Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rau trên cát ở xã bảo ninh – thành phố đồng hới – tỉnh quảng bình

88 149 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2018, 22:05

PHẦN I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nước ta nước phát triển với nông nghiệp ngành sản xuất vật chất bản, giữ vai trò chủ đạo việc phát triển kinh tế hội Chính việc đầu tư phát triển ngành nông nghiệp cần quan tâm Trong đó, sản xuất rau lĩnh vực cần thiết cho sống ngày phát triển Với ưu điều kiện tự nhiên thuận lợi lao động dồi dào, nước ta có tiềm lớn sản xuất loại raugiá trị kinh tế cao như: dưa chuột, khoai tây, cà chua, su hào, bắp cải v.v Rau xanh nhu cầu thiếu cấu bữa ăn hàng ngày người Đặc biệt, lương thực thức ăn nhiều đạm đảm bảo yêu cầu chất lượng số lượng rau lại gia tăng nhân tố tích cực cân dinh dưỡng tăng sức đề kháng, tăng cường khả miễn dịch cho thể, kéo dài tuổi thọ phòng chống bệnh tật Chính thế, rau xanh trở thành sản phẩm nơng nghiệp có giá trị kinh tế cao có thị trường tiêu thụ rộng lớn nội địa xuất Hiện nay, nhu cầu hội nhập quốc tế phát triển kinh tế hội đất nước, hoạt động sản xuất tiêu dùng rau Việt Nam triển khai rộng khắp, đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường sức khỏe cộng đồng Trong tiến trình phát triển kinh tế nơng nghiệp, ngành sản xuất rau xanh thực trọng, dần khẳng định vị trí chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa Tuy nhiên, việc tiêu thụ rau gặp nhiều khó khăn sản phẩm chưa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Những yếu khâu tiêu thụ cộng thêm tình trạng sản xuất không gắn với thị trường ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập đời sống người trồng rau Bảo Ninh vùng ven biển thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, địa phương biết đến với mạnh đánh bắt chế biến thuỷ hải sản Đây vùng đất khắc nghiệt, địa hình khơng phẳng, chủ yếu đồi cát lớn Trước đây, điều kiện tự nhiên không thuận lợi người dân chưa có kinh nghiệm sản xuất nên việc sản xuất nông nghiệp mà đặc biệt sản xuất rau gặp nhiều khó khăn thường tiến hành manh mún nhỏ lẻ Trong thời gian gần đây, nhiều hộ dân Bảo Ninh phát triển mạnh nghề trồng rau cát mang lại hiệu kinh tế cao Nhờ vậy, đời sống nhân dân ngày cải thiện, diện tích đất khai thác cách triệt để, giải việc làm cho phận dân cư Trước thực trạng đó, để nghiên cứu kỹ vấn đề định chọn đề tài: “Đánh giá hiệu kinh tế hình trồng rau cát Bảo Ninh thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình” Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: - Đánh giá xác kết quả, hiệu kinh tế hình trồng rau cát - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến suất rau - Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm phát triển hình trồng rau cát thời gian tới Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra chọn mẫu: Để kết nghiên cứu xác đại diện cho tổng thể, tiến hành chọn ngẫu nhiên 120 hộ nông dân Bảo Ninh để điều tra thu thập số liệu - Phương pháp thu thập số liệu: + Thu thập số liệu thứ cấp: Các sách, báo, tạp chí, báo cáo viết hiệu kinh tế hình trồng rau cát nước + Thu thập số liệu sơ cấp: Trong q trình tiến hành làm đề tài, tơi sử dụng phiếu điều tra vấn trực tiếp hộ gia đình tình hình sản xuất rau - Phương pháp thống kê, tả: Là phương pháp nghiên cứu áp dụng tượng kinh tế hội số lớn, với đối tượng nghiên cứu mặt lượng mối quan hệ mật thiết với mặt chất số lớn tượng kinh tế - hội điều kiện thời gian không gian định Đặc điểm tượng đa dạng phức tạp nên người nghiên cứu phải phát tính quy luật từ đa dạng Nội dung gồm có : + Tổng hợp, hệ thống hóa tài liệu sở phân tích thống kê + Phân tích tài liệu hình kinh tế lượng - Phương pháp phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm Excel để nhập, xử lí liệu điều tra Đồng thời áp dụng hình kinh tế lượng hồi quy để xác định yếu tố ảnh hưởng đến suất hiệu kinh tế hình trồng rau cát - Phương pháp so sánh: Là phương pháp đối chiếu tiêu, tượng kinh tế lượng hóa có nội dung, tính chất để xác định mức độ, xu hướng tác động tượng Trên sở so sánh đưa kết luận xác - Phương pháp chuyên gia: Là phương pháp nghiên cứu dựa vào ý kiến chuyên gia (nhà khoa học, nhà trồng raukinh nghiệm…) Phương pháp giúp nắm tốt lý luận, định hướng giải pháp Giới hạn đề tài - Địa điểm nghiên cứu: Bảo Ninh thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình - Thời gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2010 Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận kiến nghị nội dung đề tài nghiên cứu vấn đề sau: Chương I Cơ sở khoa học vấn đề cần nghiên cứu Chương II Đánh giá hiệu kinh tế hình trồng rau cát Chương III Các yếu tố ảnh hưởng đến suất rau Chương IV Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hình trồng rau cát PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Vai trò việc sản xuất rau Rau xanh mặt hàng nơng sản có ý nghĩa quan trọng đời sống người Việc sản xuất rau có vai trò to lớn nhiều mặt đời sống nhiều khu vực nông thôn vùng ven đô Rau nguồn thực phẩm có tác dụng tốt đến sức khỏe người, giúp người hấp thu đầy đủ vitamin dưỡng chất rau Việc tăng cường rau vào phần ăn giúp cải thiện tình trạng sức khỏe giảm huyết áp, tăng cường khả miễn dịch thể phòng bệnh tật Chúng cung cấp cho thể nhiều chất hoạt tính sinh học, đặc biệt muối khống có tính kiềm, vitamin, chất pectin axit hữu Ngoài rau tươi có loại đường tan nước chất xenluloza, rau nguồn chất sắt quan trọng Sắt rau thể hấp thu tốt sắt hợp chất vô Hầu hết loại rau tươi thường dùng nhân dân ta giàu vitamin vitamin A C, vitamin cần thiết cho thể khơng có có thức ăn động vật Tóm lại rau tươi có vai trò quan trọng dinh dưỡng, bữa ăn hàng ngày thiếu rau Điều quan trọng phải đảm bảo rau sạch, khơng có vi khuẩn gây bệnh hố chất độc nguy hiểm Về môi trường, việc áp dụng biện pháp canh tác đảm bảo cho rau hấp thu tốt chất dinh dưỡng, nước mà không để lại tồn dư sản phẩm, sản xuất rau làm giảm nguy ô nhiễm môi trường thực trở nên thân thiện với mơi trường, góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái bền vững Về kinh tế, thực tế nhiều vùng trồng rau khẳng định trồng rau cho hiệu kinh tế cao gấp nhiều lần trồng lúa loại trồng khác Về hiệu hội, khác với trồng lúa hay số trồng khác, thành viên gia đình tham gia trồng rau Điều có ý nghĩa việc giải việc làm cho lao động nông thơn Mặt khác có hiệu kinh tế cao, trồng rau làm tăng thu nhập cho người dân, cải thiện sống họ qua góp phần ổn định trật tự hội 1.1.2 Những quan điểm hiệu kinh tế Hiệu kinh tế phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng, khai thác nguồn lực phương thức quản lý Nó phản ánh mặt chất mặt lượng hoạt động kinh tế Chính điều kiện doanh nghiệp muốn tồn phải đặt mục tiêu hiệu kinh tế Hiệu kinh tế phản ánh mối quan hệ tỷ số đầu có ích với đầu vào sử dụng Đầu vào tính theo số lao động, vốn hay thời gian lao động hao phí, chi phí thường xuyên Đầu thường dùng giá trị tăng thêm [Lê Dân, 2007] Hiệu kinh tế xem tỷ lệ kết thu với chi phí bỏ Nó tính tốn kết thúc q trình sản xuất kinh doanh [Hồng Hùng, 2007] Hiệu kinh tế tượng (hoặc trình) kinh tế phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực, tiền vốn) để đạt mục tiêu xác định Chung quy lại, hiệu kinh tế phản ánh chất lượng hoạt động kinh tế xác định tỷ số kết đạt với chi phí bỏ để đạt kết Từ khái niệm khái qt hình thành công thức biểu diễn khái quát phạm trù hiệu kinh tế sau: H  Trong đó: H KQ C : Hiệu kinh tế KQ : Kết thu C : Tồn chi phí bỏ Phương pháp đánh giá tốt trình độ sử dụng nguồn lực, xem xét đơn vị nguồn lực sử dụng đem lại kết Qua giúp so sánh hiệu quy khác 1.1.3 Hệ thống tiêu đánh giá kết hiệu kinh tế 1.1.3.1 Các tiêu đánh giá kết Theo hệ thống tài khoản quốc gia SNA, có tiêu phản ánh kết sản xuất sau: - Giá trị sản xuất (GO): tiêu cho biết năm vụ đơn vị sản xuất tạo khối lượng sản phẩm có giá trị bao nhiêu, tiêu phản ánh quy giá trị sản xuất mà ngành nông nghiệp tạo cho hội Được xác định công thức sau: GO = Q * P Trong đó: Q : Khối lượng sản phẩm P : Giá sản phẩm - Chi phí sản xuất: tồn chi phí sử dụng vào trình sản xuất sản phẩm Bao gồm chi phí trung gian chi phí lao động gia đình Trong đó, chi phí trung gian (IC): phận cấu thành giá trị sản xuất bao gồm chi phí vật chất dịch vụ cho sản xuất (khơng kể khấu hao) Ví dụ: Chi phí vật chất sản xuất rau yếu tố đầu vào như: giống trồng, phân bón, loại thuốc trừ sâu, kích thích… Chi phí dịch vụ sản xuất rau như: cơng lao động th ngồi, dịch vụ vận chuyển, thủy lợi… - Giá trị gia tăng (VA): tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh kết cuối hoạt động sản xuất ngành thành phần kinh tế toàn kinh tế quốc dân thời kì định Đó nguồn gốc khoản thu nhập, giàu có phồn vinh hội Nó khơng biểu hiệu sản xuất theo chiều rộng mà sở quan trọng để tính tiêu kinh tế khác Được xác định công thức sau: VA = GO IC - Thu nhập hỗn hợp (MI): phần thu nhập (gồm công lao động lãi) nằm giá trị sản xuất sau trừ chi phí trung gian, khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), thuế Được xác định công thức sau: MI = VA khấu hao TSCĐ thuế, phí, lệ phí phải nộp - Khấu hao TSCĐ (chi phí cố định): phần giá trị tài sản cố định bị hao mòn q trình sản xuất - Lợi nhuận (LN): phần chênh lệch tổng doanh thu tổng chi phí trình sản xuất - Năng suất trồng (NS): tiêu phản ánh sản lượng thu đơn vị diện tích Được xác định cơng thức sau: NS Trong đó:  Q S Q : Sản lượng trồng S : Diện tích gieo trồng 1.1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu Theo hệ thống tài khoản quốc gia SNA, có nhóm tiêu phản ánh hiệu sản xuất sau: - Nhóm tiêu phản ánh hiệu vốn đầu tư: + GO/IC: Giá trị sản xuất chi phí trung gian, tiêu phản ánh đồng chi phí trung gian tạo đồng giá trị sản xuất kỳ sản xuất + VA/IC: Giá trị gia tăng chi phí trung gian, tiêu phản ánh đồng chi phí trung gian tạo đồng giá trị gia tăng kỳ sản xuất + MI/IC: Thu nhập hỗn hợp chi phí trung gian, tiêu cho biết đồng chi phí trung gian tạo đồng thu nhập hỗn hợp kỳ sản xuất + LN/IC: Lợi nhuận chi phí trung gian, tiêu cho biết đồng chi phí trung gian tạo đồng lợi nhuận kỳ sản xuất - Nhóm tiêu phản ánh hiệu sức lao động: + GO/lao động (LĐ): Giá trị sản xuất lao động, tiêu phản ánh lao động tạo đồng giá trị sản xuất kỳ sản xuất + VA/LĐ: Giá trị gia tăng lao động, tiêu phản ánh lao động tạo đồng giá trị gia tăng kỳ sản xuất + MI/LĐ: Thu nhập hỗn hợp lao động, tiêu phản ánh lao động tạo đồng thu nhập hỗn hợp kỳ sản xuất + LN/LĐ: Lợi nhuận lao động, tiêu phản ánh lao động tạo đồng lợi nhuận kỳ sản xuất 1.1.4 hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến suất rau Năng suất trồng tiêu kết quan trọng bà nông dân quan tâm Nó cho biết diện tích sản xuất sản phẩm Hiện nay, có nhiều phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng đến suất trồng, đứng góc độ nơng nghiệp, phương pháp thông dụng sử dụng phương pháp phân tích hồi quy hàm sản xuất Cobb Douglas Hàm sản xuất Cobb- Douglas có dạng: Y  A X11 X 2 X 3 X 4 (*) Trong đó: Y: biến phụ thuộc, Y tiêu kết suất, thu nhập, GO, VA… A: hệ số xác định, đo lường mức độ biến động Y xảy tác động biến X X1: biến phân Đạm (N) X2: biến phân phân Lân (P) X3: biến phân Kali (K) X4: biến phân chuồng 1,  2,  3,  : độ co giãn biến biến phân N, biến phân P, biến phân K, biến phân chuồng theo biến Y Đối với hàm sản xuất Cobb Douglas cố định yếu tố đầu vào khác, ta tăng 1% yếu tố đầu vào so với mức trung bình làm cho Y thay đổi  % Đối với hàm sản xuất có dạng trên, để phân tích theo phương pháp hồi quy cần chuyển dạng hàm sản xuất từ hàm số mũ sang dạng tuyến tính cách logarit vế phương trình (*) ta được: LnY = LnA + 1 Ln X1 +  LnX2 +  LnX3 +  Ln4X4 Như lúc hàm sản xuất Cobb Douglas chuyển sang dạng tuyến tính, giúp cho việc phân tích hồi quy tiến hành đơn giản nhiều 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ rau số nước giới Trong năm gần tình tình sản xuất tiêu thụ rau nước giới có nhiều biến động Để hiểu rõ vấn đề ta xem xét tình hình sản xuất thị trường mặt hàng rau số nước Theo nguồn số liệu thống kê từ Rau Hoa Quả Việt Nam cho thấy: - Trung quốc: Hiện nay, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chế biến xuất cà chua Năm 2009, sản lượng cà chua Trung quốc dự báo đạt mức kỷ lục 39,5 triệu Phần lớn sản lượng cà chua sử dụng cho công nghiệp chế biến, làm tương cà chua Lợi nhuận từ cà chua thúc đẩy số nông dân trồng chuyển sang canh tác loại niên vụ tới Thị trường xuất lớn Nga, chiếm 70% tổng lượng xuất từ tháng 1-5/2009, xuất cà chua Trung quốc tăng 10%, đạt 23.000 tấn, nhờ nhu cầu tăng nhanh Hồng Kông, Việt nam Tuy nhiên, xuất sang Nga lại giảm 12% so với kỳ năm trước, xuống 35.000 Theo số liệu thống kê từ Bộ nông nghiệp Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập nông sản Trung Quốc bốn tháng đầu năm 2010 tăng 33,1% so với kỳ năm trước, đạt 35,01 tỷ USD Trong giai đoạn này, kim ngạch xuất nông sản tăng 21%, đạt 14,06 tỷ USD, kim ngạch nhập nông sản tăng 42,8%, đạt 20,95 tỷ USD Thâm hụt thương mại nới rộng đến 130%, lên đến 6,89 tỷ USD Tính riêng tháng 4/2010, tổng kim ngạch xuất nhập nông sản tăng 25,9%, đạt 9,51 tỷ USD Trong đó, kim ngạch xuất nơng sản tăng 17,9%, đạt 3,74 tỷ USD, kim ngạch nhập nông sản tăng 31,7%, đạt 5,77 tỷ USD Thâm hụt thương mại nới rộng đến 67,9%, lên đến 2,03 tỷ USD Trong 10 tháng đầu năm 2010, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu số thị trường xuất sang Nhật lượng, đạt 1409 ngàn tấn, với mức tăng trưởng 11,6% lượng 13,4% trị giá so với kỳ năm trước - Ấn Độ: Năm 1993, Ấn Độ xuất 68,500 rau qua chế biến Và kể từ đến nay, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất rau đạt trung bình 25% lượng xuất đạt 16% Trong đó, lượng xuất hành chiếm 93% tổng khối lượng xuất rau tươi Ấn Độ Ngoài Ấn Độ xuất số sản phẩm rau tươi khác như: khoai tây, cà chua, đậu, cà rốt, ớt…Các thị trường nhập rau tươi chủ yếu Ấn Độ quốc gia vùng vịnh, Anh, Sri Lanka, Malaysia Singapo Mặc dù, đứng thứ giới sản lượng rau tươi sản lượng trung bình loại rau Ấn Độ thấp so với nước khác giới Hiện Ấn Độ, nguyên liệu rau tươi không đủ để cung cấp cho nhà máy chế biến 10 ... HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -   - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MƠ HÌNH TRỒNG RAU TRÊN CÁT Ở XÃ BẢO NINH – THÀNH PHỐ – ĐỒNG HỚI – TỈNH QUẢNG BÌNH... Đánh giá hiệu kinh tế mơ hình trồng rau cát xã Bảo Ninh – thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: - Đánh giá xác kết quả, hiệu kinh tế. .. CỦA MƠ HÌNH TRỒNG RAU TRÊN CÁT Ở XÃ BẢO NINH – THÀNH PHỐ – ĐỒNG HỚI – TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẶNG MINH PHƯƠNG Khóa học 2007 - 2011 Bài khóa luận hồn thành q trình học tập, nghiên cứu tích lũy kinh nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rau trên cát ở xã bảo ninh – thành phố đồng hới – tỉnh quảng bình , Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình trồng rau trên cát ở xã bảo ninh – thành phố đồng hới – tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn