KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI HAI TRẠI BÒ THUỘC XÃ TÂN THẠNH TÂY HUYỆN CỦ CHI – TP. HCM

75 245 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2018, 11:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** LÊ HUỲNH TRÚC NHƯ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHĨM GIỐNG BỊ SỮA TẠI HAI TRẠI BÒ THUỘC XÃ TÂN THẠNH TÂY HUYỆN CỦ CHI – TP HCM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn THS NGUYỄN KIM CƯƠNG THẦY ĐOÀN TRẦN VĨNH KHÁNH Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lê Huỳnh Trúc Như Tên khóa luận “Khảo sát khả sản xuất nhóm giống bò sữa hai trại bò thuộc Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi – TP HCM” Đã hoàn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày … ……… Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Kim Cương ii LỜI CẢM ƠN Chúng chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y Văn Phòng Khoa Chăn Ni Thú Y Q Thầy Cơ Trường Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đã tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng tơi suốt khóa học Hai hộ Chăn Ni Bò Sữa Huyện Củ Chi cho phép thực đề tài Tồn thể anh chị em cơng nhân Bác Sĩ Thú Y phụ trách trại giúp đỡ, tạo điều kiện để hồn thành đề tài Thành kính ghi ơn cha mẹ Kính dâng lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ dạy dỗ, nuôi nấng chúng nên người Xin chân thành tri ân Thầy Nguyễn Kim Cương thầy Đồn Trần Vĩnh Khánh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin cảm ơn Xin cảm ơn tất bạn bè lớp quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực khóa luận Lê Huỳnh Trúc Như iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát khả sản xuất nhóm giống bò sữa hai trại bò thuộc Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi – TP HCM” thực Ấp I, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh thời gian từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2012 Khảo sát 91 bò sản xuất số tiêu, kết thu được: Khả sinh sản: Tuổi phối giống lần đầu hệ số phối thấp nhóm F2 (16,66 tháng - 2,66 lần) thời gian phối giống lại sau sinh khoảng cách hai lứa đẻ sớm lại nhóm F1 (105,00 ngày - 450,00 ngày) Khả sản xuất sữa: Sản lượng sữa trại cao nhóm F2 (3.973,17 kg/con/chu kỳ) sản lượng sữa trại cao lại nhóm F1 (4.450,49 kg/con/chu kỳ) Tiêu tốn thức ăn: Tiêu tốn vật chất khô tổng thể trại thấp nhóm F2 (992,10 - 1.469,50 g/kg sữa), tiêu tốn lượng tổng thể trại thấp nhóm F2 (2.900,90 Kcal/kg sữa) trại lại nhóm F1 (2.727,50 Kcal/kg sữa) Và tiêu tốn đạm tổng thể trại cao trại tương đối nhóm giống trại Sơ giá thành sản xuất 1kg sữa: Chi phí sản xuất 1kg sữa trại 6.641 đồng/kg sữa Chi phí sản xuất 1kg sữa trại 6.173 đồng/kg sữa iv MỤC LỤC TRANG Tựa trang i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tình hình chăn ni bò sữa giới 2.2 Tổng quan tình hình chăn ni bò sữa Việt Nam 2.3 Tổng quan trại 2.3.1 Vị trí địa lý 2.3.2 Điều kiện khí hậu 2.3.3 Chuồng trại 2.3.4 Nhân công, lao động kỹ thuật viên trại 2.3.5 Thức ăn trại 2.3.5.1 Thức ăn hỗn hợp 2.3.5.2 Thức ăn thô số phụ phẩm 2.4 Tổng quan số giống bò cho sữa thường ni Việt Nam 2.4.1 Bò Holstein Friesian (HF) 2.4.2 Bò Jersey v 2.4.3 Bò Red Sindhi 2.4.4 Bò Brown Swiss 10 2.4.5 Bò Sahiwal 10 2.4.6 Nhóm bò lai Holstein Friesian F1, F2, F3 10 2.5 Tổng quan số giống cỏ 11 2.5.1 Cỏ voi 11 2.5.2 Cỏ sả 11 2.5.3 Cỏ ruzi 11 2.5.4 Cỏ lông tây 11 2.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến suất sữa 12 2.6.1 Yếu tố di truyền 12 2.6.2 Dinh dưỡng 12 2.6.3 Nhu cầu nước uống 13 2.6.4 Môi trường 13 2.6.5 Kỹ thuật chăm sóc quản lý, vệ sinh chuồng trại 13 2.6.6 Công tác thú y 13 2.6.7 Tuổi phối giống lần đầu, tuổi mang thai lần đầu 14 2.6.8 Thể trạng gia súc 14 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 15 3.1 Thời gian địa điểm 15 3.2 Đối tượng nghiên cứu 15 3.3 Nội dung 15 3.4 Phương pháp tiến hành 15 3.5 Các tiêu khảo sát 15 3.5.1 Trọng lượng gia súc thời gian khảo sát 16 3.5.2 Khả sinh sản 16 3.5.2.1 Tuổi phối giống lần đầu (tháng) 16 3.5.2.2 Tuổi đẻ lứa đầu (tháng) 16 3.5.2.3 Hệ số phối (lần) 16 vi 3.5.2.4 Thời gian phối lại sau sinh (ngày) 16 3.5.2.5 Khoảng cách hai lứa đẻ (ngày) 16 3.5.2.6 Tỷ lệ bê sống, chết sau sinh (%) 16 3.5.2.7 Tỷ lệ bê đực, (%) 16 3.5.3 Khả sản xuất sữa 16 3.5.3.1 Sản lượng sữa theo tháng 16 3.5.3.2 Sản lượng sữa toàn kỳ 16 3.5.4 Tiêu tốn thức ăn 17 3.5.4.1 Tiêu tốn vật chất thô tổng thể (g/kg sữa) 17 3.5.4.2 Tiêu tốn lượng tổng thể (Kcal/kg sữa) 17 3.5.4.3 Tiêu tốn đạm tổng thể (g/kg sữa) 17 3.6 Sơ giá thành sản xuất 1kg sữa chăn nuôi 18 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 18 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Tổng đàn cấu giống 19 4.2 Trọng lượng gia súc thời gian khảo sát 19 4.3 Khả sinh sản 21 4.3.1 Tuổi phối giống lần đầu 21 4.3.2 Tuổi đẻ lứa đầu 22 4.3.3 Hệ số phối 24 4.3.4 Thời gian phối lại sau sinh (ngày) 25 4.3.5 Khoảng cách hai lứa đẻ 27 4.3.6 Tỷ lệ bê đực, tỷ lệ bê chết sau sinh 28 4.4 Khả sản xuất sữa 29 4.4.1 Sản lượng sữa theo tháng 29 4.4.2 Sản lượng sữa toàn kỳ 329 4.5 Tiêu tốn thức ăn 34 4.5.1 Tiêu tốn vật chất khô tổng thể (g/ kg sữa) 36 4.5.2 Tiêu tốn lượng tổng thể (Kcal/ kg sữa) 40 vii 4.5.3 Tiêu tốn đạm tổng thể (g/ kg sữa) 43 4.6 Sơ giá trành sản xuất kg sữa chăn nuôi 46 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 53 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên văn Nghĩa tiếng việt CK Chu kỳ CF Crude Fiber Xơ thô CP Crude Protein Protein thô CV Coefficient of variation Hệ số biến dị DM Dry Matter Vật chất khô FAO Food and Agriculture Organization HF Holstein Friesian KS Khảo sát ME Metabolizable Energy Năng lượng trao đổi SD Standard Deviation Độ lệch tiêu chuẩn SLSTK Sản lượng sữa toàn kỳ TTDTT Tiêu tốn đạm tổng thể TTNLTT Tiêu tốn lượng tổng thể TTVCKTT Tiêu tốn vật chất khơ tổng thể X Trung bình ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Sản lượng sữa số loài giới năm 2009 Bảng 2.2 Mười nước đứng đầu sản xuất sữa năm 2009 Bảng 2.3 Số lượng bò sữa, sản lượng sữa Việt Nam 2001 - 2009 Bảng 2.4 Thành phần hóa học, dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp C40 1kg Bảng 2.5 Thành phần hóa học, dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp DC4050 1kg Bảng 2.6 Thành phần hóa học, dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp DC4050 P 1kg Bảng 2.7 Thành phần sữa giống bò 12 Bảng 3.1 Diễn biến suất sữa chu kỳ bò HF 17 Bảng 4.1 Cơ cấu giống đàn bò khảo sát 19 Bảng 4.2 Trọng lượng đàn bò khảo sát 20 Bảng 4.3 Trọng lượng bò số tác giả khảo sát gần (kg) 20 Bảng 4.4 Tuổi phối giống lần đầu đàn bò khảo sát 21 Bảng 4.5 Tuổi phối giống lần đầu bò số tác giả khảo sát gần 22 Bảng 4.6 Tuổi đẻ lứa đầu đàn bò khảo sát 23 Bảng 4.7 Tuổi đẻ lứa đầu bò số tác giả khảo sát gần 23 Bảng 4.8 Hệ số phối đàn bò khảo sát 24 Bảng 4.9 Hệ số phối bò số tác giả khảo sát gần 25 Bảng 4.10 Thời gian phối lại sau sinh đàn bò khảo sát 26 Bảng 4.11 Thời gian phối lại sau sinh bò số tác giả khảo sát gần đây26 Bảng 4.12 Khoảng cách hai lứa đẻ đàn bò khảo sát 27 Bảng 4.13 Khoảng cách hai lứa đẻ bò số tác giả khảo sát gần 28 Bảng 4.14 Tỷ lệ bê đực tỷ lệ bê chết sau sinh đàn bò khảo sát 29 Bảng 4.15 Sản lượng sữa trung bình ngày trại 30 Bảng 4.16 Sản lượng sữa trung bình ngày trại 31 Bảng 4.17 Sản lượng sữa toàn kỳ trại 32 Bảng 4.18 Sản lượng sữa toàn kỳ trại 313 x 5.2 Đề nghị Sau khảo sát 91 cá thể thuộc hai trại chăn nuôi, khả sinh sản khả sản xuất, chúng tơi có số đề nghị: Tiếp tục khảo sát phạm vi rộng thời gian lâu để đánh giá xác khả sản xuất sinh sản nhóm giống từ chọn lọc giống tốt cho đàn Trong công tác quản lý chọn lọc giống nên mạnh dạn loại thải giống già, sức sản xuất Đầu tư vào đồng cỏ phân bón hệ thống nước tưới để bảo đảm đủ thức ăn thô xanh cho gia súc, đồng thời nên giữ ổn định phần ăn hàng ngày gia súc không nên thay đổi thường xuyên 4.Tăng cường việc kiểm sốt, quản lý, theo dõi tình hình sinh sản sản xuất đàn bò để kịp thời phát điều trị mầm bệnh 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Đinh Văn Cải, Hồ Quế Anh Nguyễn Văn Trí, 2005 Ảnh hưởng stress nhiệt bò lai hướng sữa bò Hà Lan (Holstein Friesian) nhập nội ni khu vựa phía Nam Tạp chí chăn ni số 10/2005 Nguyễn Thanh Chiêu, 2009 Khảo sát khả sản xuất đàn bò nhập từ trại Chokchai, Thái Lan ni trại Delta Hóc Mơn TP Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Văn Chính, 2010 Giáo trình thống kê sinh học hướng dẩn thực tập phần mềm thống kê Minitab13.0 for windows Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thị Dân, Dương Nguyên Khang, 2006 Sinh lý vật nuôi Nhà xuất Nông Nghiệp Châu Châu Hồng Chăn ni thú nhai lại dành cho lớp bác sĩ thú y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất nông nghiệp Vũ Khắc Linh, 2005 Điều tra thực trạng chăn nuôi khả sản xuất đàn bò sữa laiHolstein Friesian thị xã Thủ Dầu Một Tĩnh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Phùng Quốc Quảng, Nguyễn Xn Trạch, 2003 Thức ăn ni dưỡng bò sữa Nhà xuất Nông Nghiệp Phạm Ngọc Thiệp Nguyễn Xuân Trạch, 2002 Sức sản xuất sữa bò Holstein Friesian ni Lâm Đồng Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, Tập 2, Số 5/2004 Trang 367-369 10 Phạm Ngọc Thiệp, Nguyễn Xuân Trạch, 2004 Khả sinh trưởng sinh sản bò Holstein Friesian ni Lâm Đồng Tạp chí Khoa họcKỹ thuật nông nghiệp, ĐHNN1, Tập 2, Số 1/2004 Trang 44-47 51 11 Nguyễn văn Thủy, 2006 Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung urea phần lên khả sản xuất sữa đàn bò lai Holstein Friesian Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 12 Phan Văn Trung, 2005 Khảo sát khả sản xuất đàn bò sữa xí nghiệp chăn ni Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 13 Lê Minh Vân, 2000 Khảo sát khả sản xuất đàn bò sữa lai 1/2 Holstein Friesian, 3/4 Holstein Friesian, 7/8 Holstein Friesian Huyện Long Thành, Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 14 Hà Quốc Việt, 2006 Khảo sát hiệu kinh tế kỹ thuật chăn ni bò sữa số trại bò khu vực TP Hồ Chí Minh Bình Dương Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh II Tài liệu từ Internet 15 Đỗ Kim Tun - Cục Chăn Ni, 2009 Tình hình phát triển chăn ni bò sữa Việt Nam 2001-2009 dự báo 2010 – 2020 16 Nguyễn Đăng Vang Đỗ Kim Tuyên - Cục Chăn Nuôi, 2006 Một số nét tình hình sản xuất sữa Canada 17 Viện Khoa Học Lương Thực Việt Nam Tình hình chăn ni giới khu vực 52 PHỤ LỤC Phụ bảng 4.2: Bảng ANOVA sản lượng sữa tồn kỳ đàn bò khảo sát One-way ANOVA: tltb versus giống Source DF SS MS F P giống 942 471 1.12 0.331 Error 88 37046 421 Total 90 37988 S = 20.52 R-Sq = 2.48% R-Sq(adj) = 0.26% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 15 424.20 21.12 ( * ) 44 432.48 20.82 ( * ) 32 433.28 19.81 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 420.0 427.0 434.0 441.0 Pooled StDev = 20.52 Phụ bảng 4.4: Bảng ANOVA tuổi phối giống lần đầu đàn bò khảo sát One-way ANOVA: tpgld versus giống Source DF SS MS F P 2.20 0.117 giống 8.40 4.20 Error 88 168.36 1.91 Total 90 176.76 S = 1.383 R-Sq = 4.75% R-Sq(adj) = 2.59% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 15 17.500 1.852 ( -* -) 53 44 16.659 1.175 ( -* -) 32 16.719 1.402 ( * -) -+ -+ -+ -+ -16.50 17.00 17.50 18.00 Pooled StDev = 1.383 Phụ bảng 4.6: Bảng ANOVA tuổi đẻ lứa đầu đàn bò khảo sát One-way ANOVA: tdld versus giống Source DF SS MS F P 3.72 0.028 giống 16.08 8.04 Error 88 190.31 2.16 Total 90 206.38 S = 1.471 R-Sq = 7.79% R-Sq(adj) = 5.69% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 15 29.133 1.727 ( * -) 44 27.966 1.173 ( * ) 32 28.063 1.698 ( * -) -+ -+ -+ -+ -27.60 28.20 28.80 29.40 Pooled StDev = 1.471 Phụ bảng 4.8: Bảng ANOVA hệ số phối đàn bò khảo sát One-way ANOVA: hsp versus giống Source DF SS MS F P 0.38 0.685 giống 0.672 0.336 Error 88 77.861 0.885 Total 90 78.533 S = 0.9406 R-Sq = 0.86% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev 54 Level N Mean StDev 15 2.9000 0.8904 -+ -+ -+ -+ 44 2.6591 0.9135 ( -* ) 32 2.6875 0.9980 ( * ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2.40 2.70 3.00 3.30 Pooled StDev = 0.9406 Phụ bảng 4.10: Bảng ANOVA thời gian phối giống lại sau sinh đàn bò khảo sát One-way ANOVA: tgplss versus G1 Source DF SS MS F P 847 424 0.74 0.479 Error 75 42797 571 Total 77 43645 G1 S = 23.89 R-Sq = 1.94% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 13 105.00 16.20 ( -* ) 39 112.95 25.15 26 107.31 24.99 ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -96.0 104.0 112.0 120.0 Pooled StDev = 23.89 Phụ bảng 4.12: Bảng ANOVA khoảng cách hai lứa đẻ đàn bò khảo sát One-way ANOVA: kc2ld versus G2 Source G2 DF SS MS F P 0.16 0.849 340 170 Error 67 69538 1038 Total 69 69879 55 S = 32.22 R-Sq = 0.49% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 12 450.00 25.58 ( * ) 34 454.41 34.94 24 450.00 30.96 ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ 440 450 460 Pooled StDev = 32.22 Phụ bảng 4.15: Bảng ANOVA sản lượng sữa ngày trại Two-way ANOVA: SLSTB1 versus G, TH Source DF SS MS F P G 9.522 4.7612 2.74 0.091 TH 105.908 11.7676 6.77 0.000 Error 18 31.279 1.7377 Total 29 146.710 S = 1.318 R-Sq = 78.68% R-Sq(adj) = 65.65% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev G Mean A 11.586 B 12.940 C 12.032 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 11.20 12.00 12.80 13.60 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev TH Mean 11.6067 13.1533 14.8667 -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) ( -* ) 56 470 14.4100 ( * -) 14.2900 ( -* ) 12.0400 11.6400 10.9100 10.1000 10 8.8433 ( -* ) ( * -) ( * -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -7.5 10.0 12.5 15.0 Phụ bảng 4.16: Bảng ANOVA sản lượng sữa ngày trại Two-way ANOVA: SLSTB2 versus G, TH Source DF SS MS F P G 12.696 6.3481 9.06 0.002 TH 94.207 10.4675 14.95 0.000 0.7004 Error 18 12.607 Total 29 119.510 S = 0.8369 R-Sq = 89.45% R-Sq(adj) = 83.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev G Mean -+ -+ -+ -+ A 13.833 ( -* -) B 12.240 C 13.071 ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -11.90 12.60 13.30 14.00 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev TH Mean 10.5967 11.9167 13.2967 15.5100 16.1467 14.7600 12.6400 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * -) ( -* ) ( * ) ( * ) ( * ) 57 12.6900 11.7167 10 11.2067 ( * -) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 10.0 12.0 14.0 16.0 Phụ bảng 4.17: Bảng ANOVA sản lượng sữa toàn kỳ trại One-way ANOVA: slstk1 versus giong1 Source giong1 Error Total DF 49 51 S = 728.0 Level N 30 14 SS 729775 25965808 26695583 MS 364888 529914 R-Sq = 2.73% Mean 3692.5 3973.2 3763.4 StDev 795.6 726.8 691.5 F 0.69 P 0.507 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 3300 3600 3900 4200 Pooled StDev = 728.0 Phụ bảng 4.18: Bảng ANOVA sản lượng sữa toàn kỳ trại One-way ANOVA: slstk2 versus giong2 Source giong2 Error Total DF 31 33 S = 749.6 Level N 13 16 SS 854949 17419027 18273976 MS 427475 561904 R-Sq = 4.68% Mean 4450.8 3978.1 4184.8 StDev 847.1 777.4 697.5 F 0.76 P 0.476 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -3600 4000 4400 4800 Pooled StDev = 749.6 58 Phụ bảng 4.23: Bảng ANOVA tiêu tốn vật chất khô tổng thể trại Two-way ANOVA: VCK1 versus G, TH Source DF SS MS F P G 17648 8824.2 1.27 0.305 TH 288864 32096.0 4.61 0.003 Error 18 125213 6956.3 Total 29 431725 S = 83.40 R-Sq = 71.00% R-Sq(adj) = 53.27% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev G Mean A 1043.10 B 992.05 C 1043.90 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -950 1000 1050 1100 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev TH Mean -+ -+ -+ -+ 1047.44 928.02 944.97 906.26 ( * -) 909.72 ( * -) 1016.06 1051.99 1111.19 1173.29 ( * -) 10 1174.58 ( * -) ( -* ) ( -* ) ( * -) ( * -) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -840 960 1080 1200 59 Phụ bảng 4.24: Bảng ANOVA tiêu tốn vật chất khô tổng thể trại Two-way ANOVA: VCK2 versus G, TH Source DF SS MS F P G 64473 32236.3 5.47 0.014 TH 584817 64979.7 11.02 0.000 Error 18 106165 5898.1 Total 29 755455 S = 76.80 R-Sq = 85.95% R-Sq(adj) = 77.36% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev G Mean A 1355.98 B 1469.51 C 1414.50 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -1320 1380 1440 1500 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev TH Mean -+ -+ -+ -+ 1636.70 1506.51 1351.67 1256.34 ( -* -) 1252.51 ( * -) 1264.93 1315.67 1413.07 1531.34 10 1604.55 ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -1200 1350 1500 1650 60 Phụ bảng 4.26: Bảng ANOVA tiêu tốn lượng tổng thể trại Two-way ANOVA: NL1 versus G, TH Source DF SS MS F P G 15940 7970 0.08 0.920 TH 3633752 403750 4.26 0.004 Error 18 1705524 94751 Total 29 5355216 S = 307.8 R-Sq = 68.15% R-Sq(adj) = 48.69% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev G Mean A 2949.82 B 2900.90 C 2949.79 -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -2760 2880 3000 3120 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev TH Mean + -+ -+ -+ - 2961.18 2623.59 2653.54 2552.83 ( * -) 2562.22 ( * -) 2872.47 2968.05 3141.43 3321.45 10 3678.25 ( * -) ( * -) ( * -) ( * -) ( * -) ( -* ) ( * -) ( -* ) + -+ -+ -+ 2500 3000 3500 61 4000 Phụ bảng 4.27: Bảng ANOVA tiêu tốn lượng tổng thể trại Two-way ANOVA: NL2 versus G, TH Source DF SS MS F P G 179759 89880 2.88 0.082 TH 1984848 220539 7.06 0.000 31247 Error 18 562448 Total 29 2727055 S = 176.8 R-Sq = 79.38% R-Sq(adj) = 66.77% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev G Mean A 2727.49 B 2911.77 C 2858.27 + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 2640 2760 2880 3000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev TH Mean 3313.19 2976.67 2670.72 2587.00 2633.77 2556.01 2599.60 2792.03 3025.72 10 3170.39 + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 2400 2700 3000 3300 62 Phụ bảng 4.29: Bảng ANOVA tiêu tốn đạm thô tổng thể trại Two-way ANOVA: CP1 versus G, TH Source DF SS MS F P G 13.96 6.979 0.03 0.966 TH 4742.84 526.982 2.62 0.039 Error 18 3615.03 200.835 Total 29 8371.83 S = 14.17 R-Sq = 56.82% R-Sq(adj) = 30.43% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev G Mean A 133.006 B 134.014 C 134.664 + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 126.0 132.0 138.0 144.0 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev TH Mean -+ -+ -+ -+ 135.143 119.737 126.943 119.510 ( * -) 120.057 ( * ) 131.097 135.730 143.373 148.760 10 158.597 ( * -) ( * -) ( -* ) ( * -) ( * -) ( * -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ 120 140 160 63 180 Phụ bảng 4.30: Bảng ANOVA tiêu tốn đạm thô tổng thể trại Two-way ANOVA: CP2 versus G, TH Source DF SS MS F P G 1025.9 512.94 3.34 0.059 TH 10982.5 1220.28 7.94 0.000 153.71 Error 18 2766.8 Total 29 14775.2 S = 12.40 R-Sq = 81.27% R-Sq(adj) = 69.83% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev G Mean A 195.820 B 209.792 C 205.539 + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 192.0 200.0 208.0 216.0 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev TH Mean 239.330 214.617 192.560 184.723 187.157 183.310 187.430 201.307 218.153 10 228.583 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -175 200 225 250 64 ... ảnh hưởng đến sản lượng sữa chu kỳ lứa đẻ 12 2.6.3 Nhu cầu nước uống Nước thể có tác động quan trọng đến q trình trao đổi chất sản xuất sữa Nhu cầu nước thể gia súc phụ thuộc vào nhiều yếu tố... trạng sinh lý thể gia súc Mối quan hệ vật chất khô thu nhận nhu cầu nước: bò trưởng thành không tiết sữa cần – 8,5 kg nước kg vật chất khô, nhu cầu tăng lên 50% bò mang thai giai đoạn tháng cuối Bò... nước ta Chăn nuôi gia súc bao gồm hai lĩnh vực sản xuất sản xuất thịt sữa Với phát triển xã hội, nhu cầu người phát triển khơng đòi hỏi ăn ngon, mà người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tốt cho sức
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI HAI TRẠI BÒ THUỘC XÃ TÂN THẠNH TÂY HUYỆN CỦ CHI – TP. HCM, KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI HAI TRẠI BÒ THUỘC XÃ TÂN THẠNH TÂY HUYỆN CỦ CHI – TP. HCM

Từ khóa liên quan