TỔNG HỢP CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM VÀ CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢP CỦA GVCN CỦA HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI TIỂU HỌC 20172018

178 471 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2018, 21:12

LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” đối với giáo dục phổ thông. Mà trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc Trung học phổ thông có ý nghĩa vô cùng quan trọng là hình thành nhân cách con người nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về học sinh, về phụ huynh cũng như nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy có khả năng sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Căn cứ chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ năng sống cho học sinh. Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện, động viên khuyến khích không gây áp lực cho học sinh khi đánh giá. Tạo điều kiện và cơ hội cho tất cả học sinh hoàn thành chương trình và có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh năng khiếu. Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ của các trường phổ thông. Để có chất lượng giáo dục toàn diện thì việc giáo dục đạo đức và nâng cao chất lượng học sinh đại trà, năng khiếu là vô cùng quan trọng. Tham gia hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi, mỗi giáo viên phải thực hiện 4 phần thi, gồm: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, thi hiểu biết, thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp và phần thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm. Hội thi GVCN lớp giỏi có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng các kỹ năng về công tác chủ nhiệm, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình làm công tác chủ nhiệm. Để có tài liệu cho giáo viên ôn luyện kịp thời và sát với thực tế, tôi đã nghiên cứu biên soạn: “Tổng hợp các tình huống sư phạm và cách ứng xử phù hợp dành cho giáo viên thi giáo viên chủ nhiệm giỏi” nhằm giúp giáo viên là tổ trưởng chuyên môn có tài liệu ôn luyện nhằm nâng cao chất lượng hội thi. Trân trọng giới thiệu với thầy giáo và cô giáo cùng quý vị bạn đọc tham khảo và phát triển tài liệu: TỔNG HỢP CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠMVÀ CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢPDÀNH CHO GIÁO VIÊN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎINĂM HỌC 20172018.Trân trọng cảm ơn TƯ LIỆU CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC - TỔNG HỢP CÁC TÌNH HUỐNG PHẠM CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2017-2018 NĂM 2018 LỜI NÓI ĐẦU Trong giai đoạn xã hội hóa hội nhập quốc tế nay, nguồn lực người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, định thành cơng công phát triển đất nước Giáo dục ngày có vai trò nhiệm vụ quan trọng việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Đảng nhà nước quan tâm trọng đến giáo dục Với chủ đề năm học “Tiếp tục đổi quản lý nâng cao chất lượng giáo dục” giáo dục phổ thông Mà hệ thống giáo dục quốc dân, bậc Trung học phổ thơng có ý nghĩa vơ quan trọng hình thành nhân cách người nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ Để đạt mục tiêu đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải có kiến thức sâu hiểu biết định học sinh, phụ huynh nội dung chương trình sách giáo khoa, có khả hiểu tâm sinh lí trẻ, nhu cầu khả trẻ Đồng thời người dạy có khả sử dụng cách linh hoạt phương pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Căn chuẩn kiến thức kỹ chương trình lồng ghép giáo dục vệ sinh môi trường, rèn kĩ sống cho học sinh Coi trọng tiến học sinh học tập rèn luyện, động viên khuyến khích khơng gây áp lực cho học sinh đánh giá Tạo điều kiện hội cho tất học sinh hồn thành chương trình có mảng kiến thức dành cho đối tượng học sinh khiếu Việc nâng cao cất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhiệm vụ trường phổ thơng Để có chất lượng giáo dục tồn diện việc giáo dục đạo đức nâng cao chất lượng học sinh đại trà, khiếu vô quan trọng Tham gia hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên phải thực phần thi, gồm: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, thi hiểu biết, thi ứng xử tình phạm cơng tác chủ nhiệm lớp phần thi kể chuyện công tác chủ nhiệm Hội thi GVCN lớp giỏi có vai trò quan trọng việc bồi dưỡng kỹ công tác chủ nhiệm, kỹ xửtình q trình làm cơng tác chủ nhiệm Để có tài liệu cho giáo viên ơn luyện kịp thời sát với thực tế, nghiên cứu biên soạn: “Tổng hợp tình phạm cách ứng xử phù hợp dành cho giáo viên thi giáo viên chủ nhiệm giỏi” nhằm giúp giáo viên tổ trưởng chun mơn có tài liệu ơn luyện nhằm nâng cao chất lượng hội thi Trân trọng giới thiệu với thầy giáogiáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: TỔNG HỢP CÁC TÌNH HUỐNG PHẠM CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2017-2018 Trân trọng cảm ơn! TỔNG HỢP CÁC TÌNH HUỐNG PHẠM CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2017-2018 Tình 1: Một học sinh lớp bạn chủ nhiệm làm xe đạp khơng dám nhà lo sợ bố mẹ đánh mắng Bạn biết HS nhà người ban Bạn xử lý nào? - Đến nhà em học sinh để hỏi han tình hình trấn an tinh thần họ Nhấn mạnh điểm tốt học sinh để gia đình n tâm khơng nghĩ em đánh xe lý xấu - Khéo léo cho học sinh cách giáo dục sai lầm gia đình dùng bạo lực, phương pháp gây cho học sinh bị tổn thương nặng nề tâm lý - Khi gia đình hiểu bạn hứa tìm đưa em trở gia đình - Bạn vài học sinh lớp đưa em để xin lỗi bố mẹ hứa lần sau cẩn thận Tình 2: Bạn vào lớp dạy tiết lớp 5C khoảng 10 phút em học sinh đứng lên hốt hoảng nói với bạn em mang tiền đóng quỹ lớp mà sau chơi vào không thấy đâu Bạn xử lý nào? - Trấn an học sinh để em khơng q hốt hoảng lo lắng - Sau bạn tiếp tục giảng dành thời gian giải vấn đề: + Trước tiên bạn khun học sinh xem lại thật kỹ tiền túi em khơng có phải lớp thật không + Nếu thật lớp, bạn cần giữ thái độ điềm tĩnh, ôn tồn để nói chuyện với học sinh lớp: bạn động viên tinh thần tự giác em, giải thích cho học sinh mở nhiều hướng cho em trót lấy bạn có hội trả lại mà khơng biết lấy + Nếu có học sinh lớp lấy bạn giáo viên không mạt sát học sinh mà tế nhị yêu cầu học sinh gặp riêng giáo để giải + Giáo viên có lời khuyên học sinh làm tiền, với học sinh lấy tiền bạn học sinh lớp Tình 3: Bạn Ban giám hiệu phân công làm công tác chủ nhiệm lớp 2A Khi nhận lớp bạn thấy em trầm Trong học học sinh không phát biểu Các em không hăng hái tham gia vào hoạt động lớp Bạn phải làm để khuấy động phong trào lớp? - Tìm hiểu nguyên nhân - Đưa biện pháp phù hợp + Có biện pháp để động viên khích lệ em làm việc tốt + Cùng lớp tổ chức trò chơi chung, buổi học ngoại khóa + Động viên học sinh nhiệt tình tham gia vào hoạt động lớp trường + Tổ chức thi đua tổ lớp, cuối tuần có biểu dương khen thưởng kịp thời Tình 4: Lớp bạn chủ nhiệm cần chọn học sinh làm lớp trưởng Bạn băn khoăn hai học sinh Lý Hùng Lý học sinh giỏi lớp lại trầm hoạt bát Ngược lại, Hùng nổ, nhanh nhẹn, tích cực tham gia phong trào hoạt động lớp học vào loại trung bình Cả hai em đề bạn lớp quý mến Bạn chọn làm lớp trưởng? - Bạn đưa tiêu chuẩn cần phải có lớp trưởng - Cho học sinh lớp bình bầu cách bỏ phiếu kín để chọn bạn xứng đáng - Cùng em kiểm phiếu chọn lớp trưởng dựa kết bình bầu - Sau chọn xong lớp trưởng bạn cần xem xét mặt ưu điểm hạn chế lớp trưởng để giúp đỡ, hướng dẫn lớp trưởng làm tốt công việc Tình 5: Bạn trường, BGH giao cho bạn tổ chức tiết hoạt động tập thể cho toàn học sinh khối 5, bạn chưa hiểu nên lúng túng làm Bạn làm trường hợp đó? Đáp án: - Tìm hiểu chủ đề tiết HĐTT thời gian - Xây dựng giáo án, tìm phương án tổ chức tiết - Xin ý kiến đóng góp giáo viên khối - Duyệt giáo án với Ban giám hiệu trước thực - Khi thực xong xin ý kiến đóng góp tất giáo viên dự ban giám hiệu Tình 1: Bạn vào lớp dạy tiết lớp 5C khoảng 10 phút em học sinh đứng lên hốt hoảng nói với bạn em mang tiền đóng quỹ lớp mà sau chơi vào không thấy đâu Bạn xử lý nào? - Trấn an học sinh để em khơng hốt hoảng lo lắng - Sau bạn tiếp tục giảng dành thời gian giải vấn đề: + Trước tiên bạn khuyên học sinh xem lại thật kỹ tiền túi em khơng có phải lớp thật khơng + Nếu thật lớp, bạn cần giữ thái độ điềm tĩnh, ơn tồn để nói chuyện với học sinh lớp: bạn động viên tinh thần tự giác em, giải thích cho học sinh mở nhiều hướng cho em trót lấy bạn có hội trả lại mà khơng biết lấy + Nếu có học sinh lớp lấy bạn giáo viên khơng mạt sát học sinh mà tế nhị yêu cầu học sinh gặp riêng cô giáo để giải + Giáo viên có lời khuyên học sinh làm tiền, với học sinh lấy tiền bạn học sinh lớp Tình 2: Lớp bạn chủ nhiệm cần chọn học sinh làm lớp trưởng Bạn băn khoăn hai học sinh Lý Hùng Lý học sinh giỏi lớp lại trầm hoạt bát Ngược lại, Hùng nổ, nhanh nhẹn, tích cực tham gia phong trào hoạt động lớp học vào loại trung bình Cả hai em đề bạn lớp quý mến Bạn chọn làm lớp trưởng? - Bạn đưa tiêu chuẩn cần phải có lớp trưởng - Cho học sinh lớp bình bầu cách bỏ phiếu kín để chọn bạn xứng đáng - Cùng em kiểm phiếu chọn lớp trưởng dựa kết bình bầu - Sau chọn xong lớp trưởng bạn cần xem xét mặt ưu điểm hạn chế lớp trưởng để giúp đỡ, hướng dẫn lớp trưởng làm tốt công việc Tình 1: Trong học, nhóm học sinh trật tự -> làm nào? => Cách giải quyết: Tạm ngưng giảng, nghiêm nét mặt, hướng mắt phía có HS trật tự, đợi lớp trật tự tiếp tục giảng * Tình 2: Khi giảng bài, phát HS đọc truyện -> làm nào? => Cách giải quyết: Yêu cầu HS đưa truyện cho giáo viên, cuối gặp riêng HS đọc truyện để góp ý * Tình 3: Một học sinh lớp bất ngờ sa sút lực học -> làm nào? => Cách giải quyết: Tìm hiểu nguyên nhân, thăm hỏi gia đình, phối hợp với phụ huynh học sinh tìm cách giải * Tình 4: Khi kiểm tra cũ, học sinh không thuộc lý tối hơm trước bị điện nên không học -> làm nào? => Cách giải quyết: Nghiêm túc nhắc nhở, khuyên bảo học sinh, sau tế nhị tìm hiểu ngun nhân tính trung thực học sinh * Tình 5: Sau kiểm tra tiết, đề khó, điểm học sinh thấp -> làm nào? => Cách giải quyết: Huỷ kiểm tra, thay có điều kiện, đồng thời quán triệt học sinh phải chịu khó học khơng có lần thứ hai * Tình 6: Trong họchọc sinh đùa nghịch -> làm nào? => Cách giải quyết: Yêu cầu lớp giữ trật tự, nhắc học sinh đùa nghịch cuối lại * Tình 7: Buổi tối chơi, hút thuốc gặp học sinh -> làm nào? => Cách giải quyết: Tỏ ý không nhận ra, ngày hôm sau gặp riêng học sinh để trao đổi nhắc nhở * Tình 8: Học sinh gặp giáơ viên đường không chào -> làm nào? => Cách giải quyết: Coi khơng có xảy ra, đưa học giáo dục * Tình 9: Một buổi tối chơi, giáo viên chủ nhiệm gặp học sinh lớp yêu -> làm nào? => Cách giải quyết: Hôm sau gặp riêng em để khuyên bảo, phối hợp với gia đình bảo ban… * Tình 10: Đang học, học sinh nam ném thư cho học sinh nữ -> làm nào? => Cách giải quyết: Xuống chỗ học sinh nữ, yêu cầu đưa tờ giấy, xem cất đi, tiếp tục giảng bài, sau gặp riêng học sinh để nhắc nhở * Tình 11: Lớp 11 chọn học sinh làm lớp trưởng, em học giỏi hoạt động chưa nổ, em hoạt động nổ lực học hạn chế -> làm nào? => Cách giải quyết: Bỏ phiếu kín, sau giáo viên chủ nhiệm kiểm phiếu lấy theo đa số phiếu * Tình 12: Trong học giáo viên phát có học sinh sụt sịt khóc -> làm nào? => Cách giải quyết: Nhẹ nhàng nhắc lớp tập trung học, đưa mắt nhìn phía học sinh, cuối gặp riêng để tìm hiểu nguyên nhân cách khắc phục định phương án giải chưa muộn Nếu thực sự áp đặt q đáng từ phía gia đình, đơn giản xuất phát từ quyền lợi người lớn bắt trẻ phải chấp nhận hy sinh hạnh phúc bạn nên khuyên em kiên trì giải thích để cha mẹ hiểu mà bỏ qua định sai lầm Nhưng khơng phải chống đối hành động tiêu cực (như bỏ nhà đi, hỗn láo với cha mẹ…) mà phải kết hợp với thuyết phục, giải thích kiên trì Bạn cần nói cho em hiểu việc em cần làm tiếp tục học thật tốt để bố mẹ thấy hạnh phúc thực em lúc cắp sách tới trường bạn bè trang lứa Sự thất vọng, chán nản bỏ bê chuyện học hành lúc bất lợi lớn khiến cha mẹ tâm với định Nhưng học sinh thực yên tâm, bạn hứa cách giúp em thuyết phục gia đình, kể can thiệp tổ chức xã hội địa phương cần thiết Lựa chọn xử lý theo cách bạn thực phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn Bạn phải lên kế hoạch gặp gỡ gia đình, phải chuẩn bị lý lẽ cần thiết để lời nói bạn có sức thuyết phục Đó vấn đề khơng đơn giản, đòi hỏi khéo léo, kiên trì, lòng dũng cảm tình thương u vơ bờ với học sinh bạn vấp phải kháng cự từ phía gia đình, khơng loại trừ xúc phạm Trong “thương lượng” với gia đình, bạn phải giải thích cho gia đình thấy bắt em phải nghỉ học lúc buộc em phải hy sinh niềm hạnh phúc lớn lao đời em lo toan cho sống em chưa thực chuẩn bị để đối phó với VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí khó khăn, thách thức đến Người lớn cầm lòng phải chứng kiến cảnh em gái ngậm ngùi nhìn bạn bè trang lứa vui vẻ cắp sách đến trường Dù cha mẹ sinh ni dưỡng, trẻ hồn tồn có quyền tự định vấn đề liên quan đến tương lai mình, vấn đề trọng đại Chính người lớn cần tơn trọng nên định hướng can thiệp cách thô bạo Nhưng lời “giảng giải” bạn sức thuyết phục thiếu lời cam kết Với tư cách giáo viên gần gũi, quan tâm đến em, bạn hứa cố gắng giúp đỡ để em học tập tốt, chẩn bị cách tốt cho tương lai sau Trong tình lời nói có lý, có tình kiên trì bạn mang lại kết Giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh phạm lỗi nhà Có học sinh vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải đưa em tận nhà để nói chuyện với bố mẹ Nhưng chưa kịp để giáo viên trình bày xong, bố em học sinh đứng dậy tát em học sinh tới tấp làm “xấu mặt” gia đình Vào địa vị người giáo viên chủ nhiệm này, bạn xử lý đây? A Bạn im lặng khơng nói chuyện gia đình giáo dục học cho cậu học sinh phạm tội B Bạn bỏ cho gia đình phụ huynh học sinh không tôn trọng giáo viên C Bạn can thiệp không cho người bố tiếp tục đánh học sinh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đồng thời bạn dùng lời lẽ giải thích cho vị phụ huynh hiểu cách giáo dục hay yêu cầu gia đình phối hợp với nhà trường để giáo dục em Việc phải dẫn học sinh phạm lỗi tận nhà để trình bày với gia đình “vạn bất đắc dĩ”, giáo viên phải chuẩn bị “đương đầu” với phản ứng từ phía gia đình Nhưng thiết lập mối quan hệ gia đình nhà trường việc giáo dục học sinh nhiệm vụ vô quan trọng Là giáo viên chủ nhiệm, bạn thay mặt cho nhà trường để thực phối hợp Trong tình bạn thực gặp phải thách thức lớn phụ huynh học sinh q nóng tínhxử có phần thơ lỗ, đánh trước mặt giáo viên Bạn im lặng nghĩ quyền giáo dục gia đình, giáo viên chủ nhiệm nên bạn khơng có quyền can thiệp Sẽ có nhiều người lựa chọn phương án xử lý dù hình phạt thích đáng cho cậu học trò nghịch ngợm Nhưng liệu học sinh nghĩ thái độ “thờ ơ”, phó mặc bạn? Biết đâu em nghĩ việc “tố cáo” bạn nguyên nhân khiến em phải chịu trận đòn trước mặt “người ngoài” bực tức, chí coi thường giáo ngấm ngầm hình thành lời dạy bảo bạn trở nên vô tác dụng Dù học sinh có mắc khuyết điềm khơng giáo viên lại muốn học sinh phải chịu trận đòn chí mạng Vì trách nhiệm với học sinh, bạn khơng thể chọn giải pháp “an tồn” thân Nếu bỏ lúc lại cách xử sai lầm Bạn có VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí quyền làm điều tự trước thái độ cư xử thiếu tôn trọng phụ huynh học sinh Bạn thay mặt nhà trường đến gặp gia đình trình bày tình hình sai phạm học sinh để gia đình tìm giải pháp giúp đỡ em để “tố cáo” khiến học sinh phải chịu đòn Chính bạn có quyền tức giận tuyệt đối không nên bỏ vào lúc nhiệm vụ bạn chưa hồn thành Đứng trước tình khó xử bạn nên thật bình tĩnh khéo léo Hãy cố gắng kiềm chế tự để nhanh chóng tìm phương án xử lý Trước hết bạn cần tìm cách chấm dứt hành động đánh vị phụ huynh phân tích để phụ huynh nhận việc giáo dục học sinh bạo lực không đem lại kết tốt đẹp mà phản tác dụng Sau vị phụ huynh bình tĩnh trở lại, bạn bắt đầu câu chuyện cách nhẹ nhàng, cởi mở Bạn phải giải thích cho phụ huynh hiểu nhà trường ln coi trọng vai trò gia đình việc phối hợp để giáo dục học sinh, chúng phạm lỗi Dù học sinh nghịch ngợm, hay vi phạm nội quy trường, lớp khơng mong muốn gia đình lại giáo dục em hình thức tiêu cực, phản khoa học đánh đập, chửi mắng tệ, xúc phạm đến lòng tự trọng em Ở độ tuổi học sinh trung học em có ý thức cá nhân, cần người lớn tôn trọng Chính vậy, có nhẹ nhàng, ân cần tuyệt đối nghiệm khắc có tác dụng chúng có lỗi Bạo lực hay xúc phạm đáng khiến chúng dễ nảy sinh tâm lý chống đối trở nên ương ngạnh mà VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những cố gắng bạn có ý nghĩa thẳng thắn đề xuất với gia đình biện pháp cụ thể để giúp đỡ em học sinh tiến Sự điềm tĩnh, khéo léo tình thương u, trách nhiệm với học trò điều kiện quan trọng để bạn xử lý thành cơng tình Học sinh bị kỷ luật, phụ huynh nhờ giáo viên chủ nhiệm can thiệp Một học sinh bị đưa xét Hội đồng kỷ luật Phụ huynh người có chức vị chủ chốt địa phương đến đề nghị bạn với tư cách giáo viên chủ nhiệm xin với Hội đồng kỷ luật chiếu cố “cho qua” Nếu giáo viên chủ nhiệm, bạn ứng xử với vị phụ huynh đó? A Giáo viên chủ nhiệm đế nghị với phụ huynh lên thẳng hiệu trưởng để trình bày ý kiến B Nhận trình bày đề nghị gia đình trước họp Hội đồng kỷ luật C Tóm tắt lại khuyết điểm trầm trọng mà học sinh vi phạm Đề nghị gia đình thống với giáo viên chủ nhiệm đánh giá mức độ vi phạm biện pháp kỷ luật cần thiết, coi biện pháp giáo dục để em học sinh có dịp “tỉnh ngộ” rút kinh nghiệm sửa chữa khuyết điểm Mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh vô quan trọng việc giáo dục học sinh Giáo viên chủ nhiệm người thay mặt nhà trường thực mối liên kết giáo dục nhà trường giáo dục gia đình để đảm bảo tính thống nhất, tồn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí vẹn q trình giáo dục Tuy nhiên, mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh nhiều lại vấn đề nhạy cảm, đặt giáo viên vào tình khó xử mà khơng phải giáo viên tìm cách xử lý đắn Trong trường hợp này, phụ huynh học sinh bị kỷ luật vị chức sắc địa phương (và chắn có ảnh hưởng Hội phụ huynh lớp bạn), đến nhờ bạn giúp để “giảm tội” cho họ Đây tượng không Bởi người có địa vị, lại gia đình danh giá, chắn họ khơng muốn họ lại bị kỷ luật, “tiếng dữ” đồn xa ảnh hưởng đến uy trị gia đình Bạn thực lúng túng nên nhận lời hay kiên từ chối? khơng giáo viên chọn xử lý theo phương án Bởi bạn gặp khó khăn phải từ chối thẳng thừng đề nghị vị phụ huynh có địa vị ấy, việc “nằm tầm tay” bạn Khi chọn cách xử lý chắn bạn cảm thấy thoải mái mối quan hệ với vị phụ huynh có nhận lời bạn giải pháp tình để “n lòng” vị phụ huynh Nhưng sau bạn “bào chữa” trước Hội đồng kỷ luật em học sinh khác lớp lỗi mà em gây ra? Liệu em học sinh có đặt nghi vấn mối quan hệ “đặc biệt” bạn gia đình có địa vị mà học sinh vi phạm kỷ luật mà không bị xử lý hay xử lý nhẹ? Như vậy, hai cách không ổn Bạn nên xử lý theo gợi ý Đầu tiên bạn nên ơn tồn giải thích cho vị phụ huynh hiểu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí mức độ vi phạm kỷ luật trầm trọng họ biện pháp xử lý kỷ luật cần thiết để giáo dục em Bạn phải nói để vị phụ huynh hiểu việc đưa trường hợp em xét Hội đồng kỷ luật nhà trường khơng có khác nhằm giúp đỡ em tiến bộ, cho em thấy hậu việc vi phạm kỷ luật, để em nhận lỗi chịu trách nhiệm việc làm sai trái Có lần sau em khơng tái phạm Bạn cần nói để phụ huynh em hiểu chiếu cố cho em lúc giúp đỡ em mà trái lại, làm hại em, lần sau em tiếp tục phạm lỗi Để phụ huynh em “yên tâm”, bạn nói với họ việc đưa Hội đồng kỷ luật trường khơng phải điều ghê gớm bạn giúp đỡ khả để nâng đỡ em em biết ăn năn tâm sửa chữa sai lầm bạn cần phải nói cho phụ huynh biết để xảy tượng học sinh vi phạm kỷ luật lỗi phần phía gia đình nhà trường chưa nghiêm khắc việc giáo dục em Chính hội để bạn đưa lời đề nghị giải pháp để thắt chặt mối quan hệ Nếu khéo léo bạn chuyển hướng mục đích buổi gặp gỡ từ “nhờ vả” sang phối hợp để tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi em học sinh bàn biện pháp giúp đỡ Bằng thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm bạn biến thành trao đổi cởi mở thẳng thắn Tuy nhiên bạn phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình vị phụ huynh sau bị bạn từ chối tức giận với bạn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều hồn tồn xảy Nhưng dù bạn phải giữ vững nguyên tắc không thỏa hiệp chiếu cố cho vi phạm kỷ luật nghiêm trọng Có thể bạn gặp phải vài rắc rối đó, lương tâm bạn thản làm tròn trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm chắn sau người (kể vị phụ huynh bị từ chối ấy) khơng thể nhìn bạn với ánh mắt coi thường Khi học sinh lảng tránh thầy cô Cô Lan chủ nhiệm lớp 8A Lớp cô hầu hết ngoan lễ phép Tuy nhiên, có số em nam nghịch ngợm, lười học, hay bị giáo phê bình Nhiều lần, gặp em học sinh sân trường, Lan nhận thấy học sinh thường lảng tránh, giả vờ nhìn chỗ khác để khơng phải chào cô Nếu cô Lan, bạn làm nào? Tại bạn lại làm vậy? A Khơng nói cho học sinh hư hỏng, vơ văn hố, khơng thể giáo dục B Coi khơng có chuyện cho chuyện bình thường, bây h học sinh hầu hết C Khơng nói nhân buổi học khéo léo kể câu chuyện tương tự để giáo dục em Ngày nay, nước ta thoải mái tư tưởng, không gò bó đến mức thầy giáo nói gì, học sinh phải cho “đã thấy giáo nói sai được” Đó quan niệm q cứng nhắc thầy giáo người bình thường, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí có lúc phạm sai lầm Tuy nhân dân ta ln giữ gìn truyền thống “tơn trọng đạo”, trường có hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” Mỗi em học sinh học, trước học kiến thức để mở mang hiểu biết, em cần học lễ nghĩa, học cách để làm người Thầy cô giáo người trực tiếp dạy dỗ em, gia đình dìu dắt em nên người Chính vậy, hệ trước thường nhắc nhở hệ sau: “Nhất tự vi bán tự vis ư” (Một chữ thầy, nửa chữ thầy) Thầy thường ví dụ cha mẹ, học sinh gặp thầy mà lờ không quen biết, không chào hỏi được? Là giáo viên, bạn khơng thể lờ khơng có xảy Đây khơng vấn đề nhỏ nhặt, coi câu chào, khơng cần, bỏ qua cho xong Đó vấn đề đạo đức, lễ nghĩa Bạn giáo viên, dạy kiến thức cho em mà phải dạy cách cư xử, giao tiếp, uốn nắn học sinh thành người đạo đứa tốt, có văn hố, có trình độ Vì coi nhẹ vấn đề mà nhiều giáo viên lại cảm thấy bình thường học sinh khơng chào mình, hậu ngày nhiều học sinh quên chào thầy cô giáo quy tắc ứng xử tối thiểu giao tiếp Cũng có học sinh thấy thầy giáo chạy huỳnh huỵch, nhai nhóp nhép, chào lấy lệ mà chẳng thèm nhìn xem thầy giáo phản ứng sao, có nghe thấy chào khơng Bạn buổi học, khéo léo kể câu chuyện tương tự để nhắc nhở, giáo dục chung lớp Hãy nhắc cho em hiểu việc nên làm, việc thể văn hoá, đạo đức VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí người em, biểu tình cảm em với thầy giáo Bạn nên nói với học sinh: ”Nếu gặp học sinh ngồi đường mà em khơng chào buồn nghĩ điều đáng ghét dằn nên học sinh sợ lẩn tránh không muốn gặp mình” Câu nói đùa mà nhắc nhở học sinh ý, quan tâm đến thầy cô giáo Những học sinh nghịch ngợm, hay bị mắng thường lảng tránh không chào giáo viên ngượng ngùng, xấu hổ, mặc cảm sợ hãi Bạn nên gần gũi với em này, nhẹ nhàng khuyên bảo em không nên gay gắt phê bình hay trách phạt Khi u q thầy giáo, có lẽ khơng có học sinh lại phải giả vờ không trông thấy lảng tránh thầy cô giáo vì… ngại phải chào Cả lớp đứng lên em ngồi Khi bạn bước vào lớp, lớp đứng lên ngắn chào Nhưng nhìn xuống cuối lớp, bạn phát có em học sinh ngồi Trước tượng đó, bạn xử lý sao? A Bạn lờ coi cho lớp ngồi xuống bắt đầu giảng B Bạn cho lớp ngồi xuống, sau bạn xuống chỗ học sinh để tìm hiểu ngun nhân em lại khơng thể đứng lên chào bạn, khơng thấy học sinh trình bày lý đáng, bạn nghiêm khắc u cầu em lần sau phải đứng dậy có ý thức nghiêm chỉnh giáo viên bước vào lớp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Bạn nhìn thẳng gọi trực tiếp học sinh đứng lên chào giáo viên vào lớp Bắt đầu tiết học, giáo viên vào lớp, học sinh đứng lên chào giáo viên chào đáp lại, điều hiển nhiên Nó có tác dụng ổn định trật tự lớp học, đồng thời qua thể tôn trọng lẫn giáo viên học sinh Tuy nhiên, tình xảy gặp nhà trường Khi gặp phải tình này, nhiều giáo viên coi dễ tính chọn cách xử lý phương án Nhưng làm bạn học sinh có ý khinh nhờn, coi thường giáo viên Nếu tiếp tục thế, e đến ngày khơng có em học sinh khơng đứng lên chào bạn Đến lúc bạn làm nào? Sẽ khó khăn để khắc phục đấy! Cũng có số giáo viên ứng xử theo cách 2: lúc yêu cầu em học sinh đứng dậy chào cô để nâng cao uy tín Tuy nhiên khơng phải bạn đạt kết theo ý muốn (có thể bạn gặp phải cô cậu bướng bỉnh khơng chịu đứng lên sao?) Phải chịu “bó tay” trước mặt học sinh điều bất lợi cho bạn Tốt tình bạn nên giữ thái độ bình tĩnh, đưa mắt nhìn nhanh lớp dừng lâu chỗ em học sinh đó, chờ đợi giây lát Nếu em học sinh nhận “tín hiệu” từ ánh mắt bạn tự giác đứng lên coi khơng có chuyện Nhưng trường hợp ánh mắt bạn khơng nhận phản hồi bạn nên cho lớp ngồi xuống Sau ổn định lớp, bạn xuống chỗ em học sinh tìm hiểu nguyên nhân em không đứng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí lên chào bạn Bạn bắt đầu “hỏi thăm” nhẹ nhàng: “Em cho biết hơm em có gặp khó khăn mà khơng thể đứng lên chào cô lúc đầu không?” Nếu trường hợp em bị đau chân hay lý đáng đó, bạn nên thơng cảm Nhưng “chống đối”, lý khơng thích, bạn nên tỏ thái độ nghiêm khắc Bạn phải nói rõ cho em hiểu khơng phải vấn đề thích hay khơng thích mà thái độ tơn trọng kỷ luật lớp, tôn trọng giáo viên học sinh Em học sinh lớp phải có nghĩa vụ tn thủ nội quy Khi giáo đến lớp muộn Một lần có việc bận đột xuất nên bạn đến muộn 10 phút Khi vừa bước đến cửa lớp bạn nghe rõ tiếng học sinh lớp reo hò tưởng giáo khơng đến dạy Gặp tình bạn xử lý nào? A Bạn lờ coi chưa nghe thấy vào lớp bắt đầu giảng bình thường B Bạn bước vào lớp với thái độ bực bội cho lớp nghe giảng thái độ thiếu tôn trọng thầy cô C Bạn vào lớp, xin lỗi em việc đến muộn Đồng thời nhẹ nhàng nhắc nhở học sinh thái độ vừa nhanh chóng bắt đầu giảng Ai trải qua thời học trò tinh nghịch chắn có lần hưởng cảm giác sung sướng,ạnh phúc thơng báo hơm nghỉ học giáo viên có việc bận đột xuất Là giáo viên, bạn nên VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hiểu thơng cảm cho hành động em có thời Xin đừng vội đánh giá biểu thái độ khơng tơn trọng thầy, giáo mà đơn giản cảm xúc bồng bột trẻ tuổi học trò Bạn trở thành giáo cứng nhắc bước vào lớp với thái độ bực tức gay gắt lại cho lớp “bài giảng” đạo đức Làm bạn vô tình gây khơng khí căng thẳng khơng có lợi cho buổi giảng bạn Làm bạn chắn lần sau em khơng reo hò bạn đến muộn (nhất sau lưng bạn) Hơn nữa, bạn phải công nhận điều lỗi trước tiên phải thuộc bạn, đến muộn nên để lớp có “cơ hội” chứ! Vậy bạn tỏ dễ dãi sẵn sàng bỏ qua, vào lớp bình thường khơng có chuyện xảy ra? Thực tế có nhiều giáo viên ứng theo cách đơn giản chuyện “thường huyện” tuổi học trò nghịch ngợm, khơng có đáng phải bận tâm lúc mắt học sinh, bạn giáo “cực kỳ dễ tính” Nhưng dù cách bỏ qua “vô điều kiện” bạn chưa phải cách ứng xử hay Trong tình này, dù có tự hay khơng vừa lòng trước hành động học sinh, bạn nên vào lớp bình thường Thay “lên lớp” học sinh, bạn thành thật xin lỗi việc đột xuất nên đến muộn Đồng thời bạn nên nhẹ nhàng, khéo léo nhắc nhở học sinh hành động bột phát thấy giáo viên đến muộn, khuyên em lần sau không nên làm bạn không nên để VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhiều thời gian vào chuyện “ngồi rìa” cách nhanh chóng bắt đầu giảng với tâm lý thoải mái để buổi học thành công 10 Khi lớp vắng nhiều học sinh Bước vào dạy, sau điểm danh, bạn biết lớp học vắng đến nửa số học sinh Khi hỏi nguyên nhân, bạn biết em bỏ đưa đám ma mẹ bạn học sinh lớp từ tiết trước nên chưa kịp Trước tình đó, bạn xử lý nào? A Vì thấy học sinh nghỉ nhiều, nên bạn tức giận tuyên bố cho học sinh nghỉ ln khơng tiến hành dạy B Bạn tiến hành dạy bình thường để khơng ảnh hưởng đến quyền lợi em lại, nói phạt em khơng có mặt buổi học hôm C Bạn ghi tên học sinh vắng mặt, tuyên bố lùi việc giảng sang buổi sau, sau tổ chức cho học sinh làm tập lớp, tránh việc để trống Dù giáo viên dễ tính đến mức khơng thể “vui vẻ” trước tình trạng đến vào học mà lớp vắng đến nửa số học sinh Bạn tức giận, cho học sinh khơng tơn trọng Điều hồn tồn dễ hiểu Nhưng phút tức giận mà bạn sẵn sàng tuyên bố cho học sinh nghỉ học tiết nóng vội Thứ nhất, bạn vi phạm quy chế nhà trường; thứ hai, bạn làm ảnh hưởng đến quyền lợi học sinh Trên thực tế có nhiều giáo viên xử lý theo cách thứ hai, tiến hành giảng bình thường để hồn thành nhiệm vụ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cách xử lý đảm bảo quyền lợi em học sinh có mặt lớp bạn không sợ mang tiếng cho học sinh nghỉ tự Nhưng em học sinh vắng mặt sao? Bởi vì, dù em vắng lý đáng Bạn kiên xử lý “rắn” biết rõ ngun nhân e khơng tránh khỏi việc “mang tiếng” cứng nhắc, chí “vơ tình” Việc đảm bảo kỷ cương học đường, với em học sinh phổ thông cần thiết Nhưng đơi giáo viên phải tính đến trường hợp bất đắc dĩ để có cách ứng xử linh hoạt Ở em đến muộn lý đám ma mẹ bạn lớp nên giáo viên thơng cảm khơng nên tức giận Tốt bạn không nên dạy vào để ảnh hưởng đến quyền lợi em vắng mặt Nhưng để trống cho em học sinh ngồi tán gẫu lớp Bạn nên cho học sinh ôn luyện số tập chờ em kịp Nhưng em có mặt đầy đủ, bạn nên nhẹ nhàng nhắc nhở em lần sau ý xếp thời gian để không muộn ảnh hưởng đến việc học tập Với thái độ cảm thông cách xử lý nghiệm khắc có tình, chắn bạn nhận ủng hộ học sinh khiến em ngày tôn trọng yêu quý bạn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... Trân trọng cảm ơn! TỔNG HỢP CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM VÀ CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2017-2018 Tình 1: Một học sinh lớp bạn chủ nhiệm làm xe đạp khơng... giới thi u với thầy giáo cô giáo quý vị bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: TỔNG HỢP CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM VÀ CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM HỌC 2017-2018... Giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên phải thực phần thi, gồm: Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, thi hiểu biết, thi ứng xử tình sư phạm công tác chủ nhiệm lớp phần thi kể chuyện công tác chủ nhiệm Hội
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM VÀ CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢP CỦA GVCN CỦA HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI TIỂU HỌC 20172018, TỔNG HỢP CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM VÀ CÁCH ỨNG XỬ PHÙ HỢP CỦA GVCN CỦA HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI TIỂU HỌC 20172018