PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PD KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

80 157 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 11:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** VƯƠNG QUỐC HUY PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN P&D KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** VƯƠNG QUỐC HUY PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN P&D Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TRẦN ĐỨC LUÂN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2012 Hội đồng chấm báo cáo tốt nghiệp đại học Khoa Kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “ Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P&D ”do VƯƠNG QUỐC HUY, Sinh viên niên khoá 2008-2012, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Trần Đức Luân Người hướng dẫn (Chữ ký) Ngày tháng năm 2012 Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) Ngày tháng năm 2012 Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Con xin chân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba Mẹ sinh thành dưỡng dục nên người Xin trân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu tồn thể q thầy cơ, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế trường đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, người truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian học trường Xin chân thành cảm ơn thầy Trần Đức Luân – giảng viên Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm, người tận tình bảo em suốt q trình hồn thành khóa luận Xin cảm ơn cô anh chị Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P&D giúp đỡ cung cấp số liệu cần thiết để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp cách tốt Cảm ơn người bạn bên cạnh, giúp đỡ động viên tơi lúc khó khăn Cuối lời em xin chân thành gửi đến quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tất cô anh chị Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P&D lời chúc sức khỏe thành đạt Trân trọng cảm ơn kính chào Đại Học Nơng Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày tháng năm 2012 Vương Quốc Huy NỘI DUNG TÓM TẮT VƯƠNG QUỐC HUY Tháng 06 năm 2012 “Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P&D” VUONG QUOC HUY JUNE - 2012 “Analyse The Effect of The Business at The P&D Limited Company” Khố luận phân tích tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty thời gian 2010-2011, nguyên nhân tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty Trên sở đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Trong q trình phân tích, tơi sử dụng phương pháp so sánh, thay liên hoàn, thu thập xử lý số liệu Qua phân tích hoạt động kinh doanh công ty hai năm 2010-2011 cho thấy cơng ty hoạt động có hiệu quả, doanh thu lợi nhuận tăng qua năm Tuy nhiên, công ty cần ý vấn đề tiêu thụ sản phẩm, cơng tác quản lý chi phí, cần tiết kiệm khoản chi phí khơng cần thiết, khoản vốn bị chiếm dụng để sử dụng vào hoạt động khác đem lại lợi nhuận cho công ty Với kết phân tích được, đề tài đưa giải pháp để thúc đẩy hiệu hoạt động kinh doanh Bên cạnh đề tài nghiên cứu hai thị trường tiềm mà cơng ty hướng đến với hy vọng giúp cho công ty mở rộng thị trường, gia tăng thị phần so với đối thủ cạnh tranh ngành MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Nội dung phạm vi nghiên cứu 2  1.2.1 Nội dung nghiên cứu 2  1.2.2 Phạm vi nghiên cứu 3  1.3 Mục tiêu nghiên cứu 3  1.3.1 Mục tiêu chung 3  1.3.2 Mục tiêu cụ thể 3  1.4 Cấu trúc luận văn 3  CHƯƠNG TỔNG QUAN 5  2.1 Giới thiệu công ty P&D 5  2.1.1 Thơng tin chung 5  2.1.2 Q trình hình thành phát triển 5  2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh 6  2.2 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban công ty 7  2.2.1 Cơ cấu tổ chức công ty 7  2.2.2 Chức phòng ban cơng ty 7  2.2.2.1 Phòng kinh doanh 7  2.2.2.2 Phòng sản xuất 8  2.2.2.3 Phòng kế tốn 8  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 10  10  3.1.1 Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 3.1.1.1 Khái niệm 10  10  v 3.1.1.2 Ý nghĩa phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 10  3.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết hiệu sản xuất kinh doanh 12  3.1.2.1 Những nhân tố môi trường bên 12  3.1.2.2 Những nhân tố tác động bên 14  3.1.3 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh 16  3.1.3.1 Các tiêu khả toán 16  3.1.3.2 Các tiêu hiệu sử dụng vốn 16  3.1.3.3 Các tiêu lao động 17  3.1.3.4 Các tiêu TSCĐ 17  3.1.3.4 Một số tiêu khác 17  3.2 Phương pháp nghiên cứu 18  3.2.1 Phương pháp thu thập xử lí số liệu 18  3.2.2 Phương pháp phân tích 18  3.2.3 Phương pháp so sánh 18  3.2.4 Phương pháp thay liên hoàn 19  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21  4.1 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty P&D 21  4.2 Phân tích tình hình doanh thu cơng ty P&D 24  4.3 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty P&D 27  4.3.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty P&D 27  4.3.2 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 30  4.3.2.1 Thị trường 30  4.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh 33  4.3.2.3 Khách hàng 34  4.3.2.4 Chất lượng nước uống đóng chai 35  4.4 Phân tích tình hình chi phí cơng ty P&D 35  4.5 Phân tích tình hình lợi nhuận cơng ty P&D 36  4.5.1 Phân tích tình hình lợi nhuận 36  4.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 38  4.6 Phân tích tình hình lao động cơng ty P&D 4.6.1 Phân tích hiệu sử dụng lao động vi 41  42  4.6.2 Phân tích suất sử dụng lao động 4.7 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định cơng ty P&D 43  44  4.7.1 Tình hình trang bị tài sản cố định 44  4.7.2 Tình hình sử dụng tài sản cố định 45  4.8 Phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty P&D 46  4.8.1 Phân tích hiệu kinh doanh 46  4.8.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn 48  4.8.2.1 Tính hợp lý cấu vốn 48  4.8.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn 50  4.8.2.3 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 51  4.8.2.4 Phân tích số vòng quay hàng tồn kho 53  4.9 Phân tích khả tốn cơng ty P&D 54  4.9.1 Phân tích khả tốn ngắn hạn 54  4.9.2 Phân tích khả toán nhanh 55  4.10 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty P&D 56  4.10.1 Giải pháp tăng doanh thu 56  4.10.2 Giải pháp giảm chi phí 58  4.10.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn 59  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62  5.1 Kết luận 62  5.2 Kiến nghị 64  5.2.1 Đối với công ty 64  5.2.2 Đối với nhà nước 64  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66  PHỤ LỤC   vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CP Chi phí CSH Chủ sở hữu DT Doanh thu Kht Khả toán thời Kn Khả toán nhanh LĐ Lao động LN Lợi nhuận MMTB Máy móc thiết bị NSLĐ Năng suất lao động QLDN Quản lí doanh nghiệp SP Sản phẩm SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TTTH Tính tốn tổng hợp VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 : Kết hiệu hoạt động kinh doanh qua năm 2010-2011 21  Bảng 4.2: Phân Tích Tỉ Suất Chi Phí/ Doanh Thu 23  Bảng 4.3: Tình Hình Doanh Thu Và Lợi Nhuận Của Công Ty P&D 2010-2011 25  Bảng 4.4: Sản Lượng Tiêu Thụ Sản Phẩm Của P&D, Năm 2010-2011 27  Bảng 4.5 : Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Doanh Thu 30  Bảng 4.6: Kết Cấu Chi Phí Của P&D, Năm 2010-2011 35  Bảng 4.7 : Tình Hình Lợi Nhuận Của Cơng Ty, Năm 2010-2011 37  Bảng 4.8 : Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Lợi Nhuận 39  Bảng 4.9 : Mức Độ ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Đến Lợi Nhuận 40  Bảng 4.10: Kết Cấu Lao Động Năm 2010-2011 41  Bảng 4.11: Hiệu Quả Sử Dụng Lao Động Tại Công Ty P&D, Năm 2010-2011 42  Bảng 4.12: Năng Suất Sử Dụng Lao Động Của Công Ty, Năm 2010-2011 43  Bảng 4.13: Tình Hình Biến Động Cơ Cấu Tài Sản Cố Định, Năm 2010-2011 44  Bảng 4.14 : Tình Hình Sử Dụng Tài Sản Cố Định 45  Bảng 4.15: Phân Tích Các Chỉ Tiêu Hiệu Quả Kinh Doanh, Năm 2010-2011 47  Bảng 4.16: Phân Tích Cơ Cấu Vốn Của Công Ty Năm 2010-2011 49  Bảng 4.17 : Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Vốn 2010- 2011 50  Bảng 18 : Tốc Độ Luân Chuyển Vốn Lưu Động 52  Bảng 19 : So Sánh Số Vòng Quay Hàng Tồn Kho 54  Bảng 4.20 : So Sánh Khả Năng Thanh Toán Ngắn Hạn 55  Bảng 4.21: So Sánh Khả Năng Thanh Toán Nhanh 56  ix Bảng 19 : So Sánh Số Vòng Quay Hàng Tồn Kho Chỉ tiêu Đơn vị tính 2010 2011 Chênh lệch ±∆ % Doanh thu 1000 đồng 2.483.556 3.220.820 737.264 22,89 Hàng tồn kho 1000 đồng 599.785 687.519 87.734 12,76 4,14 4,68 0,54 11,54 Vòng quay hàng tồn kho vòng Nguồn: Phòng kế tốn tổng hợp TTTH Số vòng quay hàng tồn kho năm 2010 4,14 vòng, tức trung bình hàng tồn kho sản xuất bán 4,14 lần năm, nói lên khả tái tạo tiền tương đối nhanh công ty Năm 2011, số vòng quay hàng tồn kho đạt 4,68 vòng, cao năm 2010 0,54 vòng, tương ứng với tỷ lệ tăng 12,76%, ta thấy số tăng khơng cao góp phần làm giảm vốn đầu tư cho việc dự trữ hàng hoá, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, cơng ty phải có biện pháp để nâng cao số vòng quay hàng tồn kho để góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư 4.9 Phân tích khả tốn cơng ty P&D Phân tích khả tốn nhằm đánh giá hợp lý tình hình quản lý khoản thu, trả cơng ty, từ tìm nguyên nhân dẫn đến trì trệ tốn, nhằm giúp cho cơng ty làm chủ tình hình tài mình, đảm bảo cho phát triển bền vững 4.9.1 Phân tích khả tốn ngắn hạn Khả toán ngắn hạn = Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn 54 Bảng 4.20 : So Sánh Khả Năng Thanh Toán Ngắn Hạn Đơn vị tính : 1000đ Chỉ tiêu TS lưu động đầu tư ngắn hạn Nợ ngắn hạn Hệ số khả toán ngắn hạn Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch ±∆ % 1.583.931 1.891.284 307.353 16,25 612.246 533.244 -79.002 -14,82 0,96 27,06 2,59 3,55 Nguồn : TTTH Hệ số tốn nợ ngắn hạn cơng ty năm 2010 2,59 nghĩa đồng nợ ngắn hạn cơng ty quy đổi tài sản lưu động thành tiền 2,59 đồng để trả nợ Đến năm 2011 hệ số tăng lên 3,55 Như năm 2011 khả tốn nợ công ty tăng lên 0,96 tỷ lệ tăng 27,06% so với năm 2010 Nhìn chung, hệ số tốn nợ ngắn hạn cơng ty đạt tỷ lệ cao cơng ty có đủ khả sẵn sàng toán khoản nợ ngắn hạn Tuy nhiên, hệ số toán cao khơng tốt cho cơng ty phản ánh đầu tư mức vào tài sản lưu động so với nhu cầu thật công ty tài sản lưu động dư thừa không tạo thêm doanh thu Nếu doanh nghiệp đầu tư mức vào tài sản lưu động số vốn không kinh doanh hiệu Mặt khác công ty có nhiều hàng tồn kho có hệ số toán thời cao hàng tồn kho tài sản khó chuyển thành tiền, đặc biệt hàng ứ đọng, chất lượng Vì với tiêu chưa phản ánh đầy đủ khả tốn thực tế cơng ty, phải xem xét đến khả toán khác 4.9.2 Phân tích khả tốn nhanh Hệ số tốn nhanh tính tốn dựa tài sản lưu động nhanh chóng chuyển thành tiền Và tính theo cơng thức sau : Tài sản lưu động – Hàng tồn kho Hệ số khả toán nhanh = Nợ ngắn hạn 55 Bảng 4.21: So Sánh Khả Năng Thanh Tốn Nhanh Đơn vị tính : 1000đ Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Chênh lệch ±∆ TS lưu động đầu tư ngắn hạn % 1.583.931 1.891.284 307.353 16,25 Hàng tồn kho 599.785 687.519 87.734 12,76 Nợ ngắn hạn 612.246 533.244 -79.002 -14,82 1,61 2,26 0,65 28,79 Hệ số khả toán nhanh Nguồn : TTTH Năm 2010 hệ số tốn nhanh cơng ty 1,61 có nghĩa đồng tiền nợ đến hạn trả có 1,61 đồng tài sản có tính khoản cao Đến năm 2011 hệ số tiếp tục tăng lên 2,26 tăng 0,65 lần với tỷ lệ 28,79% so với năm 2011 Điều chứng tỏ cơng ty có lượng tài sản hàng tồn kho lớn năm 2010 2011 Nguyên nhân năm 2011 hệ số tốn nhanh tăng cơng ty có lượng tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn hàng tồn kho tăng nhiên ta thấy nợ ngắn hạn giảm 79.002 ngàn đồng ứng với tỷ lệ 14,82% Nhìn chung năm 2011 cơng ty tốn khoản nợ có hiệu Tuy nhiên cơng ty phải cố gắng gia tăng hệ số toán nhanh đừng để hệ số tăng cao ảnh hưởng không tốt cho công ty Các biện pháp nhằm trì nâng cao hệ số như: giảm hàng tồn kho (bằng cách giảm giá hàng tồn kho, thực hình thức khuyến mãi,…), thu hồi nhanh khoản phải thu,… 4.10 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty P&D 4.10.1 Giải pháp tăng doanh thu Để tăng doanh thu phải tăng tiêu thụ Tăng tiêu thụ nghĩa tăng số lượng hàng hóa bán ra, tránh ứ đọng vốn hàng tồn kho Có giải pháp cụ thể sau : 56 Công tác tiêu thụ sản phẩm Trong năm 2011 số lượng sản phẩm bán nhiều 31.893 đơn vị năm 2010 nhiều Tuy nhiên, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2011 phải tiêu thụ 350.000 sản phẩm Do đó, số lượng sản phẩm sản xuất thực tế q trình tiêu thụ cơng ty có bán 262.276 sản phẩm Do đó, lượng tồn kho cuối năm lớn, thành phẩm, mà có nguyên vật liệu mà công ty mua để sản xuất vấn đề cần phải giải để tránh ứ đọng hàng nước uống đóng chai sản phẩm đồ uống việc để tồn kho gây việc làm hỏng sản phẩm gây tổn thất cho công ty doanh thu Công tác tiêu thụ sản phẩm coi trọng hàng đầu tiêu thụ sản phẩm cơng ty có doanh thu lợi nhuận Nhưng nay, công tác chưa trọng mức sơ sài Công ty phải mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm Đồng thời có sách chiết khấu thương mại, hoa hồng bán hàng cho khách hàng lớn phận bán hàng Như vậy, việc tiêu thụ sản phẩm đảm bảo việc trì doanh số theo tháng, quý, năm Giúp cơng ty củng cố lại thị trường tiêu thụ để cạnh tranh với đối thủ trực tiếp hay đối thủ tiềm Tìm kiếm thị trường tiềm Hiện cơng ty chủ yếu hoạt động thị trường khu vực thành phố Hồ Chí Minh Và cuối năm 2010 công ty bắt đầu xâm nhập phát triển thị trường khu vực Bình Dương Đặc biệt khu vực có nhiều khu cơng nghiệp Dĩ An, Sóng Thần Ngồi cơng ty nên tìm kiếm thêm thị trường đầy tiềm tiêu thụ sản phẩm lớn : - Đồng Nai : Đồng Nai tỉnh thành công nghiệp lớn nước với 30 khu công nghiệp khác trải khắp tỉnh Biên Hòa, Trảng Bom, Nhơn Trạch,… Số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ Cùng với hàng trăm cơng ty lớn nhỏ có trụ sở, có hoạt động sản xuất Chính vậy, nhu cầu nước uống đóng chai cho cơng nhân viên cao Nếu cơng ty 57 xâm nhập, tiến hành bán sản phẩm khu vực khả tiêu thụ sản phẩm lớn - Long An : tỉnh giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh Hiện lên tỉnh thành công nghiệp với dự án công nghiệp, dịch vụ mang tầm quốc gia giới quanh vùng giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh Khơng thế, Long An mang tiềm thu hút nhiều dự án Chính vậy, nơi thị trường rộng lớn vầ đầy tiềm tiêu thụ lượng lớn sản phẩm cơng ty xâm nhập Bộ phận bán hàng, marketing Chức phận marketing kết hợp phận bán hàng để phân tích, lập kế hoạch, thực kiểm tra việc thực chương trình đề ra, trì quan hệ trao đổi với khách hàng theo ngun tắc đơi bên có lợi Với cần thiết đặc biệt hoàn cảnh công ty muốn đạt lợi nhuận tối đa việc củng cố nâng cao tầm hoạt động phận marketing điều cần thiết phải làm Công ty cần phải tuyển chọn nhân viên cho phận marketing cụ thể để thu nhập thông tin thị trường xác, nhanh chóng, từ đẩy mạnh khối lượng tốc độ tiêu thụ tạo điều kiện tăng doanh thu Như mục tiêu việc đẩy mạnh khâu tiêu thụ phương thức kinh doanh linh họat, mở thêm nhiều thị trường nhằm phục vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng cho kinh doanh có hiệu 4.10.2 Giải pháp giảm chi phí Tổng chi phí P&D năm 2011 2.544.912 ngàn đồng tăng 513.225 ngàn đồng so với năm 2010 Cụ thể chi phí giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí QLDN tăng lên mà đặc biệt chi phí giá vốn hàng bán tăng lên đáng kể Chi phí mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp ảnh hưởng đến lợi nhuận đạt Những năm gần chi phí cơng ty ngày tăng lên việc đầu tư vào quy 58 trình cơng nghệ máy móc thiết bị Điều làm cho lợi nhuận công ty giảm tương ứng Vì cơng ty cần phải lưu ý số vấn đề sau: Cần đặt định mức chi phí để tiết kiệm cắt giảm khoản chi phí khơng phù hợp làm tăng lợi nhuận, tăng mức doanh lợi, tỷ suất lợi nhuận giảm tỷ suất chi phí Đặc biệt cơng ty phải ý đến chi phí bán hàng chi phí bán hàng ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ sản phẩm công ty Nếu sử dụng chi phí hợp lý mang lại hiệu lớn trình bán hàng Chi phí bán hàng bao gồm hoa hồng, chi phí cho nhân viên bán hàng,…vì việc giảm bớt hay tăng lên gây ảnh hưởng nhiều đến lượng tiêu thụ Cần có biện pháp quản lý chặt chẽ khoản mục chi phí lập kế hoạch chi phí vừa tiết kiệm, vừa thoả mãn nhu cầu cho đối tượng chi phí, chấp hành tốt sách liên quan đến chi phí Cải tiến phương thức bán hàng, xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng có lực làm việc, tiết kiệm chi phí góp phần gia tăng lợi nhuận Quỹ khấu hao phải sử dụng cách hợp lý nhằm đảm bảo thu hồi vốn đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cấu tái sản xuất kinh doanh 4.10.3 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Vốn yếu tố kiên quyết định tồn đơn vi kinh doanh Do khả vốn hạn chế nên để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn liên tục, đơn vị phải có kế hoạch phù hợp, đơn vị phải làm tốt công tác quản lý vốn cần có biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Cụ thể hoạt động sau : Quản lý vốn tốt Trong năm 2011, tổng vốn kinh doanh của công ty 2.019.488 ngàn đồng có xu hướng tăng dần qua năm Mặt khác ta thấy hiệu sử dụng vốn cải thiện nhiều mức độ tăng chưa cao Đây vấn đề cần giải công ty để nâng cao mức độ hiệu sử dụng vốn 59 Công ty nên tổ chức chặt chẽ quản lý việc sử dụng vốn hiệu hơn, khoản vốn ngắn hạn Những công việc cần làm để tổ chức công tác quản lý vốn tốt là: - Thường xuyên phân tích đánh giá hiệu sử dụng vốn trình kinh doanh thương vụ kinh doanh Miễn bỏ vốn kinh doanh phải xây dựng phương án kinh doanh để đảm bảo nhìn thấy trước khả lãi, lỗ, rủi ro - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn để kịp thời đề xuất phương án nâng cao hiệu sử dụng vốn - Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính, tín dụng ngoại hối Nhà Nước Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Vốn cố định có đặc điểm sử dụng dài hạn Việc sử dụng tài sản cố định tốt hay xấu có ảnh hưởng trực tiếp đến trình kinh doanh Để khai thác hiệu tài sản khấu hao cố định cần : - Giảm phí khấu hao - Tăng vốn lưu động Có kế hoạch khấu hao tài sản cố định cách hợp lý cho không nhanh đảm bảo thu hồi vốn cố định đầy đủ kịp thời Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Xác định mức vốn lưu động cần dùng từ đề biện pháp tập trung mức vốn lưu động cần thiết cho hoạt động kinh doanh Cơng ty nên phân loại khách hàng nhỏ lẻ khách hàng lớn Nhờ đó, cơng ty sử dụng hợp lý chiết khấu, hoa hồng cho loại khách hàng Đối với khách hàng nhỏ lẻ cơng ty có chế độ chiết khấu mức thấp mang tính thường xuyên Đối với khách hàng lớn, tiêu thụ nhiều sản phẩm có mức chiết khấu cao phải lập hợp đồng ràng buộc, quy định nhiều điều khoản toán Thực việc phân loại chế độ cho khách hàng khác giúp cơng chủ động việc tốn qua quản lý tốt khoản phải thu khách hàng 60 Sử dụng cách hiệu vốn vay trả nợ vay ngắn hạn tránh trường hợp phải trả nợ hạn Để thực tốt vấn đề cơng ty cần rút ngắn kỳ thu tiền bình quân, tăng cường vốn hoạt động vay để chi trả chi phí lãi vay 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, thơng qua q trình phân tích hiệu kinh doanh công ty P&D hai năm 2010-2011 cho thấy cơng ty hoạt động có hiệu quả, doanh thu lợi nhuận qua năm tăng lên nhiều khó khăn Về kết kinh doanh năm 2011 nhờ tận dụng phát triển ngành nước uống đóng chai nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ hội mơi trường bên ngồi Cơng ty có bước tiến hoạt động kinh doanh đạt hiệu Cụ thể năm 2011 tình hình hoạt động kinh doanh đạt hiệu tương đối cao thông qua mối quan hệ thị trường ngày mở rộng Doanh thu tăng qua năm không doanh thu năm 2010 giảm xuống so với 2009 Doanh thu tăng có nghĩa kéo lượng tăng chi phí phục vụ cho sản xuất Đặc biệt chi phí bán hàng chi phí giá vốn hàng bán có lượng tăng tương đối cao Về hiệu kinh doanh, loại chi phí tăng lên đáng kể, tốc độ tăng doanh thu công tăng cao làm cho lợi nhuận công ty tăng lên so với năm 2010 Cụ thể tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu năm 2011 tăng lên so với năm 2010 (2,41) Mặc dù không cao điều phản ánh mức độ hiệu cơng ty Về tình hình lao động, hiệu sử dụng lao động công ty cải thiện rõ rệt qua năm có mức tăng trưởng tương đối cao Trong đó, suất lao động tăng qua năm làm cho giá trị tổng sản lượng tăng liên tục Chính điều 62 phần cho thấy công tác quản lý sử dụng lao động công ty tốt Về tài sản cố định, năm 2011 lượng đầu tư vào máy móc thiết bị, tu sửa bảo trì nâng cấp thiết bị diễn năm để đảm bảo an tồn mức đầu tư thấp Vì hầu hết máy móc thiết bị cơng ty đầu tư vào năm trước Vì vậy, năm 2011 công ty không đầu tư nhiều cho máy móc thiết bị mà chủ yếu đầu tư vào mức độ an toàn nguồn nước lọc Ngồi ra, cơng ty đầu tư nhiều vào phương tiện vận tải việc mua loại xe chuyên dụng để đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách Chính vậy, khoản tăng lên tài sản cố định hợp lý với nhu cầu cần thiết cơng ty Khả tốn công ty năm 2011 tăng so với năm 2010 khoản nợ phải trả giảm xuống, công ty có khả tốn khoản nợ đến hạn Mặc dù công ty lại bị ứ đong vốn khâu tốn khoản nợ khó đòi tăng lên điều làm ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn, công ty cần phải khắc phục Tuy nhiên cơng ty P&D nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh Cụ thể nhân nhân viên cơng ty có kinh nghiệm, gắn bó với cơng ty, đạt hiệu suất hạn chế trình độ quản lý Bên cạnh nhân viên hạn chế nhiều mặt trình độ học vấn, kĩ đàm phán thương lượng kĩ tiếp xúc khách hàng.… nên chưa làm thỏa mãn khách hàng Hiện thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn xuất nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp làm công ty tiêu thụ sản phẩm nhiều mong đợi Mặt khác số lượng tiêu thụ ảnh hưởng yếu tố vệ sinh an tồn thực phẩm nước uống đóng chai số sở làm ăn không đạt chuẩn gây ảnh hưởng đến toàn ngành Hoạt động bán hàng chủ yếu qua mối quan hệ quen biết, giới thiệu với khách hàng Chưa chủ động nghiên cứu thị trường để xâm nhập, phát triển thị trường 63 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty Nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo sản phẩm xuất bán thị trường phải đạt đủ chất lượng độ an toàn theo tiêu chuẩn Y tế Đẩy mạnh cơng tác bán hàng, tìm kiếm nâng cao thị phần để đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm Xây dựng sách khuyến mãi, hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn nhằm làm tăng lòng trung thành đại lý bán hàng, nhanh chóng giải thắc mắc khiếu nại khó khăn mà cửa hàng đại lý gặp phải Giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà cung ứng nguyên liệu sản xuất để tạo lòng tin họ Qua đạt thỏa thuận có lợi cho cơng ty sau Quản lý tốt khoản chi phí cơng tác sử dụng vốn, tránh khoản chi phí phát sinh khơng cần thiết tình trạng ứ đọng vốn kinh doanh Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm thị trường tiềm năng, đánh giá lực cạnh tranh hướng đến phát triển thị trường Đa dạng hoá sản phẩm, chủng loại sản phẩm thời gian giao hàng kênh phân phối, thỏa mãn điều kiện khách hàng đưa Công ty cần tiếp tục tạo điều kiện để cán quản lý, cán kỹ thuật học tập chuyên môn ngày cao đáp ứng yêu cầu quản lý giai đoạn Đầu tư đại hóa sở vật chất xưởng sản xuất nhằm gia tăng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo đứng vững mạnh thị trường 5.2.2 Đối với nhà nước Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ sở, cơng ty sản xuất nước uống đóng chai để quản lý chất lượng sản phẩm Qua nâng cao tín dụng khách hàng tiêu thụ sản phẩm Ngăn ngừa sản phẩm chất lượng gây ảnh hưởng xấu thị trường 64 Xử lý nghiêm sai phạm q trình sản xuất nước uống đóng chai không chất lượng, không đạt đủ vệ sinh an tồn thực phẩm Khuyến khích doanh nghiệp nhập thiết bị đại, công nghệ trực tiếp từ nước phát triển giới Cấm nhập máy móc với cơng nghệ lạc hậu, gây nhiễm môi trường 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thế Bảo, 2010 Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại nhà sách Thăng Long Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình, 06-2010 Phân tích hoạt động kinh doanh Nhà xuất thống kê thành phố Hồ Chí Minh Trần Minh Huy, Bài Giảng phân tích hoạt động kinh doanh, khoa Kinh Tế, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Trung, 2011 Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Cơng Ty TNHH khống sản vận tải Khánh Việt Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Như Quỳnh, 2010 Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Tại Công Ty cổ phần Việt Kim Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Website kinh tế www.saga.vn Website ban quản lý khu công nghiệp Đồng Nai http://www.diza.vn/zone.php 66 PHỤ LỤC Phụ lục : Hình ảnh sản phẩm nước uống đóng chai P&D Phụ lục : Phiếu kết xét nghiệm nước uống đóng chai tháng 02/2012 ... Ngày tháng năm 2012 Vương Quốc Huy NỘI DUNG TÓM TẮT VƯƠNG QUỐC HUY Tháng 06 năm 2012 “Phân Tích Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn P&D” VUONG QUOC HUY JUNE - 2012 “Analyse The... xuất kinh doanh liên tục Vốn hoạt động kinh doanh huy động từ nhiều nguồn, tùy theo đặc điểm, tính chất hoạt động chức doanh nghiệp có hình thức huy động vốn khác - Yếu tố nguồn nhân lực: Nhân...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** VƯƠNG QUỐC HUY PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN P&D Ngành: Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PD KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PD KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Từ khóa liên quan