Tuần 33 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

36 326 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:32

Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 33 Cây bàng (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: sừng sửng, khẳng khiu, trụi là, chi chít Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Cây bàng thân thiết với trường học Cây bàng mùa có đặc điểm riêng Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Thái độ: Yêu thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Cho học sinh: + Đọc Sau mưa - em thực + Viết bảng con: râm bụt, nhởn nhơ, quây quanh, - Cả lớp thực vườn - Nhận xét - Giới thiệu bài: Cây bàng - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc tốt đọc * Cách tiến hành:  GV đọc mẫu văn: Giọng đọc rõ, to, ngắt nghỉ - Học sinh lắng nghe chỗ  HS luyện đọc: - Luyện đọc tiếng, từ ngữ: Luyện đọc tiếng từ khó dễ lẫn: sừng sững, khẳng khiu, trụi lá, chi chít Khi luyện đọc kết hợp phân tích tiếng để củng cố kiến thức học - Luyện đọc câu: + Đọc nhẩm câu: giáo viên bảng chữ câu thứ nhất, cho HS đọc trơn + Tiếp tục với câu lại + Cuối cho HS tiếp nối đọc trơn + Nhóm (3 em) + Cá nhân – đồng - Lớp nhận xét - Học sinh đọc trơn - Học sinh đọc trơn, nối tiếp câu văn theo cách: HS đầu bàn đọc câu thứ nhất, em khác tự đứng lên đọc câu - Luyện đọc đoạn, bài: + Học sinh đọc bài, tiếp nối đọc, đọc - Đọc nối nhóm + Cho tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng - Các tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng + Cho HS đọc đồng lần - Đọc đồng b Hoạt động 2: Ôn vần oang, oac (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt yêu cầu sách giáo khoa * Cách tiến hành:  Tìm tiếng có vần oang Vậy vần cần ơn - mây vần oang, oac  Tìm tiếng ngồi có (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm): + Vần oang: khoang thuyền, mở toang, khóc - Mỗi nhóm HS, viết tiếng có vần ây, y tống, tuềnh tồng, khai hoang, hồng hơn, kinh vòng phút Nhóm viết nhiều tiếng nhóm thắng hồng, hoảng sợ, loang lổ, … + Vần oac: khoác lác, khoác vai, huếch hoác, vỡ toác, rách toạc, xé toạc, loạc choạc, choang choác, … Bé ngồi khoang thuyền Chú đội khốc ba lơ vai Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 33 Cây bàng (tiết 2) (MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: sừng sửng, khẳng khiu, trụi là, chi chít Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Cây bàng thân thiết với trường học Cây bàng mùa có đặc điểm riêng Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc * MT: Học sinh trả lời câu hỏi tìm hiểu (Theo em, bàng đẹp vào mùa ?), giáo viên nêu câu hỏi liên tưởng bảo vệ môi trường : Để có bàng đẹp vào mùa thu, phải nuôi dưỡng bảo vệ mùa nào? Học sinh luyện nói (Kể tên trồng sân trường em), giáo viên tiếp tục liên hệ ý thức bảo vệ môi trường, giúp học sinh thêm yêu quý trường lớp (gián tiếp) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (3 phút): Cho học sinh nghỉ giải lao chỗ Học sinh hát chuyển tiết Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Tìm hiểu (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh trả lời câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: - Đọc đoạn - Học sinh đọc lớp đọc thầm - Đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi: - Học sinh đọc lớp đọc thầm + Vào mùa đông, bàng thay đổi nào? + Cây bàng khẳng khiu, trụi + Vào mùa xuân, bàng thay đổi nào? + Cành cành chi chít lộc non mơn mởn + Vào mùa hè, bàng có đặc điểm gì? + Tán xanh um che mát khoảng sân + Vào mùa thu, bàng có đặc điểm gì? + Từng chùm chín vàng kẽ * MT1: Học sinh trả lời câu hỏi tìm hiểu (Theo em, bàng đẹp vào mùa ?), giáo viên nêu câu hỏi liên tưởng bảo vệ mơi trường : Để có bàng đẹp vào mùa thu, phải ni dưỡng bảo vệ mùa nào? - Học sinh đọc lớp đọc thầm - Đọc lại - Học sinh lắng nghe - Giáo viên đọc diễn cảm - Cả lớp thi đua theo tổ - Thi đua đọc diễn cảm - Nhận xét, tuyên dương b Hoạt động 2: Luyện nói (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực nói theo chủ đề học * Cách tiến hành: - Đề tài: Kể tên trồng sân trường em - Luyện nói theo hướng dẫn giáo viên: - Cho nhóm kể tên loại - 2, HS trao đổi cử bạn lên trình bày - Dựa theo tranh giáo viên sưu tầm kể tên thường trồng sân trường - Nhận xét phần luyện nói học sinh * MT2: Học sinh luyện nói (Kể tên trồng sân trường em), giáo viên tiếp tục liên hệ ý thức bảo vệ môi trường, giúp học sinh thêm yêu quý trường lớp Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 33 Đi học (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: lên nương, tới lớp, hương rừng, nước suối Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ khổ thơ Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ tự đến trường Đường từ nhà đến trường đẹp Ngôi trường đáng u có giáo hát hay Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Cho học sinh đọc đoạn trước trả - em thực lời câu hỏi: Em nêu đặc điểm bàng vào mùa xuân - Nhận xét - Giới thiệu bài: Đi học - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc tốt đọc * Cách tiến hành:  GV đọc mẫu văn: Giọng nhẹ nhàng, nhí nhảnh - Học sinh lắng nghe  HS luyện đọc: - Luyện đọc tiếng, từ ngữ: Luyện đọc tiếng từ khó dễ lẫn: lên nương, tới lớp, hương rừng, nước suối Khi luyện đọc kết hợp phân tích tiếng để củng cố kiến thức học - Luyện đọc câu: + Đọc nhẩm câu: giáo viên bảng chữ câu thứ nhất, cho HS đọc trơn + Tiếp tục với câu lại + Cuối cho HS tiếp nối đọc trơn dòng thơ theo cách: HS đầu bàn đọc câu thứ nhất, em khác tự đứng lên đọc câu + Nhóm (3 em) + Cá nhân – đồng - Lớp nhận xét - Học sinh đọc trơn - Học sinh đọc trơn, nối tiếp - Luyện đọc đoạn, bài: + Học sinh đọc bài, tiếp nối đọc, đọc + Cho tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng + Cho HS đọc đồng lần - Đọc nối nhóm - Các tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng - Đọc đồng b Hoạt động 2: Ôn vần ăn, ăng (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt yêu cầu sách giáo khoa * Cách tiến hành:  Tìm tiếng có vần ăng Vậy vần cần ôn - lặng, vắng, nắng vần ăn, ăng  Tìm tiếng ngồi có (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm): + Vần ăng: mái nhà bằng, băng giá, băng tuyết, - Mỗi nhóm HS, viết tiếng có vần ăng, ăn giăng hàng, căng thẳng, nặng nề, măng tre, mắng vòng phút Nhóm viết nhiều tiếng nhóm thắng mỏ, tăng cường + Vần ăn: khăn, chăn, băn khoăn, bắn súng, cắn, cằn nhằn, hẳn hoi, lăn tăn, … Băng tuyết Mặt hồ lăn tăn gợn sóng Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 33 Đi học (tiết 2) (BĐ + MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: lên nương, tới lớp, hương rừng, nước suối Bước đầu biết nghỉ cuối dòng thơ khổ thơ Kĩ năng: Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ tự đến trường Đường từ nhà đến trường đẹp Ngơi trường đáng u có giáo hát hay Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc * BĐ: Học sinh trả lời câu hỏi tìm hiểu (đường đến trường có cảnh đẹp ?), giáo viên nhấn mạnh ý nghĩa gián tiếp môi trường, liên hệ với môi trường biển, đảo học sinh vùng biển (liên hệ) * MT: Học sinh trả lời câu hỏi tìm hiểu (Đường đến trường có cảnh đẹp ?), giáo viên nhấn mạnh ý có tác dụng gián tiếp giáo dục bảo vệ môi trường: Đường đến trường có cảnh thiên nhiên thật đẹp đẽ, hấp dẫn (hương rừng thơm, nước suối trong, cọ x râm mát), gắn bó thân thiết với bạn học sinh: suối thầm trò chuyện, cọ xoè ô che nắng làm râm mát đường bạn học ngày …(gián tiếp) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (3 phút): Cho học sinh nghỉ giải lao chỗ Học sinh hát chuyển tiết Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Tìm hiểu (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh trả lời câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: - Đọc khổ thơ 1, trả lời câu hỏi: + Hôm em tới lớp ai? - Đọc khổ - Đọc khổ 3, trả lời câu hỏi: + Đường đến trường có đẹp? * BĐ: Học sinh trả lời câu hỏi tìm hiểu (đường đến trường có cảnh đẹp ghì ?), giáo viên - Học sinh đọc lớp đọc thầm + Một - Học sinh đọc lớp đọc thầm - Học sinh đọc lớp đọc thầm + có hương thơm hoa rừng, có nước suối nói chuyện thầm thì, có cọ xoè ô che nắng nhấn mạnh ý nghĩa gián tiếp môi trường, liên hệ với môi trường biển, đảo học sinh vùng biển * MT: Giáo viên nhấn mạnh ý có tác dụng gián tiếp giáo dục bảo vệ môi trường: Đường đến trường có cảnh thiên nhiên thật đẹp đẽ, hấp dẫn (hương rừng thơm, nước suối trong, cọ xoè ô râm mát), gắn bó thân thiết với bạn học sinh: suối thầm trò chuyện, cọ x ô che nắng làm râm mát đường bạn học ngày - Học sinh đọc lớp đọc thầm - Đọc lại - Học sinh lắng nghe - Giáo viên đọc diễn cảm - Cả lớp thi đua theo tổ - Thi đua đọc diễn cảm - Nhận xét, tuyên dương b Hoạt động 2: Luyện nói (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực nói theo chủ đề học * Cách tiến hành:  Đề tài: Thi tìm câu thơ ứng với nội dung tranh  Cách thực hiện: + HS nêu câu thơ tương ứng - GV nói to: Câu thơ minh hoạ tranh thứ … - Cho học sinh vài tranh đọc câu thơ tương ứng + Tranh 3, tranh + Tranh 1, tranh 2: - Nhận xét phần luyện nói học sinh Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập đọc tuần 33 Nối dối hại thân (tiết 1) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Đọc trơn Đọc từ ngữ: bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, hốt hoảng Bước đầu biết nghỉ chỗ có dấu câu Kĩ năng: Hiểu lời khuyên câu chuyện: Khơng nói dối làm lòng tin người khác, có lúc hại tới bạn thân Trả lời câu hỏi 1; sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ * Lưu ý: Chú trọng kĩ đọc trơn, hướng dẫn học sinh ngắt nghỉ chỗ có dấu câu chưa đặt thành yêu cầu đánh giá kĩ đọc * KNS: - Rèn kĩ năng: Xác định giá trị Phản hồi, lắng nghe tích cực Tư phê phán - Các phương pháp: Thảo luận nhóm Suy nghĩ, chia sẻ Trình bày phút II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Cho học sinh đọc Đi học trả lời câu - em thực hỏi: + Hôm em tới lớp ai? + Đường đến trường có đẹp? - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: Nối dối hại thân - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc tốt đọc * Cách tiến hành:  GV đọc mẫu văn: Giọng kể, nhấn mạnh - Học sinh lắng nghe câu đối thoại  HS luyện đọc: - Luyện đọc tiếng, từ ngữ: Luyện đọc tiếng từ + Nhóm (3 em) khó dễ lẫn: bỗng, giả vờ, kêu toáng, tức tốc, + Cá nhân – đồng hốt hoảng Khi luyện đọc kết hợp phân tích tiếng để - Lớp nhận xét củng cố kiến thức học - Luyện đọc câu: + Đọc nhẩm câu: giáo viên bảng chữ câu thứ nhất, cho HS đọc trơn + Tiếp tục với câu lại + Cuối cho HS tiếp nối đọc trơn câu văn theo cách: HS đầu bàn đọc câu thứ nhất, em khác tự đứng lên đọc câu - Luyện đọc đoạn, bài: + Học sinh đọc bài, tiếp nối đọc, đọc + Cho tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng + Cho HS đọc đồng lần - Học sinh đọc trơn - Học sinh đọc trơn, nối tiếp - Đọc nối nhóm - Các tổ thi đua đọc đúng, to, rõ ràng - Đọc đồng b Hoạt động 2: Ôn vần it, uyt (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt yêu cầu sách giáo khoa * Cách tiến hành:  Tìm tiếng có vần it  Tìm tiếng ngồi có vần it, uyt Điền miệng đọc câu ghi tranh Xe buýt đầy khách - thịt + it: mít, thịt gà, thít chặt + uyt: quýt, huýt sáo, xe buýt Đọc tiếp nối Mít chín thơm phức Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: bị cô chủ xem thứ hàng hoá để đổi chác b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh * Cách tiến hành: - Tranh 1: GV hỏi + Tranh vẽ cảnh gì? + Câu hỏi tranh gì? - Cho tổ thi kể - Quan sát tranh 1, trả lời câu hỏi: + Cảnh cô bé ôm gà mái âu yếm vuốt ve lơng Gà trống đứng ngồi hàng rào, mào rũ xuống, ỉu xìu + Vì bé đổi gà trống lấy gà mái? - Mỗi tổ cử đại diện thi kể đoạn - Cả lớp lắng nghe, nhận xét - Tranh 2, 3, làm tương tự với tranh c Hoạt động 3: Rút nghĩa câu chuyện (7 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh rút học từ nội dung câu chuyện * Cách tiến hành: - GV hỏi: + Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? + Phải biết quý trọng tình bạn Ai khơng q trọng tình bạn người khơng có bạn Khơng nên có bạn qn bạn cũ  Ai khơng biết q tình bạn, ngưòi sống Người thích đổi bạn khơng có bạn chơi độc Hoạt động nối tiếp (3 phút): * MT: Giáo viên liên hệ: Cần sống gần gũi, chan hoà với loài vật quanh ta biết quý trọng tình cảm bạn bè dành cho - Nhận xét tiết học - Về kể lại cho người thân nghe, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 33 tiết Tập chép Cây bàng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nhìn sách bảng, chép lại cho đoạn “ Xuân sang đến hết ” 36 chữ khoảng 15 – 17 phút Kĩ năng: Điền vần oang, oac; chữ g, gh vào chỗ trống tập tập sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Bài cũ: + Chấm số học sinh viết lại + Cho học sinh viết bảng số từ - Nhận xét chung - Giới thiệu bài: tập chép Cây bàng Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh chép tả * Cách tiến hành: - Giáo viên viết bảng đoạn tả cần chép Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - Một số em gọi nộp cho giáo viên - Cả lớp viết bảng - Nhắc lại tựa - Học sinh quan sát em đọc thành tiếng đoạn tả - Giáo viên cho học sinh đọc tiếng - Học sinh tự nhẩm viết vào bảng từ em dễ viết sai: chi chít, mơn mởn, xanh um, che mát, khoảng, sân trường, chín vàng, - Tập chép - HS chép vào + Giáo viên hướng dẫn em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề vào trang + Tên bài: Đếm vào ô + Chữ đầu đoạn: Đếm vào ô + Sau dấu chấm phải viết hoa - Chữa bài: - Dùng bút chì chữa + Giáo viên chữ bảng + Rà soát lại + Đánh vần tiếng khó + Ghi số lỗi đầu + Chữa lỗi sai phổ biến - Thu bài, chấm số học sinh + Học sinh ghi lỗi lề Đổi kiểm tra b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập tả (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: Bài Điền vần oang hay oac ? - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Mỗi từ có chỗ trống phải điền oan oac - Lắng nghe vào từ hoàn chỉnh - Cho học sinh làm vào tập - Học sinh làm vào tập - Gọi em lên bảng sửa - học sinh sửa bài, miỗi em câu - Giáo viên chốt lại bảng - Cả lớp sửa bài, sai Cửa sổ mở t Bố mặc áo kh Bài Điền chữ g hay gh ? - Giáo viên tổ chức thi làm tập đúng, nhanh - Giáo viên chốt lại bảng õ trống - Học sinh thi làm tập đúng, nhanh - Sửa sai chơi đàn i ta Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Chép lại chữ viết sai, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 33 tiết Nghe - viết Đi học I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nghe - viết xác hai khổ thơ đầu thơ Đi học khoảng 15 – 20 phút Kĩ năng: Điền vần ăn hay ăng; chữ ng hay ngh vào chỗ trống tập tập sách giáo khoa Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - Bài cũ: + Chấm số học sinh viết lại - Một số em gọi nộp cho giáo viên + Cho học sinh viết bảng số từ - Cả lớp viết bảng - Nhận xét chung - Giới thiệu bài: nghe - viết Đi học - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe - viết (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết tả * Cách tiến hành: - Giáo viên đọc cho học sinh nghe khổ thơ thứ - Nghe, nêu tiếng khó viết “Đi học” lần - Cho học sinh viết vào bảng - Viết bảng con: tới trường, dắt tay, nương, bước, - Giáo viên hướng dẫn em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề vào trang + Tên bài: Đếm vào ô + Chép khổ thơ cách lề ô + Viết hoa chữ đầu câu - Giáo viên đọc cho học sinh viết vào - Học sinh nghe - viết vào + Giáo viên đọc dòng đầu, chờ học sinh viết xong đọc tiếp - Giáo viên chữa bài: - Dùng bút chì chữa + Giáo viên đọc lại thong thả tả + Rà sốt lại + Đánh vần tiếng khó + Học sinh ghi lỗi lề - Thu, chấm số em - Đổi kiểm tra b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập tả (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ * Cách tiến hành: Bài Điền vần ăn hay ăng ? - Gọi học sinh đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Mỗi từ có chỗ trống phải điền ăn ăng - Lắng nghe vào từ hoàn chỉnh - Giáo viên tổ chức thi làm tập đúng, nhanh - Học sinh thi làm tập đúng, nhanh - Giáo viên chốt lại bảng - Sửa sai Bé ngắm tr Mẹ mang ch phơi n Bài Điền chữ ng hay ngh ? - Cho học sinh làm vào tập - Học sinh làm vào tập - Gọi em lên bảng sửa - học sinh sửa - Giáo viên chốt lại bảng - Cả lớp sửa bài, sai ỗng õ .é e mẹ gọi Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Chép lại chữ viết sai, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201… Môn Đạo đức tuần 33 Đạo Đức Địa Phương (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh ôn lại kiến thức bảo vệ xanh Kĩ năng: Biết bảo vệ, chăm sóc xanh trường Thái độ: Có ý thức giữ gìn, chăm sóc bảo vệ xanh, giữ vệ sinh trường lớp II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Tranh ảnh an xanh Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hát Hoạt động học sinh - Học sinh hát - Kiểm tra cũ: - Học sinh thực theo yêu cầu + Khi qua đường, em phải ? + Khi gặp đèn đỏ, em phải làm sao? - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài: Trực tiếp - Lắng nghe, nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Xử lí tình (10 phút) * Muc tiêu: Giúp học sinh biết xử lí tình đơn giản để bảo vệ xanh * Phương pháp: trực quan, đàm thoại * Cách tiến hành: - Giáo viên đưa tình phân cho tổ - Chia nhóm nêu yêu cầu thảo thảo luận, đóng vai luận + Bạn bố đến nhà tặng em quà - Cử đại diện nhóm lên trình bày + Em vơ ý làm cho bạn ngã - Cả lớp nhận xét bổ sung + Thấy bạn hái hoa nơi công viên + Em gặp bạn bệnh viện - Giáo viên kết luận đưa hướng giải - Tun dương nhóm xử lý tình tốt Nghỉ tiết phút b Hoạt Động 2: Thảo luận (10 phút) * Muc tiêu: Giúp học sinh thảo luận câu hỏi, tìm biện pháp giải tình tập * Phương pháp: thực hành, đàm thoại, thảo luận nhóm * Cách tiến hành: + Làm đẹp cho bóng mát - Giáo viên yêu cầu nhóm thảo luận câu + Trồng chăm sóc hỏi: + Hoa xanh có ích lợi gì? - Lắng nghe thảo luận theo cặp + Muốn cho vườn trường xanh, sạch, đẹp em - Từng nhóm trình bày ý kiến cần làm gì? - Gíao viên đưa tình cho học sinh thảo luận: Trong chơi em nhìn thấy có bạn giẫm đạp lên bồn hoa trước lớp học.Khi em làm gì?  Khi nhìn thấy bạn hái hoa em phải nhắc nhở, ngăn chặn bạn Các bạn làm sai Vì làm hỏng hoa - Yêu cầu HS kể việc em trồng hoa, trồng chăm sóc cây, hoa… c Hoạt Động 3: Thực hành (10 phút) * Muc tiêu: Giúp học sinh thực hành bắt sâu, chăm sóc sân trường * Phương pháp: thực hành, đàm thoại * Cách tiến hành: - GV phân cơng theo tổ chăm sóc khu vực - Các tổ thực hành sân trường - Quan sát giúp đỡ, nhắc nhở - Nhận xét tuyên dương Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tổ bạn - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201… Môn Tự nhiên Xã hội tuần 33 Trời Nóng - Trời Rét (MT + KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Kể mức độ nóng, rét địa phương nơi em sống Kĩ năng: Nhận biết mô tả mức độ đơn giản tượng thời tiết: nóng, rét Biết cách ăn mặc giữ gìn sức khoẻ ngày nóng, rét Thái độ: u thích mơn học; tích cực, sáng tạo, hợp tác, * MT: Giáo dục học sinh biết thời tiết nắng, mưa, gió, nóng, rét yếu tố môi trường Sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến sức khoẻ người Có ý thức giữ gìn sức khoẻ thời tiết thay đổi (liên hệ) * KNS: - Rèn kĩ năng: Kĩ định: Nên không nên làm đtrời nóng, trời rét Kĩ tự bảo vệ: Bảo vệ sức khoẻ thân (ăn mặc phù hợp với trời nóng, rét) Phát triểngiao tiếp thông qua tham gia hoạt động học tập - Phương pháp: Thảo luận nhóm Suy nghĩ- Thảo luận cặo đơi- Chia sẻ Trò chơi II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, hình phóng to sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hát - Kiểm tra cũ: Gọi em lên kiểm tra Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - em thực + Dựa vào dấu hiệu để nhận biết trời lặng gió? + Dựa vào dấu hiệu để nhận biết trời có gió? - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài: Trời nóng - Trời rét - Lắng nghe giới thiệu bài, nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động : Làm việc với Sách giáo khoa (10 phút) * Mục tiêu: Học sinh nhận biết dấu hiệu trời nóng, trời rét * Các bước tiến hành: Bước 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát - Học sinh quan sát tranh hoạt động theo hình SGK trả lời câu hỏi sau : nhóm học sinh + Tranh vẽ cảnh trời nóng, tranh vẽ cảnh trời rét ? Vì bạn biết ? + Nêu bạn cảm thấy trời nóng, trời rét ? - Tổ chức cho em làm việc theo cặp quan sát thảo luận nói cho nghe ý kiến nội dung câu hỏi - Tranh tranh vẽ cảnh trời nóng Bước 2: Gọi đại diện nhóm mang SGK lên vào tranh trả lời câu hỏi Các nhóm khác nghe nhận xét bổ sung Giáo viên đặt thêm câu hỏi cho lớp suy nghĩ trả lời: Kể tên đồ dùng cần thiết giúp bớt nóng hay bớt rét  Giáo viên kết luận: Trời nóng thường thấy - Tranh tranh vẽ cảnh trời rét - Học sinh tự nêu theo hiểu biết em người bối khó chịu, tốt mồ hơi, người ta - Đại diện nhóm trả lời câu hỏi trên, thường mặc áo tay ngắn màu sáng Để làm cho bớt nhóm khác bổ sung hồn chỉnh nóng người ta dùng quạt hay điều hoà nhiệt độ, thường ăn thứ mát nước đá, kem … -Học sinh nhắc lại Trời rét làm cho thể run lên, da sởn gai ốc, tay chân cóng (rất khó viết) Những trời rét ta mặc quần áo may vải dày len, Rét cần dùng lò sưởi dùng máy điều hồ nhiệt độ làm tăng nhiệt độ phòng, thường ăn thức ăn nóng… b Hoạt động : Thảo luận theo nhóm (15 phút) * Mục tiêu: Học sinh biết ăn mặc thời tiết * Cách tiến hành : Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ: Các em - Học sinh phân vai để nêu lại tình thảo luận phân cơng bạn đóng việc xãy với bạn Lan vai theo tình sau : “Một hôm trời rét, mẹ làm sớm dặn Lan học phải mang áo ấm Do chủ quan nên Lan không mặc áo ấm Các em đốn xem chuyện xảy với Lan? ” Bước 2: Gọi số học sinh trả lời câu hỏi sắm - Lan bị cảm lạnh khơng học vai tình - Tuyên dương nhóm sắm vai tốt * MT: Giáo dục học sinh biết thời tiết nắng, mưa, gió, nóng, rét yếu tố môi trường Sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến sức khoẻ người Có ý thức giữ gìn sức khoẻ thời tiết thay đổi Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau bạn - Học sinh thực hành trả lời câu hỏi  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ ………, ngày …… tháng …… năm 201… Môn Thủ công tuần 33 Cắt, Dán Trang Trí Ngơi Nhà (tiết 2) (NL) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết vận dụng kiến thức học để cắt, dán trang trí ngơi nhà Kĩ năng: Cắt,dán, trang trí ngơi nhà u thích Có thể dùng bút chì màu để vẽ trang trí ngơi nhà Đường cắt tương đối thẳng Hình dáng tương đối phẳng Thái độ: u thích mơn học; rèn tính tỉ mỉ, cẩn thận, khéo tay sáng tạo * Lưu ý: Với HS khéo tay: Cắt, dán ngơi nhà Đường cắt thẳng Hình dán thẳng Ngơi nhà cân đối, trang trí đẹp * NL: Nhà có cửa có đủ ánh sáng khơng khí, tiết kiệm lượng điện sử dụng chiếu sáng sử dụng quạt, máy điều hồ Trang trí thêm mặt trời gắn thiết bị thu lượng mặt trời mái nhà để phục vụ sống người (bộ phận) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Đồ dùng dạy Thủ công Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động Giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút) Hoạt động Học sinh - Kiểm tra đồ dùng học sinh - Nhận xét chung - Giới thiệu bài: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Kẻ, cắt hàng rào, hoa, lá, mặt trời…(10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết vẽ, cắt hàng rào, hoa, lá, mặt trời… * Cách tiến hành: - Vẽ cắt hàng rào (đã học 22 ) - HS tự vẽ lên mặt trái tờ giấy - Phát huy tính sáng tạo HS, GV gợi ý cho màu đường thẳng cách HS tự vẽ cắt xé bơng hoa có lá, cắt thành nan giấy để làm có cành, Mặt Trời, mây, chim v.v… nhiều hàng rào màu giấy (đã học chương xé, dán giấy) để - Tự cắt thêm xé: bơng trang trí thêm cho đẹp hoa có lá, có cành, Mặt Trời, mây, b Hoạt động 2: Học sinh thực hành dán chim nhà trang trí tờ giấy (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hành dán nhà trang trí tờ giấy * Cách tiến hành: - GV lưu ý chủ đề tự Tuy nhiên GV - Thực theo hướng dẫn GV phải nêu trình tự dán, trang trí + Dán thân nhà trước, dán mái nhà sau (H7) + Tiếp theo dán cửa vào, đến cửa sổ (H8) + Dán hàng rào hai bên nhà (tuỳ ý) + Trước nhà dán cây, hoa lá, nhiều màu + Trên cao dán ông Mặt Trời, mây, chim v.v… + Xa xa dán hình tam giác nhỏ liên tiếp làm dãy núi cho tranh thêm sinh động (H9) - GV gợi ý cho HS dán trang trí xung quanh nhà + Hàng rào, cây, cỏ, hoa, lá, Mặt Trời, mây, chim, núi … tuỳ theo ý thích HS + Nếu HS thích cắt dán hình khác, GV hướng dẫn thêm phối hợp màu sắc để sản phẩm thêm sinh động - Khi HS thực hành xong, GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm, GV chọn môt vài sản phẩm đẹp để tuyên dương - Sau trưng bày sản phẩm, GV nhắc HS dán lưu vào thủ cơng * NL: Nhà có cửa có đủ ánh sáng khơng khí, tiết kiệm lượng điện sử dụng chiếu sáng sử dụng quạt, máy điều hồ Trang trí thêm mặt trời gắn thiết bị thu lượng mặt trời mái nhà để phục vụ sống người Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhận xét tinh thần học tập; chuẩn bị đồ dùng học tập, kỹ thuật kẻ, cắt dán hình - Đánh giá sản phẩm học sinh - Thu dọn vệ sinh - Chuẩn bị Ôn tập  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tập viết tuần 33 Tô chữ hoa U, Ư, V I MỤC TIÊU: Kiến thức: Tô chữ hoa: U, Ư, V Kĩ năng: Viết vần: oan, oac, ăn, ăng; từ ngữ: khoảng trời, áo khoác, khăn đỏ, măng non kiểu chữ viết thường, cỡ chữ theo Tập viết 1, tập hai (mỗi từ ngữ viết lần)  Riêng học sinh khá, giỏi viết nét, dãn khoảng cách viết đủ số dòng, số chữ qui định Thái độ: u thích mơn học; có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, chữ mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập; Tập viết lớp tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Kiểm tra viết nhà học sinh, chấm - Học sinh để Tập viết đầu bàn điểm em Gọi em lên bảng viết từ: nườm - em viết bảng nượp, yểng - Nhận xét cũ, cho điểm học sinh - Giới thiệu bài: Tô chữ hoa U, Ư, V - Nhắc lại tựa Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tô chữ hoa (8 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết tô chữ hoa * Cách tiến hành: - Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét: + Nhận xét số lượng kiểu nét - Học sinh quan sát chữ U, Ư, V hoa bảng phụ tập viết + Sau nêu quy trình viết cho học sinh, vừa nói - Học sinh quan sát giáo viên tô khung vừa tô chữ khung chữ chữ mẫu - Quan sát, uốn nắn cách viết cho học sinh - Viết bảng U U Ư Ư V V b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vần từ ngữ ứng dụng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết vần từ ngữ ứng dụng * Cách tiến hành: - Giáo viên treo bảng, viết sẵn vần từ ngữ - Học sinh đọc vần từ ngữ ứng dụng ứng dụng bảng phụ (cá nhân, lớp): oan, oac, ăn, ăng; khoảng trời, áo khoác, khăn đỏ, măng non - Yêu cầu học sinh phân tích tiếng ứng dụng - Học sinh phân tích tiếng oan, oac, ăn, ăng - Giáo viên nhắc lại cách nối chữ, cách đưa bút - Giáo viên theo dõi, chỉnh sửa - Học sinh viết vào bảng c Hoạt động 3: Thực hành (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ hoa, vần từ ngữ ứng dụng vào Tập viết tập * Cách tiến hành: - Giáo viên gọi học sinh nhắc lại tư ngồi viết - Học sinh nhắc lại tư ngồi viết - Giáo viên theo dõi nhắc nhở động viên số em - Học sinh viết vào Tập viết viết chậm, giúp em hoàn thành viết lớp - Giáo viên thu chấm chữa số - Giáo viên khen em viết đẹp, tiến oan ăn oac ăng khoảng trời áo khoác khăn đỏ măng non Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... cộng - Học sinh sửa miệng - Cho học sinh sửa miệng, giáo viên nhận xét - Học sinh theo dõi nhận xét Bài 2.a, b (cột 1, 2) Tính: - em nêu yêu cầu tập - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - học sinh lên... trường có đẹp? * BĐ: Học sinh trả lời câu hỏi tìm hiểu (đường đến trường có cảnh đẹp ghì ?), giáo viên - Học sinh đọc lớp đọc thầm + Một - Học sinh đọc lớp đọc thầm - Học sinh đọc lớp đọc thầm + có... bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu - Bài cũ: Cho học sinh đọc Đi học trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 33 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan