Một số biện pháp tổ chức tốt các trò chơi thực nghiệm giúp trẻ 4 – 5 tuổi học tốt môn khám phá khoa học tại trường mầm non

20 297 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2018, 12:06

1.Tên sáng kiến: “Một số biện pháp tổ chức tốt các trò chơi thực nghiệm giúp trẻ 4 – 5 tuổi học tốt môn khám phá khoa học tại trường mầm non”2.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển nhận thức 3. Mô tả bản chất của sáng kiến 3.1. Tình trạng và các giải pháp đã biết Nhắc đến “Trẻ mầm non khám phá khoa học”chắc hẳn mọi người th¬ấy rất ngạc nhiên và tự hỏi trẻ mầm non chứ có phải học sinh cấp II, III đâu mà khám phá khoa học. Vì trong chúng ta luôn sẵn một ý nghĩ rằng khoa học là cái luôn cần đến nhiều tri thức và phải luôn sang tạo ra những hoạt động, trũ chơi cho trẻ khám phá. Thế nhưng, nếu suy nghĩ theo hướng khoa học thì khám phá khoa học là tìm hiểu những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày dành cho trẻ mầm non.. Và thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em không phải là kiến thức khoa học mà qua đó trẻ học cách tìm hiểu về khoa học, biết suy đoán, phân tích và nêu kết quả theo suy nghĩ thì chúng ta sẽ nhận thấy khoa học không phải là cái gì đó quá khó và xa vời với trẻ. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- tự do- hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: - Hội đồng xét duyệt TĐKT Phòng GDĐT Hưng Hà - Hội đồng xét duyệt TĐKT Trường Mầm non Phạm Kính Ân Tơi ghi tên đây: Họ tên: Đỗ Thu Hà Ngày tháng năm sinh: 16/8/1981 Tỷ lệ % đóng góp vào việc tạo sáng kiến: 100% Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số biện pháp tổ chức tốt trò chơi thực nghiệm giúp trẻ tuổi học tốt môn khám phá khoa học trường mầm non” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển nhận thức Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu: Tháng năm 2017 Mô tả chất sáng kiến * Tình trạng giải pháp biết: Ở trường mầm non trẻ khơng chăm sóc mà thực nhiều hoạt động khác ngày Trong hoạt động “khám phá khoa học” có ý nghĩa quan trọng việc phát triển nhận thức cho trẻ Hoạt động nhằm thể thích thú đam mê khám phá ni dưỡng tình u thiên nhiên trẻ khơng phải kiến thức khoa họctrẻ thu lượm Đồng thời thông qua hoạt động khám phá khoa học giúp cho trẻ dần hình thành phát triển kỹ quan sát, kỹ tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát đam mê tìm hiểu khoa học *Mục đích giải pháp: Giúp trẻ khám phá khoa học thơng qua trò chơi thực nghiệm Trẻ khám phá giác quan Bắt đầu hiểu thí nghiệm trở nên có chủ định sáng tạo việc khám phá Thường dành nhiều thời gian ý vào hoạt động mà trẻ thích Thích chơi theo nhóm trẻ thích trao đổi nhóm nhỏ Có thể làm số thí nghiệm hướng dẫn giải thích theo nhiều cách khác Bắt đầu đưa dự đốn dựa trẻ trải nghiệm Thích nghĩ lời giải thích quan sát được, thường thêm chi tiết tưởng tượng vào sự việc * Nội dung giải pháp Đáp ứng yêu cầu xã hội việc đổi hình thức phương pháp dạy học cấp thiết “học chơi- chơi mà học” hoạt động chủ đạo Việc đưa chương trình giáo dục Mầm Non thực đại trà điều kiện tạo nhiều thuận lợi cho giáo viên linh hoạt việc lựa chọn nội dung dạy học nhằm tích cực hóa đưa trẻ, đòi hỏi tích cực nâng cao kiến thức giáo viên Có thể nắm bắt khái niệm trừu tượng trẻ cần việc có thực để giải thích khái niệm Chính vậy, trực tiếp thí nghiệm với vật mà học điều thích thú trẻ Sau số biện phápthực hiện: Khảo sát khả khám phá khoa học trẻ Xây dựng kế hoạch thực trò chơi thực nghiệm giúp trẻ khám phá khoa học theo chủ đề Xây dựng môi trường lớp học gây hứng thú cho trẻ tham gia thực Sưu tầm, sáng tạo cho trẻ thực nghiệm tổ chức có hiệu Phối kết hợp với phụ huynh để giúp thực hành thí nghiệm khám phá khoa học đạt kết cao *Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên phụ trách phải có trình độ chun mơn vững vàng, nắm bắt chương trình giáo dục mầm non mới, nhiệt tình sáng tạo Các trò chơi cần nghiên cứu trước để dễ thực hiện, việc chuẩn bị dụng cụ đơn giản, tốn kém, đảm bảo vệ sinh, an tồn cho trẻ Các trò chơi thực nghiệm cần có tính gợi mở, hấp dẫn, phự hợp với lứa tuổi để kích thích tìm tòi khám phá trẻ, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, thao tác tư như: so sánh, phân tích - tổng hợp, óc phán đốn khả suy luận trẻ phát triển *Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý tác giả Phát huy hứng thú, mò, thích khám phá vật tượng xung quanh Hình thành cho trẻ số kỹ năng, thao tác thử nghiệm khám phá khoa học Trẻ ngày có kỹ quan sát tốt, biết suy đốn, phán đốn nhằm tìm kết xác Khơng khám phá góc khoa học hoạt động khoa họctrẻ khám phá, áp dụng phát nhiều điều qua môn học khác Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Hưng Nhân, ngày 25 tháng 03 năm 2018 Người nộp đơn Đỗ Thu Hà BÁO CÁO SÁNG KIẾN I THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Một số biện pháp tổ chức tốt trò chơi thực nghiệm giúp trẻ tuổi học tốt môn khám phá khoa học trường mầm non ” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Lĩnh vực phát triển Nhận thức Tác giả: Họ tên: Đỗ Thu Hà Giới tính: Nữ Ngày/tháng/năm sinh: 16/08/1981 Trình độ chun mơn: Đại học Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Phạm Kính Ân Điện thoại: 01645745084 Email: Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến : 100% Đơn vị áp dụng sáng kiến Tên đơn vị: Trường Mầm non Phạm Kính Ân Địa chỉ: Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Tháng năm 2017 II BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN 1.Tên sáng kiến: “Một số biện pháp tổ chức tốt trò chơi thực nghiệm giúp trẻ tuổi học tốt môn khám phá khoa học trường mầm non” 2.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển nhận thức Mô tả chất sáng kiến 3.1 Tình trạng giải pháp biết Nhắc đến “Trẻ mầm non khám phá khoa học”chắc hẳn người thấy ngạc nhiên tự hỏi trẻ mầm non có phải học sinh cấp II, III đâu mà khám phá khoa học Vì ln sẵn ý nghĩ khoa học cần đến nhiều tri thức phải sang tạo hoạt động, trũ chơi cho trẻ khám phá Thế nhưng, suy nghĩ theo hướng khoa học khám phá khoa học tìm hiểu kinh nghiệm sống hàng ngày dành cho trẻ mầm non Và thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em khơng phải kiến thức khoa học mà qua trẻ học cách tìm hiểu khoa học, biết suy đốn, phân tích nêu kết theo suy nghĩ nhận thấy khoa học q khó xa vời với trẻtrường mầm non trẻ khơng chăm sóc mà thực nhiều hoạt động khác ngày Trong hoạt động “khám phá khoa học” có ý nghĩa quan trọng việc phát triển nhận thức cho trẻ Hoạt động nhằm thể thích thú đam mê khám phá ni dưỡng tình yêu thiên nhiên trẻ kiến thúc khoa họctrẻ thu lượm Đồng thời thông qua hoạt động khám phá khoa học giúp cho trẻ dần hình thành phát triển kỹ quan sát, kỹ tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát đam mê tìm hiểu khoa học Để làm trò chơi thực nghiệm khơng thể thiếu để trẻ trải nghiệm giải tình cách sáng tạo tính mò bẩm sinh vốn xuất không ngừng sống hàng ngày, nhận quy luật trình sinh hoạt người Việc vừa mang lại niềm vui quan tâm khoa học cách tự nhiên, vừa chuẩn bị tảng suy nghĩ khoa học trở thành mục tiêu lớn ngành giáo dục khoa học mầm non Hơn nữa, điều giúp ích cho trẻ hình thành thái độ sống khoa học tự tìm phương pháp giải vấn đề cách sáng tạo Tuy nhiên trường mầm non nay, việc tổ chức hoạt động thử nghiệm giúp trẻ khám phá khoa học hạn chế Một mặt q trình thực thí nghiệm khám phá khoa học phức tạp nhiều thời gian, bên cạnh việc tìm tài liệu, sách báo hướng dẫn trò chơi thực nghiệm đơn giản gần gũi với trẻ chưa phong phú *Thuận lợi: Về sở vật chất nhà trường khang trang, đẹp đẽ, đầy đủ điều kiện để tổ chức hoạt động khám phá khoa học Bản thân giáo viên dạy giỏi cấp huyện nhiều năm có tâm huyết với nghề, ham học hỏi, ln cố gắng tìm tòi, sáng tạo giảng dạy để tìm biện pháp gây hứng thú cho trẻ hoạt động Ban giám hiệu tổ chuyên môn nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên mặt xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thân tập thể giáo viên, nhân viên đặc biệt quan tâm thường xuyên tới cô trẻ Trẻ độ tuổi, thông minh, nhanh nhẹn, có nề nếp Phụ huynh nhiệt tình ủng hộ lớp nguyên vật liệu theo thông báo giáo viên * Khó khăn: Phương pháp mà giáo viên sử dụng để tổ chức cho trẻ khám phá khoa học chủ yếu phương pháp trực quan dùng lời nên việc truyền thụ kiến thức khoa học trừu tượng cho trẻ gặp nhiều khó khăn Tài liệu, sách báo thí nghiệm khám phá khoa học cho trẻ hạn chế Số trẻ nam đơng số trẻ nữ nên hiếu động hoạt động Trẻ mẫu giáo dễ tiếp thu thường dễ quên kiến thức vừa học Từ lý trên, trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu lựa chọn đề tài:“Một số biện pháp tổ chức tốt trò chơi thực nghiệm giúp trẻ tuổi học tốt môn khám phá khoa học trường mầm non” 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị cơng nhận sáng kiến *Mục đích giải pháp Giúp trẻ khám phá khoa học thông qua trò chơi thực nghiệm Trẻ khám phá giác quan Bắt đầu hiểu thí nghiệm trở nên có chủ định sáng tạo việc khám phá Thường dành nhiều thời gian ý vào hoạt động mà trẻ thích Thích chơi theo nhóm trẻ thích trao đổi nhóm nhỏ Có thể làm số thí nghiệm hướng dẫn giải thích theo nhiều cách khác Bắt đầu đưa dự đốn dựa trẻ trải nghiệm Thích nghĩ lời giải thích quan sát được, thường thêm chi tiết tưởng tượng vào sự việc *Nội dung giải pháp Có thể nắm bắt khái niệm trừu tượng trẻ cần việc có thực để giải thích khái niệm Trẻ bắt đầu suy nghĩ lập kế hoạch cho hoạt động, chẳng hạn nghĩ việc gieo hạt trước trẻ thực hành động thực tế Chính vậy, trực tiếp thí nghiệm với vật mà học điều thích thú trẻ Từ tơi tiến hành số biện pháp sau : Khảo sát khả khám phá khoa học trẻ Để giúp cho việc xây dựng trò chơi thực nghiệm giúp trẻ khám phá khoa học hiệu quả, thực có chất lượng, đáp ứng tình hình thực tế lớp, phù hợp với khả học sinh lớp việc làm vô quan trọng Việc đánh giá xác thực trạng phát triển trẻ nhận thức giúp giáo viên hiểu rõ kiến thức, kỹ , thái độ học sinh lớp hoạt động khám phá khoa học Rồi từ giáo biên soạn, hệ thống hóa sáng tạo trò chơi thử nghiệm để tổ chức khám phá khoa học cho trẻ phù hợp, cô không cần coi trọng kiến thức thu mà cần ý tới cảm nhận trẻ tới cách khám phá nào? Bắt đầu từ tháng 9, lên kế hoạch khảo sát trẻ (Qua việc theo dõi hoạt động ngày trẻ, với việc tổ chức cho trẻ tham gia số hoạt động trải nghiệm khám phá khoa học để đánh giá trẻ ) bao gồm tiêu chí: Khả quan sát, khả so sánh, khả phân loại, khả giao tiếp, thao tác thực nghiệm, khả phán đoán, khả suy luận Xây dựng kế hoạch thực trò chơi thực nghiệm giúp trẻ khám phá khoa học theo chủ đề Trong nhiều năm công tác giảng dạy lớp mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi tơi ln tìm tòi tài liệu khám phá khoa học để tìm hiểu nghiên cứu thật kỹ nội dung khám phá khoa học mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi Nhằm giúp trẻ mẫu giáo yêu thích khám phá khoa học cách hiệu Để làm cần phải xác định xác mục đích, yêu cầu, cách thực nội dung khám phá khoa học từ đó, tơi sưu tầm, biên soạn sáng tạo trò chơi thực nghiệm thiết thực nhất, hiệu trẻ Các trò chơi thực nghiệm mà cô xây dựng, biên soạn cần cung cấp cho trẻ kiến thức khoa học đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với khả nhận thức trẻ, đồng thời kích thích tính ham hiểu biết tìm tòi trẻ Từ hứng thú trẻ, kết hợp với tượng xảy trò chơi thử nghiệm, trẻ cảm nhận vẻ đẹp giới xung quanh Từ đó, trẻ nảy sinh tình yêu thiên nhiên, có hành động tốt để bảo vệ vật nuôi, trồng Để phát triển niềm đam mê khoa học trẻ, tơi nên khuyến khích trẻ quan sát vật( tượng) xung quanh, hay để trẻ tự đặt câu hỏi gợi mở giúp trẻ tìm tòi câu trả lời Dựa vào đặc điểm khả nhận thức trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi kết khảo sát đầu đầu năm Tơi tìm hiểu nghiên cứu tài liệu khám phá khoa học nhà xuất giáo dục nhà xuất Hà Nội bao gồm: + Trẻ mầm non khám phá khoa học ( Viện nghiên cứu sư phạm TS Hồ Lam Hồng ) + Các hoạt động khám phá khoa học trẻ mầm non ( Trần Thị Ngọc Trâm Nguyễn Thị Nga Qua q trình nghiên cứu tài liệu, tơi nắm xác, đầy đủ nội dung, yêu cầu, cách tiến hành trò chơi thực nghiệm giúp trẻ tuổi khám phá khoa học Và tơi thực theo bảng kế hoạch xây dựng trò chơi thực nghiệm theo chủ đề sau: Stt Chủ đề Bản thân ( thử nghiệm) Nội dung thực - Khám phá số giác quan thể người Gia đình ( thử nghiệm) - Tổ chức hoạt động khám phá đồ vật, chất liệu Nghề nghiệp (3 thử nghiệm) - Khám phá nguyên vật liệu nghề Động vật ( thử nghiệm) Thực vật ( thử nghiệm) Tổ chức khám phá khoa học động vật, chuyển động - Khám phá khoa học thực vật Giao thơng Cho trẻ khám phá Các trò chơi thử nghiệm - Sờ ,ngửi ,nếm đoán tên đồ vật - Truyền tin - Bé khám phá thân - Cái nóng - Vật chìm vật - Cái nặng - Tại đồ vật lại nóng lên - Hỗn hợp cát, vơi, xi măng - Đất - Sự chuyển động cá - hát vật - Dấu chân vật cưng Hoa nở nào? - Chọn - Mầm rễ - Cây cần để lớn lên phát triển - Vui trái - Hoa đổi màu - Quan sát chồi non - Sờ, Ngửi đốn tên Đồ chơi chìm ( thả ( thử nghiệm) Nước mùa hè ( 10 thử nghiệm) nguyên lý chìm nổi, nguyên lý chuyển động Khám phá khoa học nước số tượng thiên nhiên, khơng khí, ánh sáng thuyền.) - Xe chạy nhanh chậm Sủi bóng nước nào? - Hút bắn nước - Thổi khơng khí vào nước - Nước dâng lên nào? - Làm trời nắng - Gió có từ đâu - Những đồ vật bay khơng bay - Những chong chóng - Ánh sáng - Các đám mây Việc nắm bắt nội dung, yêu cầu, cách tiến hành trò chơi thực nghiệm giúp tơi biên soạn sáng tạo thêm trò chơi thử nghiệm khám phá khoa học cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi lớp phù hợp với nội dung giáo dục, linh hoạt việc lồng ghép vào chủ đề tương ứng giúp trẻ đạt yêu cầu trình học môn khoa học Xây dựng môi trường lớp học gây hứng thú cho trẻ tham gia thực Môi trường lớp học đẹp sáng tạo giúp trẻ chơi, trẻ hoạt động tốt Bởi môi trường hoạt động vừa để thoả mãn nhu cầu vui chơi, giao tiếp, nhận thức, nhu cầu hoạt động trẻ, vừa tạo hội cho trẻ chơi hoạt động theo sở thích tích cực, độc lập, sáng tạo vận dụng kỹ học vào hoạt động khác, tình trình hoạt động Việc xây dựng mơi trường học vui chơi cho trẻ phương tiện, điều kiện giúp trẻ hình thành kỹ quan sát, phân tích, đam mê tìm hiểu khám phá Chính vậy, vào đầu năm học tơi ý đến việc xây dựng mơi trường lớp học, đặc biệt góc khám phá “Bé với thiên nhiên” nhằm giúp trẻ khơi dậy tính mò, óc sáng tạo, hiểu biết vật, tượng xung quanh giáo dục trẻ thái độ ứng xử đắn với thiên nhiên, với xã hội 10 Đối với góc chơi “Bé với thiên nhiên”, tơi thiết kế hình ảnh có màu sắc bắt mắt, nội dung sáng tạo, phù hợp, chứa đựng nội dung học tập, giúp trẻ hoạt động khám phá cách tích cực hiệu Góc chơi có nhiều hình ảnh kích thích tính tư tìm hiểu khám phá cho trẻ trình phát triển giúp trẻ hình thành hiểu biết sinh trưởng phát triển xanh Bảng pha màu giúp trẻ hiểu biết cách pha trộn màu sắc từ hai màu hay ba màu tạo màu mà trẻ yêu thích Hay hình ảnh mang tính chất giáo dục giúp trẻ có thái độ đắn với thiên nhiên vật xung quanh Để phát triển toàn diện nhận thức cho trẻ thơng qua góc chơi ngồi hình ảnh mang tính lý thuyết, giáo viên cần cho trẻ thực hành để trẻ trải nghiệm giải tình cách sáng tạo Trong hoạt động góc tơi thường xun chuẩn bị chu đáo đồ dùng để trẻ chơi tham gia hoạt động thực tế nhằm đem lại niềm vui cho trẻ, giúp trẻ phát triển tư duy, óc sáng tạo quan tâm đến khoa học cách tự nhiên Trò chơi : Trẻ chơi pha màu nước - Trẻ phối màu giấy Môi trường lớp học xây dựng sáng tạo hấp dẫn trẻ tích cực tham gia vào hoạt đọng khám phá, qua vốn hiểu biết cho trẻ giới xung quanh, phát huy khả tư sáng tạo Trẻ lớp tơi ln mò, tự đặt câu hởi vật, tượng xung quanh với bạn, cô người lớn Các cháu biết tự tìm hiểu điều trẻ chưa biết Sưu tầm, sáng tạo cho trẻ thực nghiệm tổ chức có hiệu Thiên nhiên bao la rộng lớn hành tinh đầy ắp bí mật khơi dậy trí tưởng tượng trẻ thơ, để khơi dậy cho trẻ niềm đam mê khám phá khoa học giáo viên cần ý tới cảm nhận trẻ cách trẻ khám phá để ni dưỡng tình u thiên nhiên trẻ kiến thức trẻ thu lượm Bản thân người yêu thích mơn khám phá nên tơi đồng nghiệp sưu tầm, sáng tạo trò chơi thực nghiệm, đặc biệt trò chơi thực nghiệm giúp trẻ phát triển lành mạnh thể chất tình yêu, hiểu biết vật tượng, lòng nhân khả 11 tìm hiểu mơi trường xung quanh Khi sáng tạo trò chơi thực nghiệm giúp trẻ khám phá khoa học, lưu ý đến yêu cầu trò chơi thử nghiệm như: thử nghiệm tiến hành phải có thay đổi rõ ràng để giúp trẻ dễ nhận biết Thử nghiệm khơng đòi hỏi điều kiện đặc biệt, dễ thực hiện, tượng diễn sống Những thử nghiệm không gây thiệt hại cho vật làm thử nghiệm ( Ví dụ : Làm chết cây, chết vật) Khơng chọn thử nghiệm có thời gian lâu trẻ dễ quên xảy ban đầu Phải đảm bảo an toàn cho trẻ q trình thử nghiệm (an tồn dụng cụ, vật liệu Tôi đồng nghiệp, tổ chuyên môn khối 4-5 tuổi họp bàn tổ chức số trò chơi thực nghiệm dựa theo bảng xây dựng kế hoạch chủ đề từ đầu năm học, giúp giáo viên dễ dàng lựa chọn đề tài, chuẩn bị đồ dùng tổ chức hoạt động có hiệu Cụ thể sáng tạo tổ chức số trò chơi thực nghiệm giúp trẻ khám phá khoa học theo chủ đề sau: 4.1.Chủ đề : Bản thân VD : Trò chơi thử nghiệm : Truyền tin * Mục đích: - Trẻ biết tác dụng giác quan thơng qua trò chơi - Trẻ biết phối hợp ăn ý với bạn nhóm * Chuẩn bị: - bóng bay - Một số tranh giác quan * Cách tiến hành: Cho trẻ đầu hàng lên nhìn tranh giác quan hàng truyền tin cách áp sát bóng bay vào tai bạn đứng thứ hai trẻ cuối Trẻ cuối đốn tên giác quan tranh mà u cầu * Giải thích kết luận: Quả bóng bay thổi to lên có khí bên Vì áp tai vào bóng bay nghe tiếng vang người nói bên vọng sang 12 4.2 Chủ đề : Gia đình VD: Trò chơi thử nghiệm : Vật chìm vật * Mục đích: Trau dồi óc quan sát, khả nang dự đoán phân loại, giúp trẻ nhận biết chất liệu nổi- chìm nước * Chuẩn bị: - thùng đựng đầy nước - thìa inox ( sắt, nhôm ), đĩa sứ, đĩa inox - cỏi thìa nhựa, đĩa nhựa * Cách tiến hành: Cho trẻ đốn đồ dùng chìm gắn kết vào bảng dự dự đốn kết Cơ cho trẻ thả đồ dùng vào nước Trẻ nêu nhận xét giải thích lí đồ dùng làm chất liệu inox,sắt, nhơm, sứ lại chìm xuống nước, đồ dùng làm nhựa mặt nước Sau cho trẻ gắn kết vào bảng * Giải thích kết luận: Từ thí nghiệm cho thấy vật làm chất liệu sắt, inox, nhơm, sứ có trọng lượng nặng nên chìm xuống nước, đồ vật làm chất liệu nhựa có trọng lượng nhẹ nên mặt nước 4.3.Chủ đề : Nghề nghiệp VD: Trò chơi thử nghiệm : Hỗn hợp cát, vôi, xi măng * Mục đích Trẻ nhận biết khác nguyên vật liệu thay đổi trộn nguyên vật liệu lại với Nhận thay đổi đổ nước vào trộn thành hỗn hợp chất nhão Biết nguyên vật liệu dùng để xây nhà * Chuẩn bị Một cát, vơi, xi măng đựng hộp Xô đựng nước sạch, cốc múc nước 13 Khay đựng, bay nhỏ, xẻng nhỏ Giấy nilông để nguyên vật liệu * Cách tiến hành: Giáo viên cho trẻ quan sát loại nguyên vật liệu, sờ nêu nhận xét Sau cho trẻ trộn nguyên liệu nêu nhận xét khác biệt sau trộn Trẻ sờ nêu cảm nhận nguyên vật liệu Trẻ trộn nguyên vật liệu nêu nhận xét Cho nước vào dùng bay trộn đến nhuyễn hỗn hợp tạo thành hợp chất nhão Trẻ cho nước vào trôn nguyên vật liệu nêu khác biệt Trẻ quan sát giải thích * Giải thích kết luận: Các nguyên liệu cát, vôi, xi măng trộn vào nước kết dính lại với để tạo thành hợp chất nhão, có tác dụng kết nối viên gạch lại với để tạo thành đồ vật theo ý muốn, trang trí thành tranh 4.4 Chủ đề: động vật VD: Trò chơi thử nghiệm : Bóng hình vật * Mục đích : Trẻ nhận biết ánh sáng bóng tối, hình tạo ánh sáng bóng tối kết hợp với hoạt động từ ngón tay Rèn luyện khéo léo nhỏ ngón tay * Chuẩn bị: Khoảng trống không gian tường Bóng đèn chiếu ánh sáng lên tường * Cách tiến hành : Cô chiếu ánh sáng lên tường dùng ngón tay tạo thành bóng hình vật Cơ giáo động đậy ngón tay hình vật thêm sinh động Cho trẻ tạo thành hình bóng vật thi xem bạn tạo thành nhiều hình vật 14 * Giải thích kết luận Ánh sáng vào bóng tối chiếu lên tường khoảng khơng gian tạo bóng hình vật ánh sáng chiếu lên Kích thước vật phóng to đưa sát vào bóng đèn, nhỏ đưa gần tường xa bóng đèn 4.5 Chủ đề : Thực vật VD: Trò chơi thực nghiệm : Hoa nở nào? * Mục đích: Trẻ sử dụng khéo léo đôi bàn tay để gấp hoa giấy thành nụ hoa Trẻ biết trình hoa nở: Từ nụ thành hoa * Chuẩn bị: Chậu đựng nước Hoa giấy kiểu, màu * Cách tiến hành Trẻ tạo nhóm lấy hoa giấy gấp, xếp thành nụ hoa thả vào chậu nước xem có tượng xảy Trẻ thả nụ hoa gấp quan sát hoa nở nào? *Giải thích kết luận: Nụ hoa làm giấy thả xuống nước, đợi thời gian ngắn nước ngấm vào làm cánh hoa bung giống nụ hoa nở thành hoa 4.6 Chủ đề: Phương tiện giao thơng VD: Trò chơi thử nghiệm : Đồ chơi chìm * Mục đích: Giúp trẻ nhận biết phân biệt đồ chơi chìm mặt nước Nhận biết có đồ chơi chìm mặt nước tùy thuộc vào chất liệu khác * Chuẩn bị: Chậu đựng nước 15 Thuyền gấp giấy, ô ( xe máy, xe đạp, xích lơ…) làm sắt * Cách tiến hành: Cho trẻ ngồi thành nhóm thả đồ chơi xuống chậu nước xem có điều xảy đồ chơi gặp nước Cho trẻ nêu ý kiến tượng trẻ vừa quan sát * Giải thích kết luận: Những đồ chơi làm sắt có trọng lượng nặng nên thả vào nước bị chìm xuống Cũng đồ chơi làm chất liệu giấy có trọng lượng nhẹ nên thả vào nước mặt nước thời gian 4.7 Chủ đề “Nước mùa hè ” ( Các tượng thiên nhiên, khơng khí, ánh sáng…) VD: Trò chơi thử nghiệm : Những đồ vật bay khơng bay * Mục đích: Giúp trẻ nhận biết phân biệt thứ gió thổi bay có thứ gió thổi khơng bay Nhận biết có đồ vật bay không bay tùy thuộc vào chất liệu khác *Chuẩn bị: Quạt trần, quạt nan, quạt mo, quạt giấy Các đồ dùng khác nhau: Giấy màu, vải mỏng, kẹp ghim, kéo, xắc xô *Cách tiến hành: Đặt đồ vật bàn, cho trẻ quan sát đoán “ Vật bay không bay mở quạt thổi ” Trẻ nêu ý kiến cá nhân giải thích lý sao? Cô mở quạt quan sát xem vật bay khơng bay Trẻ lí giải tượng * Giải thích kết luận: Những vật thường bay gặp gió vật nhẹ giấy, vải Cũng vật kẹp ghim, kéo… làm từ sắt nặng nên gặp gió khơng bay 16 Phối kết hợp với phụ huynh để giúp thực hành thí nghiệm khám phá khoa học đạt kết cao Để giúp trẻ phát triển tồn diện việc phối kết hợp nhà trường gia đình việc quan trọng Chính giáo viên cần phải trao đổi thường xuyên việc học tập vui chơi trẻ tới bậc phụ huynh, để việc học trẻ tốt đến trường nhà Ngay từ đầu năm học tơi xây dựng nội dung tun truyền tới bậc phụ huynh giúp thực hành thí nghiệm khám phá đạt kết cao nội dung thể sau: * Nội dung: Thông báo chủ đề học để bậc phụ huynh nắm Lên kế hoạch trước nội dung khám phá chủ đề Vận động phụ huynh đóng góp nguyên liệu: vỏ hộp, chai lọ, xi măng, cát…để thí nghiệm trẻ phong phú Phụ huynh cần quan tâm, giải thích làm nhà với trẻ trẻ có yêu cầu với thí nghiệm khó * Hình thức: Thơng báo qua góc tuyên truyền lớp Gửi nội dung kế hoạch khám phá khoa học qua tin nhắn tới phụ huynh để bậc phụ huynh nắm bắt Trao đổi trực tiếp với bậc phụ huynh đón, trả trẻ để phụ huynh hiểu nội dung yêu cầu thực chủ đề Sau thực biện pháp nhà trường với phụ huynh đạt kết sau: 100% phụ huynh quan tâm ủng hộ kế hoạch giáo viên lớp Rất nhiều phụ huynh phấn khởi thấy trẻ tham gia thử nghiệm khám phá khoa học Nhiều phụ huynh trẻ thực thí nghiệm nhà: truyền tin, hoa nở nào, khám phá vật chìm, 17 Phụ huynh ủng hộ nhiệt tình nguyên vật liệu để phục vụ cho hoạt động khám phá khoa học trẻ lớp Nhờ có kết hợp chặt chẽ giáo viên phụ huynh mà hoạt động khám phá trẻ trở nên phong phú hấp dẫn hơn, từ mà tiết học trẻ đạt kết cao trẻ hứng thú sôi học 3.3 Khả áp dụng giải pháp Sau nhiều lần thử nghiệm giải pháp vào lớp 4-5 tuổi lớp dạy thấy kết đạt mong muốn Tôi mạnh dạn đưa giải pháp vào áp dụng giảng dạy lớp -5 tuổi trường mầm non Phạm Kính Ân - đơn vị nơi tơi cơng tác Sau thời gian áp dụng thấy kết thể trẻ tăng lên rõ rệt, trẻ lớp hứng thú hăng say học tập Đây kết cho thêm tự tin phương pháp hướng Vì tơi tơi trao đổi biện pháp với chị em đồng nghiệp khối khối khác áp dụng giải pháp giúp cho chuyên môn tập thể giáo viên trường vững vững phương pháp mới, tạo hội cho học sinh phát triển toàn diện hợn, giúp cho chị em đồng nghiệp thực giải pháp đạt kết tốt Trường coi chuyên đề giảng dạy đưa tổ chuyên môn hội đồng chun mơn nhà trường tham gia góp ý để hồn thiện công tác giảng dạy 3.4 Hiệu lợi ích thu giải pháp Bản thân tơi thiết nghĩ đơn vị trường học thưc sáng kiến để nâng cao chất lượng hoạt động khám pha khoa học Phát huy hứng thú, mò, thích khám phá vật tượng xung quanh Hình thành cho trẻ số kỹ năng, thao tác thử nghiệm khám phá khoa học Trẻ ngày có kỹ quan sát tốt, biết suy đốn, phán đốn nhằm tìm kết xác 18 Khơng khám phá góc khoa học hoạt động khoa họctrẻ khám phá, áp dụng phát nhiều điều qua môn học khác Sau thời gian tiến hành tổ chức trò chơi thực nghiệm khám phá khoa học cho trẻ MGN 4-5 lớp B1 - Trường mầm non Phạm Kính Ân kết đạt sau: Tôi cho trẻ thực 40 trò chơi thử nghiệm đó: Số lượng trò chơi thử Số lượng trò chơi thửnghiệm đạt kết Chủ đề Bản thân Gia đình Thế giới thực vật Thế giới động vật Nghề nghiệp Phương tiện giao nghiệm thực cao thông Nước mùa hè 12 10 3.5 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Khi tiến hành tổ chức trò chơi thực nghiệm cho trẻ 4-5 tuổi khám phá khoa học cần phải đáp ứng yếu tố sau: Giáo viên phụ trách phải có trình độ chun mơn vững vàng, nắm bắt chương trình giáo dục mầm non mới, nhiệt tình sáng tạo Các trò chơi cần nghiên cứu trước để dễ thực hiện, việc chuẩn bị dụng cụ đơn giản, tốn kém, đảm bảo vệ sinh, an tồn cho trẻ Các trò chơi thực nghiệm cần có tính gợi mở, hấp dẫn, phự hợp với lứa tuổi để kích thích tìm tòi khám phá trẻ, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, thao tác tư như: so sánh, phân tích - tổng hợp, óc phán đốn khả suy luận trẻ phát triển Qua hoạt động trẻ trải nghiệm tự phát đặc điểm, mối quan hệ vật tượng xung quanh, tiếp thu kiến thức khoa học dễ dàng 19 Thường xuyên sưu tầm, sáng tạo trò chơi thực nghiệm khám phá khoa học phù hợp với chủ đề học trẻ Khi tổ chức trò chơi thực nghiệm khám phá khoa học trẻ phải chơi 1- lần chủ đề, tránh trùng lặp nhiều gây nhàm chán trẻ Giáo viên tổ chức trò chơi thực nghiệm khám phá khoa học cho trẻ tiết học tiết học Phối kết hợp, trao đổi tình hình học tập trẻ thường xuyên với bậc phụ huynh để trẻ phát triển cách tốt lớp nhà Cam kết không chép không vi phạm quyền Tôi xin cam đoan sáng kiến "Một số biện pháp tổ chức tốt trò chơi thực nghiệm giúp trẻ tuổi học tốt môn khám phá khoa học trường mầm non" nghiên cứu qua thực tế giảng dạy, qua tài liệu học hỏi chị em đồng nghiệp Nếu xảy tranh chấp quyền sở hữu nội dung sáng kiến tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo sở GD&ĐT Thái Bình Trên sáng kiến kinh nghiệm tôi, mong tổ chuyên môn, cấp lãnh đạo đóng góp thêm nhiều ý kiến, ý tưởng để sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu cao Tôi xin chân thành cảm ơn ! Cơ quan, đơn vị áp dụng sáng kiến Hưng Nhân, ngày 25 tháng năm 2018 Tác giả sáng kiến Đỗ Thu Hà 20 ... pháp tổ chức tốt trò chơi thực nghiệm giúp trẻ – tuổi học tốt môn khám phá khoa học trường mầm non 3.2 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến *Mục đích giải pháp Giúp trẻ khám phá khoa học. .. KIẾN 1.Tên sáng kiến: Một số biện pháp tổ chức tốt trò chơi thực nghiệm giúp trẻ – tuổi học tốt môn khám phá khoa học trường mầm non 2.Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực phát triển nhận thức... cách tốt lớp nhà Cam kết không chép không vi phạm quyền Tôi xin cam đoan sáng kiến "Một số biện pháp tổ chức tốt trò chơi thực nghiệm giúp trẻ – tuổi học tốt môn khám phá khoa học trường mầm non"
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp tổ chức tốt các trò chơi thực nghiệm giúp trẻ 4 – 5 tuổi học tốt môn khám phá khoa học tại trường mầm non, Một số biện pháp tổ chức tốt các trò chơi thực nghiệm giúp trẻ 4 – 5 tuổi học tốt môn khám phá khoa học tại trường mầm non

Từ khóa liên quan