Mẫu đơn xin việc vào doanh nghiệp nước ngoài

4 18,857 199
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2012, 15:27

Mẫu đơn xin việc vào doanh nghiệp nước ngoài Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đơn xin việc Kính gửi: - Ông Tổng Giám đốc Công ty - Ông Trưởng phòng Nhân sự Công ty . Tên tôi là: .Ngày sinh: Trú quán: Điện thoại: .Tôi tốt nghiệp Khoa Trường Đại học .năm , hệ chính quy. Tôi có kinh nghiệm làm việc . năm tại Công ty , vì vậy tôi có thể sử dụng tốt máy vi tính văn phòng và giám sát công nhân làm việc một cách có hiệu quả.Mặc dù có mối quan hệ tốt với các vị chủ hiện tại, nhưng tôi thấy sẽ được phát triển hơn nếu tôi được làm việc cho Công ty Nếu Ông xét thấy khả năng và kinh nghiệm của tôi thích hợp, tôi xin sẵn sàng được phỏng vấn bất kỳ lúc nào. , ngày 4 tháng 9 năm 2004 Xác nhận của gia đình Người viết đơn . APPLICATION LETTER Full name: .Date of birth: Telephone number: .To: Co. Ltd . Industrial Zone , district, .city.Dear Sir or Madam: With reference to your advertisement in exhibition fair for the position of engineer. I wish to apply for this job you well see from the enclosed resume that I have two years experience as a production engineer. I can manage worker very well. Although I have an excellent relationship with my present employers, I feel that my prospects with them are limited and that there would be more scope for my talents with a larger, more dynamic company.If you consider that my qualifications and expenrience are suitable, I should be available for an interview at any time. Sincerely your ( Signature) . CURRICULUM VITAE PERSONAL Full name : Date of birth : July th 19 Sex : Male.Address : .ward, .district, .city.Telephone : Ethnic group : Kinh. Nationality : Vietnamese. Marital status : Single.Health : Excellent. EDUCATION : 1997-2002 Mechanical engineer, Ha Noi Polytechnics University. .EXPERIENCE2002 - 2004 : Engineer of production deparment - Company. Family Relation :Father : Career : .Mother : Career : AcountBrother : .Career : Sister : .HOBBIES : Reading, singing, playing table- tennis and simmingThuviengiadinh.com . Hạnh phúc Đơn xin việc Kính gửi: - Ông Tổng Giám đốc Công ty ......................... .....................................Tôi tốt nghiệp Khoa ................Trường Đại học .................năm .................., hệ chính quy. Tôi có kinh nghiệm làm việc ...........
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn xin việc vào doanh nghiệp nước ngoài, Mẫu đơn xin việc vào doanh nghiệp nước ngoài, Mẫu đơn xin việc vào doanh nghiệp nước ngoài

Từ khóa liên quan