Taking stock an update on vietnams recent economic development

66 95 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 13:37

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 89310 89310 ĐIỂM LẠI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Hà Nội, tháng 7, 2014 ĐIỂM LẠI CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM NGÂN HÀNG THẾ GIỚI Tháng năm 2014 LỜI CẢM ƠN Báo cáo Đinh Tuấn Việt, Gabriel Demombynes Reena Badiani-Magnusson soạn thảo, với đóng góp Sandeep Mahajan, Habib Rab, Triệu Quốc Việt, Đồn Hồng Quang, Vũ Hoàng Linh, Trần Lan Hương, Vũ Hoàng Quyên, Nguyễn Phương Anh, Sameer Goyal, Nguyễn Tam Giang, Nguyễn Thị Ngọc Gharad Bryan, đạo chung Victoria Kwakwa Sudhir Shetty Các chuyên gia phản biện cho báo cáo gồm Nguyễn Thắng (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) Paolo Verme (MNSED, Ngân hàng Thế giới) Vũ Thị Anh Linh hỗ trợ cho trình biên soạn xuất ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT ASEAN CDS CIT CPI DNVVN DNNN EAP FDI GDP GIC HĐND IMF KH PTKT-XH M&A MDG NHNNVN NK NPL NSNN ODA PAPI PCI PMI PPP TCTK TD&ĐG TPP TW VAMC VAT VHLSS WB Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á Hợp đồng Hốn đổi Rủi ro Tín dụng Thuế Thu nhập Doanh nghiệp Chỉ số Giá Tiêu dùng Doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh nghiệp Nhà nước Đông Á Thái Bình Dương Đầu tư Trực tiếp Nước ngồi Tổng Sản phẩm Quốc nội Đường cong Tỉ lệ Tăng trưởng Hội đồng Nhân dân Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội Mua lại Sát nhập Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nhập Nợ xấu Ngân sách Nhà nước Hỗ trợ Phát triển Chính thức Chỉ số Hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh Chỉ số Cạnh tranh cấp tỉnh Chỉ số Quản lý Mua hàng Hợp tác công-tư Tổng cục Thống kê Theo dõi Đánh giá Hiệp định Đối tác Kinh tế xun Thái Bình Dương Trung ương Cơng ty Mua bán Nợ Việt Nam Thuế Giá trị Gia tăng Khảo sát Mức sống Hộ Gia đình Việt Nam Ngân hàng Thế giới TỈ GIÁ HỐI ĐỐI LIÊN NGÂN HÀNG CHÍNH THỨC: USD = 21.246 VND Năm tài khóa Chính phủ: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam MỤC LỤC TÓM TẮT TỔNG QUAN Phần I: Những Diễn biến Kinh tế gần 13 I.1 Mơi trường Kinh tế bên ngồi 13 I.2 Những Diễn biến Kinh tế gần Việt Nam 15 I 2.1 Tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định 15 I.2.2 Tăng trưởng kinh tế tiếp tục mức thấp so với tiềm 16 I.2.3 Khu vực doanh nghiệp tư nhân nhiều khó khăn 18 I.2.4 Khu vực có vốn đầu tư nước ngồi động lực tăng trưởng quan trọng 21 I.2.5 Tăng trưởng tín dụng chậm Chính phủ tiếp tục nới lỏng sách tiền tệ 24 I.2.6 Ngân sách Chính phủ phải đối mặt với áp lực ngày tăng nguồn thu 24 I.2.7 Thất nghiệp mức thấp chất lượng lao động thấp 28 I.3 Chương trình cải cách cấu 30 I.3.1 Cải cách khu vực ngân hàng cần quan tâm cách khẩn trương 30 I.3.2 Tiến độ cải cách doanh nghiệp nhà nước bắt đầu đẩy nhanh 31 I.3.3 Luật Đầu tư công hứa hẹn giải yếu quan trọng 33 I.4 Triển vọng trung hạn: Tăng trưởng tiếp tục mức vừa phải rủi ro bất lợi 34 Phần II: Chuyên mục Bất bình đẳng 37 II.1 Giới thiệu 37 II.2 Tại Bất bình đẳng trở thành vấn đề? 38 II.3 Thực tế Bất bình đẳng Việt Nam 40 II.3.1 Bất bình đẳng kết quả: Thu nhập Tiêu dùng 40 II.3.2 Bất bình đẳng hội 44 II.4 Bất bình đẳng nhóm thu nhập cao 48 II.5 Nhận thức Bất bình đẳng 50 II.5.1 Người dân Việt Nam có quan ngại bất bình đẳng khơng? 50 II.5.2 Tại quan điểm bất bình đẳng lại khác nhau? 52 II.5.3 Hình thức bất bình đẳng gây quan ngại lớn nhất? 55 II.5.4 Những động lực dẫn đến bất bình đẳng theo ý kiến người dân? 56 II.5.5 Vì nhận thức lại đóng vai trò quan trọng? 57 II.6 Ý nghĩa 59 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam CÁC HÌNH VÀ BẢNG Hình 1.1: Tăng trưởng toàn cầu dần khởi sắc nhờ kinh tế thu nhập cao 14 Hình 1.2: Mơi trường kinh tế vĩ mơ tương đối ổn định 16 Hình 1.3: Tăng trưởng kinh tế có cải thiện xu hướng giảm 17 Hình 1.4: Lực cầu nội địa yếu 17 Hình 1.4a: Tăng trưởng doanh số bán lẻ 17 Hình 1.4b: Tăng trưởng doanh số bán lẻ 17 Hình 1.5: Các doanh nghiệp đăng ký, đóng cửa giải thể 19 Hình 1.6: Các doanh nghiệp giải thể tạm ngừng hoạt động theo lĩnh vực kinh doanh 19 Hình 1.7: Nguyên nhân dẫn tới tình trạng số doanh nghiệp bị giải thể tạm ngừng hoạt động 19 Hình 1.8: Vốn FDI cam kết giải ngân 21 Hình 1.9: Vốn FDI cam kết theo nguồn 21 Hình 1.10: Giá trị xuất hàng hóa Việt Nam 22 Hình 1.11: Tăng trưởng tín dụng trầm lắng Chính phủ áp dụng sách nới lỏng tiền tệ 24 Hình 1.12: Thu ngân sách theo sắc thuế (% theo GDP) 25 Hình 1.13: Thu ngân sách theo sắc thuế (% thay đổi) 25 Hình 1.14: Thu Ngân sách Quý 1-2014 25 Hình 1.15: Chi Ngân sách Qúy 1-2014 25 Hình 1.16: Chi đầu tư phát triển chi thường xuyên (% GDP) tỉ lệ đt phát triển chi thường xuyên 26 Hình 1.17: Chi Thường xuyên cho lĩnh vực xã hội (% GDP) 26 Hình 1.18: Tỉ trọng việc làm dễ bị tổn thương tổng việc làm (%) 28 Hình 1.19: Tỉ lệ thất nghiệp chung tỉ lệ thất nghiệp niên giai đoạn 2012-2014 (%) 28 Hình 1.20: Tỉ lệ tham gia lao động giai đoạn 2010-2013 29 Hình 1.21: Tỉ lệ việc làm tổng dân số (%) 29 Hình 2.1: Khung hiểu biết Bất bình đẳng Kết 38 Hình 2.2: Gần nửa số quốc gia có hệ số Gini thấp so với Việt Nam 40 Hình 2.3: Tình trạng bất bình đẳng tăng nhẹ theo thời gian 41 Hình 2.4: Xét dài hạn, thu nhập tăng mạnh nhóm 40% dân số nghèo 41 Hình 2.5: Những hộ nằm nhóm thu nhập trung bình - khơng nghèo khơng giàu – có tốc độ tăng thu nhập cao số tất nhóm giai đoạn 2004-2012 42 Hình 2.6: Theo số tuyệt đối, nhóm 20% dân số giàu có mức tăng thu nhập lớn 42 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Hình 2.7: Chênh lệch thành thị nông thôn Việt Nam thu hẹp theo thời gian, trái ngược với Trung Quốc nơi khoảng cách mở rộng 42 Hình 2.8: Thu nhập trung bình Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh cao gần gấp đơi thu nhập trung bình thị trấn khu vực nông thôn 43 Hình 2.9: Tỉ lệ hồn thành bậc tiểu học theo năm dân tộc 44 Hình 2.10: Trẻ tuổi còi cọc chiếm tỉ lệ lớn 45 Hình 2.11: Trẻ có xuất thân từ hồn cảnh thu nhập thấp dễ bị tổn thương mức độ sẵn sàng học 46 Hình 2.12: Gia tăng tỷ lệ học tiểu học, trung học sở trung học phổ thơng trẻ có xuất thân khác 47 Hình 2.13: Tỷ lệ % hộ dân tiếp cận sở hạ tầng 47 Hình 2.14: Mức lương trung bình hàng năm theo vị trí cơng việc,theo Khảo sát Tiền lương doanh nghiệp 48 Hình 2.15: Số lượng tốc độ tăng dân số siêu giàu Việt Nam tương đồng với quốc gia khác có mức thu nhập 49 Hình 2.16: Bất bình đẳng mức sống phần lớn người trả lời khảo sát xem vấn đề mối quan ngại lớn khu vực thành thị so với khu vực nông thôn 51 Hình 2.17: Người trẻ nhiều khả bày tỏ mối quan ngại chênh lệch 52 Hình 2.18: Đi lại gia tăng hiểu biết quan ngại bất bình đẳng 53 Hình 2.19: Người dân thành thị nhiều khả chứng kiến tình trạng bất bình đẳng chênh lệch lớn người giàu người nghèo 54 Hình 2.20: Chênh lệch mức sống coi vấn đề, đặc biệt vùng nơng thơn 55 Hình 2.21: Nhiều người tin người giàu sống tốt họ nỗ lực có tài năng, song vị gia đình, mối quan hệ lý phi pháp đóng vai trò quan trọng Nghèo đói coi hoàn cảnh thường nằm tầm kiểm soát cá nhân, bao gồm sức khỏe yếu 57 Hình 2.22: Mọi người lo ngại bất bình đẳng họ cho người giàu sống tốt sinh gia đình giàu có, sử dụng cách làm giàu phi pháp có quan hệ 58 Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng Bảng 1.1: 1.2: 1.3: 1.4: 1.5: 1.6: Hộp 1.1: Hộp 1.2: Hộp 1.3: Hộp 1.4: Hộp 1.5: Hộp 1.6: Hộp 2.1: Tăng trưởng GDP Khu vực Đơng Á Thái Bình Dương 15 Tăng trưởng GDP theo lĩnh vực 17 Các mặt hàng xuất Việt Nam 22 Kĩ chuyên môn/kĩ thuật lực lượng lao động 29 Cải cách DNNN hiệu hoạt động DNNN giai đoạn 2011-13 32 Các số kinh tế ngắn hạn 34 Những thách thức khu vực bất động sản 18 Hướng tới hành cơng thơng thống minh bạch 20 Quan hệ thương mại song phương Trung quốc Việt Nam 23 Các vấn đề lựa chọn cho trình sửa đối Luật Ngân sách Nhà nước 2002 27 Luật đầu tư quản lý vốn nhà nước vào doanh nghiệp 33 Căng thẳng biển Đơng tác động xảy kinh tế Việt Nam 35 Những liệu sử dụng chuyên mục 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam TÓM TẮT TỔNG QUAN Những Diễn biến Kinh tế Gần Theo dự báo, tăng trưởng toàn cầu có bước khởi sắc, tăng lên mức 3,4% vào năm 2015 3,5% vào năm 2016, chủ yếu nhờ tăng trưởng nước có thu nhập cao Tăng trưởng nước phát triển hưởng lợi nhờ luồng gió thuận này, với mức tăng trưởng tăng từ 4,8% năm 2014 lên đến mức 5,5% vào năm 2016 – nhìn chung theo tiềm Tuy nhiên, mức dự báo tăng trưởng toàn cầu điều chỉnh giảm, từ mức 3,2% xuống 2,8% khởi đầu khơng sn sẻ năm nay, thời tiết xấu Mỹ, tình hình xáo trộn thị trường tài vấn đề xung đột U-crai-na Triển vọng Khu vực Đơng Á Thái Bình Dương tiếp tục phản ánh vài nhân tố đối trọng, bao gồm việc điều chỉnh sách nội địa, điều kiện bấp bênh huy động tài chính, khủng hoảng trị Thái Lan, phục hồi cách bền vững nhu cầu mặt hàng xuất toàn cầu Theo dự kiến, tăng trưởng GDP khu vực giảm nhẹ xuống 7,0% vào năm 2016, thấp khoảng điểm phần trăm so với năm bùng nổ kinh tế trước tăng trưởng, nhìn chung phù hợp với tiềm Những rủi ro khu vực bao gồm biến động cuối thắt chặt điều kiện tài tồn cầu, thối trào q trình tái cấu Trung Quốc mức đóng góp thấp xuất ròng so với mức đóng góp kịch sở Khả xảy leo thang diễn biến căng thẳng trị đặt rủi ro triển vọng tăng trưởng khu vực Sự cải thiện điều kiện toàn cầu cho phép Việt Nam củng cố thành tựu đạt việc trì ổn định kinh tế vĩ mô Chỉ số lạm phát chung giảm từ mức đỉnh điểm 23% vào tháng năm 2011 xuống khoảng 5% vào tháng năm 2014 kết áp lực tốt phía cung nhu cầu nước tiếp tục giảm Cán cân ngoại thương cán cân tài khoản vốn mạnh giúp Việt Nam tăng dự trữ ngoại hối, từ mức tương đương 2,4 tháng nhập vào tháng 12 năm 2013 lên đến mức tương đương tháng nhập Những căng thẳng gần với Trung Quốc Biển Đơng có làm tăng mức độ bất ổn thị trường tài thị trường ngoại tệ, nhiên áp lực dường giảm bớt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) điều chỉnh mức giá tham chiếu đồng Việt Nam (vào ngày 19 tháng năm 2014) thêm 1%, với tỉ giá thức 21.246 đồng Việt Nam đô la Mỹ Đây lần điều chỉnh tỷ giá đồng Việt Nam vòng 12 tháng qua Lãi suất chênh lệch rủi ro quốc gia hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) Việt Nam trì mức thấp có căng thẳng khu vực Tuy nhiên, thâm hụt tài khóa tăng đặt thách thức vĩ mô ngày lớn Chỉ tiêu bội chi ngân sách cho năm 2014 4,8% GDP, nhiên số thực tế cao so với tiêu 0,5 điểm phần trăm, kết năm 2014 tương tự vậy, chủ yếu nguồn thu từ thuế giảm Trước tình hình này, Chính phủ tìm cách tăng cường công tác quản lý thuế mở rộng nguồn thu thuế, mà đáng ý việc yêu cầu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nộp cổ tức vào Ngân sách Nhà nước Chính phủ bắt đầu có nỗ lực nhằm kiềm chế mức tăng chi thường xuyên thắt chặt kiểm soát dự án đầu tư xây dựng (XDCB) Những nội dung sửa đổi theo đề xuất Luật Ngân sách Nhà nước (dự kiến thảo luận Quốc hội vào tháng 11 năm 2014) đặt hội quan trọng để Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác quản lý ngân sách Dù đánh giá mức bền vững, nợ công dễ bị ảnh hưởng cú sốc – chẳng hạn mức tăng trưởng GDP thấp hơn, yêu cầu tái cấp vốn ngân hàng ngân sách Chính phủ, chi phí mà ngân sách phải gánh đẩy nhanh trình tái cấu trúc DNNN ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Tăng trưởng kinh tế dự báo mức khiêm tốn tiếp tục mức thấp so với tiềm Tăng trưởng GDP năm 2014 ước đạt 5,4%, dự kiến không vượt mức 5,5% trước năm 2016 Trong ngắn hạn, lực cầu nội địa yếu nhân tố dẫn tới kết Tăng trưởng (hoặc xu hướng tăng trưởng) dài hạn tiếp tục trầm lắng loạt vấn đề cấu có liên quan mật thiết với khu vực DNNN khu vực ngân hàng, bất cập sách mà tiếp tục gây cản trở cho đầu tư tư nhân nước, thiếu hụt kĩ năng, yếu sở hạ tầng dịch vụ hậu cần thương mại Tuy nhiên, triển vọng toàn cầu cải thiện so với kỳ vọng hội thuận lợi cho Việt Nam Việt Nam có mối liên kết thương mại đầu tư chặt chẽ với kinh tế toàn cầu Mặc dù tham gia lực lượng lao động mức cao tỉ lệ thất nghiệp mức thấp (khoảng 2%) xu hướng thị trường lao động lại đặt số quan ngại Đặc biệt, tỉ lệ thất nghiệp lao động có kĩ mức cao đáng kể, phản ánh thiếu hụt trầm trọng kĩ ứng viên xin việc làm nghề mang tính kĩ thuật, chuyên môn quản lý Các nhà tuyển dụng tiếp tục nêu vấn đề thiếu hụt lao động có kĩ điểm nghẽn, điểm nghẽn nghiêm trọng bất cập chế độ thuế quy định quản lý thị trường lao động Hơn nữa, hầu hết việc làm thị trường lao động việc làm phi thức Vào năm 2013, 63% người lao động làm việc khu vực phi thức, mà chủ yếu lao động nữ Khu vực ngân hàng tình trạng ổn định tương đối Với việc trọng giải vấn đề nợ xấu, ngân hàng tiếp tục thận trọng việc mở rộng hoạt động cho vay tỉ lệ tiền gửi có bước tăng trưởng mạnh Các quan chức giải cách thành công áp lực khoản ngắn hạn cải cách mang tính cấu nhằm giải yếu (liên quan tới chất lượng tài sản xấu, thiếu vốn quản trị yếu kém) mức độ chậm Việc ban hành Thông tư 02 phân loại nợ trích lập dự phòng bước hướng, nhiên việc thi hành đầy đủ quy định Thơng tư bị trì hỗn tháng năm 2015 Cơng ty Mua bán nợ xấu Việt Nam (VAMC) mua nợ xấu với tổng giá trị 45,3 nghìn tỉ đồng (trong mục tiêu đề 70-100 nghìn tỉ đồng) chưa xây dựng chiến lược rõ ràng cho việc xử lý khoản nợ xấu Tiến độ chậm phần bất cập quy định quản lý hành NHNNVN khuôn khổ tái cấu trúc doanh nghiệp Mặc dù mức giới hạn nắm giữ cổ phần tổng thể nhà đầu tư nước ngồi khơng thay đổi – mức 30% (phù hợp với cam kết Việt Nam gia nhập WTO), Nghị định 01 ban hành vào tháng năm 2014 cho phép nhà đầu tư nước nắm giữ cổ phần với tỉ lệ cao trường hợp đặc biệt cần Thủ tướng Chính phủ phê duyệt NHNNVN đề tiêu thực 6-7 vụ mua lại sát nhập khu vực ngân hàng vào năm 2014, giảm nửa số ngân hàng thương mại vòng năm tới Tiến độ cải cách DNNN dường tăng tốc Nghị định 15 ban hành gần bao gồm kế hoạch hành động mang tính tồn diện nhằm đẩy nhanh q trình thối vốn DNNN Theo dự kiến, hai luật có liên quan – Luật Quản lý Vốn Nhà nước Đầu tư vào Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp – thông qua trước cuối năm 2014 Chính phủ cổ phần hóa 74 DNNN vào năm 2013 (gấp đôi so với số DNNN cổ phần hóa vào năm 2011 2012), đà tiếp tục vào Quý năm 2014 Tuy nhiên, q trình cổ phần hóa chủ yếu tập trung vào DNNN quy mô nhỏ, tỉ lệ nhỏ tài sản cổ phần hóa chuyển nhượng cho cổ đơng ngồi nhà nước Đã có số tiến việc thực Nghị định 71, yêu cầu DNNN phải thối vốn hồn tồn khỏi lĩnh vực rủi ro lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trước năm 2015 Để đạt tiến tương lai đòi hỏi phải thắt chặt quy định cơng khai thông tin, tăng cường theo dõi hiệu hoạt động, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường minh bạch q trình thối vốn, tinh giản cấu đảm bảo trách nhiệm giải trình Bộ ngành chịu trách nhiệm Một điều quan trọng phải cho phép doanh nghiệp thoái vốn mức thấp so với giá trị sổ sách Triển vọng trung hạn GDP tăng trưởng mức khiêm tốn, kèm theo rủi ro kinh tế vĩ mô như: (i) Lực cầu khu vực tư nhân nước tiếp tục yếu ớt dễ bị ảnh hưởng trước diễn biến bất lợi; (ii) Kịch sở giả định không xảy leo thang căng thẳng quan hệ với Trung Quốc Nếu tình hình căng thẳng gia tăng có khả cao đầu tư quốc tế, trụ cột tối quan trọng tăng trưởng, ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng; (iii) Với tỉ lệ nợ xấu cao với tình trạng bảng cân đối tài sản gắn chặt với khu vực DNNN, khu vực ngân hàng tiếp tục dễ bị ảnh hưởng dịch chuyển đột ngột lòng tin khách hàng gửi tiền tin tức dự kiến lợi nhuận DNNN chuyển động thị trường bất động sản Mặc dù tìm cách tăng tốc độ tăng trưởng Chính phủ cần phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với việc đảm bảo hòa nhập xã hội, điều đòi hỏi phải tiếp tục theo dõi sát diễn biến bất bình đẳng Chuyên mục vấn đề Bất Bình đẳng Việt Nam Bất bình đẳng trở thành chủ đề mà cơng chúng Việt Nam tồn giới quan ngại Các phong trào xã hội liên quan tới quan ngại bất bình đẳng xuất sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008, cảm nhận gia tăng bất bình đẳng nhân tố gây nên cách mạng Mùa xuân Ả-rập vào năm 2011 Một người có thu nhập thấp Thành phố Hồ Chí Minh vấn khn khổ nghiên cứu gần bày tỏ cảm nghĩ chung nhiều người sau: “Khoảng cách người giàu người nghèo ngày xa Tơi có cảm giác người nghèo bị gạt lề xã hội Có tiền, người ta đầu tư cho học hành cách tốt nhất, chúng tơi mãi bị tụt hậu Tục ngữ có câu “Con vua lại làm vua, sãi chùa lại quét đa” Những quan ngại bất bình đẳng xuất Việt Nam đạt mức tăng trưởng nhanh chóng bất bình đẳng thu nhập tăng nhẹ Thu nhập trung bình 40% dân số nghèo tăng mức 9%/ năm vòng thập kỷ tính đến năm 2012, ví dụ tuyệt vời việc thực chia sẻ thịnh vượng Vào năm 2012, hệ số Gini thu nhập Việt Nam 39,4, đặt Việt Nam vị trí phổ phân bố hệ số Gini toàn cầu Ngược lại, hệ số Gini Trung Quốc tăng đặn kể từ nước bắt đầu cải cách kinh tế vào thập kỷ 1980 trì mức cao vào năm 2012, với mức 47,4 Những quan ngại phần phản ánh khác biệt đáng kể điều kiện kinh tế vùng địa lý nhóm dân tộc Người nghèo tập trung chủ yếu vùng Tây Bắc Đông Bắc, địa bàn giáp ranh vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung, số địa bàn thuộc Tây Nguyên Người DTTS chiếm 15% tổng dân số nước lại chiếm tới 70% tổng số người nghèo cực Có khả quan ngại chung nhiều người bất bình đẳng mức độ cần thiết phải có giải pháp sách tăng lên qua thời gian mà ngày nhiều người Việt Nam di cư thành phố thấy khác biệt rõ rệt đời sống Cảm nhận bất bình đẳng thực điều quan trọng, “chi phí” tiềm ẩn bất bình đẳng, bao gồm giá phải trả gắn kết xã hội suy yếu niềm tin suy giảm, chủ yếu tạo nên cảm nhận Hiện có yêu cầu đặt cách rõ rệt phải có sách xã hội với mục tiêu phân phối lại nhằm giảm bất bình đẳng Việt Nam; có khả yêu cầu tiếp tục tồn tăng thêm Việt Nam tiếp tục q trình thị hóa Bất bình đẳng Cơ hội Có bất bình đẳng đáng kể hội Việt Nam Trẻ em sinh gia đình nghèo có khả học lên cấp trung học sử dụng dịch vụ/cơng trình vệ sinh mơi trường chăm sóc y tế nhiều so với trẻ em sinh gia đình giàu hơn, khả bị suy sinh dưỡng cao nhiều “Cơ hội” ám hoàn cảnh mà ảnh hưởng tới kết sau mà em hưởng đời Bất bình đẳng hội coi khơng cơng có nghĩa hội để trẻ em sống sống đầy đủ lại định nhân tố nằm ngồi tầm kiểm sốt em ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Hình 2.16: Bất bình đẳng mức sống phần lớn người trả lời khảo sát xem vấn đề mối quan ngại lớn khu vực thành thị so với khu vực nông thôn 80% 60% Tỷ lệ người lo ngại khác biệt mức sống Việt Nam 61% 64% Bán nông thơn Đơ thị hóa 76% 53% 40% 20% 0% Nơng thơn Thành thị Nguồn: Phân tích cán Ngân hàng Thế giới dựa Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng 75 Bất bình đẳng mức sống cấp địa phương làm dấy lên lo ngại tình trạng bất bình đẳng nước Trên 95% người trả lời khu vực thành thị nơng thơn cho biết họ nhìn thấy chênh lệch mức sống địa phương họ song nửa số người trả lời nghĩ vấn đề Điều phản ánh phần việc tập trung dân số có mức sống tương đương cộng đồng Tình hình tương tự thấy Trung Quốc: theo khảo sát quốc gia quan điểm bất bình đẳng thực năm 2004, đa số người dân Trung Quốc cảm thấy chênh lệch thu nhập cấp quốc gia lớn số cần đạt số ba người dân nhận thấy tình trạng chênh lệch thu nhập địa phương nhiều.39 76 Bất bình đẳng xem vấn đề lo ngại phạm vi nhóm mà người khảo sát so sánh thân họ Những người tham gia khảo sát yêu cầu mô tả theo họ người giàu, người nghèo trung lưu xã hội Nhóm tham chiếu bất bình đẳng cá nhân định nghĩa người mà họ mô tả tập Những người trả lời khảo sát cho biết họ người lo ngại bất bình đẳng nhóm tham chiếu 77 Người trẻ nhiều khả lo ngại bất bình đẳng người lớn tuổi; người dân đô thị nhiều khả bày tỏ mối quan ngại bất bình đẳng người dân nông thôn Nhiều khả người trẻ cho biết họ lo ngại bất bình đẳng phương diện cấp - cấp xã, tỉnh nước - người lớn tuổi 39 Whyte 2010 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 51 Hình 2.17: Người trẻ nhiều khả bày tỏ mối quan ngại chênh lệch Tỷ lệ người lo ngại khác biệt mức sống 15-31 55% 49% Xã 48+ 90% 72% 72% 59% 58% Tỉnh 81% Cả nước Nhóm tham khảo Nguồn: Phân tích cán Ngân hàng Thế giới dựa Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng Số liệu trình bày tỷ lệ phần trăm người trả lời khảo sát bày tỏ quan ngại bất bình đẳng xã, tỉnh thành nước, theo nhóm tham khảo nhóm tuổi 78 Người dân thành thị bày tỏ mối quan ngại mạnh mẽ bất bình đẳng Tại khu vực nơng thôn, nửa số người trả lời khảo sát lo ngại tình trạng bất bình đẳng nước Kết tương tự với kết hai khảo sát nhận thức bất bình đẳng Trung Quốc, cụ thể người trả lời khảo sát nơng thơn có quan điểm tích cực bất bình đẳng thu nhập người dân thành thị Sự khác biệt quan điểm khu vực thành thị nơng thơn phản ánh nhiều yếu tố đa dạng người dân sống xung quanh người họ thấy sống hàng ngày, họ có lại nhiều khơng họ lấy thông tin từ đâu 2.5.2 Tại quan điểm bất bình đẳng lại khác nhau? 79 Nghiên cứu lý quan điểm lại khác cho biết thực tế mối lo ngại bất bình đẳng thay đổi với thay đổi hệ thị hóa Có khác biệt lớn cách người nghĩ bất bình đẳng, đặc biệt nhóm tham chiếu Hiểu rõ hình thức bất bình đẳng người chứng kiến quan ngại giúp theo dõi thay đổi quan điểm xã hội vấn đề bất bình đẳng qua thời gian Cụ thể nhóm dân số nơng thơn, người di chuyển phụ thuộc vào nguồn thông tin địa phương chủ yếu nghĩ tới người giàu người nghèo mà thân họ biết Các xu hướng đô thị hóa, thay đổi nguồn thơng tin lại nhiều chắn thay đổi cách người nhìn nhận nghĩ tình trạng chênh lệch mức sống 80 Việc thiếu quan ngại bất bình đẳng phản ánh khơng đầy đủ tình trạng chênh lệch Việt Nam Có hai lý người ta lo ngại chênh lệch mức sống Trước tiên, họ biết tới vấn đề bất bình đẳng, nghĩ khơng coi mối lo ngại Ngược lại, họ khơng nhận tồn bất bình đẳng khơng gây rắc rối cho họ Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng cho phép phân biệt cách lý giải Hơn 30% người dân nông thôn 10% người dân thành thị tham gia trả lời khảo sát cho biết họ hồn tồn khơng nghĩ tới vấn đề bất bình đẳng Việt Nam 40 52 Whyte 2014 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 81 Sự khác biệt mối quan ngại tình trạng bất bình đẳng Việt Nam phần người nhìn nhận giới xung quanh: người dân thành thị có nhiều khả chứng kiến bất bình đẳng sống hàng ngày họ phải tiếp xúc với nhiều người có nguồn gốc khác Nhiều khả người dân khu vực thành thị thị hóa người mà họ thấy thân họ khơng quen biết Điển hình như, khảo sát nhóm trọng tâm, tiểu thương bán hàng chợ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết “người giàu có mà tơi biết người phụ nữ sống kế bên bà mua hoa bà thích mà khơng cần hỏi giá tiền Tơi khơng biết nhiều bà khơng nói chuyện hẳn bà giàu.” Ở khu vực nông thôn, từ kinh nghiệm trực tiếp mình, người trả lời khảo sát thường người mà thân họ quen biết Hình 2.18: Đi lại gia tăng hiểu biết quan ngại bất bình đẳng Quan ngại bất bình đẳng Việt Nam, theo người chưa bước khỏi làng quê 24% 22% 11% Chỉ lại huyện Chỉ lại phạm vi tỉnh Đi sang tỉnh khác Nguồn: Phân tích cán Ngân hàng Thế giới dựa Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng Số liệu trình bày tỷ lệ % gia tăng quan ngại bất bình đẳng người chưa khỏi lũy tre làng Kết báo cáo giá trị ước tính từ hồi quy OLS biến phụ thuộc liệu người quan ngại bất bình đẳng cấp tỉnh hay nước Số liệu hồi quy kiểm sốt độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập bình quân đầu người hàng tháng, thành thị/nông thôn, nguồn thông tin mức thu nhập cho hộ nghèo, hộ giàu trung lưu 82 Người dân thành thị nhận thấy khoảng cách thu nhập người giàu người nghèo lớn hay ước đốn nhóm người siêu giàu Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng yêu cầu người tham gia cho biết theo họ người nghèo người giàu kiếm tiền tháng Có khác biệt lớn khu vực thành thị nơng thơn cách nhìn coi “giàu” Ở nông thôn, thu nhập trung bình người cho giàu 10 triệu đồng/tháng số thu nhập người cho giàu thành thị cao gấp lần: 40 triệu đồng/tháng Tại khu vực thành thị thị hóa, người tham gia có xu hướng người giàu có mà thân họ không quen biết khai báo giá trị thu nhập cao so với người dân nông thôn Giá trị thu nhập theo phản hồi số người dân thành thị tương đương mức thu nhập cao nêu phần II.4 83 Có thống lớn định nghĩa nghèo Việt Nam Người dân khu vực nơng thơn, bán nơng thơn thị hóa có quan điểm mức thu nhập người nghèo, theo họ thu nhập vào khoảng 500.000 đồng/tháng Những ước đốn nhóm người giàu siêu giàu có ảnh hưởng không tương xứng tới mối quan ngại bất bình đẳng ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 53 Hình 2.19: Người dân thành thị nhiều khả chứng kiến tình trạng bất bình đẳng chênh lệch lớn người giàu người nghèo “Theo anh/chị, người giàu, người nghèo trung lưu kiếm tiền?” Kết trung bình theo nơi người trả lời 45 40 35 30 Giàu Triệu VNĐ 25 Trung lưu 20 Nghèo 15 10 Rất nông thôn Bán nông thơn Nơng thơn thị hóa Thành thị Khu vực mà người trả lời khảo sát sinh sống Nguồn: Phân tích cán Ngân hàng Thế giới dựa Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng 84 Sự khác biệt thành thị nông thôn mối quan ngại bất bình đẳng phản ánh dịch chuyển lớn tiếp cận nhiều thông tin Những người di chuyển nhiều chứng kiến nghĩ tình trạng chênh lệch khắp Việt Nam lớn xem vấn đề người không đâu (Hình 2.20) Người dân nơng thơn có khả di chuyển họ họ lại người dân thành thị Gần tất người trả lời khảo sát cho biết họ nắm kiện diễn khắp Việt Nam có khác biệt cách họ lựa chọn thông tin Người dân thành thị có nhiều khả kết nối với internet sử dụng nguồn thông tin truyền thông dạng viết để tìm hiểu sống Việt Nam Một nửa khác biệt nhận thức khu vực thành thị nơng thơn giải thích người dân nơng thơn có khả di chuyển nhiều việc sử dụng nguồn thông tin khác nông thôn 85 Mối quan ngại bất bình đẳng lớn nhóm người trẻ phần phản ánh việc họ có hội tiếp cận phương tiện truyền thông quốc gia internet lớn cho thấy có thay đổi hệ cách người nghĩ bất bình đẳng Trong Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng, người tham gia hỏi ba nguồn thơng tin giúp họ tìm hiểu sống Việt Nam Gần nửa số người trả lời độ tuổi từ 16 đến 32 cho biết họ lấy thông tin từ Internet so với số 15% nhóm tuổi 32 Họ có có khả dựa vào thơng tin địa phương bạn bè, gia đình cán xã 54 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam II.5.3 Hình thức bất bình đẳng gây quan ngại lớn nhất? 86 Bất bình đẳng tiếp cận chất lượng y tế chiếm quan tâm nhiều khu vực nơng thơn bất bình đẳng chất lượng tiếp cận giáo dục lại mối quan ngại lớn khu vực thành thị Người trả lời khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng yêu cầu cho biết hình thức bất bình đẳng họ cho khó giải (Hình 2.20) Người dân khu vực thành thị cho bất bình đẳng thu nhập nguyên nhân gây quan ngại nhiều so với người dân nông thôn Mặc dù hai nơi bày tỏ mối lo ngại sâu sắc chênh lệch tiếp cận dịch vụ y tế giáo dục công, song tỷ lệ người dân nông thôn thể lo ngại bất bình đẳng chăm sóc sức khỏe cao 10 điểm phần trăm so với tỷ lệ người dân thành thị Bất bình đẳng đất đai nhắc đến kết khảo sát khu vực thành thị nông thôn, điều gây ngạc nhiên vai trò quan trọng đất đai việc tạo thu nhập nông thơn Có điều dễ hiểu nhóm người trả lời lớn tuổi thường bày tỏ quan ngại bất bình đẳng y tế lo lắng bất bình đẳng giáo dục so với nhóm người trẻ tuổi Hình 2.20: Chênh lệch mức sống coi vấn đề, đặc biệt vùng nơng thơn "Anh/chị coi bất bình đẳng đáng lo ngại nhất?": Câu trả lời chia theo khu vực thành thị nông thôn Tỷ lệ % người trả lời đánh giá bất bình đẳng đáng lo ngại 50% 45% 40% Nông thôn 35% Thành thị 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Thu nhập Y tế Giáo dục (Chất lượng tiếp cận) Các mối quan hệ Đất đai Nguồn: Ước tính cán Ngân hàng giới dựa Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng 87 Trong nhóm người trả lời lớn tuổi hộ gia đình nơng thơn, bất bình đẳng y tế giáo dục đáng lo ngại so với bất bình đẳng thu nhập Khi hỏi loại bất bình đẳng đáng lo ngại nhất, người trả lời lớn tuổi sống nơng thơn thường chọn loại bất bình đẳng ảnh hưởng đến hội cho trẻ em người lớn có để cải thiện hồn cảnh sống – bất bình đẳng tiếp cận chất lượng y tế chất lượng tiếp cận giáo dục Gần nửa số người trả lời sống vùng nông thôn quan ngại nhiều bất bình đẳng lĩnh vực y tế giáo dục Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người trẻ tuổi lại cho bất bình đẳng thu nhập đáng lo nhất; 44% người trả lời sống thành thi 50% người trả lời niên quan tâm nhiều đến chênh lệch thu nhập Những bất bình đẳng quy trình – ví dụ, ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 55 sử dụng tầm ảnh hưởng quan chức để mưu cầu lợi ích kinh tế để tiếp cận dễ dàng dịch vụ cơng – khơng gây lo ngại lớn nhất, có 15% số người trả lời coi vấn đề nghiêm trọng Sự nhấn mạnh vào bất bình đẳng giáo dục y tế phản ánh tầm quan trọng dịch vụ công việc hỗ trợ gia đình nghèo vươn tới thành cơng sống, dựa bày tỏ nhóm người trả lời vấn nhóm tập trung: “Hi vọng tơi cho có sống tốt đẹp nhà người khác Giờ tơi nghèo sống ngẩng cao đầu, sau sống tốt bố mẹ, tơi vui mừng (anh Kinh, người dân nghèo Quảng Nam) II.5.4 Những động lực dẫn đến bất bình đẳng theo ý kiến người dân? 88 Phần lớn người trả lời khảo sát nói bất bình đẳng giàu nghèo xuất phát phần từ động lực “tích cực”, đặc biệt tài nỗ lực Chênh lệch thu nhập ngày giãn rộng nhiều người vấn nhóm nghiên cứu định tính cho chấp nhận chênh lệch gắn với chăm làm việc, nỗ lực, đầu tư vào giáo dục hoạt động tạo thu nhập hợp pháp Sáu mười người trả lời cho lý quan trọng dẫn đến người giàu có sống tốt họ có tài chăm lao động Những quan điểm người Việt Nam giống Trung Quốc Mỹ, nơi mà phần lớn người dân tin tưởng mạnh mẽ vào kết tài nỗ lực41 Những ý kiến thể qua câu trả lời hai người nhóm vấn: “Tơi nghĩ hồn cảnh gia đình khơng q quan trọng Cứ nhìn vào trường hợp anh bí thư đồn niên xóm tơi mà xem Bố mẹ anh nghèo xóm, mà làng chả anh.” “Xã hội có người giàu người nghèo Người giàu học hành tốt biết cách làm ăn Tôi đổ lỗi cho nghèo (một người dân nghèo Khơ-me, Trà Vinh) 89 Một nhóm nhỏ đáng kể nêu bật tầm vai trò hồn cảnh gia đình Bên cạnh việc thừa nhận vai trò chăm làm việc định thu nhập cá nhân Việt Nam, nhiều người cho gia đình có ảnh hưởng quan trọng tương lai người Bốn mười người trả lời vấn cho thành công cá nhân hộ gia đình giàu có gắn với hồn cảnh gia đình họ, gần nửa cho hồn cảnh gia đình ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đói, ví dụ quan điểm đây: “Khi mà anh nghèo, anh khơng có nhiều tiền đầu tư cho học hành cái, bị thất học giống cha mẹ Nhà nghèo lo cho học đến hết lớp 12 thôi.” (Một người trả lời vấn Khơ-me, Trà Vinh) 41 56 Whyte 2014, Alesina Angeletos 2005, Ước tính cán Ngân hàng Thế giới từ Khảo sát Giá trị Thế giới ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Hinh 2.21: Nhiều người tin người giàu sống tốt họ nỗ lực có tài năng, song vị gia đình, mối quan hệ lý phi pháp đóng vai trò quan trọng Nghèo đói coi hồn cảnh thường nằm ngồi tầm kiểm sốt cá nhân, bao gồm sức khỏe yếu Những nguyên nhân tin dẫn đến giàu có nghèo đói Nghèo Lười biếng Khơng có khả Hồn cảnh gia đình Sức khỏe yếu Lý phi pháp Giàu Có quan hệ Hồn cảnh gia đình Tài năng/nỗ lực 0% 20% 40% 60% 80% 100% % người trả lời đồng ý với lý tương ứng dẫn đến giàu có nghèo đói Nguồn: Ước tính cán Ngân hàng giới dựa Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng II.5.5 Vì nhận thức lại đóng vai trò quan trọng? 90 Quan ngại bất bình đẳng người giàu người nghèo tăng lên người ta tin chênh lệch xuất phát từ cách làm phi pháp Những người trả lời khảo sát tin người giàu sống tốt sử dụng cách thức phi pháp để tạo thu nhập thường cho bất bình đẳng thu nhập Việt Nam vấn đề lớn, thường coi bất bình đẳng giáo dục y tế đáng lo ngại (Hình 2.22) Trong số người đánh giá bất bình đẳng thu nhập vấn đề đáng lo ngại, tỷ lệ người tin người giàu kiếm tiền cách thức phi pháp cao 16 điểm phần trăm so với người tin người giàu kiếm tiền nhờ chăm làm ăn có tài Cả Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng nghiên cứu định tính cho thấy bất bình đẳng xuất phát từ hoạt động phi pháp thường khơng chấp nhận “Có số loại người giàu có phi pháp, chúng tơi khơng chập nhận loại người này, coi bất cơng Ví dụ, số thương nhân bán hạt giống cho với giá cao Và tham nhũng xảy cấp.” (một niên, xã Chiềng Khoa, Sơn La) ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 57 Hinh 2.22: Mọi người lo ngại bất bình đẳng họ cho người giàu sống tốt sinh gia đình giàu có, sử dụng cách làm giàu phi pháp có quan hệ Ước tính tác động ngun nhân gây nghèo đói/giàu có lên việc cá nhân có coi bất bình đẳng Việt Nam vấn đề hay không 0.16 0.10 0.09 0.07 0.08 Nghèo bất hạnh Nghèo sức khỏe yếu (***) 0.02 Giàu sinh gia đình điều kiện tốt (***) Giàu làm ăn phi pháp (**) Giàu có quan hệ …so với thiếu tài năng/nỗ lực Nghèo sinh gia đình khó khăn (***) …so với thiếu tài năng/nỗ lực Nguồn: Ước tính cán Ngân hàng giới dựa Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng Những quan sát báo cáo cho thấy tác động nguyên nhân dẫn đến nghèo đói/giàu có lên việc cá nhân có coi bất bình đẳng thu nhập vấn đề hay không Một mô hình xác suất tuyến tính xây dựng; ước tính báo cáo phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính, trình độ giáo dục, sống nơng thơn/thành thị thu nhập hộ gia đình 91 Người dân thị có xu hướng coi tham nhũng, hồn cảnh gia đình làm ăn phi pháp nguyên nhân cho người giàu sống tốt Mặc dù khó dự đốn nhận thức giàu nghèo dần thay đổi theo thời gian tình hình thị hóa tăng lên, song ý kiến coi thành công phần nhiều yếu tố nằm ngồi tầm kiểm sốt cá nhân khu vực thành thị dẫn đến cảm nhận tiêu cực bất bình đẳng tương lai 92 Những người tin yếu tố nằm ngồi tầm kiểm sốt cá nhân đóng vai trò quan trọng thúc đẩy thành cơng Việt Nam thường lo lắng bất bình đẳng thường tin họ cải thiện đời sống nhờ nỗ lực làm việc Tỷ lệ coi bất bình đẳng thu nhập Việt Nam vấn đề người tin người giàu sống sung túc xuất thân từ gia đình giàu cao 10 điểm phần trăm so với người tin tưởng vào nỗ lực tài Có thể họ ý thức khó để lập lại thành cơng người khác hồn cảnh gia đình khơng đổi động lực dẫn đến bất bình đẳng Tương tự vậy, bất bình đẳng coi nghiêm trọng tình trạng nghèo tin hồn cảnh nằm ngồi tầm kiểm sốt người nghèo – ví dụ sinh gia đình hồn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu khả lao động 58 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam II.6 Ý nghĩa 93 Dữ liệu khảo sát hộ gia đình cho thấy bất bình đẳng mức sống khơng thay đổi nhiều suốt hai thập kỷ qua, bất bình đẳng hội thu hẹp số lĩnh vực Những thực tế hiểu bất bình đẳng mối quan ngại thứ hai Việt Nam Tuy nhiên, lo ngại người dân bất bình đẳng tăng lên theo thời gian, đặc biệt ngày có nhiều người trẻ chuyển đến khu vực thành thị, kết nối với phương tiện truyền thông đại, tự tiếp xúc với chênh lệch giàu nghèo vốn đặc điểm kinh tế thị trường đại Tài sản cá nhân cao gấp 800.000 lần thu nhập bình qn quốc gia điều khơng thể hiểu người dân nông thôn, song chấp nhận niên Việt Nam sống thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc với internet truyền thơng tồn cầu Quan ngại người dân đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tiêu cực bất bình đẳng – đặc biệt khả giảm sút gắn kết lòng tin xã hội – nhận thức thực tế 94 Người trả lời khảo sát nhận thức ủng hộ mạnh mẽ sách tái phân phối phủ nhằm giảm bất bình đẳng xã hội Hơn tám mười người trả lời đồng ý “chính phủ nên chuyển phần thu nhập nhóm người giàu/giàu có sang cho nhóm nghèo nhất” Một câu hỏi tương tự đặt Khảo sát Cuộc sống thời kỳ Đổi Châu Âu Trung Á Mức độ hỗ trợ việc tái phân phối thu nhập Việt Nam giống với Thụy Điện Anh, cao so với nước Belarus, Cộng hòa Séc U-crai-na42 Tại Việt Nam, chế hỗ trợ người nghèo ưa chuộng thông qua chuyển tiền mặt, hình thức có điều kiện khơng có điều kiện, cho hoạt động y tế giáo dục, thông qua khoản đầu tư cộng đồng, đầu tư đào tạo nghề đầu tư sản xuất trực tiếp 95 Kết khảo sát nhận thức nhắc đến quan điểm bất bình đẳng Việt Nam song khơng ý nghĩa lớn đến sách Kết cho thấy công dân Việt Nam đặc biệt lo ngại bất bình đẳng bị thúc đẩy tham nhũng, hồn cảnh gia đình phương thức phi pháp Khảo sát cung cấp sở để giám sát diễn biến mối quan ngại từ trở 96 Một trọng tâm sách nhằm giải trở ngại bình đẳng hội phản ứng hợp lý trước quan ngại tăng lên bất bình đẳng số lý Trước hết, bất bình đẳng hội ảnh hưởng đến khả trẻ em Việt Nam thành cơng sống ngụ ý Việt Nam chưa tận dụng hết tài sản quan trọng – hệ niên Việt Nam dần trở thành xã hội già hóa dân số trẻ giảm dần, nên việc đầu tư mạnh vào niên từ hoàn cảnh có giá trị thiết thực Thứ hai, bất bình đẳng hội coi hình thức bất bình đẳng đáng lo ngại Việt Nam, đặc biệt mắt người dân nông thôn người dân nghèo Thứ ba, bất bình đẳng xuất phát hồn cảnh – nghèo lại sinh nghèo, giàu lại sinh giàu – thường kèm với khả di chuyển kinh tế xã hội bị hạn chế 97 Có nhiều cách để cải cách cung cấp dịch vụ giáo dục y tế cho giới trẻ Việt Nam để thúc đẩy bình đẳng hội lớn Những nghiên cứu trước Ngân hàng Thế giới nhận diện số lĩnh vực giảm bớt bất bình đẳng hội:43 •Đối với trẻ em tuổi, cần cung cấp hỗ trợ giáo dục y tế toàn diện, bao gồm chăm sóc có chất lượng trước học từ độ tuổi sớm nhằm tối đa hóa tiềm trẻ em từ hồn cảnh – giàu 42 Cojocaru Diagne, 2014 43 World Bank, 2013b ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 59 nghèo Hỗ trợ trẻ từ 0-3 tuổi Việt Nam tương đối yếu Xúc tiến thơng lệ dinh dưỡng kích thích phát triển tốt từ sớm chứng tỏ hiệu đặc biệt bối cảnh khác Có nhiều kiểu can thiệp có hiệu quả, từ việc ni sữa mẹ, lớp học làm cha mẹ theo chương trình, tư vấn làm cha mẹ 60 •Đối với trẻ từ 3-5 tuổi: Theo chương trình 239, giáo dục mầm non gần phổ cập đầy đủ cho trẻ tuổi Việt Nam, có khoản đầu tư để hỗ trợ tiếp cận giáo dục mầm non cho trẻ có hồn cảnh khó khăn cho trẻ từ đến tuổi Song điều chưa bao quát hết trẻ em cần hỗ trợ, cần làm nhiều để nâng cao chất lượng nước Khung sách biện pháp tiếp cận cấp quốc gia xây dựng tốt cho trẻ em từ đến tuổi, song cơng tác triển khai khung sách nhiều chênh lệch khu vực khác •Đối với trẻ em độ tuổi đến trường, tăng cường phổ cập giáo dục, thơng qua đến trường ngày cấp tiểu học thông qua tăng cường hỗ trợ cho hộ nghèo trẻ em đến trường cấp trung học, giúp thu hẹp khoảng cách hình thức tỷ lệ giáo dục nhận hộ gia đình giàu nghèo •Cuối cùng, rõ ràng tồn khoảng cách thơng tin khu vực thành thị nơng thơn làm ảnh hưởng đến lựa chọn giáo dục nghề nghiệp người trẻ vùng nông thôn Những khoảng cách bù đắp nhiều cách, bao gồm hoạt động hướng nghiệp có hệ thống trường, thông qua xây dựng hệ thống cấp chứng nhận bên cho trường dạy nghề đại học, thông qua việc cho phép doanh nghiệp trường đại học chủ động tiếp cận học sinh vùng nông thôn đảm bảo chất lượng giáo dục cung cấp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, thơng qua học sinh phụ huynh làm nhiều để thu thập thông tin thị trường lao động mà em tham gia ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Hộp 2.1: Những liệu sử dụng chuyên mục Khảo sát Nhận thức Bất bình đẳng (PIS) Phân tích sử dụng khảo sát thiết kế để củng cố hiểu biết cách thức người dân đánh giá chênh lệch mức sống Khảo sát thực Viện Khoa học Lao động Xã hội với người trả lời khảo sát từ tỉnh thành có trình độ phát triển khác – Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố thị hóa nhanh chóng nằm cạnh thành phố Hồ Chí Minh (Long An), tỉnh vùng xa tương đối tách biệt phát triển (Quảng Nam) tỉnh thị hóa nhanh chóng cạnh Hà Nội (Hà Tây) Các câu hỏi khảo sát thiết kế để thu thập ý kiến người trả lời hình thức bất bình đẳng (thu nhập, tiêu dùng, giàu có, giáo dục, y tế, tiếng nói tầm ảnh hưởng…), mức độ chấp nhận bất bình đẳng quan điểm yếu tố dẫn đến bất bình đẳng yêu cầu sách tái phân phối nguồn lực Mẫu khảo sát có trùng lặp với khảo sát lực lượng lao động thành phố Hồ Chí Minh (tiến hành năm 2011) Khảo sát Hộ gia đình Tiếp cận Các nguồn lực Việt Nam (tiến hành năm 2002 thực hai năm lần từ năm 2006) Long An, Quảng Nam Hà Tây Các khảo sát trùng lặp cung cấp nhiều thơng tin thu nhập hộ gia đình khả tiếp cận nguồn lực, cho phép phân tích tồn diện yếu tố quan điểm bất bình đẳng Khảo sát định tính Nhận thức Bất bình đẳng: Một nghiên cứu định tính bổ trợ tiến hành công ty Tư vấn Trường Xuân Oxfam tài trợ Các buổi vấn nhóm tiến hành với tham gia người có hồn cảnh giàu nghèo, thuộc hệ trẻ đến già để làm rõ quan điểm bất bình đẳng Nghiên cứu định tính đặt số câu hỏi trung với khảo sát định hướng song tập trung vào câu hỏi khó đặt khảo sát định trước, đặc biệt bất bình đẳng tiếng nói quy trình định địa phương, tác động bất bình đẳng lên lòng tin tín nhiệm quan chức địa phương Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam: Phân tích nghiên cứu tăng trưởng bất bình đẳng theo thời gian, dựa đợt khảo sát Mức sống (Hộ gia đình) Việt Nam đại diện cho quốc gia năm 1993, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010 2012 Khảo sát mức sống chứa thông tin chi tiết cá nhân, hộ gia đình, làng xã ba mốc thời gian Dữ liệu cá nhân bao gồm thông tin nhân học, giáo dục, việc làm sức khỏe Dữ liệu hộ gia đình gồm thông tin loạt số, bao gồm tài sản, thu nhập chi tiêu Các khảo sát đại diện cho khu vực nông thôn/thành thị vùng địa lý Những thay đổi thiết kế khảo sát theo thời gian dẫn đến số điểm so sánh đợt Những điều chỉnh phần thu nhập năm 1993 2004 làm giảm khả so sánh ước tính thu nhập từ hai giai đoạn Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2010 khác với đợt khảo sát trước (2004-2008) mặt nội dung thiết kế mẫu; Khảo sát năm 2012 không thay đổi so với đợt năm 2010 Những thay đổi năm 2010 bao gồm rút ngắn số câu hỏi, thay đổi thời kỳ hỏi sử dụng giả định, rút nhóm mẫu từ năm 2009 thay Điều tra Dân số 1999 Song mức chi tiêu tổng cộng thay đổi đáng kể từ năm 2004 đến năm 2010, khơng thể so sánh số liệu tiêu dùng giai đoạn với Các phần thu nhập không đổi theo thời gian, cho phép so sánh liệu thu nhập từ năm 2004 đến 2010 Chi tiêu so với thu nhập: Chi tiêu hộ gia đình coi ước tính cho “thu nhập lâu dài” thu nhập năm phản ánh độ lệnh tạm thời so với thu nhập lâu dài bình quân hộ gia đình Thơng thường nên tập trung vào thước đo chi tiêu để phản ánh bất bình đẳng phúc lợi Tuy nhiên, Việt Nam, đánh giá dài hạn thay đổi bất bình đẳng chi tiêu thay đổi đo lường chi tiêu Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2010 Ngồi ra, tập trung vào bất bình đẳng chi tiêu khơng giúp đánh giá thay đổi nguồn thu nhập cấu trúc công việc ảnh hưởng đến bất bình đẳng ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 61 THAM KHẢO Alesina, Alberto George-Marios Angeletos, 2005, “Công Tái phân bổ” (Fairness and Redistribution) Tập san American Economic Review, Quyển 95, Số (tháng Chín, 2005), trang 960-980, Hiệp hội Kinh tế học Hoa Kỳ Alesina, Alberto Roberto Perotti 1996 Phân bổ thu nhập, Bất ổn Chính trị Đầu tư (Income Distribution, Political Instability Investment) Tập san European Economic Review Appadurai, Arjun 2004 Văn hóa “Năng lực để khao khát” Hành động Công cộng (“The capacity to aspire” Culture Public Action) (Michael Walton Vijayendra Rao, eds.) Stanford, CA: Nhà xuất Stanford University Press, 2004 Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 2012 Viễn cảnh 2012: Đối đầu với Bất bình đẳng Gia tăng Châu Á (Outlook 2012: Confronting Rising Inequality in Asia) Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Manila Badiani-Magnusson, Reena Loren Brandt 2014 “Tăng trưởng Việt Nam, giai đoạn 2004-2012: Ai hưởng lợi nhiều nhất” (“Growth in Việt Nam 2004-2012: Who has benefited most?”) Banerjee, Abhijit V Andrew F Newman 1993 “Lựa chọn nghề nghiệp Quy trình Phát triển” (“Occupational Choice the Process of Development.”) Tạp chí Political Economy 1993, Quyển 101, Số 2, 274-298 CafeEF.2014, http://s.cafef.vn/top/ceo/2014.chn Trích xuất ngày 9/6/2014 Cojocaru, Alexandru Mame Fatou Diagne, Nghiên cứu “Bất bình đẳng thu nhập có nên thu hẹp hưởng lợi?, Những mong muốn Tái phân phối Châu Âu Trung Á” (“Should income inequality be reduced who should benefit?”, Redistriibutive Preferences in Europe and Central Asia”, Đội Giảm đói nghèo Châu Âu Trung Á, Ngân hàng Thế giới Demombynes, Gabriel Berk Ozler 2005 “Tội ác Bất bình đẳng Địa phương Nam Phi.” (“Crime Local Inequality in South Africa.”), Tạp chí Development Economics, Quyển 76, Số 2, tháng Tư 2005, 265-292 Galor, Oded Joseph Zeira 1993 “Phân bổ Thu nhập Kinh tế vĩ mô” (“Income Distribution and Macroeconomics.”), Tập san Economic Studies, Quyển 60, Số (tháng Một, 1993) 35-52 Fehr, Ernst, Klaus M Schmidt 2006 “Kinh tế học Công bằng, Trao đổi đặc quyền Chủ nghĩa vị tha – Bằng chứng thực nghiệm Lý thuyết mới” (“The Economics of Reciprocity and Altruism - Experimental Evidence and New Theories.”) Elsevier, Quyển Sổ tay Kinh tế hoạch Cho, Trao đổi Chủ nghĩa Vị tha (Handbook on the Economics of Giving, Reciprocity Altruism), trang 615-691 Forbes, 2014 Genicot Garance Debraj Ray, 2014 “Khát vọng Bất bình đẳng” (“Aspirations Inequality”), Nghiên cứu Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, Nghiên cứu số 19976 Hoàng Xuân Thanh, Nguyễn Thu Phương, Vũ Văn Ngọc, Đỗ Thị Quyên, Nguyễn Thị Hoa, Đăng Thanh Hoa Nguyễn Tâm Giang 2012 “Nghiên cứu Nhân thức Bất bình đẳng Việt Nam” (“Inequality Perception Study in Việt Nam.”) Báo cáo nghiên cứu cho Đánh giá Nghèo đói Việt Nam 2012 Công ty tư vấn Ageless Consultants, Hà Nội, tháng Năm Tổng Cục Thống kê Việt Nam 2014 Báo cáo Khảo sát Lao động Việc làm 2013 Tổng Cục Thống kê Việt Nam, Hà Nội 62 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Tổng Cục Thống kê Việt Nam 2013 Báo cáo Khảo sát Lao động Việc làm 2012 Tổng Cục Thống kê Việt Nam , Hà Nội Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 2014 Xu hướng Việc làm Toàn cầu Geneva Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 2010 Xu hướng Việc làm Toàn cầu cho Thanh niên, Geneva Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, EU ILO 2010 Xu hướng Việc làm Việt Nam 2010 Hà Nội Li, Shi, Hiroshi Sato Terry Sicular, eds 2013 Bất bình đẳng Gia tăng Trung Quốc: Thách thức xã hội hòa hợp (Rising Inequality in China: Challenges to a Harmonious Society.) New York: Nhà xuất Cambridge University Press Mercer Talentnet 2012 Xu hướng Lương Việt Nam 2012 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội & Tổng Cục Thống kê Việt Nam 2014 Cập nhật Thị trường lao động Việt Nam, Quyển Quý 1- 2014 Hà Nội Paes de Barros, R., F Ferreira, J Molinas Vega, J Saavedra Chanduvi 2009 “Đo lường Bất bình đẳng hội Mỹ La tinh Ca-ri-bê” (“Measuring Inequality of Opportunities in Latin America the Caribbean.”) Ngân hàng Thế giới, Washington, DC Nhóm Hành Động Công Bằng Sức Khỏe (PAHE - Partnership for Action in Health Equity) 2012 Báo cáo Theo dõi Sức khỏe Việt Nam lần hai – Hệ thống Y tế Việt Nam: Hướng đến mục tiêu Công Piketty, Thomas 1995 “Chuyển động Xã hội Chính trị tái phân bổ” (“Social Mobility Redistributive Politics”), Tạp chí Quý Economics 110: 551-583 Piketty, Thomas 2014 Vốn Thế kỷ Hai mốt (Capital in the Twenty-First Century), Nhà xuất Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts Sicular, Terry 2013 “Những thách thức Bất bình đẳng Cao Trung Quốc” (“The Challenges of High Inequality in China”), Tiêu điểm Bất bình đẳng Ngân hàng Thế giới, Washington DC Thu Le, H Booth, A L 2013, Bất bình đẳng Mức sống Thành thi Nông thôn Việt Nam, (Inequality in Việt Namese Urban–Rural Living Standards) 1993–2006 Đánh giá Thu nhập Giàu có doi: 10.1111/roiw.12051 Tờ báo Kinh tế, 26 tháng 1, 2013 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), 2012 Cơ hội cho Trẻ em Việt Nam Báo cáo nghiên cứu cho Đánh giá Chương trình giảm nghèo 2012, Ngân hàng Thế giới, Washington, DC Verme, Paolo 2011.”Hai Nhóm Chỉ số Thiếu thốn Suy rộng” (“Two Classes of Generalized Deprivation Indexes.”) Bản tin Kinh tế Economics Bulletin, AccessEcon, Quyển 31(3), 2021-2029 Verme, Paolo, Branko Milanovic, Sherine Al-Shawarby, Sahar El Tawila, May Gadallah, Enas Ali A.El-Majeed 2014 Bên Bất bình đẳng Cộng hồ A-rập Ai Cập: Thực tế Nhận thức Nhân dần, theo thời gian không gian ( Inside Inequality in the Arab Republic of Egypt: Facts Perceptions across People, Time, and Space.) Nghiên cứu Ngân hàng Thế giới Washington, DC: Ngân hàng Thế giới doi:10.1596/978-1-46480198-3 Giấy phép: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (2012) Cơ hội cho Trẻ em Việt Nam Báo cáo nghiên cứu cho Đánh giá Chương trình giảm nghèo 2012, Washington, DC Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Việt Nam 2013 Đo lường quản trị kinh tế phát triển kinh doanh Chỉ số Hiệu Quản trị Hành công cấp tỉnh Việt Nam (PAPI) 2013 Đo lường trải nghiệm công dân Whyte Martin King 2010 “Công Bất cơng: Cơng dân Trung Quốc nhìn nhận Bất bình đẳng nào?” (“Fair versus Unfair: How Chinese Citizens View Current Inequalities?”) Trong báo cáo: Oi JC, ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 63 Rozelle S, Zhou X “Những nỗi đau ngày lớn lên: Căng thẳng Cơ hội Chuyển đổi Trung Quốc.” (“Growing Pains: Tensions Opportunity in China’s Transformation.” Stanford: Shorenstein Center; 2010 Whyte, Martin King 2011 “Chuyện hoang đường Ngọn núi lửa Xã hội: Phản ứng người dân trước Bất bình đẳng Gia tăng Trung Quốc” (“Myth of the Social Volcano: Popular Responses to Rising Inequality in China.”) Trong nghiên cứu: Kirby WC, “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lúc 60” (“The People’s Republic of China at 60.”) Cambridge, MA: Harvard University Asia Center; 2011 Whyte Martin King 2014a “Khoảng cách Thu nhập tăng nhanh: Trung Quốc góc nhìn so sánh” (“Soaring Income Gaps: China in Comparative Perspective”.) Daedalus 2014;143(2):39-52 Whyte Martin King, Im Dong-Kyun 2014b “Ngọn núi lửa xã hội có ngủ im? Những xu hướng thái độ người Trung Quốc trước bất bình đẳng” (“Is the social volcano still dormant? Trends in Chinese attitudes toward inequality”) Nghiên cứu Social Science Research 2014;48:62-76 Ngân hàng Thế giới 2006 Báo cáo Phát triển Thế giới: Công Ngân hàng Thế giới, Washington, DC Ngân hàng Thế giới 2011a Đánh giá giới Việt Nam Ngân hàng Thế giới, Washington, DC Ngân hàng Thế giới.2011b Đánh giá Đơ thị hóa Việt Nam, Báo cáo Hỗ trợ Kỹ thuật Ngân hàng Thế giới, Hà Nội, Việt Nam Ngân hàng Thế giới, 2012a “Khởi đầu tốt Chưa hoàn thành” Tiến đáng kể Việt Nam xóa đói giảm nghèo Những thách thức nổi” (“Well Begun, Not Yet Done: Vietnam’s Remarkable Progress on Poverty Reduction and the Emerging Challenges.”) Ngân hàng Thế giới, Hà Nội, Việt Nam Ngân hàng Thế giới 2012b Báo cáo Cơng Sức khỏe Bảo hộ Tài - Việt Nam Washington, D.C.: Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Thế giới 2013 Đánh giá Luật Ngân sách Quốc gia 2002 Hà Nội Ngân hàng Thế giới 2013b Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014: Nâng cao trình độ cho Việt Nam: Chuẩn bị cho lực lượng lao động trước kinh tế thị trường đại Hà Nội Ngân hàng Thế giới 2014a Cập nhật Kinh tế Đông Á Thái Bình Dương: Duy trì ổn định thúc đẩy tăng trưởng Washington DC Ngân hàng Thế giới 2014b Viễn cảnh Kinh tế Toàn cầu Washington DC Yitzhaki, Shlomo 1979 “Thiếu thốn tương đối Hệ số Gini” (“Relative Deprivation the Gini Coefficient.”) Tạp chí Kinh tế Hàng quý 93(2): 321-324 ĐKKHXB-CXB số: 887-2013/CXB/49-97/LĐ Quyết định xuất số: 695 QĐLK-LĐ ngày 4/12/2013 Thiết kế trình bày: Golden Sky Co.,Ltd 64 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam    ... Demombynes Reena Badiani-Magnusson soạn thảo, với đóng góp Sandeep Mahajan, Habib Rab, Triệu Quốc Việt, Đoàn Hồng Quang, Vũ Hoàng Linh, Trần Lan Hương, Vũ Hoàng Quyên, Nguyễn Phương Anh, Sameer Goyal,... ban hành gần bao gồm kế hoạch hành động mang tính tồn diện nhằm đẩy nhanh q trình thối vốn DNNN Theo dự kiến, hai luật có liên quan – Luật Quản lý Vốn Nhà nước Đầu tư vào Doanh nghiệp Luật Doanh... -10 Indonesia Thái Lan Phi líp pin Trung Quốc Việt Nam Nguồn: Tổng cục Hải quan Ngân hàng Thế giới 22 ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam Hộp 1.3: Quan hệ thương mại song phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Taking stock an update on vietnams recent economic development , Taking stock an update on vietnams recent economic development

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn