Taking stock an update on vietnam’s recent economic developments special focus towards a high quality fiscal consolidation (vietnamese)

40 78 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 12:45

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam Chuyên đề đặc biệt: Hướng Tới Củng Cố Tài Khóa Chất Lượng Cao Tháng 7/2017 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam Chuyên Đề Đặc Biệt: Hướng Tới Củng Cố Tài Khóa Chất Lượng Cao NGÂN HÀNG THẾ GIỚI Tháng 7/2017 LỜI CÁM ƠN Báo cáo định kỳ Đinh Tuấn Việt, Sebastian Eckardt (Nhóm Quản lý Tài khóa & Kinh tế Vĩ Mơ) Vũ Hồng Qun (Nhóm Quản trị Nhà nước) soạn thảo với tham gia Alwaleed Alatabani (Nhóm Tài Thị trường), Phạm Minh Đức (Nhóm Thương mại Cạnh tranh) Rordigo Cabral (Vụ Ngân quỹ NHTG) Các tác giả cám ơn đạo chung Ousmane Dione (Giám đốc Quốc gia), Matthew Verghis Deepak Mishra (Giám đốc Nhóm Quản lý Tài khóa Kinh Tế Vĩ mơ) Đinh Hằng Anh (NHTG Việt nam) trợ giúp biên soạn và xuất ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam TỪ VIẾT TẮT AEC CIT CPI EAP EMDE EU FDI GDP GDC GSO IMF MOF MOLISA MPI ODA OOG PIM PIT PMI REER SBV SEDP SOEs VAMC VAT WB y/y Cộng đồng Kinh tế Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á Thuế thu nhập doanh nghiệp Chỉ số giá tiêu dùng Khu vực Đông Á Thái Bình Dương Các kinh tế phát triển thị trường Liên minh Châu Âu Đầu tư trực tiếp nước Tổng sản phẩm quốc nội Tổng cục Hải quan Tổng cục Thống kê Quỹ Tiền tệ Quốc tế Bộ Tài Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Bộ Kế hoạch Đầu tư Viện trợ phát triển thức Văn phòng Chính phủ Quản lý đầu tư công Thuế thu nhập cá nhân Chỉ số nhà quản trị mua hàng Tỷ giá thực hiệu lực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Quản lý Tài sản Tổ chức Tín dụng Việt Nam Thuế giá trị gia tăng Ngân hàng Thế giới So với kỳ TỶ GIÁ CHÍNH THỨC LIÊN NGÂN HÀNG: US$ = 22.432 VND Năm tài khóa Chính phủ: từ 1/1 đến 31/12 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam MỤC LỤC lời cảm ơn từ viết tắt Tổng quan PHẦN I: NHỮNG DIỄN BIẾN KINH TẾ GẦN ĐÂY 11 I.1 Mơi trường kinh tế bên ngồi 11 I.2 Những diễn biến kinh tế gần Việt Nam 13 Sản lượng dầu thô giảm gây ảnh hưởng đến tăng trưởng tháng đầu năm, động lực tảng tích cực 13 Chính sách tiền tệ tạo thuận lợi điều kiện lạm phát thấp 17 Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) tiếp tục góp phần tạo thặng dư cán cân đối ngoại lớn 20 Những dấu hiệu ban đầu củng cố ngân sách 24 Việc làm thị trường lao động 26 I.3 Triển vọng kinh tế rủi ro trung hạn 27 Tham khảo 29 PHẦN 2: HƯỚNG TỚI CỦNG CỐ TÀI KHÓA CHẤT LƯỢNG CAO 30 Bối cảnh .30 Xu hướng thu ngân sách nhà nước 31 Xu hướng chi tiêu ngân sách nhà nước 32 Nâng cao hiệu quản lý sử dụng tài sản công 33 Xu hướng nợ công bền vững tài khóa 34 Từng bước củng cố tình hình tài khóa chất lượng cao 35 Tăng cường quản lý nợ công .39 Hộp Hộp 1: Đâu yếu tố đóng góp vào tăng trưởng GDP? 16 Hộp 2: Xác định nợ xấu khu vực ngân hàng 20 Hộp 3: Kế hoạch tài 2016 - 2020 38 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam Hình Hình 1: Tăng trưởng GDP toàn cầu 12 Hình 2: Thương mại giới 12 Hình 3: Duy trì động lực tăng trưởng 14 Hình 4: Ngành khai khoáng 14 Hình 5: Sản lượng dầu thô 14 Hình 6: Tổng mức bán lẻ dịch vụ 15 Hình 7: Khách nước ngồi tới Việt Nam 15 Hình B1.1: Đóng góp vào tăng trưởng (điểm %) – trung bình 2011-16 16 Hình B1.2: Đóng góp vào tăng trưởng (điểm %) – sáu tháng đầu năm 2017 16 Hình 8: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 17 Hình 9: Giá lương thực thực phẩm giảm mạnh 17 Hình 10: Tỷ giá tương đối ổn định 18 Hình 11: Tín dụng tăng trưởng mạnh 18 Hình 12: Cơ cấu nợ xấu 19 Hình 13: Tài khoản kinh tế đối ngoại 21 Hình 14: Dự trữ ngoại hối 21 Hình 15: Tăng trưởng kim ngạch xuất hàng hóa 21 Hình 16: Cán cân thương mại Việt Nam 22 Hình 17: Xuất nhập dịch vụ 23 Hình 18: Kim ngạch xuất dịch vụ 23 Hình 19: Thu chi ngân sách nhà nước 24 Hình 20: Nợ công 24 Hình 21: Thu ngân sách cải thiện Q1-2017, nhờ vào nguồn thu ngồi thuế 25 Hình 22: Chi ngân sách nhà nước Q1-2017 26 Hình 23: Thất nghiệp thiếu việc làm 27 Hình 24: Thâm hụt ngân sách tăng lên phần phản ánh sách tài khóa nhằm đối phó với biến động theo chu kỳ 31 Hình 25: Tỷ lệ thu ngân sách từ thuế GDP theo xu hướng giảm liên tục 32 Hình 26: Cơ cấu chi ngân sách dần nghiêng chi thường xuyên 32 Hình 27: Các tỷ lệ thu chi nhìn chung phù hợp với mức thu nhập Việt Nam 35 Bảng Bảng 1: Tăng trưởng GDP Đơng Á Thái Bình Dương 12 Bảng 2: Xuất hàng hóa 22 Bảng 3: Nhập hàng hóa 23 Bảng 4: Chất lượng lực lượng lao động 27 Bảng 5: Vài số kinh tế vĩ mô trung hạn Việt Nam 28 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam Tổng quan Những diễn biến kinh tế gần Kinh tế tồn cầu nhìn chung phục hồi tất mặt từ cuối năm 2016 Sản xuất công nghiệp lên thương mại toàn cầu đẩy mạnh sau hai năm yếu rõ rệt Giá thương phẩm bước phục hồi dần tháo gỡ rào cản tăng trưởng quốc gia xuất thô, bao gồm kinh tế lớn Các kinh tế lớn phát triển, gồm Hoa Kỳ, Châu Âu Nhật Bản, cho dù có nhiều bất định sách, tăng trưởng vững nhờ sức cầu nước hoạt động xuất đẩy mạnh Tăng trưởng quốc gia phát triển khu vực Đơng Á Thái Bình Dương (EAP) tiếp tục trì nhờ sức cầu mạnh nước bổ trợ lực cầu bên tăng lên giá thương phẩm thô bước khôi phục Kinh tế Việt Nam tiếp tục thể mạnh cho dù phần bị chững lại nửa đầu năm 2017 Tăng trưởng GDP tháng đầu năm ước tăng 5.7% (tương đước với mức tăng tháng đầu năm 2016) Tốc độ tăng trưởng có phần chững lại chủ yếu sản lượng ngành khoáng giảm mạnh, đặc biệt khai thác dầu thô Tuy nhiên, yếu tố động lực tăng trưởng Việt Nam - gồm sức cầu nước sản xuất chế tạo chế biến định hướng xuất - không thay đổi Ngành dịch vụ - đóng góp tới khoảng 42% GDP - đẩy mạnh, nhờ ngành thương mại bán lẻ hưởng lợi tiêu dùng nước trì mức cao Sản lượng cơng nghiệp ngồi lĩnh vực khống sản đứng vững tăng trưởng ngành nông nghiệp bước phục hồi cho dù chưa mạnh Tài khoản vãng lai Việt nam sau có thặng dư lớn vào năm 2016 lại bắt đầu giảm xuống đầu năm 2017 Xuất khẩu, khách du lịch kiều hối tăng mạnh dẫn đến tài khoản vãng lai thặng dư mức khoảng 4% GDP năm 2016, ghi dấu sáu năm liên tục tài khoản vãng lai có thặng dư tăng Tài khoản vốn chứng kiến thặng dư lớn nhờ vào dòng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vốn vay dài hạn, giúp cho NHNN bước khôi phục dự trữ ngoại hối Thặng dư tài khoản vãng lai bắt đầu giảm nửa đầu năm 2017 nhập tăng trở lại Nhờ vị kinh tế đối ngoại vững chắc, tỷ giá danh nghĩa tương đối ổn định tỷ giá thực theo xu hướng tăng lên Tỷ giá tham chiếu tăng mức khiêm tốn 1,23% năm 2016 khoảng 1.3% từ đầu năm 2017 đến Tuy nhiên, tỷ giá thực hiệu lực (REER) tăng khoảng 5% năm 2016 24% kể từ năm 2010 Tỷ giá thực tăng cán cân kinh tế đối ngoại có thặng dư lớn nhờ đầu tư trực tiếp nước (FDI), lại quan ngại doanh nghiệp nước Việt Nam họ tiếp tục phải đối mặt với thách thức lớn lực cạnh tranh bất cân đối ngoại thương Chính sách tiền tệ tiếp tục phải cân đối hai mục tiêu tăng trưởng ổn định Do điều chỉnh giá dịch vụ Nhà nước quản lý - chủ yếu tăng giá học phí dịch vụ y tế, số giá tiêu dùng (CPI) Việt Nam tăng 4,7% tháng 12/2016 - mức cao kể từ tháng 8/2014 Tốc độ trượt giá chững lại tháng đầu năm 2017, lạm phát thấp mức 2% Trong đó, sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng lãi suất thực trì mức thấp, tín dụng tăng trưởng cao mức khoảng 20% (so với kỳ) tính từ đầu năm 2017 Tăng trưởng với hàm lượng tín dụng cao hỗ trợ đẩy mạnh đầu tư, tín dụng tiếp tục tăng với tốc độ làm tăng lo ngại chất lượng tài sản, đặc biệt rủi ro bảng cân đối liên quan đến nợ xấu khứ chưa giải hết Chính phủ cam kết mạnh mẽ nhằm khơi phục kỷ cương ngân sách, để làm điều vào thời điểm này, cần phải có biện pháp củng cố tình hình ngân sách chất lượng cao Bội chi ngân sách (tính nguồn ngồi ngân sách) ước tăng lên khoảng 6,5% GDP năm 2016 so với 6,2% năm 2015, dẫn đến tổng nợ công ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam Việt Nam (gồm nợ Chính phủ, nợ khu vực cơng bảo lãnh nợ quyền địa phương) ước vào khoảng 63,7% GDP vào cuối năm 2016, tăng gần 13 điểm phần trăm so với năm 2011 tiến sát mức trần quy định 65% GDP Tình hình thực ngân sách quý đầu năm 2017 cho thấy kết thu khả quan (chủ yếu nhờ nguồn thu thuế) kỷ cương ngân sách tốt hơn, giúp kiềm chế bội chi nợ công tăng lên Tuy nhiên, cải thiện đến chủ yếu nhờ vào biện pháp xử lý tình theo vụ việc nguồn thu ngồi thuế thối vốn tài sản doanh nghiệp nhà nước Do củng cố ngân sách cần phải song hành với cải cách thuế chi tiêu sâu Để củng cố tình hình ngân sách có chất lượng cần phải có thêm biện pháp cấu nhằm đẩy mạnh tiềm thu (thơng qua cải cách sách thuế) nâng cao hiệu suất chi tiêu, đảm bảo đầu tư kiến tạo phát triển sở hạ tầng nguồn nhân lực (tham khảo chuyên đề đặc biệt) Triển vọng, Rủi ro Hàm ý Chính sách Triển vọng trung hạn Việt Nam tích cực Tăng trưởng GDP theo giá so sánh dự kiến tăng nhẹ lên 6,3% năm 2017, nhờ sức cầu mạnh nước, nhờ sản xuất nông nghiệp phục hồi nhờ sản xuất chế tạo chế biến theo định hướng xuất phát triển, lại bổ trợ thêm cầu bên ngồi khơi phục, qua phần bù đắp suy giảm sản lượng dầu thô Áp lực lạm phát mức khiêm tốn, lạm phát ổn định giá dịch vụ y tế, giáo dục Nhà nước quản lý điều chỉnh theo lộ trình hợp lý mức vừa phải Tài khoản vãng lai dự kiến thặng dư cho dù mức thấp nhập tăng trở lại Nhìn trung hạn, tăng trưởng dự kiến ổn định mức khoảng 6,4% năm 2018 - 2019, kèm với ổn định kinh tế vĩ mô chung Một vài số vĩ mô trung hạn Việt Nam 2014 2015 Ước 2016 Dự báo 2017 Dự báo 2018 Tăng trưởng GDP (%) 6,0 6,7 6,2 6,3 6,4 CPI (bình quân năm, %) 4,1 0,6 2,7 4,5 4,5 Cân đối tài khoản vãng lai (% GDP) 4,9 0,1 4,0 2,5 1,8 Cân đối ngân sách (% GDP) -6,3 -6,2 -6,5 -5,7 -5,6 Nợ cơng (% GDP) - Theo Bộ Tài 58,0 61,8 63,7 65,0 65,4 Nguồn: TCTK, Bộ Tài chính, NHNN NHTG Triển vọng bị ảnh hưởng số rủi ro nước bên Các rủi ro bên bao gồm biến động gia tăng thị trường tài tồn cầu, lãi suất quốc tế tăng lên, suy giảm hội nhập quốc tế tự thương mại Nhìn từ nước, triển vọng tăng trưởng kinh tế trung hạn dường chịu nhiều tác động từ tiến độ xử lý chậm kỳ vọng bất cập dai dẳng khu vực doanh nghiệp nhà nước tồn đọng khu vực tài – đặc biệt việc xử lý nợ xấu cách hiệu Thêm vào đó, chậm trễ triển khai củng cố tình hình ngân sách gây rủi ro bền vững nợ công tăng trưởng dài hạn củng cố ngân sách làm ảnh hưởng tới đầu tư kiến tạo tăng trưởng sở hạ tầng nguồn nhân lực Ngồi ra, tình trạng tỷ giá thực gia tăng liên tục làm sâu sắc thêm thách thức khả cạnh tranh, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân nước ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam Sự bất ổn môi trường kinh tế tồn cầu đòi hỏi Việt Nam cần trì sách kinh tế vĩ mơ thận trọng để xử lý điểm nghẽn cấu ảnh hưởng tới tăng trưởng trung hạn Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô tái dựng lại khoảng đệm sách ưu tiên hàng đầu để trì động lực tăng trưởng Giảm bội chi ngân sách góp phần kiềm chế rủi ro gia tăng tới bền vững ngân sách tạo thêm dư địa tài khóa cho cú sốc tương lai Tiếp tục cải thiện quy trình giám sát quy định thận trọng giúp hạn chế rủi ro phát sinh từ thực tế tín dụng tăng nhanh Các thách thức dài hạn Việt Nam việc trì tốc độ tăng trưởng cao giảm nghèo bền vững Kết đạt từ trình cải cách cấu nhằm xóa bỏ hạn chế tới tăng xuất lao động bao gồm cải cách DNNN, tiếp tục cải thiện mơi trường kinh doanh, xử lý nợ xấu hồn thiện thị trường yếu tố sản xuất then chốt đất đai vốn Chuyên đề đặc biệt: Hướng tới củng cố tài khóa chất lượng cao Trong vài năm qua, sách tài khóa Việt Nam thực theo hướng mở rộng Mặc dù giúp kinh tế không suy giảm mạnh giai đoạn 2009-2011, sách dẫn đến bội chi mức cao, làm suy yếu lớp đệm tài khóa, rút ngắn kỳ hạn vay nợ làm tăng gánh nặng trả nợ cho ngân sách Bội chi ngân sách lớn, nợ công tăng cao, tỷ lệ thu ngân sách/GDP giảm chi tiêu công, đặc biệt đầu tư cơng, chưa hiệu quả, gây trở ngại cho tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô tương lai Mặc dù khả khó khăn trả nợ chưa cao, dư địa tài khóa để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày tăng cho mục tiêu đảm bảo xã hội phát triển hạ tầng bị thu hẹp Việc thiếu lớp đệm tài khóa làm hạn chế khả Chính phủ việc đối phó với biến động bên ngồi cú sốc xảy Quốc hội Chính phủ cam kết xử lý rủi ro tài khóa trung hạn Kế hoạch tài trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến bước điều chỉnh cân đối tài khóa năm nhằm giảm bội chi ngân sách xuống 3,5% GDP vào năm 2020 giữ nợ công mức trần 65% GDP Mặc dù định hướng sách tài khóa lớn xác định cho thời kỳ năm năm, cần cân nhắc thêm biện pháp sách cụ thể sở phối hợp nỗ lực đẩy mạnh huy động thu, tái cấu nâng cao hiệu suất chi tiêu, tăng cường hiệu quản lý, sử dụng khai thác tài sản công, nâng cao hiệu quản lý nợ công rủi ro tài khóa Báo cáo đưa khuyến nghị nhằm củng cố tình hình tài khóa bước chất lượng cao, trì bền vững tài khóa đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư cần thiết phục vụ tăng trưởng Cần lưu ý tới chất lượng biện pháp điều chỉnh tài khóa Theo đó, biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách cần phải cân việc tăng cường huy động thu hạn chế chi tiêu Việc giảm thâm hụt ngân sách cần thực theo lộ trình bước quán, nhằm tránh phải điều chỉnh mạnh, ảnh hưởng lớn giai đoạn sau Về phía thu ngân sách, cần củng cố cơng tác quản lý thuế để tăng thu giảm bớt gánh nặng tuân thủ cho người nộp thuế, thực song hành với thay đổi sách thuế nhằm tăng cường huy động nguồn thu nội địa Các lựa chọn sách cụ thể bao gồm: cải cách thuế giá trị gia tăng (mở rộng sở thuế cân nhắc tăng mức thuế suất), tăng thuế tiêu thụ đặc biệt số loại hàng hóa, rà sốt hợp lý hóa hình thức chi tiêu thuế (đặc biệt khoản ưu đãi, miễn giảm thuế) nhằm mở rộng sở thuế thu nhập doanh nghiệp, xây dựng hệ thống thuế tài sản đại Về phía chi ngân sách, cần trì khoản chi đầu tư hiệu cho việc phát triển sở hạ tầng nguồn nhân lực, đồng thời trọng tới tăng hiệu chi đầu tư phát triển chi thường xuyên Cũng cần nâng cao hiệu quản lý nợ công q trình chuyển đổi tới mơ hình tài thị trường vốn nước quốc tế nguồn tài trợ ngân sách chủ yếu, nhằm giúp quản lý chi phí rủi ro danh mục nợ công tốt Chuyên đề lần phần chuỗi hai chuyên đề cải cách tài khóa Chuyên đề Báo cáo “Điểm lại” kỳ tập trung vào lựa chọn sách cụ thể liên quan tới thu ngân sách quản lý nợ cơng hướng tới quản lý tài khóa cách hiệu bền vững Báo cáo kỳ tới (tháng 12/2017) tập trung vào chủ đề tái cấu chi tiêu cơng 10 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam 28 Mặc dù nhìn chung thu ngân sách đạt kết tốt, số thu từ sắc thuế chủ đạo chưa đạt tiêu Số thu từ thuế giá trị gia tăng (GTGT) thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN, trừ dầu thô) gộp lại chiếm nửa tổng thu từ thuế đạt khoảng 4% Ưu tiên quan trọng thời gian tới đẩy mạnh huy động thu nội địa từ thuế thơng qua biện pháp mang tính cấu nhằm mở rộng sở tính thu từ thuế nâng cao tiềm thu, để đảm bảo củng cố tài khóa theo hướng đảm bảo chất lượng thuận lợi cho tăng trưởng Những sửa đổi sách thuế cân nhắc, bao gồm áp dụng thuế tài sản thu thường xuyên, thống thuế xuất thuế GTGT tăng thuế xuất thuế tiêu thụ đặc biệt Đánh giá khoản ưu đãi thuế gây xói mòn sở thu từ thuế TNDN cần thực để làm sở hợp lý hóa hình thức ưu đãi miễn giảm 29 Tốc độ tăng chi tiêu công, đặc biệt chi thường xuyên, giảm nhẹ quý một, cho thấy quan tâm mạnh mẽ đến kỷ cương ngân sách Tổng chi tiêu công tăng 7,8% so với kỳ năm trước theo giá hành quý 1/2017 (Hình 22) Mặc dù chi thường xuyên tăng 7,5%, chi đầu tư tăng 9% dành cho dự án đầu tư công lớn Chi lĩnh vực phát triển xã hội giáo dục, đào tạo y tế đảm bảo điều kiện áp lực ngân sách tăng lên Chi trả lãi tiếp tục tăng tháng đầu năm 2017, đến gần 10% tổng chi thu Trong quý đầu năm 2017, Bộ Tài phát hành 56,5 ngàn tỷ đồng trái phiếu nước để bù đắp bội chi đảo nợ đến hạn Hình 22: Chi ngân sách Nhà nước Q1-2017 Phần A Cơ cấu chi ngân sách (%) Phần B Chi ngân sách (% thay đổi so kỳ) 12 250 Chi trả nợ lãi 200 10% 150 Chi đầu tư PT 16% 9.0 7.5 6.7 100 Chi Thường xuyên 74% 50 Chi thường xuyên Q1-2017 Nguồn: Bộ Tài Chi đầu tư PT Q1-2016 Chi trả nợ lãi Thay đổi (%) Nguồn: Bộ Tài Việc làm thị trường lao động 30 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động Việt Nam mức cao Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động dân số độ tuổi từ 15 trở lên 76,8% quý tư năm 2016 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ giới 72,2%, thấp nhiều so với 81,7% nam giới, tương đối cao so với quốc gia phát triển khác Tỷ lệ tham gia lao động niên độ tuổi 15 đến 24 tăng từ 52,9% năm 2012 lên khoảng 57% năm 2016, cho thấy ngày nhiều niên tìm việc làm thay theo đuổi học vấn Xu hướng đòi hỏi nhà hoạch định sách cần quan tâm nhiều để đảm bảo tạo việc làm đầy đủ nhằm giảm thiểu rủi ro thất nghiệp độ tuổi trẻ 31 Tỷ lệ thất nghiệp thức Việt Nam thấp, khoảng 2,3% năm 2016.6 Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi niên (từ 15 - 24 tuổi) mức cao 7,3%, tăng so với 6,3% năm 2015 Đây Vì tỷ lệ thất nghiệp thức đo lường số thất nghiệp báo cáo thức khu vực việc làm thức, nên chưa thể đầy đủ mức độ thất nghiệp khu vực phi thức vùng nông thôn sản xuất nông nghiệp Tỷ lệ chưa tính đến yếu tố “thiếu việc làm” kinh tế 26 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam tượng phổ biến giới khoảng cách tỷ lệ niên tổng dân số Việt Nam cao so với mặt chung Hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp nữ giới khu vực nông thôn lại cao cao đáng kể số lao động có kỹ Vế sau có lẽ phản ánh bất cân đối kỹ thị trường lao động, cho thấy nhu cầu phải tập trung vào chất lượng phù hợp hệ thống trường dạy nghề, kỹ thuật giáo dục sau phổ thơng Ngồi gần 56% tổng lao động năm 2016 làm việc khu vực phi thức (tự sản xuất kinh doanh lao động không lương gia đình) Nếu khơng tiếp cận hệ thống an sinh xã hội, người lao động coi “có nguy dễ tổn thương” 32 Chất lượng lực lượng lao động thách thức Năm 2016, 21,4% lực lượng lao động có cao đẳng kỹ thuật (Bảng 4) Số lượng người có cao đẳng đại học năm qua có cải thiện phần Tuy nhiên kỹ người lao động số lượng sẵn có quan ngại đơn vị sử dụng lao động Nhiều đơn vị sử dụng lao động nhận định tuyển dụng lao động khó khăn đặc biệt nghiêm trọng kỹ chưa đảm bảo, đặc biệt số ứng cử viên vào ngành nghề quản lý, chuyên môn kỹ thuật Hình 23: Thất nghiệp thiếu việc làm (% tổng số) Bảng 4: Chất lượng lực lượng lao động (% tổng số) 4.0 2013 2016 81.6 78.6 Dạy nghề 5.3 5.3 Trung cấp chuyên nghiệp 3.8 3.9 Cao đẳng 2.1 2.9 Đại học trở lên 7.2 9.3 3.5 Khơng có kỹ chun mơn/kỹ thuật 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 Thất nghiệp 0.5 Thiếu việc làm 0.0 2010 2011 Nguồn: Bộ LĐTB&XH 2012 2013 2014 2015 2016e Nguồn: Bộ LĐTB&XH I.3 Triển vọng kinh tế rủi ro trung hạn 33 Triển vọng thuận lợi tăng trưởng trì kèm với kinh tế vĩ mô ổn định Tăng trưởng kinh tế dự kiến tiếp tục cải thiện tháng cuối năm nhờ tiêu dùng cá nhân, ngành chế biến, chế tạo hướng xuất đầu tư nước Dự báo năm GDP ước tăng 6,3% Về phía cung, ngành chế tạo, chế biến định hướng xuất tiếp đà tăng trưởng cao nhờ phục hồi kinh tế thương mại tồn cầu Nơng nghiệp dự báo tiếp tục phục hồi sau tác động bất lợi tình trạng hạn hán xâm nhập mặn nghiêm trọng năm ngoái Các ngành dịch vụ tiếp tục vững nhờ kết tích cực thương mại bán buôn, bán lẻ du lịch Về phía cầu, tiêu dùng cá nhân mở rộng đầu tư tháng cuối năm – đặc biệt đầu tư nước tiếp tục động lực tăng trưởng quan trọng Chính sách tài khóa dự kiến dần thắt chặt năm 2017 năm từ dẫn tới khả làm giảm tổng cầu kinh tế Tuy nhiên cấu điều chỉnh tài khóa dự kiến đảm bảo khoản đầu tư cần thiết cho kiến tạo phát triển Chính sách tiền tệ mang tính hỗ trợ tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu 18% Chính phủ Lạm phát ước tính 5% giá lượng lương thực phẩm mức thấp Tài khoản vãng lai tiếp tục thặng dư mức thặng dư thu hẹp nhập tăng nhanh – đặc biệt nhập máy móc thiết bị Về trung hạn, tăng trưởng dự báo mức 6,4% lạm phát mức vừa phải Quá trình củng cố ngân sách bước giúp giảm dần thâm hụt nợ công xoay quanh mức quy định 65% GDP ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam 27 Bảng 5: Vài số kinh tế vĩ mô trung hạn Việt Nam 2014 2015 Ước 2016 Dự báo 2017 Dự báo 2018 Tăng trưởng GDP (%) 6,0 6,7 6,2 6,3 6,4 CPI (bình quân hàng năm, %) 4,1 0,6 2,7 4,5 4,5 Cân đối tài khoản vãng lai (% GDP) 4,9 0,1 4,0 2,5 1,8 Cân đối ngân sách (% GDP) -6,3 -6,2 -6,5 -5,7 -5,6 Nợ cơng (% GDP) - theo Bộ Tài 58,0 61,8 63,7 65,0 65,4 Nguồn: TCTK, Bộ Tài chính, NHNN NHTG 34 Triển vọng tích cực trình bày đối mặt với nhiều thách thức rủi ro bất lợi Từ mơi trường bên ngồi, sách mở cửa mạnh mẽ với phụ thuộc vào dòng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Việt Nam khiến cho kinh tế dễ bị tổn thương tăng trưởng đối tác thương mại lớn chững lại Quá trình phục hồi kinh tế mong manh Hoa Kỳ Châu Âu bị yếu kinh tế Trung Quốc bị điều chỉnh mạnh ảnh hưởng đến tăng trưởng Việt Nam kinh tế Việt Nam có định hướng xuất cao Tiến trình tự hóa thương mại tinh thần hội nhập toàn cầu bị xuy giảm gây rủi ro bất lợi cho mơ hình tăng trưởng theo định hướng xuất dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) Việt Nam Mặc dù Việt Nam hội nhập tài chưa nhiều sâu rộng số quốc gia khác khu vực, thị trường tài toàn cầu biến động mạnh hơn, lãi suất toàn cầu tăng cao nhanh làm cho cán cân kinh tế đối ngoại phải chịu áp lực Nhìn từ bối cảnh nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế dường chịu nhiều tác động từ tiến độ xử lý tồn đọng dai dẳng khu vực doanh nghiệp nhà nước bất cập khu vực tài – đặc biệt việc xử lý nợ xấu cách hiệu Tăng trưởng chậm làm tăng áp lực nới lỏng sách tài khóa tiền tệ với rủi ro làm đảo ngược thành gần ổn định kinh tế vĩ mô làm tăng thêm bất cân đối kinh tế vĩ mô chưa xử lý triệt để Tiến độ cải cách cấu chậm lại ảnh hưởng tiêu cực tới triển vọng tăng trưởng trung hạn, cải cách cấu cần thiết để trì cải thiện lực cạnh tranh Việt Nam Chậm trễ triển khai củng cố ngân sách tạo thêm rủi ro tới bền vững nợ công ổn định vĩ mô tăng trưởng tương lai 28 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam THAM KHẢO Tổng cục Thống kê (các năm) Niêm giám Thống kê Việt Nam Chính phủ Việt Nam (5/2017) Báo cáo Chính phủ Đánh giá Bổ xung Kết Phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016 Tình hình Triển khai Nhiệm vụ Tháng đầu Năm 2017 Kiểm Toán Nhà nước (4/2017) Báo cáo Kiểm toán Ngân sách Nhà nước năm 2015 Ngân hàng Thế giới (4/2017) Cập nhật Tình hình Kinh tế Đơng Á Thái Bình Dương “Duy trì Khả Ứng phó Bền vững” Washington, DC Ngân hàng Thế giới (6/2017) Viễn cảnh Kinh tế Tồn cầu: Khơi phục Mong manh Washington, DC ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam 29 PHẦN II HƯỚNG TỚI CỦNG CỐ TÀI KHÓA VỚI CHẤT LƯỢNG CAO7 Bối cảnh 35 Trong vài năm qua, sách tài khóa Việt Nam thực theo hướng mở rộng Mặc dù giúp kinh tế không suy giảm mạnh giai đoạn 2009-2011, sách dẫn đến bội chi mức cao, làm suy yếu lớp đệm tài khóa, rút ngắn kỳ hạn vay nợ làm tăng gánh nặng trả nợ cho ngân sách Bội chi ngân sách lớn, nợ công tăng cao, tỷ lệ thu ngân sách/GDP giảm chi tiêu công, đặc biệt đầu tư công, chưa hiệu quả, gây trở ngại cho tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô tương lai Mặc dù khả khó khăn trả nợ chưa cao, dư địa tài khóa để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày tăng cho mục tiêu đảm bảo xã hội phát triển hạ tầng bị thu hẹp Việc thiếu lớp đệm tài khóa làm hạn chế khả Chính phủ việc đối phó với biến động bên ngồi cú sốc xảy Về thu ngân sách, giá dầu thấp cải cách thuế nhằm cải thiện môi trường đầu tư cắt giảm thuế quan nhập khiến cho tỷ lệ thu GDP giảm mạnh năm gần Về chi ngân sách, chi thường xuyên tăng lên, phần tăng chi lương tăng chi trả lãi nợ, khiến cho dư địa tài khóa dành cho nhu cầu đầu tư bị thu hẹp Những thách thức tài khóa nêu lại bị kết hợp với nhu cầu đảo nợ lớn nợ ngắn hạn nước (là nguồn để bù đắp bội chi tăng lên), khả tiếp cận nguồn vốn ưu đãi giảm đi, biến động thị trường tài tồn cầu với hệ mức chênh lãi suất trái phiếu nhà nước biến động theo Phần Vũ Hoàng Quyên (Chuyên gia kinh tế cao cấp) Sebastian Eckardt (Chuyên gia kinh tế trưởng) soạn thảo với đóng góp Phạm Minh Đức (Chuyên gia kinh tế cao cấp) Rodrigo Cabral (Chuyên gia Tài cao cấp) 30 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam Hình 24: Thâm hụt ngân sách tăng lên … biến động theo chu kỳ …phần phản ánh sách tài khóa nhằm đối phó với 35 1.0 31.2 30 27.0 25 26.6 25.1 30.0 27.2 29.4 30.5 30.0 28.5 0.5 29.7 3.0 1.0 0.8 0.0 -1.0 0.0 27.0 0.5 -1.6 26.0 22.7 23.1 23.7 22.2 23.2 20 Tổng chi NSNN -3.0 -0.5 -4.2 -4.9 -1.0 Tổng thu NSNN -1.0 2006 2008 -5.5 2010 2012 -5.0 -4.9 2014 -7.0 Mức chênh GDP, % GDP tiềm 15 Cân đối NSNN bản, % GDP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e Nguồn: Ước tính NHTG dựa liệu Bộ Tài Ghi chú: Ước tính mức chênh GDP sử dụng lọc HP số liệu GDP hàng năm 36 Quốc hội Chính phủ cam kết xử lý nguy tổn thương tài khóa trung hạn Kế hoạch tài trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Quốc hội thông qua ngày tháng 11 năm 2016 vạch định hướng sách tài khóa cho năm năm Kế hoạch thể dự kiến điều chỉnh cân đối tài khóa bước năm nhằm giảm bội chi ngân sách xuống 3,5% GDP vào năm 20208 Về thu ngân sách, kế hoạch tập trung ưu tiên đại hóa mơi trường thuế tăng cường công tác quản lý thuế Về chi tiêu, Chính phủ đặt mục tiêu kiềm chế tăng chi thường nhằm dành dư địa cho chi đầu tư đồng thời tiếp tục tập trung cải thiện hiệu suất chi tiêu Về huy động, kế hoạch dự kiến huy động từ nguồn thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước lớn để giảm nhu cầu vay nợ, đồng thời huy động kết hợp nợ nước nước ngoài, bao gồm nguồn ODA để đáp ứng nhu cầu vốn lại Xu hướng thu ngân sách nhà nước 37 Tăng trưởng kinh tế trì mức cao với tốc độ bình quân hàng năm 6% từ năm 2006 đến năm 2015, giúp nâng cao số thu NSNN Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2011 đến 2015, tốc độ tăng thu (sau loại trừ yếu tố tăng giá) chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế Theo đó, tỷ lệ thu từ NSNN so GDP giảm từ 26,4% giai đoạn 2006-2010 xuống 23,4% giai đoạn 2011-2015, nguyên nhân chủ yếu giảm thu từ dầu thô (từ 4,8% xuống 3%), từ hoạt động xuất nhập (5,5% xuống 4,2%), khoản thu đất (2,5% xuống 1,7%) 38 Việt Nam thành công việc chuyển đổi hệ thống sách thuế theo hướng phụ thuộc vào nguồn bên (thu từ dầu thô xuất nhập khẩu) Tỷ lệ thu nội địa tổng thu tăng từ 52,3% (giai đoạn 2001-2005) lên đến 58,9% (giai đoạn 2006-2010), ước đạt gần 68% (giai đoạn 2011-2015) Riêng năm 2015, tỷ lệ ước đạt 74,2% Mức tăng phần giúp bù đắp cho số giảm thu xuất nhập thu từ dầu thơ Bên cạnh để nâng cao lực cạnh tranh, thu hút đầu tư tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bối cảnh kinh tế suy giảm, Việt Nam thực số sách ưu đãi thuế, bao gồm (i) cắt giảm thuế suất thuế TNDN; (ii) nâng mức chiết trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN; (iii) miễn giảm thuế đất nông nghiệp; (iv) gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN tiền sử dụng đất v.v Tuy thuế suất TNDN giảm tổng Dựa cách tính bội chi Chính phủ, vốn thu từ cổ phần hóa hạch tốn nguồn thu cân đối ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam 31 cộng đến điểm phần trăm giai đoạn vừa qua, tỷ trọng thuế TNDN (không kể thu từ DN lĩnh vực sản xuất khai thác dầu thô) khoảng 3,8% GDP (giai đoạn 2011-2015), giảm 0,3% GDP so với mức 4,1% giai đoạn 2006-2010 Nếu cộng số thuế TNDN hộ kinh doanh chuyển sang thu thuế TNCN nguồn thu thuế TNDN giai đoạn 2011-2015 không giảm so với giai đoạn 2006-2010 Mặc dù thực sách ưu đãi thời gian qua, tỷ trọng thuế GTGT ổn định mức khoảng 6,1% GDP, riêng thuế GTGT nội địa tăng nhẹ từ 4,1% lên 4,3% hai giai đoạn Thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng đáng kể thời gian qua, từ 0,8% GDP lên mức 1,3% GDP Hình 25: Tỷ lệ thu ngân sách từ thuế/ GDP có xu hướng giảm liên tục Hình 26: Cơ cấu chi ngân sách theo hướng nghiêng chi thường xuyên 25 35 30 20 25 15 20 15 10 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e Thuế VAT Thuế XNK Thuế TNDN Thuế bảo vệ MT Thuế THCN Thuế khác 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e Chi đầu tư PT Chi thường xuyên Chi trả lãi Nguồn: Ước tính NHTG dựa liệu Bộ Tài 39 Cơng tác cải cách quản lý thuế đạt nhiều thành tựu lớn năm gần Trong đó, việc Chính phủ triển khai Nghị 19 (2014) Nghị 19 (2015) giúp giảm đáng kể thời gian nộp thuế thông qua việc đơn giản hóa quy định tuân thủ thuế9 Việc đưa vào vận hành Hệ thống Quản lý Thuế (TMS) giúp đại hóa chức quản lý thuế bản, đăng ký, kê khai, xử lý tờ khai, kế toán thuế, nộp thuế quản lý nợ đọng Tuy nhiên, cần thiết kế lại quy trình nghiệp vụ cách toàn diện, bao gồm toàn chức quản lý thuế, quản lý rủi ro, dịch vụ cho người nộp thuế; từ nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện giảm chi phí tn thủ Ngồi ra, cần tăng cường lực sở liệu quản lý thuế áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin đem lại giá trị gia tăng, kết nối thông tin quản lý thuế với quản lý bảo hiểm xã hội quản lý đất đai Xu hướng chi ngân sách nhà nước 40 Chi tiêu Chính phủ so với GDP trì mức cao Cơ cấu chi thay đổi theo hướng chi thường xuyên chiếm tỷ trọng ngày lớn Tổng chi NSNN – bao gồm chi từ nguồn trái phiếu – bình quân chiếm 29,2% GDP giai đoạn 2011-2015, so với 28,9% giai đoạn trước mức cao so với khu vực quốc gia có mức phát triển tương đương Tỷ lệ so sánh chi thường xuyên đầu tư khoảng 70:30 thời kỳ 2011-2015 so với 63:37 thời kỳ 2006-2010 Chi thường xuyên tăng lên cao mức tăng thu chủ yếu Nghị số 19/NQ-CP, ngày 18/3/2014 Nghị số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Chính phủ 32 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam tăng chi để thực sách an sinh xã hội, chi lương phụ cấp chi trả lãi khoản vay Quỹ lương tăng nhanh, chiếm khoảng khoảng 20% tổng chi ngân sách, chủ yếu tăng lương sở10 tăng số lượng công chức, viên chức, đặc biệt địa phương, với tốc độ cao tốc độ tăng dân số Mặc dù so sánh quốc tế cho thấy tỷ lệ chi lương cho công chức, viên chức Việt Nam chưa cao xu hướng chi lương tăng nhanh cho thấy cần phải thận trọng 41 Chi đầu tư từ NSNN, giảm tỷ trọng tổng chi tiêu Chính phủ, trì mức cao so với khu vực giới Nếu so với tổng đầu tư toàn xã hội, chi đầu tư từ NSNN chiếm 29,1% giai đoạn 2011-2015, tăng nhẹ so với mức 28,4% thời kỳ 2006-2010, cho thấy đầu tư Nhà nước vào hạ tầng công cộng tiếp tục trì thời gian qua, chủ yếu sở hạ tầng Việt Nam mức thấp, chưa phát triển 42 Việt Nam quốc gia phân cấp mạnh có xu hướng ngày tăng Trong phân cấp chi thường xuyên có xu hướng ổn định phân cấp chi đầu tư tăng nhanh Trong giai đoạn 2011-2015, chi đầu tư địa phương chiếm khoảng 70% tổng chi đầu tư công, thuộc dạng cao quốc gia phát triển với mức trung bình khoảng gần 40% Sở dĩ có chuyển dịch chi đầu tư từ NSĐP tăng nhanh từ nguồn dự phòng ngân sách, tăng thu NSĐP (như xổ số kiến thiết, đất đai) nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho giai đoạn chuyển sang tập trung nhiều cho ưu tiên địa phương y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi Điều tạo động lực phát triển cho số tỉnh, thành phố, đồng thời giải vấn đề hạ tầng nông thôn, giao thông, nước sạch, y tế, giáo dục xóa đói giảm nghèo 43 Mặc dù chuyển dịch với kỳ vọng địa phương ngày trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ, việc tỷ trọng chi đầu tư trung ương hạn chế gây quan ngại mức đầu tư phù hợp vào sở hạ tầng tầm quốc gia Nguồn vốn đầu tư trung ương giảm, ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn lực để thực dự án, mục tiêu quan trọng quốc gia, đặc biệt bối cảnh phối hợp vùng hạn chế Bên cạnh đó, tỷ trọng đầu tư cao định cấp địa phương Việt Nam dẫn đến rủi ro đầu tư dàn trải giảm hiệu suất đầu tư, trừ có phối hợp tốt dự án hạ tầng lớn, bao gồm dự án hạ tầng địa phương Để thay đổi tình trạng này, lâu dài cần xem xét lại phân cấp kinh tế - xã hội nhằm tăng cường hiệu tổng thể Nâng cao hiệu quản lý sử dụng tài sản công 44 Tài sản công thành tố quan trọng Bảng cân đối Tài Quốc gia Theo số liệu nhiều quốc gia, giá trị tài sản công khoảng lần GDP Ở Việt Nam, đến cuối năm 2015, thống kê, báo cáo chi tiết giá trị tài sản công khoảng triệu tỷ đồng Việt Nam, tương đương 50 tỷ USD, khoảng 25% GDP Tuy nhiên tổng giá trị tài sản cơng Việt Nam thực tế cao nhiều phạm vi báo cáo bao gồm tài sản khu vực hành nghiệp công (đất đai, tài nguyên, tài sản hạ tầng chưa tổng hợp báo cáo) 45 Luật Quản lý Sử dụng Tài sản Nhà nước (2008) bước thay đổi quan trọng sau nhiều thập kỷ tài sản công chưa đánh giá quản lý tốt Luật tạo sở để củng cố nâng cao hiệu công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo mục đích, tiêu chuẩn, chế độ, đồng thời góp phần chống lãng phí, chống thất Tuy nhiên, thay đổi nói chưa đủ mạnh, chưa toàn diện chưa khai thác tài sản phương Kể từ năm 2006, Chính phủ tăng lương sở phụ cấp 08 lần, nhằm bù đắp trượt giá có phần cải thiện sống cho số đối tượng 10 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam 33 diện tạo nguồn lực Luật QLSDTSNN vừa Quốc hội sửa đổi tháng 6/2017, với mục tiêu (a) quản lý tài sản cơng đầy đủ, tồn diện hơn, bao gồm toàn đất đai, tài nguyên, tài sản khu vực hành nghiệp, tài sản sở hạ tầng theo quy định Hiến pháp năm 2013 (b) Sử dụng tài sản hiệu thông qua phương thức quản lý chuyên nghiệp theo nguyên tắc thị trường (c) Tăng cường tính cơng khai, minh bạch thông tin liên quan tới tài sản công thúc đẩy hiệu giám sát cộng đồng Nhà nước cần quan tâm tới công tác tu, bảo dưỡng tài sản để nâng cao giá trị trì tài sản bền vững Xu hướng nợ cơng bền vững tài khóa 46 Bội chi NSNN tăng kéo dài làm nợ công11 so với GDP tăng đáng kể, từ 51,7% năm 2010 lên đến khoảng 62,2% năm 201512, đó, nợ Chính phủ chiếm 50,3%, nợ Chính phủ bảo lãnh chiếm 11%, nợ quyền địa phương khoảng 0,9% Khơng tính nợ bảo lãnh vay nợ nội bộ, nợ trực tiếp Chính phủ ước tính mức 43,3% GDP (năm 2015) gần sát với mức bình quân quốc gia khu vực tương đương thu nhập Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại Việt Nam quốc gia có tỷ lệ nợ GDP tăng nhanh (tăng khoảng 10% năm qua), cho dù với thành tích tăng trưởng kinh tế ấn tượng Nếu xu hướng tiếp diễn, Việt Nam phải đối mặt với quan ngại nghiêm trọng bền vững tài khóa 47 Dư nợ tăng cao kèm với thay đổi cấu nợ công thời gian qua Do nhu cầu huy động ngày lớn, khả tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nước dần hạn chế, Chính phủ phải dựa chủ yếu vào nguồn vay nước Tỷ trọng nợ nước tổng nợ công tăng từ 45% năm 2010 lên 55,4% năm 2015 Nợ nước làm giảm rủi ro tỷ giá góp phần phát triển thị trường vốn nước, làm giảm đáng kể kỳ hạn danh mục nợ, dẫn tăng rủi ro tái cấp vốn Thị trường trái phiếu nước có chuyển biến tích cực thời gian gần đây, theo hướng tỷ trọng trái phiếu ngân hàng thương mại nắm giữ giảm dần (còn khoảng 77% vào cuối năm 2015), tỷ trọng nhà đầu tư dài hạn công ty bảo hiểm tăng dần (khoảng 8,42% năm 2015) tổ chức khác nắm khoảng 14% Tuy nhiên, nhà đầu tư dài hạn tham gia thị trường này, nhu cầu mua nợ nước có kỳ hạn dài hạn chế 48 Chính phủ có nỗ lực mạnh mẽ nhằm kéo dài kỳ hạn trái phiếu nước Kỳ hạn bình quân trái phiếu phủ tăng lên 4,44 năm vào cuối năm 2015, so với 2,93 năm vào năm 2013, nhiên thấp so với kỳ hạn bình quân quốc gia thu nhập trung bình quốc gia khác khu vực Bên cạnh cải thiện trên, áp lực huy động để đảo nợ lớn, với khoảng 50% nợ nước Việt nam đáo hạn năm tới Đây áp lực lớn điều kiện nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ hạn chế 49 Dư địa ngân sách ngày mỏng, khiến nợ cơng bền vững có cú sốc nhẹ Nghĩa vụ nợ dự phòng – bao gồm rủi ro tiềm từ doanh nghiệp nhà nước ngân hàng – thực hóa, làm cho Việt Nam thêm dễ tổn thương Với nợ công mức cao, Việt Nam dư địa để vận dụng sách tài khóa nhằm đối phó với biến động chu kỳ, điều cho thấy tầm quan trọng việc phải củng cố tình hình tài khóa đẩy mạnh cải cách cấu 11 Trong khuôn khổ báo cáo này, thuật ngữ nợ công sử dụng theo quy định Luật Quản lý Nợ công (2009), bao gồm nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh, nợ quyền địa phương 12 Theo báo cáo quốc gia số liệu nợ công 34 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam Từng bước củng cố tình hình tài khóa chất lượng cao 50 So sánh với quốc tế, tỷ lệ thu chi so với GDP Việt Nam mức trung bình so với quốc gia khu vực quốc gia có thu nhập tương đương Mặc dù tỷ lệ huy động thu chi tiêu cơng lựa chọn sách quốc gia13, so sánh cho thấy Việt Nam trường hợp ngoại lệ theo nghĩa Chính phủ dường khơng thu chi q mức (Hình 13) Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại tỷ lệ huy động thu GDP có xu hướng giảm dần, áp lực tăng chi tiêu công đầu tư thường xuyên cao, số an toàn nợ gần sát giới hạn an toàn theo luật định 70 60 60 50 50 40 30 20 Trung Quốc Malaysia Lào Việt Nam Thái Lan Hàn Quốc Cam-pu-chia Indonesia 10 Chi ngân sách trung ương, % GDP Thu ngân sách trung ương, % GDP Hình 27: Tỷ lệ thu chi nhìn chung tương ứng với mức thu nhập Việt Nam 40 30 Lào 20 Trung Quốc Malaysia Thái Lan Hàn Quốc Cam-pu-chia Indonesia Philippines Việt Nam 10 0 500 5000 GDP theo đầu người, US$, (điều chỉnh theo PPP) 50000 400 4000 40000 GDP theo đầu người, US$, (điều chỉnh theo PPP) Nguồn: Ước tính NHTG, dựa liệu Triển vọng Kinh tế Thế giới IMF (WEO) gồm 150 quốc gia 51 Trong thời gian tới, cần có lộ trình củng cố tài khóa để đảm bảo bền vững tài khóa song khơng ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Chính phủ có cam kết mạnh mẽ giảm bội chi trì nợ cơng phạm vi giới hạn cho phép, qua giúp hạn chế tăng nợ tái tạo lớp đệm sách nhằm chống đỡ cú sốc xảy ra, nghĩa vụ nợ dự phòng phát sinh Các phương án củng cố tình hình tài khóa cân nhắc sở phối hợp biện pháp nhằm đẩy mạnh huy động thu, hạn chế tăng chi, tái cấu nâng cao hiệu suất chi tiêu, tăng cường hiệu quản lý, sử dụng khai thác tài sản công, quản lý nợ cơng rủi ro tài khóa Tái cấu chi tiêu công cần đảm bảo khoản chi an sinh xã hội, đầu tư phát triển dành dư địa cho chi phí tái cấu trúc kinh tế (nếu phát sinh) Nhiều phủ chọn phương án nhà nước phúc lợi, nhà nước đóng vai trò việc bảo vệ nâng cao phúc lợi kinh tế xã hội người dân Nhìn chung, họ có xu hướng đánh thuế cao chi tiêu nhiều đảm bảo xã hội, bao gồm trợ cấp phúc lợi tiền mặt (ví dụ hưu bổng cho người cao tuổi phúc lợi thất nghiệp) dịch vụ phúc lợi vật (như y tế, chăm sóc trẻ em giáo dục), thông qua đánh thuế theo hướng tái phân phối Nhà nước phúc lợi đại bao gồm quốc gia Bắc Âu, Ai-xơ-len, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, với hệ thống gọi hệ thống Bắc Âu, nhiều quốc gia OECD khác, chủ yếu châu Âu 13 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam 35 52 Về sách thuế, cần tiếp tục cải cách theo hướng đẩy mạnh huy động thu nội địa, thông qua số phương án sách cụ thể sau: •Mở rộng sở thu thuế GTGT: Thông lệ quốc tế thường có mức thuế suất GTGT nhất, diện miễn giảm hạn chế Trong đó, Việt Nam quy định 26 nhóm mặt hàng khơng chịu thuế GTGT, 15 nhóm mặt hàng chịu thuế 5%, mặt hàng lại chịu thuế 10% Điều khơng làm hẹp sở thuế mà làm ngắt chuỗi khấu trừ đầu vào đầu thuế GTGT, gây phức tạp cho công tác quản lý Để xử lý vấn đề này, cần cân nhắc bước thu hẹp danh mục không thuộc diện chịu thuế GTGT, chuyển mặt hàng chịu thuế 5% sang 10%, tiến tới áp dụng thuế suất thuế GTGT •Mở rộng sở thu thuế TNDN rà soát hình thức ưu đãi thuế (chi tiêu thuế14): Việc rà soát điều chỉnh hợp lý quy định ưu đãi thuế cần thiết nhằm phát huy hiệu sách ưu đãi, tránh ưu đãi khơng phù hợp, dàn trải, gây lãng phí nguồn lực, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng môi trường kinh doanh chung Việt Nam, mức thuế suất TNDN giảm thấp cạnh tranh so với cách quốc gia khác Ngồi sử dụng cơng cụ ưu đãi thuế, tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh biện pháp quan trọng giúp thu hút đầu tư dựa lợi cạnh tranh thực Việt Nam Kết đánh giá cách có hệ thống tác động sách ưu đãi thuế việc thu hút đầu tư mở rộng sở thuế hỗ trợ cho định sách tài Quốc hội Chính phủ thời gian tới •Tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt: Ở Việt Nam, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tương đối thấp số mặt hàng khơng khuyến khích tiêu dùng (ví dụ thuốc lá, rượu, bia) Từng bước tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng không giúp huy động thu cao hơn, mà hạn chế thói quen khơng lành mạnh Từng bước mở rộng phạm vi áp dụng tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt số mặt hàng lựa chọn đem lại tác động tích cực ngân sách huy động thu, đồng thời thay đổi thói quen người tiêu dùng theo hướng giảm tiêu dùng mặt hàng khơng có lợi cho sức khỏe mơi trường Ví dụ, Ngân hàng Thế giới ước tính mức tăng hợp lý mạnh so với tốc độ tăng thuế suất thuế thuốc theo quy định hành15 giúp tăng 12% số thu từ sản phẩm thuốc chịu thuế tiêu thụ đặc biệt giảm mức tiêu thụ thuốc người lớn khoảng 10%, từ năm 2014 tới năm 2020 •Mở rộng sở thu thuế TNCN phù hợp với thông lệ quốc tế: Quy định việc xác định số thuế phải nộp theo bậc thuế suất phức tạp, bên cạnh sách thuế TNCN chưa bao quát nguồn thu nhập thuộc diện chịu thuế cách hợp lý thu nhập từ chuyển nhượng tài nguyên số, hoạt động thương mại điện tử hay thu nhập từ trúng thưởng xổ số với giá trị trúng thưởng lớn Trong thời gian tới, sách thuế TNCN cần điều chỉnh theo hướng mở rộng sở thu thuế, điều chỉnh số lượng thuế suất phù hợp với thu nhập chịu thuế đối tượng nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ pháp luật, khuyến khích tổ chức hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế Việt Nam chưa có khái niệm theo luật định “chi tiêu thuế” tác động đầy đủ hình thức ưu đãi thuế chưa tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước 14 NHTG khuyến nghị tăng mức thuế suất TTĐB với thuốc lá, từ mức 70% giai đoạn 2016 - 2017, 75% giai đoạn 2018 – 2020 theo quy định hành, lên mức 85% giai đoạn 2016 - 2017, 100% giai đoạn 2018 - 2019, 110% giai đoạn 2020 15 36 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam •Xây dựng hệ thống thuế tài sản đại: Nghiên cứu, xây dựng sách thuế tài sản thống thay cho sách thuế sử dụng đất phi nơng nghiệp thuế sử dụng đất nông nghiệp hành, mở rộng đối tượng thu thuế tài sản tài sản gắn liền với đất tài sản có giá trị khác, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thông lệ quốc tế, đưa thuế tài sản trở thành nguồn thu quan trọng ổn định cho ngân sách nhà nước, đặc biệt nguồn thu phân cấp cho địa phương hưởng, đồng thời nâng cao động lực sử dụng đất đai tài sản hiệu •Hợp lý hóa sách thu liên quan đến tài nguyên bảo vệ môi trường: (a) Đối với thuế tài nguyên: cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sử dụng hiệu nguồn tài nguyên, thúc đẩy khai thác tài nguyên gắn liền với chế biến sâu, bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa xuất tài nguyên chưa qua chế biến, góp phần khuyến khích khai thác hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản quốc gia (b) Đối với thuế bảo vệ môi trường: cần nghiên cứu bổ sung đối tượng chịu thuế, thời điểm tính thuế, điều chỉnh khung, mức thuế suất đảm bảo phù hợp với sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới dựa theo mức độ gây tác động xấu đến môi trường hàng hóa thơng lệ quốc tế, khuyến khích sản xuất, sử dụng, tiêu dùng hàng hóa thân thiện với mơi trường, góp phần động viên nguồn thu cho NSNN 53 Song song với thay đổi sách thuế, ưu tiên cải cách quản lý thuế Cần tiếp tục rà sốt có hệ thống thực tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, chuyển sang hoạt động quản lý thuế dựa thông tin minh bạch áp dụng kiểm tra dựa rủi ro để quản lý tuân thủ tốt Nếu triển khai đầy đủ, biện pháp không giúp tăng cường hiệu suất hiệu quản lý thuế để tối đa hóa số thu mà giảm chi phí tn thủ cho người nộp thuế cải thiện môi trường kinh doanh cách Các biện pháp cải cách khác cần tiến hành bao gồm nghiên cứu khả thi để thành lập phận quản lý doanh nghiệp lớn theo nghĩa, theo thông lệ quốc tế tốt Ngoài ra, Tổng cục Thuế cần tăng cường phối hợp với quỹ bảo hiểm xã hội thu thuế TNCN đóng góp bảo hiểm xã hội, quan điểm giao Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thu đóng góp bảo hiểm xã hội thay mặt cho quỹ bảo hiểm xã hội 54 Về chi tiêu, có nhiều hội hợp lý hóa yếu tố đầu vào lĩnh vực dịch vụ công mà không ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ Trong lĩnh vực giáo dục, hiệu suất sử dụng nguồn nhân lực tăng cường thơng qua kế hoạch điều chỉnh tăng thời lượng đứng lớp giáo viên gắn với cải cách sách giáo khoa Trong lĩnh vực y tế, có số yếu tố làm giảm hiệu suất chi tiêu, bao gồm chế trả cho đơn vị nghiệp chưa tạo động phù hợp; phụ thuộc nhiều vào dịch vụ bệnh viện tuyến trung ương tuyến tỉnh thay sử dụng dịch vụ y tế dự phòng chăm sóc sức khoẻ tuyến sở; mức chi tiêu cao cho dược phẩm Trong lĩnh vực nông nghiệp, chi tiêu công thời gian vừa qua ưu tiên cho lĩnh vực thủy lợi với mục tiêu tăng sản lượng lúa Tuy nhiên, cần cân nhắc biện pháp nhằm nâng cao suất sử dụng nước để tăng sản lượng lúa, đồng thời đa dạng hóa trồng khuyến khích tiểu ngành khác dịch vụ nơng nghiệp để nâng cao thu nhập từ nông nghiệp Trong lĩnh vực giao thông, đơn giá xây dựng tu bảo dưỡng mức cao vấn đề gây ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn lĩnh vực đường Việt Nam Mặc dù đơn giá xây dựng khởi điểm Việt Nam nhìn chung tương đương với nước khu vực khác, mức đơn giá thường bị tăng trình thực đầu tư hai yếu tố chi phí giải phóng mặt tăng thiếu vốn triển khai thực tình trạng đầu tư dàn trải nhiều dự án ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam 37 Hộp 3: Kế hoạch tài 2016 - 2020 • N  ghị số 25 (tháng 11/2016) Quốc hội theo đề nghị Chính phủ ban hành ưu tiên sách tài khóa trung hạn, sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) giai đoạn 2016 - 2020 phê duyệt vào tháng 04/2016 Các ưu tiên sách xác định xoay quanh mục tiêu tổng thể lĩnh vực sách cụ thể Mục tiêu tổng thể bao gồm: (i) tiếp tục cải thiện hệ thống thể chế chế tài quốc gia; (ii) huy động, phân bổ, quản lý sử dụng nguồn lực tài hiệu nhằm đáp ứng mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc gia; (iii) bước tái cấu thu chi ngân sách Nhà nước; (iv) cân đối tiết kiệm tiêu dùng, tập trung vào biện pháp tiết kiệm, chống lãnh phí, sử dụng hiệu vốn đầu tư công để đầu tư cho người, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng; (v) thắt chặt kỷ cương tài ngân sách song song với đẩy mạnh cải cách hành chính, đại hóa, tăng cường tra, kiểm tra, kiểm tốn giám sát tài chính; (vi) giảm mạnh kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, nợ cơng nợ nước ngồi quốc gia nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô an ninh tài quốc gia • K  ế hoạch đề dự kiến bước điều chỉnh tình hình tài khóa cân đối ngân sách đồng thời tiếp tục triển khai biện pháp cải cách thể chế tái cấu Củng cố tình hình tài khóa bước theo hướng thuận lợi cho tăng trường cho yếu tố cần thiết để trì bền vững tài khóa Hiện có cam kết mạnh mẽ nhằm giảm bội chi ngân sách xuống mức 3,9% cho giai đoạn 2016 - 2020 xuống 3,5% GDP vào năm 2020, đồng thời trì nợ công hạn mức quy định 65% GDP Các phương án củng cố tình hình ngân sách cân nhắc sở nỗ lực tổng thể nhằm đẩy mạnh huy động thu, tái cấu, nâng cao hiệu suất hạn chế tăng chi tiêu, đồng thời phải bảo vệ chi tiêu cho lĩnh vực xã hội đầu tư Về huy động vốn, kế hoạch Chính phủ dự kiến huy động từ nguồn thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) lớn nhằm giảm nhu cầu vay nợ đồng thời huy động kết hợp nợ nước nước ngoài, bao gồm ODA nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lại Bên cạnh đó, cải cách thể chế khác tiếp tục theo đuổi, sở cải thiện ban hành Luật đầu tư công (2014), Luật ngân sách Nhà nước (2015) Luật đấu thầu khu vực cơng (2013) • T rên sở đó, Chính phủ xác định lĩnh vực trọng tâm cải cách cụ thể Đáng ý Chính phủ lần nhìn nhận phương án sách tài khóa góc độ tổng quát báo cáo tài khu vực cơng Qua đó, cải cách tập trung vào lĩnh vực huy động thu, quản lý chi tiêu, quản lý tài sản có tài sản nợ sau: • V  ề thu ngân sách, kế hoạch ưu tiên tăng nhẹ mức huy động thu lên 23,5% GDP nâng tỷ lệ huy động thu nội địa (từ 80% giai đoạn 2011 - 2015 lên khoảng 84% giai đoạn 2016 - 2020) Các phương án sách cụ thể tiếp tục cân nhắc để đẩy mạnh kết thu, bao gồm mở rộng sở tính thuế chống xói mòn sở tính thuế thơng qua hợp lý hóa hình thức ưu đãi thuế cân nhắc áp dụng thuế tài sản, đồng thời trọng đại hóa mơi trường thuế, đẩy mạnh quản lý thu kiểm tra thuế để chống tránh thuế, trốn thuế, chuyển giá nợ đọng thuế, giảm gánh nặng tuân thủ cho người nộp thuế • V  ề chi tiêu, Chính phủ đặt mục tiêu han chế tăng chi thường xuyên, cụ thể thông qua hợp lý hóa biên chế khu vực cơng, tạo dư địa nhiều cho chi đầu tư đồng thời tiếp tục tập trung cải thiện hiệu suất chi tiêu Bên cạnh đó, Chính phủ đề nhiều biện pháp nhằm cải thiện quản lý chi tiêu Đó là: tăng cường kỷ cương ngân sách, cụ thể liên quan đến vấn đề ứng trước dự toán chuyển nguồn, cải thiện minh bạch tài khóa báo cáo theo thông lệ chuẩn mực quốc tế, bước chuyển sang quản lý ngân sách theo kết thực nhiệm vụ Chính phủ đưa loạt sách liên quan đến nhau, thiết kế nhằm đồng thời cải thiện kết thực thi dịch vụ nghiệp, đem lại nhiều lựa chọn cho người dân, giảm gánh nặng tài cho Nhà nước, bước hợp lý hóa vai trò tổng thể Nhà nước cung cấp hàng hóa cơng cộng Các biện pháp dự kiến bao gồm điều chỉnh giá bước số ngành lựa chọn y tế giáo dục, song song với đảm bảo trợ giúp đầy đủ cho người nghèo nhóm dễ bị tổn thương • V  ề quản lý tài sản có tài sản nợ, kế hoạch dự kiến đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tái cấu DNNN đồng thời tăng cường quản trị doanh nghiệp giám sát tài Một quan chuyên trách sở hữu nhà nước cân nhắc thành lập Trong cơng tác quản lý nợ, Chính phủ thắt chặt kiểm soát cấp bảo lãnh, kiểm soát bội chi nợ địa phương Quốc hội công khai cấm sử dụng ngân sách Nhà nước cho chi phí tái cấu DNNN khu vực ngân hàng trường hợp khả trả nợ vay lại nợ Chính phủ bảo lãnh Các hoạt động vay nợ xem xét với tầm nhìn trung hạn nhằm kéo dài kỳ hạn giảm rủi ro danh mục nợ Chính phủ bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển thị trường vốn nước 38 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam Tăng cường quản lý nợ công 55 Trong thời gian tới, Việt Nam khuyến nghị cân nhắc biện pháp tăng cường lực quản lý nợ cơng Nhằm nâng cao lòng tin nhà đầu tư, mức tín nhiệm quốc gia giảm mức chi phí vay, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyển đổi nguồn vốn vay có tính chất ưu đãi (ODA) dần giảm xuống nợ thương mại – nước nước – trở thành nguồn huy động Chính phủ, cần có biện pháp đồng sau: • C  ủng cố danh mục nợ – tối ưu hóa chi phí kéo dài kỳ hạn vay nợ, tận dụng tối đa nguồn ODA ưu đãi, phối hợp tốt với nhà tài trợ để đảm bảo nguồn ODA gắn kết chặt chẽ với ưu tiên Chính phủ; • Phát triển thị trường nợ nước – tiếp tục cải thiện hoạt động thị trường sơ cấp thứ cấp, đa dạng hóa mạng lưới nhà đầu tư, cải thiện hạ tầng dịch vụ hỗ trợ thị trường; • T iếp tục tăng cường lực quản lý nợ – kiện tồn thể chế, giảm phân tán cơng tác quản lý nợ thông qua tăng cường phối hợp quản lý nợ, hạn chế rủi ro chia sẻ thông tin không kịp thời không đầy đủ quan liên quan quản lý nợ trách nhiệm không rõ ràng, dẫn đến việc thực chương trình vay nợ trung hạn cách khơng quán 56 Về khuôn khổ pháp lý quản lý nợ công, Luật Quản lý Nợ công (ban hành năm 2009) văn hướng dẫn giúp thống phát huy quy định huy động nguồn lực giám sát Quốc hội, nâng cao nhận thức cho quan hành pháp quan lập pháp tầm quan trọng vấn đề trên, nâng cao minh bạch trách nhiệm giải trình bên liên quan, đẩy mạnh công tác báo cáo Hiện nay, luật QLNC Quốc hội Chính phủ cân nhắc sửa đổi để thích ứng tốt với bối cảnh chuyển đổi quốc gia 57 Quá trình chuyển đổi Việt Nam mở hàng loạt phương án vay nợ cơng cụ tài làm thay đổi cân chi phí/rủi ro danh mục nợ công Trong môi trường thế, điều quan trọng phải hình thành nên khn khổ pháp lý tác nghiệp để quản lý nợ công đảm bảo hiệu suất, đảm nhiệm vai trò thiết yếu q trình chuyển đổi Việt Nam Chính thế, tư quản lý nợ công phải chuyển đổi từ huy động nguồn lực túy sang quản lý theo hiệu hoạt động thông qua mục tiêu, chiến lược đánh giá rõ ràng Trên sở đó, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị Quốc hội Chính phủ cân nhắc số nội dung sau trình sửa đổi Luật, nhằm đẩy mạnh hiệu quản lý nợ Chính phủ theo thơng lệ quốc tế tốt: • T rước hết, Luật sửa đổi cần làm rõ khác biệt chức sách tài khoá chức quản lý nợ Luật khơng có điều khoản liên quan tới cơng tác quản lý nợ cơng, mà bao gồm quy định liên quan đến vấn đề sử dụng vốn vay, nhu cầu huy động vốn tổng thể, mức nợ Những nội dung quy định quan trọng thường không thuộc chức quản lý nợ Chức quản lý nợ thường liên quan tới việc huy động vay nợ cho Chính phủ tối ưu hóa phương án đánh đổi chi phí rủi ro danh mục nợ Ngược lại, quản lý nợ không nên tập trung vào mức nợ (là hệ trực tiếp cân đối ngân sách cộng dồn) việc sử dụng số tiền vay nợ (là vấn đề chất lượng hiệu chi tiêu công đầu tư), nội dung thường thuộc lĩnh vực sách tài khóa chi tiêu công Việc tách bạch rõ chức sách tài khóa với chức quản lý nợ quan trọng việc đảm bảo trách nhiệm giải trình tránh trùng lặp, chí mâu thuẫn mục tiêu Việc ban hành Luật đầu tư công (2014) Luật ngân sách nhà nước sửa đổi (2015) tạo thuận lợi nhằm tách bạch chức Luật QLNC sửa đổi ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam 39 • T hai, để hỗ trợ phương thức quản lý nợ Chính phủ theo kết hoạt động theo thông lệ quốc tế tốt nhất, Luật sửa đổi cần quy định cụ thể mục tiêu quản lý nợ dài hạn Trên sở đó, Luật cần quy định yêu cầu lập chiến lược quản lý nợ trung hạn nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch vay nợ hàng năm để hỗ trợ thực chiến lược xác định Chiến lược quản lý nợ trung hạn cần dựa phân tích tốt chi phí / rủi ro việc trả nợ cho danh mục nợ hành dự báo theo kịch rủi ro khác Kinh nghiệm cho thấy thiếu chiến lược thức để định hướng cho định vay nợ hàng ngày dẫn đến lựa chọn làm tăng thêm rủi ro Các chiến lược kế hoạch năm nói phần sở để lập báo cáo đánh giá thường niên trình lên Quốc hội Bên cạnh quy định thẩm quyền mục đích vay nợ, điều khoản quản lý nợ phủ nêu cần đưa vào Luật sửa đổi • T ba, Luật cần cho phép nâng cao linh hoạt để quản lý nợ Chính phủ cho hiệu Ở thời điểm này, Luật hành quy định nhiều hạn chế chi tiết vay nợ hoạt động quản lý nợ khác, làm giảm tính linh hoạt hiệu quản lý nợ cơng Chính phủ Ngồi ra, Luật cần phân cơng Bộ Tài đơn vị quản lý nợ thuộc Bộ thực chiến lược theo (và nên dựa theo) diễn biến hàng ngày thị trường vốn hành vi thị trường • T tư, Luật sửa đổi cần quy định yêu cầu phải đánh giá rủi ro tín dụng đầy đủ trước cho vay lại phát hành bảo lãnh, đồng thời làm rõ lãi suất trường hợp cho vay lại phí bảo lãnh trường hợp bảo lãnh vốn vay phải phản ánh xác rủi ro tín dụng theo đánh giá chi phí liên quan Chính phủ Nhìn chung, hoạt động cho vay lại bảo lãnh cần Quốc hội giám sát phê duyệt mức độ tương tự ngân sách phê duyệt Để làm điều thực tế, đề xuất đưa tất dự án phân loại theo Luật đầu tư công dự án quan trọng quốc gia dự án nhóm A cần Quốc hội phê duyệt trước sử dụng vốn vay lại hỗ trợ bảo lãnh phủ Còn dự án khác, dự án nhóm B C cần Thủ tướng Chính phủ phê duyệt • C  uối cùng, xét đến khả nhu cầu vay nợ địa phương tăng lên cho đầu tư mới, đặc biệt theo chế cho vay lại nguồn vốn ODA vốn vay ưu đãi, điều cấp thiết tăng cường công tác quản lý nợ công địa phương Tương tự với cấp trung ương, địa phương cần cân nhắc hoạt động vay nợ sở cân nhắc yếu tố chi phí rủi ro nguồn vay nợ theo chiến lược nợ trung hạn Đồng thời, tỉnh thành phố có nhiều hoạt động vay nợ động, cần phải thành lập đơn vị quản lý nợ công chuyên trách làm đầu mối để theo dõi, báo cáo, kiến nghị sách cho danh mục tổng hợp gồm nợ nước nước ngồi Bên cạnh nhu cầu cần đảm bảo ghi chép kịp thời xác, báo cáo minh bạch tổng hợp nguồn huy động; xây dựng quy trình, thủ tục thức liên quan đến quản lý nợ, ghi chép liệu nợ, chi trả nợ, quy trình lưu dự phòng, xác nhận lưu trữ để quản lý rủi ro tác nghiệp cấp địa phương 40 ĐIỂM LẠI Cập nhật Tình hình Phát triển Kinh tế Việt Nam ... tham gia Alwaleed Alatabani (Nhóm Tài Thị trường), Phạm Minh Đức (Nhóm Thương mại Cạnh tranh) Rordigo Cabral (Vụ Ngân quỹ NHTG) Các tác giả cám ơn đạo chung Ousmane Dione (Giám đốc Quốc gia),... Quyên (Chuyên gia kinh tế cao cấp) Sebastian Eckardt (Chuyên gia kinh tế trưởng) soạn thảo với đóng góp Phạm Minh Đức (Chuyên gia kinh tế cao cấp) Rodrigo Cabral (Chuyên gia Tài cao cấp) 30 ĐIỂM... GDP Năng suất khu vực doanh nghiệp nước nhìn chung thấp phần lớn doanh nghiệp nước ch a có quy mơ, ch a tiếp cận vốn cơng nghệ để có lực cạnh tranh hiệu suất Sự tham gia doanh nghiệp nước vào chuỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Taking stock an update on vietnam’s recent economic developments special focus towards a high quality fiscal consolidation (vietnamese) , Taking stock an update on vietnam’s recent economic developments special focus towards a high quality fiscal consolidation (vietnamese)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn