Đánh giá kết quả điều trị u sụn màng hoạt dịch thứ phát sau thoái hóa khớp gối bằng phương pháp nội soi

99 242 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2018, 11:47

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HC Y H NI TRIU VN MNH Đánh giá kết điều trị u sụn màng hoạt dịch thứ phát sau thoáI hóa khớp gối ph-ơng pháp nội soi LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI & - TRIU VN MNH Đánh giá kết điều trị u sụn màng hoạt dịch thứ phát sau thoáI hóa khớp gối ph-ơng pháp néi soi Chuyên ngành : Nội khoa Mã số : 60720140 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Hùng HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cám ơn: Ban giám hiệu, phòng Đào tạo sau đại học, Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Hà Nội; Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, khoa Cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập hồn thành luận văn Với lòng biết ơn sâu sắc mình, tơi xin cám ơn TS Nguyễn Văn Hùng, người thầy hết lòng quan tâm, dạy bảo kiến thức chuyên môn trực tiếp hướng dẫn suốt trình hồn thành luận văn Tơi vơ biết ơn PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Lan, TS Nguyễn Mai Hồng, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Ngọc, Bộ môn Nội trường Đại Học Y Hà Nội, Khoa Cơ Xương Khớp Bệnh viện Bạch Mai, người tận tình giảng dạy cho nhiều kiến thức chuyên môn, giúp đỡ tơi suốt q trình thu thập số liệu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cám ơn thầy, cô Hội đồng chấm luận văn cho ý kiến quý báu để luận văn tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cám ơn tất bác sỹ, điều dưỡng viên khoa Cơ Xương Khớp Bệnh viện Bạch Mai, người nhiệt tình bảo tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập khoa hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cám ơn tới tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ ủng hộ tơi để tơi vượt qua khó khăn q trình học tập q trình hồn thành luận văn Với tình cảm đặc biệt mình, tơi xin cảm ơn tồn thể gia đình ln động viên, ủng hộ hết lòng tơi sống học tập Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014 BS Triệu Văn Mạnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố công trình khoa học Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014 BS Triệu Văn Mạnh MỤC CHỮ VIẾT TẮT BA BN CHT CLS CLVT CLCS GĐ GPB LS MBH MHD NC NS NSK SA SC SO TSMHD USMHD PL TB VKDT Bệnh án Bệnh nhân Cộng hưởng từ Cận lâm sàng Cắt lớp vi tính Chất lượng sống Giai đoạn Giải phẫu bệnh Lâm sàng Mô bệnh học Màng hoạt dịch Nghiên cứu Nội soi Nội soi khớp Siêu âm Synovial chondromatosis Synovial Osteochondromatosis Tăng sinh màng hoạt dịch U sụn màng hoạt dịch Phân loại Trung bình Viêm khớp dạng thấp MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan bệnh u sụn màng hoạt dịch 1.1.1 Định ngh a bệnh u sụn màng hoạt dịch 1.1.2 Tổng quan giải phẫu khớp gối .3 1.1.3 Lịch sử nghiên cứu bệnh u sụn MHD 1.1.4 Phân loại bệnh USMHD: 1.1.5 Đặc điểm dịch tễ học 1.1.6 Nguyên nhân chế bệnh sinh 1.1.7 Triệu chứng lâm sàng 1.1.8 Triệu chứng cận lâm sàng 10 1.1.9 Các giai đoạn bệnh 16 1.1.10 Chẩn đoán phân biệt 16 1.1.11 U sụn màng hoạt dịch thứ phát sau thoái hóa khớp gối .17 1.1.12 Điều trị .19 1.1.13 Tiến triển, biến chứng tiên lượng 20 1.2 Nội soi khớp gối 21 1.2.1 Các định nội soi khớp gối .21 1.2.2 Hình ảnh nội soi khớp gối bình thường 23 1.2.3 Hình ảnh nội soi khớp gối USMHD .23 1.2.4 Theo dõi biến chứng 24 1.3 Nội soi khớp bệnh USMHD khớp gối 25 1.3.1 Vai trò chẩn đốn 25 1.3.2 Vai trò điều trị 26 1.3.3 Tình hình nghiên cứu, áp dụng nội soi khớp USMHD .26 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 29 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ .29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: 30 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 30 2.2.3 Phương pháp đánh giá kết điều trị 37 2.3 Xử lý số liệu 39 2.4 Đạo đức nghiên cứu .39 2.5 Sơ đồ nghiên cứu USMHD khớp gối .40 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 3.1 Đặc điểm đối tượng bệnh nhân nghiên cứu 41 3.1.1.Tỷ lệ phân bố theo giới tính .41 3.1.2 Tỷ lệ phân bố theo nhóm tuổi 42 3.1.3 Đặc điểm độ tuổi mắc bệnh, thời gian mắc bệnh 42 3.1.4 Vị trí tổn thương 43 3.1.5 Một số đặc điểm cận lâm sàng bệnh nhân u sụn 44 3.2 Đánh giá kết điều trị USMHD khớp gối nội soi 46 3.2.1 Đặc điểm triệu chứng lâm sàng 30 BN theo dõi đến T6 46 3.2.2 Biến chứng sau nội soi khớp 48 47 3.2.3 Đánh giá kết điều trị theo thang điểm Womac 47 3.2.4 Đánh giá kết điều trị theo thang điểm Lysholm 48 3.2.5 Kết điều trị theo thang điểm SF 36 49 3.3 Mối liên quan triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị .51 3.3.1 Mối liên quan nhóm tuổi với mức độ phục hồi theo Lysholm.51 3.3.2 Mối liên quan giai đoạn thối hóa khớp, giai đoạn USMHD với mức độ hồi phục Lysholm T6 .52 3.3.3 Mối liên quan nhóm tuổi với mức độ phục hồi chất lượng sống SF36 T1 54 3.3.4 Mối liên quan giai đoạn thối hóa khớp, giai đoạn USMHD với mức độ phục hồi chất lượng sống SF 36 55 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 57 4.1 Đặc điểm đối tượng bệnh nhân nghiên cứu 57 4.1.1 Đặc điểm chung giới, tuổi 57 4.1.2 Một số đặc điểm cận lâm sàng 54 4.2 Đánh giá kết điều trị USMHD khớp gối nội soi khớp 63 4.2.1 Đặc điểm triệu chứng lâm sàng 63 4.2.2 Biến chứng sau nội soi 48 .64 4.2.3 Đánh giá kết điều trị theo thang điểm Womac 65 4.2.4 Đánh giá kết điều trị theo thang điểm Lysholm 66 4.2.5 Đánh giá kết điều trị theo thang điểm SF 36 .66 4.3 Mối liên quan triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị 67 4.3.1 Mối liên quan nhóm tuổi với mức độ phục hồi theo Lysholm 67 4.3.2 Mối liên quan giai đoạn thối hóa khớp, giai đoạn u sụn với mức độ phục hồi theo thang điểm Lysholm T6 67 4.3.4 Mối liên quan nhóm tuổi với mức độ phục hồi chất lượng sống theo thang điểm SF36 68 4.3.5 Mối liên quan giai đoạn thối hóa khớp, giai đoạn USMHD với mức độ phục hồi chất lượng sống SF 36 68 KẾT LUẬN 70 KIẾN NGHỊ 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Độ tuổi mắc bệnh trung bình bệnh nhân 42 Bảng 3.2: Thời gian mắc bệnh trung bình 43 Bảng 3.3: Tai biến biến chứng sau nội soi khớp 48 47 Bảng 3.4: Sự cải thiện điểm thể chất sau mổ nội soi 49 Bảng 3.5: Sự cải thiện điểm tinh thần sau mổ nội soi 50 Bảng 3.6: Mối liên quan nhóm tuổi với mức độ phục hồi theo Lysholm T6 51 Bảng 3.7: Mối liên quan giai đoạn thối hóa khớp theo Kellgren Lawrence với mức độ phục hồi Lysholm T6 52 Bảng 3.8: Mối liên quan giai đoạn thối hóa khớp theo Outerbrige qua nôi soi với mức độ phục hồi Lysholm T6 53 Bảng 3.9: Mối liên quan phân loại mức độ USMHD theo Milgram với mức độ phục hồi Lysholm T6 53 Bảng 3.10: Mối liên quan nhóm tuổi với mức độ phục hồi chất lượng sống SF36 T1 54 Bảng 3.11: Mối liên quan giai đoạn thối hóa khớp theo KellgrenLawrence với mức độ phục hồi chất lượng sống SF 36 55 Bảng 3.12: Mối liên quan giai đoạn thối hóa khớp theo hình ảnh nội soi với mức độ phục hồi chất lượng sống SF 36 56 Bảng 3.13: Mối liên quan giai đoạn USMHD khớp theo Milgram với mức độ phục hồi chất lượng sống SF 36 56 DANH MỤC BIỂU Biểu đồ 3.1: Phân bố theo giới tính 41 Biểu đồ 3.2: Phân bố theo nhóm tuổi 42 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ phân bố khớp gối 43 Biểu đồ 3.4: Phân giai đoạn thối hóa khớp theo Kellgren Laurence X quang quy ước 44 Biểu đồ 3.5: Phân loại giai đoạn thoái hóa khớp theo Outerbrige qua nội soi 45 Biểu đồ 3.6: Phân loại u sụn màng hoạt dịch qua hình ảnh nội soi theo Milgram 45 Biểu đồ 3.7 : Đặc điểm diễn biến triệu chứng theo thời gian 30 bệnh nhân theo dõi đến T6 46 Biểu đồ 3.8: Thay đổi điểm Womac theo thời gian 47 Biểu đồ 3.9: Kết Lysholm trung bình tiến triển theo thời gian 48 Biểu đồ 3.10: Phân loại mức độ phục hồi chức khớp theo Lysholm 49 Biểu đồ 3.11: Phân loại kết điều trị theo thang điểm SF 36 50 20 J W Milgram (1977), "Synovial osteochondromatosis: a histopathological study of thirty cases", J Bone Joint Surg Am, 59(6), tr 792-801 21 H Dorfmann, B De Bie, J P Bonvarlet cộng (1989), "Arthroscopic treatment of synovial chondromatosis of the knee", Arthroscopy, 5(1), tr 48-51 22 L Bernd, J Graf, M Erler cộng (1990), "[Joint chondromatosis Results in 40 surgically and conservatively treated patients]", Unfallchirurg, 93(12), tr 570-2 23 R I Davis, A Hamilton J D Biggart (1998), "Primary synovial chondromatosis: a clinicopathologic review and assessment of malignant potential", Hum Pathol, 29(7), tr 683-8 24 N Gomez-Rodriguez, Y Penelas-Cortes, M C de la Puente cộng (2006), "[Synovial chondromatosis A study of 39 patients]", Reumatol Clin, 2(2), tr 58-63 25 S Evans, M Boffano, S Chaudhry cộng (2014), "Synovial chondrosarcoma arising in synovial chondromatosis", Sarcoma, 2014, tr 647939 26 M Bernad-Pineda, J de Las Heras-Sotos M V Garces-Puentes (2014), "Quality of life in patients with knee and hip osteoarthritis", Rev Esp Cir Ortop Traumatol 27 A R Sadeghifar A A Heshmati (2014), "Dysplasia epiphysealis hemimelica (trevor syndrome) of talus in a 21-year old woman; case report", Arch Bone Jt Surg, 2(1), tr 66-8 28 C Xu, X Yang J Zhao (2014), "Arthroscopic treatment for synovial chondromatosis of the subacromial bursa associated with partial rotator cuff tear", Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 29 Patel MR Desai SS (1985), "Tenosynovial osteochondromatosis of the extensor tendon of a digit: case report and review of the literature", J Hand Surg, 10, tr 716-719 30 Unni KK, Inwards CY, Bridge JA cộng (2005), "Synovial tumor", Turmors of the bone and joints 4th ed Silver Spring, Md: ARP Press, tr 386-432 31 M S Yao, C M Chang, C L Chen cộng (2012), "Synovial chondrosarcoma arising from synovial chondromatosis of the knee", JBR-BTR, 95(6), tr 360-2 32 L van der Heijden, M J Mastboom, P D Dijkstra cộng (2014), "Functional outcome and quality of life after the surgical treatment for diffuse-type giant-cell tumour around the knee: A retrospective analysis of 30 patients", Bone Joint J, 96-B(8), tr 1111-1118 33 J H Ji, M Shafi D S Jeong (2014), "Secondary synovial chondromatosis of the shoulder", Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 34 G A Lozano Martinez J Llauger Rossello (2014), "Secondary chondrosarcoma: radiopathological correlation", Radiologia 35 S Aguilera, T Pizzi I Donoso (1995), "[Synovial chondromatosis: review of 25 monoarticular cases]", Rev Med Chil, 123(10), tr 1257-62 36 I Sourlas, E Brilakis, A Mavrogenis cộng (2013), "Giant intra-articular synovial osteochondromata of the knee", Hippokratia, 17(3), tr 281-3 37 Roulot E Le Viet D (1999), "Primary synovial asteochondromatosis of the hand and wrist: report of a 21 cases and literature review", Rev Rhum Engl Ed, 66, tr 256-266 38 Butt SH, Muthukumar T, Cassar Pullicino VN cộng (2005), "Primary synovial osteochondromatosis presentinh as constrictive capsulitis", Skeletal Radiol, 34, tr 707-713 39 X Ma (2014), "[Diagnoses and treatment for synovial chondromatosis of temporomandibular joint]", Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi, 49(7), tr 390-3 40 H Wu X Huangfu (2012), "[Effectiveness of arthroscopic treatment for synovial chondromatosis]", Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi, 26(8), tr 915-7 41 Nguyễn Thị Ngọc Lan (2007), 120 bệnh án xương khớp chẩn đoán lâm sàng hình ảnh, chủ biên, Nhà xuất y học, tr 14,15,109,160,161 42 B Wittkop, A M Davies D C Mangham (2002), "Primary synovial chondromatosis and synovial chondrosarcoma: a pictorial review", Eur Radiol, 12(8), tr 2112-9 43 A Trias O Quintana (1976), "Synovial chondrometaplasia: review of world literature and a study of 18 Canadian cases", Can J Surg, 19(2), tr 151-8 44 A Varol, M Sencimen, A Gulses cộng (2011), "Diagnostic importance of MRI and CT scans for synovial osteochondromatosis of the temporomandibular joint", Cranio, 29(4), tr 313-7 45 Trần Trung D ng, Nguyễn Mai Hồng Nguyễn S Lánh (2010), " Nội soi khớp vai điều trị đa u sụn màng hoạt dịch nhân trường hợp", Tạp chí nghiên cứu Y học số 67(2) 46 Nguyễn Thị Ngọc Lan (2012), "Bệnh học Cơ xương khớp nội khoa", Nhà xuất giáo dục Việt Nam 47 Bệnh viện Bạch Mai (2005), "Nội soi khớp", Những kỹ thuật cao kỹ thuật cải tiến ứng dụng chẩn đoán điều trị Bệnh viện Bạch Mai, tr 67-69 48 Nguyễn Tiến Bình (2003), "Kết bước đầu ứng dụng kỹ thuật nội soi chẩn đoán điều trị thương tổn khớp gối bệnh viện trung ương quân đội 108", Tạp chí y học Việt Nam, 292(10), tr 71-77 49 Byrd JW (2000), "Arthroscopy of the elbow for synovial chondromatosis", J South Orthop Assoc, 9, tr 119-124 50 D J Ogilvie-Harris K Saleh (1994), "Generalized synovial chondromatosis of the knee: a comparison of removal of the loose bodies alone with arthroscopic synovectomy", Arthroscopy, 10(2), tr 166-70 51 Rickman JD Rose DJ (1990), "The role of arthroscopy in the management of synovial chodromatosis of the shoulder: a case report ", Clin Orthop Relat Res, 257, tr 91-93 52 M R Coolican D J Dandy (1989), "Arthroscopic management of synovial chondromatosis of the knee Findings and results in 18 cases", J Bone Joint Surg Br, 71(3), tr 498-500 53 Lê Ngọc Trọng (2000), Nội soi khớp, Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện, Vol II, Nhà xuất y học 54 Lê Quốc Việt (2004), "Chẩn đoán nguyên nhân điều trị tràn dịch khớp gối nội soi khớp", Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II, Học viện quân y 55 J E Alexander, J C Holder, J R McConnell cộng (1987), "Synovial osteochondromatosis", Am Fam Physician, 35(2), tr 157-61 56 B Wilson, H Rankin C L Barnes (2011), "Long-term results of an unloader brace in patients with unicompartmental knee osteoarthritis", Orthopedics, 34(8), tr e334-7 57 S Alami, I Boutron, D Desjeux cộng (2011), "Patients' and practitioners' views of knee osteoarthritis and its management: a qualitative interview study", PLoS One, 6(5), tr e19634 58 IQOLA SF36v2 standard, Vietnam (Vietnamese) Mã số bệnh nhân: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Mã số nghiên cứu: "Đánh giá kết điều trị u sụn màng hoạt dịch khớp gối phương pháp nội soi" A PHẦN HÀNH CHÍNH Họ tên: Tuổi: Giới: Nghề nghiệp: Dân tộc: Địa chỉ: Địa cần liên lạc: Số điện thoại: Ngày vào viện: Ngày viện: Ngày mổ nội soi: B PHẦN BỆNH SỬ - Triệu chứng khớp gối xuất lần đầu từ: ( số tháng: - Số đượt đau năm trở lại đây: ….lần/ năm C TIỀN SỬ ĐIỀU TRỊ BỆNH: - Các bệnh khớp mắc: - Thói quen sinh hoạt: H t thuốc: Uống rượu: - Bệnh khác: PHẦN CHUYÊN MÔN Các triệu chứng lâm sàng bệnh nhân: Khám toàn thân: Mạch:… ck/ph t HA: …….mmHg Nhiệt độ:……oC ) T0 T1 T3 T6 Sưng Nóng Đỏ Đau Tràn dịch khớp Màu sắc dịch khớp Hạn chế vận động khớp Dấu hiệu kẹt khớp Dấu hiệu cứng khớp buổi sáng Lạo xạo khớp Sờ thấy u cục quanh khớp Teo Vị trí khớp sƣng đau: Chụp x quang khớp gối Dấu hiệu x quang Khớp gối Phải Khớp gối Trái Không phát cản quang Các nốt đám- calci hóa khớp Hẹp khe khớp Đặc xương sụn Hốc xương Gai xương tân tạo Phân loại thóa hóa khớp gối theo Xquang quy ước ( Kellgrence-Lawrence): Nội soi khớp gối Phân loại thối hóa khớp theo Outerbrige giai đoạn:…………… Giải phẫu bệnh: Phân loại USMHD giai đoạn: Phụ lục THANG ĐIỂM WOMAC Mức độ Chỉ số Womac Womac A (Đánh giá dấu hiệu đau) T0 Không Nhẹ Vừa Nặng Rất nặng Không Nhẹ Vừa Nặng Rất nặng Đau Đau leo cầu thang Đau đêm Đau nghỉ ngơi Đau thở sâu Womac B (Đánh giá biểu cứng khớp) Cứng khớp buổi sáng Cứng khớp cuối ngày Womac C Đánh giá hạn chế chức vận động 1.Khi xuống cầu thang T1 T3 T6 2.Khi lên cầu thang 3.Đang ngồi đứng lên 4.Đứng 5.Cúi 6.Đi đường 7.Lên xuống ô tô 8.Đi mua sắm 9.Đi tất 10.Nằm giường 11.Khi cởi tất 12.Dạy bước khỏi giường 13.Vào nhà tắm 14.Đang ngồi 15.Khi sinh 16.Khi làm việc nhà (nặng) 17.Khi làm việc nhà (nhẹ) Phụ lục 2: THANG ĐIỂM LYSHOLM + Tốt: ≥ 77 điểm + Trung bình- Khá : + Xấu: 68 – 76 điểm < 68 điểm Dấu hiệu Điểm Khập khiễng Dấu hiệu Điểm Đau: - Khơng có :5 - Khơng có : 25 - Nhẹ hay :3 - Đau nhẹ thăm khám mạnh : 20 - Nặng thường xuyên :0 - Đau nhiều thăm khám mạnh : 15 - Đau nhiều > 2km : 10 Cần dùng dụng cụ trợ giúp - Không cần :5 - Đau nhiều < 2km :5 - Dùng nạng hay gậy :2 - L c c ng đau :0 - Không thể đứng :0 Sưng gối Hiện tượng “lục khục” khớp - Khơng có : 10 kẹt khớp - Có thăm khám mạnh :6 - Khơng có : 15 - Có vận động bình thường :2 - “Lục khục khớp : 10 - L c c ng sưng :0 không kẹt khớp Lên cầu thang - Thỉnh thoảng bị kẹt khớp :6 - Bình thường : 10 - Kẹt khớp thường xuyên :2 - Hơi khó khăn :6 - Ln có dấu hiệu kẹt khớp :0 - Phải bước bước :2 - Không thể :0 thăm khám Lỏng khớp Ngồi xổm - Khơng có : 25 - Dễ dàng :5 - Đơi có thăm khám mạnh : 20 - Hơi khó khăn :4 - Thường có thăm khám mạnh : 15 - Không thể ngồi gối gấp 90 :2 - Đơi có sinh hoạt hàng : 10 - Hồn tồn khơng thể :0 ngày - Thường có sinh hoạt hàng :5 ngày - Mỗi bước có :0 Phụ lục 3: BẢNG CÂU HỎI NGẮN SF- 36 Bây xin phép hỏi nhân định cảu bạn sức khỏe Ông (bà) Bạn trả lời tất cầu hỏi Các câu hỏi giống thực chất khác Hãy đọc kỹ câu hỏi trả lời câu hỏi cách khoanh tròn số tương ứng với câu trả lời Nếu Ơng (bà) khơng chắn phải trả lời xin chọn câu trả lời tốt Nói chung Ơng (bà) tự đánh giá sức khỏe là: Hoàn hảo 100 Rất tốt 75 Tốt 50 Vừa 25 Kém So sánh với năm trƣớc, Ông (bà) thấy sức khỏe nào? Ơng (bà) có cho sức khỏe là: Tốt năm trước nhiều 100 Tốt năm trước 75 C ng năm trước 50 Kém năm trước 25 Kém năm trước nhiều Những câu sau hỏi hoạt động tiêu biểu Ơng (bà) thƣờng làm ngày Ơng (bà) có trở ngại việc sau lý sức khỏe khơng? Nếu có mức độ nào, nhiều hay hay khơng có trở ngại gì? Ông (bà) gặp trở ngại nhiều, trở ngại khơng trở ngại cả? Còn Hơi Khơng nhiều trở trở trở ngại ngại ngại 50 100 50 100 50 100 d Leo cầu thang lên vài tầng lầu 50 100 e Leo cầu thang lên tầng lầu 50 100 f C i người, quỳ gối hay khom 50 100 g Đi vài km 50 100 h Đi nửa km 50 100 i Tự tắm rửa thay quần áo 50 100 a Hoạt động mạnh, chạy, nâng vật nặng hay tham gia thể thao đòi hỏi nhiều sức lực b Hoạt động vừa phải, khiêng bàn, đẩy máy h t bụi, chơi golf, Bowling c Nhấc mang thực phẩm chợ mua sắm thường ngày Trong tuần vừa qua có sức khỏe thể lực Ơng (bà) làm ảnh hƣởng đến công việc hay sinh hoạt hàng ngày khơng? mức độ nào? ( Đánh X vào trả lời) Có Khơng a Giảm thời gian làm việc hoạt động khác 100 b Hồn thành bạn muốn 100 c Bị hạn chế công việc hoạt động khác 100 d Gặp khó khăn làm số công việc hoạt động khác 100 (VD: phải nỗ lực) Trong tuần qua, Ơng (bà) có gặp trở ngại cơng việc hoạt động ngày lý tinh thần khơng? Có Khơng 100 b Hồn thành bạn muốn 100 c Làm việc hay hoạt động khác cách 100 a Giảm thời gian làm việc hoạt động khác thiếu cẩn thận thông thường Trong tuần qua, yếu tố sức khỏe thể chất tinh thần nhƣ buồn, hay lo lắng có tác động nhƣ sinh hoạt gia đình, bạn bè hàng xóm hay đồn thể Ơng (bà )? Khơng 100 Một 75 Vừa phải 50 Nhiều 25 Hay nhiều Trong nhiều tuần qua, Ơng ( bà) có thấy đau thể? Khơng 100 Rất 75 Vừa phải 50 Khá nhiều 25 Hay nhiều Trong tuần qua, việc Ông ( bà) bị đau thể lực vừa kể có ảnh hƣởng nhƣ việc làm ngày Ơng (bà ) khơng? Khơng 100 Một 75 Vừa phải 50 Nhiều 25 Hay nhiều Những cầu hỏi sau đâyhỏi tâm trạng nhƣ xảy cho Ơng (bà) tuần qua, Xin chon câu trả lời diễn tả xác Trong tuần qua, Ơng (bà) có thƣờng cảm thấy? Luôn 100 Phần lớn 80 Thƣờng xuyên 60 Thỉnh thoảng 40 Ít 20 Khơng b Tinh thần căng thẳng 20 40 60 80 100 c Buồn chán khơng làm bạn vui lên được? 20 40 60 80 100 d Yên tâm thản? 100 80 60 40 20 e Tràn sinh lực 100 80 60 40 20 f Chán nản trầm cảm? 20 40 60 80 100 g Kiệt sức? 20 40 60 80 100 h Hạnh ph c? 100 80 60 40 20 i Mệt mỏi? 100 80 60 40 20 a Phấn khởi yêu đời? 10.Trong tuần qua, yếu tố sức khỏe tinh thần có ảnh hƣởng đến hoạt động xã hội Ơng (bà) khơng ( thăm bạn bè, bà ) Luôn Phần lớn 25 Thỉnh thoảng 50 Ít 75 Hay khơng có 100 11.Theo Ơng (bà), nhƣng câu hỏi sau ĐÚNG hay SAI? Hoàn Phần tồn nhiều đ ng đ ng a Hình tơi dễ mặc bệnh Khơng Phần Sai hồn biết nhiêu sai toàn 25 50 75 100 100 75 50 25 0 25 50 75 100 100 75 50 25 người khác b Tôi khỏe mạnh người quanh c Tôi ngh sức khỏe bây giờ? d Sức khỏe tơi hồn thảo Xin chân thành cảm ơn! ... ti u sau: Đánh giá kết đi u trị u sụn màng hoạt dịch thứ phát sau thối hóa khớp gối phương pháp nội soi Khảo sát mối liên quan đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết đi u trị 3 Chƣơng TỔNG QUAN... bệnh lý khớp gối, có đi u trị lấy bỏ dị vật u sụn màng hoạt dịch khớp gối cho nhi u bệnh nhân Tuy nhiên chưa có nghiên c u đánh giá kết đi u trị USMHD khớp gối phương pháp nội soi Chính ch ng tơi...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI & - TRIU VN MNH Đánh giá kết đi u trị u sụn màng hoạt dịch thứ phát sau thoáI hóa khớp gối ph-ơng pháp néi soi Chuyên ngành : Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị u sụn màng hoạt dịch thứ phát sau thoái hóa khớp gối bằng phương pháp nội soi , Đánh giá kết quả điều trị u sụn màng hoạt dịch thứ phát sau thoái hóa khớp gối bằng phương pháp nội soi

Từ khóa liên quan