Giáo án dia 7 cả năm theo định hướng phát triển năng lực

188 633 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2018, 22:35

Giáo án: Địa lí Tuần:1 Tiết :1 Năm học: 2015 - 2016 Ngày soạn:15/8/2015 Ngày dạy :17/8/2015 BÀI 1: DÂN SỐ I MỤC TIÊU: Sau học học sinh phải nắm Kiến thức: Trình bày trình phát triển gia tăng dân số giới, nguyên nhân hậu Kĩ năng: - Đọc hiểu cách xây dựng tháp dân số - Đọc biểu đồ gia tăng dân số giới để thấy tình hình gia tăng dân số giới Thái độ: Có ý thức cần thiết phải phát triển dân số cách có kế hoạch Định hướng lực hình thành - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực tính tốn - Năng lực chun biệt: Tư tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng đồ, sử dụng số liệu thống kê II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm III CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh tháp dân số; H1.1, H1.2, H1.3, H1.4 sgk phóng to Học sinh: Đọc trước nội dung học trả lời câu hỏi in nghiêng SGK IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Nội dung mới: a Đặt vấn đề: Dân số vấn đề quan trọng hàng đầu ảnh hưởng to lớn đến nguồn lao động đồng thời thị trường tiêu thụ để sản xuất phát triển Sự gia tăng dân số mức cao hay thấp có tác động sâu sắc tới phát triển kinh tế xã hội dân tộc Dân số học chương trình lớp nghiên cứu chương trình lớp b Triển khai dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động 1: Dân số, nguồn lao động Dân số, nguồn lao động Bước - Gv hỏi: Thế gọi dân số? - Dân số tổng số dân sinh sống - Gv: Cho học sinh nhận biết tháp tuổi lãnh thổ thời điểm cụ thể + Bên trái thể số Nam + Bên phải thể số Nữ - Dân số nguồn lao động quý báu cho + Mỗi băng thể độ tuổi phát triển kinh tế-xã hội Ví dụ: – tuổi, – tuổi …độ dài băng cho biết số người độ tuổi Trên - Dân số thường biểu cụ thể tháp tuổi người ta tô màu cho độ tuổi trẻ tháp tuổi em , độ tuổi lao động độ tuổi lao Trường THCS Quế Ninh GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 động Bước 2.Thảo luận nhóm - Gv nêu yêu cầu: Theo câu hỏi cuối trang - Chia lớp thành nhóm, nhóm chẳn thảo luận câu 1, nhóm lẽ thảo luận câu Thời gian thảo luận phút - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức Hoạt động 2: Dân số giới tăng nhanh kỷ XIX XX - GV xác định vấn đề: Tình hình dân số giới từ kỷ XIX XX - Gv: Cho học sinh đọc “ tỉ lệ sinh”, “Tỉ lệ tử”, “gia tăng dân số” bảng thuật ngữ - Gv nêu cách tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên tỉ lệ gia tăng dân số giới - Yêu cầu Hs Quan sát hình 1.2 *Thảo luận theo bàn: ? Em nhận xét tình hình tăng dân số giới giai từ đầu kỉ XIX đến cuối kỉ XX - Gv nêu vấn đề: Tại từ đầu kỉ XIX dân số tăng nhanh? Chuyển ý: Trong gia tăng dân số nhanh, đột ngột xảy tượng “Bùng nổ dân số” Chúng ta nghiên cứu tượng mục sau Hoạt động 3: Sự bùng nổ dân số - HS xem viết SGK ? Cho biết bùng nổ dân số giới xảy gây nên hậu tiêu cực gì? Học sinh dựa vào kiến thức SGK hiểu biết thân để vận dụng *Từ dòng đến dòng 12: khơng dạy (theo giảm tải) - HS xem hình 1.3 hình 1.4 SGK ?Nhận xét tình hình gia tăng dân số nhóm nước phát triển phát triển hình 1.3 1.4? -HS trả lời, nhận xét, bổ sung, gv chuẩn xác lại kiến thức Củng cố Trường THCS Quế Ninh 2 Dân số Thế Giới tăng nhanh Thế Kỉ XIX XX - Trong nhiều kỉ, dân số giới tăng chậm chạp - Nguyên nhân: dịch bệnh, đói chiến tranh - Từ kỉ XIX đến nay, dân số giới tăng nhanh - Nguyên nhân: có tiến kinh tế - xã hội y tế Sự bùng nổ dân số - Từ năm 50 kỉ XX, bùng nổ dân số diễn nước phát triển châu Á, châu Phi Mĩ Latinh nước dành độc lập, đời sống cải thiện tiến y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử, tỉ lệ sinh cao - Sự bùng nổ dân số nước phát triển tạo sức ép việc làm, phúc lợi xã hội, mơi trường, kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội… GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 - Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm dân số? - Thế “gia tăng dân số tự nhiên”? “gia tăng dân số giới”? Dặn dò - Làm tập số trang SGK - Trả lời tập đồ thực hành địa lí - Nghiên cứu trước phân bố dân cư Chú ý: + Mật độ dân số ? Cách tính MĐDS ? + Sự phân bố dân số Thế Giới thể nào? + Căn vào đâu người ta chia Thế Giới thành chủng tộc? chủng tộc phân bố chủ yếu đâu? Trường THCS Quế Ninh GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Tuần: Tiết : Năm học: 2015 - 2016 BÀI 2: SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ, CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI Ngày soạn:16/8/2015 Ngày dạy:18/8/2015 I MỤC TIÊU 1.Kiến thức Sau học học sinh cần phải: - Nhận biết khác chủng tộc Mơn-gơ-lơ-ít, Nê-grơ-ít Ơ-rơ-pê-ơít hình thái bên ngồi thể (màu, da, tóc, mắt, mũi) nơi sinh sống chủ yếu chủng tộc - Trình bày giải thích mức độ đơn giản phân bố dân cư không đồng giới 2.Kĩ - Biết đọc lược đồ phân bố dân cư giới - Xác định số vùng đông dân, thưa dân đồ dân cư giới 3.Thái độ: - Có ý thức tơn trọng đồn kết dân tộc, chủng tộc Định hướng lực hình thành - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực tính tốn - Năng lực chun biệt: Tư tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng đồ, sử dụng số liệu thống kê II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thảo luận, nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở, giải thích III.CHUẨN BỊ: Giáo viên - Bản đồ phân bố dân cư giới Bản đồ tự nhiên giới châu lục - Tranh ảnh chủng tộc giới Học sinh: Học thuộc cũ trả lời câu hỏi in nghiêng IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm dân số? - Bùng nổ dân số giới xảy nào? Nguyên nhân, hậu phương hướng giải quyết? Nội dung a Đặt vấn đề: Chúng ta biết dân số Thế Giới đông tăng nhanh, song phân bố dân cư Thế Giới không đồng Dân cư Thế Giới lại có đặc điểm hình thái khác Có nhóm gia trắng, da đen, da vàng Dựa đặc điểm hình thái đó, nhà nhân chủng học chia nhân loại chủng tộc khác nhau…Bài học hơm tìm hiểu b Triển khai dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động 1: Sự phân bố dân cư Sự phân bố dân cư GV: Đặc điểm dân cư thể rỏ tiêu MĐDS - MĐDS: số dân trung bình sống Trường THCS Quế Ninh GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 – HS đọc phần thuật ngữ trang 187 ?Để tính MĐDS ta làm nào? (Lấy Tổng số dân/Tổng DT MĐDS GV: Ra tập cho học sinh: -Diện tích đất Thế Giới 149 triệu km2 DSTG năm 2002 6.294 triệu người ? Tính MĐ DS trung bình Thế Giới ( 42 người / km2) Khơng kể lục địa Nam Cực : 6294 triệu người = 46,6 người / km2 - CH: Quan sát hình 2.1 cho biết: ?Trình bày phân bố dân cư giới? - HS xem hình 2.1 với đồ tự nhiên, dựa vào nội dung sgk ? Cho biết nơi có MĐ DS cao nhất? thấp nhất? nguyên nhân? ? Tên nơi dân cư tập trung đông giới nay?(Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á, Tây – Trung Âu, Đông Nam Braxin, Đông Bắc Hoa Kỳ) ?Tên nơi dân cư thưa giới nay?(Bắc Châu Mĩ, Bắc Châu Á, Xahara, Ôxtrâylia.) Chuyển ý: Như nói dựa vào đặc điểm hình thái nhóm dân cư Thế Giới, nhà khoa học chia nhân loại chủng tộc khác Chúng ta nghiên cứu nét chủng tộc mục Hoạt động 2: Các chủng tộc: GV: Yêu cầu học sinh đọc khái niệm “ chủng tộc” trang 186 *Thảo luận nhóm: theo bàn - Chia nhóm: bàn nhóm - Thời gian: phút - Nội dung câu hỏi: ?Dân cư Thế Giới chia chủng tộc nào? ? Các chủng tộc có đặc điểm phân bố chủ yếu đâu? HS: Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung, giáo viên chuẩn xác kiến thức GV: Lưu ý: Chủng tộc khái niệm mang hồn tồn tính chất thiên nhiên cần chóng lại Trường THCS Quế Ninh đơn vị diện tích lãnh thổ ( số người / km2) - MĐDS TG năm 2002 46 người / km2 - Phân bố dân cư giới không đồng + Những nơi điều kiện sinh sống giao thông thuận tiện đồng bằng, thị vùng có khí hậu ấm áp, mưa nắng thuậ hòa có dân cư tập trung đông đúc + Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thơng khó khăn, vùng cực giá lạnh hoang mạc… khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt Các chủng tộc - Dựa vào hình thái bên ngồi thể ( màu da, tóc, mắt, mũi ) để đưa chủng tộc - Có chủng tộc + Mơn-gơ-lơ-it: (thường gọi người da vàng) sống chủ yếu châu Á + Ơ-rô-pê-ô-it: (thường gọi người da trắng) sống chủ yếu châu Âu-châu Mĩ + Nê-grô-it: (thường gọi người da đen) sống chủ yếu châu Phi GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 biểu phân biệt chủng tộc xem phần phụ lục Củng cố: - MĐDS gì? muốn tính MĐDS ta làm nào? - Dân cư Thế Giới thường sinh sống chủ yếu khu vực nào? sao? - Căn vào đâu mà người ta chia dân cư Thế Giới chủng tộc? chủng tộc sinh sống chủ yếu đâu? Dặn dò: - T Làm tập số trang sgk,trả lời tập đồ thực hành địa lí - Nghiên cứu trước Quần cư thị hố + Quần cư gì? Có loại quần cư? - Siêu thị gì? + Đơ thị hố ? 6/ Rút kinh nghiệm : Trường THCS Quế Ninh GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Trường THCS Quế Ninh Năm học: 2015 - 2016 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Tuần: Tiết : Năm học: 2015 - 2016 BÀI : QUẦN CƯ – ĐƠ THỊ HĨA Ngày soạn: 22/8/2015 Ngày dạy : 24/8/2015 I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau học học sinh cần phải: - So sánh khác quần cư nông thôn quần cư đô thị hoạt động kinh tế, mật độ dân số, lối sống - Biết sơ lược q trình thị hóa hình thành siêu thị giới - Biết số siêu đô thị giới 2.Kĩ năng: - Đọc đồ, lược đồ siêu đô thị giới để nhận bết phân bố siêu đô thị giới - Xác định đồ, lược đồ siêu đô thị giới vị trí số siêu thị 3.Thái độ: - Thấy mối quan hệ quần cư thị hố vài dấu hiệu thị hố Định hướng lực hình thành - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực tính tốn - Năng lực chun biệt: Tư tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng đồ, sử dụng số liệu thống kê II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Thảo luận, Nêu vấn đề, Đàm thoại gợi mở, so sánh, trình bày trực quan… III CHUẨN BỊ : Giáo viên: - Bản đồ siêu đô thị Thế giới - Tranh ảnh quần cư nông thôn thị, siêu thị - Hình 3.1; 3.2 SGK trang 10 Học sinh: - Học thuộc cũ đọc kĩ trả lời câu hỏi in nghiêng IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: - Dân cư Thế giới thường phân bố chủ yếu khu vực nào? Tại sao? - Trên giới có chủng tộc nào? Họ sống chủ yếu đâu? Nêu số đặc điểm hình thái bên chủng tộc? Nội dung mới: a Đặt vấn đề: Em sống nông thôn hay đô thị? Quần cư nông thôn đô thị có khác nhau? Siêu thị thị hố gì? Bài học giúp em giải đáp câu hỏi này? b Triển khai dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động 1: Quần cư nơng thơn quần cư đô thị Quần cư nông thôn GV: Yêu cầu học sinh đọc thuật ngữ SGK trang 18 quần cư đô thị Trường THCS Quế Ninh GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 quần cư CH: Quần cư cách tổ chức sinh sống người diện tích định để khai thác tài nguyên thiên nhiên Có hai kiểu quần cư quần cư nơng thơn quần cư thị -HS xem hình 3.1; hình 3.2 hiểu biết mình, ? Em so sánh đặc điểm kiểu quần cư MĐDS, nhà cữa, chức kinh tế, đơn vị quần cư *Thảo luận nhóm: chia lớp thành nhóm: +Nhóm 1: Quần cư nơng thơn +Nhóm 2: Quần cư đô thị GV: Kẻ bảng so sánh hai kiểu quần cư sau cho học sinh lên điền kết nghiên cứu Các yếu tố Quần cư nông Quần cư đôthị thôn Cách tổ chức lối sống Mật độ Lối sống Hoạt động kinh tế Các nhóm khác góp ý bổ sung GV chuẩn xác ?Tỉ lệ dân số hình thức quần cư có xu hướng thay đổi nào? HS: Quần cư nông thôn giảm Quần cư thành thị tăng lên GV: Chuyển ý: Tỉ lệ người sống nông thôn có xu hướng giảm, ngược lại tỉ lệ người sống thị có xu hướng tăng Do thị hoá xu tất yếu giới Chúng ta tìm hiểu vấn đề thị hố siêu thị mục sau Hoạt động 2: Đơ thị hóa, siêu đô thị -HS đọc nội dung SGk ?Hãy cho biết q trình thị hố giới diễn nào? ?Tại nói q trình phát triển thị hố giới gắn liền với q trình phát triển thương nghiệp, thủ cơng nghiệp cơng nghiệp?  Các đô thị giới trung tâm thương mại, buôn bán quốc gia cổ đại Trung Quốc, Ai Cập, La Mã Đô thị phát triển mạnh vào kỉ XIX cơng nghiệp giới phát triển nhanh chóng Trường THCS Quế Ninh - Quần cư nông thôn: có mật độ dân số thấp; làng mạc, thơn xóm thường phân tán gắn với đất canh tác, đồng cỏ, đất rừng, hay mặt nước; dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp - Quần cư thị: có mật độ dân số cao, dân cư sống chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp dịch vụ => Lối sống nông thôn lối sống thị có nhiều kiểu khác biệt Đơ thị hố, siêu thị a Q trình thị hố - Đơ thị hóa xu tất yếu giới - Dân số đô thị giới ngày tăng, hiệ có khoảng nửa dân số giới sống đô thị - Nhiều đô thị phát triển nhanh chống, trở thành siêu đô thị GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 GV: Nhiều thị phát triển nhanh chóng trở thành siêu thị Vậy siêu thị gì? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu? ? Siêu thị gì? Siêu thị thị có số dân từ triệu người trở lên -HS quan sát hình 3.3 ? Cho biết giới có siêu thị?  Có 23 siêu thị ?Châu lục có nhiều siêu thị nhất.? >Châu Á ?Kể tên siêu đô thị châu Á có số dân từ triệu người trở lên? 12 siêu thị ?Siêu thị có nhiều nước phát triển hay nước phát triển? >Các nước phát triển: 16 siêu đô thị b Các siêu đô thị: - Một số siêu đô thị tiêu biểu châu lục + Châu Á: Bắc Kinh, Tô-ki-ô, Thượng Hải, Xơ-un, Niu-Đê-li, Gia-cac-ta + Châu Âu: Mat-xcơ-va, Pa-ri, Luân Đôn + Châu Phi: Cai-rô, La-gốt + Châu Mĩ: Nui I-ooc, Mê-hicô, Ri-ô đê Gia-nê-rô Các nước phát triển: siêu đô thị GV: Thật nghịt lí, nước phát triển có siêu thị, nước phát triển có nhiều siêu thị ?Theo em phát triển siêu thị mang tính chất tự phát, khơng gắn liền với trình độ phát triển kinh tế gây nên hậu tiêu cực gì? ( Yêu cầu học sinh thảo luận )  Ở nông thôn: nhiều lao động trẻ khơng có việc làm rời bỏ nông thôn chuyển vào đô thị Ở thành thị: thiếu việc làm gia tăng tỉ lệ dân nghèo thành thị, thiếu nhà mỉ quan đô thị khu nhà ổ chuột xuất Giao thông ùn tắc, môi trường bị ô nhiễm dân số q đơng xử lí chất thải khơng u cầu Củng cố a/Nêu khác quần cư đô thị quần cư nông thôn? b/ Tại nói thị hóa xu tiến thị hố tự phát lại có ảnh hưởng nghiêm trọng đến mơi trường phát triển kinh tế - xã hội? c/ Đánh dấu x vào trước nội dung cho Câu 3.1: Châu lục có nhiều siêu thị A Châu âu B Châu Mĩ C Châu Á D Châu Phi Câu 3.2 : Các siêu đô thị phân bố chủ yếu A Các nước phát triển B Các nước phát triển C Cả hai nhóm nước Dặn dò: - Làm tập SGK trang 12 - Soạn tập đồ tập thực hành địa lí - Nghiên cứu trước thực hành Trường THCS Quế Ninh 10 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 - Giải thích Tây – Trung Âu chịu ảnh hưởng rỏ rệt biển ? Dặn dò: ( phút) - Làm tập 57 tập đồ địa lí - Làm tập số trang 174 SGK - Nghiên cứu trước 58: Ngày soạn: / / 2012 Ngày giảng: / / 2012 TiÕt 65 Bài 58: KHU VỰC NAM ÂU I MỤC TIÊU: Học sinh biết được: Kiến thức: - Nắm vững tự nhiên khu vực Nam Âu, khu vực không ổn định vỏ Trái Đất - Đặc điểm kinh tế khu vực Nam Âu Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích lược đồ tự nhiên, bảng thống kê số liệu, tranh biểu đồ khí hậu Thái độ: Hs có ý thức bảo vệ di tích lich sử văn hóa hoạt động kinh tế khu vực II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nêu giải vấn đề, thuyết trình, vấn đáp, trực quan… III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: GV: Bản đồ tự nhiên châu Âu HS: SGK, tranh ảnh tư liệu di tích lịch sử văn hóa hoạt động kinh tế khu vực… IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp 7a 7b Kiểm tra cũ - Nêu đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Trung Âu? - Nền kinh tế khu vực có đặc điểm bật so vói khu vực Bắc Âu? Nội dung a Đặt vấn đề Phía Nam châu Âu ba bán đảo lớn Ibêrích, Italia, Bancăng Đây miền đất tiếng giới với đặc điểm thiên nhiên kì thú di tích lịch sử văn hóa đặc sắc có giá trị to lớn toàn nhân loại Chúng ta tìm hiểu học b Triển khai dạy HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động I Khái quát tự nhiên: Quan sát lược đồ 58.1 (Bản đồ tự nhiên Châu Âu), hãy: GV Hãy xác định vị trí khu vực Nam Âu? Vị trí: GV Lãnh thổ Nam Âu gồm bán đảo nào? Có vị Nằm ven Địa Trung Hải, trí đâu châu Âu? gồm ba bán đảo lớn: I bê GV Địa hình khu vực Nam Âu có đặc điểm gì? Dạng địa rich, I ta li a Ban căng hình chiếm ưu thế? Phân bố đâu? GV Hãy xác định số dãy núi khu vực Nam Âu? GV Kể tên, nêu độ cao vị trí dãy núi trẻ nam Âu? Trường THCS Quế Ninh 174 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 GV Các miền đồng có vị trí diện tích ntn? GV giảng giải thêm khu vực Nam Âu nằm vị trí khơng ổn định lớp vỏ Trái Đất (Vùng Địa máng Địa Trung hải) nên thường có động đất hoạt động núi lửa GV Kể tên khoáng sản vùng? Cho HS quan sát biểu đồ khí hậu hình 58.2 hồn thành bảng sau cho biết đặc điểm chế độ nhiệt mưa Nam Âu Kết luận kiểu khí hậu đây: Yếu tố Hình 58.2 Nhiệt độ : + Cao nhất: + Tháng: + Thấp nhất: + Tháng: + Biên độ : Lượng mưa: + Các tháng mưa nhiều : + Các tháng mưa ít: + Các tháng không mưa: + Chế độ mưa: Kết luận đặc điểm khí hậu: Địa hình: - Phần lớn diện tích lãnh thổ núi trẻ cao nguyên - Các đồng nhỏ hẹp nằm ven biển xen núi cao nguyên Khí hậu: Mang tính chất Địa trung hải mùa đơng ấm, có mưa, mùa hạ nóng khơ Cảnh quan: Rừng cứng thảo GV Dựa lược đồ hình 58.1 cho biết khu vực có nguyên cảnh quan nào? Phân bố nơi nào? Hoạt động II Kinh tế: GV Dựa vào lược đồ 55.2 trang 165 cho biết phân bố ngành công nghiệp khu vực Nam Âu so - Kinh tế Nam Âu chưa phát với khu vực Bắc Âu Tây Trung Âu? triển Bắc Âu, Tây GV Nhận xét nước khu vực có cơng nghiệp Trung Âu phát triển? - I ta li a nước phát triển GV Dựa vào lược đồ 55.1 trang 164 kể tên sản khu vực phẩm ngành nông nghiệp? phân bố đâu? - Nông nghiệp: Đặc biệt GV Bò cừu chăn ni đâu? ăn nhiệt đới (cam, GV Quan sát tranh 58.3 nhận xét hình thức chăn ni chanh, ô liu) khu vực? - Công nghiệp : Trình độ (GV hướng dẫn HS nhận biết hình thức chăn nuôi thả chưa cao, chênh lệch lớn đàn) nước, vung GV Quan sát bảng thống kê số liệu trang 176 nhận xét lượng khách doanh thu du lịch mang lại? - Du lịch nguồn thu ngoại GV Quan sát tranh 58.4 vặ.58.5 cho biết nội dung tệ lớn nhiều nước tranh? khu vực cơng trình GV thuyết giảng thêm di tích tháp nghiêng thành kiến trúc, di tích lịch sử, văn phố nước Vơ ni dơ từ cho HS nhận biết tiềm hóa, nghệ thuật cổ đại (Tháp du lịchcủa khu vực Trường THCS Quế Ninh 175 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 GV Kể tên vài địa điểm du lịch mà em biết? nghiêng Pida, …) Củng cố: - Xác định đồ vị trí đảo, bán đảo lớn dãy núi khu vực Nam Âu? - Nêu tiềm phát triển to lớn ngành du lịch Nam Âu? - Vì nói kinh tế Nam Âu chưa phát triển khu vực Bắc Âu, Tây Trung Âu ? Dặn dò: - Về nhà làm tập SGK Học củ trước đến lớp - Soạn chuẩn bị trước nội dung sưu tầm tranh ảnh tư liệu liên quan đến học Ngày soạn: / / 2012 Ngày giảng: / / 2012 TiÕt 66 Bài 59: KHU VỰC ĐÔNG ÂU I MỤC TIÊU: Học sinh biết được: Kiến thức: - Nắm vững tự nhiên khu vực Đông Âu - Đặc điểm kinh tế khu vực đông Âu Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích lược đồ tự nhiên, tranh Thái độ: Biết bảo vệ chăm sóc II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nêu giải vấn đề, thảo luận, trực quan… III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: GV - Bản đồ tự nhiên châu Âu - Một số hình ảnh tự nhiên hoạt động kinh tế khu vực Đông Âu HS SGK, tranh ảnh hoạt động kinh tế… IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp (1’) 7a 7b Kiểm tra cũ (6’) - Nêu đặc điểm tự nhiên khu vực Nam Âu? - Nêu đặc điểm kinh tế khu vực Nam Âu? Nội dung (1’) a Đặt vấn đề: Đông Âu khu vực thứ tư châu Âu Đây vùng đồng rộng lớn có tiềm phong phú để phát triển kinh tế đa dạng Chúng ta nghiên cứu khu vực học hôm b Triển khai dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: I Khái quát tự nhiên: HS Quan sát đồ tự nhiên Châu Âu, xác định vị trí khu vực Đông Âu Trường THCS Quế Ninh 176 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 Quan sát hình 59.1 cho HS thảo luận nhóm để trả lời vấn đề sau: GV Địa hình chủ yếu đơng Âu gì? Có độ cao khoảng mét? Khu vực ven biển Caxpi có độ cao mét? GV Dựa vào thông tin SGK Sách giáo viên cho biết đặc điểm miền đồng cổ GV Dựa vào lược đồ 51.2 cho biết khí hậu khu vực Đông Âu? Đặc điểm chế độ nhiệt chế độ mưa kiểu khí hậu đó? Quan sát hình 59.1 kể tên vài sông khu vực Đông Âu? GV Các sông đổ đâu? GV Với đặc điểm khí hậu hướng chảy đổ sông nên sông có đặc điểm nào? GV Quan sát hình 59.1 nhận xét thảm thực vật từ Bắc xuống Nam? GV Từ Tây sang Đông? GV Dựa vào phân bố thảm thực vật hình 59.2 nhận xét thay đổi khí hậu từ Bắc xuống Nam? (Phía Bắc đồng rêu khí hậu cận cực, lạnh giá kéo dài, sâu xuống phía Nam rừng kim, loại rừng điển hình cho khí hậu ôn đới lục địa Xuống gần khu vực biển đen Caxpi xuất rừng rộng, thảo nguyên bán hoang mạc, khí hậu xuống phía Nam ấm dần lên tính chất lục địa khơ hạn tăng) GV Kể tên loại khoáng sản khu vực? Hoạt động 2: GV Quan sát hình 59.1 nhận xét khu vực Đơng Âu có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp công nghiệp? GV Dựa vào lược đồhình 55.2 cho biết sản xuất cơng nghiệp gồm ngành nào? Ngành công nghiệp chủ yếu? (truyền thống hay công nghiệp mới) GV Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu vùng nào? GV Ngành cơng nghiệp ngành gì? Phân bố quốc gia nào? Trường THCS Quế Ninh 177 Địa hình: Là dải đồng rộng lớn, chiếm nửa diện tích châu Âu Khí hậu: Mang tính chất ôn đới lục địa, phía Đông Nam tính chất lục địa sâu sắc Sơng ngòi: Đều đóng băng vào mùa Đông Các sông lớn Vonga, Đôn, Đniep Cảnh quan: Thay đổi từ Bắc xuống Nam II Kinh tế: - Khu vực có nguồn tài nguyên phong phú thuận lơi cho việc phát triển công nghiệp nông nghiệp - Công nghiệp phát triển, giữ vai trò chủ đạo ngành cơng nghiệp truyền thống Phát triển Liên Bang Nga, U crai na - Sản xuất nông nghiệp tiến hành GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 GV Dựa vào lược đồ 55.1 cho biết nông theo quy mô lớn Ucrai na nghiệp phát triển vùng nào? Kể tên sản vựa lúa lớn châu phẩm nông nghiệp? Âu GV Giải thích phân bố ngành nông nghiệp? Củng cố: - Nêu đặc điểm tự nhiên Đơng Âu? - Nền kinh tế Đơng Âu có khác biệt so với khu vực khác châu Âu? Dặn dò: - Về nhà học củ soạn trước “Liên minh châu Âu” hôm sau học - Sưu tầm tranh ảnh số tư liệu tranh ảnh hoạt động liên minh châu Âu Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 67 / / 2012 / / 2012 ƠN TẬP HỌC KÌ II I MỤC TIÊU: Học sinh biết được: Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức tứ 47 đến 61 Kỹ năng: Rèn luyện kĩ phân tích lược đồ, tranh, bảng thống kê số liệu, biểu đồ khí hậu, vẽ biểu đồ Thái độ: Ý thức học tập học sinh II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Theo yêu cầu kiến thức kĩ III CHUẨN BỊ GIÁO CỤ: GV - Lược đồ nước châu Âu, châu Đại dương Nội dung câu hỏi ôn tập HS Nội dung học , SGK… IV TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp 7a 7b Kiểm tra cũ Giới thiệu a Đặt vấn đề b Triển khai dạy: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV: Châu Mĩ có vị trí nằm đâu? - Châu mĩ nằm bán cầu Tây GV: Diện tích bao nhiêu? - Diện tích 42 triệu km2 GV: Gồm chũng tộc nào? - Có chũng tộc: -> Mơn gơ lơ -> Ơ rơ pê ô -> Nê grô Trường THCS Quế Ninh 178 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 GV: Địa hình khu vực Bắc Mĩ gồm có - Có hệ thống Coóc đie phận nào? - Có miền núi già sơn nguyên - Có đồng trung tâm GV: Sự phân hóa khí hậu Bắc Mĩ - Phân hóa theo chiều B-N, Đ- T, Cao nào? GV: Dân số Bắc Mĩ triệu người? - Dân số 415,1 triệu người (2001) GV: Mật độ dân số bao nhiêu? GV: Sự phân bố dân cư nào? Tại sao? GV: Bắc Mĩ có nghành kinh tế nào? - Nghành nông nghiệp công nghiệp GV: Dân số TB Nam Mĩ bao nhiêu? - Diện tích 20,5 triệu km2 gồm Eo đất GV: Diện tích gồm phần nào? trung Mĩ quần đảo Ăng ti GV: Khí hậu thung Nam Mĩ nào? - Có nhiều kiểu khí hậu - Các mơi trường có đa dạng khí hậu GV: Dân cư Trung Nam Mĩ có đặc điểm Phân hóa từ B-N, từ Đ-T nào? - Dân cư phần lớn người lai GV: Trung Nam Mĩ gồm nghành kinh - Nghành công nghiệp nông ngiệp tế nào? - Diện tích 14,1 triệu km2 GV: Đặc điểm bật châu Nam Cực - Khí hậu giá lạnh,nhiều gió bảo gì? - Địa hình cao nguyên băng GV: Diện tích khí hậu bao nhiêu? Địa hình khổng lồ sinh vật ntn? - Sinh vật, thực vật khơng có Động vật tiêu biể như: chim cánh cụt, cá voi GV Trình bày phân bố dân cư kinh tế xanh, gấu trắng, chim biển… Châu Đại Dương - Khoảng 8,5 triệu km2 GV: Châu Đại Dương có diện tích bao nhiêu? - Dân cư 31 triệu người Đặc điểm châu lục ntn? - Khí hậu mưa quanh năm, sinh vật GV Nêu nguồn góc hình thành đảo - Trình độ phát triển kinh tế khơng đặc điểm khí hậu đảo thuộc - Có dạng địa hình Châu Đại Dương? - Song ngòi dày đặc GV Nêu đặc điểm vị trí, diện tích, bờ biển - Thực vật thay đổi tù B-N, T-Đ châu Âu? - Dân cư 727 triệu người GV: Châu Âu có dạng địa hình chính? - Tỉ lệ trẻ em GV: Đặc điểm mổi dạng địa hình? - Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp Khí hậu, sơng ngòi, thực vật dân cư châu Âu - Mật độ dân số TB 70 người/km2 nào? - Mật độ thị hóa cao GV Trình bày phân bố dân cư tình hình - Cơng nghiệp, nơng nghiêp, dich vụ thị hóa châu Âu? - Đặc điểm nghành: GV: Kinh tế châu Âu có nghành nữa? - Về kinh tế GV: Tại nói liên minh Châu Âu mơ - Về trị quản lí hành hình tồn diện giới? Và tổ chức - Về văn hóa thương mại hàng đầu giới? GV Em cho biết nghành kinh tế phát triển nước Bắc Âu? Trường THCS Quế Ninh 179 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 GV Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu, sơng ngòi, thực vật khu vực Đông Âu? Củng cố: Tổ chức thảo luận nhóm bổ sung kiến thức vào bảng tổng hợp sau: Đặc điểm Châu Châu Châu Âu Nam Đại Cực Dương Khái Bắc Tây Nam Đông quát Âu Trung Âu Âu Âu Vị trí Khái quát tự nhiên: Dân cư xã hội: Kinh tế: So sánh khác khí hậu, sơng ngòi, thực vật môi trường ôn đới hải dương môi trường địa trung hải môi trường ôn đới lục địa? Dặn dò: - Về nhà học thuộc nội dung học học kì II nội dung ơn tập để hơm sau kiểm tra học kì II - Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập giấy nháp trước đến lớp Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 78 / / 2012 / / 2012 KIỂM TRA HỌC KÌ II I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức học theo chuẩn KTKN * Nội dung V Châu Đại Dương + 1.2 Trình bày giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm tự nhiên đảo quần đảo, lục địa Ơ- xtrây- li- a + 1.3 Trình bày giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm dân cư Ô- xtrây- li- a * Nội dung VI Châu Âu + 1.1 Biết vị trí địa lí, giới hạn châu Âu đồ + 1.2 Trình bày giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm tự nhiên châu Âu + 1.3 Nêu giải thích ( mức độ đơn giản) khác môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, môi trường núi cao châu Âu + 1.4 Trình bày giải thích ( mức độ đơn giản) số đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu + 1.6 Trình bày giải thích đặc điểm bậc tự nhiên, dân cư, kinh tế khu vực châu Âu Kĩ năng: Rèn luyện kĩ vận dụng, thông hiểu, nhận biết Trường THCS Quế Ninh 180 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 Thái độ: Có ý thức nghiên cứu câu hỏi tốt lúc làm II HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận III TIẾN TRÌNH BÀI KIỂM TRA: Ổn định lớp: 7a………… 7b……………………………………………………………………… IV KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ CHẲN Chủ đề (nội dung, chương)/ Mức độ nhận thức Nội dung VI số tiết (lý thuyết: 8/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 100 % Nội dung V số tiết (lý thuyết: 2/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Nhận biết Thông hiểu Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.4 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 42,8% Chuẩn KT, KN kiểm tra : Số câu:1 Số điểm: Tỉ lệ : 30% Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.1 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 28,6% Chuẩn KT, KN kiểm tra : V.1.2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 60% Vận dụng cấp độ thấp Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.3 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 28,6% Chuẩn KT, KN kiểm tra : Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 20% ĐỀ LẺ Chủ đề (nội dung, chương)/ Mức độ nhận thức Nội dung VI số tiết (lý thuyết: 8/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 100 % Nội dung V số tiết (lý thuyết: 2/ tổng số tiết): Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Tổng số câu: Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 100% Nhận biết Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.2 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 42,8% Chuẩn KT, KN kiểm tra : Vận dụng cấp độ thấp Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.3 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 28,6% Chuẩn KT, KN kiểm tra : Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 30% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 20% Thông hiểu Chuẩn KT, KN kiểm tra : VI.1.6 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 28,6% Chuẩn KT, KN kiểm tra : V.1.3 Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 100% Số câu: Số điểm: Tỉ lệ : 50% V ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ CHẲN Câu 1: (2 điểm) So sánh khác khí hậu, sơng ngòi, thực vật mơi trường ôn đới hải dương môi trường địa trung hải? Câu 2: (2 điểm) Trường THCS Quế Ninh 181 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 Nêu đặc điểm vị trí, diện tích, bờ biển châu Âu? Câu 3: (3 điểm) Trình bày phân bố dân cư tình hình thị hóa châu Âu? Câu 4: (3 điểm) Nêu nguồn góc hình thành đảo đặc điểm khí hậu đảo thuộc Châu Đại Dương? ĐỀ LẺ Câu 1: (2 điểm) So sánh khác khí hậu, sơng ngòi, thực vật mơi trường ôn đới hải dương môi trường ôn đới lục địa? Câu 2: (2 điểm) Em cho biết ngành kinh tế phát triển nước Bắc Âu? Câu 3: (3 điểm) Hãy trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu, sơng ngòi, thực vật châu Âu? Câu 4: (3 điểm) Trình bày phân bố dân cư kinh tế Châu Đại Dương? HƯỚNG DẨN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊA ĐỀ CHẲN Câu 1: (2 điểm) Sự khác khí hậu, sơng ngòi, thực vật mơi trường ơn đới hải dương môi trường địa trung hải: - Môi trường ôn đới hải dương (1 điểm) + Khí hậu: mùa Hè mát, mùa Đơng khơng lạnh + Sơng ngòi: nhiều nước quanh năm, không đống băng + Thực vật: rừng rộng sồi, dẻ - Môi trường địa trung hải (1 điểm) + Khí hậu: mùa Hè nóng khơ, mùa Thu - Đơng khơng lạnh có mưa + Sơng ngòi ngắn, dốc, mùa Thu – Đơng có nhiều nước + Thực vật: cúng xanh quanh năm Câu 2: (2 điểm) Vị trí, diện tích, bờ biển châu Âu: - Là phận lục địa Á – Âu, có diện tích 10 triệu km2 (0,5 điểm) - Vĩ độ từ 360B đến 710B (0,5 điểm) - Có ba mặt giáp biển, đại dương: Bắc giáp Bắc Băng Dương, Tây giáp Đại Tây Dương, Nam giáp Địa Trung Hải (0,5 điểm) - Bờ biển dài 43000 km, bị cắt xẻ nhiều tạo nhiều bán đảo, vịnh biển (0,5 điểm) Câu 3: (3 điểm) - Sự phân bố dân cư châu Âu khơng đồng đều, mật độ trung bình 70 người/km 2: (0,5 điểm) + Nơi có mật độ cao: ven biển Tây Trung Âu, Nam Âu, đồng bằng, thung lũng lớn (0,5 điểm) Trường THCS Quế Ninh 182 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 + Nơi có mật độ thấp: phía Bắc vùng núi cao (0,5 điểm) - Tình hình thị hóa châu Âu: + Mức độ thị hóa cao, tỉ lệ dân thành thị = 75% đân số (0,5 điểm) + Có 50 thành phố triệu dân, nhiều thành phố nối tiếp thành dải thị (0,5 điểm) + Q trình thị hóa nơng thơn đẩy mạnh (0,5 điểm) Câu 4: (3 điểm) - Nguồn góc hình thành đảo: (2 điểm) + Niu Dilen Mê-la-nê-di có nguồn gốc lục địa, tách từ lục địa Ơ-xtrây-li-a, đảo hai nhóm đảo núi lửa động đất tạo thành + Mi-crô-nê-di Pô-li-nê-di đảo hai nhóm đảo nàu có nguồn gốc san hơ núi lửa tạo thành - Khí hậu đảo nóng ẩm, điều hòa, mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới phát triển.(1 điểm) ĐỀ LẺ Câu : (4 điểm) Sự khác khí hậu, sơng ngòi, thực vật mơi trường ơn đới hải dương môi trường ôn đới lục địa: - Môi trường ôn đới hải dương (1 điểm) + Khí hậu: mùa Hè mát, mùa Đơng khơng lạnh + Sơng ngòi: nhiều nước quanh năm, không đống băng + Thực vật: rừng rộng sồi, dẻ - Môi trường ôn đới lục địa (1 điểm) + Khí hậu: mùa Đơng lạnh khơ, Hè nóng + Sơng ngòi: nhiều nước mùa Xn Hạ có thời kì đống băng vào mùa Đơng + Thực vật: từ Bắc xuống Nam có đồng rêu, rừng kim,rừng hôn giao, rừng rộng, thảo nguyên rừng ven biển Caxpi vùng hoang mạc Câu 2: (2 điểm) Các nghành kinh tế phát triển nước Bắc Âu: - Thủy điện (0,5 điểm) - Khai thác nguồn lợi biển (0,5 điểm) - Khai thác nguồn lợi rừng (0,5 điểm) - Chăn nuôi chế biến sản phẩm từ chăn nuôi (0,5 điểm) Câu 3: (3 điểm) Đặc điểm địa hình, khí hậu, sơng ngòi, thực vật châu Âu: - Địa hình: chủ yếu đồng bằng, bờ biển bị cắt xẻ mạnh, biển lấn sâu vào đất liền, tạo thành nhiều bán đảo, vũng vịnh - Khí hậu: phần lớn diện tích có khí hậu ơn đới hải dương ôn đới lục địa Nguyên nhân - Mạng lưới sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi Tên số sông quan trọng - Thảm thực vật thay đổi từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam theo thay đổi nhiệt độ lượng mưa (dẫn chứng) Câu 4: (3 điểm) - Sự phân bố dân cư Châu Đại Dương không đều: Trường THCS Quế Ninh 183 GV: Nguyễn Thế Viên Giáo án: Địa lí Năm học: 2015 - 2016 - Mật độ dân số thấp giới - Dân cư chủ yếu người nhập cư, có đa dạng ngơn ngữ văn hóa - Kinh tế phát triển khơng nước - Ô- xtrây- li- a Niu- di- len có kinh tế phát triển: nơng nghiệp, cơng nghiệp - Các nước lại nước phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên để xuất du lịch VI KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM Kết kiểm tra Lớp 0-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dia 7 cả năm theo định hướng phát triển năng lực , Giáo án dia 7 cả năm theo định hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan