Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của cao lỏng sóng rắn trên bệnh nhân zona

97 139 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 05:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI ======= O THANH HOA Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị cao lỏng sóng rắn bệnh nhân Zona Chuyờn ngnh : Y học cổ truyền Mã số : 60720201 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ PHƯƠNG PGS.TS NGUYỄN QUÝ THÁI HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực luận văn, nhận quan tâm giúp đỡ nhiều nhà trường, quan, bệnh viện, gia đình bạn bè Tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban giám hiệu, Phòng quản lý đào tạo Sau đại học, Khoa Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tới Đảng ủy, Ban giám hiệu, Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên quan tâm tạo điều kiện tốt cho công tác, học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Với tất lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đỗ Thị Phương, PGS.TS Nguyễn Quý Thái người thầy trực tiếp dạy dỗ, ân cần bảo suốt thời gian học Cao học, người dìu dắt, hướng dẫn học tập nghiên cứu thực luân văn Để có kết nghiên cứu hôm xin chân thành cảm ơn bác sỹ, điều dưỡng nhân viên Khoa Da liễu – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, bệnh nhân thân yêu điều trị Khoa Da liễu tận tình giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu góp phần quan trọng cho thành công đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn đến bố, mẹ hai bên, chồng trai yêu quý, gia đình, lớp Cao học y học cổ truyền khóa 23 bạn bè ln bên hậu thuẫn, động viên giúp đỡ suốt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Đào Thanh Hoa LỜI CAM ĐOAN Tôi Đào Thanh Hoa, lớp Cao học khóa 23, chuyên ngành Y học Cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan: Đây luận văn trực tiếp thực với hướng dẫn khoa học GS.TS Đỗ Thị Phương PGS.TS Nguyễn Quý Thái Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Những số liệu thông tin nghiên cứu hoàn toàn trung thực khách quan Những số liệu thông tin sở nơi tiến hành nghiên cứu chấp nhận cho phép lấy số liệu Đối tượng nghiên cứu tình nguyện tham gia đồng ý cung cấp thông tin Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung cam kết Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Đào Thanh Hoa CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân BV : Bệnh viện ĐC : Đối chứng ĐT : Điều trị DTCT : Diện tích thể LS : Lâm sàng N(N0, N3, N7, N10) : Ngày điều trị NC : Nghiên cứu NĐC : Nhóm đối chứng NNC : Nhóm nghiên cứu TCLS : Triệu chứng lâm sàng VZA : Virus Zona WHO : Tổ chức Y tế giới (World Health Organization) YHCT : Y học cổ truyền YHHĐ : Y học đại (Varicella zoster virus) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ BỆNH SINH, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ZONA THEO Y HỌC HIỆN ĐẠI 1.1.1 Nguyên nhân 1.1.2 Cơ chế bệnh sinh 1.1.3 Triệu chứng lâm sàng 1.1.4 Đau bệnh Zona 1.1.5 Cận lâm sàng .10 1.1.6 Điều trị bệnh Zona .11 1.2 NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ BỆNH SINH, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ZONA THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN 15 1.2.1 Sơ lược quan niệm viêm đau theo YHCT .15 1.2.2 Quan niệm Zona theo YHCT 16 1.2.3 Nguyên nhân chế bệnh sinh Zona theo YHCT 17 1.2.4 Các thể Zona theo YHCT 18 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BỆNH ZONA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 18 1.3.1 Nghiên cứu điều trị bệnh Zona giới 18 1.3.2 Nghiên cứu điều trị bệnh Zona nước 20 1.4 TỔNG QUAN VỀ VỊ THUỐC NGHIÊN CỨU .22 CHƯƠNG 2: CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 CHẤT LIỆU NGHIÊN CỨU 28 2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 28 2.2.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân theo YHHĐ 28 2.2.2 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân theo YHCT 29 2.2.3 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân .29 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu .29 2.3.2 Mẫu nghiên cứu 30 2.3.3 Kỹ thuật thu thập số liệu 30 2.3.4 Chỉ tiêu nghiên cứu .32 2.3.5 Phương pháp đánh giá 32 2.3.6 Xử lý số liệu 34 2.3.7 Đạo đức nghiên cứu 34 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 35 3.1.1 Đặc điểm phân bố bệnh nhân theo tuổi nhóm nghiên cứu 35 3.1.2 Phân bố theo giới 35 3.1.3 Phân bố thời gian bị bệnh nhóm nghiên cứu .36 3.1.4 Đặc điểm phân bố bệnh nhân theo dấu hiệu khởi phát 37 3.1.5 Phân bố vị trí tổn thương da nhóm nghiên cứu 37 3.1.6 Phân bố tính chất đau nhóm nghiên cứu 38 3.1.7 Các loại tổn thương 39 3.1.8 Các dấu hiệu lâm sàng khác nhóm nghiên cứu 39 3.1.9 Bệnh kết hợp với Zona 40 3.1.10 Đặc điểm phân bố theo thể bệnh YHCT hai nhóm 41 3.2 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ .41 3.2.1 Kết cải thiện mức độ đau 41 3.2.2 Kết cải thiện số triệu chứng da 45 3.2.3 Tác dụng cải thiện giấc ngủ 47 3.2.4 Kết điều trị chung sau 10 ngày điều trị hai NNC 48 3.2.5 Kết điều trị theo thể bệnh YHCT nhóm Nghiên cứu 49 3.3 TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN 53 3.3.1 Một số tác dụng không mong muốn 53 3.3.2 Chỉ số huyết học nhóm nghiên cứu 54 3.3.3 Chỉ số sinh hóa nhóm nghiên cứu 55 Chương 4: BÀN LUẬN .56 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 56 4.1.1 Phân bố theo tuổi 56 4.1.2 Phân bố theo giới 56 4.1.3 Thời gian bị bệnh 57 4.1.4 Dấu hiệu khởi phát bệnh 58 4.1.5 Vị trí tổn thương da .58 4.1.6 Tính chất đau .59 4.1.7 Các loại tổn thương 60 4.1.8 Các dấu hiệu lâm sàng khác hai nhóm nghiên cứu .61 4.1.9 Các bệnh kết hợp với Zona 61 4.1.10 Phân bố bệnh theo thể YHCT 62 4.2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ 63 4.2.1 Kết cải thiện mức độ đau 63 4.2.2 Hiệu phục hồi da 65 4.2.3 Tác dụng cải thiện giấc ngủ 67 4.2.4 Kết điều trị chung 69 4.2.5 Kết điều trị theo thể bệnh YHCT nhóm Nghiên cứu 70 4.2.6 Tác dụng lâm sàng không mong muốn .72 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Cách tính thang điểm đau Likert .33 Bảng 3.1 Sự phân bố tuổi nhóm nghiên cứu 35 Bảng 3.2 Phân bố theo giới 35 Bảng 3.3 Phân bố thời gian bị bệnh nhóm nghiên cứu 36 Bảng 3.4 Phân bố bệnh nhân theo dấu hiệu khởi phát bệnh 37 Bảng 3.5 Phân bố vị trí da bị tổn thương 37 Bảng 3.6 Phân bố tính chất đau nhóm nghiên cứu 38 Bảng 3.7 Các loại tổn thương 39 Bảng 3.8 Các dấu hiệu lâm sàng khác nhóm nghiên cứu .39 Bảng 3.9 Một số bệnh kết hợp với Zona 40 Bảng 3.10 Đặc điểm phân bố theo thể bệnh YHCT 41 Bảng 3.11 Thay đổi thang điểm đau thời điểm điều trị 41 Bảng 3.12 Mức chênh Likert thời điểm so với N0 42 Bảng 3.13 So sánh thời gian hết đau nhóm .43 Bảng 3.14 Thời gian hết đau trung bình hai nhóm 44 Bảng 3.15 Kết cải thiện dát đỏ theo thời gian 45 Bảng 3.16 Kết cải thiện phù nề theo thời gian 45 Bảng 3.17 Thời gian khô tổn thương hai nhóm .46 Bảng 3.18 Thời gian hết triệu chứng da 46 Bảng 3.19 Kết điều trị tác dụng cải thiện giấc ngủ 47 Bảng 3.20 Kết điều trị chung sau 10 ngày điều trị hai NNC 48 Bảng 3.21 Kết giảm đau theo thể bệnh YHCT NNC .49 Bảng 3.22 Kết cải thiện dát đỏ theo thời gian 50 Bảng 3.23 Kết cải thiện phù nề theo thời gian 50 Bảng 3.24 Thời gian khô tổn thương hai thể 51 Bảng 3.25 Kết cải thiện triệu chứng ngủ theo thể bệnh YHCT NNC 52 Bảng 3.26 Kết điều trị chung theo thể bệnh YHCT NNC .53 Bảng 3.27 Một số tác dụng không mong muốn 53 Bảng 3.28 Kết xét nghiệm số huyết học hai nhóm nghiên cứu 54 Bảng 3.29 Kết xét nghiệm số sinh hóa hai nhóm nghiên cứu 55 71 Từ bảng 3.24 cho thấy thời gian khô tổn thương hai thể YHCT vòng ngày điều trị Trong có 84,2% số bệnh nhân thể thấp nhiệt khơ tổn thương vòng ngày, kết thể thấp độc hỏa thịnh 90,9% Sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Như cải thiện thương tổn ngồi da thể thấp nhiệt có xu hướng tốt thể thấp độc hỏa thịnh Điều phù hợp với bệnh cảnh lâm sàng bệnh nhân đến điều trị giai đoạn khởi phát (thể thấp nhiệt) có hiệu tốt bệnh nhân điều trị giai đoạn toàn phát (thể thấp độc hỏa thịnh) Tuy nhiên cỡ mẫu nhỏ nghiên cứu thời gian ngắn nên khác biệt không đáng kể Cần nghiên cứu cỡ mẫu lớn để đánh giá khách quan tác dụng Cao lỏng Sóng rắn hai thể bệnh YHCT 4.2.5.3 Kết cải thiện triệu chứng ngủ theo thể bệnh YHCT nhóm Nghiên cứu Trước bị bệnh tình trạng giấc ngủ bệnh nhân hai thể YHCT tương đương nhau, thời điểm bị bệnh tình trạng giấc ngủ bị giảm rõ rệt, thể thấp độc hỏa thịnh với tình trạng mụn vỡ đau rát nhiều chất lượng giấc ngủ có xu hướng giảm trầm trọng thể thấp nhiệt, nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Sau 3,7 10 ngày điều trị với cải thiện triệu chứng da tình trạng đau, chất lượng giấc ngủ bệnh nhân cải thiện đáng kể ngày N10 thể thấp độc hỏa thịnh cải thiện thể thấp nhiệt với số ngủ trung bình 7,55 ± 0,82 gần trở so với bình thường Sự khác biệt hai thể YHCT với p > 0,05.) Tình trạng giấc ngủ bệnh nhân có liên quan đến tình trạng đau tổn thương da bệnh cảnh Zona, giai đoạn đầu bệnh, 72 tình trạng bệnh nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ bệnh nhân Do thể thấp độc hỏa thịnh có xu hướng ảnh hưởng đến giấc ngủ bệnh nhân nhiều Tuy nhiên trình điều trị mụn vỡ nhiều khả thuốc tiếp xúc trực tiếp ngấm qua da nhiều thể thấp nhiệt, bệnh nhân bớt đau giấc ngủ dần trở bình thường, thể thấp độc hỏa thịnh lại có xu hướng cải thiện giấc ngủ tốt thể thấp nhiệt Tuy nhiên khác biệt hai thể không đáng kể 4.2.5.4 Kết điều trị chung theo thể bệnh YHCT nhóm Nghiên cứu Từ bảng 3.26 cho thấy hai thể YHCT có số bệnh nhân đạt hiệu tốt chiếm tỷ lệ cao với 73,7% thể thấp nhiệt 63,6% thấp độc hỏa thịnh Khơng có bệnh nhân đạt kết trung bình Sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05 4.2.6 Tác dụng lâm sàng không mong muốn Không ghi nhận trường hợp gặp tác dụng khơng mong muốn ỉa chảy, mẩn ngứa, kích ứng da q trình 10 ngày điều trị nhóm nghiên cứu Sự thay đổi thông số cận lâm sàng không đáng kể với p > 0,05 Điều cho thấy tính an tồn liệu pháp điều trị lâm sàng Kết phù hợp với kết thực nghiệm nghiên cứu phản ứng kích ứng da niêm mạc bơi dịch chiết Sóng rắn thỏ nhận thấy da, niêm mạc hồng nhạt, không xuất huyết, khơng phù, khơng có phản ứng kich ứng Lơng thỏ mọc nhanh, mượt, không xù, không rụng Đặc biệt vùng cạo lông để bôi thuốc hàng ngày, lông phát triển nhanh, khơng có khác biệt Mắt thỏ khơng phù nề, không sưng tấy, phản xạ tốt với ánh sáng kích thích Tuy nhiên q trình thực nghiệm nhận thấy, mắt thỏ tiếp xúc trực tiếp với dịch chiết, phần niêm mạc giác mạc có phản ứng cương tụ (nề, tấy đỏ) dẫn tới phù nề Kết thí nghiệm cho thấy dịch chiết 73 sóng rắn tươi (liều 20g/kg) sóng rắn khơ (liều 10g/kg) liều cao gấp 50 lần sử dụng thực tế không ảnh hưởng tới quan tạo máu, số creatinin khơng tăng, có tăng nhẹ SGOT SGPT khoảng tuần thứ dùng thuốc giảm dần, ổn định tuần thứ dùng thuốc động vật thí nghiệm, Điều cho thấy sử dụng Cao lỏng sóng rắn bơi tổn thương Zona an tồn, tránh bơi trực tiếp cao lỏng sóng rắn lên vùng mắt, thời gian sử dụng từ 7-10 ngày 74 KẾT LUẬN Kết nghiên cứu 60 bệnh nhân, 30 bệnh nhân uống thuốc Acyclovir Neurontin kết hợp với bôi Cao lỏng Sóng rắn 30 bệnh nhân uống thuốc Acyclovir Neurontin kết hợp với dùng kem Acyclovir Về mặt lâm sàng bước đầu cho thấy: Tác dụng hỗ trợ điều trị Cao lỏng Sóng rắn bệnh nhân Zona Cao lỏng Sóng rắn có tác dụng hỗ trợ điều trị tốt bệnh nhân Zona với - Hiệu giảm đau theo thang điểm Likert trung bình từ 7,30 ± 1,29 N0 xuống 0,83 ± 1,23 N10 với số ngày hết đau trung bình 9,40 ± 2,47 Kết tốt nhóm đối chứng với p < 0,05 - Thời gian đóng vảy tổn thương trung bình 3,8 ± 1,63 ngày thời gian bong vảy hồn tồn trung bình 7,6 ± 1,22 Kết tốt nhóm đối chứng với p < 0,05 - Hiệu cải thiện giấc ngủ, sau 10 ngày điều trị thời lượng ngủ trung bình bệnh nhân 7,50 ± 0,97 gần trở bình thường so với trước bị bệnh 7,57 ± 0,63 - Hiệu điều trị theo Y học cổ truyền hai thể thấp nhiệt thấp nhiệt hỏa thịnh cải thiện tính chất đau, thời gian hồi phục triệu chứng da cải thiện giấc ngủ với p > 0,05 Tác dụng không mong muốn Cao lỏng Sóng rắn hỗ trợ điều trị Zona lâm sàng Trong q trình điều trị khơng ghi nhận trường hợp bệnh nhân bị ỉa chảy, kích ứng da, ban sau bơi Cao lỏng Sóng rắn Cho thấy tính an tồn liệu pháp điều trị 75 KIẾN NGHỊ Phác đồ Acyclovir neurontin phối hợp với Cao lỏng Sóng rắn có hiệu tốt điều trị bệnh Zona, giảm đau nhanh, cải thiện tốt giấc ngủ, tính an tồn cao nên áp dụng rộng cho bệnh nhân Zona Nên tiếp tục nghiên cứu thành chế phẩm thích hợp để sử dụng dễ dàng thuận tiện cho bệnh nhân phối hợp điều trị bệnh nhân Zona thể nặng TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Khánh Duy (2008), “Zona”, Giáo trình bệnh da hoa liễu, NXB Quân đội nhân dân, 193 - 195 Trần Văn Tiến, Vũ Huy Lượng (2012), Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng bệnh Zona bệnh viện Da liễu trung ương từ 1/2008 đến 12/2011 Tạp chí Y học Việt Nam tháng số 2/2012, tr 26 – 29 Arnold H.L., Odom R.B., James W.D., (1990), Varicella- Zoster Andrews Disease of the Skin, 447 - 453 Kenneth Schmader (2006), “Treatment and Prevention Strategié for Herpes zoster and Postherpetic Neuralgia in Older Adults”, Clinical Geriatrics, Vol.14 - Issue – January, 26 - 33 叶叶叶叶2000叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶 33 叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶23叶4叶50 Diệp Trung Phong (2000) “Thuốc thang kết hợp bơi ngồi điều trị 33 lượt điều trị Zona”, Tạp chí Đơng y Quảng Tây 23叶4叶50 叶叶叶叶叶叶叶叶2000叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶1-21 Trần Đạt Xán, Huyên Quốc Huy (2000), Điều trị lâm sàng Đông y bệnh chuyên khoa Da liễu, Nhà xuất Y tế nhân dân, 1-21 Nguyễn Thị Lai (2005), Nghiên cứu số đặc điểm Zona người cao tuổi hiệu Acyclovir điều trị Zona, Tạp chí Y học thực hành, số 10, 23 - 26 Mary Ann E., Zagaria M.S., et al (2004), “Herpes Zoster or Shingles is painful”, U.S Pharcmacist, Vol.29, No.12, 33 - 38 Mounsey A.L., Matthew L.G., Slawson D.C., (2005), “Herpes Zoster and postherpetic neuralgia: prevention and management”, American Family Physician, Vol.72, No.6, 1075 – 1080 10 Katz J., Cooper E.M., Walther R.R., et al (2004), “Acute Pain in Herpes Zoster and Its Impact on Health - Related Quality of life”, CID, Vol.39, No.3, 342 - 348 11 Hood A.F., (2000), “Viral infection, Pathology of the skin”, Mc Graw Hill, 469 - 504 12 Hoàng Văn Minh (2002), “Zona”, Chẩn đốn bệnh da liễu hình ảnh cách điều trị NXB Y học tập I, 199 - 203 13 Nguyễn Thị Lai (2001), Một số nhận xét lâm sàng qua 32 trường hợp Zona, cơng trình khoa học 1998 - 2001, Bệnh viện Hữu nghị, NXB Y học, 80 - 85 14 Nguyễn Văn Chương (2004), “Đau thần kinh”, Thực hành lâm sàng thần kinh học, NXB Y học, tập II, 223 - 229 15 Desmond R.A., Weiss H.I., Arrani R.B., et al (2002), “Clinical applications for change - point analysis of Herpes Zoster pain”, J of pain and symptome management, Vol.27, No.6, 510 - 516 16 Dworkin RH, Johnson RW, Breuer J et al (2007) “Recommendations for the management of herpes zoster” Clin Infect.Dis 44 Suppl 1: S1-26 17 Kenneth Schmader (2006), “Treatment and Prevention Strategié for Herpes zoster and Postherpetic Neuralgia in Older Adults”, Clinical Geriatrics, Vol.14-Issue 1- January, 26-33 18 Đặng Văn Em, Ngô Xuân Nguyệt (2005), Nghiên cứu số tình hình đặc điểm lâm sàng bệnh Zona điều trị nội trú Khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Tạp chí Y học thực hành số 3, 27 – 29 19 Hass N., Holle E., et al (2001), “Acute Herpes Zoster neuralgia : retrospective analysis of clinical aspects and responsiveness”, Dermatology, Vol.202, No.4, 302 - 307 therapeutic 20 Habif T., (2005), “Herpes Zoster (Shingles), Skindisease diagnosis and treatment”, Elsevier Mosby, 210 - 215 21 Đào Văn Phan (2005), Dược lý học lâm sàng, NXB Y học, 206 - 210 22 Strau S.E., Schmader K.E., Oxmas M.N., (2003), “Herpes Zoster”, Fitzpatrick’s Dermatology in General Medecine, Sixth edision, Vol.2, 2070 - 2080 23 Khoa YHCT - Trường Đại học Y Hà Nội(2006), Bệnh ngũ quan Y học cổ truyền, nhà xuất Y học, 46 - 47 24 叶叶叶2000叶叶叶叶叶叶 叶叶叶叶 叶 叶 49 叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶 Tôn Vũ (2000), Đánh giá hiệu điều trị Zona Cao Thỏ ti tử 49 bệnh nhân, Tạp chí Đơng Tây Y kết hợ 25 叶叶叶叶2002叶叶叶叶 叶叶 叶叶叶叶叶 叶 23 叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶 Dương Ái Bình (2002), 23 ví dụ điều trị bệnh Zona bằngThanh đại, Tạp chí Bác sĩ lâm sàng Trung Quốc 26 叶叶叶叶2002叶叶 叶叶叶叶叶叶叶叶 叶叶叶叶叶叶叶叶 An Vũ Căn (2002), Điều trị bệnh Zona Đại hồng, Tạp chí Y dược sức khỏe 27 叶叶叶叶2001叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶 Cao Văn Chính (2001), Điều trị bệnh Zona Sinh đại hoàng miếng dán lạnh bên ngoài, Tạp chí Trung y Hà Bắc 28 叶叶叶叶2002叶叶 叶叶 叶叶叶叶叶叶叶叶叶 叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶 Lưu Thành Quyên (2002), Đánh giá hiệu chăm sóc điều trị bệnh Zona chỗ Vương bất lưu hành, Chuyên san y học Doanh nghiệ 29 Gnann J.W., Whitley R.J., (2002), “Herpes Zoster”, Clinical pratice, Vol.347, 340 - 346 30 叶叶叶 叶2004叶叶 叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶 叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶 Chu Vĩnh Huy (2004), Điều trị bệnh Zona dịch bôi Bản lam ngồi da, Tạp chí Đơng Tây y kết hợ 31 叶叶叶叶2005叶叶 叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶 Hồ Học Cầu (2005), Đánh giá hiệu điều trị bệnh Zona dịch chiết Hải kim sa, Tạp chí Y học tỉnh Cương Sơn 32 Rowbotham, Berry J.D, Petersen K.L., (2005), “A single dose of gabapentin reduce acute pain and allodynia in patients with herpes zoster” Neurology, Vol.65, No.3, 444 - 447 33 叶叶叶叶2007叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶 30 叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶叶 Vương Lệ Tân (2007), Đánh giá tác dụng điều trị Zona bằngDầu tử thảo 30 bệnh nhân, Tạp chí Trung y dược Cát Lâm 34 叶叶叶叶2007)叶 叶叶叶叶叶 12 叶 叶 叶叶叶叶叶叶 Lưu Quốc Ứng (2007), 12 cách điều trị bệnh với Quả sung, Tạp chí Kỹ thuật nông thôn 35 Đặng Văn Em, Ngô Xuân Nguyệt (2005), Kinh nghiệm điều trị Amitriptyline điều trị bệnh Zona Khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Tạp chí Y học thực hành số 5, 19 - 21 36 Nguyễn Thị Lai (2005), Nghiên cứu số đặc điểm đau bệnh Zona người cao tuổi hiệu điều trị Neurontin, Tài liệu Hội nghị khoa học chuyên đề Da liễu tỉnh phía Bắc, 49 - 57 37 Vũ Ngọc Vương (2006), Bước đầu đánh giá tác dụng điện châm điều trị bệnh Zona, Luận án Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội 38 Trần Thế Cơng (2007), Nghiên cứu tình hình đặc điểm lâm sàng tác dụng giảm đau phác đồ Acyclovir phối hợp Neurontin bệnh nhân Zona, Luận văn Thạc sỹ y học 39 Nguyễn Lan Anh (2011), Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng đánh giá hiệu điều trị bệnh Zona kem lô hội AL - 04 kết hợp Acyclovir, Luận văn Thạc sỹ y học, trường Đại học Y Hà Nội 40 Nguyễn Thị Thu Hồi (2011), Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, tác dụng giảm đau phác đồ Acyclovir Neurotin phối hợp với Amitriptilite, Luận văn Thạc sĩ Y học, Học viện Quân Y 41 Đỗ Huy Bích cộng (2006), “Sóng rắn” Cây thuốc động vật làm thuốc Việt nam tập II., NXB Khoa học kỹ thuật, 1127 - 1128 42 Đỗ Tất Lợi (2000) “Cây Sóng rắn” Những thuốc vị thuốc Việt Nam, NXB Y học, tr 871 – 872 43 R Liu, S Yu and Y Pei (2009), “Chemical constituents from leaves of Albizia chinensis”, Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 34 (16), pp: 2063-6 44 A Chaudhary, P Kaur, N Kumar, … (2012), “Chemical fingerprint analysis of phenolics of Albizia chinensis based on ultra-performance LC-electrospray ionization-quadrupole time-of-flight mass spectrometry and antioxidant activity”, Nat Prod Commun, (11), pp: 1617-20 45 M khatoon, E Islam, R Islam, … (2011), “Estimation of total phenol and in vitro antioxidant activity of Albizia procera leaves”, BMC Res Notes, 6, pp: 121 46 Kumar, S Kumar, S Kohli, …(2011), “Antidiabetic activity of methanolic bark extract of Albizia odoratissima Benth in alloxan induced diabetic albino mice”, Asian Pac J Trop Med, (11), pp: 900-3 47 V Samoylenko, M R Jacob, S I Khan, … (2009), "Antimicrobial, antiparasitic and cytotoxic spermine alkaloids from Albizia schimperiana", Nat Prod Commun, (6), pp: 791-6 48 N P Babu, P Pandikumar and S Ignacimuthu (2009), "Antiinflammatory activity of Albizia lebbeck Benth., an ethnomedicinal plant, in acute and chronic animal models of inflammation", J Ethnopharmacol, 125 (2), pp: 356-60 49 S Y Qiao, D H Yu, J F Guo and Y M Zhao (2007), "Studies on bioassay-guided anti-inflammatory fraction in bark of Albizia julibrissin combined determination with LC-MS-MS", Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 32 (19), pp: 2021-5 50 Nông Thị Anh Thư cộng (2015), Nghiên cứu thành phần hóa học Sóng rắn (allbizzia myriophylla benth) thu hái Thái Nguyên, tạp chí khoa học công nghệ, số 143(13)/3 năm 2015, 49-54 51 Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Quý Thái, Đào Thanh Hoa (2016), Nghiên cứu tác dụng giảm đau chống viêm cấp chỗ Sóng rắn thực nghiệm, tạp chí Y học Việt Nam tập 447, tháng 10- số 1, 49-53 52 Funai Y, Pickering AE, Uta D et al (2014), Systemic dexmedetomidine augments inhibitory synaptic transmission in the superficial dorsal horn through activation of descending noradrenergic control: an in vivo patch-clamp analysis of analgesic mechanisms, Pain, 155(3), 617–628 53 Đỗ Thị Phương, Lại Lan Phương (2006), Bước đầu đánh giá tác dụng điều trị lâm sàng thuốc uống BSP2A kem bôi chỗ ATZ1 bệnh Zona, tạp chí Y học thực hành số (542)/2006, 42-45 PHỤ LỤC Phụ lục Bộ Y tế Bệnh viện Đa khoa Trung ương TN Số vào viện…………… BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Số thứ tự: .Nhóm: A HÀNH CHÍNH Họ tên: Địa chỉ: Nghề nghiệp: Ngày vào viện: Ngày viện: B CHUYÊN MÔN I.Y học đại Lý vào viện Bệnh sử Tuổi: Giới: - Khởi phát: + Đột ngột + Từ từ - Thời gian mắc bệnh: Tiền sử Khám lâm sàng: M: Huyết áp: Nhiệt độ: Tổn thương bản: a Mức tổn thương nhẹ: < 1% DTCT b Mức tổn thương vừa: - 2% DTCT c Mức tổn thương nặng: >2% DTCT Mức độ đau, đặc điểm đau: Nhẹ Đau rát Vừa Đau chói Nặng Tăng cảm đau Triệu chứng tồn thân: Sốt Các triệu chứng khác: Dị cảm đau Hạch phụ cận Vị trí tổn thương: a Mặt b Cổ c Ngực sườn d Vùng cụt e Các vùng khác 5.Đánh giá thời gian lành tổn thương: Thời gian Mức độ Hết dát đỏ Hết phù nề N3 N7 N10 Khơ tổn thương Đóng vảy Bong vảy hồn tồn Đánh giá mức độ đau: Thời gian Mức độ N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Khơng đau Đau Đau vừa Đau nặng II Y học cổ truyền Tứ chẩn Vọng chẩn Văn chẩn Vấn chẩn Thiết chẩn Tứ chẩn Thần Sắc Hình thái Dáng đi, tư Mắt, môi, mũi, miệng Lưỡi : Chất lưỡi Rêu lưỡi Bộ phận bị bệnh Tiếng nói Hơi thở Ho, nôn, nấc Chất thải Hàn nhiệt Mồ hôi Ẩm thực Đầu thân Ngực bụng Ngủ Cựu bệnh Xúc chẩn Phúc chẩn Mạch chẩn N0 N10 Chẩn đoán - Chẩn đoán bệnh danh: - Chẩn đoán bát cương: - Chẩn đoán tạng phủ: - Chẩn đoán nguyên nhân: - Chẩn đoán thể bệnh : I Theo dõi tác dụng không mong muốn lâm sàng Các số theo dõi N5 Có N10 Khơng Có Khơng Buồn nơn, nơn Ỉa lỏng Nhức đầu, chóng mặt Ngứa Ban đỏ Chảy máu II Đánh giá kết điều trị A Tốt B Khá C Trung bình D Kém …… , Ngày … tháng … năm 20… Bác sĩ điều trị Phụ lục QUY TRÌNH SẢN XUẤT CAO LỎNG SĨNG RẮN + Lá Sóng rắn Vườn thuốc nam – Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên thu hái vào sáng sớm, phơi âm can ngày Khi khơ, màu xanh nhạt tiến hành chiết nấu cao lỏng + Cao lỏng thu với tỉ lệ 10/1 (1ml cao chứa 10g dược liệu) + Cao lỏng đóng chai 10ml, nắp kín bảo quản nhiệt độ phòng đạt tiêu chuẩn sở Dược liệu (10kg) Thêm 15 lít ethanol 96%, chiết 80oC/3h gạn, lọc dịch chiết Bã dược liệu Dịch chiết Thêm 15 lít ethanol 96%, chiết 80oC/3h gạn, lọc dịch chiết Bã dược liệu Dịch chiết Thêm 15 lít ethanol 96%, chiết 80oC/3h gạn, lọc dịch chiết Bã dược liệu Dịch chiết Cao lỏng Cô áp suất giảm, to=70oC đến 3l cao lỏng Đổ khay, cô bếp cách thủy 80oC lít Cao lỏng ... Cao lỏng Sóng rắn bệnh nhân Zona nhằm mục tiêu sau: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị Cao lỏng Sóng rắn bệnh nhân Zona Tìm hiểu tác dụng khơng mong muốn Cao lỏng Sóng rắn hỗ trợ điều trị Zona. .. hiệu điều trị khả quan Để tiếp tục khẳng định tác dụng vị thuốc, hạn chế tác dụng khơng mong muốn q trình điều trị cho bệnh nhân tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị Cao. .. vùng da bệnh nhân mắc Zona thần kinh, ngày từ – lần Kết bệnh nhân chữa khỏi sau – ngày điều trị, hiệu rõ rệt bệnh nhân điều trị sớm Vương bất lưu hành vị khổ hàn, quy vào kinh can vị, có tác dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của cao lỏng sóng rắn trên bệnh nhân zona , Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị của cao lỏng sóng rắn trên bệnh nhân zona

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm