Bìa tiểu luận trường đại học Nội Vụ

3 2,836 76
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2018, 09:42

Họ và tên sinh viên: Lương Thị Hồng Thùy. Ngày sinh: 0191987. Mã sinh viên: 1407QTVB041Lớp: ĐHLT QTVP K14B Khoa: Quản trị Văn phòngTên Tiểu luậnBài tập lớn: Tìm hiểu về nhiệm vụ của Văn phòng doanh nghiệp trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp.Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệpGiảng viên phụ trách: Họ và tên sinh viên: Lương Thị Hồng Thùy. Ngày sinh: 0191987. Mã sinh viên: 1407QTVB041Lớp: ĐHLT QTVP K14B Khoa: Quản trị Văn phòngTên Tiểu luậnBài tập lớn: Tìm hiểu về nhiệm vụ của Văn phòng doanh nghiệp trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp.Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệpGiảng viên phụ trách: Họ và tên sinh viên: Lương Thị Hồng Thùy. Ngày sinh: 0191987. Mã sinh viên: 1407QTVB041Lớp: ĐHLT QTVP K14B Khoa: Quản trị Văn phòngTên Tiểu luậnBài tập lớn: Tìm hiểu về nhiệm vụ của Văn phòng doanh nghiệp trong việc thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp.Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệpGiảng viên phụ trách: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG TÊN ĐỀ TÀI TÌM HIỂU NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU – TỔNG HỢP BÀI TẬP CÁ NHÂN / BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệp Giảng viên giảng dạy: Mã phách:………………………………… Hà Nội – 2016 PHIẾU CHẤM ĐIỂM HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Điểm, Chữ kí (Ghi rõ họ tên) cán chấm thi Điểm thống thi CB chấm thi số Bằng số CB chấm thi số Bằng chữ Trang sinh viên đóng vào cuối tiểu luận (sau trang bìa sau) PHIẾU LÀM PHÁCH HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Chữ kí xác nhận cán nhận thi Mã phách Họ tên sinh viên: Lương Thị Hồng Thùy Ngày sinh: 01/9/1987 Mã sinh viên: 1407QTVB041 Lớp: ĐHLT QTVP K14B Khoa: Quản trị Văn phòng Tên Tiểu luận/Bài tập lớn: Tìm hiểu nhiệm vụ Văn phòng doanh nghiệp việc thực chức tham mưu - tổng hợp Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệp Giảng viên phụ trách: Sinh viên ký tên ... QTVP K14B Khoa: Quản trị Văn phòng Tên Tiểu luận/Bài tập lớn: Tìm hiểu nhiệm vụ Văn phòng doanh nghiệp việc thực chức tham mưu - tổng hợp Học phần: Quản trị văn phòng doanh nghiệp Giảng viên phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bìa tiểu luận trường đại học Nội Vụ, Bìa tiểu luận trường đại học Nội Vụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn