De thi thu mon van truong THPT nguyen viet xuan vinh phuc lan 2 2018

5 226 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2018, 09:46

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN MÃ ĐỀ: 02 (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN Năm học 2017 - 2018 Môn: Ngữ văn 12 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn sau thực yêu cầu: Bạn ơi, bạn muốn sống đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm nấy, bạn ảo tưởng, bạn hèn nhát trước đời Một người mà lúc sợ thất bại, làm sợ sai lầm người sợ hãi thực tế, trốn tránh thực tế, suốt đời khơng tự lập Bạn sợ sặc nước bạn khơng biết bơi; bạn sợ nói sai bạn khơng nói ngoại ngữ! Một người mà khơng chịu khơng Sai lầm có hai mặt Tuy đem lại tổn thất, đem đến học cho đời (Theo Ngữ văn 7, tập 2, tr.43, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2015) Câu Xác định hai phương thức biểu đạt sử dụng đoạn trích ( 0,5 điểm ) Câu Anh/ Chị hiểu quan niệm: Một người mà khơng chịu khơng gì? (1.0 điểm) Câu Theo anh/chị, sai lầm đem đến tổn thất học cho đời? (1,0 điểm) Câu Thông điệp văn có ý nghĩa với anh/chị? (0,5 điểm) II PHẦN LÀM VĂN: (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ anh/chị quan niệm tác giả đoạn trích phần Đọc hiểu: Nếu bạn muốn sống đời mà khơng phạm chút sai lầm nào, làm nấy, bạn ảo tưởng, bạn hèn nhát trước đời Câu (5,0 điểm ) Cảm nhận anh/chị hai đoạn thơ sau: Lớp lớp mây cao đùn núi bạc Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa Lòng q dợn dợn vời nước Khơng khói hồng nhớ nhà (Trích Tràng Giang – Huy Cận – Ngữ văn 11 tập 2) Ta ta nhớ ngày Mình ta đó, đắng cay bùi Thương , chia củ sắn lùi Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp (Trích Việt Bắc - Tố Hữu - Ngữ văn 12, tập 1) - Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm Đăng tải https://dethi.exam24h.com SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL LẦN NĂM HỌC 2017 -2018 Môn: NGỮ VĂN –Lớp 12 (Hướng dẫn chấm có 05 trang) ——————— MÃ ĐỀ: 02 Câu I Ý II Nội dung Đọc thơ sau thực yêu cầu: Điểm 3,0 Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 0,5 - Một người mà khơng chịu nghĩa khơng chấp nhận mát thời gian, công sức, tiền bạc, trí tuệ,… 0,5 - Thì khơng nghĩa không đạt thành công, không rút học kinh nghiệm, khơng có sức mạnh, lĩnh ý chí vươn lên,… khơng thể trưởng thành đời 0,5 * Sai lầm đem đến tổn thất học quý giá cho đời: - Sai lầm đem đến tổn thất vật chất, tinh thần (tổn thất tiền bạc, nỗi buồn, chán nản, tuyệt vọng,…) - Sai lầm đem đến học kinh nghiệm, học ý chí, nghị lực; học cách đối nhân xử thế, cách sống, cách làm người,… 0,5 * Thông điệp có ý nghĩa nhất: Đừng sợ thất bại, sai lầm, đừng sợ thử thách gian khổ, lĩnh, tự tin đối mặt với mọ sóng gió để rèn luyện thân,… 0,5 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ quan niệm tác giả đoạn trích phần Đọc hiểu: Nếu bạn muốn sống đời mà không phạm chút sai lầm nào, làm nấy, bạn ảo tưởng, bạn hèn nhát trước đời 2,0 * Yêu cầu chung - Biết cách viết đoạn văn nghị luận xã hội tư tưởng, đạo lí vận dụng tốt thao tác lập luận dể giải vấn đề cách thuyết phục - Đoạn văn có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, hệ thống luận điểm, luận rõ ràng; hành văn sáng, giàu cảm xúc; khơng mắc lỗi tả, dùng từ, đặt câu Yêu cầu cụ thể: HS cần đảm bảo nội dung sau: Đăng tải https://dethi.exam24h.com 0,5 * Giải thích: - Khơng phạm chút sai lầm không mắc sai trái, lầm lạc nhận thức suy nghĩ, hành động không để lại hậu đáng tiếc - Ảo tưởng khơng có thật, xa rời thực tiễn đời sống Hèn nhát cản đảm, dũng khí, sợ đối mặt khó khăn gian khổ, 0,5 0,25 0,25 * Bàn luận: 1,25 a, Tại Muốn sống đời mà không phạm chút sai lầm ảo tưởng: - Cuộc đời vốn không phẳng, dễ dàng; người thường xuyên phải đối mặt khó khăn, gian khổ; đó, lực người có giới hạn Sai lầm điều tất yếu khơng thể tránh khỏi Chỉ có kẻ ảo tưởng nghĩ khơng mắc sai lầm 0,5 b, Tại Muốn sống đời mà không phạm chút sai lầm hèn nhát: - Khi người sợ phạm sai lầm khơng dám xơng pha, mạo hiểm, khơng có ý chí phấn đấu, vươn lên, sống thu vỏ bọc bình yên, cách xa với giới bên ngồi Những kẻ dần tự đánh ý chí, nghị lực, dũng khí, trở thành kẻ hèn nhát 0,5 - Phê phán: Những kẻ hèn nhát, sợ đối mặt với khó khăn, gian khổ, 0,25 ảo tưởng, viển vông, xa rời thực tế dẫn đến thất bại * Bài học nhận thức hành động - Nhận thức tính chất hai mặt sai lầm; tự tin, dũng cảm, dám trải nghiệm, dám dấn thân đường đến thành công 0,25 0,25 Lưu ý: Nếu khơng viết hình thức đoạn văn trừ 0,5 điểm III b a Cảm nhận hai đoạn thơ * Yêu cầu chung - Câu kiểm tra lực viết nghị luận văn học thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy động kiến thức tác phẩm văn học, kĩ tạo lập văn khả cảm thụ văn chương để làm - Thí sinh cảm nhận kiến giải theo cách khác nhau, Đăng tải https://dethi.exam24h.com 5,0 phải có lí lẽ, có xác đáng, khơng li văn tác phẩm * Yêu cầu cụ thể: * Vài nét tác giả, tác phẩm - Trước Cách mạng , Huy Cận viết vũ trụ người với cảm xúc sầu buồn Tràng giang thơ thể rõ cảm xúc Bốn câu cuối thơ thể cảnh thiên nhiên tráng lệ đượm buồn nỗi nhớ quê hương da diết lòng nhà thơ – Tố Hữu nhà thơ trữ tình trị Việt Bắc thơ xuất sắc tập thơ tên ông Đoạn thơ từ câu 31 đến câu 34 phần hai tác phẩm thể ân tình chia tay lịch sử cán cách mạng xuôi với Việt Bắc kỉ niệm kháng chiến gian khổ mà hào hùng 0,5 * Cảm nhận hai đoạn thơ a Khổ thơ Tràng Giang Huy Cận: - Về nội dung + Cảnh hồng hùng vĩ, tráng lệ: lớp lớp mây trắng đùn thành núi bạc + Hình ảnh Cánh chím chở nặng bóng chiều cảnh tráng lệ đượm buồn + Nỗi nhớ nhà nhớ quê hương da diết, cháy bỏng, thường trực lòng nhà thơ khơng khói hồng nhớ nhà - Về nghệ thuật: + Thể thơ chữ + Nghệ thuật đối lập: Mây cao, núi bạc với chim nghiêng cánh nhỏ, người nhỏ bé trước vũ trụ bao la rộng lớn + Mượn ý thơ Thôi Hiệu , Huy Cận thể nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương cách sáng tạo b Khổ thơ Việt Bắc: - Về nội dung + Nỗi nhớ Việt Bắc lòng người + Người ơn lại kỷ niệm gắn bó : Những ngày gian khổ đắng cay, người Việt Bắc sát cánh cán Cách mạng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ bùi + Khẳng định ân tình , ân nghĩa đồng bào Việt Bắc Cách mạng chia tay lịch sử - Về nghệ thuật: + Thể thơ lục bát ngào lời ru, khúc hát giao duyên + Sử dụng đại từ Mình- ta sáng tạo + Sử dụng lối nói giản dị,giàu hình ảnh: Bát cơm xẻ nửa, chăn sui đắp Đăng tải https://dethi.exam24h.com 1,0 0,5 1,0 0,5 c, Điểm tương đồng khác biệt - Tương đồng + Cả hai đoạn thơ thể cảm xúc nhớ nhung người hoàn cảnh cụ thể - Khác biệt: + Đoạn thơ Tràng Giang thể cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ quê hương đất nước, cảnh đẹp buồn nhân vật trữ tình ln có cảm giác sống người nhỏ bé, mong manh Bài thơ sử dụng thể thơ chữ từ láy (lớp lớp, dợn dợn) + Đoạn thơ Việt Bắc thể cảm xúc nhớ kỷ niệm, nhớ cảnh, nhớ người Việt Bắc với tình cảm Uống nước nhớ nguồn, thương yêu, san sẻ Đó nỗi nhớ ân tình với Việt Bắc người cách mạng gắn bó với Việt Bắc suốt 15 năm phải chia xa Thể thơ lục bát ngào, da diết, sử dụng hình ảnh lối diễn đạt văn học dân gian Vì thể, chuyện Cách mạng , chuyện kháng chiến trở nên dễ hiểu, dễ vào lòng người 0,25 0,75 0,5 Đánh giá chung: Hai đoạn thơ nói riêng, thơ nói chung xuất phát từ hai điểm nhìn khác thể thành công tài nghệ thuật Tố Hữu Huy Cận Thông qua cách thể tâm trạng nhân vật trữ tình đoạn thơ, thấy cá tính sáng tạo đặc biệt Tố Hữu Huy cận Điều tạo nên dấu ấn lâu bền lòng người đọc Lưu ý chung: Giám khảo vận dụng linh hoạt hướng dẫn chấm Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với viết đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu câu, đồng thời phải triển khai chặt chẽ, diễn đạt lưu lốt, có cảm xúc Khuyến khích viết có sáng tạo Chcấp nhận viết khơng giống đáp án, có ý ngồi đáp án, phải có xác đáng lí lẽ thuyết phục 3 Cần trừ điểm lỗi hành văn, ngữ pháp tả Điểm thi làm tròn đến 0,25 Hết Đăng tải https://dethi.exam24h.com ... GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL LẦN NĂM HỌC 20 17 -20 18 Môn: NGỮ VĂN –Lớp 12 (Hướng dẫn chấm có 05 trang) ——————— MÃ ĐỀ: 02 Câu I Ý II Nội dung Đọc... ý ngồi đáp án, phải có xác đáng lí lẽ thuyết phục 3 Cần trừ điểm lỗi hành văn, ngữ pháp tả Điểm thi làm tròn đến 0 ,25 Hết Đăng tải https://dethi.exam24h.com ... thu t: + Thể thơ lục bát ngào lời ru, khúc hát giao duyên + Sử dụng đại từ Mình- ta sáng tạo + Sử dụng lối nói giản dị,giàu hình ảnh: Bát cơm xẻ nửa, chăn sui đắp Đăng tải https://dethi.exam24h.com
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu mon van truong THPT nguyen viet xuan vinh phuc lan 2 2018 , De thi thu mon van truong THPT nguyen viet xuan vinh phuc lan 2 2018

Từ khóa liên quan