Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

80 219 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2018, 15:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI ĐỖ THỊ THÌN NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thị Dung HÀ NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Dung trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành đề tài Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo, người đem lại cho kiến thức bổ trợ, vơ có ích năm học vừa qua Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Khoa sau đại học, Khoa pháp luật kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội tạo điều kiện cho tơi q trình học tập Cuối tơi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, người bên tôi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đỗ Thị Thìn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tồn nội dung liên quan đến đề tài trình bày luận án thân tơi tự tìm hiểu nghiên cứu hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Dung Các tài liệu, số liệu nêu luận án trung thực trích dẫn đầy đủ nguồn gốc Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác Tơi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đỗ Thị Thìn MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục MỞ ĐẦU Chương 1: KHÁI LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, chất góp vốn hành vi góp vốn 1.1.1 Khái niệm vốn góp hành vi góp vốn 1.1.1.1 Khái niệm vốn góp 6 1.1.1.2 Khái niệm hành vi góp vốn 10 1.1.2 Bản chất pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp 12 1.2 Hệ pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp 14 1.2.1 Tạo thực thể độc lập 14 1.2.2 Hệ người góp vốn 15 1.3 Sự phát triển quy định pháp luật Việt Nam điều chỉnh 17 quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN 23 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định hành pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp 23 Việt Nam 2.1.1 Chủ thể góp vốn 23 2.1.2 Tài sản góp vốn 27 2.1.2.1 Xác định loại tài sản dùng để góp vốn vào công ty 27 2.1.2.2 Xác định giá trị tài sản góp vốn vào cơng ty 29 2.1.3 35 Hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp 2.1.3.1 Góp vốn tiền 36 2.1.3.2 Góp vốn vật 37 2.1.3.3 Góp vốn quyền sử dụng đất 37 2.1.3.4 Góp vốn quyền sở hữu trí tuệ 41 2.1.4 Thời hạn thủ tục góp vốn 45 2.1.4.1 Thời hạn góp vốn 45 2.1.4.2 Thủ tục góp vốn 48 2.1.4.2.1 Định giá tài sản góp vốn 48 2.1.4.2.2 Chuyển quyền sở hữu tài sản 49 2.1.4.2.3 Cấp giấy chứng nhận vốn góp 50 2.1.5 Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn 51 2.2 Thực tiễn thực quy định pháp luật Việt Nam 54 góp vốn thành lập doanh nghiệp 2.3 Một số nhận xét đánh giá Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN VÀ THỰC HIỆN 56 59 CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 3.1 Phương hướng hoàn thiện thực quy định pháp luật 59 Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp 3.2 Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện thực quy định 61 pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp 3.2.1 Các giải pháp hoàn hoàn thiện quy định pháp luật 62 Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp 3.2.2 Các giải pháp thực quy định pháp luật Việt Nam 66 góp vốn thành lập doanh nghiệp KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình thành lập doanh nghiệp, góp vốn khâu có ảnh hưởng lớn không đến quyền lợi thành viên cơng ty mà ảnh hưởng tới hoạt động công ty sau thành lập Vì vậy, để tạo mơi trường pháp lý lành mạnh, an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, pháp luật doanh nghiệp trọng xây dựng bước hồn thiện, Luật doanh nghiệp 2005 có quy định điều chỉnh quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Tuy nhiên, pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đời sống, chưa thật hành lang pháp lý an toàn khả thi cho doanh nghiệp người góp vốn Mặt khác thực tiễn thi hành pháp luật nhiều vấn đề phải bàn Để phát huy vai trò pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận liên quan đến chế điều chỉnh pháp luật quy định góp vốn thành lập doanh nghiệp Từ bước đầu tìm giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật thực quy định pháp luật liên quan đến việc góp vốn thành lập doanh nghiệp Xuất phát từ vai trò quan trọng việc góp vốn thành lập doanh nghiệp khuôn khổ luận án thạc sĩ luật học, tác giả lựa chọn đề tài “Những vấn đề pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Ở Việt Nam thời gian qua, pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp thu hút quan tâm nhiều người Có nhiều cơng trình nghiên cứu Luật doanh nghiệp nói chung khơng cơng trình nghiên cứu pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng Trong số cơng trình nghiên cứu công bố phải kể đến “Công ty: Vốn, quản lý tranh chấp theo Luật doanh nghiệp 2005” Nguyễn Ngọc Bích Nguyễn Đình Cung Nhà xuất tri thức xuất năm 2009; “Pháp luật doanh nghiệp đầu tư với vấn đề hội nhập” TS Bùi Xuân Hải đăng tạp chí nghiên cứu lập pháp số 113, tháng 01/2008, “Hồn thiện quy định góp vốn xác định tư cách thành viên công ti theo Luật doanh nghiệp năm 2005” TS Nguyễn Thị Dung đăng tạp chí Luật học số 9/2010 Và có số cơng trình nghiên cứu đề cập cách khơng hệ thống tới vấn đề góp vốn thành lập doanh nghiệp khía cạnh khác Ngồi ra, phải kể đến nghiên cứu khoa học hợp đồng thành lập công ty, tài sản khả sử dụng tài sản góp vốn vào cơng ty Trường Đại học Luật Hà Nội, tác Ngô Huy Cương, Trần Ngọc Điện…Song nhìn chung giới hạn mục đích, phạm vi nghiên cứu nên cơng trình nghiên cứu đề cập số vấn đề liên quan đến việc góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhiều vấn đề chưa giải cách toàn diện Mặt khác, thực tiễn áp dụng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nhiều bất cập pháp luật chưa hợp lý, đồng phần thiếu kiến thức lý luận thực tiễn Như vậy, nói chưa có cơng trình nghiên cứu khoa học pháp lý nghiên cứu cách đầy đủ, tồn diện có hệ thống vấn đề pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp bối cảnh Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn lý luận, dựa chủ trương, đường lối, sách xây dựng kinh tế - xã hội Việt Nam để nhằm tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", luận án đặt mục đích nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận góp vốn thành lập doanh nghiệp, đánh giá thực trạng quy định pháp luật hành góp vốn thành lập doanh nghiệp thực tiễn thực chúng việc thành lập doanh nghiệp Việt Nam nay, từ tìm tồn tại, hạn chế đề xuất giải pháp hoàn thiện, thực quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Từ mục đích đó, luận án xác định nhiệm vụ cụ thể sau đây: - Thứ nhất, nghiên cứu vấn đề lý luận góp vốn thành lập doanh nghiệp khái niệm, chất vốn góp hành vi góp vốn - Thứ hai, nghiên cứu thực trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, phân tích phát triển quy định pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam, phân tích quy định pháp lý hành góp vốn thành lập doanh nghiệp nêu thực tiễn thực quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Đồng thời đưa nhận xét đánh giá thực trạng pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp - Thứ ba, đề xuất giải pháp để hoàn thiện pháp luật thực quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, đồng thời góp phần hồn thiện quy phạm pháp luật khác có liên quan Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến vốn góp thành lập doanh nghiệp vấn đề lý luận chủ yếu góp vốn thành lập doanh nghiệp, quy định pháp luật Việt Nam hành góp vốn thành lập doanh nghiệp thực tiễn thực quy định việc thành lập doanh nghiệp Việt Nam Ngoài ra, việc nghiên cứu thực với quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề Trong giới hạn luận án thạc sĩ luật học, việc nghiên cứu tập trung vào khái niệm vốn góp, chất vốn góp, hành vi góp vốn, hệ pháp lý góp vốn thành lập doanh nghiệp, phát triển quy định pháp luật Việt Nam điều chỉnh quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp, nội dung quy định Luật doanh nghiệp 2005 văn hướng dẫn điều chỉnh quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp thực tiễn thực chúng năm gần Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu đề tài Là đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, phương pháp nghiên cứu có tảng chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử Chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước Pháp luật, đường lối phát triển kinh tế Đảng Nhà nước ta Trong trình nghiên cứu luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: phân tích quy phạm, thống kê, tổng hợp kiến thức từ pháp luật thực định phân tích thực tiễn để nhận thức đánh giá thực trạng điều chỉnh pháp luật thực thi pháp luật Ngồi luận án sử dụng phương pháp như: so sánh pháp luật, phương pháp đối chiếu, diễn giải, quy nạp… để thực nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, phạm vi định, luận án có điểm sau: 60 phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tối đa nội lực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế - Thứ hai, việc hoàn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp kế thừa quy định tiến bộ, tích cực mà pháp luật góp vốn thành lập cơng ty hành Việt Nam đạt được, khắc phục hạn chế bất cập - Thứ ba, hồn thiện pháp luật phải tạo bình đẳng thành phần kinh tế Sự bình đẳng phải đảm bảo mặt pháp lý thực tế thể việc tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, xóa bỏ độc quyền kinh doanh… - Thứ tư, hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp đáp ứng đảm bảo thực quyền tự kinh doanh, tự thành lập doanh nghiệp Quyền tự kinh doanh hiểu tự thành lập doanh nghiệp, tự định ngành nghề kinh doanh, phương án kinh doanh địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư, chủ động mở rộng quy mô ngành, nghề kinh doanh, tự việc định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tự việc tuyên bố giải thể, phá sản doanh nghiệp… - Thứ năm, hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp đảm bảo thực quyền chủ sở hữu tài sản quyền sử dụng loại tài sản để góp vốn, người góp vốn hưởng quyền lợi từ việc góp vốn - Thứ sáu, hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp đảm bảo tính cơng khai, minh bạch an tồn cho người góp vốn đảm bảo vai trò quản lý nhà nước hoạt động doanh nghiệp Việc công khai, minh bạch đảm bảo cho tổ chức, cá nhân yên tâm tổ chức hoạt động sản xuất kinh 61 doanh đồng thời đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên liên quan Từ đảm bảo quyền tự kinh doanh chủ thể vai trò quản lý nhà nước - Thứ bảy, quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp phải hồn thiện điều kiện hồn thiện pháp luật nói chung hệ thống pháp luật kinh tế nói riêng Hệ thống pháp luật nước ta trình bắt kịp với nhu cầu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nên không tránh khỏi bất cập, thiếu đồng thiếu tính liên thơng Do vậy, pháp luật doanh nghiệp nói chung pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng cần thiết phải đồng bộ, thống với văn pháp luật khác Bộ luật dân sự, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, pháp luật thi hành án, pháp luật giải tranh chấp, pháp luật lao động, pháp luật đất đai - Thứ tám, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển kinh tế nước ta chuyển đổi, vừa đáp ứng yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế khu vực giới Nội dung Luật doanh nghiệp phải phù hợp với điều ước quốc tế mà nước ta cam kết thỏa thuận song phương đa phương Đồng thời phải đón đầu trước xu hội nhập, góp phần xây dựng tiếp tục hồn thiện mơi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thơng thống thu hút đầu tư thúc đẩy kinh tế phát triển 3.2 Giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện thực quy định pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Hồn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp vấn đề lớn Việt Nam Trên sở thực trạng quy định góp vốn thành lập doanh nghiệp, thực tiễn thực quy định phương hướng nêu trên, 62 tác giả xin đưa số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp sau: 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập doanh nghiệp Các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp phải đảm bảo tối thiểu hai yêu cầu vừa tạo khuôn khổ pháp lý an tồn để trì nguồn vốn tốn nợ công ty, vừa tạo điều kiện thuận lợi linh hoạt để cơng ty sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu việc hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp cần thực tốt giải pháp sau đây: - Thứ nhất, xây dựng hệ thống văn pháp luật hoàn chỉnh doanh nghiệp Sự đời phát triển doanh nghiệp tạo tác động lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước Do vậy, cần có đầu tư thích đáng cho xây dựng hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp Hoạt động doanh nghiệp chịu điều chỉnh nhiều ngành luật khác Do đó, hồn thiện sở pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp hồn thiện pháp luật doanh nghiệp mà bao gồm pháp luật dân sự, pháp luật thương mại, pháp luật đầu tư, pháp luật lao động…Tức việc hồn thiện pháp luật phải mang tính hệ thống tính thống hệ thống pháp luật nhằm tạo thống nhất, đồng hệ thống pháp luật tránh chồng chéo, mâu thuẫn văn luật với 63 - Thứ hai, hồn thiện quy định vốn góp  Thứ nhất, Luật Doanh nghiệp cần phải điều chỉnh, sửa đổi điều luật liên quan đến vốn góp, vốn thực góp vấn đề liên quan để chặn kẽ hở có, đảm bảo lợi ích hợp pháp người kinh doanh  Thứ hai, Luật doanh nghiệp cần làm rõ quy định vốn góp vốn điều lệ để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên thứ ba, tránh tính trạng doanh nghiệp lợi dụng việc phép cam kết góp vốn khơng phải thực góp để lừa bên thứ ba tạo nguồn vốn lớn thực chất ảo - Thứ ba, hoàn thiện quy định định giá tài sản Quy định hành Luật doanh nghiệp 2005 định giá tài sản có ưu điểm đảm bảo lợi ích hợp pháp chủ nợ không bị xâm phạm hành vi vi phạm pháp luật người định giá tài sản song hiệu thực thi nhiều nghi vấn Do đó, Luật doanh nghiệp cần quy định: nghĩa vụ “liên đới chịu trách nhiêm (…) số chênh lệch giá trị định giá trị thực tế tài sản góp vốn thời điểm kết thúc định giá” [6] phải thực ngày thời điểm phát vi phạm Nếu sửa đổi theo hướng này, vừa thực mục đích bảo vệ quyền lợi chủ nợ, vừa đảm bảo thực hiệu việc góp vốn doanh nghiệp - Thứ tư, bổ sung quy định hợp đồng góp vốn thành lập cơng ty Luật doanh nghiệp 2005 khơng có quy định hợp đồng góp vốn thành lập công ty mà quy định điều lệ công ty văn ghi nhận thỏa thuận Tuy nhiên, điều lệ cơng ty thức tồn công ty thành lập Trường hợp bên đạt thỏa thuận góp vốn cơng ty không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc phân chia rủi ro liên quan đến việc thành 64 lập công ty không thành cho sáng lập viên gặp nhiều bất cập Để khắc phục hạn chế này, Luật doanh nghiệp nên bổ sung quy định hợp đồng góp vốn thành lập cơng ty, làm sở cho việc giải tranh chấp cần thiết Căn vào quy mô vốn đầu tư tính chất ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, quy định số trường hợp hợp đồng góp vốn thành lập công ti buộc phải lập thành văn - Thứ năm, mở rộng hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp Hiện nay, Luật doanh nghiệp quy định góp vốn tài sản liệt kê loại tài sản góp vốn (Khoản Điều Luật doanh nghiệp 2005) Vì liệt kê nên khơng tránh khỏi khơng đầy đủ nên quy định mở khoảng rộng cho bên thỏa thuận loại tài sản khác góp vốn ghi Điều lệ công ty Tuy nhiên, quy định Luật doanh nghiệp bó hẹp hình thức vốn góp, bỏ qua góp vốn tri thức góp vốn công sức Hiện nay, thực tế diễn hình thức góp vốn cơng sức tri thức đòi hỏi phải có quy định pháp luật để tạo sở pháp lý cho hoạt động góp vốn Việc mở rộng hình thức vốn góp tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể góp vốn thành lập cơng ty đảm bảo quyền lợi bên quan hệ góp vốn thành lập cơng ty Vì vậy, Luật doanh nghiệp cần mở rộng hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu người góp vốn - Thứ sáu, hồn thiện quy định tài sản quyền SHTT Những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện pháp luật quyền SHTT Việt Nam bao gồm:  Rà soát lại văn pháp luật hành SHTT, quy định pháp luật cụ thể SHTT Trên sở đó, xem xét để loại bỏ, sửa đổi, điều chỉnh quy định cần thiết 65  Quy định phương pháp xác định giá trị tài sản vơ hình Là loại tài sản, quyền SHTT đối tượng giao lưu dân sự, thương mại, quan hệ phổ biến quan hệ mua bán Đối với nước phát triển,việc mua bán tài sản quyền sở hữu trí tuệ phổ biến từ nhiều năm Ở Việt Nam, quan hệ xuất việc định giá tài sản vơ hình doanh nghiệp áp dụng Chẳng hạn, q trình góp vốn liên doanh, nhãn hiệu “P/S” định giá 5,3 triệu USD, nhãn hiệu “333” định giá triệu USD, nhãn hiệu Halida định giá 500.000 USD Tuy nhiên, pháp luật nước ta chưa có quy định phương pháp xác định giá trị tài sản vơ hình nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng Cho nên, thực tế xác định giá trị tài sản vơ hình quyền sở hữu trí tuệ thực nhiều vướng mắc Thứ nhất, tiêu chuẩn làm sở cho việc áp dụng phương pháp định giá tài sản vơ hình Uỷ ban thẩm định giá quốc tế đưa khó xác định, chưa thích hợp Việt Nam Thứ hai, nước ta chưa có quan chuyên trách có thẩm quyền xác định giá trị tài sản vơ hình tài sản vơ hình loại tài sản đặc thù, đặc biệt tài sản sở hữu trí tuệ Các cán thực việc thẩm định gía trị tài sản hữu hình khơng có trình độ chun mơn nghiệp vụ lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ Thứ ba, thực tế xác định giá trị tài sản vơ hình nói chung, xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ nước ta q Hơn nữa, việc xác định giá trị tài sản thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ nước ta đặt với doanh nghiệp mà chưa có quyền sở hữu trí tuệ thuộc cá nhân định giá Mặc dù khơng người Việt Nam sở hữu quyền tác giả, quyền sở hữu cơng nghiệp có giá 66 trị lớn lại không biết, không quen với việc định giá khơng tin vào tổ chức định giá Bởi vậy, việc tìm phương pháp xác định giá trị tài sản vơ hình cho phù hợp với điều kiện nước ta vô cần thiết 3.2.2 Các giải pháp thực quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp - Thứ nhất, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành để cải thiện mơi trường kinh doanh tạo môi trường kinh doanh thuận lợi tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư Việc cải cách thủ tục hành để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trước hết khâu thành lập doanh nghiệp Việc cải cách, đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp từ Luật doanh nghiệp đời cho thấy rõ tác dụng thể số lượng doanh nghiệp thành lập tăng gấp nhiều lần so với trước Nhưng việc phát triển doanh nghiệp không dừng lại đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp mà thể việc quản lý hoạt động doanh nghiệp sau thành lập Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành nhiều lĩnh vực khác - Thứ hai, tăng cường hệ thống quản lý nhà nước doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh tạo hệ thống thông tin thông suốt doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà nước - Thứ ba, hướng dẫn giúp đỡ chủ thể xây dựng Điều lệ Cơng ty việc góp vốn thành lập doanh nghiệp thực việc nắm bắt quy định pháp luật nói chung luật Doanh nghiệp nói riêng chủ thể nhìn chung hạn chế Việc hướng dẫn cho chủ thể nắm bắt 67 quy định pháp luật góp phần quan trọng để đảm bảo góp vốn hạn chế tranh chấp xảy - Thứ tư, cần có phận chuyên trách sở kế hoạch đầu tư làm nhiệm vụ kiểm tra, xác minh vốn doanh nghiệp khơng để tình trạng không thực Kiểm tra tốt giúp doanh nghiệp làm ăn, hợp tác kinh doanh có thơng tin xác trước định - Thứ năm, công khai, minh bạch sách Việc cơng khai minh bạch sách yêu cầu bắt buộc kinh tế thị trường có ý nghĩa quan trọng phát triển doanh nghiệp Cơng khai, minh bạch sách mặt giúp quan nhà nước đội ngũ công chức thực chức trách nhiệm vụ việc thực quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp ngăn chặn hành vi tiêu cực việc thực thi pháp luật, mặt khác đảm bảo công doanh nghiệp người góp vốn - Thứ sáu, xây dựng đội ngũ cán có lực, trình độ hướng dẫn cho chủ thể thực tốt quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp, qua nâng cao hiệu thực thi pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Theo pháp luật cần quy định rõ chế tài áp dụng đối người vi phạm Trên số nội dung bổ sung, sửa đổi quy định góp vốn thành lập doanh nghiệp mà tác giả nghiên cứu, đề xuất nhằm góp phần hồn thiện quy định góp vốn thành lập doanh nghiệp Luật doanh nghiệp 2005 đáp ứng yêu cầu trình hội nhập phát triển kinh tế đất nước Những vấn đề cần hoàn thiện nêu theo tác giả nội dung bộc lộ rõ mâu thuẫn vướng mắc thực tiễn thi hành Bên cạnh việc sửa 68 đổi, bổ sung quy định vốn góp thành lập doanh nghiệp vướng mắc, chưa phù hợp Luật doanh nghiệp cần phải bổ sung thêm quy định mới, cụ thể tổ chức hoạt động loại hình doanh nghiệp Thiết nghĩ điều kiện đất nước ta nay, việc xem xét để rà soát sửa đổi, bổ sung quy định góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng Luật doanh nghiệp nói chung cần thiết nhằm hoàn thiện Luật doanh nghiệp thành khung pháp lý minh bạch đại tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động loại hình doanh nghiệp nước ta 69 KẾT LUẬN Công ty tạo lập góp vốn hay nhiều người Góp vốn thành lập công ty mang lại hệ pháp lý cho chủ thể tham gia thành lập cơng ty Nó tạo thực thể kinh doanh độc lập có khả hưởng quyền gánh vác nghĩa vụ Thành viên cam kết góp vốn có nghĩa vụ góp vốn vào cơng ty, khơng thực nghĩa vụ góp vốn thành viên trở thành nợ công ty Công ty thực thể độc lập riêng rẽ, tài sản thành viên góp vốn vào cơng ty thuộc cơng ty, cơng ty có quyền sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh Trong kinh tế thị trường, cơng ty có vai trò lớn việc phát triển kinh tế, thành tố kinh tế thị trường Vì vậy, việc nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp nói chung pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng quan trọng, nhằm xác lập hay điều tiết quyền lợi nghĩa vụ người góp vốn Qua đó, hồn thiện hệ thống pháp luật doanh nghiệp nói chung pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng để đáp ứng đòi hỏi khách quan kinh tế, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế Đảng Nhà nước ta Mặt khác, pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác Chính vậy, nghiên cứu vấn đề này, thông thường người ta vào điểm có tính ngun tắc nội dung mang tính đặc thù Với cách tiếp cận vậy, luận án nghiên cứu giải vấn đề sau: Xây dựng sở lý luận góp vốn thành lập doanh nghiệp, bao gồm khái niệm vốn góp, hành vi góp vốn thành lập công ty, pháp luật điều tiết vấn 70 đề vốn góp đặc điểm để tạo thành hệ thống quan điểm xuyên suốt toàn chế định pháp luật Nền tảng bao gồm tự ý chí, tự lập hội tự kinh doanh Đặc tính quan trọng góp vốn thành lập doanh nghiệp tạo thực thể kinh doanh độc lập Sau việc góp vốn thành lập doanh nghiệp tạo hệ với thành viên góp vốn, sau doanh nghiệp thành lập, thành viên có quyền nghĩa vụ công ty Các quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam thực tiễn thực chúng nhiều bất cập chừng mực gây trở ngại cho tiến trình phát triển kinh tế - xã hội Để xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật này, cần phải làm rõ hạn chế quy định pháp luật Luận án đưa định hướng kiến nghị cụ thể nhằm xây dựng hoàn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Các định hướng quan trọng làm cho pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp phận hệ thống tổng thể thống có kết cấu logic, đầy đủ, phù hợp đại Bên cạnh đó, xây dựng hay cải cách tổng thể phải thể ý tưởng Đảng, tiếp thu cách có chọn lọc yếu tố truyền thống kinh nghiệm nước Việc hoàn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam khơng đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà nhằm đáp ứng trình hội nhập kinh tế quốc tế Đặc điểm đặt yêu cầu hoàn thiện pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp tổng thể việc hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung đồng thời nhằm thích ứng với quy định tập quán thương mại quốc tế 71 Pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam phần đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường điều kiện, hoàn cảnh đất nước Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh vấn đề phức tạp đa dạng Bản thân Luật doanh nghiệp 2005 văn hướng dẫn thi hành bộc lộ số hạn chế cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu tình hình phát triển xã hội Từ thực trạng thi hành pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp năm qua, sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu thực trạng áp dụng Luật doanh nghiệp 2005 cần định hướng hoàn thiện quy định pháp luật doanh nghiệp nói chung quy định góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng Các quy định Luật doanh nghiệp góp vốn thành lập doanh nghiệp thực thi cách hiệu quả, mang lại môi trường kinh doanh lành mạnh có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia năm 1991 Nghị số 07-NQ/TW Bộ trị hội nhập kinh tế quốc tế, ngày 27/11/2001 Phạm Tuấn Anh (2004), Thành lập phát triển doanh nghiệp, Nxb Thanh Niên, Hà Nội Nguyễn Ngọc Bích & Nguyễn Đình Cung, Cơng ty: Vốn, quản lý & tranh chấp theo Luật doanh nghiệp 2005, Nxb Tri thức, 2009 TS Bùi Ngọc Cường, Một số vấn đề quyền tự kinh doanh pháp luật kinh tế hành Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, tháng 4/2004, trang 102 TS Nguyễn Thị Dung, Hoàn thiện quy định góp vốn xác định tư cách thành viên công ti theo Luật doanh nghiệp 2005, Tạp chí Luật học (số 9), năm 2010 TS.Trần Ngọc Dũng, Những quy định công ty Luật doanh nghiệp, Tạp chí Luật học (5), năm 2000 TS Bùi Xuân Hải (2008), Pháp luật doanh nghiệp đầu tư với vấn đề hội nhập, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (113), tháng 1/2008 Phạm Thanh Huyền (2010), Góp vốn quản lý phần vốn góp cơng ty TNHH hai thành viên trở lên, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội 10.Ths Nguyễn Thị Huế (2011), Các hình thức góp vốn cơng ty hợp danh Việt Nam, Tạp chí dân chủ pháp luật 73 11.Nguyễn Tiến Ngọc (2011), Một số vấn đề pháp lý vốn công ty cổ phần cần tiếp tục hồn thiện, Khóa luận tốt nghiệp, Hà Nội 12.Ths Đỗ Quốc Quyền (2010), Xác định loại giá trị tài sản góp vốn vào cơng ty, Tạp chí nghề luật 13.Đậu Thị Quyên (2011), Gian dối trình thành lập doanh nghiệp, Tạp chí Luật học 14.TS Đinh Văn Sơn, Lý thuyết tài – tiền tệ, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2002 15.Đoàn Văn Trường (2005), Các phương pháp xác định giá trị tài sản vơ hình, Nxb KH & KT, năm 2005 16.Ths Nguyễn Việt Khoa & Ths Từ Thanh Thảo (2010), Luật kinh tế, Nxb Phương Đông 17.Ths Trần Huỳnh Thanh Nghị, “Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp Việt Nam chặng đường 10 năm hội nhập kinh tế quốc tế (2000-2010)” địa chỉ: http://www.phapluatkinhdoanh.edu.vn 18.TS Nguyễn Quốc Vinh, “Quy định vốn điều lệ công ty thơng lệ quốc tế”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Tại địa chỉ: http://www.nclp.org.vn/thuc_tien_phap_luat/quy-111inh-vevon-111ieu-le-cong-ty-va-thong-le-quoc-te 19.Hồ Quân Chính (2010), “Một số vấn đề kê biên phần vốn góp theo Điều 92 Luật thi hành án dân sự”, địa chỉ: http://www.moj.gov.vn 20.TS Nguyễn Quốc Vinh, “Luật doanh nghiệp số điểm cần hoàn thiện”, Thời báo kinh tế Sài Gòn, ngày 8/9/2011 21.Từ điển Luật học (2006), Nxb Tư pháp & Nxb Từ điển bách khoa 74 22.Từ điển Tiếng Việt (1998), Nxb Đà Nẵng 23 Việt Nam hội nhập kinh tế xu tồn cầu hóa vấn đề giải pháp (2002), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24.Báo cáo Thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2012 Phòng thương mại Cơng nghiệp Việt Nam http://vbis.vn/images/material 25 Website: http://taichinhdoanhnghiep.com ... nghiên cứu đề tài vấn đề liên quan đến vốn góp thành lập doanh nghiệp vấn đề lý luận chủ yếu góp vốn thành lập doanh nghiệp, quy định pháp luật Việt Nam hành góp vốn thành lập doanh nghiệp thực... chỉnh quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Việt Nam, phân tích quy định pháp lý hành góp vốn thành lập doanh nghiệp nêu thực tiễn thực quy định pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp Đồng thời... chỉnh 17 quan hệ góp vốn thành lập doanh nghiệp Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN 23 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Quy định hành pháp luật góp vốn thành lập doanh nghiệp 23 Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp , Những vấn đề pháp lý cơ bản về góp vốn thành lập doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn