Muốn tính diện tích hình vng em làm ? / ?/ Tìm cạnh HV biết chu vi.( Đổi đơn vị đo 2dm4cm = 24 cm) /?/Tìm Diện tích HV? - GV chấm bài, đánh giá => Gv củng cố giải tốn có nội dung hình học *BTPTNL Bài tập 4: - GV phát phiếu tập - GV chốt KT - Lấy cạnh nhân - Tìm cạnh HV ta lấy chu vi chia - HS sửa ( sai) -HS thực yêu cầu tập - HS làm cá nhân – Báo cáo KQ với GV Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - HSTL -Về nhà học chuẩn bị sau tốt -Lắng nghe, thực nội dung môn học tiết sau Kiểm tra - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Thủ công LÀM QUẠT GIẤY TRÒN (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Làm quạt giấy tròn theo quy trình kỹ thuật - Các nếp gấp thẳng, phẳng, nhau, 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ gấp, cắt, dán giấy 3.Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú với học làm đồ chơi Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Các phận để làm quạt tròn gồm hai tờ giấy gấp nếp gấp cách để làm quạt, cán quạt buộc - Tranh quy trình gấp quạt tròn - Giấy thủ công, sợi kéo thủ công, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( p) - Hát bài: Quạt giấy -Hát tập thể - HS lên nêu quy trình làm * Bước 1: Cắt giấy quạt giấy tròn? * Bước 2: Gấp, dán quạt * Bước 3: Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt - Một số HS nhắc lại bước làm quạt giấy tròn -HS nhận xét - Kiểm tra chuẩn bị HS -> Kiểm tra ĐDHT - GV, N xét -> Kết nối nội - Ghi vào dung học “Làm quạt giấy tròn” (T.2) 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - Làm quạt giấy tròn theo quy trình kỹ thuật Các nếp gấp thẳng, phẳng, *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: HD học sinh quan sát nhận xét -Học sinh quan sát - GV giới thiệu quạt mẫu nhắc lại bước làm - Một số HS nhắc lại bước quạt giấy tròn làm quạt giấy tròn *Việc 2: HS thực hành làm quạt giấy tròn - HS thực hành làm quạt giấy trang trí tròn - HS trang trí quạt cách - GV nhận xét hệ thống lại bước làm quạt vẽ hình nan giấy giấy tròn bạc nhỏ, kẻ đường màu - GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ em song song theo chiều dài tờ lúng túng giấy trước gấp quạt *Việc 3:Trưng bày sản phẩm - HS đặt sản phẩm lên bàn - GV đánh giá sản phẩm thực hành HS -Đánh giá sản phẩm bạn khen ngợi để khuyến khích em làm xong sản -Bình chọn HS có sản phẩm phẩm bước, Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại + Cho học sinh nhắc lại quy trình làm quạt giấy -Học sinh nhắc lại Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tròn - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái độ -Lắng nghe học tập, kết thực hành HS - Dặn dò HS học sau mang giấy thủ công, - Ghi nhớ thực giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học “Làm quạt giấy tròn” (T3) -Nhận xét tiết học: Tuyên dương, nhắc nhở Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội NĂM THÁNG VÀ MÙA I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau học, HS có khả năng: - Biết năm Trái Đất có tháng, ngày mùa 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ xem lịch, nhận biết ngày, tháng mùa năm 3.Thái độ: Yêu thích khám phá khoa học II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: - Lịch treo tường cho nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động (3 phút) - Lớp nghe hát (Mùa thu Hà Nội) - HS nghe hát - GV gọi HS trả lời số câu hỏi sau: -HS.TLCH: + Khi Trái Đất ban ngày, ban đêm ? (…) -Mở SGK, ghi - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: -Biết năn Trái Đất có tháng, ngày mùa * Cách tiến hành *Việc 1: Năm tháng mùa +GV giao nhiệm vụ: - Yêu cầu Hs thảo luận nhóm theo hai câu - Hs thảo luận nhóm theo hai câu hỏi hỏi sau : + Hs thảo luận nhóm theo gợi ý -> +Quan sát lịch cho biết năm gồm thống ý kiến tháng? Mỗi tháng gồm bao + Đại diện nhóm chia sẻ kết Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nhiêu ngày ? + Mỗi năm gồm ngày? + Trái Đất quay quanh Mặt Trời vòng quay quanh vòng? +Trên Trái Đất thường có mùa ? Đó mùa ? Diễn vào tháng năm ? - Yêu cầu đại diện nhóm trình bày * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC học - Gv nhận xét kết luận => Thời gian để Trái Đất chuyển động vòng xung quanh mặt trời năm Khi chuyển động , trục Trái Đất bao giớ nghiêng phía Trong năm , có thời gian Bắc bán cầu nghiêng phía Mặt Trời – Thời gian Bắc bán cầu mùa hạ , Nam bán cầu mùa đông ngược lại Nam bán cầu mùa hạ Bắc bán cầu mùa đông Khoảng thời gian chuyển từ mùa hạ sang mùa đông gọi mùa thu , từ mùa đồng sang mùa hạ mùa xuân Việc 2: Liên hệ thực tế - Những mùa cối thường phát triển nhanh? thảo luận nhóm +Các nhóm khác nhận xét, bổ sung -12 tháng -Tháng năm nhuận 29 ngày (tháng năm khơng nhuận 18 ngày -Tháng có 30 ngày tháng: 4,6,9 11 - Các tháng lại 31 ngày - năm có 365 ngày ( năm nhuận 366 ngày) -( ) -HS nghe nhớ - HS tự liên hệ + Các phụ thuộc vào khí hậu, có phát triển mạnh mùa đơng, có phát triển mạnh mùa hè Tuỳ mùa để trồng cho suất Vì sinh vật phân bố phù hợp với đặc điểm -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) -HS nêu - Nêu lại ND - Nhận xét tiết học, khen ngợi hs có ý thức -Lắng nghe, thực tích cực xây dựng - Chuẩn bị : Các đới khí hậu Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Trưởng ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi T/C “ Làm theo hiệu lệnh” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, -Ôn tập thật tốt để chuẩn bị kiểm tra Toán, Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 43 Trường Tiểu học: ... Tổng 3A 10 15 30 3B 20 29 3C 22 32 3D 19 30 Tổng 34 76 11 121 µBài tập PTNL: Bài tập 3b (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo -Hs đọc YC -> Thực YC -Báo cáo KQ với GV Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: ... YC -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết + Học sinh tự làm vào BT - GV chốt đáp án báo cáo với giáo viên HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Chọn số học sinh viết... khoa học *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu gọi HS đọc tả - Học sinh đọc - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi -> Giáo viên: 27 Trường Tiểu học: Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Hoạt động khởi động (3 phút), III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan