ĐỀ THI HSG VẬT LÝ LỚP 10

2 225 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2018, 22:33

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ LẦN THỨ X, NĂM 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI MƠN:VẬT LÝ LỚP 10 Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 15/4/2017 (Đề thi gồm 02 trang) BÀI 1: CƠ CHẤT ĐIỂM (5,0 điểm) Một vòng khối lượng M bán kính R treo sợi dây nhẹ khơng dãn Người ta lồng vào vòng hai vật nhỏ giống hệt nhau, có khối lượng m ban đầu chúng giữ đỉnh A vòng Hình Sau đó, người ta thả đồng thời hai vật không vận tốc đầu để chúng trượt xuống Các vật chuyển động khơng ma sát vòng a) Xác định khoảng cách hai vật nhỏ độ lớn phản lực vòng tác dụng lên chúng đạt giá trị cực tiểu b) Tìm giá trị nhỏ tỉ số M để vòng khơng bị nhấc lên m Hình BÀI 2: CƠ VẬT RẮN (4,0 điểm) Một OA chiều dài l, khối lượng khơng đáng kể, quay O A mặt phẳng thẳng đứng quanh trục O nằm ngang, cố định Một đĩa tròn đồng chất bán kính R, khối lượng m, momen quán tính I A = mR A1 quay mặt phẳng thẳng đứng với trục quay gắn với đầu A (song song với trục O thanh) Hình Ban đầu có chi tiết gắn chặt đĩa với Người ta đưa OA đến vị trí nằm ngang thả Hình khơng vận tốc ban đầu Khi quay đến vị trí thẳng đứng OA chi tiết gắn chặt đĩa với nhả cho đĩa tự quay quanh trục Thanh tới vị trí OA2, A2 có độ cao cực đại h (tính từ độ cao A1) Bỏ qua ma sát, sức cản khơng khí a) Xác định tốc độ góc quay đến vị trí thẳng đứng OA1 b) Tính độ cao cực đại h BÀI 3: CƠ HỌC THIÊN THỂ (4,0 điểm) Trái Đất Sao Hỏa chuyển động quanh Mặt Trời quỹ đạo gần tròn nằm mặt phẳng với chu kì TE = 1,00 năm, TM �2,00 năm Biết khoảng cách Trái Đất Mặt Trời aE �1,5.1011m Coi bán kính Trái Đất Sao Hỏa nhỏ so với khoảng cách chúng khoảng cách tới Mặt Trời a) Hãy xác định khoảng cách cực đại cực tiểu Trái Đất Sao Hỏa b) Một nhóm nhà du hành muốn lên Sao Hỏa Họ lên tàu vũ trụ phóng lên quỹ đạo elip với mặt trời tiêu điểm, điểm phóng Trái Đất điểm cận nhật điểm viễn nhật điểm quỹ đạo Sao Hỏa Hỏi theo phương án đó, sau rời Trái Đất nhà du hành đổ lên Sao Hỏa? BÀI 4: NHIỆT HỌC (4,0 điểm) chu trình biến đổi trạng thái biểu diễn B P Một lượng khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực 4P0 đồ thị POV Hình Các trạng thái A B cố định, trạng thái C thay đổi, q trình CA ln đẳng áp a) Xác định công lớn mà khí thực chu trình theo P0 V0 Biết rằng: nhiệt độ A P0 C khí q trình biến đổi trạng thái từ B đến C ln giảm V O b) Tìm hiệu suất chu trình trường hợp cơng mà khí thực chu trình lớn BÀI 5: PHƯƠNG ÁN THỰC HÀNH (3,0 điểm) V0 4V0 Hình Một cốc thí nghiệm hình trụ thuỷ tinh, bề dày thành cốc đáy cốc không đáng kể, thành cốc có vạch chia để đo thể tích chất lỏng đựng cốc Cho chậu đựng nước với khối lượng riêng nước ρn biết, chậu đựng dầu thực vật chưa biết khối lượng riêng, dụng cụ nhỏ giọt Trình bày phương án thí nghiệm xác định khối lượng riêng ρd dầu thực vật khối lượng m cốc Yêu cầu: - Nêu sở lí thuyết lập biểu thức tính tốn cần thiết - Nêu bước tiến hành thí nghiệm, vẽ sơ đồ thí nghiệm, lập bảng số liệu - Vẽ dạng đồ thị nêu cách tính ρd m HẾT -(Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm) Họ tên thí sinh: Số báo danh: ………………… ... riêng nước ρn biết, chậu đựng dầu thực vật chưa biết khối lượng riêng, dụng cụ nhỏ giọt Trình bày phương án thí nghiệm xác định khối lượng riêng ρd dầu thực vật khối lượng m cốc Yêu cầu: - Nêu sở... Sao Hỏa? BÀI 4: NHIỆT HỌC (4,0 điểm) chu trình biến đổi trạng thái biểu diễn B P Một lượng khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực 4P0 đồ thị POV Hình Các trạng thái A B cố định, trạng thái C thay...giữa Trái Đất Mặt Trời aE �1,5 .101 1m Coi bán kính Trái Đất Sao Hỏa nhỏ so với khoảng cách chúng khoảng cách tới Mặt Trời a) Hãy
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HSG VẬT LÝ LỚP 10, ĐỀ THI HSG VẬT LÝ LỚP 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn