Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển tại trường cao đẳng hàng hải 1

71 187 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2018, 10:23

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển trường Cao đẳng Hàng hải 1” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tài liệu tham khảo nội dung trích dẫn đảm bảo đắn, xác, trung thực tuân thủ quy định quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Thanh Hải i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nỗ lực, cố gắng nghiên cứu cách nghiêm túc, luận văn “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển trường Cao đẳng Hàng hải 1” hồn thành thời hạn Nhân dịp tơi xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS Lê Quốc Tiến tận tình bảo, hướng dẫn, động viên cung cấp tài liệu cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn thầy giáo khoa Hàng hải trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện Đào tạo Sau đại học trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Thư viện trường, gia đình đồng nghiệp đóng góp ý kiến, nhiệt tình giúp đỡ động viên tơi hoàn thành luận văn cao học thời gian quy định Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2015 Tác giả Vũ Thanh Hải ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………… ii MỤC LỤC ………………………………………………………………… … iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ……………………… vi DANH MỤC CÁC BẢNG ………………………………………………… … vii DANH MỤC CÁC HÌNH ………………………………………………….… viii iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Chữ viết tắt BCN CVHT DWT GDNN ĐKTB GD & ĐT GTVT GVCVHT ISO Giải thích Ban chủ nhiệm Cố vấn học tập Deadweight – Trọng tải toàn phần Giáo dục nghề nghiệp Điều khiển tàu biển Giáo dục Đào tạo Giao thông Vận tải Giảng viên cố vấn học tập International Organization for Standardization International Convention for the Prevention of Pollution MARPOL 73/78 From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 – Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm tàu biển 1973, sửa đổi Nghị định thư 1978 MLC 2006 NN&PTNT PSC STCW 78/2010 THKTNV TNCSHCM TW Maritime Labour Convention 2006 – Công ước Lao động Hàng hải 2006 Nông nghiệp Phát triển nông thơn Port State Control – Thanh tra quyền cảng International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers: Công ước quốc tế tiêu chuẩn Đào tạo – huấn luyện, cấp chứng trực ca cho thuyền viên 78/2010 Trung học kỹ thuật nghiệp vụ Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trung ương iv DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 Tên bảng Trang Biểu đồ mô tả công việc ngành điều khiển 17 Thống kê thời gian đào tạo quy bậc học Hàng hải 23 Việt nam Bảng chuyển đổi thang điểm theo hệ tín 29 Bảng khung chương trình đào tạo theo hệ tín 30 Bảng khung chương trình đào tạo hệ Cao Đẳng nghề 40 Phân bố số lượng giảng viên theo tổ môn 47 Số lượng sinh viên khoa điều khiển từ 2011-2015 49 Kết học tập sinh viên Cao Đẳng quy 52 Kết học tập sinh viên Cao Đẳng nghề 52 Khung chương trình đào tạo hệ Cao Đẳng nghề nghiệp điều 60 khiển tàu biển Bảng dự kiến kế hoạch bồi dưỡng trình độ khoa học 70 chun mơn cho cán giảng viên 2015-2020 v DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình đào tạo Nhật Bản 1.2 Quy trình giáo dục thủy thủ 2.1 Sơ đồ tổ chức Khoa Điều khiển tàu biển 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Theo Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 [7] Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội” Ngày 27 tháng 11 năm 2014 Quốc hội thông qua luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH 13 [9] quy định: “Giáo dục nghề nghiệp bậc học hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thực theo hai hình thức tạo quy đào tạo thường xuyên.” Luật giáo dục nghề nghiệp ban hành để tạo nguồn nhân lực đáp ứng với tình hình hội nhập quốc tế, bảo đảm nâng cao suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau hồn thành khóa học có khả tìm việc làm, tự tạo việc làm học lên trình độ cao hơn.Trường cao đẳng hàng hải giảng dạy theo hai hệ cao đẳng quy hệ cao đẳng nghề tồn số nhược điểm hệ cao đẳng quy nặng tính lý thuyết số tiết thực hành nên sinh viên trường bỡ ngỡ với công việc thực tế tàu Ngược lại hệ cao đẳng nghề số tiết thực hành nhiều không cân xứng với số tiết lý thuyết, khối lượng kiến thức nặng so với chuẩn đầu vào Xuất phát từ Nghị số 29-NQ/TW [7], Luật giáo dục nghề nghiệp [9] tình hình thực tế trường Cao đẳng Hàng hải khoa ĐKTB việc triển khai nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển” mang ý nghĩa thời có tính cấp thiết cao, phù hợp với xu phát triển chung ngành Hàng hải, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thực tiễn xã hội Mục đích đề tài: Xác định sở lý luận sở pháp lý vấn đề chất lượng Đào tạo – huấn luyện Hàng hải Xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển phù hợp với luật giáo dục nghề nghiệp, Công ước STCW 78/2010 nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho ngành hàng hải, có lực tương ứng với trình độ đào tạo, thích ứng với môi trường làm việc bối cảnh hôi nhập quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài sinh viên trường Cao đẳng Hàng hải I sinh viên khoa Điều khiển tàu biển học, nhà tuyển dụng sử dụng lao động công ty vận tải biển nước Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cho hệ cao đẳng điều khiển tàu biển trường Cao đẳng Hàng hải Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tìm hiểu văn kiện, nghị quyết, giáo trình, tài liệu, luật, luật, tiêu chuẩn đánh giá, quy trình quản lý chất lượng (ISO) Phương pháp nghiên cứu bổ trợ: Thống kê, biểu bảng, hình vẽ Ý nghĩa khoa học đề tài Ý nghĩa khoa học: Khẳng định vai trò khơng thể thiếu định đến chất lượng q trình đào tạo, việc trang bị kiến thức kiến thức thực tiễn, khẳ tư phân tích vấn đề môn học chuyên ngành Áp dụng thành công tiến khoa học kỹ thuật vào công tác giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học Ý nghĩa thực tiễn Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, học tập “Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển” Trường Cao Đẳng Hàng Hải I Đảm bảo cơng bằng, xác việc đánh giá kết thi sinh viên Chương TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hiện có cơng trình khoa học liên quan tới đề tài, cụ thể Đề tài NCKH cấp TS Đặng Văn Uy làm chủ nhiệm “ Nâng cao lực đào tạo hàng hải cấp Việt nam” 2007 [5 ] Đề tài nghiên cứu vấn đề: Đánh giá hệ thống đào tạo huấn luyện Việt Nam Đánh giá thực trạng, xu phát triển nghành hàng hải Việt Nam giới Dự báo nhu cầu phát triển đội tàu giới nhu cầu cung cấp thuyền viên nước để đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu số lượng lực thuyền viên nước đến 2010 số định hướng đến 2020 Đánh giá, nhận xét, phân tích mạng lưới sở, hệ thống Đào tạo huấn luyện Hàng hải: chương trình Đào tạo; sở vật chất phục vụ Đào tạo, huấn luyện Hàng hải; đội ngũ cán bộ, đội ngũ giảng viên; chất lượng thuyền viên Tác giả nghiên cứu thời gian dài, chương trình đào tạo Cao đẳng, Đại học đề xuất số vấn đề đến nâng cao lực Đào tạo – Huấn luyện Hàng hải Việt Nam Tuy nhiên Đề tài chưa đề cập tới vấn đề bất cập tồn song song hai hệ thống đào tạo quy hệ nghề Đề tài luận văn thạc sĩ kỹ thuật:“Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng Đào tạo kỹ sư Điều khiển tàu biển trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2006-2012” KS Đỗ Công Hoan năm 2007[ ] Đã nghiên cứu đưa biện pháp nâng cao chất lượng Đào tạo kỹ sư Điều khiển tàu biển theo hệ niên chế, góp phần nâng cao chất lượng sinh viên sau trường đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng nước Luận văn thạc sỹ: “Nghiên cứu nâng cao chất lượng Đào tạo kỹ sư Điều khiển tàu biển theo hệ Tín (Quy chế 43) khoa Điều khiển tàu biển - trường Đại học Hàng hải giai đoạn 2012-2017 năm tiếp theo” KS Trịnh Xuân Tùng [ ] đánh giá thực trạng công tác Đào tạo khoa Điều khiển tàu biển trường Đại học Hàng hải đưa biện pháp nâng cao chất lượng Đào tạo kỹ sư Điều khiển tàu biển theo hệ tín chế, góp phần nâng cao chất lượng sinh viên sau trường đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng nước Luận văn thạc sĩ :“Nghiên cứu xây dựng chương trình Đào tạo ngành Cao đẳng Điều khiển tàu biển theo hệ tín trường Cao đẳng Hàng hải I phù hợp với STCW 78/2010” KS Cao Đức Bản [ ] đề cập đến vấn đề xây dựng chương trình đào tạo theo hệ tín phù hợp với STCW 78/2010 phù hợp với hội nhập giới giúp cho sinh viên trường làm việc với hãng tàu nước cách thuận lợi 1.2 Tổng quan Đào tạo nghề 1.2.1.Khái niệm đào tạo nghề Mục đích đào tạo nghề cung cấp kiến thức, rèn luyện cho người học kỹ cần thiết để thực tất nhiệm vụ liên quan tới công việc, nghề nghiệp giao, hội tự lập khuôn khổ chuẩn mực hành Sau trình đào tạo, người học nhận kiến thức hồn chỉnh tiến tới hoàn chỉnh lĩnh vực chuyên mơn định hành nghề lĩnh vực chun mơn Hồn thành chương trình đào tạo quy định cho cấp học thơng thường cấp quốc gia tương ứng Trong lĩnh vực đào tạo nghề thực tiễn cho thấy, dạy nghề đặt mục tiêu cần giải q trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ, họ phải có lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, sau tốt nghiệp họ có khả hành nghề tiếp tục học tập trình độ cao Từ thực tiễn sinh động đặt cho thầy trò thức chun mơn nghiệp vụ từ truyền thụ nội dung bản, trọng tâm cho sinh viên, giải đáp thắc mắc lĩnh vực nghề nghiệp cho sinh viên Tạo say mê học tập nghiên cứu cho sinh viên Thứ hai, thông qua nội dung giảng hoạt động dạy học để phát triển lực phẩm chất hoạt động trí tuệ sinh viên, giúp sinh viên hình thành phương pháp tự học, tự nghiên cứu Thứ ba, tận dụng công nghệ thông tin truyền thông Chuyển từ phương pháp dạy học cũ “ Thầy giảng, trò ghi” sang hướng dẫn cho người học chủ động tư trình tiếp cận tri thức, tạo hứng thú, kích thích tìm tòi, sâu nghiên cứu sinh viên Do vậy, trước phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ đại, bùng nổ công nghệ thông tin, giảng viên phải sử dụng thành tạo vi tính Thứ tư, giảng viên cần phải có đầu tư nghiên cứu cho giảng, tiêt giảng để có lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp tận dụng sở vật chất, đồ dùng, phương tiện dạy học để sinh viên nắm kiến thức cách tối ưu Thứ năm, đổi phương pháp giảng dạy cần gắn liền với nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học động lực thúc đẩy say mê nghề nghiệp, giúp cho giảng viên làm chủ tri thức sở độc lập suy nghĩ, sáng tạo, biết vận dụng tri thức vào giảng thực tiễn sống Đổi phương pháp giảng dạy cần gắn liền với nghiên cứu khoa học (Nghiên cứu khoa học động lực thúc đẩy say mê nghề nghiệp, giúp cho giảng viên làm chủ tri thức sở độc lập suy nghĩ, sáng tạo, biết vận dụng tri thức vào giảng thực tiễn sống) Để đáp ứng yêu cầu thực tế công tác nghiên cứu khoa học, Khoa cần phải thực nội dung sau đây: - Xây dựng triển khai đề tài nghiên cứu cho môn, cán bộ, giảng viên, có kế hoạch tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Phấn đấu đến 2018, 100% cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp 51 - Các đề tài nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên sinh viên Khoa nên tập trung vào số lĩnh vực liên quan đến ngành Hàng hải, chế tạo nội địa hóa nghi khí Hàng hải; xây dựng phần mềm quản lý khai thác tàu; xây dựng phần mềm giải toán Hàng hải - Xây dựng kế hoạch liên kết phối hợp khoa với phòng quản lý khoa học, khoa khác, sở sản xuất - Tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phân bổ kinh phí hỗ trợ cho đề tài nghiên cứu khoa học - Đối với chương trình đào tạo nghề có số quan điểm chương trình đào tạo cấu trúc theo mơ-đun lực thực -Tiến hành áp dụng việc giảng dạy tích hợp vào số môn Thủy nghiệp, thông hiệu, Trang thiết bị boong, Bảo quản vỏ tàu Một số mơn tích hợp theo mơn Máy VTĐ, Môn Địa văn 3.3.2 Đổi phương pháp học tập sinh viên Đối với sinh viên việc định hướng tính tích cực, chủ động q trình học tập nghiên cứu cần thiết, ngồi cung cấp đầy đủ tài liệu điều kiện cần thiết khác trang thiết bị, thư viện, phòng thực hành đặc biệt liên kết với công ty VTB, tổ chức quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên tham quan tàu biển đại giúp cho em làm quen với môi trường làm việc Để đạt kết tốt học tập sinh viên cần phải lưu ý số vấn đề: Thứ nhất, sinh viên phải rèn luyện kỹ tự học kỹ tự học đóng vai trò quan trọng q trình học tập trường Cao đẳng, Đại học giúp cho sinh viên chủ động q trình lĩnh hội tri thức tự điều chỉnh hoạt động học để tới mục tiêu học tập đề Cụ thể cách học cũ, tự kiểm tra mức độ kiến thức, cách nghiên cứu mới… 52 Thứ hai, lớp tập thói quen tự xếp lời giảng giảng viên để ghi vào vở, đánh dấu chỗ chưa hiểu thắc mắc để thảo luận với bạn bè thầy cô Thứ ba, giải tốt tập nhà, tham gia tích cực tập tình huống, hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ thực hành, kỹ nghề nghiệp Thứ tư, để tiếp thu giảng cách hiệu sinh viên phải lập kế hoạch học sinh viên phải xác định mục tiêu học, ý nghĩa học nghề nghiệp tương lai, nội dung học giúp tiếp thu kiến thức nhanh hơn, học thuộc dễ Thứ năm, học phải có hiệu quả, tức đáp ứng đúng, kịp thời yêu cầu ngành nghề, sử dụng tối ưu hóa điều kiện thời gian vật chất; Thứ sáu, biết cách tập trung cao độ để đạt chất lượng hiệu cao Thứ bẩy, ngành Hàng hải việc học thực hành với số môn học quan trọng cơng việc phải làm sinh viên sau trường sinh viên cần phải lưu ý số vấn đề: - Phải chuẩn bị tốt kiến thức có liên quan đến nội dung thực hành - Khi học phòng thực hành phải tuân thủ nghiêm túc nội quy phòng thực hành, giáo viên hướng dẫn - Nắm vững quy trình khai thác, sử dụng loại máy móc, trang thiết bị Tập trung theo dõi động tác làm mẫu người hướng dẫn từ thao tác giám sát giảng viên 3.3.3 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Điều khiển tàu biển Trường Cao đẳng hàng hải nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hàng hải Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường khoa ĐKTB nói riêng có đủ trình độ, lực, phẩm chất trị, đạo đức ln nhiệm vụ thường xuyên lâu dài Nhà trường 53 Đội ngũ giảng viên khoa ĐKTB phát huy truyền thống tốt đẹp hệ giảng viên trước, giảng dạy công tác thể lập trường trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt; lối sống sạch, lành mạnh Đội ngũ giảng viên khoa người vừa có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm vừa có chun mơn vững vàng, 100% giảng viên có chứng sư phạm dạy nghề chứng huấn luyện viên a.Nâng cao vai trò giáo viên chủ nhiệm Có thể nói giáo viên chủ nhiệm cầu nối tập thể lớp phụ trách với Khoa, Trường, giảng viên môn phụ huynh sinh viên Giáo viên chủ nhiệm phải người tâm huyết với nghề hết lòng sinh viên, nhiệt tình hăng say cơng tác giáo dục quản lý lớp sâu, sát việc gần gũi tìm hiểu điều kiện sống tâm tư sinh viên Để làm tốt công tác giáo viên chủ nhiệm cần phải làm tốt vấn đề: - GVCN phải có sổ tay theo dõi tình hình học tập, rèn luyện HSSV theo tuần, tháng; kịp thời nhắc nhở, động viên HSSV buổi sinh hoạt hàng tuần; - Thực nhiệm vụ giáo dục trị, tư tưởng cho HSSV buổi sinh hoạt hàng tuần; kết hợp với ban cán lớp triển khai, tổ chức thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện, hoạt động khác theo kế hoạch nhà trường, khoa, phòng ban Đồn trường; - Kết hợp với Ban cán lớp đôn đốc HSSV lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế học tập, rèn luyện; xây dựng nề nếp tự quản lớp; động viên giúp đỡ HSSV gặp khó khăn học tập, rèn luyện - Cuối tuần, tháng GVCN/CVHT có nhiệm vụ cộng số tiết vắng sổ lên lớp để nắm tình hình học tập, tiến hành sinh hoạt lớp - Chủ trì buổi sinh hoạt hàng tuần lớp, thực đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định Nội dung sinh hoạt lớp tập trung vào vấn đề sau: 54 + Tổng kết tình hình học tập tuần, nhắc nhở HSSV cá biệt; động viên giúp đỡ HSSV có hồn cảnh khó khăn vượt khó học tập; + Nhắc nhở HSSV ngoại trú chấp hành chủ trương sách, pháp luật nhà nước quy định địa phương nơi cư trú; + Phổ biến quyền nghĩa vụ người học nhà trường, phổ biến quy chế liên quan đến học tập rèn luyện HSSV; + Phổ biến, triển khai thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện hoạt động khác theo kế hoạch nhà trường, Khoa Đoàn trường đề + Phối kết hợp với phòng CTHSSV, Khoa, Giáo viên giảng dạy phòng ban liên quan trả lời đề nghị HSSV liên quan đến học tập rèn luyện - GVCN/CVHT phối kết hợp với phòng CTHSSV cập nhật thơng tin liên quan đến HSSV ngoại trú địa nơi cư trú, số điện thoại liên lạc địa gia đình; nắm tình hình HSSV ngoại trú việc chấp hành sách, pháp luật nhà nước, quy định địa phương nơi cư trú - Kịp thời phản ánh trường hợp HSSV nghỉ học nhiều, ý thức rèn luyện kém, nợ đọng học phí nhiều kỳ với lãnh đạo khoa, phòng CTHSSV; - Phối kết hợp với phòng CTHSSV gia đình HSSV trao đổi thơng tin tình hình học tập rèn luyện HSSV cá biệt (nghỉ học nhiều ngày, ý thức rèn luyện kém, nợ đọng học phí nhiều kỳ…) b Xây dựng đội ngũ cán giảng viên chất lượng: Xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng sống trường Cao đẳng hàng hải Để thực tốt việc xây dựng độ ngũ cán giảng viên cần phải làm tốt số vấn đề: Một là, tăng cường công tác giáo dục trị, lãnh đạo tư tưởng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, cho toàn thể đội ngũ giảng viên cần thiết phải nâng cao trình độ mặt giảng viên phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, lực chun mơn, phương pháp tác phong cơng tác, tạo đồn kết thống ý chí hành động tập thể khoa tổ môn 55 Hai là, phân công giảng viên có kinh nghiệm kèm cặp, giúp đỡ giảng viên Chỉ đạo tổ chức thực tốt việc phân công giảng, giảng thử, giảng mẫu, dự giờ, hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường, giao lưu học tập kinh nghiệm khoa với nhau, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nội dung xác định Ba là, trọng quán triệt cho cán giảng viên nắm quy chế trường, quy định soạn thảo giáo án, quy định thực hành , chương trình mơn học, quy chế thi, kiểm tra; bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ sư phạm, kỹ sư phạm tập trung vào bồi dưỡng lý luận dạy học, phương pháp giảng dạy cho đối tượng đối tượng Bốn là, chủ động đưa giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu, chuyên đề phục vụ đào tạo Tạo điều kiện cho giảng viên tiếp cận với tri thức thành tựu khoa học - công nghệ giới nói chung, ngành Hàng hải nói riêng, nước phát triển, đáp ứng đòi hỏi cao Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO): Tham gia hội thảo Đào tạo – huấn luyện Hàng hải, xuất thuyền viên, tham gia học tập nước ngồi, trao đổi thơng tin qua mạng, tổ chức diễn đàn hợp tác Tích cực đề nghị Nhà trường cho tham gia nghiên cứu đề tài khoa học với nhiều cấp độ Tổ chức nhiều hội thảo khoa học để huy động tối đa tham gia đội ngũ giảng viên Chú trọng nghiên cứu đề tài cấp khoa góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên Năm là, phát huy vai trò trách nhiệm cán khoa môn quản lý, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Cán khoa, môn phải vào nhiệm vụ khoa, môn thực trạng đội ngũ giảng viên để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giảng viên khoa Sáu là, động viên giảng viên tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ mặt, tạo điều kiện cho giảng viên tham gia lớp học tin học, ngoại ngữ, lớp bồi dưỡng giảng viên Nhà trường tổ chức Tích cực đề nghị Nhà trường 56 tạo điều kiện cho giảng viên trẻ đào tạo để tăng tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học, đào tạo tiến sỹ Bảy là, cán khoa tổ môn phải thực mẫu mực, tiêu biểu phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; trình độ, nghiệp vụ sư phạm; có học hàm, học vị tương xứng với chức vụ đảm nhiệm; trung tâm đoàn kết khoa môn Bảng 3.2 Dự kiến kế hoạch bồi dưỡng trình độ khoa học chun mơn cho cán bộ, giảng viên 2015 ÷ 2020 Tổng số cán Năm TS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 0 THS 13 14 14 14 18 18 KS 20 19 19 19 15 21 T.Tr 16 18 18 18 20 20 SQQL 8 8 SQVH 17 7 12 NCS CH 1 1 4 4 bộ, giảng viên 33 33 33 33 33 40 3.3.4 Nâng cao sở vật chất phục vụ công tác Đào tạo cho Khoa Điều khiển tàu biển Hiện nay, sở vật chất thiết bị dạy học xem điều kiện quan trọng để thực nhiệm vụ Giáo dục Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng phương pháp dạy học Khoa Sự phát triển nhanh chóng sở vật chất thiết bị dạy học tạo tiềm sư phạm to lớn cho trình dạy học việc ứng dụng có hiệu phương tiện kỹ thuật dạy học đại đem lại chất lượng cho phương pháp dạy học Do vậy, để đáp ứng công tác Đào tạo huấn luyện khoa Điều khiển tàu biển thời gian tới, Nhà trường cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, đầu tư trang thiết bị nâng cấp sở vật chất, xây dựng mơ hình Đào tạo huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế, đáp ứng yêu cầu Tổ chức Hàng hải Đặc biệt Đào tạo nghề có đặc thù riêng nội dung thực hành nhiều cần phải đầu tư sở vật chất phòng thực hành 57 Về phần mình, Khoa Điều khiển tàu biển cần phải huy động nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, sách ưu tiên trường ngành biển, sở sản xuất, tài trợ, dự án hợp tác Đào tạo – huấn luyện Huy động nhiều nguồn tài khác, kết hợp với đầu tư trường, kết hợp tốt nguồn vốn ngồi nước, đóng góp cơng ty vận tải biển, nhà sử dụng lao động, cổ đơng Khuyến khích cán bộ, giảng viên sưu tầm giấy tờ, hồ sơ, tài liệu Hàng hải, sách chuyên ngành để làm phong phú tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên phục vụ công tác học tập, nghiên cứu khoa học, thực tập Tổ chức bảo quản sở vật chất phương tiện vật chất, kỹ thuật Sử dụng sở vật chất thiết bị dạy học có hiệu quả, tiết kiệm, khoa học… 3.3.5 Đổi nâng cao hiệu công tác quản lý sinh viên Khoa Điều khiển tàu biển Công tác quản lý sinh viên quan trọng Nó thành tố định quan trọng đến chất lượng Đào tạo Khoa, Trường Công tác quản lý HSSV cần có phối hợp phòng ban, khoa, giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm cố vấn học tập ban cán lớp việc thực nhiệm vụ quản lý HSSV trường Cao đẳng Hàng hải I Để làm tốt công tác giáo dục HSSV nhà trường; phòng CTHSSV phối kết hợp với phòng, Khoa chức nhà trường thực cơng tác giáo dục trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho HSSV, phổ biến chủ trương sách Đảng Pháp luật nhà nước, Quy chế Đào tạo nhà trường; phổ biến quy định nhà nước công tác phối kết hợp gia đình, nhà trường XH công tác quản lý HSSV thông qua tuần sinh hoạt cơng dân, buổi học trị đầu khóa, buổi ngoại khóa 58 Thường xuyên tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề định hướng nghề nghiệp cho HSSV giúp cho HSSV hiểu biết nghề nghiệp mà em lựa chọn Hướng dẫn cho em chuẩn bị hành trang bước vào nghề Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi HSSV trường ngồi chun mơn giỏi cần phải có sức khỏe, ngoại ngữ, tin học, kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm có lĩnh trị vững vàng, yêu quê hương đất nước Thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho HSSV nhằm thu hút HSSV vào hoạt động có ích, tránh xa tệ nạn xã hội như: cờ bạc, nghiện hút, chơi game, uống rượu gây trật tự khu dân cư ký túc xá Mỗi tuần lần, phòng CTHSSV tổ chức giao ban với cán lớp, cán quản lý HSSV, lắng nghe phản ảnh từ phía HSSV; kịp thời giải khó khăn thắc mắc HSSV đồng thời triển khai công tác tuần Công tác quản lý HSSV nhà trường phối kết hợp hài hòa phòng, khoa chức năng, HSSV nhà trường tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho học tập rèn luyện Thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng lực lượng Đoàn viên niên ưu tú HSSV để tạo nguồn phát triển Đảng Để thúc đẩy việc dạy tốt, học tốt nhà trường năm hai lần tổng kết công tác dạy học, kịp thời biểu dương cá nhân có thành tích học tập rèn luyện Kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh HSSV có điểm rèn luyện yếu, có tư tưởng ngại học, mải chơi, có kết học tập yếu Để góp phần quản lý HSSV tốt, phòng CTHSSV, Khoa chun mơn, GVCN/CVHT, gia đình HSSV địa phương nơi HSSV ngoại trú giữ mối liên hệ mật thiết; đồng thời làm tốt công tác chế độ sách cho sinh viên nhằm tạo điều kiện tốt cho người học, tạo tâm lý thoải mái yên tâm việc học tập rèn luyện HSSV 3.4 Kết luận: 59 Theo luật Giáo dục nghề nghiệp qc hội khóa 13 thơng qua ngày 27/11/ 2014, công ước STCW 2010, vào thực trạng trường Cao đẳng Hàng hải chất lượng đội ngũ thuyền viên Việt Nam Vì đề tài đưa giải pháp chương là: Giải pháp chủ đạo - Xây dựng chương trình Đào tạo theo hệ Cao đẳng nghề nghiệp : Mục tiêu đào tạo; Khối lượng kiến thức tồn khóa đối tượng tuyển sinh; Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp; Nội dung chương trình; Hướng dẫn thực chương trình; Đề cương chi tiết chương trình Các giải pháp phụ trợ khác: Đổi phương pháp giảng dạy; Đổi phương pháp học tập sinh viên; Cải tiến hình thức đánh giá kết Đào tạo; Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Điều khiển tàu biển; Nâng cao sở vật chất phục vụ công tác Đào tạo cho Khoa Điều khiển tàu biển; Đổi nâng cao hiệu công tác quản lý sinh viên Khoa Điều khiển tàu biển; Đẩy mạnh hợp tác Giáo dục Đào tạo, chủ động hội nhập quốc tế lĩnh vực huấn luyện Hàng hải KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn đạt mục đích nghiên cứu với kết sau: - Hệ thống hóa sở lý thuyết giáo dục nghề nghiệp nước giới Việt nam; - Thực trạng đào tạo ngành Hàng hải số nước khu vực giới; - Thực trạng chương trình giảng dạy; sở vật chất đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Hàng hải 1; - Xác định việc Đào tạo cử nhân Điều khiển tàu biển theo luật giáo dục nghề nghiệp hoàn toàn đắn, phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam giới Luận văn khẳng định: Nâng cao chất lượng Đào tạo – huấn luyện cử nhân Điều khiển tàu biển nhiều yếu tố cấu thành, đó, xây dựng chương trình 60 Đào tạo theo Cao đẳng nghề nghiệp đóng vai trò then chốt, định xây dựng đội ngũ giảng viên, cán quản lý đóng vai trò quan trọng Song muốn giải tốt vấn đề nâng cao chất lượng Đào tạo – huấn luyện cần phải có hệ thống giải pháp, biện pháp đồng thống từ nhiều bộ, ngành, quan chức Từ phân tích, đánh giá thực trạng Đào tạo ngành Cao đẳng Điều khiển tàu biển, đề tài đưa hai giải pháp, giải pháp - xây dựng chương trình Đào tạo theo hệ Cao đẳng nghề nghiệp cho ngành Điều khiển tàu biển có tính then chốt; giải pháp - gồm nhóm giải pháp nhỏ, có tính hỗ trợ cho giải pháp (giải pháp 1), thông qua việc triển khai thực hệ thống giải pháp đề xuất, chất lượng đào tạo ngành Cao đẳng Điều khiển tàu biển theo hệ nghề nghiệp Trường Cao đẳng Hàng hải nâng lên rõ rệt Kiến nghị: Do đề tài có tính khả thi, tác giả luận văn xin kiến nghị số vấn đề sau: 2.1 Kiến nghị với Bộ Giao thông Vận tải Bộ Giao thông Vận tải cần nhanh chóng ban hành Bộ tiêu chuẩn đánh giá lực Đào tạo – huấn luyện cho ngành biển trường Chính phủ Bộ Giao thơng Vận tải cần phải rà sốt lại tồn văn pháp luật có liên quan đến Đào tạo – huấn luyện Hàng hải để chỉnh lý, bổ sung ban hành cho phù hợp với việc Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại giới Ban hành văn pháp luật có liên quan tạo hành lang pháp lý thơng thống, vững cho trường Hàng hải Việt Nam phát triển, ngày nâng cao lực chất lượng Đào tạo nguồn nhân lực Hàng hải cho đội tàu nước xuất thuyền viên nước Tạo chế hành lang pháp lý cho nhà sử dụng lao động phải đầu tư vào Đào tạo – huấn luyện Hàng hải, tái đầu tư vào sở Đào tạo – huấn luyện Hàng hải, cho phép sinh viên thực tập tàu công ty vận tải 61 2.2 Kiến nghị với Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội Cải tiến chương trình khung Đào tạo cho trường, tiếp tục đạo cho trường đổi phương pháp giảng dạy, cải tiến nội dung chương trình giảng dạy phù hợp với yêu cầu thực tiễn Đổi công tác quy hoạch, Đào tạo, bồi dưỡng sử dụng giảng viên cán quản lý, xây dựng thực quy hoạch đội ngũ giảng viên cán quản lý Giáo dục đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi Giáo dục, có chế sách đãi ngộ cải cách tiền lương cán bộ, giảng viên chế độ phụ cấp nghề nghiệp cho giảng viên Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng Giáo dục 2.3 Kiến nghị với Trường Cao đẳng Hàng hải I Xây dựng chiến lược Đào tạo cho ngành biển giai đoạn tới năm 2030 Đầu tư xây dựng phòng thực hành, phòng học tích hợp để phục vụ cơng tác giảng dạy Định kì tổ chức lớp bồi dưỡng, chuyên đề, hội thảo đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt dạy học gắn liền với thực tiễn; Động viên, đạo Cán quản lý, giảng viên thực đề tài khoa học công tác nâng cao chất lượng dạy học Qua chọn giải pháp khả thi để áp dụng vào điều kiện Nhà trường Khoa ĐKTB Trường Cao đẳng Hàng hải xây dựng giảng tích hợp cho số môn học chuyên ngành Xây dựng chế sách cán bộ, giảng viên Nâng cao đời sống cho cán bộ, giảng viên, đổi chế độ khen thưởng kỷ luật cán bộ, giảng viên Có sách thu hút chun gia, giảng viên giỏi tham gia Đào tạo – huấn luyện Đây sở điều kiện quan trọng việc nâng cao chất lượng Đào tạo – huấn luyện Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác Đào tạo – huấn luyện Hàng hải, có chế sách khuyến khích cơng ty vận tải, tư nhân, nhà đầu tư nước 62 tham gia Đào tạo – huấn luyện Hàng hải Xây dựng mơ hình liên kết Đào tạo – huấn luyện trường, công ty Cho phép Khoa Điều khiển tàu biển thành lập Bộ môn thực hành để đảm bảo chun mơn hóa cơng tác giảng dạy thực tập, thực hành cho sinh viên Nhà trường tiếp tục đạo Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, tổ chức đoàn thể: Nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đổi hình thức hoạt động phù hợp với cơng tác Đào tạo, quan tâm chăm lo đời sống cho sinh viên, phát huy tính sáng tạo chủ động sinh viên 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Cao Đức Bản (2013),Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo ngành Cao đẳng điều khiển tàu biển theo hệ tín trường Cao đẳng Hàng hải I phù hơp với STCW 78/2010, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật [2] Phạm Viết Cường (2003), Giải pháp nâng cao hiệu khả cạnh tranh quốc tế xuất thuyền viên Việt Nam tới năm 2010, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng [3] Đỗ Cơng Hoan (2007), Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng Đào tạo kỹ sư Điều khiển tàu biển trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2006-2012, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng [4] Trịnh Xuân Tùng (2012), Nghiên cứu nâng cao chất lượng Đào tạo kỹ sư Điều khiển tàu biển theo hệ Tín (Quy chế 43) khoa Điều khiển tàu biển trường Đại học Hàng hải giai đoạn 2012-2017 năm tiếp theo, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng [5] TS Đặng Văn Uy (2007), Nâng cao lực Đào tạo – huấn luyện Hàng hải cấp Việt Nam, đề tài cấp bộ, Hải Phòng [6] Nghị số 09NQ/TW ngày 09/02/2011 chiến lược biển Việt nam đến năm 2020 định hướng tới năm 2030 [7] Nghị số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo [8] Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2015 [9] Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014 QH 13 ngày 27/11/2014 [10] Quyết định số 2296/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 thủ tướng phủ [11] Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT “Quy chế Đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín chỉ”, Hà Nội 64 [12] Trường Cao đẳng Hàng hải I (2013), Quyết định số 868/QĐ-CĐHHIĐT&CTSV “Quy chế Đào tạo đại học quy theo hệ thống tín chỉ”, Hải Phòng [13] Chương trình khung Đào tạo cử nhân Điều khiển tàu biển – trường Cao đẳng Hàng hải I theo hệ tín chỉ, Khoa Điều khiển tàu biển (2013), Hải Phòng [14] Thống kê số lượng sinh viên Khoa điều khiển tàu biển, Phòng Đào tạo – cơng tác sinh viên, Trường Cao đẳng Hàng hải I (2015), Hải Phòng [15] Thống kê số liệu Giáo vụ Khoa Điều khiển tàu biển, Khoa Điều khiển tàu biển, Trường Cao đẳng Hàng hải I (2015), Hải Phòng Tiếng Anh [16] Model Courses [17] STCW 78/95 sửa đổi Manila 2010 [18] Job profile chart:navigation Địa mạng tham khảo [19].http://cks.inas.gov.vn [20].http://www.jica.go.jp [21].http://nispass.gov.vn [22].http://www.nhandan.com.vn [23] http://www.mmu.ac.kr [24].http://studyusa.com [25] http://tcdn.gov.vn [26] http://vietnamnet.vn 65 ... lượng Đào tạo – huấn luyện Hàng hải Xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển phù hợp với luật giáo dục nghề nghiệp, Công ước STCW 78/2 010 nhằm đào tạo. .. Luật giáo dục nghề nghiệp [9] tình hình thực tế trường Cao đẳng Hàng hải khoa ĐKTB việc triển khai nghiên cứu đề tài Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều. .. gian nỗ lực, cố gắng nghiên cứu cách nghiêm túc, luận văn Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển trường Cao đẳng Hàng hải 1 hoàn thành thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển tại trường cao đẳng hàng hải 1 , Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển tại trường cao đẳng hàng hải 1

Từ khóa liên quan